Tijd

319 views

Published on

Oudjaarsavonddienst
voorganger dhr Brouwer
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwlde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tijd

 1. 1. Welkom op oudjaarsavond Voorganger dhr Brouwer organist Joh. de VriesThema: “TIJD Anno Dómini”
 2. 2. VDD G 396Het oude jaar is nu voorbij.Wij danken U, o Heer, dat Gij
 3. 3. Het oude jaar is nu voorbij. Wij danken U, o Heer, dat Gij ons in zo menig groot gevaargenadig hebt beschermd dit jaar. 2Wij bidden U, Gij eeuwge Zoon, die zetelt op de hoge troon, dat Gij uw arme christenheid behoeden wilt te allen tijd.
 4. 4. Onthoud uw heilig woord ons niet, dat onze troost is en ons lied; o Geest, houd onze harten vrij van dwaling en afgoderij. 4 Help ons de zonde te weerstaan en op de smalle weg te gaan; gedenk niet onze oude schuld, heb ook dit jaar met ons geduld.
 5. 5. Laat ons als christnen tot uw eer leven en vredig sterven, Heer, en opstaan op de jongste dagen schouwen wat geen oog ooit zag, 6 opdat wij U, die liefde zijt, loven in alle eeuwigheid. Sterk tot uw eigen roem en eerons klein en zwak geloof, o Heer.
 6. 6. Welkom op oudjaarsavond Voorganger dhr Brouwer organist Joh. de VriesThema: “TIJD Anno Dómini”
 7. 7. P 89 – 1 (ob) k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen; Uw waarheid t allen tijd, vermelden door mijn reen.Ik weet, hoe t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
 8. 8. Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.
 9. 9. P 89 – 7 (nb)Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 10. 10. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
 11. 11. Begroeting Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Aanvangstekst.Daarna zingen ELB 177 – 1, 2 Halleluja, prijst de Onbegonnen
 13. 13. Halleluja, prijst de Onbegonnen die bij jaar noch eeuwen telt, die de loop der wentelende zonnen soeverein heeft vastgesteld, die, al zouden al hun lichten doven,licht en waarheid blijft voor wie geloven Hem zij heerlijkheid en macht nu en immer toegebracht.
 14. 14. Halleluja, dankt de milde Vaderdie ons tijd van leven schenkt,die ons in geduld en in genade ieder jaar opnieuw gedenkt.In het holste van de nacht der tijden blijft zijn vaderland ons veilig leiden.Hem zij heerlijkheid en macht nu en immer toegebracht.
 15. 15. Gebed G 397 – 3, 5, 6Gij zijt, van voor Gij zee en aard
 16. 16. Gez. 397 : 3 Gij zijt, van voor Gij zee en aardhebt door uw woord bereid,altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid!
 17. 17. Gez. 397 : 5 De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; ze zijn als gras, door zon verdord,vervluchtigd als een droom.
 18. 18. Gez. 397 : 6 O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis,wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!
 19. 19. Lezen Pred. 3 : 1 t/m 15
 20. 20. 1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2er is een tijd om te baren en eentijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om hetgeplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4een tijd om te wenen en een tijd om te lachen,
 21. 21. een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 eentijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zichvan omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en eentijd om te laten verloren gaan,een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen,
 22. 22. 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, 8 een tijd om te beminnen en een tijd om tehaten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? 10 Ikheb in ogenschouw genomen de bezigheid,
 23. 23. die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 11 Alles heeft Hijvoortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tothet einde, iets kan ontdekken. 12 Ik heb ingezien,
 24. 24. dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. 14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet,
 25. 25. voor eeuwig is; daaraan kanmen niet toedoen en daarvankan men niet afdoen; en Goddoet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. 15 Wat is,was er reeds lang, en wat zijnzal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.
 26. 26. Zingen “Mijn tijden zijn in Uw hand” mel. Mijn Herder is de Here God
 27. 27. Mijn tijden Heer zijn in uw hand ik wens niets anders meer„k vertrouw aan U de jaren toe aan U alleen o HeerMijn tijden Heer zijn in Uw hand en hoe z „ook mogen zijnU weet wat ‟t beste voor mij is ‟t zij nacht of zonneschijn
 28. 28. Mijn tijden Heer zijn in Uw hand ik vrees niet want ik weetmijns Vaders hand veroorzaakt nooit Zijn kind onnodig leedMijn tijden Heer zijn in Uw hand ik rust nu in Uw trouw tot ik dit aards toneel verlaat Uw aangezicht aanschouw
 29. 29. “TIJD Anno Dómini”
 30. 30. G 293 – 1, 4Wat de toekomst brengen moge,mij geleidt des Heren hand;
 31. 31. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!
 32. 32. Gez. 293 : 4 Waar de weg mij brengen moge,aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
 33. 33. Gesprokengeloofsbelijdenis
 34. 34. G 426 - 1, 3Zou ik niet van harte zingenHem die zozeer mij verblijdt?
 35. 35. Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?Liefde draagt hen meer en meer,die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.
 36. 36. In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest, want God gaf mij ten geleideop mijn wegen woord en Geest. Ja, de Heer doet mij geloven, Hij ontstak in mij het licht van het innerlijk gezicht, -dat zal dood noch duivel doven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.
 37. 37. Dankgebed en voorbeden
 38. 38. Collecte 1ste Diaconie2de eigen gemeente
 39. 39. G 409 – 2, 4, 5God heeft u uitverkorenen uw geloof gebouwd,
 40. 40. God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd,Hij heeft een eed gezworenaan elk die Hem vertrouwt: dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal,dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal.
 41. 41. Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan!De Heer doet redding dagen, Hij trok uw lot zich aan.Wie lijdt, - God zal het merken, t is alles Hem bekend; Hij zal zijn kindren sterken met woord en sakrament.
 42. 42. Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat,Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd,en schenke ons al t goede nu en in eeuwigheid.
 43. 43. Zegen3 x amen.

×