WelkomVoorganger dhr Kamphuisorganist Johannes de Vries<br />
VDD G 434 – 1, 2, 5<br />Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.<br />
1Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.Komt allen saam,psalmzingt...
2Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.Hij die u leidt...
5Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.Hart wees gerust,...
WelkomVoorganger dhr Kamphuisorganist Johannes de Vries<br />
JdH 353<br />Ik ben verblijd, <br />
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt: "Zie wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met o...
daar staan, o Godstad, onze voeten.Jeruzalem is wel gebouwd,wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,zal haar voor 's bouwheers...
De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, waar...
Dat vreed' en aangename rust en milde zegen u verblij', dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd' en lust....
Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigh...
Opw 464<br />Wees stil voor het <br />aangezicht van God,<br />
Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.Aanbid Hem met eerbied en ontzagen kniel nu voor Hem neer;die...
Wees stil, want de heerlijkheid van Godomgeeft ons in dit uur.Wij staan nu op heilige grond,waar Hij verschijnt met vuur;e...
Wees stil, want de kracht van onze Goddaalt neer op dit moment.De kracht van de God die vergeeften ons genezing brengt;nie...
Gebed<br />
JdH 52<br />Ik wens te zijn als Jezus,<br />
1 Ik wens te zijn als Jezus, Zo need'rig en zo goed; Zijn woorden waren vriend'lijk, Zijn stem was altijd zoet. Helaa...
2 Ik wens te zijn als Jezus, In 't goeddoen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen: hij doet, wat God behaagt. H...
3 Ach neen, 'k ben niet als Jezus, mijn hart is vol van kwaad. Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad? ...
Lezen Kol 1.<br />
JdH 346 – 1, 3, 4 en 5<br />Heer, ai, maak mij Uwe wegen<br />
Heer, ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' Uw treden wen...
Lout're goedheid, liefdekoorden, waarheid zij des Heerenpaân hun, die Zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaa...
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn Leidsman wezen, leren, hoe hij wand'...
Gods verborgen omgang vinden zielen, daar Zijn vrees in woont; 't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden naar Zijn vreêverbo...
Preek<br />
Opw 428<br />Genade, zo oneindig groot.Dat ik, die 't niet verdien<br />
Genade, zo oneindig groot.Dat ik, die 't niet verdienhet leven vond, want ik was dooden blind, maar nu kan 'k zien.<br />
Genade die mij heeft geleerdte vrezen voor het kwaad.Maar ook - als ik mij tot Hem keer -dat God mij nooit verlaat.<br />
Want Jezus droeg mijn zondelasten tranen aan het kruis.Hij houdt mij door genade vasten brengt mij veilig thuis.<br />
Als ik daar in zijn heerlijkheidmag stralen als de zon,dan prijs ik Hem in eeuwigheiddat ik genade vond.dan prijs ik Hem i...
Opw 263<br />Er is een Verlosser,Jezus, Zoon van God.<br />
Er is een Verlosser,Jezus, Zoon van God.Kostbaar Lam van God, Messias,heilig God is Hij.<br />
Danken en bidden<br />Collecte 1ste ST Mensenkinderen<br />2de voor eigen gemeente<br />
Jezus, mijn Verlosser,niemand is aan U gelijk.Kostbaar Lam van God, Messias,maakt van zonden vrij.<br />
			ZegenDank U, o mijn Vader.U gaf uw eigen Zoon,uw Geest als hulp voor ons totdathet werk op aarde is gedaan.<br />
27 febr 2011, 19.00
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

27 febr 2011, 19.00

449 views

Published on

Voorganger dhr Kamphuis
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

27 febr 2011, 19.00

 1. 1. WelkomVoorganger dhr Kamphuisorganist Johannes de Vries<br />
 2. 2. VDD G 434 – 1, 2, 5<br />Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.<br />
 3. 3. 1Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.Komt allen saam,psalmzingt de heilige naam,looft al wat ademt de Here.<br />
 4. 4. 2Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.Hij die u leidt,zodat uw hart zich verblijdt,Hij heeft zijn woord u gegeven.<br />
 5. 5. 5Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.Hart wees gerust,Hij is uw licht en uw lust.Alles wat ademt zegt: Amen.<br />
 6. 6. WelkomVoorganger dhr Kamphuisorganist Johannes de Vries<br />
 7. 7. JdH 353<br />Ik ben verblijd, <br />
 8. 8. 1 Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt: "Zie wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij!" Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in;<br />
 9. 9. daar staan, o Godstad, onze voeten.Jeruzalem is wel gebouwd,wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,zal haar voor 's bouwheers kunstwerk groeten.<br />
 10. 10. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, waar elk Zijn naam belijdt en roemt. Want d' achtb're zetel van 't gericht is daar voor Davids huis gesticht, de rechterstoelen staan daar binnen. Bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel, die u beminnen.<br />
 11. 11. Dat vreed' en aangename rust en milde zegen u verblij', dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd' en lust. Om vriend en broed'ren spreek ik nu: "De vrede zij en blijv' in u, nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om 's Heeren huis in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken."<br />
 12. 12. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.<br />
 13. 13. Opw 464<br />Wees stil voor het <br />aangezicht van God,<br />
 14. 14. Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.Aanbid Hem met eerbied en ontzagen kniel nu voor Hem neer;die zelf geen zonde kenten ons genade schenkt.Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.<br />
 15. 15. Wees stil, want de heerlijkheid van Godomgeeft ons in dit uur.Wij staan nu op heilige grond,waar Hij verschijnt met vuur;een eeuwigdurend lichtstraalt van zijn aangezicht.Wees stil, want de heerlijkheid van Godomgeeft ons in dit uur.<br />
 16. 16. Wees stil, want de kracht van onze Goddaalt neer op dit moment.De kracht van de God die vergeeften ons genezing brengt;niets is onmogelijkvoor wie gelooft in Hem.Wees stil, want de kracht van onze Goddaalt neer op dit moment.<br />
 17. 17. Gebed<br />
 18. 18. JdH 52<br />Ik wens te zijn als Jezus,<br />
 19. 19. 1 Ik wens te zijn als Jezus, Zo need'rig en zo goed; Zijn woorden waren vriend'lijk, Zijn stem was altijd zoet. Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och, Heiland wil mij helpen en maak mij zo als Gij.<br />
 20. 20. 2 Ik wens te zijn als Jezus, In 't goeddoen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen: hij doet, wat God behaagt. Helaas 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och Heiland, wil mij helpen, en maak mij zo als Gij.<br />
 21. 21. 3 Ach neen, 'k ben niet als Jezus, mijn hart is vol van kwaad. Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad? Mijn Heiland, wil mij helpen, maak mij van zonden vrij; dan zal 'k U eens aanschouwen en worden zo als Gij!<br />
 22. 22. Lezen Kol 1.<br />
 23. 23. JdH 346 – 1, 3, 4 en 5<br />Heer, ai, maak mij Uwe wegen<br />
 24. 24. Heer, ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' Uw treden wendt. Leid mij in Uw waarheid; leerijv'rig mij Uw wet betrachten; want Gij zijt mijn heil, o Heer! 'k Blijf U al de dag verwachten.<br />
 25. 25. Lout're goedheid, liefdekoorden, waarheid zij des Heerenpaân hun, die Zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij, Uwe naam ter eer, al mijn euveldaân vergeven; ik heb tegen U, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven.<br />
 26. 26. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn Leidsman wezen, leren, hoe hij wand'len moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, zal hij ongestoord verwerven en zijn Godgeheiligd zaad zal 't gezegend aard'rijk erven.<br />
 27. 27. Gods verborgen omgang vinden zielen, daar Zijn vrees in woont; 't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden naar Zijn vreêverbond getoond. D' ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten; Hij, Die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten.<br />
 28. 28. Preek<br />
 29. 29. Opw 428<br />Genade, zo oneindig groot.Dat ik, die 't niet verdien<br />
 30. 30. Genade, zo oneindig groot.Dat ik, die 't niet verdienhet leven vond, want ik was dooden blind, maar nu kan 'k zien.<br />
 31. 31. Genade die mij heeft geleerdte vrezen voor het kwaad.Maar ook - als ik mij tot Hem keer -dat God mij nooit verlaat.<br />
 32. 32. Want Jezus droeg mijn zondelasten tranen aan het kruis.Hij houdt mij door genade vasten brengt mij veilig thuis.<br />
 33. 33. Als ik daar in zijn heerlijkheidmag stralen als de zon,dan prijs ik Hem in eeuwigheiddat ik genade vond.dan prijs ik Hem in eeuwigheiddat ik genade vond.<br />
 34. 34. Opw 263<br />Er is een Verlosser,Jezus, Zoon van God.<br />
 35. 35. Er is een Verlosser,Jezus, Zoon van God.Kostbaar Lam van God, Messias,heilig God is Hij.<br />
 36. 36.
 37. 37. Danken en bidden<br />Collecte 1ste ST Mensenkinderen<br />2de voor eigen gemeente<br />
 38. 38. Jezus, mijn Verlosser,niemand is aan U gelijk.Kostbaar Lam van God, Messias,maakt van zonden vrij.<br />
 39. 39. ZegenDank U, o mijn Vader.U gaf uw eigen Zoon,uw Geest als hulp voor ons totdathet werk op aarde is gedaan.<br />

×