อาชีพนักร้อง

17,576 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาชีพนักร้อง

  1. 1. อาชีพนักร้ องการที่จะเป็ นนักร้องได้น้ น ใช่ว่าเราจะต้องมีรูปร่ าง หน้าตาดี หรื อนําเสียงอันไพเราะ เราจะต้องมี ัองค์ประกอบอย่างอื่นที่จะทําให้เราได้เป็ นนักร้องที่มีคุณภาพ ในปัจจุบนซึ่งเราเคยเห็นนักร้องบาง ัท่านร้องเพลงได้ไฟเราะสําเนียง อักขระ ในการออกเสียงชัดเจน แต่ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรสาเหตุเกิดจากอะไร เพราะ บางครั้งในการร้องนั้นไพเราะก็จริ ง แต่ขาดความเป็ นเอกลักษณ์ในการที่จะสื่อความเป็ นตัวเอง ซึ่งเมื่อผูฟังที่ได้ยนอาจฟังลื่นหูก็จริ ง แต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเพลงที่ได้ยน ้ ิ ิเป็ นของนักร้องคนใด ฉะนั้นเราจะต้องสร้างจุดขายของเราเองโดยการดึงความเป็ นตัวของตัวเองออกมาแสดง เช่น ท่านเป็ นคนที่เสียงใหญ่ มีพลัง ก็ควรที่จะร้องออกมาให้หมดเสียง ไม่ควรอั้นเพราะมันจะทําให้เสียงของท่านขาดความสมบูรณ์ในนําเสียง นักร้องบางท่านที่มีเสียงใหญ่และมีพลังในการร้องเพลงที่เมื่อได้ยนแค่เสียงเราก็จะสามารถ นึกหรื อเอ่ยถึงชื่อเขาได้ เช่น อุ๊ วงค์ ิpaperjam ,ใหม่ เจริ ญปุระ ,บี นําทิพย์, ปาน ธนพร เป็ นต้น ซึ่งเสียงที่ได้ยนจะสื่อถึงความเป็ นตัวตน ิของเขาทั้งสิน และส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการที่จะเป็ นนักร้อง คือ การพยายามฝึ กฝนการร้องของตนเองอยูตลอดเวลา พัมนาทางด้านอารมณ์ในการร้อง ซึ่งจะทําให้เพลงที่ร้องมีชิวิตชีวาชาขึ้น และ ่ที่ขาดไม่ได้อกคือ การออกกําลังกาย ซึ่งจะทําให้ท่านสามารถที่จะร้องเพลงได้มากขึ้น ไม่เหนื่อย ีไว การับประทานอาหารก็เช่นกัน ไม่ควรรับประทานอาหารจําพวกทอดๆมาก เพราะจะทําให้เสียงไม่ใส และควรดื่มนําอุ่นจะเป็ นการดี จะทําให้ลืนคอ และเสียงใสไปอีกนาน
  2. 2. อาชีพของคนขายเสียง อาชีพให้บริ การความสุขด้วยเสียงเพลงซึ่งปัจจุบนแนวเพลงต่าง ๆ มีมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผูฟังแต่ละกลุ่ม อาชีพนักร้องจึง ั ้เป็ นอาชีพในฝันของคนยุคใหม่ เนื่องจากอาชีพนักร้องเป็ นอาชีพที่สามารถสร้างได้อย่างมหาศาลเป็ นผูมีชื่อเสียงในสังคม และมีผคนชื่นชมมาก ้ ู้ในยุคนี้จึงมีเวทีประกวดร้องเพลงมากมาย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมีความฝันอยากเป็ นนักร้อง ได้กว่า ู้เข้าสูงวงการเพลงอย่างมีจุดหมายลักษณะงานที่เกียวข้องกับอาชี พ ่1. ร้องเพลง2. แสดงโชว์3. อื่น ๆ
  3. 3. คุณสมบัตของผู้ประกอบอาชีพ ิ1. มีคุณภาพเสียงดี2. มีความสามารถด้านการร้องเพลง3. มีความชื่นชอบการร้องเพลง4. มีความกล้าแสดงออก5. มีความมุ่งมันและความพยายาม ่6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์7. มีเอกลักษณ์ในตัว8. อื่น ๆแนวทางพัฒนาอาชีพ1. นักร้องประจําร้านอาหารหรื อสวนอาหาร2. นักร้องท้องถิ่น3. น้องร้องเพลงลูกทุ่ง4. นักร้องเพลงสตริ ง5. นักร้องเพลงสากล6. อื่น ๆ
  4. 4. บรรณานุกรม- วิกานดา วรมุกสิก "อาชีพที่ใฝ่ ฝัน,"นักร้อง. 10 พฤศจิกายน 2550<www.kruair.com/all-article.html> 14 กันยายน 2554.- จิระประภา แก้วมรกต "อาชีพที่ใฝ่ ฝัน,"นักร้อง. 21 ธันวาคม 2553 <www.komchadluek.net/detail/20100813/69738/69738.html> 14 กันยายน 2554.- นพมาตร แสงรางวัล "อาชีพที่ใฝ่ ฝัน,"นักร้อง. 14 กุมภาพันธ์ 2550 < www.isangate.com/entertain/tepporn.html > 14 กันยายน 2554.

×