A jogszeru és fogyasztóbarát e-shop - Dr. Kriesch Attila, Európai Fogyasztói Központ

602
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
602
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A jogszeru és fogyasztóbarát e-shop - Dr. Kriesch Attila, Európai Fogyasztói Központ

 1. 1. Európai Fogyasztói Központ (Határon átnyúló) elektronikus kereskedelem –A jogszerű és fogyasztóbarát e-shop - gyakorlati kérdések és válaszok a vállalkozások részére (2012. szeptember 20. ) dr. Kriesch Attila Igazgató
 2. 2. Európai Fogyasztói Központ Az előadás célja Az előadás célja a vállalkozások jogismeretének növelése! A fogyasztót megillető elállási jog feltételeinek bemutatása. Tippek és tanácsok adása a vállalkozások részére.
 3. 3. Európai Fogyasztói Központ „Az előadáson elhangzottak kizárólag az EurópaiFogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadástartalmáért az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős ügynökség, az Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) sem felel.”
 4. 4. Európai Fogyasztói Központ Elektronikus kereskedelem távollévők között kötött szerződéseknek minősülnek (E-Commerce, M-Commerce); A szerződő felek egyidejű jelenlétének hiányában kötnek szerződést; Előnyök és hátrányok a fogyasztók és vállalkozások részére;
 5. 5. Európai Fogyasztói KözpontLegfontosabb uniós és magyar jogszabályok Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv (2001. évi CVIII. törvény); A távollévők között kötött szerződésekről szóló 1997/7/EK irányelv (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet); A szavatosság és jótállás szabályai szóló 1999/44/EK irányelv (Ptk.); Az árfeltüntetési szabályokról szóló 1998/6/EK irányelv (1997/155 törvény, 4/2009 NFG-SZMM rendelet).
 6. 6. Európai Fogyasztói Központ Alapvető problémákAvállalkozás kiléte, a kapcsolatfelvételés jogérvényesítés nehézségei.Aszerződés teljesítésének egyeskérdései.Afogyasztót megillető elállási jogfeltételei.
 7. 7. Európai Fogyasztói Központ A vállalkozás kiléte?  Belföldi vagy külföldi?  Az ország melyik részén található?  Fontos:  Szállítási költség összege  Személyes kapcsolatfelvétel nehézségei
 8. 8. Európai Fogyasztói Központ A vállalkozás kiléte - Kötelező feltüntetni:  Egyéni vállalkozói név vagy cégnév;  Székhely, telephely, lakóhely;  Nyilvántartásba vételi szám, nyilvántartást végző szerv;  Adószám;  E-mail cím és egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség (pld: telefon, online formanyomtatvány).
 9. 9. Európai Fogyasztói Központ Az előzetes tájékoztatás módja elektronikusan, tehát a webáruház honlapján, továbbá folyamatosan és közvetlenül, azaz a honlap bármely időpontban történő meglátogatásakor elérhető módon, előzetes regisztráció és más honlapra utaló linkek (úgynevezett külső hivatkozások) használata nélkül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon, vagyis a fogyasztó honlapon történő eligazodását elősegítő módon („beszédes linkek”), megfelelő tagoltsággal és részletességgel (nem a teljes jogszabály szöveg) kell teljesíteni.
 10. 10. Európai Fogyasztói KözpontÁtlátható honlap követelménye
 11. 11. Európai Fogyasztói KözpontÁtlátható honlap követelménye
 12. 12. Európai Fogyasztói Központ
 13. 13. Európai Fogyasztói Központ Tájékoztatás a szerződéskötésről Az elektronikus szerződéskötés lépéseiről; A szerződés alakiságáról, iktatásáról és utólagos hozzáférhetőségéről; Az adatbeviteli hibák kijavításáról; A szerződés nyelvéről.
 14. 14. Európai Fogyasztói KözpontAz ÁSZF-ről szóló előzetes tájékoztatás A szolgáltató köteles az Ektv. 5. § (1) bekezdése értelmében a honlapján a szerződések megkötésére és teljesítésére vonatkozó ÁSZF-jet megjeleníteni és annak tárolását a fogyasztó számára biztosítani. Azaz  a mentés lehetősége biztosított, vagy  a kinyomtatás lehetősége biztosított, vagy  letöltés lehetősége (pld: doc, pdf formában) biztosított Az ÁSZF tárolhatósága nem biztosított, ha a tájékoztatást  egy görgetősávos ablak, vagy  egy előreugró panel tartalmazza.
 15. 15. Európai Fogyasztói Központ Szállítás költség mindenkori aktuális postai vagy futárszolgálati – a megrendelt termékek súlya vagy darabszáma alapján meghatározott – díjszabás, vagy a szállítási költség rendelési összeghatártól függ, vagy szállítási költségátalány.
 16. 16. Európai Fogyasztói Központ Szállítás költség nem megfelelő, ha  honlapján csak utal a postai vagy futárszolgálati díjszabásra a tételes összegek feltüntetése nélkül, vagy  nem a mindenkor aktuális postai vagy futárszolgálati – a megrendelt termékek súlya vagy darabszáma alapján meghatározott – díjszabást teszi közzé.
 17. 17. Európai Fogyasztói Központ Kapcsolatfelvétel – e-mail cím vagy online bejelentőlap? E-mail cím mindig kötelező!
 18. 18. Európai Fogyasztói Központ Kapcsolatfelvétel és panaszkezelés  Telefonszám, telefonos vevőszolgálat – jogszabály szerint nem kötelező, de jó, ha van… Ténylegesen működik? Mely napokon, hány órán keresztül? Legyen erről tájékoztatás a honlapon.  Üzlethelyiség, vevőszolgálat, személyes ügyfélszolgálat – jogszabály szerint nem kötelező. Ha nincs… Reklamáció hogyan lehetséges? Postai út, e-mail…
 19. 19. Európai Fogyasztói Központ Panaszkezelés szabályai 2012.09.01-től (Fgytv. 17/A. §) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányáta) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 20. 20. Európai Fogyasztói Központ A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:a) a fogyasztó neve, lakcíme,b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 21. 21. Európai Fogyasztói Központd) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 22. 22. Európai Fogyasztói Központ(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 23. 23. Európai Fogyasztói KözpontSzerződés teljesítése, kárveszély átszállása Írásbeli visszaigazolás tartós adathordozón legkésőbb a szerződés teljesítésekor. A teljesítés (és így a kárveszély átszállása) a terméknek a fogyasztó vagy meghatalmazottja részére való átadásával történik meg (Ptk. 278. § (2) bekezdés). Szomszédnál történő otthagyás nem számít jogi értelemben átadásnak, teljesítésnek!
 24. 24. Európai Fogyasztói KözpontSzerződés teljesítése, kárveszély átszállása Futár az átadásnál nem írattathatja alá a fogyasztóval, hogy a termék hibátlan (legfeljebb a sértetlen csomagolás átvételét lehet). Ha fogyasztó nincs otthon az egyeztetett időpontban, újbóli kiszállítás költsége kit terhel? Megállapodás kérdése.
 25. 25. Európai Fogyasztói Központ Az elállási jog indoka Nem lehet kézbe venni, megvizsgálni a terméket; Fogyasztó kizárólag a vállalkozás által nyújtott információkra támaszkodhat; Információs aránytalanság a felek között; Az internetes kereskedelembe vett fogyasztói bizalom növelése érdekében a „hátrányok” ellensúlyozása;
 26. 26. Európai Fogyasztói Központ ELÁLLÁSI JOG Alapvető fogyasztói garancia, nem kereskedői kedvezmény! Fogyasztó nem mondhat le jogáról; Szinte korlátozások nélkül érvényesül; Szigorú szabályok; Eltérés kizárólag a fogyasztó javára, előnyére lehetséges! Vannak kivételszabályok!
 27. 27. Európai Fogyasztói Központ Elállási jog Szerződéskötéstől (szolgáltatás), illetve átvételtől (termék) számított 8 MUNKANAPON belül (de még kiszállítás (teljesítés) előtt is!!!) Határidő a szerződéskötést, illetve átvételt követő 1. munkanapon kezdődik, és a 8. munkanapon 24.00-kor jár le; Elállási határidő meghosszabbodik legfeljebb 3 hónappal, ha a fogyasztó nem kapja meg az írásbeli megerősítést a jogszabályi tartalommal!!!;
 28. 28. Európai Fogyasztói Központ Elállási jog Indokolás nélkül gyakorolható! 8 munkanapon belül kifejezésre kell juttatnia a fogyasztónak, de nem kell visszaküldenie a terméket e határidőn belül; Nincs alakisághoz kötve (de javasolni lehet e- mailes vagy postai tértivevényes formát!); Fogyasztó szavatossági jogai helyett is gyakorolhatja…
 29. 29. Európai Fogyasztói Központ Elállási jog – költségek viselése Használati díj nem követelhető fogyasztótól; Visszaküldés költsége a fogyasztót terheli; Fogyasztó felel a nem rendeltetésszerű használatért, és nem élhet vissza jogával (ez csak külön igényként érvényesíthető)! Vállalkozás köteles legkésőbb 30 napon belül a vételárat és a kiszállítás költségét IS visszafizetni a fogyasztó részére (uniós ítélet, C‑511/08).
 30. 30. Európai Fogyasztói Központ Az elállás ELVÁRT menete Fogyasztó kifejezi a szerződéstől való elállását; Vállalkozás és fogyasztó egyeztetnek a visszaküldésről (futár, posta, személyesen); Fogyasztó visszaszolgáltatja a terméket; Vállalkozás visszafizeti a vételárat (elállástól 30 napon belül) és eredeti kiszállítás költségét (esetleges kárigény nem számítható be, utólagosan ingyenes kiszállítás nem válhat díjkötelessé…).
 31. 31. Európai Fogyasztói Központ Uniós példák Elállási határidő (min 7 munkanap)  7 munkanap (Ausztria, Litvánia, Szlovákia Hollandia, Egyesült Királyság)  8 munkanap (Magyarország)  10 munkanap (Románia, Olaszország)  14 naptári nap (Belgium, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Finnország) Visszaküldés költségét viseli (általában a fogyasztó)  Mindig a kereskedő (Finnország, Franciaország, Litvánia, Spanyolország, Görögország)  Főszabály szerint a kereskedő, kivéve 40 EURO-s vételár alatt, illetve, vételár teljes megfizetésének hiánya esetén (Németország)  Csak kifejezett megállapodás esetén a fogyasztó (Ausztria)
 32. 32. Európai Fogyasztói Központ Jogszerűtlen kikötések elállás esetén Kevesebb mint 8 munkanapot biztosítanak ; 8 munkanapon belül vissza kell érkeznie a terméknek a kereskedőhöz; Termék esetén az elállási határidő a szerződéskötéskor kezdődik; Elállás csak meghatározott alaki formában lehetséges (de javasolni lehet);
 33. 33. Európai Fogyasztói Központ Jogszerűtlen kikötések elállás esetén Indokolni kell az elállást; Bontatlan csomagolás megléte elálláskor (kivéve szerzői jogi védelem alá tartozó termékek és higiéniai cikkek); Eredeti csomagolást és számlát (nyugtát) kell mellékelni; Termék használatbavétele kizárja az elállást;
 34. 34. Európai Fogyasztói Központ Jogszerűtlen kikötések elállás esetén A fogyasztónak kötbért, bánatpénzt kell fizetnie; A fogyasztónak csak a vételár jár vissza, a szállítási költség nem; Ingyenes eredeti kiszállítás utólagos ráterhelése a fogyasztóra; Kereskedői kedvezményként jelenítik meg.
 35. 35. Európai Fogyasztói Központ Jogszerűtlen kikötések elállás esetén Visszáru nyomtatvány kötelező használata; A fogyasztónak visszajáró összeg nem kerül visszafizetésre, hanem a fogyasztó vásárlási egyenlegén kerül jóváírásra; Esetleges kárigény beszámítása és levonása a fogyasztó részére visszafizetendő összegből (külön igényként kell érvényesíteni!); A kivételszabályok tág, a jogalkotó céljától és akaratától eltérő önkényes értelmezése;
 36. 36. Európai Fogyasztói Központ Kivételek az elállási jog alól Zárt felsorolás; Nem lehet kibővíteni a listát; Megszorítóan, a fogyasztó javára kell értelmezni a kivételszabályokat; Fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni; Kereskedő önként biztosíthatja az elállási jogot ilyen esetekben is.
 37. 37. Európai Fogyasztói Központ Kivételek az elállási jog alól Gyorsan romlandó termékek (élelmiszer, vágott virág); Természeténél fogva vissza nem szolgáltatható termékek (szexuális segédeszközök, kozmetikumok, kontaktlencse, higiéniai okok miatt nem? – nem egyértelmű), de felbontatlan csomagolásban igen!;
 38. 38. Európai Fogyasztói Központ Kivételek az elállási jog alól Szerzői jogi védelem alá eső, felbontott csomagolású termékek (CD, DVD, Videokazetta, szoftver); Olyan termékek, melyek ára a pénzügyi piacok ingadozásától függ (nemesfém, árutőzsdei termék, de számítógép- alkatrészek nem!);
 39. 39. Európai Fogyasztói Központ Kivételek az elállási jog alól Szerencsejáték szerződések (online fogadás); Hírlap, időszakos kiadvány (aktualitásukat vesztik); Fogyasztó egyedi kérésére, fogyasztó utasításai alapján előállított termék (arcképes bögre, fényképelőhívás, de számítógép egyedi konfigurálás nem!);
 40. 40. Európai Fogyasztói Központ Kivételek az elállási jog alól Online árverések (de fix áras árverésnél van!); Online hotelszoba foglalás; Online koncertjegy vásárlás; Szállítási szolgáltatás online lefoglalása (autóbérlés, repülőjegy-foglalás).
 41. 41. Európai Fogyasztói KözpontNegatív példák:
 42. 42. Európai Fogyasztói KözpontNEGATÍV PÉLDÁK:
 43. 43. Európai Fogyasztói KözpontNEGATÍV PÉLDÁK:
 44. 44. Európai Fogyasztói KözpontNEGATÍV PÉLDÁK
 45. 45. Európai Fogyasztói KözpontKivételes hozzáállás a vállalkozások részéről
 46. 46. Európai Fogyasztói Központ Alkalmazandó jogAlkalmazandó jog (593/2008/EK rendelet), haegy vállalkozás másik tagállami fogyasztókrészére is értékesít 
 47. 47. Európai Fogyasztói Központ Joghatóság kérdéseMelyikállam bíróságához fordulhat a fogyasztóhatáron átnyúló jogvita esetén (44/2001/EKrendelet)  A fogyasztó a vállalkozással szemben a vállalkozás székhelye, illetve saját lakóhelye szerinti országban is pert indíthat  A fogyasztóval szemben a vállalkozás kizárólag a fogyasztó lakóhelye szerinti országban indíthat pert Ellenkező kikötése az ÁSZF-ben semmis!
 48. 48. Európai Fogyasztói Központ Szabályozási változások a közeljövőben Fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv legfontosabb újdonságai (alkalmazni kell 2012. június 13. után)  Szinte teljes maximumharmonizáció;  Kereskedők számára az elállási jogról szóló mintatájékoztató-szöveg alkalmazásának lehetősége;  Elállási határidő egységesen 14 naptári nap;  Ha elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás elmarad, elállási jog 14 nap + 12 hónapon belül!
 49. 49. Európai Fogyasztói Központ Szabályozási változások a közeljövőben Elállási mintanyilatkozat lehetősége a fogyasztónak; Higiéniai ok kifejezetten szerepel az elállási jog alóli kivételszabályoknál; Elállási jog jogkövetkezményeinek, felek közötti elszámolás részletesebb szabályozása;
 50. 50. Európai Fogyasztói Központ Szabályozási változások a közeljövőben Vételár és kiszállítás költsége visszafizetendő a fogyasztónak legkésőbb 14 napon belül; Visszafizetés visszatartható addig, amíg fogyasztó nem igazolja, hogy visszaküldte a terméket; Visszaküldés költségét a fogyasztó viseli, kivéve, ha erre vonatkozó tájékoztatást vállalkozás elmulasztotta!;
 51. 51. Európai Fogyasztói Központ Elérhetőségek: Postai cím: 1088 Budapest, József körút 6. Telefon: 06-1-459-48-32 E-mail: info@magyarefk.hu Web: www.magyarefk.hu (sok hasznos információ!)
 52. 52. Európai Fogyasztói Központ
 53. 53. Európai Fogyasztói Központ Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kérdések?„Az előadás megtartására a 2007-2013 közötti Közösségi Fogyasztóügyi Politika keretében, „az Európai Fogyasztói Központok Hálózata – ECC-NET” elnevezésű projekt megvalósítása során az Európai Unió pénzügyi támogatásával került sor.”„Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős ügynökség, az Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) sem felel.”

×