Successfully reported this slideshow.

Modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami eai

1

Share

Loading in …3
×
1 of 20
1 of 20

Modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami eai

1

Share

Download to read offline

Enterprise application integration (EAI) is the use of software and computer systems' architectural principles to integrate a set of enterprise computer applications. How to use BPMN and UML notation.

Enterprise application integration (EAI) is the use of software and computer systems' architectural principles to integrate a set of enterprise computer applications. How to use BPMN and UML notation.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami eai

 1. 1. Modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami EAI, SOA, ESB Jarosław Żeliński – analityk biznesowy, projektant systemów
 2. 2. O mnie… Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 – 2004 doradca IT w kilku spółkach akcyjnych Od 2004 roku jako niezależny ekspert i analityk Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych  Były wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Były ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji nadzoru finansowego Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Projekty analityczne między innymi dla… Publikacje między innymi w …
 3. 3. Agenda • Podstawowe pojęcia • Kilka słów o obecnych biznesowych zintegrowanych systemach IT • Kilka słów o obecnych projektach integracyjnych, problemach i trendach • Modelowanie dziedzinowe i implementacyjne • Po co to wszystko? Specyfikacja wymagań!
 4. 4. Podstawowe pojęcia • Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych (?) (nie: WYMIANĘ!) między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. • Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Architektura SOA podobna jest do obiektów rozproszonych, jednak opisuje rozwiązanie na wyższym poziomie abstrakcji. Interfejsy usług są zazwyczaj definiowane w sposób abstrakcyjny i niezależny od platformy programistycznej. • Enterprise Service Bus - Korporacyjna Magistrala Usług (ang. Enterprise Service Bus) - dodatkowa warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA
 5. 5. ARCHITEKTURA SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH
 6. 6. Tradycyjny System Zintegrowany Modułowy podział „zwykłego” systemu ERP Dokumenty fin. - Operacja na danych Dokumenty sprzed. - Operacja na danych Dokumenty HR - Operacja na danych Dokumenty prod. - Operacja na danych Dokumenty … - Operacja na danych Takiego systemu nie da się ani używać ani wdrażać „w kawałkach” DANE Bo integracja jest realizowana poprzez współdzielenie danych
 7. 7. Analiza dziedziny systemu Analiza Biznesowa zawiera tak zwany model dziedziny Obiekty biznesowe, silnie powiązane wskazują na spójne moduły.
 8. 8. Dziedzinowy podział systemu Dokumenty fin. - Dane - Operacja na danych Dokumenty sprzed. - Dane - Operacja na danych Dokumenty HR - Dane - Operacja na danych Dokumenty prod. - Dane - Operacja na danych Dokumenty … - Dane - Operacja na danych Komponentowy System Zintegrowany Nowoczesne systemy ERP po refaktoryzacji to systemy obiektowe/komponentowe
 9. 9. Integracja logiki a nie danych Dane Aplikacja dziedzinowa 2 Aplikacja dziedzinowa 1 Dane X APIAPI
 10. 10. ANALIZA I SPECYFIKOWANIE WYMAGAŃ Duży system to dużo wymagań, gdzie jest granica?
 11. 11. Trendy i oczekiwania… Przedstawiciele co trzeciej brytyjskiej firmy (35 proc.) przyznają, że byliby skłonni zastąpić wykorzystywany obecnie system klasy ERP bardziej elastycznym rozwiązaniem o podobnej funkcjonalności. (źr. Czego najbardziej brakuje systemom klasy ERP?)
 12. 12. Czas to pieniądz… „W poprzedniej epoce firmy wiązały się na wiele lat z jednym dostawcą systemów IT, rozprzestrzeniając wybrane systemy w całej organizacji, czego efektem było często powstanie trudno zarządzalnej, sztywnej infrastruktury, w niewielkim stopniu podatnej na zmiany. Analitycy Gartnera są zdania, że rozpoczęła się epoka projektów, które trzeba będzie rozpoczynać bez znajomości wszystkich wymagań użytkownika, aby nie spóźnić się na rynek z nowym produktem i wykorzystać sposobną chwilę, która może się nie powtórzyć. Przed nami epoka systemów, które budowane są z myślą o ich ustawicznych modyfikacjach w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację rynkową.” (źr. Gartner/ERPStandart)
 13. 13. Pierwszy etap: analiza biznesowa
 14. 14. Wymagania funkcjonalne – usługi aplikacji Interfejs wymagany Interfejs oferowany
 15. 15. Analiza i projektowanie na poziomie dziedzinowym
 16. 16. Projektowanie ESB – wymagania to interfejsy i logika (reguły biznesowe)
 17. 17. Service Oriented Architecture (źr. model pojęciowy www.omg.org) Całość powinna spójna, kompletna i niesprzeczna. Bez narzędzi CASE projekt jest niemalże niewykonywalny!
 18. 18. Specyfikowanie poprzez modele • Specyfikowanie złożonych systemów w postaci listy wymagań jest kosztowne, czasochłonne i ryzykowne, jest narażone na pomyłki proporcjonalnie do stopnia jego złożoności (ilości takich wymagań) • Dlatego projekty o dużej złożoności warto prowadzić z użyciem narzędzi pozwalających zarządzać ta złożonością • Modele są o wiele skuteczniejszą metodą przekazywania wymagań niż listy cech, bo pozwalają kontrolować spójność całego projektu • Analiza i projektowanie złożonego systemu wymaga dokładnej analizy biznesowej i systemowej całej organizacji, jednak mając taką analizę i modele, minimalizujemy bardzo duże ryzyka związane z błędami i nieznajomością architektury całości
 19. 19. Korzyści z komponentów SOA: • Możliwość etapowego wdrażania systemu • Możliwość realizacji wymagań metodą doboru gotowych lub dedykowanych podsystemów zamiast kosztownej i ryzykownej „kastomizacji” Wielkiego Zintegrowanego ERP • Łączenie i wydzielanie spółek zależnych, zmiany w strategii, to wszystko staje się „łatwe”‚ jeżeli nie jest blokowane np. monolitycznym ERP lub innym zbyt dużym systemem i jego licencją. • Mikroserwisy…….. 
 20. 20. PYTANIA…? Dziękuję za uwagę… © Jarosław Żeliński IT-Consulting 20

×