Successfully reported this slideshow.

Zarządzanie informacją i automatyzacja procesów biznesowych

1

Share

Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Zarządzanie informacją i automatyzacja procesów biznesowych

 1. 1. WorkFlow – przepływ pracy jako zarządzanie informacją i automatyzacja procesów biznesowych Wrocław GigaCon Październik 2014 Jarosław Żeliński – analityk biznesowy, projektant systemów
 2. 2. O mnie… Od 1991 roku w branży IT i zarządzania Od 1998 – 2004 jako doradca w kilku spółkach akcyjnych Od 2004 roku jako niezależny ekspert i analityk Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych  Wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału przedsiębiorczości akademii morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Były ekspert przy gabinecie komisji nadzoru finansowego Współpracownik Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Projekty analityczne między innymi dla… Publikacje między innymi w …
 3. 3. Cel prezentacji • Treść referatu będzie dotyczyła wyjaśnienia kluczowych pojęć w obszarze informacji, wiedzy, procesów biznesowych oraz ich zależności, w kontekście tego co naprawdę można zautomatyzować, czego nie i dlaczego. • Rozwój systemów workflow jest stymulowany dążeniem do automatyzacji z jednej strony, i jej ograniczeniami z drugiej. Ważnym aspektem jest zarządzanie czyli śledzenie pracy!
 4. 4. Agenda • Informacja a wiedza • Automatyzacja • Proces biznesowy • Podatność procesów na automatyzację • Umiejętność czyli Czy podziękujemy kiedyś człowiekowi za pracę?
 5. 5. Kilka kluczowych pojęć • Umiejętność to zdolność do wytworzenia czegoś • Powstanie efektu czyjejś pracy, wytworzenie czegoś, to zaistnienie określonego faktu • Wiadomość to informacja o zaistnieniu określonego faktu – Wartość informacji jest odwrotnie proporcjonalna do prawdopodobieństwa pojawienia się faktu, który opisuje • Wiedza to (tylko) ogół posiadanych wiadomości • Dokumenty to tylko utrwalona wiedza!
 6. 6. Proces biznesowy - definicja • Aktywność lub chronologiczny łańcuch aktywności przekształcający stan wejścia procesu w jego produkt; wymaga zasobów do realizacji a sposób jego wykonania może być ograniczony.
 7. 7. Architektura Biznesowa • Każda organizacja ma, w sposób jawny lub nie (nieudokumentowany), sprecyzowane cele biznesowe (motywację działania) • Każda organizacja to procesy w niej zachodzące (mimo, że nie każda je poznała, udokumentowała i zrozumiała) • Każda aplikacja (oprogramowanie) to narzędzie pracy, składające się ze ściśle określonych i współpracujących funkcjonalnych bloków (komponentów) • Podejmowanie projektów IT bez zrozumienia tego jak działa organizacja to loteria… wymagania w postaci „listy życzeń” użytkowników praktycznie niczego nie mówią o tym, co ma zostać dostarczone!
 8. 8. Cele i motywacja biznesowa
 9. 9. Proces biznesowy
 10. 10. Proces biznesowy to nie procedura
 11. 11. Architektura aplikacji a wymagania Sklasyfikować dokumenty Udokumentować reguły biznesowe Opisać cechy GUI (User EXperience)
 12. 12. Wnioski… • Tak zwany „obieg dokumentów” albo „przepływ pracy” to nic innego jak treść wiadomości (dokument) i jej opis (cechy: metadane) oraz przekazywanie (z dokumentem) pracy „dalej” w strukturze organizacji, • Oznacza to, że „system obiegu dokumentów” to system składający się z archiwum dokumentów oraz mechanizmu nadzorującego lub wymuszającego przepływ pracy. • Są to zupełnie inne aplikacje niż oprogramowane ERP nastawione wyłącznie na kolekcjonowanie faktów opisanych liczbowo i przetwarzanie jednych w drugie (np. zamówienia od odbiorców w zamówienia do dostawców). Systsemy ERP nie zarządzają dokumentami a jedynie uporządkowanymi danymi. • Widać już na rynku rozdzielenie tych usług: dostawcy systemów ERP uznają tę różnicę i polecają wykorzystanie do zarządzania przepływem pracy i dokumentami innych zewnętrznych systemów (ECM/BPM/WorkFlow)
 13. 13. Podsumowanie • Proces biznesowy ma wykonawcę każdej aktywności • To, jak dana praca zostanie wykonana, zależy od umiejętności i wiedzy wykonawcy • Tylko niektóre umiejętności to wyłącznie wiedza o tym jak je wykonać (procedura), możliwe jest w konsekwencji zautomatyzowanie takich prac • Bardzo wiele umiejętności to podejmowanie złożonych decyzji, których nie da się opisać w sposób kompletny, tych nie da się automatyzować. • Tak naprawdę problem z wdrażaniem systemów WorkFlow tkwi w poprawnym opisaniu reguł biznesowych!
 14. 14. PYTANIA…? Dziękuję za uwagę… © Jarosław Żeliński IT-Consulting 14

×