Successfully reported this slideshow.

Nowości oraz trendy w obszarze bpm – nurty

1

Share

Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

Nowości oraz trendy w obszarze bpm – nurty

1

Share

Download to read offline

Modelowanie procesów biznesowych oraz trendy w rozwoju tej dziedziny. Stosowanie notacji, tabel decyzyjnych, reguł biznesowych, RACI. autor: Jarosław Żeliński

Modelowanie procesów biznesowych oraz trendy w rozwoju tej dziedziny. Stosowanie notacji, tabel decyzyjnych, reguł biznesowych, RACI. autor: Jarosław Żeliński

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Nowości oraz trendy w obszarze bpm – nurty

 1. 1. Nowości oraz trendy w obszarze BPM – nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński – analityk biznesowy, projektant systemów
 2. 2. O mnie… Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 – 2004 doradca IT w kilku spółkach akcyjnych Od 2004 roku jako niezależny ekspert i analityk Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych  Były wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Były ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji nadzoru finansowego Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Projekty analityczne między innymi dla… Publikacje między innymi w …
 3. 3. Agenda • projektowanie i modelowanie procesów biznesowych zorientowane na reguły biznesowe. – proces biznesowy jako pojęcie analityczne – model procesów jako element analizy systemowej przedsiębiorstwa – modele procesów zorientowane na reguły biznesowe i systemy podejmowania decyzji
 4. 4. Proces biznesowy – spotykane definicje • Stanisław Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1863-5 (221+4) (cytat, str. 41) Proces biznesowy jest chronologicznym i logicznym ciągiem funkcji (zadań) wykonywanych w toku pracy nad określonym obiektem w ramach racjonalnego działania. • (cytat, str. 431) Proces biznesowy stanowi zbiór powiązanych ze sobą czynności ukierunkowanych na realizację określonego celu biznesowego w oparciu o wykorzystywane zasoby. Proces biznesowy jest sterowany poprzez strategię organizacji definiującą cele oraz produkty tworzone przez procesy.
 5. 5. Proces biznesowy – spotykane definicje • Paweł Lula, Janusz Stal, Ryszard Tadeusiewicz, Janusz Morajda, Grażyna Paliwoda- Pękosz, Wojciech Wilusz, Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych. , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, ISBN: 978-83-63498-00-9 (30+0) (cytat, str. 221) Proces biznesowy to: zbiór połączonych procedur lub działań, które kolektywnie realizują cel biznesowy, zazwyczaj w obrębie struktury organizacyjnej definiującej funkcjonalne role i związki.
 6. 6. Proces biznesowy – spotykane definicje • Jacek Łuczak, Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy. , Quality Progress, Poznań 2007, ISBN: 978-83-911169-1-3 (85+0) (cytat, str. 402) Terminem "proces biznesowy" można określić praktycznie wszystkie działania w organizacji - od złożonego procesu produkcyjnego do obiegu faktur, czy realizacji zgłoszeń serwisowych. Istotne jest to, aby była to seria powtarzalnych i zdefiniowanych (lub możliwych do zdefiniowania) kroków, ze znanymi elementami na początku i na końcu procesu. Inaczej mówiąc, proces biznesowy to seria powtarzalnych kroków wykonywanych przez organizację w celu uzyskania pożądanego efektu.
 7. 7. Proces biznesowy – spotykane definicje • Grzegorz Bartoszewicz, Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP : podejście procesowe. , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007, ISBN: 978-83-7417-207-3 (40+0) (cytat, str. 65) Proces biznesowy oznacza ciąg działań, powtarzalny łańcuch aktywności biznesowych realizowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa (planowanie, zamawianie, fakturowanie i in.), których wynikiem jest produkt, będący przedmiotem wymiany w relacjach partnerskich pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów i usług. Przepływy te mają charakter informacyjny (przekazywanie informacji), decyzyjny (przekazywanie decyzji) i materiałowy (przekazywanie materiałów). Mogą przebiegać zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. • (cytat, str. 295) Abstrakcyjny proces biznesowy stanowi model generalizacji porterowskiego łańcucha wartości. Opisuje kolekcję podprocesów definiowanych w hierarchicznej, wielopoziomowej strukturze organizacji. • (cytat, str. 302) Zdefiniowana i opisana za pomocą kroków elementarnych działalność biznesowa wykonywana w sposób powtarzalny.
 8. 8. Czy to do czegoś służy?
 9. 9. Historia – lata 70-te: IDEF0
 10. 10. Model top-down organizacji Źr. http://www.bptrends.com/
 11. 11. Cele i motywacja biznesowa
 12. 12. Proces biznesowy
 13. 13. Manifest Reguł Biznesowych
 14. 14. Proces biznesowy to nie procedura
 15. 15. Przyjęta tu definicja • proces biznesowy: aktywność jako zadanie lub chronologiczny łańcuch zadań, przetwarzająca określony stan wejścia procesu w stan jego wyjścia; wymaga użycia zasobów i może być ograniczony określonymi regułami (opr. własne na podstawie M.E. Porter "On Competition" oraz Rummler, Brache "Improving Business Processes") ((opr. własne autora)) • Procedura: określone reguły postępowania w jakiejś sprawie, w językach programowania: wydzielony fragment algorytmu (źr. s.j.p. PWN)
 16. 16. Proces biznesowy a podejmowanie decyzji
 17. 17. „Cechy wyróżniające nowoczesną teorię organizacji to jej pojęciowo-analityczna podstawa, jej oparcie się na danych uzyskiwanych z badań empirycznych, ale przede wszystkim jej syntetyzujący, integracyjny charakter. Te cechy wyróżniające są zawarte w filozofii, która akceptuje założenie, że jedynym sposobem badania organizacji jest traktowanie ich jako systemów” (źr. „Decyzje. Analiza systemowa organizacji” L. Koźmiński)
 18. 18. Trendy… • Aplikacje z „workflow” w nazwie to narzędzia to implementacji procesów biznesowych a nie „napisane procesy”, podobnie jak arkusze kalkulacyjne pozwalają wprowadzać wzory matematyczne a nie je „programować” • Systemy ERP to nie workflow, to systemy transakcyjne, przepływy dokumentów (z których, w firmach, dowody księgowe stanowią mniej niż 20%) to osobne aplikacje • Procesy biznesowe to wewnętrzna strategia firmy dlatego, konsekwencja zakresów obowiązków i kompetencji, podobnie jak zakresy obowiązków i procedury, nie ma żadnego sensu wdrażanie rozwiązań „samoprogramujących się” bo prowadzą do bałaganu, • Z uwagi na to, że nie da się zalgorytmizować żadnej organizacji, kluczowym wymaganiem musi być „możliwość pracy ad-hoc”, • Standardem staje się architektura workflow zawierająca: – Motor reguł biznesowych (ogólne nakazy i zakazy) – Edytor procedur (obsługa wzorów dokumentów) – Modeler procesów (modelowanie łańcucha aktywności) – Bogate API i praca przez przeglądarkę
 19. 19. PYTANIA…? Dziękuję za uwagę… © Jarosław Żeliński IT-Consulting 19

×