Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nowości oraz trendy w obszarze bpm – nurty

979 views

Published on

Modelowanie procesów biznesowych oraz trendy w rozwoju tej dziedziny. Stosowanie notacji, tabel decyzyjnych, reguł biznesowych, RACI. autor: Jarosław Żeliński

Published in: Business
 • Be the first to comment

Nowości oraz trendy w obszarze bpm – nurty

 1. 1. Nowości oraz trendy w obszarze BPM – nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński – analityk biznesowy, projektant systemów
 2. 2. O mnie… Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 – 2004 doradca IT w kilku spółkach akcyjnych Od 2004 roku jako niezależny ekspert i analityk Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych  Były wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Były ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji nadzoru finansowego Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Projekty analityczne między innymi dla… Publikacje między innymi w …
 3. 3. Agenda • projektowanie i modelowanie procesów biznesowych zorientowane na reguły biznesowe. – proces biznesowy jako pojęcie analityczne – model procesów jako element analizy systemowej przedsiębiorstwa – modele procesów zorientowane na reguły biznesowe i systemy podejmowania decyzji
 4. 4. Proces biznesowy – spotykane definicje • Stanisław Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1863-5 (221+4) (cytat, str. 41) Proces biznesowy jest chronologicznym i logicznym ciągiem funkcji (zadań) wykonywanych w toku pracy nad określonym obiektem w ramach racjonalnego działania. • (cytat, str. 431) Proces biznesowy stanowi zbiór powiązanych ze sobą czynności ukierunkowanych na realizację określonego celu biznesowego w oparciu o wykorzystywane zasoby. Proces biznesowy jest sterowany poprzez strategię organizacji definiującą cele oraz produkty tworzone przez procesy.
 5. 5. Proces biznesowy – spotykane definicje • Paweł Lula, Janusz Stal, Ryszard Tadeusiewicz, Janusz Morajda, Grażyna Paliwoda- Pękosz, Wojciech Wilusz, Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych. , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, ISBN: 978-83-63498-00-9 (30+0) (cytat, str. 221) Proces biznesowy to: zbiór połączonych procedur lub działań, które kolektywnie realizują cel biznesowy, zazwyczaj w obrębie struktury organizacyjnej definiującej funkcjonalne role i związki.
 6. 6. Proces biznesowy – spotykane definicje • Jacek Łuczak, Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy. , Quality Progress, Poznań 2007, ISBN: 978-83-911169-1-3 (85+0) (cytat, str. 402) Terminem "proces biznesowy" można określić praktycznie wszystkie działania w organizacji - od złożonego procesu produkcyjnego do obiegu faktur, czy realizacji zgłoszeń serwisowych. Istotne jest to, aby była to seria powtarzalnych i zdefiniowanych (lub możliwych do zdefiniowania) kroków, ze znanymi elementami na początku i na końcu procesu. Inaczej mówiąc, proces biznesowy to seria powtarzalnych kroków wykonywanych przez organizację w celu uzyskania pożądanego efektu.
 7. 7. Proces biznesowy – spotykane definicje • Grzegorz Bartoszewicz, Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP : podejście procesowe. , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007, ISBN: 978-83-7417-207-3 (40+0) (cytat, str. 65) Proces biznesowy oznacza ciąg działań, powtarzalny łańcuch aktywności biznesowych realizowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa (planowanie, zamawianie, fakturowanie i in.), których wynikiem jest produkt, będący przedmiotem wymiany w relacjach partnerskich pomiędzy dostawcami i odbiorcami towarów i usług. Przepływy te mają charakter informacyjny (przekazywanie informacji), decyzyjny (przekazywanie decyzji) i materiałowy (przekazywanie materiałów). Mogą przebiegać zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. • (cytat, str. 295) Abstrakcyjny proces biznesowy stanowi model generalizacji porterowskiego łańcucha wartości. Opisuje kolekcję podprocesów definiowanych w hierarchicznej, wielopoziomowej strukturze organizacji. • (cytat, str. 302) Zdefiniowana i opisana za pomocą kroków elementarnych działalność biznesowa wykonywana w sposób powtarzalny.
 8. 8. Czy to do czegoś służy?
 9. 9. Historia – lata 70-te: IDEF0
 10. 10. Model top-down organizacji Źr. http://www.bptrends.com/
 11. 11. Cele i motywacja biznesowa
 12. 12. Proces biznesowy
 13. 13. Manifest Reguł Biznesowych
 14. 14. Proces biznesowy to nie procedura
 15. 15. Przyjęta tu definicja • proces biznesowy: aktywność jako zadanie lub chronologiczny łańcuch zadań, przetwarzająca określony stan wejścia procesu w stan jego wyjścia; wymaga użycia zasobów i może być ograniczony określonymi regułami (opr. własne na podstawie M.E. Porter "On Competition" oraz Rummler, Brache "Improving Business Processes") ((opr. własne autora)) • Procedura: określone reguły postępowania w jakiejś sprawie, w językach programowania: wydzielony fragment algorytmu (źr. s.j.p. PWN)
 16. 16. Proces biznesowy a podejmowanie decyzji
 17. 17. „Cechy wyróżniające nowoczesną teorię organizacji to jej pojęciowo-analityczna podstawa, jej oparcie się na danych uzyskiwanych z badań empirycznych, ale przede wszystkim jej syntetyzujący, integracyjny charakter. Te cechy wyróżniające są zawarte w filozofii, która akceptuje założenie, że jedynym sposobem badania organizacji jest traktowanie ich jako systemów” (źr. „Decyzje. Analiza systemowa organizacji” L. Koźmiński)
 18. 18. Trendy… • Aplikacje z „workflow” w nazwie to narzędzia to implementacji procesów biznesowych a nie „napisane procesy”, podobnie jak arkusze kalkulacyjne pozwalają wprowadzać wzory matematyczne a nie je „programować” • Systemy ERP to nie workflow, to systemy transakcyjne, przepływy dokumentów (z których, w firmach, dowody księgowe stanowią mniej niż 20%) to osobne aplikacje • Procesy biznesowe to wewnętrzna strategia firmy dlatego, konsekwencja zakresów obowiązków i kompetencji, podobnie jak zakresy obowiązków i procedury, nie ma żadnego sensu wdrażanie rozwiązań „samoprogramujących się” bo prowadzą do bałaganu, • Z uwagi na to, że nie da się zalgorytmizować żadnej organizacji, kluczowym wymaganiem musi być „możliwość pracy ad-hoc”, • Standardem staje się architektura workflow zawierająca: – Motor reguł biznesowych (ogólne nakazy i zakazy) – Edytor procedur (obsługa wzorów dokumentów) – Modeler procesów (modelowanie łańcucha aktywności) – Bogate API i praca przez przeglądarkę
 19. 19. PYTANIA…? Dziękuję za uwagę… © Jarosław Żeliński IT-Consulting 19

×