Successfully reported this slideshow.

Jak metody i narzędzia BPM moga służyć analitykom

1

Share

Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Jak metody i narzędzia BPM moga służyć analitykom

 1. 1. Jak metody i narzędzia BPM - w tym BPMN - mogą służyć analitykom? Jarosław Żeliński – analityk biznesowy, projektant systemów
 2. 2. O mnie… Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 – 2004 doradca IT w kilku spółkach akcyjnych Od 2004 roku jako niezależny ekspert i analityk Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych  Były wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Były ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji nadzoru finansowego Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Projekty analityczne między innymi dla… Publikacje między innymi w …
 3. 3. Agenda • Czym jest BPM • Analiza biznesowa, systemowa a modelowanie • Notacje… kiedy które… • Specyfikowanie wymagań jako projektowanie rozwiązania
 4. 4. BPM - definicje • biznes, business [wym. biznes] «przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk; potocznie też: firma realizująca to przedsięwzięcie» (źr. SJP) • proces «przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian» (źr. SJP) • zarządzać «sprawować nad czymś zarząd» (źr. SJP) • proces biznesowy: aktywność jako zadanie lub chronologiczny łańcuch zadań, przetwarzająca określony stan wejścia procesu w stan jego wyjścia; wymaga użycia zasobów i może być ograniczony określonymi regułami (opr. własne na podstawie M.E. Porter "On Competition" oraz Rummler, Brache "Improving Business Processes") (patrz także zadanie oraz procedura) • Najczęściej stosowana definicja BPM: Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach. • Optymalizacja: – 1. «organizowanie jakichś działań, procesów itp. w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach» – 2. «poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń»
 5. 5. Analiza systemowa… …jest formalnym i jawnym badaniem wspomagającym działania osób odpowiedzialnych za decyzje lub linie postępowania w określonej sytuacji charakteryzującej się niepewnością. Ma ona na celu określenie pożądanego działania lub linii postępowania przez rozpoznanie i rozważenie dostępnych wariantów i oraz porównanie ich przewidywanych następstw (Edward S. Quade, Wydanie Praca zbiorowa Findejsen 1985). Zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych; jest badaniem wspomagającym działania osób odpowiedzialnych za decyzje lub linie postępowania w warunkach niepewności i ryzyka; ma na celu określenie pożądanego postępowania przez rozpoznanie i rozważenie dostępnych wariantów oraz porównanie przewidywanych ich bliższych i dalszych następstw; podstawowe pytania w analizie systemowej to: jak jest i dlaczego jest tak jak jest oraz jak powinno być i co należy uczynić, aby było tak jak być powinno (Sienkiewicz, 1994).
 6. 6. Model i modelowanie • Model: «konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu» • Notacja np. BPMN jest uniwersalnym zamkniętym systemem pojęciowym (semantyka) zawierającym określoną syntaktykę (składnię) • Analiza systemowa organizacji wymaga doprecyzowania semantyki i syntaktyki, takim doprecyzowaniem jest nic innego jak właśnie definicja procesu biznesowego oraz założenie (aksjomat), że dowolną organizację można rozłożyć na skończoną liczbę procesów biznesowych. • Rzecz w tym, że model np. procesów biznesowych, dla swej użyteczności do dalszych analiz, musi być poprawnym modelem, a będzie takim, jeżeli będzie zamkniętym systemem pojęciowym i syntaktycznym (czyli będzie możliwe budowanie zdań i stwierdzanie ich prawdziwości, takimi zdaniami są w tym przypadku diagramy) Jeżeli nie jesteśmy w stanie dowieść poprawności stworzonego modelu (np. procesów biznesowych) danej organizacji, model ten jest bezużyteczny do jakichkolwiek analiz.
 7. 7. Miejsce modeli…
 8. 8. BPMN w analizie wymagań… BPMN UML SoaML SysML …ML OdczasuugruntowywaniasiępojęciaArchitekturyBiznesowej/Korporacynej Semantics Of Business Vocabulary And Rules™
 9. 9. Transformacja od biznesu do aplikacji biznesowych Organizacja OMG zmierza do uporządkowania pojęć wszystkich notacji jakimi zarządza, praktycznie zrównano już definicje pojęć: • aktywność w BPMN, • usługa aplikacyjna w SoaML i • przypadek użycia w UML BPMN UML
 10. 10. Trudność z określaniem wymagań stawianych systemowi • Problemy, w których rozwiązaniu mają pomóc budowane złożone systemy są zwykle „problemami złośliwymi” (Rittel i Webber, 1973). „Problem złośliwy” to taki skomplikowany problem, w którym jest tak wiele powiązanych ze sobą bytów, że nie istnieje jego ostateczna specyfikacja. • Prawdziwy charakter problemu objawia się dopiero w miarę opracowywania rozwiązania.
 11. 11. Czego wymagać od dostawcy? ? wymaganie «warunek lub zespół warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać» (SJP) Podaj listę tego CO można zrobić takim młotkiem?
 12. 12. Narzędzia analizy… dla analityków • Kluczowe jest przestrzeganie systemów pojęciowych (notacji) aby modele faktycznie były modelami wykonanymi z ich użyciem, a nie tylko rysunkami. • Z uwagi na paradygmaty: – UML to z zasady obiektowy paradygmat (kluczowe pojęcia to obiekt i klasa obiektów), przeznaczony do modelowania struktury i współdziałania (system to zespół elementów współdziałających), – BPMN to z zasady procesowy paradygmat (kluczowe pojęcia to łańcuch aktywności i ich produkty), przeznaczony do modelowania wewnętrznych łańcuchów wartości w organizacjach czyli procesów biznesowych. • UML (w analizie wymagań) ma zastosowanie do modelowania dziedziny systemu czyli modelu logiki biznesowej realizowanej przez aplikacje (wzorce analityczne w UML takie jak DDD i BCE) • Powyższe ma szczególne zastosowanie do specyfikowanie wymagań poprzez modele a nie listy cech (projekt jako wymaganie)
 13. 13. I NIE ZAPOMINAJMY, ŻE ANALIZA BIZNESOWA/SYSTEMOWA TO NIE TYLKO OPROGRAMOWANIE! ONO JEST WYŁĄCZNIE NARZĘDZIEM… DLA BIZNESU
 14. 14. PYTANIA…? Dziękuję za uwagę… © Jarosław Żeliński IT-Consulting 14

×