Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curso

149 views

Published on

evolución

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curso

 1. 1. ORIXE DA VIDA. EVOLUCIÓN
 2. 2. Indice 1. INTRODUCIÓN 2.TEORÍAS SOBRE A ORIXE DA VIDA 2.1. Xeración espontánea 2.2. Francesco Redi 2.3. Leeuwenhoek y Louis Pasteur 2.4. Hipótese química 2.5. Orixe Extraterrestre da vida ou teoría da panspermia 3. A EVOLUCIÓN DOS SERES VIVOS 3.1. Fixismo e catastrofismo 3.2. Teorías evolutivas 3.3. Probas da evolución 3.4. Funcionamento da evolución 3.5. Forzas evolutivas 3.6. O proceso evolutivo humano
 3. 3. Características comúns dos SV •Os sv están formados por materia orgánica •Os sv están formados por células (seres unicelulares) ou (seres pluricelulares) •Todos os seres vivos realizan as mesmas funcións • a nutrición • a relación • reprodución · 1. INTRODUCIÓN
 4. 4. 2. TEORÍAS SOBRE A ORIXE DA VIDA 2.1. Xeración espontánea 2.2. Francesco Redi 2.3. Leeuwenhoek y Louis Pasteur 2.4. Hipótese química 2.5. Orixe Extraterrestre da vida ou teoría da panspermia
 5. 5. 2.1. Xeración espontánea • Aristóteles (s. IV aC) os sv proveñen: - do barro - do esterco - doutras materias inertes (sen vida) • Observacións cotiás: vermes que aparecían no queixo, insectos da carne, anacos, moscas do esterco e lixo, etc • Fósiles  grandes castástrofes (diluvio universal) • A idea mantívose ata o final da Idade Media, época na que se alternaba a crenza na xeración espontánea coa idea da orixe divina da vida
 6. 6. 2.2. Francesco Redi (s.XVII)
 7. 7. 2.2. Francesco Redi (s.XVII)
 8. 8. 2.2. Francesco Redi (s.XVII)
 9. 9. 2.3. Leeuwenhoek y Louis Pasteur •Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) -fabricación do 1º microscopio -permitiu descubrir os "animáculos" ou seres microscópicos •Louis Pasteur (1822-1895) -rexeita definitivamente a idea da xeración espontánea
 10. 10. 2.4. Hipótese química •Oparin e Haldane (1923) -dada a composición química similar de todos los sv: “Todos os organismos proceden dun antecesor de estrutura sinxela que deu lugar despois aos distintos seres que habitan o noso planeta...” •Isto ven apoiado pola existencia de fósiles O estudo dos diferentes fósiles, permite reconstruír como puideron ser as diferentes fases pola que pasou “a vida”.
 11. 11. 2.4. Hipótese química Protoatmosfera: -Carácter redutor (sen O2) -Sen Ozono: UVA -Grandes tormentas Moléculas simples Moléculas complexas Condensación do vapor ao baixar a temperatura e formación dos océanos Coacervados: pequenas esferas que aínda non son células
 12. 12. 2.4. Hipótese química • 1953 H. C. Urey e L. Miller A. Láctico, urea e aminoácidos sinxelos...) Este proceso continuou ata que apareceu unha molécula que foi capaz de deixar copia de si mesma, é dicir, algo parecido a reproducirse e que sería similar a un ácido nucleico (ADN)
 13. 13. 2.4. Hipótese química evaporación => concentración das moléculas pequenas (monómeros) os polímeros (moléculas grandes formadas pola unión de moitas menores) Glicidos, lípidos, proteínas isto puido xurdir en charcas arxilosas illadas 1ª CÉLULA a formación de membranas coacervados información hereditaria enerxía + materia (metabolismo)
 14. 14. Moléculas orgánicas sinxelas (monómeros) os polímeros (moléculas grandes formadas pola unión de moitas menores) Glicidos, lípidos, proteínas 1ª CÉLULA a formación de membranas coacervados Resumo Protoatmosfera: -Carácter redutor (sen O2) -Sen Ozono: UVA -Grandes tormentas -Sin intervención de SV información hereditaria enerxía + materia (metabolismo) Moléculas inorgánicas Sin intervención de SV Panspermia
 15. 15. 2.4. Hipótese química Evolución biolóxica Biodiversida de
 16. 16. 2.5. Orixe extraterrestre-panspermia. Nebulosa Meteorito
 17. 17. 3. A EVOLUCIÓN DOS SERES VIVOS 3.1. FIXISMO E CATASTROFISMO 3.2. TEORÍAS EVOLUTIVAS 3.2.1. Herdanza dos carácteres adquiridos 3.2.2. Variabilidade das poboacións e selección natural 3.2.3. Neodarwinismo e outras teorías 3.3. PROBAS DA EVOLUCIÓN 3.4. FUNCIONAMENTO DA EVOLUCIÓN 3.5. FORZAS EVOLUTIVAS 3.6. O PROCESO EVOLUTIVO HUMANO
 18. 18. 3.1. Fixismo e catastrofismo • Creacionismo ata s. XVIII (Biblia) •Fixismo (s. XIX) -Os seres vivos son inmutables e existiron sempre do mesmo xeito, sen sufrir cambios, fixos -Cuvier (1769-1832). A extinción das especies explícase segundo esta corrente co Catastrofismo -Os fósiles son extincións de especies) por catástrofes xeolóxicas, tras as cales producíanse novas creacións. A última desas catástrofes foi o diluvio universal de Noé
 19. 19. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.1. Herdanza dos carácteres adquiridos LAMARCK 1.Cambio no ambiente que implique que o ser vivo teña que sufrir un cambio para adaptarse: ADAPTACIÓN 2.Esa Adaptación é útil para o ser vivo, poténciase o seu uso, mentres que outros pasan a usarse menos, atrófianse 3.Os cambios Hérdanse Erro!! Foi o primeiro en facer unha teoría evolutiva
 20. 20. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.1. Herdanza dos carácteres adquiridos 1. Ante a seca antílopes de pescozo normal 2. Intentaron cambiar a súa dieta por follas máis altas nas copas das árbores 3. Era necesario que alongasen os seus pescozos para poder alcanzar as follas verdes 4. As xirafas debían seguir esforzándose ata alongar o pescozo 5. Esta vantaxe a transmitían ós descendentes...
 21. 21. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.1. Herdanza dos carácteres adquiridos Unha característica ven determinada por: 1.Xenes son herdable 2.Ambiente (adquiridas) non son herdables Ex: Os cambios obtidos nunha operación de cirurxía estética? Non se herdan aos dAe sMcuesncduelanttuersa!! que desenvolven os atletas é un CARÁCTER ADQUIRIDO pero? contrariamente ao que dicía Lamarck... NON SE HERDA
 22. 22. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.2. Variabilidade das poboacións e selección natural Darwin e Wallace -Chegaron ás mesmas conclusións pero por separado Variabilidade de poboacións e Selección natural Nunha poboación dunha especie: 1.hai unha gran variedade de individuos diferentes 2.hai máis individuos que recursos alimenticios 3.hai loita polos recursos 4.os mellores adaptados  sobreviven e teñen máis fillos 5.estes descendentes herdan as características dos pais A selección natural escolle os mellores adaptados para transmitir as súas características (variacións) a seguinte xeración
 23. 23. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.2. Variabilidade das poboacións e selección natural Como explicaría darwin o caso das xirafas? 1. existía unha poboación de antílopes de pescozo norma 2. algúns deles, terían o pescozo máis longas (variabilidade xenética) 3. na seca poderían alimentarse de follas de acacia… (falta de recursos) 4. SOBREVIVIR mellor na seca (selección natural) 5. Estes individuos MELLOR ADAPTADOS (os máis altos)… puideron reproducirse… e dar una descendencia na que abundarían máis os individuos altos…
 24. 24. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.2. Variabilidade das poboacións e selección natural O neodarwinismo tamén chamado teoría sintética da evolución Fusión o darwinismo clásico coa xenética moderna,dos 30 aos 40 s. XX
 25. 25. 3.2. Teorías evolutivas 3.2.3. Neodarwinismo e outras teorías O equilibrio puntuado (Jay Gould e Eldredge, 1972) “A evolución NON É GRADUAL E CONTINUA no tempo, prodúcese “A SALTOS” -hai períodos nos que as especies están en equilibrio e non sofren cambios -mentres que noutros prodúcense moitas especies a partir das existentes Teoría do xene egoísta (Dawkins, 1976) -os individuos somos meros vehículos para a supervivencia dos xenes -o importante son os xenes é deixar cantas máis copias deles mellor Teorías finalistas -o proceso evolutivo vai dirixido a unha finalidade -as mutacións non son ó chou senón que supoñen un esforzo dos individuos para adaptarse ó medio
 26. 26. A proba evolutiva aparece porque todas esas especies próximas proveñen dunha única especie antepasada que orixinou a todas as demais a medida que pequenos grupos de individuos adaptábanse ás condicións dun lugar concreto. 3.3. Probas da evolución 3.3.1. Bioxeográficas
 27. 27. 3.3. Probas da evolución 3.3.2. Paleontolóxicas O estudo dos fósiles dános unha idea dos cambios que sufriron as especies ao transformarse unhas noutras
 28. 28. 3.3. Probas da evolución 3.3.3. Anatómicas: órganos vestixiais Órganos perfectamente funcionais en antepasados, pero que co transcurso das xeracións deixaron de ser útiles
 29. 29. 3.3. Probas da evolución 3.3.3. Anatómicas: órganos homólogos e análogos Órganos homólogos (=orixe ≠ función) Mesma estrutura interna, pero no externa Teñen a mesma orixe evolutiva pero se adaptaron logo a medios diferentes diverxencia adaptativa Órganos análogos (≠orixe =función) desempeñan a mesma función pero distinto orixe evolutivo converxencia adaptativa Os seres vivos repiten fórmulas que tiveron éxito
 30. 30. 3.3. Probas da evolución 3.3.4. Embriolóxicas As primeiras fases do desenvolvemento embrionario son iguais para todos os vertebrados sendo imposible diferencialos entre si
 31. 31. 3.3. Probas da evolución 3.3.5. Bioquímicas Consisten en comparar as moléculas (ADN e proteínas) que aparecen nos SV esas moléculas son tanto máis parecidas canto máis próximo sexa o parentesco das especies entre si é dicir menores diferenzas evolutivas
 32. 32. 3.4 Funcionamento da evolución 3.4.1. Adaptación o medio Os seres mellor adaptados ao seu medio deixan máis descendentes á seguinte xeración. É a supervivencia do máis apto 3.4.2. Selección Natural Se nun momento se produce un cambio no medio os individuos inicialmente mellor adaptados poderán deixar de selo os que antes vivían peor e deixaban poucos descendentes agora poderán ser os mellor adaptados A selección natural actuará agora favorecendo aos que antes prexudicaba
 33. 33. 3.5. Forzas evolutivas 3.5.1. Eficacia biolóxica Que produce a variabilidade nas poboacións? 1. Mutacións (variabilidade xenética) 2. A reprodución sexual 3. Alteracións o chou en poboacións pequenas (deriva xenética) 4. Migracións 5. Selección natural (escolle os mellor adaptados) EFICACIA BIOLÓXICA: os que teñen máis descendentes na seguinte xeración, é dicir, deixan máis xenes na seguinte xeración) 3.5.2. Deseño Estein mtoevleixmeennttoe defende que a creación do home e dos sv; está feita por un creador intelixente, rexeitando toda evolución (IDEAS FIXISTAS, SEN PROBAS) 3.5.1 Comunidade Nocnie én atpíofiiacdao pola comunidade científica: 1.Demostracións tasas de mutacións, selección, velocidade de evolución 2.Comparacións de datos xenómicos
 34. 34. 3.6. O proceso evolutivo humano Purgatorius: “O primeiro primate” 65 m.a. Mamífero placentario  Selva Primates: arborícolas e dieta vexetariana. Vello mundo e América do sur 35 m.a. Sabana Os primates teñen que baixar ó chan Cambios na alimentación (raíces, sementes) e polo tanto na dentadura (máis potente)
 35. 35. 3.6. O proceso evolutivo humano Aegyptopithecus 30 m.a. Procónsul 25-5 m.a. Antepasado hominoideos?
 36. 36. Paso á Sabana Alimentado de raíces e froitos duros. Desenrolo dentadura Bipedismo Aínda vexetariano Similar chimpancé Alimentado de follas e froitos en zonas arboladas
 37. 37. - O bipedismo permítelles ter “as mans libres” para manipular obxectos, e desenvolver así unha grande vantaxe respecto ós competidores. - O feito de estar erguidos fai que “vexan” antes ós predadores e poidan escapar mellor. Os Australopithecus estendéronse por toda a África oriental nos ecosistemas abertos de sabana, ao longo do Val do Rift e por zonas adxacentes
 38. 38. De gran tamaño, vexetarianos, que presentan un cranio moi robusto, con ósos anchos que suxeitaban unha potente musculatura facial para mastigar raíces e sementes moi duras
 39. 39. Máis grácil, cazador e carnívoro, que representaría a liña de éxito que culminaría coa aparición dun novo tipo de homínidos, o xénero Homo, o noso propio xénero, non sabemos se directamente, ou a través dalgún antepasado que aínda non coñecemos
 40. 40. -Capacidade de obter utensilios manipulando certas materias primas - A manipulación fai aumentar o tamaño cerebral , xa que se require moita codia motora e sensitiva, e isto permitirá desenvolver intelixencia, emocións e capacidade de falar e comunicarse.
 41. 41. H. Erectus foi o cazador máis eficaz e especializado xurdido ata ese momento. É o primeiro en abandonar o continente africano, chegando 1º Europa e logo a Asia, onde seguirá vivindo aínda cando desapareza de África e de Europa. H. Erectus fabricará utensilios máis elaborados e coñecerá o lume como unha axuda máis na súa vida.
 42. 42. Homo erectus evolucionará en África cara a unha nova especie que foi descrita no depósito burgalés de Atapuerca, o Homo antecessor, que xurdiu en África e pasou a Europa En Europa, en plena época glacial, dará lugar, a través dun homo intermedio, ao Homo heidelbergensis, a unha especie adaptada a unha climatoloxía moi adversa, fría, cunha flora reducida e unha fauna tamén moi adaptada, será o home Homo neanderthalensis de Neanderthal , o primeiro humano verdadeiro, experto cazador que coidaba os seus fillos e anciáns, enterraba os seus mortos e foi capaz de construír ferramentas moito máis precisas.
 43. 43. En África, nun ambiente radicalmente diferente, xurdirá outra especie, a Homo sapiens a nosa especie, que nuns poucos miles de anos se estenderá por todos os continentes, ocupando todos os ecosistemas e desprazando ás outras especies coas que coexistiu, tal vez ao H. erectus en Asia, e ao H. neanderthalensis en Europa, cuxo retroceso vai ir parello á expansión do H. Sapiens.

×