Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biologiiiiia

433 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biologiiiiia

 1. 1. A EVOLUCIÓN DOS SERES VIVOS María Villar Díaz Lorena Pena Verdú Estefanía González Rodríguez Iago Pedreira Costoya 1º A
 2. 2. A orixe da vida <ul><li>Hai moitas teorías diferentes sobre a orixe da vida, todas indican que o primero que se creou foron as moléculas, que deron lugar á vida, formando biomoléculas. </li></ul><ul><li>Hai duas hipóteses sobre a orixe das biomoléculas que se cree que son as máis acertadas; a hipótese de Oparin e a hipótese actual. </li></ul>
 3. 3. Hipótese de Oparín Un ser é xerado doutro ser precedente, como surxiu o primero ser?
 4. 4. <ul><li>Para explicar cómo podía existir auga na Terra, Oparin propuso que as primeiras moléculas puidéronse formar a partir de reaccións químicas, levadas a cabo gracias ás descargas eléctricas das tormentas e ás radiacións solares, entre os gases da atmósfera (creu que estaba formada por H2O, H2, CH4 y NH3), formando así o “caldo primitivo” nos mares, composto por aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos e nucleótidos. </li></ul>
 5. 5. (experimento de Stanley Miller e Harold Urey para comprobar a hipótese de Oparin)
 6. 6. Hipótesis actuais <ul><li>Hoxe en día crese que a síntese das primeras moléculas non puido ser polas reaccións que propuxo Oparin, xa que se pensa que a atmósfera non era tan reactiva, senón que só estaba composta por nitróxeno, vapor de auga e dióxido de carbono. Isto leva á conclusión de que a síntese das primeiras moléculas só podería ocurrir en zonas volcánicas nas que se producen metano e amoníaco. </li></ul><ul><li>Estas moléculas simples ao interaccionar formarían outras máis complexas, éstas puideron persistir no tempo ao autorreplicarse. </li></ul>
 7. 7. A orixe das células <ul><li>As protocélulas crese que surxiron do aislamiento por medio de membranas das moléculas sinxelas. </li></ul><ul><li>Varios científicos pensan que estos organismos (pobladores dos fondos mariños) tiñan unha organización similar á das bacterias actuais e que eran heterótrofos. Vivían sen osíxeno, pero mentras a materia orgánica se foi acabando, os organismos adaptaronse a novas fontes de nutrintes, dando lugar así aos organismos fotosintéticos productores de osíxeno. Gracias a esto o osíxeno foise acumulando na atmósfera. </li></ul>
 8. 8. As primeiras células eucariotas. Teoría da endosimbiose. <ul><li>Esta teoría propúsoa Lynn Margulis, basándose en que unha célula procariota puido fagocitar a bacterias capaces de respirar, as cales estableceron unha simbiose coa célula procariota, convertíndose nun orgánulo de ésta: as mitocondrias. Dunha forma parecida se pudieron incorporar outras bacterias que orixinaron novos orgánulos. </li></ul>
 9. 9. As primeras teorías evolucionistas Fixismo e evolucionismo
 10. 10. <ul><li>Coa revolución científica do século XVIII e co descubrimento da extinción de algunhas especies surxiron as primeiras teorías sobre a orixe das diferentes especies. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>En el siglo XIX existían dos teorías: </li></ul><ul><li>O fixismo (defendido por Linneo e Cuvier) </li></ul><ul><li>O evolucionismo (Lamarck e Darwin) </li></ul>
 12. 12. O fixismo <ul><li>Defendía que: </li></ul><ul><li>As especies permanecían fixas e inalterables ao longo do tempo </li></ul><ul><li>Fora creadas para ocupar un espacio concreto </li></ul><ul><li>Críase que as especies apareceron por creación diviña (creacionista) </li></ul>
 13. 13. Teorías evolucionistas <ul><li>As ideas evolucionistas surxiron a partir do rexistro fósil, que amosaba o cambio dos organismos ao longo do tiempo. </li></ul>
 14. 14. A evolución según Lamarck <ul><li>Lamark interpretaba o rexistro fósil como unha progresión na que os organismos máis complexos formábanse a partir doutros máis simples. Esta evolución fundaméntase en dous fenómenos: </li></ul><ul><li>· Herencia dos caracteres adquiridos </li></ul><ul><li>· Forza interna dos organismos </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Herencia dos caracteres adquiridos : a partir de un cambio de ambiente, según o seu uso ou desuso, un órgano desenvolvíase máis ou menos, estas modificacións transmitíanse hereditariamente </li></ul><ul><li>Forza interna dos organismos : esta forza facía que os organismos se perfeccionasen e conseguisen maior complexidade, impulsándoos a evolucionar en organismos máis complexos. Os seres máis sinxelos se crearían por xeración espontánea </li></ul>
 16. 16. A evolución según Darwin <ul><li>Charles Darwin observou na súas viaxes que existían variacións entre os individuos da misma especie, dependendo fundamentalmente de onde vivían. </li></ul><ul><li>Darwin propuso: “as variacións favorables tenderán a permanecer, as desfavorables acabarán sendo destruidas e o resultado disto sería a creación de novas especies.” Este é o principio da selección natural. </li></ul>
 17. 17. Observacións de Darwin <ul><li>As especies eran diferentes según a súa procedencia </li></ul><ul><li>As especies con características iguais ou parecidas tiñan un antepasado común </li></ul><ul><li>Había unha “competición” entre os individuos dunha misma especie, sobrevivindo só os máis adaptados ou aqueles que tivesen unha característica beneficiosa para a súa sobrevivencia. </li></ul><ul><li>A selección natural era un proceso que facía que as especies evolucionasen. </li></ul>
 18. 18. A orixe do home <ul><li>Darwin pensou que o home, ao ser tamén un animal, habería evolucionado desde un ser primitivo ata a forma actual, chegando á conclusión de que o ser humano procedía do simio. </li></ul>
 19. 19. Biodiversidade como resultado do proceso evolutivo
 20. 20. Orixe da variabilidade de poboación <ul><li>Variabilidade xenética: axuda a la supervivencia de una especie </li></ul><ul><li>Variabilidad de poboación: polas mutacións xenéticas e a adaptación dos seres ao medio no que viven </li></ul>
 21. 21. Mutacións como a orixe da variabilidade <ul><li>Os individuos portadores de mutacións beneficiosas poden ter un carácter que nalgún momento determinado pode chegar a ser unha vantaxe. Esta mutación é transmitida hereditariamente, pudindo así substituir as características primitivas </li></ul>
 22. 22. <ul><li>A hipótese de Darwin baseábase, pois, en tres principios: </li></ul><ul><li>-Nas formas da vida dánse cambios e variacións xenéticas </li></ul><ul><li>-Estas variacións prodúcense por herdanza </li></ul><ul><li>- O medio natural no que se desenvolven as formas da vida funciona como un filtro que selecciona as variantes máis aptas para sobrevivir nese medio, a chamada selección natural </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Estos tres supostos resultaron ser certos, pero Darwin só puido desenvolver un plenamente: o mecanismo da selección natural. </li></ul><ul><li>Foi no século XX cando os outros dous presupostos serán desentrañados amplamente </li></ul>
 24. 24. A adaptación <ul><li>É a capacidade dos seres vivos para adecuarse ao medio </li></ul><ul><li>Poden ser de varios tipos: </li></ul><ul><li>Adaptacións estructurais </li></ul><ul><li>Adaptacións fisiolóxicas </li></ul><ul><li>Adaptacións que afectan ao comportamento </li></ul>
 25. 25. Adaptaciñons estructurales (afectan a órganos concretos)
 26. 26. <ul><li>As extremidades dos paxaros son un exemplo de adaptación estructural, xa que se adaptaron para voar, a diferencia doutros seres vivos </li></ul>
 27. 27. Adaptacións fisiolóxicas (afecta ao funcionamento do organismo)
 28. 28. <ul><li>As árbores de folla caduca perden as súas follas en temporadas de frío, detendo así a súa actividade fotosintética. </li></ul>
 29. 29. Adaptacións que afectan ao comportamento
 30. 30. <ul><li>Os búfalos desprázanse xuntos para protexerse mellor do ataque dos depredadores </li></ul>

×