Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

снежният човек ханс кристиан андерсен

5,686 views

Published on

снежният човек ханс кристиан андерсен

 1. 1. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
 2. 2. На 2 април 1805 г. вмалкото датско градчеОдензе, в семействотона обущар, се раждаприказникът ХансКристиан Андерсен.
 3. 3. Световна слава му донасят неговитеприказки, преведени почти на всички езици в света.
 4. 4. Андерсеновите приказки са тези, които говорят, разкриват доброто и злото, съпътстват ни внашия растеж, та дори икогато пораснем, пак са в сърцата ни.
 5. 5. Стои изправен на снега,морковче му е носа, топка сняг са му краката, тенджерка върху главата. Що е то?
 6. 6. ХАНСКРИСТИАНАНДЕРСЕН
 7. 7. Вместо очи снежният човек имаше дветриъгълни парченца от керемида, а устата мубеше направена от старо гребло, така че тойимаше и зъби.
 8. 8. Снежният човек се появи на бял свят средрадостните викове на децата. Неговото ражданебе приветствано от дрънкането на звънчетата набързо бягащите шейни.
 9. 9. Слънцето залезе, на синьото небеизплува месецът – кръгъл, светъл ипрекрасен.
 10. 10. - Ето го сега от другата страна! – казаснежният човек. Той помисли, че това е пакслънцето. – Все пак аз го отучих да си блещиочите. Нека си виси и свети, за да мога и аз дасе виждам. Трябва само да разбера как мога дасе поместя оттук. Ех, че ми се иска да сепоразходя малко!...
 11. 11. – У-у! У-у! – залая старото вързано куче. Тобеше малко прегракнало и не можеше даизговаря както трябва “Ау! Ау!”. Гласът мубеше пресипнал още когато живееше подпечката.
 12. 12. – У-у! У-у! Не бой се, слънцето ще те научи дабягаш. Аз вече зная как стана туй сминалогодиш ния ти събрат, пък и с всичкидруги, които бяха преди него. У-у! У-у! Тевсички се изметоха навън.
 13. 13. - Не те разбирам, приятелю – каза снежниятчовек. – Нима туй същото, което е горе, ще менаучи да бягам? – Той мислеше, че става дума залуната. – Да, то наистина избяга, когато аз сегледах в него, но сега наднича от другата страна.
 14. 14. - Ти нищо не разбираш! – възрази кучето.– Впрочем теб те направиха ей сега.Това, което виждаш горе, е луната. Аонова, което се скри преди малко, бешеслънцето. Утре то ще се покаже отново. Ипо-късно ще те научи как да избягаш вканала.
 15. 15. Как изглежда снежният човек?С какво е свързана появяватаму на белия свят?Каква промяна настъпвав природата?Знаел ли снежният човек,че това е слънцето?
 16. 16. Кой нарушава мислитеСнежко? Какви качествапритежава?Защо той не разбиракучето?Как слънцето ще научиснежния човек да бяга?
 17. 17. Снежният човек не различава луната от слънцето, защото:а) е глупав;б) е малък и неопитен;в) облаците му пречат.
 18. 18. Снежният човек иска да разбере:а) как може да се помести;б) как да се поразходи;в) как да види слънцето.
 19. 19. Когато Снежко се научи дабяга, ще се превърне: а) в скиор; б) в състезател; в) във вадичка.
 20. 20. Моделирайтегероите от приказката.

×