Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правопис йо, ьо - работен лист

Правопис йо, ьо - работен лист

  • Login to see the comments

Правопис йо, ьо - работен лист

  1. 1. Правопис на ЙО и ЬО 1. Поставте ЙО или ЬО. .......д, кънк......р, жонгл......р, Пана......т, ко.....т, син......., ......вана, За......, Дел......, дрес......р, ма......неза, ......дни, жонгл......р, поз......р 2. На мястото на точките напишете ЙО или ЬО: Бате Вал...... е бокс......р. Чичо ......нко е монт......р. Пе...... има син...... хвърчило. Баба ......нка направи бул......н от пиле. Пет...... ......рданов е акт......р в Народния театър. 3. Определете броя на буквите и звуковете в думите: ЙО – 2б., 2зв. ЬО – 2б., 1зв. Стойо - …б.;….зв Йорданов - ….зв.;….б сервитьор - …б.;…зв класьор - ….зв.;….б асансьор - …б.;…зв Кольо - ….зв.;….б йога – …б.;…зв Пейо - ….зв.;….б майор - …б.;…зв бульон - ….зв.;….б 4. Кое е грешното буквосъчетание в думите? Поправи. режисйор, Светльо, Колйо, Донйо, Таньо, маьор, магьосник, тренйор ЙО се пише  в ...................... на думата Йоана, Йордан, йод  след ............... майор, район, Пейо ЙO се обозначава като две букви и два звука: йод – 3б.; 3 зв. ЬО се пише само след ........................ – монтьор, шофьор, фризьор ь е единствената буква, която си няма главна буква и е без звук ьо – 2б., но 1 зв. гьол – 4б.; 3 зв.
  2. 2. 5. Коя буква не означава звук? а) щ; б) Ъ; в) ь. 6. В кой ред е допусната правописна грешка? а) Йори, фризьор, Зайо; б) майор, булйон, шофьор; в) коньо, ликьор, котрольор. 7. Свържи модела с думата. район майонеза актьор бульон 8. Коя дума отговарят на звуковия модел: а) асансьор б) пласьор в) Панайот 9. Подчетай думите, които отговарят на звуковия модел. гьол бульон йод йон гьон Еньо Пейо 10.* Обясни правописа на думите: камион, стадион, милион ...................................................................................................................................................... 11.* Запиши думите в таблицата. майор, кайсия, параджия, Кольо, блюдо, ваза, джинси, надземен, манджа, джапанка, класьор, щайга, пейка, сьомга, славей, йод, Панайот, койот, майстор, джамия, бояджия, подземие, пощальон, йога,омагьосан, Жельо, Груйо звуковете < буквите звуковете = буквите звуковете > буквите майор

×