Advertisement

Вълшебните думи

Jan. 15, 2017
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Вълшебните думи

 1. Вълшебните думи Как мислиш, кои думи наричаме ВЪЛШЕБНИ? Защо? Благодаря Извинявай Моля Прости ми Здравей Съжалявам Тези думи правят нашата реч по-изразителна, по-топла, по-сърдечна.
 2. Кога използваме тези думи? Благодарност Раздяла МолбаИзвинение Поздрав В Ъ ЛЛ ШШ Е Б НН ИИ ИИД УУ М
 3. Работа по групи. Разгледай картините. Състави диалог между героите, като използваш вълшебните думи.
 4. Здравей. 1. Какво означава тази дума? 2. Кого можем да поздравим? 3. С кои други думи можем да я заменим? Желая ти здраве.
 5. Казвам на приятел: «Здравей!» И той отговаря: «Здравей!» Тук всичко е наред! Но срещнем ли по- възрастни от нас ПЪРВИ «Здравейте!» казваме ние.
 6. Довиждане. Кога и на кого казваме това? С кои думи можем да заменим?Какво означава този израз? «Довиждане» - т.е. ние се надяваме да се видим пак. До скоро. До нови срещи.
 7. «Довиждане!» - на раздяла казваме ние. Пожелаваме си още много, много срещи!
 8. Помни! 1. При разговор по телефон спазвай учтив тон. 2. Използвай думи за поздрав, благодарност, за раздяла. 3. Не трябва да говорим прекалено дълго. Как да говорим по телефона, за да сме вежливи?
 9. Работа по групи. Измислете и разиграйте разговор по телефон, който да е учтив и приятен! 1. «Ало». 2. Поздрав. 3. Обясни причината за твоето обаждане. 4. Благодарност. 5. Довиждане.
 10. Можеш ли да кажеш „Извинявай”, ако не случайно си сгрешил? някой некоректен щом е бил? Можеш ли ти грешки да прощаваш,
 11. Би ли казал кавалерски „моля”, с цвете или с обич във ръка? Плува ли в гърдите ти на воля щедро и добро„благодаря”?
 12. Моля”, „Извини”, „Благодаря ти” думи по-целебни и от лек. Щом отрониш словото крилато, просто ставаш истински човек.
 13. Нека бъдем умни и етични, за да ни съпътства обичта. Думи най-божествени изричай: „моля”, „извини”, „благодаря”.
 14. Те строшават всяка горделивост, влизат през залостени врати, тъжни и обидени разсмиват. С тях приятел можеш ли, бъди!
 15. Колко лесен би бил животът ни, ако наистина осъзнаем силата на вълшебните думи и я прилагаме всеки ден, всеки час, всяка минута.
 16. Вежливите думи не са една и две. Научи ги всичките добре! Не е важно само да знаем вежливите думи, но и да ги използваме правилно при общуването си, за да ни разбират събеседниците ни. Хризантема Йорданова Стефанова– старши учител, ОУ “Св. Кл. Охридски”, Плевен
Advertisement