Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ska jag grunda ett eget företag?

Anvisningar och tips för blivande företagare

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ska jag grunda ett eget företag?

 1. 1. Ska jag grunda ett eget företag? Anvisningar och tips för blivande företagare
 2. 2. Varför lönar det sig att bli företagare? • Du är din egen chef • Du bestämmer själv dina arbetsuppgifter • Du påverkar dina egna arbetstider • Du kan förverkliga dig själv och dina drömmar • Du har chansen att bli framgångsrik ekonomiskt • Du kan sysselsätta andra Kom ihåg att företagandet också kan utgöra bara en del av din karriär. Du binder dig inte för resten av livet. 2
 3. 3. Har du en bra affärsidé? • Vilken produkt eller tjänst tänker du sälja och varför? • Till vem säljer du? Har du en tydlig målgrupp? • Hur ska du nå dina kunder? • Kan du producera varan eller tjänsten på ett lönsamt sätt? • Vilka är dina styrkor? Yrkeskunskap, erfarenhet, branschkännedom, nätverk, iver, passion? • Finns det konkurrens i din bransch/region? • Testa om du har vad som krävs av en företagare: finnvera.fi/yrittajatesti (på finska) 3
 4. 4. Gör upp en affärsverksamhetsplan • Det lönar sig att göra upp en affärsverksamhetsplan, för den behöver du också när du söker finansiering. • Färdiga verktyg hittar du till exempel på Mitt FöretagsFinlands sidor. • Andra kostnadsfria mallar och anvisningar för att göra upp en plan hittar du på perustayritys.fi/pa-svenska eller liiketoimintasuunnitelma.com. • Genomför också en swot-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot). Fundera också på • Företagets namn. Behöver du en affärslokal, anställda, maskiner, inventarier eller andra investeringar, m.a.o. hur mycket pengar behöver du för att starta upp din affärsverksamhet. 4
 5. 5. Lärdom är mer värt än guld • Arbets- och näringsbyrån informerar om utbildningar. Arbets- och näringsbyrån ordnar kostnadsfria kurser för nya företagare. • Samtidigt kan du ansöka om startpeng. Skaffa beslutet om startpeng innan du låter registrera ditt företag! • Även på närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) kan du hitta lämpliga utbildningar. 5
 6. 6. Vilken företagsform passar just dig? Privat näringsidkare Öppet bolag Kommandit- bolag (Kb) Aktiebolag (Ab) Andelslag Privatperson . Två eller flera personer. En eller flera ansvariga och minst 1 tyst bolagsman. En eller flera delägare. En eller flera stiftande medlemmar. Som företagare fattar du självständigt dina beslut och ansvarar personligen för företagets skulder. Som bolagsman är du jämställd med övriga bolagsmän när beslut fattas om företagets angelägenheter och du ansvarar med din personliga egendom för företagets eventuella skulder. Som tyst bolagsman har du ingen beslutanderätt i företagets angelägenheter. Som ansvarig bolagsman har du samma ansvar som i ett öppet bolag. Som delägare är du ansvarig för det kapital du investerat. Som styrelsemedlem och verkställande direktör har du skadeståndsansvar. Som medlem har du samma ansvar som i ett aktiebolag. Som styrelsemedlem och vd har du samma ansvar som i ett aktiebolag. 6 • Läs mera till exempel på − FöretagsFinland − Företagarna i Finland − Handelsregistret − Skatteförvaltningen
 7. 7. Finansiering • Egen finansiering • Banker • Bekanta dig med olika finansieringsmodeller till exempel på våra samarbetspartner Aktia Banks och POP-bankernas webbplatser. • Finnvera • Utred om du har rätt till startpeng. Mer information om villkoren och grunderna för beviljandet får du på din lokala arbets- och näringsbyrå. • När företagets verksamhet etablerats kan även Veritas som din arbetspensionsförsäkrare finansiera ditt företag. 7
 8. 8. Registrering • Ett företag måste registreras när det grundas. • Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register dit alla företag i regel måste anmälas. Med samma anmälan kan du även anmäla dig till Skatteförvaltningens register: förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga. • De blanketter som krävs för att grunda och registrera ett företag kan du även fylla i via webbtjänsten perustayritys.fi/pa-svenska. • När företaget grundas måste även verksamhetsområdet uppges. Definiera verksamhetsområdet brett och uppge alla de branscher där ditt företag har verksamhet eller planerar verka i framtiden. • Om ditt företag har för avsikt att verka i flera olika branscher lönar det sig att registrera egna bifirmor för dessa branscher. På Patent- och registerstyrelsens webbplats kan du läsa mer om bifirmor. • Observera också att tillstånd krävs för näringsverksamhet i vissa branscher. 8
 9. 9. Beskattning • Via Skatteförvaltningen kan du också anmäla dig till Skatteförvaltningens register och samtidigt förstås till handelsregistret. • Alla registreringar kan du också enkelt sköta via perustayritys.fi/pa-svenska. • Om du finns i förskottsuppbördsregistret kan du fakturera genom ditt företag. Dina skatter betalar du månatligen i förskott och som ny företagare grundar sig skattebeloppet på din egen uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. • Mer information om beskattningen får du på Skatteförvaltningens sidor. • Om ditt företag har mycket småskalig verksamhet och den årliga omsätt- ningen är mindre än 8 500 euro behöver ditt företag inte anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga. Mer information ommervärdesbeskattningen. • Din kund kan utnyttja hushållsavdraget endast om ditt företag antecknats i förskottsuppbördsregistret. 9
 10. 10. En olycka kommer sällan ensam • När du börjar som företagare behöver du i princip inte ta några andra för- säkringar än den lagstadgade företagarpensionsförsäkringen (FöPL-försäkringen). − När du inleder din första verksamhet som företagare får du som FöPL- försäkrad 22 % rabatt på avgifterna i 48 månader, alltså i fyra år. • Om ditt företag beslutar sig för att anställa personal behöver de anställda en arbetspensionsförsäkring (ArPL-försäkring), samt en lagstadgad olycksfallsförsäkring. • De lagstadgade arbetspensionsförsäkringarna (FöPL och ArPL) får du hos Veritas. • Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för de anställda får du till exempel genom våra samarbetspartner Folksam eller Pohjantähti. • Med tanke på verksamhetens kontinuitet och minimering av riskerna lönar det sig att överväga också frivilliga försäkringar. • På våra partner Folksams och Pohjantähtis webbplatser får du veta mer om frivilliga försäkringar. 10
 11. 11. Hur sköter du bokföringen? • Alla företag är bokföringsskyldiga. • Sköter du bokföringen själv? Fakturering, löner, skatteredovisningar, bokslut osv. Räcker din sakkunskap? • Det vettigaste alternativet kan vara att lägga ut bokföringen på en bokföringsbyrå. • Då kan du satsa all energi på företagandet och på att utveckla ditt företag. • Läs mera till exempel på Ekonomiförvaltningsförbundet TAL:s webbplats. 11
 12. 12. Dåligt rykte har snabba ben Hur och var lönar det sig att marknadsföra? • Dagstidningar, tidskrifter, direktreklam, nyhetsbrev, radio, tv, mässor, film, mobil. • Webbsidor, sökmotorer och sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn, bloggar). Sköta själv eller lägga ut (reklam- /kommunikationsbyrå)? Räcker dina egna kunskaper? Satsa på en bra webbplats. • Har ditt företag webbförsäljning? Kolla i så fall handboken Opas verkkokaupan perustamiseen (på finska). • Om ditt företag har bra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt högklassig kundservice sköter djungeltelegrafen sin del av marknadsföringen. 12
 13. 13. Att anställa personal • Anställ de bästa möjliga arbetstagarna. • Du kan läsa mer om att anställa personal till exempel på företagarnas webbplats. • För de anställda måste du ta arbetstagarens pensionsförsäkring ArPL. • Övriga lagstadgade avgifter är − Arbetsgivarens socialskyddsavgift (FPA) − Arbetstagarnas olycksfallsförsäkring (Företagarna) − Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (Arbetslöshetsförsäkringsfonden) − Arbetstagarnas grupplivförsäkring (Retro, livförsäkringsaktiebolag) 13
 14. 14. Att göra upp avtal • Gör upp skriftliga avtal. • Läs igenom texterna noggrant. • Använd experthjälp vid behov. • Information om att göra upp avtal hittar du till exempel på FöretagsFinlands webbplats. • Ta också en titt på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. 14
 15. 15. Företagarens arbetshälsa och arbetslöshetsskydd • Företagarens vardag är ofta jäktig och till och med stressig. En vettig tidsanvändning, livsbalans och uppdaterat kunnande främjar arbetshälsan och säkerställer att krafterna och motivationen inte tryter. • Som din arbetspensionspartner är Veritas ditt stöd i arbetshälsofrågor. Vi erbjuder dig kostnadsfria verktyg för bättre arbetshälsa. Verktygen hjälper dig att systematiskt utveckla ditt eget välmående på arbetet. • Nätverka med andra företagare. • Som företagare kan du också gå med i en arbetslöshetskassa: − Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT) och − Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland (SYT). 15
 16. 16. Att utveckla företagets verksamhet • När du kommit igång på allvar vill du naturligtvis utveckla ditt företag. • Kolla till exempel − Företagsutvecklingstjänster (NTM-centralerna) − Gör en utvecklingskartläggning, Mitt FöretagsFinland • Näthandelns möjligheter • Utveckling av kundservicen • Internationalisering 16
 17. 17. Checklista: du kom väl ihåg allt? 1. Affärsidé och affärsverksamhetsplan 2. Lönsamhetskalkyler 3. Val av företagsform 4. Kartläggning av risker 5. Finansiering och startpeng 6. Registrering 7. Tillstånd från myndigheter 8. Försäkringar 9. Bokföring 10. Beskattning 11. Marknadsföring och reklam 12. Lokaler och anskaffningar 13. Rekrytering och personal 14. Avtal 15. Företagarkurser och utbildningar 16. Företagarens arbetshälsa 17. Företagarens arbetslöshetsskydd 18. Kamratstöd och stödnätverk 19. Gott rykte och god image 20. Att utveckla verksamheten i fortsättningen 17
 18. 18. Utnyttja experthjälp • Rådgivning − NTM-centralerna − Finnvera − Finpro − Handelsregistret − Konkurrens- och konsumentverket − Talousapu − Tekes − Arbets- och näringsbyråernas tjänster − Produktled − Nyföretagarcentralerna − Företags- och organisationsdata- systemet − Yrityspörssi − FöretagsFinland • Handböcker  Opas verkkokaupan perustamiseen − Guiden bli företagare i Finland • Övriga − Veritas − Företagarna i Finland − Beskattning − Den egna kommunens företagstjänster − Den egna regionens utvecklings- central (NTM-centralen) 18
 19. 19. Väl planerat är hälften vunnet • Kontakta personligen till exempel de experttjänster som nämns på föregående sida. • På nätet hittar du också gott om information. • Prata med dina företagarvänner/bekanta. • Satsa på service från första början. 19 Hade du nytta av sidorna? Ge respons till Veritas kommunikation.

×