Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 21

KemiDigin tietovarannot ja tietojen haku

0

Share

Download to read offline

Perjantai-meeting 19.11.2021
Anu Matilainen, ylitarkastaja, Tukes

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

KemiDigin tietovarannot ja tietojen haku

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Työterveyslaitos, perjantai-meeting 19.11.2021 KemiDigin tietovarannot ja tietojen haku Ylitarkastaja Anu Matilainen
 2. 2. Kemikaali-ilmoitusten näkyvyys järjestelmässä • Kemikaali-ilmoituksen ilmoittaja voi valita tietojen näkyvyyden järjestelmässä kolmesta eri vaihtoehdosta Näkyy vain viranomaisille ja ilmoittavalle yritykselle (5%) Julkisessa rekisterissä, sekä kirjautuneille käyttäjille näkyy perustiedot (ilmoittaja, merkinnät, pH, olomuoto, VAK) (71%) Julkisessa rekisterissä näkyy perustiedot (ilmoittaja, merkinnät, pH, olomuoto, VAK) ja kirjautuneelle käyttäjälle näiden lisäksi aineosa tiedot (24%) • Kemikaali-ilmoituksen ilmoittaja voi valita liitteenä olevan KTT:een näkyvyyden järjestelmässä kolmesta eri vaihtoehdosta Näkyy vain viranomaisille ja ilmoittavalle yritykselle (57%) Näkyy myös muille kirjautuneille käyttäjille (6%) Näkyy julkisessa kemikaalituoterekisterissä (37%)
 3. 3. Työterveyspalvelun hakumahdollisuudet • Työterveyspalvelun tuottajalla on kolme erilaista mahdollisuutta hakea KemiDigin tietoja 1. Kirjautumattomana käyttäjänä, jolloin näkee perustiedot julkisista kemikaali-ilmoituksista  Ei näe niitä kemikaali-ilmoituksia, jotka on asetettu ilmoittajan toimesta vain viranomaisen ja ilmoittavan yrityksen saataville, eikä näe liitteenä olevaa KTT:tta, jos sitä ei ole asetettu julkisesti saataville  Julkisessa rekisterissä ei näytetä aineosatietoja  Ei näe kemikaaliluetteloita 2. Oman työnantajayrityksen kirjautuneena käyttäjänä, jolloin näkee hieman enemmän kemikaali- ilmoituksilla olevaa tietoa  Näkee niiden kemikaali-ilmoitusten aineosatiedot, joista ilmoittaja on antanut tiedot kaikkien kirjautuneiden käyttäjien saataville, sekä liitteenä olevan KTT:een, jos se on asetettu kirjautuneiden käyttäjien saataville  Ei näe kemikaaliluetteloita  Henkilökohtainen oikeus 3. Työterveyspalvelun tilaavan yrityksen käyttäjänä, jolloin näkee kyseisen yrityksen kemikaali- ilmoitukset ja kemikaaliluettelot  Näkee niiden kemikaali-ilmoitusten aineosatiedot, joista ilmoittaja on antanut tiedot kaikkien kirjautuneiden käyttäjien saataville, sekä liitteenä olevan KTT:een, jos se on asetettu kirjautuneiden käyttäjien saataville  henkilökohtainen oikeus
 4. 4. 4 KemiDigi Kirjautumaton käyttäjä
 5. 5. www.kemidigi.fi – kirjautumaton käyttäjä • Kaikille julkisia rekistereitä KemiDigi järjestelmässä  Ainerekisteri  Julkinen kemikaali- tuoterekisteri  Biosidirekisteri  Kasvinsuojeluaine- rekisteri • Lisäksi Suhdelukulaskurin avulla yritys voi määrittää lupatarpeen Suhdelukulaskurilla voidaan määrittää kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen toiminnan laajuus
 6. 6. Ainerekisteri • Ainerekisteristä voi hakea tietoa aineista • Aineiston päivitys Euroopan kemikaalivirastolta (ECHA) vuosittain  Kaikki C&L luettelossa olevat aineet  Yhdenmukaistetut aineet ja niiden luokitukset sekä erityispitoisuusrajat  Aineiden taustaluettelotiedot: mm. SVHC eli erityistä huolta aiheuttavat aineet, lupaluettelon aineet, rekisteröidyt aineet, CoRAP listan aineet (arvioitavana olevat aineet), rajoitetut aineet  Myös Biosiditehoaineet ja kasvinsuojeluaineiden tehoaineet tunnistettu • Jos oleellisia muutoksia aineiden tietoihin koko aineiston päivitysten välissä, muutokset tehdään ainekohtaisesti • Muutoksista lähetetään herätteet käyttäjille • Lisäksi muita viranomaisen ylläpitämiä taustaluetteloita, mm  VPD (vesipuitedirektiivin) aineiden luettelot  POP (pysyvät orgaaniset yhdisteet) aineet  Vna 685/2015 mukaiset listat (Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonta)  ASA rekisteröitävät aineet (harmonisoidut luokitukset)  Voidaan lisätä myös muita tarpeellisia taustaluetteloita
 7. 7. Ainerekisterissä olevat aineen tiedot • Tunnistenumerot • Nimet (synonyymit) • Linkki ECHA:n sivulle aineen infokorttiin • Taustaluettelot, joihin aine kuuluu • Yhdenmukaistettujen aineiden huomautukset • Yhdenmukaistettujen aineiden luokitukset ja merkinnät • Yhdenmukaistetuille aineille säädetyt luokitusrajat • Biosidi ja kasvinsuojeluaineiden tehoaineet
 8. 8. Kemikaalituoterekisteri • Kirjautumaton käyttäjä voi hakea julkisesta kemikaalituoterekisteristä yritysten tekemiä kemikaali- ilmoituksia kauppanimellä  Yritysten passivoimat ilmoitukset eli markkinoilta poistuneet kemikaalit eivät näy haussa • Kirjautumattomalle käyttäjälle näytetään kemikaali- ilmoitukset, joita ei ole määritetty järjestelmässä ilmoittajan toimesta vain viranomaisen ja ilmoittavan yrityksen nähtäville • Liitteenä oleva KTT näytetään, jos ilmoittaja on antanut siihen luvan • Kemikaalista saa näkyviin perustiedot klikkaamalla hakutuloksen riviä • Klikkaamalla PDF linkkiä, aukeaa liitteenä oleva KTT
 9. 9. Biosidirekisteri • Biosidirekisteristä voi hakea Suomessa hyväksyttyjen biosidien tietoja • Valmisteen nimeä painamalla avautuu tarkempaa tietoa valmisteesta
 10. 10. Kasvinsuojeluainerekisteri • Kasvinsuojeluainerekisteristä löytyy Suomessa hyväksytyt kasvinsuojeluaineet • Valmisteen nimeä painamalla avautuu tarkemmat tiedot valmisteesta
 11. 11. Ylälaidan yleishaku • Sivun ylälaidassa on näiden lisäksi yleishaku, jolla voi hakea kaikista järjestelmän julkisista tiedoista tulokset yhdellä haulla • Hakuun tulee ne tulokset kaikista neljästä rekisteristä joissa on haettu sana  Linkkiä painamalla pääsee kyseisen rekisterin tietoihin
 12. 12. 12 KemiDigi Kirjautunut käyttäjä
 13. 13. Sisään kirjautuminen • Työterveyspalvelun tuottajien käyttäjät voivat kirjautua järjestelmään oman työnantajan tietoihin Suomi.fi valtuuden saatuaan  Näkevät vain oman yrityksen tiedot • Palvelun tilaava yritys voi antaa kenelle tahansa valtuudet omiin tietoihinsa Suomi.fi palvelun kautta  Käyttäjä näkee kyseisen yrityksen tiedot järjestelmässä Ohje valtuuksista ja oikeuksista: KemiDigin käyttöönotto yrityksessä (PDF)
 14. 14. Kirjautuneen käyttäjän toiminnot • Järjestelmässä yrityksen on mahdollisuus tehdä kemikaali-ilmoituksia, ylläpitää kemikaaliluetteloita ja ilmoittaa määrätietoja • Käyttäjälle on myönnettävä oikeudet eri toimintoihin yrityksen pääkäyttäjän toimesta • Työterveyspalvelujen tuottajalle näkyisi mahdollisesti toisen yrityksen käyttäjänä  Kyseisen yrityksen kemikaali-ilmoitukset ilman muokkaamisoikeutta  Kyseisen yrityksen kemikaaliluettelot  Tarkennettu haku kyseisen yrityksen kemikaali-ilmoituksiin ja kemikaaliluetteloihin
 15. 15. Yrityksen tiedot • Käyttäjä pääsee kyseessä olevan yrityksen tietoihin ylälaidan yrityksen nimeä painamalla • Käyttäjälle näkyvät perustiedot mm. Y-tunnus, osoitetiedot, toimialat • Lisäksi käyttäjällä on oikeuksien mukaan pääsy erilaisiin tietoihin myös yrityssivulla
 16. 16. Kemikaalituoterekisteri näkymä • Näkymässä näytetään kaikki yrityksen kemikaalituoterekisterissä olevat kemikaali-ilmoitukset kaikille yrityksen käyttäjille Uusia ilmoituksia voi laatia tai muokata olemassa olevia vain jos siihen on annettu oikeus • Kemikaaleja voi hakea tässä näytössä kauppanimen ja rekisterinumeron perusteella sekä ilmoituksen tilan mukaan
 17. 17. Kemikaaliluettelot KemiDigissä • KemiDigin kemikaaliluettelo on käyttöönotto vaiheessa kemikaaleja käyttävillä, varastoivilla ja valmistavilla yrityksillä • Käyttöönoton vaiheesta riippuen, on huomioitava, että:  Luettelot puuttuvat osalta yrityksistä; lainsäädäntö ei velvoita kaikkia yrityksiä sitä KemiDigiin tekemään  Tarkkuustaso vaihtelee yrityksittäin; riippuu heitä koskevan lainsäädännön vaatimuksista  Täydentyvät vaiheittain KemiDigiin • Kemikaaliluettelot voidaan tehdä yrityksen eri laitoksille erikseen • Ajantasainen kemikaaliluettelo sisältää, mm.  Kemikaalien luokitukset  Määrät laitoksella: maksimivarastointimäärä ja vuosittaiset käyttömäärät  Kemikaalien aineosien erityisesti huomioitavat seikat: taustaluettelot (esim. SVHC- aineet, REACH rajoitetut ja luvanvaraiset aineet, VPD aineet, jne)
 18. 18. Kemikaaliluettelot näkymä • Yritys pystyy poimimaan omaan kemikaaliluetteloonsa kemikaaleja, joista joko he tai toinen yritys on tehnyt kemikaali-ilmoituksen  ilmoitukset, jotka ilmoittava yritys on laittanut vain viranomaisen ja yrityksen itsensä nähtäville järjestelmässä ei näy muille toiminnanharjoittajille, eikä niitä näinollen voi poimia toisen yrityksen kemikaaliluetteloon  KTT tulee liitteenä luetteloon kemikaalin tietojen kanssa, jos ilmoittaja on antanut tähän luvan • Lisäksi yritys pystyy lisäämään luetteloon itse kemikaalin ja lisäämään sille KTT:n • Luetteloon voi lisätä myös aineen KemiDigin ainerekisteristä • Kemikaaliluetteloon tulee täyttää kemikaalille/aineelle/ryhmälle tiettyjä tietoja
 19. 19. Tarkennettu haku kirjautuneelle käyttäjälle • Tarkennettu haku osiossa on useita eri vaihtoehtoja hakujen tekemiseen • Käyttäjälle näkyvät vain ne osiot joihin käyttäjälle on myönnetty oikeus • Haut kohdistuvat vain kyseessä olevan yrityksen tietoihin järjestelmässä • Haun voi tehdä seuraavilla välilehdillä: AINEET  Haku kohdistuu KemiDigin ainerekisterin aineisiin  Enemmän hakukriteerejä, kuin kirjautumattoman käyttäjän näkymässä KEMIKAALIT  Haku kohdistuu kemikaalituoterekisterissä oleviin kyseisen yrityksen kemikaali-ilmoituksiin Enemmän hakukriteerejä, kuin kemikaali-ilmoitus näkymässä KEMIKAALILUETTELOT  Haku kohdistuu kyseisen yrityksen laatimiin kemikaaliluetteloihin  Enemmän hakukriteerejä, kuin kemikaaliluettelo näkymässä KEMIKAALI-ILMOITUKSIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄTIEDOT  Haku kohdistuu kyseisen yrityksen tekemiin määrätietoilmoituksiin heidän markkinoille saattamistaan kemikaaleista
 20. 20. Yleishaku kirjautuneelle käyttäjälle • Sivun ylälaidassa on ns. yleishaku myös kirjautuneelle käyttäjälle • Tietoja voi samalla haulla hakea sekä ainerekisteristä, kemikaalituoterekisteristä, biosidirekisteristä ja kasvinsuojeluainerekisteristä Hakuun sopivat osumat tulevat näistä kaikista hakutuloksiin listana • Eroaa kirjautumattoman käyttäjän yleishausta kemikaali-ilmoitusten osalta: hakuun tulee KTT myös niistä ilmoituksista, joissa ilmoittaja on laittanut KTT:n muiden kirjautuneiden käyttäjien saataville Ilmoituksessa näkyvät aineosatiedot, jos ilmoittaja on antanut tähän luvan
 21. 21. Lisäkysymykset kemikaalituoterekisteriin liittyen: tuoterekisteri@tukes.fi Lisäkysymykset KemiDigiin liittyen (tekniset asiat): kemidigi@tukes.fi

×