Advertisement

Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla

Työterveyslaitos
Feb. 23, 2023
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla(20)

Advertisement

More from Työterveyslaitos(20)

Advertisement

Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla

 1. Tuberkuloosin riskit sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa –toimintamalli lakisääteisten TB tarkastusten toteuttamiseksi Irmeli.lindstrom@ttl.fi Irmeli Lindström, keuhkosairauksien el, ylilääkäri
 2. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 2 j n e . v.1993 muuttanut Tukholmaan, TB negatiivinen, BCG rokotus v.2002 ystävällä TB, INH resistenssi v.2005 5 kk ajan yskää ja väsymystä Gillman A. et al Pediatr Infect Dis J 2008;27:1078-82 53 lasta vakituisessa kontaktissa, 84 satunnaisesti kontaktissa
 3. Altistuminen – oleskelu samassa sisätilassa tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 3
 4. Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti aikuisille, joilla normaalin vastustuskyky Altistuminen TB infektio 30 % Ei tartuntaa 70 % Varhainen (<2v) tuberkuloosiin sairastuminen 5 % Myöhäinen (>2v) tuberkuloosiin sairastuminen 5 % Oireeton infektion kantaja 90 % 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 4
 5. Oireet kehittyvät yleensä hitaasti viikkojen kuluessa Keuhkotuberkuloosin oireita • pitkittynyt yskä (>3 viikkoa) • liman nousu keuhkoista • veriset yskökset • rintakipu • hengenahdistus Yleisoireita • kuumeilu • yöhikoilu • tahaton laihtuminen • väsymys • ruokahaluttomuus Tuberkuloosi.fi / TB oppaat 2017 Muun tuberkuloosin oireita imusolmuke kaulalla, märkäpaise nivelkipu, selkäkipu, vatsakipu päänsärky, sekavuus 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS
 6. Tuberkuloosin hoito • Lääkehoito kestää yleensä 6kk • Vaikeissa ja lääkkeille vastustuskykyisissä taudeissa hoitoaika on 12–24 kk • 3-6 lääkettä päivittäin ja valvotusti otettuna • MDR tuberkuloosissa Suomessa 2007-2016 hyvä hoitotulos 75%:lla • Viimeisinä vuosina otettu käyttöön uusia lääkkeitä: bedakiliini ja delamanidi, pretonamidi • Hoito ilmaeristyshuoneessa hoidon alussa yleensä 2 viikkoa • Tutkimukset ja hoito ovat potilaalle maksuttomia Duodecim Oppiportti 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 6
 7. Tuberkuloositapaukset Suomessa 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 7
 8. Suomen tuberkuloositilanne v. 2022 • Vuonna 2022 Suomessa on todettu tuberkuloosi 191:llä potilaalla (18.1.2023) • Ilmaantuvuus 3/100 000 • Potilaiden keski-ikä 54 v • Suomalaiset 68 v • Ulkomaalaiset 39 v • 7 tapausta alle 15-v lapsilla • 9 lääkkeille vastustuskykyistä MDR (multidrug resistance)-TB tapausta, joista 3 pre-XDR (extensively drug resistance)-TB • Potilaan alkuperä: • Suomalainen 98 (51 %) • Ulkomaalainen 87 (46 %) • Ei tietoa 6 (3 %) • 12 tapausta Ukrainasta • 5 MDR-TB • 6-72 v • 5 miestä ja 7 naista 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 8
 9. Maailman tuberkuloositilanne vuonna 2021 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 9
 10. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 10 Työllisyysaste 8/2022: Ulkomaalaistaustaiset 66% Suomalaiset 73%
 11. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 11
 12. Vantaalla terveys- ja sosiaalipalvelussa v. 2020 • Yhteensä 14 855 henkilöä • Ulkomailla syntyneitä 2239 henkilöä (15%) Muu Eurooppa 1144 Afrikka 445 Amerikka 50 Aasia 564 Tuntematon 36 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 12 Suomi 85 % Muu Eurooppa 8 % Afrikka 3 % Aasia 4 %
 13. Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset työterveyshuollossa 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 13 1. Kun TB:tä sairastava työntekijä on erityinen riski työympäristössään 2. Työssään TB:lle altistuvilla 3. Riskimaihin menevillä ja tulevilla Työhönsijoitus- Tarkastus, TEV-tarkastus Alkutarkastus Määräaikaistarkastus 1-3 vuoden välein Lähtötarkastus Paluutarkastus Tartuntatautilaki§55 Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1484-5/2001 Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1484-5/2001 Paluutarkastuksissa: tartuntatautilaki §55
 14. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 14 TT-lain 55§ - Terveydentilan selvitys hengityselinten tuberkuloosista työtehtävää varten Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä työntekijän sairastavan hengityselinten tuberkuloosia ja työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joissa hengityselinten tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Työnantajan on vaadittava tällaiselta henkilöltä selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että tämä sairastaa hengityselinten tuberkuloosia. Perusteltu syy on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Ennen kuin työntekijä on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun hengityselinten tuberkuloosia koskevan selvityksen, hän ei saa toimia: 1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä; 2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Työnantajalla on oikeus käsitellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön terveydentilaa koskevia tietoja tämän suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti.
 15. Toimintamalli pykälän 55 terveystarkastusten toteuttamiseksi 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 15 Iiris Rajalahti, asiantuntijalääkäri Hanna Soini, johtava asiantuntija Ilse Rauhaniemi, johtava työterveyslääkäri Niina Honkonen, vastaava työterveyslääkäri Jukka Pitkänen, ylilääkäri, yritysterveys Kirsi Valtonen, tartuntataudeistavastaava lääkäri Päivi Häkkinen, tartuntatautien terveydenhoitaja
 16. Tartuntatautilain 55§ mukaiset tarkastukset sote-ja varhaiskasvatuksen alalla 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 16
 17. Kenelle tehdään arvio tarkastuksen tarpeellisuudesta? • Työtekijöille, harjoittelijoille ja opiskelijoille, jotka on valittu toimimaan sellaisissa tehtävissä, joissa tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat: 1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä 2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä Tarkastukset ovat tarpeellisia henkilöille, jotka työskentelevät useammin kuin satunnaisesti samoissa huonetiloissa ja voivat mahdollisesti olla lähietäisyydellä hoidettavista lapsista, vanhuksista tai sairaista. • Ei tarvita, jos henkilö on oireeton ja hän esittää 2 vuoden sisällä tehdyn lausunnon tarkastuksesta. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 17
 18. Arvio ja tarkastukset tehdään 1) Ennen työ- tai palvelusuhteen alkua 2) Työsuhteen aikana silloin, kun on perusteltu syy epäillä tuberkuloosille altistumista (esim. työntekijä on oleskellut pitkäaikaisesti tai työskennellyt terveydenhuollossa alueella, jossa TB ilmaantuvuus on suurta tai hänellä on pitkittynyt yskä tai muita infektio-oireita). 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 18
 19. Työnantajan tuberkuloosikysely 1: 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 19
 20. Työnantajan tuberkuloosikyselyn 1 tulkintaohje 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 20 Jos rasti yhteenkin ruutuun, ohjataan terveystarkastukseen
 21. Työnantajalle huomioitavaa • Jos työntekijä ei halua vastata kyselyyn 1, hän voi hankkia lausunnon terveydenhuollosta. • Työntekijän on annettava suostumus “Annan suostumukseni työnantajalle käsitellä ja säilyttää edellä mainittuja tietoja”. • Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne nimetyt henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. • Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 21
 22. Työnantajalle huomioitavaa • Suositellaan, että työnantaja ei säilytä työntekijän täyttämää tuberkuloosikyselyä 1, vaan hävittää sen tietosuojajätteenä. Työnantaja kirjaa henkilötietojärjestelmäänsä esimerkiksi seuraavasti: • xx.xx.xxxx tehdyn työnantajan tuberkuloosikyselyn perusteella , ei ole perusteltua syytä epäillä työntekijän sairastavan tuberkuloosia, eikä tarvita tuberkuloositarkastusta. (kyselyssä 1 ei tullut esiin tuberkuloosiriskejä). TAI • Taina Työntekijä on toimittanut xx.xx.xxxx tuberkuloositarkastuksesta lausunnon, joka on päivätty xx.xx.xxxx . Ei ole estettä aloittaa töitä. (työntekijä on käynyt varsinaisessa tarkastuksessa 2 vuoden sisällä). 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 22
 23. Terveydenhuollon tuberkuloosikyselyn 2 lisäkysymykset 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 23
 24. THL:n maalistan mukaiset tuberkuloosin riskimaat • Tarkastetaan linkistä: Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B -rokotukset – THL • Riskimaiden kohdalla lukee ”tarvitaan sote-ammattilaisten ja alle kouluikäisiä lapsia hoitavien tuberkuloositarkastus”. • Vastasyntyneitä hoitaville nykyään sama riskimaaluokitus kuin muillekin. • Riskimaissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on vuodessa yli 100/100 000 tai niissä esiintyy paljon tuberkuloosia ja tuberkuloosin lääkeresistenttejä kantoja (tietyt maat WHO:n tuberkuloosin high-priority maista). • THL päivittää riskimaat kevään 2023 aikana. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 24
 25. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 25 Terveydenhuollon tuberkuloosikyselyn 2 tulkintaohje Jos rasti yhteenkin ruutuun, keuhkokuva. Jos oireita, myös yskösnäytteet Jos rastia ei mihinkään näistä, voidaan kirjoittaa lausunto ilman jatkotutkimuksia
 26. Keuhkojen röntgenkuvaus työhöntulo/tuberkuloositarkastuksen yhteydessä • Tarkastettavalle, jolla riskitekijä kyselyssä 2. • Ei tarvita oireettomalle henkilölle, jonka 2 vuoden sisällä otettu keuhkokuva on ollut normaali (lausunto aiemmasta kuvasta on tarkastettava). • Ulkomailla tehtyä keuhkojen röntgenkuvausta ja lausuntoa ei hyväksytä. • Oireettomalle raskaana olevalle tehdään viimeisen raskauskolmanneksen aikana noin 1kk ennen synnytystä. • Oireiselle raskaana olevalle heti riippumatta raskauden vaiheesta. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 26
 27. Keuhkojen röntgenkuvaus sairausvastaanotolla ja muissa tilanteissa oireisille • Tehdään, jos yskä on jatkunut 3 viikkoa tai jos esiintyy muita hengitysteiden tuberkuloosiin sopivia oireita. • Kynnys tutkimukselle pitää olla matala sotealalla- ja varhaiskasvatuksessa toimiville. • Erityisesti keuhkokuva on muistettava niiden henkilöiden kohdalla, joilla on taustalla mahdollinen altistuminen tuberkuloosille (kyselyt 1 ja 2). • Mikäli oireiden tai kuvauslöydöksen perusteella epäillään tuberkuloosia, kerätään myös yskösnäytteet. Konsultoidaan herkästi erikoissairaanhoidosta keuhko- tai infektiolääkäriä. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 27
 28. Yskösnäytteet: Yskösten TB-värjäys ja -viljely x 3 ja TbNhO • 3 näytettä (aamu, ilta, aamu) koska bakteereja erittyy ysköksiin epäsäännöllisesti • värjäyksen tulos saadaan noin vuorokaudessa • TbNhO tulos saadaan 1-2 vrk:ssa • jos yksikin värjäysnäyte on positiivinen, tartuntariski on suuri • viljelyaika yleensä 2-6 vk, varmistaa diagnoosin Lisäksi tarvittaessa tulehduslab, HIV-ab Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 (julkari.fi), www.tuberkuloosi.fi 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 28
 29. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 29 1) Tuberkuloosikyselyn 2 mukaan ei tarvita jatkotutkimuksia 2) Oireeton, normaali keuhkokuva 3) Oireita, normaali keuhkokuva ja negatiiviset yskösvärjäykset ja TbNhO Oireeton raskaana oleva: Keuhkokuva ja uusi lausunto raskauden viimeisen kolmanneksen aikana n. 1kk ennen laskettua aikaa Jos keuhkokuvan, yskösnäytteiden tai muiden seikkojen perusteella TB epäily. Konsultoi keuhko- tai infektiolääkäriä
 30. Neuvonta kaikissa terveystarkastuksissa työntekijöille • TB:n tarttuminen • TB:n oireet: • >3 vko kestänyt yskä, limaiset yskökset, veriset yskökset, • kuumeilu, laihtuminen, ruokahaluttomuus, poikkeava yöhikoilu, rinta/kylkikipu, kyhmyruusu, imusolmukesuurentumat, paiseet, yleiskunnon lasku • Varhainen tutkimuksiin hakeutuminen! • Tutkimukset ja hoito ovat ilmaisia Suomessa 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 30 www.tuberkuloosi.fi Tulosta: Tuberkuloosi – mitä se on opas (TB-oppaat - tuberkuloosi.fi )
 31. Työterveyshuollon rooli • Työterveyshuollon on tiedotettava työnantajia heidän vastuusta koskien 55 §:ää • Tarkastuksista on neuvoteltava laadittaessa sopimuksia ja toimintasuunnitelmia sotealan ja varhaiskasvatuksen työpaikoille • Työntekijöiden tarkastukset suositellaan toteutettavaksi työterveyshuollossa, jolloin työnantaja maksaa tarkastukset. • Uusien työntekijöiden tarkastukset Kela 0-luokkassa (tehdään ennen työsuhteen alkua) • Jos sairaanhoito ei kuulu sopimukseen, neuvoteltava työnantajan kanssa myös siitä, minne työntekijät hakeutuvat tutkimuksiin pitkittyneiden hengitystieoireiden vuoksi. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 31
 32. Hyvinvointialueen haasteita ja kysymyksiä • Muistaako esihenkilö pyytää selvitystä? • Hoitaako työterveyshuolto? • Muistetaanko kirjata ostopalvelusopimuksiin? • Pystytäänkö toteuttamaan ennen työskentelyn aloittamista? • Miten selvityslomakkeet/tiedot arkistoidaan? • Terveysasemien ja opiskeluterveydenhuollon kuormitus? • Työntekijän väärä turvallisuudentunne? 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 32
 33. Toimintamallin jatkot: • THL:n riskimaaluettelo päivitetään, ajankohtaisesti voi käyttää nykyistä tietoa. • Kyselyt ja materiaali: Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Kyselyiden kieliversiot: ruotsi, englanti ja venäjä. • Filhan STM:n rahoittamassa hankkeessa testataan toimintamallin toimivuutta vuokratyövoimaa välittävässä yrityksessä ja opiskelijaterveydenhuollossa. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 33 Pikonlinna | Pikonlinnan verkkonäyttely (aikanaan.fi)
 34. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 34
Advertisement