SlideShare a Scribd company logo

Bài 4: ARRAY VÀ ARRAYLIST - Giáo trình FPT

MasterCode.vn
MasterCode.vn
MasterCode.vn Administrator

Tìm hiểu về cách sử dụng mảng thông thường trong VB.Net Tìm hiểu về lớp ArrayList và cách sử dụng trong VB.Net So sánh mảng thông thường và ArrayList Áp dụng việc đo thời gian thực hiện lệnh

Bài 4: ARRAY VÀ ARRAYLIST - Giáo trình FPT

1 of 24
Download to read offline
Bài 4:
ARRAY VÀ ARRAYLIST
Tìm hiểu về Collection trong VB.Net:
Khái niệm Collection
Phân loại các Collection
Lớp Collection trong VB.Net
Lớp CollectionBase trong VB.Net
Nhắc lại bài cũ
Slide 4 - Array và ArrayList 2
Tìm hiểu về cách sử dụng mảng thông thường trong
VB.Net
Tìm hiểu về lớp ArrayList và cách sử dụng trong VB.Net
So sánh mảng thông thường và ArrayList
Áp dụng việc đo thời gian thực hiện lệnh
Mục tiêu bài học hôm nay
Slide 4 - Array và ArrayList 3
Cấu trúc dữ liệu mảng:
Là cấu trúc lưu trữ tập hợp các phần tử cùng kiểu được sắp xếp
thứ tự truy cập theo chỉ số (index)
Chỉ số của mảng bắt đầu từ 0.
Kích thước của mảng được cấp phát từ khi khai báo mảng
Trong VB.Net, mảng là một đối tượng của lớp Array
Khái niệm mảng
Slide 4 - Array và ArrayList 4
Có hai cách:
Cách 1: Khai báo và khởi tạo tách riêng
//khai báo biến
Dim Tênmảng([số phần tử]) As Kiểu
//tạo mảng và trỏ biến tham chiếu đến mảng
Tênmảng = New Kiểu() {giá trị phần tử 1, giá trị phần tử 2,…}
Cách 2: Khai báo và khởi tạo đồng thời
Dim Tênmảng([số phần tử]) As Kiểu = {giá trị phần tử 1, giá trị
phần tử 2,…}
Khai báo và khởi tạo mảng
Slide 4 - Array và ArrayList 5
Ví dụ: khai báo một mảng số nguyên
Cách 1:
Cách 2:
Khai báo và khởi tạo mảng
Slide 4 - Array và ArrayList 6
Dim numbers() As String
numbers = New Integer() {10, 20, 30, 40, 50}
Dim numbers() As Integer = {10, 20, 30, 40,
50}
Ad

Recommended

Bài 1: Tổng quan về cấu trúc và giải thuật - Giáo trình FPT
Bài 1: Tổng quan về cấu trúc và giải thuật - Giáo trình FPTBài 1: Tổng quan về cấu trúc và giải thuật - Giáo trình FPT
Bài 1: Tổng quan về cấu trúc và giải thuật - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Bài 7: Danh sách liên kết (LINKED LIST) và tập hợp (SET) - Giáo trình FPT
Bài 7: Danh sách liên kết (LINKED LIST) và tập hợp (SET) - Giáo trình FPTBài 7: Danh sách liên kết (LINKED LIST) và tập hợp (SET) - Giáo trình FPT
Bài 7: Danh sách liên kết (LINKED LIST) và tập hợp (SET) - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Bài 6: Các cấu trúc dữ liệu đặc biệt: ngăn xếp, hàng đợi, cây - Giáo trình FPT
Bài 6: Các cấu trúc dữ liệu đặc biệt: ngăn xếp, hàng đợi, cây - Giáo trình FPTBài 6: Các cấu trúc dữ liệu đặc biệt: ngăn xếp, hàng đợi, cây - Giáo trình FPT
Bài 6: Các cấu trúc dữ liệu đặc biệt: ngăn xếp, hàng đợi, cây - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Bài 5: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản - Giáo trình FPT
Bài 5: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản - Giáo trình FPTBài 5: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản - Giáo trình FPT
Bài 5: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) - Giáo trình FPT
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) - Giáo trình FPTBài 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) - Giáo trình FPT
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
C3 stack queue
C3 stack queueC3 stack queue
C3 stack queuehiep0109
 
Unit 6 nâng cao. Bài 6. Xử lý số và xâu ký tự.
Unit 6 nâng cao. Bài 6. Xử lý số và xâu ký tự.Unit 6 nâng cao. Bài 6. Xử lý số và xâu ký tự.
Unit 6 nâng cao. Bài 6. Xử lý số và xâu ký tự.Bùi Việt Hà
 
Sap xep va tim kiem
Sap xep va tim kiem Sap xep va tim kiem
Sap xep va tim kiem acumenvn
 

More Related Content

What's hot

Bai giang asp.net full
Bai giang asp.net fullBai giang asp.net full
Bai giang asp.net fullBoom Su
 
Cach giai bai tap ham de quy minh tim duoc
Cach giai bai tap ham de quy minh tim duocCach giai bai tap ham de quy minh tim duoc
Cach giai bai tap ham de quy minh tim duochcmavano
 
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theoBài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theoMasterCode.vn
 
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuậtĐề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuậtHưởng Nguyễn
 
Bai giang-ctdl
Bai giang-ctdlBai giang-ctdl
Bai giang-ctdlPhong Vân
 
tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết
 tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết
tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiếtHoàng Trí Phan
 
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)MasterCode.vn
 
Thiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sựleemindinh
 
ERD - Database Design
ERD - Database DesignERD - Database Design
ERD - Database Designyht4ever
 
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...MasterCode.vn
 
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHPCâu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHPZendVN
 
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGBÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGTrường Phạm
 
Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch
Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan ScratchScratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch
Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan ScratchBùi Việt Hà
 
Chuong12
Chuong12Chuong12
Chuong12na
 
RichTetxtBox control
RichTetxtBox controlRichTetxtBox control
RichTetxtBox controlAn Nguyen
 
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệuBài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệuMasterCode.vn
 

What's hot (20)

Node.js căn bản
Node.js căn bảnNode.js căn bản
Node.js căn bản
 
Bai giang asp.net full
Bai giang asp.net fullBai giang asp.net full
Bai giang asp.net full
 
Cach giai bai tap ham de quy minh tim duoc
Cach giai bai tap ham de quy minh tim duocCach giai bai tap ham de quy minh tim duoc
Cach giai bai tap ham de quy minh tim duoc
 
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theoBài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
 
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuậtĐề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
Đề thi mẫu trắc nghiệm cấu trúc dữ liệu cà giải thuật
 
Bai giang-ctdl
Bai giang-ctdlBai giang-ctdl
Bai giang-ctdl
 
tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết
 tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết
tổng hợp bài tập java có đáp án chi tiết
 
Lập trình Python cơ bản
Lập trình Python cơ bảnLập trình Python cơ bản
Lập trình Python cơ bản
 
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
 
Thiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sự
 
ERD - Database Design
ERD - Database DesignERD - Database Design
ERD - Database Design
 
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng & Collection - Lập trình winform - Giáo trìn...
 
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHPCâu hỏi trắc nghiệm PHP
Câu hỏi trắc nghiệm PHP
 
Chuong 3
Chuong 3Chuong 3
Chuong 3
 
C2 2
C2 2C2 2
C2 2
 
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGBÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
 
Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch
Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan ScratchScratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch
Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch
 
Chuong12
Chuong12Chuong12
Chuong12
 
RichTetxtBox control
RichTetxtBox controlRichTetxtBox control
RichTetxtBox control
 
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệuBài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
 

Similar to Bài 4: ARRAY VÀ ARRAYLIST - Giáo trình FPT

Bài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPT
Bài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPTBài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPT
Bài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)
Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)
Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)KhanhPham
 
CSLT_Bai 5A_2018.pptx
CSLT_Bai 5A_2018.pptxCSLT_Bai 5A_2018.pptx
CSLT_Bai 5A_2018.pptxChuK7
 
Các hàm cơ bản trong excel
Các hàm cơ bản trong excelCác hàm cơ bản trong excel
Các hàm cơ bản trong excelMỹ Linh Trần
 
Oop unit 09 lập trình tổng quát
Oop unit 09 lập trình tổng quátOop unit 09 lập trình tổng quát
Oop unit 09 lập trình tổng quátTráng Hà Viết
 
Java exercises part 2
Java exercises part 2Java exercises part 2
Java exercises part 2NguynMinh294
 
Bài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPT
Bài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPTBài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPT
Bài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Lớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảng
Lớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảngLớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảng
Lớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảngHoàng Kỳ Anh
 
Cac ham tinh trong excel
Cac ham tinh trong excelCac ham tinh trong excel
Cac ham tinh trong excelHoang Trang
 
43HamExcelThuongGap.doc
43HamExcelThuongGap.doc43HamExcelThuongGap.doc
43HamExcelThuongGap.docXuyến Hà
 
Nhom lenh co ban
Nhom lenh co banNhom lenh co ban
Nhom lenh co banVũ Tích
 
Ham excel ke toan
Ham excel ke toanHam excel ke toan
Ham excel ke toanDang Nguyen
 

Similar to Bài 4: ARRAY VÀ ARRAYLIST - Giáo trình FPT (20)

Bài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPT
Bài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPTBài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPT
Bài 3: COLLECTION TRONG VB.NET - Giáo trình FPT
 
Chuong 05
Chuong 05Chuong 05
Chuong 05
 
Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)
Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)
Học PHP cơ bản - Tìm hiểu về mảng trong PHP ( CH001 - Bài 1.1)
 
Huong danthuchanhmang
Huong danthuchanhmangHuong danthuchanhmang
Huong danthuchanhmang
 
Chuong 05 mang, con tro, tham chieu
Chuong 05 mang, con tro, tham chieuChuong 05 mang, con tro, tham chieu
Chuong 05 mang, con tro, tham chieu
 
CSLT_Bai 5A_2018.pptx
CSLT_Bai 5A_2018.pptxCSLT_Bai 5A_2018.pptx
CSLT_Bai 5A_2018.pptx
 
Các hàm cơ bản trong excel
Các hàm cơ bản trong excelCác hàm cơ bản trong excel
Các hàm cơ bản trong excel
 
Oop unit 09 lập trình tổng quát
Oop unit 09 lập trình tổng quátOop unit 09 lập trình tổng quát
Oop unit 09 lập trình tổng quát
 
Java exercises part 2
Java exercises part 2Java exercises part 2
Java exercises part 2
 
Bài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPT
Bài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPTBài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPT
Bài 4 Lập trình PHP (phần 2) - Giáo trình FPT
 
Bai08 lap trinhtongquat
Bai08 lap trinhtongquatBai08 lap trinhtongquat
Bai08 lap trinhtongquat
 
7 stl c++
7  stl c++7  stl c++
7 stl c++
 
Lớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảng
Lớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảngLớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảng
Lớp 11 --chương 4 -- bài 11 --Kiểu mảng
 
Oop 5
Oop 5Oop 5
Oop 5
 
Cac ham tinh trong excel
Cac ham tinh trong excelCac ham tinh trong excel
Cac ham tinh trong excel
 
Session 11
Session 11Session 11
Session 11
 
Session 11
Session 11Session 11
Session 11
 
43HamExcelThuongGap.doc
43HamExcelThuongGap.doc43HamExcelThuongGap.doc
43HamExcelThuongGap.doc
 
Nhom lenh co ban
Nhom lenh co banNhom lenh co ban
Nhom lenh co ban
 
Ham excel ke toan
Ham excel ke toanHam excel ke toan
Ham excel ke toan
 

More from MasterCode.vn

Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnPd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnWhy apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnDzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnGoogle công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnMasterCode.vn
 
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnNghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnMasterCode.vn
 
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnLập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vnPd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vnPd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vnPd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vnPd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vnPd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnMasterCode.vn
 

More from MasterCode.vn (20)

Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnPd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
 
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnWhy apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn
 
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnDzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
 
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnGoogle công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
 
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnNghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
 
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnLập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
 
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vnPd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
 
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vnPd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
 
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
 
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vnPd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
 
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vnPd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
 
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vnPd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
 
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
 
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
 

Bài 4: ARRAY VÀ ARRAYLIST - Giáo trình FPT

 • 1. Bài 4: ARRAY VÀ ARRAYLIST
 • 2. Tìm hiểu về Collection trong VB.Net: Khái niệm Collection Phân loại các Collection Lớp Collection trong VB.Net Lớp CollectionBase trong VB.Net Nhắc lại bài cũ Slide 4 - Array và ArrayList 2
 • 3. Tìm hiểu về cách sử dụng mảng thông thường trong VB.Net Tìm hiểu về lớp ArrayList và cách sử dụng trong VB.Net So sánh mảng thông thường và ArrayList Áp dụng việc đo thời gian thực hiện lệnh Mục tiêu bài học hôm nay Slide 4 - Array và ArrayList 3
 • 4. Cấu trúc dữ liệu mảng: Là cấu trúc lưu trữ tập hợp các phần tử cùng kiểu được sắp xếp thứ tự truy cập theo chỉ số (index) Chỉ số của mảng bắt đầu từ 0. Kích thước của mảng được cấp phát từ khi khai báo mảng Trong VB.Net, mảng là một đối tượng của lớp Array Khái niệm mảng Slide 4 - Array và ArrayList 4
 • 5. Có hai cách: Cách 1: Khai báo và khởi tạo tách riêng //khai báo biến Dim Tênmảng([số phần tử]) As Kiểu //tạo mảng và trỏ biến tham chiếu đến mảng Tênmảng = New Kiểu() {giá trị phần tử 1, giá trị phần tử 2,…} Cách 2: Khai báo và khởi tạo đồng thời Dim Tênmảng([số phần tử]) As Kiểu = {giá trị phần tử 1, giá trị phần tử 2,…} Khai báo và khởi tạo mảng Slide 4 - Array và ArrayList 5
 • 6. Ví dụ: khai báo một mảng số nguyên Cách 1: Cách 2: Khai báo và khởi tạo mảng Slide 4 - Array và ArrayList 6 Dim numbers() As String numbers = New Integer() {10, 20, 30, 40, 50} Dim numbers() As Integer = {10, 20, 30, 40, 50}
 • 7. Thiết lập bằng phương thức SetValue Ví dụ: numbers.SetValue(1, “222”) -> numbers = {10, 222, 30, 40, 50} Truy cập phần tử của mảng: Thông qua chỉ số index Ví dụ: num = numbers(1) -> giá trị của num là 222 Thông qua phương thức GetValue(index) Ví dụ: num2 = numbers.GetValue(2) -> giá trị của num2 là 30 Thiết lập giá trị và truy cập các phần tử của mảng Slide 4 - Array và ArrayList 7
 • 8. Length(): trả về số phần tử trong tất cả các chiều của Array GetLength(): trả về số phần tử của một chiều được chỉ định của mảng Rank(): trả về số lượng kích thước của Array GetType(): trả về kiểu của phần tử hiện thời trong Array IsArray(a): trả về True nếu a là mảng thật sự, ngược lại trả về False Các phương thức và thuộc tính của mảng Slide 4 - Array và ArrayList 8
 • 9. Dùng lệnh ReDim: cho phép thay đổi lại kích thước của Array và giá trị của các phần tử đều được thiết lập lại là giá trị mặc định. Ví dụ: Dim grades() As Integer = {87, 76, 99, 65, 89} ReDim grades(9) -> Mảng grades lúc này có kích thước là 10 phần tử, và giá trị các phần tử là 0. Thay đổi tự động kích thước của mảng Slide 4 - Array và ArrayList 9
 • 10. Dùng lệnh Preserve: Nếu muốn giữ nguyên giá trị các phần tử trong mảng, sử dụng lệnh Preserve đi kèm lệnh ReDim. Ví dụ: ReDim Preserve grades(9) -> Mảng grades lúc này có kích thước là 10 phần tử, và giá trị 5 phần tử ban đầu vẫn giữ nguyên. Thay đổi tự động kích thước của mảng Slide 4 - Array và ArrayList 10
 • 11. Trong VB.Net, mảng có kích thước tối đa là 32 chiều. Thường sử dụng đến mảng kích thước 2 chiều. Khai báo mảng 2 chiều: Ví dụ: Khai báo mảng số nguyên hai chiều Dim IntArray( , ) As Integer Mảng đa chiều Slide 4 - Array và ArrayList 11
 • 12. Ví dụ: Khai báo và khởi tạo mảng kích thước 2x3 Dim intArray(2,3) As Integer intArray(2,3) = New Integer() {{5, 15, 25}, {10, 20, 30}} Mảng đa chiều Slide 4 - Array và ArrayList 12
 • 13. Hai cách truy cập các phần tử của mảng: Thông qua các chỉ số của phần tử Ví dụ: intArray(0, 1)  15 Thông qua phương thức GetValue() Ví dụ: IntArray.GetValue(0, 1)  15 Mảng đa chiều Slide 4 - Array và ArrayList 13
 • 14. Là một cấu trúc dữ liệu kiểu mảng được cài đặt trong VB.Net với tên ArrayList Tính chất: ArrayList cung cấp khả năng tăng kích thước mảng tự động Các phần tử lưu trong ArrayList được định kiểu là Object. ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 14
 • 15. Thuộc tính Capacity của lớp ArrayList: Dùng để lưu kích thước của mảng. Giá trị khởi tạo của Capacity = 16. Khi số lượng phần tử của mảng vượt quá 16, Capacity tự động thêm 16 phần tử vào trong không gian lưu trữ của mảng. ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 15
 • 17. Insert() InsertRange() Item() Remove() RemoveAt() Reverse() Sort() ToArray() TrimToSize() Slide 4 - Array và ArrayList 17 Các phương thức và thuộc tính của lớp ArrayList
 • 18. Ví dụ về sử dụng lớp ArrayList Sử dụng lớp ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 18 ' Khai báo 1 ArrayList Dim grades As New ArrayList() Dim i As Integer ' thêm các phần tử vào ArrayList grades.Add(10) grades.Add(20) grades.Add(30) 'position lưu trữ vị trí của phần tử thêm vào bởi pthức Add Dim position As Integer position = grades.Add(40) position = position + 1 Console.WriteLine("Phan tu 40 duoc them vao tai vi tri thu " & position) ' Hien thi noi dung ArrayList Console.WriteLine("Noi dung mang grades la: ") For i = 0 To grades.Count - 1 Console.WriteLine(grades.Item(i)) Next 'Thêm phần tử có giá trị 99 vào ArrayList tại vị trí số 2 grades.Insert(1, 99) ' Hien thi noi dung ArrayList Console.WriteLine("Noi dung grades sau khi them phan tu 99 vao vi tri thu 2 la: ") For i = 0 To grades.Count - 1 Console.WriteLine(grades.Item(i)) Next
 • 19. Chương trình cho kết quả: Sử dụng lớp ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 19
 • 20. Sử dụng lớp ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 20 ' Xóa phần tử có giá trị 54 khỏi ArrayList dùng Remove If (grades.Contains(54)) Then grades.Remove(54) Else Console.WriteLine("Phan tu nay khong ton tai trong ArrayList.") End If 'Xóa phần tử thứ 3 khỏi ArrayList dùng RemoveAt grades.RemoveAt(2) 'Xóa phần tử khỏi danh sách dùng IndexOf kết hợp với RemoveAt Dim pos As Integer pos = grades.IndexOf(99) grades.RemoveAt(pos) ' Kiểm tra dung lượng hiện tại của ArrayList Console.WriteLine("Dung luong hien tai cua mang grades la:" & grades.Capacity) Console.WriteLine("So phan tu co trong mang la:" & grades.Count) Console.WriteLine("Noi dung grades bay gio la: ") For i = 0 To grades.Count - 1 Console.WriteLine(grades.Item(i)) Next Console.ReadLine()
 • 21. Lúc này chương trình cho kết quả: Sử dụng lớp ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 21
 • 22. Xem ví dụ SGK so sánh thời gian khi sử dụng mảng thông thường và ArrayList để tính tổng của 100.000 phần tử. Kết quả chỉ ra rằng nên sử dụng mảng thông thường khi tính toán với số lượng phần tử lớn. So sánh Array và ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 22
 • 23. So sánh thời gian khi sử dụng mảng thông thường và ArrayList để thêm phần tử vào mảng đã đầy. Kết quả chỉ ra rằng nên sử dụng ArrayList khi chương trình cần các thao tác như thêm, xóa phần tử trong mảng So sánh Array và ArrayList Slide 4 - Array và ArrayList 23
 • 24. Trong lập trình, mảng là CTDL hay được dùng nhất Mảng trong VB.Net cũng là một đối tượng Cả Array và ArrayList đều cho phép thay đổi kích thước mảng Dùng mảng thông thường cho bài toán tính toán trên dữ liệu dạng số. Dùng cấu trúc ArrayList để xây dựng mảng cho các bài toán thêm phần tử vào mảng và kiểu dữ liệu không phải là số. Tổng kết Slide 4 - Array và ArrayList 24