Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bài 5:
CÁC THUẬT TOÁN
SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM CƠ BẢN
Tìm hiểu về cách sử dụng mảng thông thường trong
VB.Net
Tìm hiểu về lớp ArrayList và cách sử dụng trong VB.Net
So sánh mản...
Tìm hiểu các giải thuật sắp xếp cơ bản trên cấu trúc dữ
liệu mảng
Tìm hiểu các giải thuật tìm kiếm cơ bản trên cấu trúc dữ...
Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử để
đặt chúng theo một thứ tự nào đó (tăng dần, giảm dần)
dựa trên nội...
Bài toán: Cho trước một dãy số a1 , a2 ,… , aN được
lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu mảng
Sắp xếp dãy số a1 , a2 ,… , aN là ...
Để quyết định được những tình huống cần thay đổi vị trí các
phần tử trong dãy, cần dựa vào kết quả của một loạt phép so
sá...
Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort)
Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)
Sắp xếp chèn (Insertion Sort)
3 giải thuật sắp xếp cơ bản
...
Sắp xếp lựa chọn
Ý tưởng:
Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử ban đầu, đưa phần tử
này về vị trí đầu dãy hiện hành; sau ...
Sắp xếp lựa chọn
Các bước sắp xếp tăng dần:
Bước 1: i = 1 // lần xử lý đầu tiên
Bước 2: Tìm phần tử nhỏ nhất a[min] trong ...
LƯU ĐỒ GIẢI
THUẬT SẮP XẾP
LỰA CHỌN
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 10
Sắp xếp lựa chọn
Ví dụ: Cho dãy số a:
{12, 2, 8, 5, 1, 6, 4, 15 }

Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 11
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 12
Sắp xếp lựa chọn
Cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ VB.Net
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 13
Public Sub...
Sắp xếp lựa chọn
Đánh giá giải thuật trên: Ở lượt thứ i, bao giờ cũng cần (n-i) lần so
sánh để xác định phần tử nhỏ nhất h...
Ý tưởng: xuất phát từ đầu dãy, so sánh 2 phần tử cạnh nhau để đưa
phần tử nhỏ hơn lên trước, sau đó lại xét cặp tiếp theo ...
LƯU ĐỒ GIẢI
THUẬT SẮP XẾP
NỔI BỌT
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 16
Ví dụ: Cho dãy số a:
{12, 2, 8, 5, 1, 6, 4, 15 }
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 17
Sắp xếp nổi bọt
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 18
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 19
Cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ VB.Net
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 20
Public Sub BubbleSort()
Dim...
Sắp xếp nổi bọt
Đánh giá giải thuật:
Ở lượt thứ i, bao giờ cũng cần (n-i+1) lần so sánh để xác định
phần tử nhỏ nhất hiện ...
Sắp xếp chèn
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 22
Ý tưởng:
Trước hết ta xem phần tử a[0] là một dãy đã c...
LƯU ĐỒ GIẢI
THUẬT SẮP
XẾP CHÈN
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 23
Sắp xếp chèn
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 24
Ví dụ: cho danh sách gồm 7 phần tử, trong đó 3 phần tử...
Sắp xếp chèn
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 25
Làm tiếp theo với a6 = 2 ta được
Cuối cùng chèn a7 = 5
Sắp xếp chèn
Cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ VB.Net
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 26
Public Sub Ins...
Sắp xếp chèn
Đánh giá giải thuật: Độ phức tạp giải thuật phụ thuộc
vào số lần so sánh. Ở lượt thứ i, tối đa cần i lần so s...
Đánh giá các giải thuật sắp xếp
Cả 3 GT đều có độ phức tạp là 0(n2)
Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 28
Bài toán tìm kiếm
Tập dãy số a1 , a2 ,…, aN được lưu trữ ở dạng mảng
Cần tìm phần tử có giá trị x xem có trong mảng không
...
Các giải thuật tìm kiếm
Có 2 giải thuật tìm kiếm thường áp dụng:
Tìm kiếm tuyến tính: thường thực hiện với các mảng chưa đ...
Tìm kiếm tuyến tính
Ý tưởng: Tiến hành so sánh x lần lượt với các phần tử thứ nhất, thứ
hai… của mảng a cho đến khi gặp đư...
Giải thuật tìm kiếm tuyến tính
Đầu vào: mảng a[i] và x
Đầu ra: Trả về True nếu tìm thấy, ngược lại trả về False
Bước 1:
i ...
Lưu đồ giải thuật
tìm kiếm tuyến tính
33Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
Cài đặt giải thuật
34Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
Function SeqSearch(ByVal arr() As Integer,
ByVal ...
Cài đặt giải thuật
Giải thuật trả về vị trí của phần tử tìm thấy trong mảng, hoặc trả về -1
nếu không tìm thấy:
35Slide 5 ...
Tìm kiếm nhị phân
Ý tưởng:
Tìm kiếm kiểu “tra từ điển”
Giải thuật tìm cách giới hạn phạm vi tìm kiếm sau mỗi
lần so sánh x...
Giải thuật
Bước 1: left = 1; right = N; // tìm kiếm trên tất cả các phần
tử
Bước 2:
mid = (left+right)/2; // lấy mốc so sá...
LƯU ĐỒ GIẢI
THUẬT
38Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
Tìm kiếm nhị phân
39
Ví dụ minh họa tìm x = 41
x
ml m
x
m
x
3 14 16 19 22 41 46 51 63 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tìm thấy x t...
Đánh giá các giải thuật tìm kiếm
Nếu tìm kiếm trên mảng dữ liệu chưa được sắp xếp thứ
tự thì sử dụng phương pháp tìm kiếm ...
Tổng kết
Sắp xếp và tìm kiếm là những bài toán quan trọng trong lập trình
máy tính.
Việc sắp xếp và tìm kiếm thường được t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài 5: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản - Giáo trình FPT

120,463 views

Published on

Tìm hiểu các giải thuật sắp xếp cơ bản trên cấu trúc dữ
liệu mảng
Tìm hiểu các giải thuật tìm kiếm cơ bản trên cấu trúc dữ
liệu mảng
Đánh giá và so sánh hiệu quả các giải thuật

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 5: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản - Giáo trình FPT

 1. 1. Bài 5: CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM CƠ BẢN
 2. 2. Tìm hiểu về cách sử dụng mảng thông thường trong VB.Net Tìm hiểu về lớp ArrayList và cách sử dụng trong VB.Net So sánh mảng thông thường và ArrayList Áp dụng việc đo thời gian thực hiện lệnh Nhắc lại bài cũ Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 2
 3. 3. Tìm hiểu các giải thuật sắp xếp cơ bản trên cấu trúc dữ liệu mảng Tìm hiểu các giải thuật tìm kiếm cơ bản trên cấu trúc dữ liệu mảng Đánh giá và so sánh hiệu quả các giải thuật Mục tiêu bài học hôm nay Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 3
 4. 4. Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử để đặt chúng theo một thứ tự nào đó (tăng dần, giảm dần) dựa trên nội dung thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử. Định nghĩa bài toán sắp xếp Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 4 3 1 6 8 5 1 3 5 6 8 Sắp xếp tăng dần
 5. 5. Bài toán: Cho trước một dãy số a1 , a2 ,… , aN được lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu mảng Sắp xếp dãy số a1 , a2 ,… , aN là thực hiện việc bố trí lại các phần tử sao cho hình thành được dãy mới ak1 , ak2 ,… ,akN có thứ tự (ví dụ thứ tự tăng) nghĩa là aki > aki-1. Bài toán sắp xếp dãy số Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 5
 6. 6. Để quyết định được những tình huống cần thay đổi vị trí các phần tử trong dãy, cần dựa vào kết quả của một loạt phép so sánh -> Hai thao tác so sánh và gán là các thao tác cơ bản của hầu hết các thuật toán sắp xếp. Chú ý: Khi xây dựng một thuật toán sắp xếp cần tìm cách giảm thiểu những phép so sánh và đổi chỗ không cần thiết để tăng hiệu quả của thuật toán Bài toán sắp xếp dãy số Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 6
 7. 7. Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort) Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) Sắp xếp chèn (Insertion Sort) 3 giải thuật sắp xếp cơ bản Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 7
 8. 8. Sắp xếp lựa chọn Ý tưởng: Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử ban đầu, đưa phần tử này về vị trí đầu dãy hiện hành; sau đó loại nó khỏi danh sách sắp xếp tiếp theo. Xem dãy hiện hành chỉ còn N-1 phần tử của dãy ban đầu, bắt đầu từ vị trí thứ 2; lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành… đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử. Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 8
 9. 9. Sắp xếp lựa chọn Các bước sắp xếp tăng dần: Bước 1: i = 1 // lần xử lý đầu tiên Bước 2: Tìm phần tử nhỏ nhất a[min] trong dãy hiện hành từ a[i] đến a[N] Bước 3: Hoán vị a[min] và a[i] Bước 4: Nếu i < N-1 thì i = i+1; Lặp lại Bước 2 Ngược lại: Dừng Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 9
 10. 10. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT SẮP XẾP LỰA CHỌN Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 10
 11. 11. Sắp xếp lựa chọn Ví dụ: Cho dãy số a: {12, 2, 8, 5, 1, 6, 4, 15 }  Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 11
 12. 12. Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 12
 13. 13. Sắp xếp lựa chọn Cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ VB.Net Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 13 Public Sub SelectionSort() Dim outer, inner, min, temp As Integer For outer = 0 To numElements - 2 min = outer For inner = outer + 1 To numElements - 1 If (arr(inner) < arr(min)) Then min = inner End If Next ‘ Hoán đổi phần tử nhỏ nhất với phần tử đầu mảng temp = arr(outer) arr(outer) = arr(min) arr(min) = temp Next End Sub
 14. 14. Sắp xếp lựa chọn Đánh giá giải thuật trên: Ở lượt thứ i, bao giờ cũng cần (n-i) lần so sánh để xác định phần tử nhỏ nhất hiện hành. Do vậy số lần so sánh: Số lần hoán vị (một hoán vị bằng 3 phép gán) lại phụ thuộc vào tình trạng ban đầu của dãy số, ta chỉ có thể ước lược trong từng trường hợp như sau: Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 14 Trường hợp Số lân so sánh Số phép gán Tốt nhất n(n-1)/2 3(n-1) Xấu nhất n(n-1)/2 n(n-1)/2 + 3(n-1)
 15. 15. Ý tưởng: xuất phát từ đầu dãy, so sánh 2 phần tử cạnh nhau để đưa phần tử nhỏ hơn lên trước, sau đó lại xét cặp tiếp theo cho đến khi tiến về đầu dãy. Nhờ vậy, ở lần xử lý thứ i sẽ tìm được phần tử ở vị trí đầu dãy là i Các bước: Bước 1: i=1 // lần xử lý đầu tiên Bước 2: j=N // duyệt từ cuối dãy trở về vị trí Trong khi j>i thực hiện: Nếu a[j]<a[j-1]: hoán vị a[j] và a[j-1] j= j-1 Bước 3: i=i+1 // lần xử lý tiếp theo Nếu i>N-1 thì dừng Ngược lại, lặp lại Bước 2 Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 15 Sắp xếp nổi bọt
 16. 16. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT SẮP XẾP NỔI BỌT Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 16
 17. 17. Ví dụ: Cho dãy số a: {12, 2, 8, 5, 1, 6, 4, 15 } Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 17 Sắp xếp nổi bọt
 18. 18. Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 18
 19. 19. Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 19
 20. 20. Cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ VB.Net Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 20 Public Sub BubbleSort() Dim outer, inner, temp As Integer For outer = numElements - 1 To 2 Step -1 For inner = 0 To outer - 1 If (arr(inner) > arr(inner + 1)) Then temp = arr(inner) arr(inner) = arr(inner + 1) arr(inner + 1) = temp End If Next Next End Sub Sắp xếp nổi bọt
 21. 21. Sắp xếp nổi bọt Đánh giá giải thuật: Ở lượt thứ i, bao giờ cũng cần (n-i+1) lần so sánh để xác định phần tử nhỏ nhất hiện hành. Do vậy số lần so sánh: Số lượng phép hoán vị thực hiện tùy thuộc vào kết quả so sánh, có thể ước lược trong từng trường hợp như sau Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 21 Trường hợp Số lân so sánh Số lần hoán vị Tốt nhất 0 Xấu nhất
 22. 22. Sắp xếp chèn Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 22 Ý tưởng: Trước hết ta xem phần tử a[0] là một dãy đã có thứ tự. Bước 1: Chèn phần tử a[1] vào đúng vị trí trong dãy a[0] trên sao cho dãy gồm a[0] và a[1] được sắp thứ tự Bước 2: Chèn phần tử a[2] vào đúng vị trí trong dãy gồm a[0], a[1] sao cho dãy gồm a[0], a[1], a[2] được sắp thứ tự Tổng quát bước i, chèn phần tử a[i] vào đúng vị trí trong dãy đã sắp xếp a[0],… a[i-1] sao cho dãy a[0], a[1],… a[i] được sắp thứ tự. Sau N-1 bước thì kết thúc
 23. 23. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT SẮP XẾP CHÈN Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 23
 24. 24. Sắp xếp chèn Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 24 Ví dụ: cho danh sách gồm 7 phần tử, trong đó 3 phần tử đầu đã đc sắp xếp Để tiếp tục sắp xếp phần tử thứ tư a4 = 6 vào danh sách con đó, ta tìm vị trí thích hợp của nó là sau 3 và trước 7. Làm tiếp theo với a5 = 4 ta được
 25. 25. Sắp xếp chèn Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 25 Làm tiếp theo với a6 = 2 ta được Cuối cùng chèn a7 = 5
 26. 26. Sắp xếp chèn Cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ VB.Net Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 26 Public Sub InsertionSort() Dim inner, outer, temp As Integer For outer = 1 To numElements - 1 temp = arr(outer) inner = outer While (inner > 0 AndAlso (arr(inner - 1) >= temp)) arr(inner) = arr(inner - 1) inner -= 1 End While arr(inner) = temp Next End Sub
 27. 27. Sắp xếp chèn Đánh giá giải thuật: Độ phức tạp giải thuật phụ thuộc vào số lần so sánh. Ở lượt thứ i, tối đa cần i lần so sánh để tìm được vị trí chèn thích hợp. Do vậy số lần so sánh tối đa là: Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 27
 28. 28. Đánh giá các giải thuật sắp xếp Cả 3 GT đều có độ phức tạp là 0(n2) Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 28
 29. 29. Bài toán tìm kiếm Tập dãy số a1 , a2 ,…, aN được lưu trữ ở dạng mảng Cần tìm phần tử có giá trị x xem có trong mảng không 29 a1 a2 a3 … aN - 1 aN Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 30. 30. Các giải thuật tìm kiếm Có 2 giải thuật tìm kiếm thường áp dụng: Tìm kiếm tuyến tính: thường thực hiện với các mảng chưa được sắp xếp thứ tự Tìm kiếm nhị phân: thường thực hiện với các mảng đã sắp xếp thứ tự 30Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 31. 31. Tìm kiếm tuyến tính Ý tưởng: Tiến hành so sánh x lần lượt với các phần tử thứ nhất, thứ hai… của mảng a cho đến khi gặp được phần tử có giá trị x cần tìm, hoặc đã tìm đến hết mảng mà không thấy x. Ví dụ: Tìm phần tử có giá trị x = 10 31 Đã tìm thấy tại vị trí số 5 7 5 12 41 10 32 13 9 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 7 Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 32. 32. Giải thuật tìm kiếm tuyến tính Đầu vào: mảng a[i] và x Đầu ra: Trả về True nếu tìm thấy, ngược lại trả về False Bước 1: i = 1; // bắt đầu từ phần tử đầu tiên của dãy Bước 2: So sánh a[i] với x, có 2 khả năng: a[i] = x: Tìm thấy. Dừng a[i] != x: Sang Bước 3. Bước 3: i = i+1; // xét tiếp phần tử kế trong mảng Nếu i >N: Hết mảng, không tìm thấy. Dừng Ngược lại: Lặp lại Bước 2. 32Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 33. 33. Lưu đồ giải thuật tìm kiếm tuyến tính 33Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 34. 34. Cài đặt giải thuật 34Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản Function SeqSearch(ByVal arr() As Integer, ByVal sValue As Integer) As Integer Dim index As Integer For index = 0 To arr.GetUpperBound(0) If (arr(index) = sValue) Then Return True End If Next Return False End Function
 35. 35. Cài đặt giải thuật Giải thuật trả về vị trí của phần tử tìm thấy trong mảng, hoặc trả về -1 nếu không tìm thấy: 35Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản Function SeqSearch(ByVal arr() As Integer, ByVal sValue As Integer) As Integer Dim index As Integer For index = 0 To arr.GetUpperBound(0) If (arr(index) = sValue) Then Return index End If Next Return -1 End Function
 36. 36. Tìm kiếm nhị phân Ý tưởng: Tìm kiếm kiểu “tra từ điển” Giải thuật tìm cách giới hạn phạm vi tìm kiếm sau mỗi lần so sánh x với một phần tử trong dãy đã được sắp xếp. Tại mỗi bước, so sánh x với phần tử nằm ở vị trí giữa của dãy tìm kiếm hiện hành: Nếu x nhỏ hơn thì sẽ tìm kiếm ở nửa trước của dãy. Ngược lại, tìm ở nửa sau của dãy. 36Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 37. 37. Giải thuật Bước 1: left = 1; right = N; // tìm kiếm trên tất cả các phần tử Bước 2: mid = (left+right)/2; // lấy mốc so sánh So sánh a[mid] với x, có 3 khả năng: a[mid] = x: Tìm thấy. Dừng a[mid] > x: //tìm tiếp x trong dãy con aleft .. amid -1  right =mid - 1; a[mid] < x: //tìm tiếp x trong dãy con amid +1 .. aright left = mid + 1; Bước 3: Nếu left <= right //còn phần tử chưa xét tìm tiếp. Lặp lại Bước 2. Ngược lại: Dừng //Ðã xét hết tất cả các phần tử. 37Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 38. 38. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 38Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 39. 39. Tìm kiếm nhị phân 39 Ví dụ minh họa tìm x = 41 x ml m x m x 3 14 16 19 22 41 46 51 63 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tìm thấy x tại vị trí 6 Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 40. 40. Đánh giá các giải thuật tìm kiếm Nếu tìm kiếm trên mảng dữ liệu chưa được sắp xếp thứ tự thì sử dụng phương pháp tìm kiếm tuyến tính Nếu tìm kiếm trên mảng đã sắp xếp thứ tự thì sử dụng phương pháp tìm kiếm nhị phân. Độ phức tạp thuật toán của hai phương pháp: 0(n) 40Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 41. 41. Tổng kết Sắp xếp và tìm kiếm là những bài toán quan trọng trong lập trình máy tính. Việc sắp xếp và tìm kiếm thường được tiến hành trên mảng 3 giải thuật cơ bản để sắp xếp với độ phức tạp 0(n2) 2 giải thuật tìm kiếm với độ phức tạp 0(n): Tìm kiếm tuyến tính: thực hiện trên mảng chưa được sắp thứ tự Tìm kiếm nhị phân: thực hiện trên mảng đã được sắp thứ tự Slide 5 - Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản 41

×