Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiết kế mạng lan cho tòa nhà 3 tầng - luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp (Đặng Ngọc Thọ)

60,705 views

Published on

tài liệu về sơ đồ mạng lan trong một công ty

Published in: Education
 • Making a living taking surveys at home! I have been a stay at home mom for almost 5 years and I am so excited to be able to still stay home, take care of my children and make a living taking surveys on my own computer! It's so easy to get started and I plan to make enough money each week so that my husband can actuallly quit his second job!!! Thank you so much! ★★★ https://bit.ly/2Ruzr8s
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • anh ơi cho em xin file word ạ huyhoangsetup@gmail.com cảm ơn anh nhiều lắm ạ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cho e xin bảng word với nhokdat199x@gmail.com . cảm ởn ad nhiều
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thiết kế mạng lan cho tòa nhà 3 tầng - luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp (Đặng Ngọc Thọ)

 1. 1. Bài Luận Thiết kể mạng Ian cho ”tòa nhà 3 tâng
 2. 2. PHẤN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO TÒA NHÀ CONG TY TIN HỌC A&B I. Tổng quan 1. Mục tiêu > Tất cả các nhân viên trong công ty đềtl được Sử dụng Intemet. F Tất cá các máy tính trong công ty đều liên lạc được Vớí nhau. > Tổng băng thông yêu cầu cho cả 1 tầng liên lạc nội bộ là 8MB/S. Ðường truyền phải hợp lý và đảm báo được băng thông theo yêu cầu. > Chi phí thi công Chấp nhận được. > Đám bảo thẩm mỹ: đi dây gọn đẹp, tiện lợi. > Công ty cần Xây dựng một Web Server chì để phục Vụ cho nhân viên trong công ty, bảo mật hoàn toàn Vớí bên ngoài, vị trí Web Server có thể đặt tùy ý. 2. Phạm ví > Thiết kể mạng cho một tòa nhà Công Ty Tin Học A&B có 3 tầng, thiểt kể tại mỗi tầng giống hệt nhau. Mỗi tầng có 4 phòng Và chỉ tìểt của mỗi phòng như Sau: *ấ° Tầng 1: O Phòng 1: 4 Nhân viên O Phòng 2: 8 Nhân Vìên O Phòng 3: 6 Nhân viên O Phòng 4: 12 Nhân viên 'Z' Tầng 2: O Phòng 1: 4 Nhân viên I Phòng 2: 8 Nhân Vìên O Phòng 3: 6 Nhân viên 0 Phòng 4: 12 Nhân viên 'I' Tầng 3: O Phòng 1:4 Nhân viên O Phòng 2: 8 Nhân Vìên O Phòng 3: 6 Nhân Vìên O Phòng 4: 12 Nhân viên II. Hiện trạng I. Thiết bị tin học Máy tính Server: Chưa có > Máy tính trạm: Chưa có > Router: Chưa có > Switch: Chưa có > V Dây mạn gs Chưa có Đầu cáp mạng: Chưa có bằng triển hhaí ` ợ ` Tát cả 3 tâng trong Công ty đêu chưa được triên khaí vê mạng. > > 2. Mặt
 3. 3. > Công ty thuê một đường truyền Lease Line để kết nối Intemet và đi vào tại tầng 1 phòng số I. > Để có thể bắt 1 đường dây dẫn nổi t`l' 1 tầng đển tằng kề trên hoặc tầng kề dưới sẽ phải tốn 2 triệu đồng. Nếu bắt Xuyên từ tầng 1 đến tầng 3 sẽ phải tốn 4 triệu đồng. > Có thể tự do chọn vị trí đặt các thiểt bị phần cứng. III. Phưoìlg án thiết kế 1. Mô hình Logic .1. Sơ đồ Tầng3 "I` `=aDIl Tầng2 v`I` Tá=a0Il I IN Server-PT Server i gx Tầngì 5 μ A-r 7 SeVV8V`PT ° .'-m.“. Web Server I . vrrv Í MW* 1841 Cl d_pT L , i R°uter0 Inęắrnet PC-Piĩ` PC'PT pci PCD Phòng1:4Máy ”tI""l",l'° tí pC›Pi`l'i PC-PT PC-PI`l'i PC-Pμ`l'V PC2 PC3 P95 PPLI _I __Ị__ Phong 2:BMay I ° U ' μ , , 'ø , Ị_ _I_ r__ p,..,, Ơ ø Q-' Pẵểễĩ PC-PT Pẵểịĩ” I I I I I I PC7 , ,» r vt -j , *:, Phong 3= ỖMÔY Pc_pT PC-PT Pc-PT PC-PT PC-PT PC-PT pcg pclũ ẳẸ114P1Ễ]iĨợ PC13 PC14 ong 2 ay > SƠ đồ chi tiết Ở trên là của tầng 1
 4. 4. > Sơ đồ chỉ tiểt của tầng 2 tư011g tự như tầng I nhưng được nối từ cổng FaStEthemet0/ I của Router đến cổng FastEthemet0/ I của Switch I. > SƠ đổ chi tiểt của tầng 3 tương tự như tầng 1 nhưng được nối t1`1' cổng Ethemet0/0/0 của Router đến cổng FaStEthemet0/1 của Switch 2. .2. Mô hình địa chỉ Tầng 3 `I` 1 Tang' Nhạn IP đọng Tầng 2 Nhận IP động 192.168.3.ŨI24 p Tang 2 L2 Server-PT Server I “3 Nhận IP động 1 -clunhịựlầ Tầngl .Ị . Server-PT D` Ă I^` ' ~ W b S ' e-*Ềrver r zơmằa 192-168-I-ŨIZ4 41 1841CấuhìnhDHCP CI d PT ..-1 , . ou - 1 R°uter0 Internet pC.pTi PC-PT pci PCŨ Phòng1:4Máy :`lŕ"r`“r” “Í PC-pị`ri PC-Pari PC-PT PC-PITV PC2 PC3 PC5 PCL: I r__Ị_ Phòng2:BMáy ' I ' “I t , _, .. $- PC-PTA PC-PSFIPC-P1l'ir°L'P`ựÍ F`_ I V_ I Hýki / .I J I 192‹168.2.ŨI24 1 PCB PC7 PC6 _ I vl , ạ Phong 3: 6May PC_PT pC_PT pC_p† pc.pT Pc-PT pcg pclo Pçll PC12› PC13 Phong 4: 12 May I .3. Công nghệ sử dụng > Tận dụng tối đa các công nghệ phổ biển của Mícrosoñ. Ỷ Với diện tích của một tòa nhà Công Ty Tin Học A&B như trên ta sẽ chọn loại mạng cần thiểt kể là mạng LAN.
 5. 5. Tổng băng thông yêu cầu cho cả một tầng líên lạc nội bộ là 8MB/S nên ta sẽ dùng chuấn mạng cục bộ 802.3 - Ethemet Sử dụng giao thức CSMA/CD để truyền tài và chía Sẻ dữ liệu trên một đường truyền chung. Có tốc độ truyền tái dữ liệu là 10 MB/S Từ mô hình Logic được phân tích Ờ trên thì ta Chọn chuẩn vật lý của Ethernet là 10Base-T có đổ hình mạng để thiểt kể là dạng hình sao (Star). °Z° U `ll điểm: > Tốc độ nhanh. > Dễ dàng thêm một thiết bị vào trong hệ thống. F Quán lý và kiểm Soát mạng tập trung. F Nếu Xảy ra sự cố lỗi Ở một máy tinh sẽ không ảnh hưởng đển các máy trong hệ thống. > Khi có lỗi mạng ta dễ dàng kiểm tra và Sữa chữa. 0:0 Nhưgc điểm: .4. V VVVV .5. > .6. > F Nếu thiểt bị đầu nối trung tậm bị hòng, có thể dẫn đến gián đoạn toàn bộ hệ thống. > Chi phí dậy mạng và thiểt bị trung gian tốn kém hơn. > Sử dụng dây cáp xoắn đôi loại STP vì chống nhiễu tốt, tốc độ truyền nhanh, tín hiệu không bị nghe trộm và dùng loại CAT 3 có băng thông 16M. F Sử dụng đầu cáp mạng RJ45. Các chiển lược quăn lý .4.1. Quản lý Web Server Web là một công cụ truyền tái thông tìn cực kỳ hũu dụng của cuộc Sống hiện đại. Trong hệ thống mạng nội bộ ctla một công ty, những dịch v1_1 này giúp nhân viên cập nhật nhanh Chóng Các thông tin và hoạt động nội bộ cua Công ty. Muc đích là tất cả các nhân Vìên Ớ các phòng của các tầng đều có thể truy cập được thông qua địa chi của máy Web Server. .4.2. T11'ển khaí web Tại máy Web Server Xây dựng một Web Site mới đăng tải thông tin nội bộ công ty. Cấu hình địa Chí IP, Port, đường dẫn đến thư mục Share Web Cấu hình trang mặc định và các đường dẫn dùng đề truy cập Web Cấp quyền Read cho User Các chiển lược an ninh bảo mật Không cài đặt Firewall Dịch vụ Xây dựng một Web Server chi để phục vụ cho nhân viên trong công ty, hoàn toàn bảo mật với bên ngoài. 2. Mô hình vật lý 2.1. Sơ đồ bộ trj ạ ` K > SƠ đô bô tri bên dưới là của tâng 1, tâng 2 và tâng 3 là tương tự.
 6. 6. 8m Ị 10m ị 2.2. sơ đồ đỉ cáp
 7. 7. 10m WL
 8. 8. Ị 8m 'lom
 9. 9. _I 8m 10m LỀ eweồ đề '~“":Ể“":* Ế ể ịeŕ ẤI IlIII wc we IV. Danh mục các trang thiểt bị và ứng dụng dự kiển 1. Danh mục các trang thiểt bị 1.1. Thiết bị phần cứng Ỷ Router Cisco: 1 Router Ỷ Switch: 3 Switch 32 PoI`t > Dây cáp mạng: Sứ dụng cáp STP > Đầu nối cáp: Sứ dụng đầu nối RJ-45 1.2. Máy tính > Máy Server: 2 máy > Máy Client: 90 máy 1.3. Hệ điều hành cài đặt > Máy Server sử dụng hệ điêu hành Microsoñ Windows Server 2003
 10. 10. > Máy Clìent Sử dụng hệ điều hành Microsoñ Wìndows XP Professional 2. Dự trù kính phí 2.1. Bảng chỉ tiết thiểt bị_phần cứng I ụ -: A Ấ μn Ả STT Tên Thiết Bị HaẵẳấĨa“ Thoậẳuẵĩ Ky Lẫẵng I Đơn Giả (VNĐ) 1 Router Cisco CISCO Số công kết nổi: 1 Cái ' 9.870.000 VNĐ/Cái CISC0877- 4 x RJ45 SEC-K9 4 Port 10/100 Mbps Base-T, Giao thức: ITU G.992.1, ITU G.992.2, ITU G.992.3, Trọng llẵợnễ (ẫ)=,5I*ầ0 I 2 Switch 32 port D-LINK Sô công kêt nôi: 1 Cái I 2.909.000 VNĐ/Cái D-Link Pro 32 x RJ-45, tốc l000SGD - độ truyền dữ 16000 liệu: 10/1O0Mbps, chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x 3 Dây cáp STP TAIWAN CAT 3 1 m 5.000 VNĐ/m 4 Ðầu cáp RJ-45 1 Cái 500 VNÐ/Cái 2.2. Bảng chỉ tiết máy tính 2.2.1. Má Server STT Tên thiết bị Hãng thiểt bị ainboard ^ sus PSKPL ntel Core 2 Duo E4600 60GB Sata2 SEAGATE amsun Ị Combo OOLER MASTER 322 50W COOLER MASTER 1 GB Team 4 Tech enQ G700AD 2.603.00 2.603.00 itsumi 108.00 108.00 TÔNG CÔNG 9.708.00 Ðon Giá Thành Tíền 1.330.00 2.094.00 748.00 416.00 665.00 1.030.00 614.00 100.00 1 .330.00 2.094.00 748.00 416.00 665.00 1.030.00 307.00 100.00 Ô "U L lm Ế II Ệ II I! II - II Ệ IE O O O O O O O O O O
 11. 11. 2.2.2. Má tram STT Tên thiểt bị Hăng thiết bị Thẵnh _ Tlen 1 I ainboard ^ sus P5b - MX . 981.000 lntel Duo Core E2200 2,2GhZ . . 1.429.000 PU W - 748v000 ase SD80l 3 450W - 24pins . 482.000 - l99~000 n 6l4~000 l00v000 enQ G700AD 2.603.000 I0 u l08-000 7.655.000 Tên thiểt bí Wi Thành Tiền ' outer Cisco 9.870.00 Switch 8.727,00 6.500.00 S 0 -lề I-IUT OP OO OO OO Ồ 688~950.00 2 2-000.00 TÔNG CỘNG 735, ây cáp ầu RJ-45 100 Cal I á Server 2 Má . hi 1 , . UI F-I UD Ồ Ồ ằọ 9 V. Triển khaí I. Sắp xếp, cài đặt và cấu hình Sắp xểp các máy tính vào đúng vị trí đã định tru'ớc. Tiển hành đi dây cho tất cả các máy đảm bảo thấm mỹ và gọn gàng. Cài đặt hệ điểu hành Microsoñ Windows Server 2003 cho máy Server và máy chạy Web Server. P Cài đặt hệ điểu hành Microsoft Windows XP cho tất cả Các máy trạm. > Cài đặt và cấu hình máy Web Server, tạo trang Web đế phục vụ cho nội bộ công ty. > Cấu hình DHCP trên Router để cấp IP động cho tẩt cá các máy trạm của các tầng đều liên lạc được với nhau. 2. Kiểm tra việc cấu hình và cài đặt Sau khi cài đặt xong hệ thống trong công ty ta tiển hành kiểm tra toàn diện hệ thống: Đặt ip động, tiển hành release và renew ip, kểm tra IP của DHCP cấp. Từ các máy trạm kiểm tra Xem đã liên lạc được với nhau và với Server chưa. Kiểm tra Xem máy trạm có truy cập được máy chủ web Server chưa. Tất cả các máy trong hộ thống đã truy cập được Intemet chua. VVV V VVVV
 12. 12. > Sau quá trình kiểm tra toàn bộ hệ thống ta tiến hành bàn giao công việc vận hành hệ thông lại cho ban quản lý và nhân viên kỹthuật của công ty. Hưởng đân khăc phục những sự cô nhỏ và bảo tri hệ thông chạy tôt. MỤC LỤC I. Tổng quan ............................................................................................................. .. 2 1. Mục tiêu ............................................................................................................. .. 2 2. Phạm ví . . . . . . . . . . .. 2 II. Hiện trạng ............................................................................................................. .. 2 1. Thiết bị tin học ................................................................................................... ..2 2. Mặt bằng triển khai . . . . . . . . .. 2 III. Phuong án thiểt kế ............................................................................................. .. 3 1. Mô hình Logic .................................................................................................... ..3 1.1. sơ đồ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 1.2. Mô hình địa chỉ ........................................................................................... ..4 1.3. Công nghệ sử dụng ..................................................................................... ..4 1.4. Các chiến lược quản lý . . . . . . . . . . . . .. 5 1.4.1. Quản lý Web Server ............................................................................ .. 5 1.4.2. Triển khai Web .................................................................................... .. 5 1.5. Các chiển lược an nính bảo mật 5 1.6. Dịch vụ ........................................................................................................ .. 5 2. Mô hình vật lý ................................................................................................... .. 5 2.1. sơđồ bố trí.... 2.2. Sư đồ đi cáp ................................................................................................. ..6 IV. Danh mục các trang thiểt bị và ứng dụng dự kiến .......................................... .. 9 1. Danh mục các trang thiểt bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 1.1. Thiết bị phẩn cứng ..................................................................................... ..9 1.2. Máy tính ...................................................................................................... .. 9 1.3. Hệ điều hành cài đặt... .....9 2. Dự trù kỉnh phí ............................................................................................... .. 10 2.2. Bảng chỉ tiết máy tính .............................................................................. .. 10 2.2.1. Máy Server ............ ., 10 2.2.2. Máy trạm ........................................................................................... .. 11 2.2.3. Tổng cộng số tiền dự trù cho các thiểt bị ......................................... .. 11 V. Triển khai .................................................................... .. 11 1. sắp xếp, cài đặt và cấu hình ........................................................................... .. 11 2. Kiểm tra việc cấu hình và cài đặt ................................................................... .. 11

×