Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poslovna informatika 3: e-poslovanje in digitalizacija

329 views

Published on

Pregledno gradivo za predmet "Poslovna informatika"
3. del: e-poslovanje, B2B, B2C, B2A, e-plačevanje, informacijski razvoj podjetja

Dodiplomski študij, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Poslovna informatika 3: e-poslovanje in digitalizacija

 1. 1. doc. dr. Tomislav Rozman tomislav.rozman@net.doba.si tomislav.rozman@bicero.com www.bicero.com Twitter: @tomirozman LinkedIn: http://si.linkedin.com/in/tomislavrozman DOBA, Fakuteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
 2. 2. Vsebina 1. Uvod v poslovno informatiko 2. Poslovni informacijski sistemi 3. Sistemi za podporo upravljanja 4. E-poslovanje 5. PIS in strateško načrtovanje v podetju 6. Razvoj PIS (1. del - inf. analiza) 7. Management poslovne informatike
 3. 3. 3. sklop E-poslovanje Strateško načrtovanje
 4. 4. E-poslovanje ● Elektronsko poslovanje je izmenjava informacij med informacijskimi sistemi podjetij, državne administracije in državljanov v poljubni kombinaciji. ● Za izmenjavo informacij v e-obliki se uporabljajo moderni komunikacijski protokoli Vir: [Laudon 1998, 133-139]
 5. 5. E-poslovanje Infrastruktura (internetno omrežje, mobilno omrežje, spletni strežniki, odjemalci: spletne in mobilne aplikacije, strežniki za preverjanje dig. certifikatov, tehnologija za identifikacijo (pametne kartice ali biometrika) Udeleženci: -C: državljani (stranke) -B: podjetja -A: javna uprava Organizacije: -ponudniki internetnih storitev -ponudniki e-poslovanja -razvijalci -strokovna združenja E-poslovanje Standardi in zakonodaja: - kom. protokoli: UMTS, GSM, TCP/IP, HTTPS, SSL - dokumenti: EDI, XFACT - varnost: RSA, AES - zakoni: ZEPEP, ZVDAGA - avtorske pravice, intelektualna lastnina
 6. 6. Vrste e-poslovanja ● e-nakupi ● e-bančništvo ● e-borzništvo ● e-založništvo ● e-zavarovaništvo ● e-delo ● e-izobraževanje ● e-javna uprava ● e-volitve
 7. 7. Udeleženci in vrste e-poslovanja Javna uprava (A)dministration ali (G)overnment Stranka (C)ustomer Podjetje (B)usiness B2A A2C B2C B2B A2A C2C
 8. 8. Primeri B2C Podjetje <--> Potrošnik ● spletne trgovine ○ superga.si, neckermann, ebay.de, enaa.si, mimovrste.si, gumedirekt.si ● oglaševanje nepremičnin ○ nepremicnine.net, bolha.si, slonep.si ● e-bančništvo ○ klik, skb.net, abanet, Bank@net ● e-oglaševanje ○ najdi.si, google.com, facebook (socialna omrežja), groupon ● e-zavarovalništvo ○ generali, tilia, adriatic, vzajemna, triglav, zzzs, slovenica ● e-založništvo ○ amazon, lulu, google ● e-fotografje ○ pošta, DM, comshop, ● e-izobraževanje ○ DOBA, gea colege, B2, videolectures.net, irc ● e-infrastruktura ○ sporočanje porabe plina, elektrike, ...
 9. 9. Primeri B2A Podjetje <--> Javna uprava ● e-davki ○ DURS ● e-podjetništvo ○ e-Vem ● e-zavarovalništvo ○ preko e-vem ● e-poročanja, statistike, registri ○ AJPES, UMAR, SURS, intrastat, GURS ● e-pravo ○ e-ZK, e-izvršba (https://covl.sodisce.si) ● e-javna naročila ○ ajn ● e-fotografija ○ fotograf - > UE (za osebno)
 10. 10. Primeri B2B Podjetje <--> Podjetje ● e-prodaja in e-nabava ○ ● e-trgovanje (e-dražbe) ○ ● e-borze ○ ● e-sodelovanje, e-projektno delo ○ Microsoft Office 356, Google DOCS, dropbox ● e-bančništvo ○ proklik, pro Bank@net, ... ● e-logistika ○ logistični center BTC
 11. 11. Primeri A2C Javna uprava <--> Državljan ● e-uprava (Slo) ○ registracija, tehnični pregled, podaljšanje vozniškega, subvencije, sprememba bivališča, e-ZK, GURS, ZPIZ, ● e-dohodnina (Slo) ○ DURS ● e-poročanje o projektih (EU uprava) ● e-izobraževnaje ○ e-redovalnica, dmfa, spletna učilnica (nekatere šole)
 12. 12. Primeri A2A Javna uprava <--> Javna uprava ● povezovanje državnih zbirk in e-registrov ○ npr. CRP -> IS Vrhovnega sodišča ○ DURS <--> AJPES ● e-poročanje EU ● e-seje, e-glasovanje v DZ ● e-sodišče
 13. 13. Primeri C2C Uporabnik <--> Uporabnik ● osebna prodaja ○ www.bolha.si, ● komunkacija ○ forumi, blogi ■ kulinarika.net ○ video, telefonija, chat ■ skype, messanger, wimba pronto ● osebni stiki ○ soc. omrežja, ona-on, e-zmenki ● prevozi.org
 14. 14. Primeri C2C Uporabnik <--> Uporabnik ● prevozi ○ http://www.katrca.org/, www.prevoz.org ● spletna socialna omrežja ○ linkedin, xing, netlog, fb, twitter, g+ ● lokacijske storitve, ocene lokalov in podjetij ○ foursquare.com, google locations, odpiralni časi, lonelyplanet
 15. 15. E-plačevanje ● Osnova: ○ ni prenosa denarja ○ prenaša se nalog za prenos denarja ○ sodelujejo: ■ kupec, prodajalec, 2 banki (prodajalčeva, kupčeva) + kreditna ustanova (npr. MasterCard) + posrednik (npr. Paypal) ○ transakcija! ● C2C, B2C ○ osebno e-bančništvo, prenosi med računi ○ Paypal ● Varnost: dig. podpisi, pametne kartice,
 16. 16. E-plačevanje s kreditno kartico Avtor: doc.dr.Srečko Natek
 17. 17. E-poslovanje, infrastruktura Internetno omrežje TCP/IP mobilno omrežje (GSM, GPRS, UMTS, HDSPA, WIFI,...) fiksno omrežje (ADSL, kabelska, optika, LAN, elektro omrežje Spletni strežnik Spletni strežnik Spletni strežnik Spletni strežnik Overovitelj dig. certifikata Aplikacijski strežnik Aplikacijski strežnik Aplikacijski strežnik
 18. 18. E-poslovanje, standardi za izmenjavo Standardi za izmenjavo e-dokumentov: ● ANSI/ASC 12 ● UN/EDIFACT ● XML ○ eSlog (slovenski), ebXML, RosettaNet ● CSV ● Več: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_data_interchange Aplikacijski strežnik Aplikacijski strežnik e-dokumenti
 19. 19. E-poslovanje, standardi za objavo Standardi za objavo e-dokumentov: ● Dokumenti: ○ HTML, XHTML, XML+CSS ● Multimedia ○ HTML5, Flash, Sliverlight ● Multimedia, slike ○ jpg, png, gif ● Multimedia, video, zvok ○ mpeg2/4, divx, avi, wav, mp3, flac, matroska, H.264 Spletni strežnik e-dokumenti odjemalec
 20. 20. E-poslovanje, standardi za dinamične spletne aplikacije ● Splet: ○ Flash, HTML5 ○ Java (npr. naša e-uprava) ○ Microsoft: ASP.net (npr. banke) ○ PHP (npr. forumi, facebook,...) ● Mobilne: ○ WAP, ○ Java (Android), Javascript, C++ (iOS) Spletni strežnik e-dokumenti odjemalec
 21. 21. Zakonodaja ● ZEPEP ○ Zakon o elektronskem poslovanju in podpisu ○ fizični in el. podpis izenačen! ● ZVDAGA ○ Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ○ skladnost pravil, postopkov, organzacije 4. člen Elektronskemu podpisu se ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike, ali ker ne temelji na kvalificiranem potrdilu ali potrdilu akreditiranega overitelja, ali ker ni oblikovan s sredstvom za varno elektronsko podpisovanje. 15. člen Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom ima torej enako dokazno vrednost kot lastnoročni podpis. Kvalificirano digitalno potrdilo je potrdilo, ki izpolnjuje določene v zakonu opredeljen zahteve glede vsebine in overiteljske agencije, ki digitalno potrdilo izda.
 22. 22. Strateško načrtovanje
 23. 23. Informacijski razvoj podjetja 1. Priprava strategije podjetja a. Kam želimo? 2. Priprava informacijske strategije podjetja a. Kako bomo to dosegli? Katere IT rešitve? 3. Načrtovanje PIS a. procesni, podatkovni model, analitični model 4. Razvoj PIS a. zbiranje zahtev, analiza, načrtovanje, izdelava, predaja, vpeljava 5. Vzdrževanje PIS, nadaljnji razvoj
 24. 24. Strategija podjetja ● Poslanstvo ○ Zakaj obstajamo? ● Vizija, poslovni cilji, merljivi cilji ○ Kaj želimo doseči? ● Poslovna pravila ○ ... in procesi ● Odzivi na okolje ○ Obvladovanje tveganj ■ konkurenca ■ zakonodaja ■ interna tveganja ■ tehnologija ○ Obvladovanje sprememb
 25. 25. Informacijska strategija podjetja ● mora podpirati splošno strategijo ○ le tako bodo naložbe v IT koristne ● Kako nastane? Analiza: ○ najem ali nakup IT opreme in storitev ○ lasten IT oddelek ali pogodbeniki ○ lasten razvoj IS ali nakup/prilagoditev ○ katera IT platforma ○ analiza izvedljivosti ○ analiza pokritosti (kaj imamo in kaj ne) ● Najprej: prenova poslovnih procesov
 26. 26. Od prenove procesov do IT podpore Prenova procesov in analiza pokritosti Priprava informacijske strategije Priprava / dopolnitev portfelja projektov Planiranje posameznih IT projektov portfelj IT projektov, prioritete in dolgoročni plan - procesi - informacijske potrebe Informacijska strategija Izvedba IT projektov, vpeljava -projektni plan -dobavitelji -tehnologija Spremljanje učinkovitosti in merjenje (poslovanja) - pomanjkljivosti v poslovanju -želje -pojav novih tehnologij -nova tveganja, konkurenca
 27. 27. Primeri Poslanstvo: Vizija: Poslovni cilji: Tveganja, problemi:
 28. 28. Primeri: Portfelj informacijskih projektov: Projekt Prioriteta Okvirna investicija Rok zaključka Infrastruktura -omrežje -strežniki -arhiviranje -delovne postaje 1 200 000€ 2012 IS za podporo poslovanju ERP- glavna knjiga ERP - skladiščno poslovanje ERP - podpora projektom 1 700 000€ 2011 Intranet 2 60 000€ 2012 Internet 2 12 000€ 2011 CRM 1 36 000€ 2013
 29. 29. Primeri Projektni plan: ● viri (zaposleni) ● zunanji izvajalci ● aktivnosti, čas ● prioritete ● ocena investicije
 30. 30. Viri ● ZEPEP: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1973.html ● ZVDAGA: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4284.html ● doc. dr. Srečko Natek, Poslovna informatika, predstavitveno gradivo DOBA, 2010 ● T. Rozman, Upravljanje poslovnih procesov, gradivo za seminar, 2011

×