Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poslovna informatika 6: Podatkovne baze

Pregledno gradivo za predmet "Poslovna informatika"

6. del: Podatkovna baza, E-R modeliranje, tabele, entitete, povezave, poročila, vnosne maske, OpenOffice Base

Dodiplomski študij, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Poslovna informatika 6: Podatkovne baze

 1. 1. doc. dr. Tomislav Rozman tomislav.rozman@net.doba.si tomislav.rozman@bicero.com www.bicero.com Twitter: @tomirozman LinkedIn: http://si.linkedin.com/in/tomislavrozman DOBA, Fakuteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Priprava podatkovne baze
 2. 2. Vsebina 1. E-R model 2. Priprava nove podatkovne baze OO Base 3. Priprava tabel 4. Priprava povezav 5. Priprava vnosnih obrazcev 6. Priprava poročil
 3. 3. Uvod ● Pripravili bomo preprost informacijski sistem s podatkovno bazo. ● Lastnosti: ○ eno-uporabniška ○ OO Base ○ relacije: 1:n ○ atributi ○ 3x uporabniški vmesnik ○ 1x poročilo Podatkovna baza poročila Vnos podatkov poizvedbe
 4. 4. Uvod ● Poslovni problem: ○ Podjetje, ki se ukvarja s servisiranjem vozil, želi voditi evidenco vseh strank in servisov njihovih vozil. ○ Cilj: poznati popolno zgodovino servisov vozila. ○ Vloge: ■ Administrator servisa vnaša stranke, vozila in servise ■ Direktor: želi poročila: ● seznam najdražjih popravil ● ...?
 5. 5. 1. Priprava E-R modela ● Stranka ima lahko več vozil. Za vsako vozilo lahko opravi več servisov:
 6. 6. 2. Priprava E-R modela - atributi ● Stranka: ○ ime, priimek ○ naslov ○ tel ○ email ● Vozilo: ○ naziv ○ model ○ letnik ○ barva ● Servis: ○ datum sprejema ○ datum oddaje ○ opis popravila ○ strošek materiala ○ strošek dela
 7. 7. 3. Priprava podatkovne baze 1. Zaženi OpenOffice - Base 2. Ustvari novo zbirko podatkov ali se poveži z obstoječo
 8. 8. 3. Registriraj zbirko podatkov 4. Shrani zbirko podatkov 3. Priprava podatkovne baze
 9. 9. 5. Pripravi 3 nove tabele 4. Priprava tabel Sami pripravimo tabele ... ali uporabimo že pripravljene tabele
 10. 10. 5. Priprava tabele 'Stranke' s pomočjo čarovnika 4. Priprava tabel izberemo vsa polja
 11. 11. 6. Priprava tabele 'Vozilo' v oblikovalskem pogledu 7. Vnesemo imena atributov (polj) in podatkovne tipe 4. Priprava tabel ime atributa podatkovni tip (Integer = številka) samodejna vrednost... samo za ID polja
 12. 12. 8. Vnesemo vse atribute za entiteto vozilo in servis Priprava tabel - atributi Nujen vnos? Entiteta Vozilo Entiteta Servis povezava s stranko povezava z vozilom
 13. 13. 9. Povežemo tabele 1:n Povezava tabel Povezava 1:n (vsako vozilo ima lahko več servisov)Povezava 1:n (vsaka stranka ima lahko več vozil)
 14. 14. 10. Izdelamo vnosni obrazec s pomočjo čarovnika 11. Ponovimo 3x: a. za stranke b. za vozila c. za servise Priprava vnosnih obrazcev Izberemo vsa polja
 15. 15. 12. Pod-obrazec uporabimo za vnos 1:n, npr. več vozil za 1 stranko Priprava vnosnih pod-obrazcev
 16. 16. 12. Končni rezultat - 3-je vnosni obrazci Priprava vnosnih pod-obrazcev
 17. 17. 13. Vnesite nekaj podatkov za stranke, vozila in servise Vnos podatkov
 18. 18. 14. Pripravite poročilo: Izpis vseh servisov sortiranih po ceni padajoče Priprava poročila
 19. 19. 15. Sortiranje Priprava poročila - sortiranje
 20. 20. Priprava poročila - pregled
 21. 21. Viri ● OpenOffice 3.4. - program Base (zaslonske slike)

×