Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SERVICE-ORIENTED TYPING  AND PROFILING MODEL• Phân loại tài sản theo định hướng dịch vụ dựa trên nguồn gốc, đặc điểm cấ...
SERVICE-ORIENTED TYPING  AND PROFILING MODEL• Các mục tiêu chính của kiểu dịch vụ và quá trình sao chép là gì?• Làm thế...
SERVICE-ORIENTED TYPING  AND PROFILING MODEL• Loại hình tổ chức dịch vụ Cung cấp các định nghĩa rõ ràng và thiết lập sự...
SERVICE-ORIENTED TYPING• Là quá trình ghi nhãn các sản phẩm phần mềm hướng dịch vụ và cung cấp một mô tả chung về bản ch...
SERVICE-ORIENTED TYPING• Có ba nhóm thể loại lớn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhận dạng của một dịch vụ phân tí...
SERVICE-ORIENTED TYPINGDịch vụ này phân tích mô tả sự phân cấp các nhóm nằm ở lớpcon:service source: abstraction, a legac...
ANALYSIS SERVICE SOURCE TYPE• Các nguồn cần được xác định trong bản chất, nguồn gốc tổ chức tài sản khác nhau đang được ...
ANALYSIS SERVICE SOURCE TYPE• Các nguồn thông tin cũng có thể tiết lộ sẵn các dịch vụ tham gia vào các hoạt động giải phá...
ANALYSIS SERVICE SOURCE TYPE• Abstraction Type Abstractions là mệnh đề tổ chức và là tài sản vô hình được giới thiệu khá...
Abstraction Type• Ideas Ý tưởng rõ ràng thường là các thực thể kết nối một giải pháp hay khái niệm tổ chức. Chúng được ...
Abstraction Type• Processes Nó bao gồm các quy trình kinh doanh và công nghệ. Đây là những mô tả của các hoạt động mà ch...
Abstraction Type
SERVICE-ORIENTED TYPING• Legacy Type Nguồn kế thừa là tài sản đã thông qua các giai đoạn trừu tượng của chu kỳ cuộc của ...
Portfolio Type Danh mục đầu tư chỉ đơn giản là kho sử dụng cho các mô tả và thông tin lưu trữ hồ sơ về hệ thống doanh n...
SERVICE-ORIENTED TYPING Trong thực tế, danh mục đầu tư tài sản không bao gồm các giải pháp dịch vụ hữu hình hoặc các ứng...
TYPING SERVICE STRUCTURE• Là cấu trúc dịch vụ quan trọng đối với quá trình phân tích• Trong thực tế, trước khi hình thành...
TYPING SERVICE STRUCTURE• Atomic Structure Type Là sự hình thành các loại dịch vụ sơ đẳng nhất. là một đơn vị phần mềm k...
TYPING SERVICE STRUCTURE• Composite Structure Type Nó bao gồm các dịch vụ bên trong cùng tồn tại, hình thành các kết hợp...
TYPING SERVICE STRUCTURE• Cluster Structure Type Một nhóm các dịch vụ là tích hợp vì lý do kinh doanh hoặc những lý do c...
TYPING SERVICE STRUCTURE• Other Structures Atomic services thường được thiết kế để cung cấp các chức năng giới hạn và ph...
TYPING SERVICES CONTEXT• Dịch vụ góp phần mở rộng một số tổ chức và cung cấp giao dịch đa dạng và giá trị công nghệ tron...
TYPING SERVICES CONTEXT• Business Type Dịch vụ phân tích được mô tả như là loại hình kinh doanh thường được đánh giá trê...
TYPING SERVICES CONTEXT• Technical Type Môi trường sản xuất của tổ chức được thực hiện theo định hướng dịch vụ kỹ thuật ...
TYPING SERVICES CONTEXT• Other Types Trong khi kiểm tra môi trường hoạt động của tổ chức và hồ sơ tài sản hiện có của do...
SERVICE TYPING NAMESPACES• Đối với mục đích trình bày, những nhóm này nên được giới hạn bởi các dấu gạch chéo về phía tr...
SERVICE-ORIENTED PROFILING• Là truyền đạt về bản chất kinh doanh của tổ chức và dịch vụ kỹ thuật để quản lý, phát triển, ...
BUSINESS PROFILING• Một phần quan trọng của quá trình service profiling là để kiểm tra khả năng của một dịch vụ, để thực ...
BUSINESS PROFILINGHình trên minh họa sáu yêu cầu chủ yếu cầnthiết cho cấu hình phân tích dịch vụ một doanhnghiệp
TECHNICAL PROFILING• Technical profiling nên được trung tâm của dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp.• Hoạt động này là bản sắc...
DELIVERABLES• The typing process nên được đơn giản và nên cung cấp hai lớp thông tin: Đầu tiên, cung cấp các phân tích c...
GENERAL SERVICE TYPING      MODEL• Thực hiện theo hướng dẫn kiểu mô hình dịch vụ để thiết lập FQSN cho các dịch vụ ...
SERVICES PROFILES• Cung cấp hồ sơ dịch vụ các tài sản phần mềm cho tổ chức.      ​• Ý tưởng này bao gồm các dịch vụ ...
SERVICES PROFILES• Business Profile Model Hồ sơ kinh doanh dịch vụ là điển hình của mẫu tin tham chiếu phác thảo liên kết...
SERVICES PROFILES• Technical Profile Model Nó mô tả năng lực dịch vụ kỹ thuật và khả năng của mình để hỗ trợ các mục tiêu...
SERVICE-ORIENTED DISCOVERY    AND ANALYSIS:   IMPLEMENTATION     MECHANISMS• Trong thế giới công nghệ thông tin...
SERVICE-ORIENTED ANALYSIS      ASSETS• Đây là những công cụ thường được sử dụng để thực hiện các hoạt động hợp lý tr...
COMPOSITE SERVICE SET• Là sự thiết lập có thể được thừa hưởng từ các thành phần dịch vụ tổng hợp, chia sẻ giao dịch chung...
COMPOSITE SERVICE SETMô tả tổng hợp tài khoản dịch vụ khách hàng và tập hợpcác dịch vụ.
SERVICE CLUSTER SET• Là sự hình thành cái đã được đánh giá như là thiết lập cấu trúc.• Nhóm không phải là các thực thể ph...
SERVICE CLUSTER SET• Một nhóm dịch vụ được thành lập để giải quyết một phạm vi rộng các mối quan tâm của tổ chức và giải ...
SERVICE CLUSTER SETHình trên mô tả cấu trúc bộ lưu trữ. Mỗi thành phần bên trongphải kết hợp với các thành phần khác để cu...
ATOMIC SERVICE SET• Là đối tượng phân tích kiểm tra• Nó là một thực thể riêng biệt, nó có thể là một phần của tổng hợp dị...
SERVICE DISCOVERY AND   ANALYSIS TOOLBOX• Dịch vụ phân tích thực hiện một phân tích chi tiết của các dịch vụ.• Quá trìn...
SERVICE DISCOVERY AND   ANALYSIS TOOLBOXService typing: cho phép thành lập nhận dạng dịch vụ vàphân loại chúng. Nó cũng ...
SERVICE DISCOVERY AND   ANALYSIS TOOLBOX• Granularity analysis cung cấp cơ chế kiểm tra khả năng của 1 dịch vụ để cung ...
SERVICE DISCOVERY AND   ANALYSIS TOOLBOX• Decomposition analysis quá trình phân hủy tạo điều kiện cho việc phân vùng lớ...
SERVICE DISCOVERY AND   ANALYSIS TOOLBOX• Intersection analysis Hoạt động này cho phép đánh giá sự thành lập dịch vụ tổ...
GRANULARITY ANALYSIS• Phân tích này không chỉ xác định kích thước vật lý mà còn là kiểm tra phạm vi chức năng và phạm vi ...
COARSE-GRAINED SERVICE    STRUCTURES• Coarse-grained services tóm lược một phạm vi rộng của giao dịch hoặc chức năng c...
FIND-GRAINED SERVICE     STRUCTURES• Fine-grained services cung cấp có giới hạn kinh doanh hoặc chức năng công nghệ ...
GRANULARITY ANALYSIS     BENEFITS• Hành động phân tích độ chi tiết có thể giúp đạt được các mốc quan trọng này bằng c...
GRANULARITY ANALYSIS     BENEFITS• Trong suốt việc tìm hiểu hướng dịch vụ và quá trình phân tích và sau đó trong giai...
ASSESSING SERVICE   GRANULARITY LEVELS• Assessing granularity là một quá trình đơn giản, trong đó liên quan đến dịch v...
ASSESSING SERVICE    GRANULARITY LEVELSHÌnh trên miêu tả 1 dịch vụ vòng liên kết cấu trúc các dịch vụ độc lập.Lưu ý rằn...
AGGREGATION ANALYSIS• Aggregation là tổng hợp các quy định liên quan đến các dịch vụ fine-grained và bao gồm cả dịch vụ c...
AGGREGATION ANALYSIS• Quá trình phát triển này thường phải được đánh giá lại để kiểm soát chi phí bảo trì, giảm nhẹ quản...
SERVICE AGGREGATION  PROCESS AND APPROACH• Xử lý tập hợp khá đơn giản, nhưng nó đòi hỏi phải lập kế hoạch trước để đạt đ...
SERVICE AGGREGATION USE     CASE• Nó là điều cần thiết để làm việc chặt chẽ với phạm vi vấn đề và các yêu cầu tài li...
SERVICE AGGREGATION USE      CASE Giải pháp đề xuất giai đoạn I: Họ sẽ đầu tư vào các công cụ mới có thu nhập cố đị...
SERVICE AGGREGATION BEST    PRACTICES• Tập hợp dịch vụ thường được theo đuổi khi giải pháp phải được mở rộng vượt ra ...
SERVICE AGGREGATION BEST    PRACTICESNhững lợi ích của hoặt động tổng hợp Phân tích thực hành tốt nhất dịch vụMở rộng ...
DECOMPOSITION ANALYSIS• Nó cho phép phân vùng lớn, dịch vụ hạt thô khó sử dụng hơn các dịch vụ hạt mịn.• Phân hủy hợp lý ...
SERVICE DECOMPOSITION     MOTIVATION• Các hoạt động phân hủy là thích hợp sớm trong giai đoạn khám phá và phân tích,...
SERVICE DECOMPOSITION USE      CASE Xét ví dụ: mô tả vấn đề công nghệ của một tổ chức được đi kèm với một đề xuất ...
SERVICEDECOMPOSITION BEST      PRACTICES• Phân hủy các cấu trúc tổng hợp mà không làm tổn hại đến việc thực hiện cơ ...
UNIFICATION ANALYSIS• Unification operations cho phép kết hợp các dịch vụ, chia sẻ, so sánh các thuộc tính kinh doanh hoặc...
SERVICE UNIFICATION BEST     PRACTICES• Việc sử dụng phổ biến quá trình thống nhất kiểu chuyển đổi dịch vụ cho chuyể...
UNIFICATION PROCESS
INTERSECTION ANALYSIS
Thuyettrinh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thuyettrinh

456 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thuyettrinh

 1. 1. SERVICE-ORIENTED TYPING AND PROFILING MODEL• Phân loại tài sản theo định hướng dịch vụ dựa trên nguồn gốc, đặc điểm cấu trúc…• Software asset là quá trình phân loại tài sản cần được thực hiện trong suốt vòng đời dịch vụ và chủ yếu được sử dụng để khám phá dịch vụ và đánh giá phân tích.• Kiểu dịch vụ và những hành động sao chép lại cho phép việc xác định cơ hội doanh nghiệp có thể dùng lại , giảm sự dư thừa trong quá trình kinh doanh trên toàn ngành, và hiệu quả trong kế hoạch hợp nhất tài sản trên môi trường sản xuất.
 2. 2. SERVICE-ORIENTED TYPING AND PROFILING MODEL• Các mục tiêu chính của kiểu dịch vụ và quá trình sao chép là gì?• Làm thế nào họ có thể đạt được?• Có hai cột mốc quan trọng mà nó cần phải hoàn thành: Loại hình tổ chức dịch vụ Thiết lập một hồ sơ cá nhân toàn diện cho mỗi dịch vụ được phân tích.
 3. 3. SERVICE-ORIENTED TYPING AND PROFILING MODEL• Loại hình tổ chức dịch vụ Cung cấp các định nghĩa rõ ràng và thiết lập sự nhận dạng của các dịch vụ đang được phân tích Mô tả cấu trúc nội bộ:Liệu nó tổng hợp các dịch vụ khác không?• Thiết lập một hồ sơ cá nhân toàn diện cho mỗi dịch vụ được phân tích. Làm thế nào tổ chức có thể hưởng lợi từ những hồ sơ này?
 4. 4. SERVICE-ORIENTED TYPING• Là quá trình ghi nhãn các sản phẩm phần mềm hướng dịch vụ và cung cấp một mô tả chung về bản chất của chúng.• Những miêu tả rộng xây dựng trên các dịch vụ tiềm năng của dịch vụ cho người tiêu dùng và phác thảo cấu trúc của họ.• Nó có thể có giá trị thiết kế dịch vụ, kiến trúc và các cộng đồng hoạt động trong một chu kỳ sống theo định hướng dịch vụ.
 5. 5. SERVICE-ORIENTED TYPING• Có ba nhóm thể loại lớn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhận dạng của một dịch vụ phân tích: Service source Service structure Service context Đây là những trụ cột của quá trình dịch vụ. Chúng cho phép một quá trình lựa chọn phân tích một dịch vụ trừu tượng được kiểm tra khả năng để góp phần giải quyết một vấn đề.
 6. 6. SERVICE-ORIENTED TYPINGDịch vụ này phân tích mô tả sự phân cấp các nhóm nằm ở lớpcon:service source: abstraction, a legacy service, or even listedđược liệt kê trong trong một danh mục đầu tư tài sản tổ chức.service structure: atomic, composite, cluster, otherService context: business, technical, other.
 7. 7. ANALYSIS SERVICE SOURCE TYPE• Các nguồn cần được xác định trong bản chất, nguồn gốc tổ chức tài sản khác nhau đang được xem xét để giải quyết các vấn đề.• Có ba nguồn có thể được sử dụng để phân loại các thực thể doanh nghiệp Abstraction: chỉ đơn thuần là một ý tưởng rằng có thể phát triển thành một giải pháp hữu hình. Legacy: có tài sản phần mềm hướng dịch vụ hiện đang hoạt động trong môi trường sản xuất. Portfolio: một loại khác của nguồn
 8. 8. ANALYSIS SERVICE SOURCE TYPE• Các nguồn thông tin cũng có thể tiết lộ sẵn các dịch vụ tham gia vào các hoạt động giải pháp được đề xuất.Ví dụ, dịch vụ xác thực đã hoạt động trong môi trường điều hành có thể cung cấp các biện pháp khắc phục hậu quả ngay lập tức cho các vấn đề đang được giải quyết.
 9. 9. ANALYSIS SERVICE SOURCE TYPE• Abstraction Type Abstractions là mệnh đề tổ chức và là tài sản vô hình được giới thiệu khái niệm bên trong của doanh nghiệp. Có hai loại chính của khái niệm trừu tượng cần được đưa vào quá trình phân tích: Ideas Processes
 10. 10. Abstraction Type• Ideas Ý tưởng rõ ràng thường là các thực thể kết nối một giải pháp hay khái niệm tổ chức. Chúng được giới thiệu bằng tài liệu mô tả sản phẩm, quy cách sản phẩm, các yêu cầu kinh doanh phản ánh các giải pháp đề xuất, hoặc thông số kỹ thuật. Ý tưởng cũng có thể được tìm thấy trong vấn đề miền tài liệu, phân tích giảm thiểu rủi ro, kinh doanh và các văn bản chiến lược công nghệ. Khái niệm có thể xuất hiện bằng văn bản, chúng có thể xuất hiện từ các nguồn cung cấp tài liệu, chẳng hạn như các buổi họp nhóm….
 11. 11. Abstraction Type• Processes Nó bao gồm các quy trình kinh doanh và công nghệ. Đây là những mô tả của các hoạt động mà chưa có đầy đủ tinh chế để tạo thành những ý tưởng chính thức.Ví dụ:Hành động có được địa chỉ của người sử dụng, nhận được hồ sơ người dùng đăng ký sử dụng, và gửi báo cáo tài khoản phản ánh các chức năng linh vực được sử dụng để đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể. Chúng không được quan niệm như là khái niệm doanh nghiệp, bởi vì chúng không đủ tổng quát để thể hiện một cái nhìn toàn diện kinh doanh.
 12. 12. Abstraction Type
 13. 13. SERVICE-ORIENTED TYPING• Legacy Type Nguồn kế thừa là tài sản đã thông qua các giai đoạn trừu tượng của chu kỳ cuộc của chúng và được coi là các thực thể phần mềm hướng dịch vụ chẳng hạn như điều hành dịch vụ, ứng dụng, và các sản phẩm của bên triển khai thứ ba trong các môi trường sản xuất. Thực thể kế thừa được thiết kế, kiến trúc, và xây dựng cung cấp các giải pháp cho những thách thức doanh nghiệp trong quá khứ. Chúng cũng được quản lý và được tài trợ bởi ngân sách đã được giao trong những hoàn cảnh khác nhau.
 14. 14. Portfolio Type Danh mục đầu tư chỉ đơn giản là kho sử dụng cho các mô tả và thông tin lưu trữ hồ sơ về hệ thống doanh nghiệp, dịch vụ, khái niệm, các ứng dụng tiêu dùng, và các tài sản kế thừa khác. Danh mục đầu tư bao gồm chu kỳ sống hiện tại của các thực thể phần mềm doanh nghiệp, quyền sở hữu, và khả năng điều hành của chúng.
 15. 15. SERVICE-ORIENTED TYPING Trong thực tế, danh mục đầu tư tài sản không bao gồm các giải pháp dịch vụ hữu hình hoặc các ứng dụng ban đầu.Chúng chỉ đơn thuần là công cụ quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân tích hàng tồn kho và hỗ trợ ngân sách và lập kế hoạch Một số các tài sản này vẫn còn trong giai đoạn khởi động của chúng, và các tài liệu tham khảo cho sự tồn tại của chúng có thể được tìm thấy trong danh mục đầu tư tài sản của tổ chức.
 16. 16. TYPING SERVICE STRUCTURE• Là cấu trúc dịch vụ quan trọng đối với quá trình phân tích• Trong thực tế, trước khi hình thành được nội dung các thực thể bên trong thì phải có sự am hiểu, nó sẽ không thể hiểu được mức độ chi tiết và xác định tiềm năng có thể dùng lại.• Kiểu cấu trúc này nên được thành lập càng sớm càng tốt vì nó cho phép tiếp tục phát triển trong suốt chu kỳ cuộc sống.• Trong giai đoạn phân tích, kiểu cấu trúc dịch vụ là cần thiết để tiếp tục điều chỉnh các thành phần bên trong và chuẩn bị cho thiết kế các hoạt động kiến trúc trong tương lai.
 17. 17. TYPING SERVICE STRUCTURE• Atomic Structure Type Là sự hình thành các loại dịch vụ sơ đẳng nhất. là một đơn vị phần mềm không thể tách rời thường cung cấp giới hạn kinh doanh hoặc chức năng kỹ thuật. Nó được sử dụng để giải quyết các vấn đề chiến thuật chứ không phải là để cung cấp các giải pháp chiến lược giữa các ngành nghề kinh doanh hoặc các tổ chức.
 18. 18. TYPING SERVICE STRUCTURE• Composite Structure Type Nó bao gồm các dịch vụ bên trong cùng tồn tại, hình thành các kết hợp đơn giản hay phức tạp, hợp tác kinh doanh và mục tiêu công nghệ đã được thiết lập. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một cấu trúc dịch vụ tổng hợp là ngăn chặn phân cấp của các dịch vụ nội bộ và các mối quan hệ chúng hình thành để cùng nhau thực hiện các yêu cầu kinh doanh hoặc các chức năng công nghệ.
 19. 19. TYPING SERVICE STRUCTURE• Cluster Structure Type Một nhóm các dịch vụ là tích hợp vì lý do kinh doanh hoặc những lý do công nghệ được biết đến như là một nhóm. Cluster Structure cung cấp một chiến lược cơ bản để tập hợp các dịch vụ, nhưng giai đoạn khám phá và phân tích tập trung vào mục tiêu chung của một nhóm dịch vụ. Một cấu trúc nhóm cung cấp một số tin tức của vấn đề lớn và cũng có thể cung cấp các quá trình có thể được sử dụng bởi các cơ quan quản lý lớn hơn.
 20. 20. TYPING SERVICE STRUCTURE• Other Structures Atomic services thường được thiết kế để cung cấp các chức năng giới hạn và phạm vi hẹp vì vậy chúng được coi là các thực thể hạt mịn. Composite services hoặc service clusters được thực hiện các dịch vụ nội bộ và cung cấp phạm vi hoạt động lớn hơn.
 21. 21. TYPING SERVICES CONTEXT• Dịch vụ góp phần mở rộng một số tổ chức và cung cấp giao dịch đa dạng và giá trị công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.• Typing services context bao gồm: Business Type Technical Type Other Types
 22. 22. TYPING SERVICES CONTEXT• Business Type Dịch vụ phân tích được mô tả như là loại hình kinh doanh thường được đánh giá trên cơ sở chức năng kinh doanh. Các thực thể này cung cấp hoàn toàn việc triển khai sản phẩm và thực hiện các chiến lược kinh doanh.Như vậy, cách phân loại chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi quá trình cung cấp và điều khiển bằng cách cho phép các cơ chế kỹ thuật.
 23. 23. TYPING SERVICES CONTEXT• Technical Type Môi trường sản xuất của tổ chức được thực hiện theo định hướng dịch vụ kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện. Những yếu tố tạo điều kiện cho công nghệ cũng cần được quan niệm như là một phần của các dịch vụ kỹ thuật của tổ chức và tham gia trong quá trình phân tích dịch vụ.
 24. 24. TYPING SERVICES CONTEXT• Other Types Trong khi kiểm tra môi trường hoạt động của tổ chức và hồ sơ tài sản hiện có của doanh nghiệp, các kỹ thuật viên có thể tìm thấy một vài thực hiện mà không duy trì một phân định rõ ràng giữa kinh doanh và đóng góp kỹ thuật. Những tài sản này cung cấp kinh doanh lai và các giải pháp kỹ thuật. Do đó, có thể có nhiều tài sản phần mềm hướng dịch vụ không thuộc vào kinh doanh hoặc thể loại kỹ thuật.
 25. 25. SERVICE TYPING NAMESPACES• Đối với mục đích trình bày, những nhóm này nên được giới hạn bởi các dấu gạch chéo về phía trước (/).• Để mở rộng một nhóm trong danh mục con, sử dụng dấu chấm (.‘)
 26. 26. SERVICE-ORIENTED PROFILING• Là truyền đạt về bản chất kinh doanh của tổ chức và dịch vụ kỹ thuật để quản lý, phát triển, và các hoạt động cộng đồng.• Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một service profile là chu kỳ sống cái đó bao gồm thông tin về thời gian dự án và quá trình hoạt động.• Profiling difficulties có thể phát sinh khi các dịch vụ đang được đánh giá không có đủ mẫu tin để kiểm tra.
 27. 27. BUSINESS PROFILING• Một phần quan trọng của quá trình service profiling là để kiểm tra khả năng của một dịch vụ, để thực hiện theo cam kết trong hợp đồng đã được quy định trong giai đoạn khởi đầu dịch vụ, chẳng hạn như thời gian, khả năng tiếp cận người tiêu dùng, và tính sẵn sàng trong kinh doanh.• Hoạt động profiling cũng là xác định về việc kinh doanh của các dịch vụ
 28. 28. BUSINESS PROFILINGHình trên minh họa sáu yêu cầu chủ yếu cầnthiết cho cấu hình phân tích dịch vụ một doanhnghiệp
 29. 29. TECHNICAL PROFILING• Technical profiling nên được trung tâm của dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp.• Hoạt động này là bản sắc của một dịch vụ kỹ thuật, không phải về chức năng kinh doanh• Để hỗ trợ việc thành lập hồ sơ kỹ thuật của dịch vụ chúng ta nên quan tâm những câu hỏi sau: Dịch vụ tiêu dùng và tỷ lệ sử dụng lại là gì? Dịch vụ kỹ thuật hoạt động trong môi trường an toàn không? Chúng có tương thích không?
 30. 30. DELIVERABLES• The typing process nên được đơn giản và nên cung cấp hai lớp thông tin: Đầu tiên, cung cấp các phân tích các định nghĩa dịch vụ được thiết lập trong nhận dạng (các loại dịch vụ). Thứ hai, phân tích dịch vụ cung cấp hồ sơ
 31. 31. GENERAL SERVICE TYPING MODEL• Thực hiện theo hướng dẫn kiểu mô hình dịch vụ để thiết lập FQSN cho các dịch vụ của tổ chức.• Nó bao gồm ba thành phần chính: service source identification, description of service internal structures, and business or technology context affiliation• Sử dụng các không gian dịch vụ để thiết lập phân loại dịch vụ tổ chức, tăng cường khả năng phân loại của danh mục đầu tư tài sản doanh nghiệp, và cải thiện quản lý đăng ký dịch vụ.
 32. 32. SERVICES PROFILES• Cung cấp hồ sơ dịch vụ các tài sản phần mềm cho tổ chức. ​• Ý tưởng này bao gồm các dịch vụ theo định hướng, chẳng hạn như các hệ thống thừa kế, dịch vụ hiện có, và khái niệm tổ chức. Những hồ sơ này gồm: Business and Technology profiles.
 33. 33. SERVICES PROFILES• Business Profile Model Hồ sơ kinh doanh dịch vụ là điển hình của mẫu tin tham chiếu phác thảo liên kết dịch vụ với các dự án kinh doanh, xác định quyền sở hữu kinh doanh, và cung cấp tiền tệ biện minh cho sự tồn tại của nó. Các thành phần của Business Profile Model: Ownership, Business contribution, Contract, Funding system, Business affiliation, ROI
 34. 34. SERVICES PROFILES• Technical Profile Model Nó mô tả năng lực dịch vụ kỹ thuật và khả năng của mình để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh. Sức mạnh công nghệ được xác định bởi một số các thông số hàng đầu mà làm cho nó có thể để đánh giá điểm mạnh của dịch vụ và đóng góp của kỹ thuật tổng thể
 35. 35. SERVICE-ORIENTED DISCOVERY AND ANALYSIS: IMPLEMENTATION MECHANISMS• Trong thế giới công nghệ thông tin hiện nay thì nó phổ biến để tìm thấy một bảng tóm tắt khác nhau trong thư viện phần mền, những thành phần, những hệ thống, những dịch vụ, và các ứng dụng của bên đối tác thứ ba.• Làm thế nào để nhiều dịch vụ được sử dụng?• Điều làm nên tỷ lệ giữa dịch vụ "mới" và "cũ" để giải quyết một giải pháp là gì?….
 36. 36. SERVICE-ORIENTED ANALYSIS ASSETS• Đây là những công cụ thường được sử dụng để thực hiện các hoạt động hợp lý trên các thành viên thiết lập.• “Logic" có nghĩa là không chỉ thao tác cấu trúc dịch vụ bên trong và bên ngoài mà còn ghi lại địa chỉ giao dịch và phân phối quy trình công nghệ giữa các dịch vụ.• Có ba thành phần theo định hướng dịch vụ thường tham gia vào các hoạt động phân tích. Mỗi thành phần được coi như là một tập hợp: Composite Service Set, Service Cluster Set, Atomic Service Set
 37. 37. COMPOSITE SERVICE SET• Là sự thiết lập có thể được thừa hưởng từ các thành phần dịch vụ tổng hợp, chia sẻ giao dịch chung hoặc các thuộc tính công nghệ, bố cục kết nối có thể cung cấp một giải pháp.• Bố cục bên trong của composite serviece có thể được coi là bộ lồng nhau cho phép mối quan hệ thứ bậc giữa các dịch vụ tổng hợp.• Các thiết lập hoạt động được sử dụng để lắp ráp các cấu trúc dịch vụ hỗn hợp khi thích hợp cũng như để phân hủy các lớp bên trong khi cần thiết.
 38. 38. COMPOSITE SERVICE SETMô tả tổng hợp tài khoản dịch vụ khách hàng và tập hợpcác dịch vụ.
 39. 39. SERVICE CLUSTER SET• Là sự hình thành cái đã được đánh giá như là thiết lập cấu trúc.• Nhóm không phải là các thực thể phân cấp nhưng chúng tổng hợp các dịch vụ bên trong là tốt.• Thành phần bên trong có thể được chế tác bằng các hoạt động thiết lập để cho phép hoàn thiện một đề xuất phân tích.• Một nhóm cũng có thể được coi là một cấu trúc tổng hợp bởi vì nó có chứa các dịch vụ khác, trong mỗi nhóm đó có thể tổng hợp các dịch vụ riêng của nó.
 40. 40. SERVICE CLUSTER SET• Một nhóm dịch vụ được thành lập để giải quyết một phạm vi rộng các mối quan tâm của tổ chức và giải quyết những thách thức vấn đề chiến lược doanh nghiệp.• Một nhóm cũng nên được coi như một khái niệm thực thể, xác định một ranh giới ý tưởng cho một tổ chức, chứ không phải là xây dựng theo mức vật lý.• Trong thực tế, một nhóm dịch vụ có thể giao dịch chung hoặc chung các thuộc tính công nghệ.
 41. 41. SERVICE CLUSTER SETHình trên mô tả cấu trúc bộ lưu trữ. Mỗi thành phần bên trongphải kết hợp với các thành phần khác để cung cấp một giaodịch khả thi hoặc giải pháp công nghệ.
 42. 42. ATOMIC SERVICE SET• Là đối tượng phân tích kiểm tra• Nó là một thực thể riêng biệt, nó có thể là một phần của tổng hợp dịch vụ hoặc tham gia vào một nhóm cơ cấu dịch vụ.• Một atomic service có thể được chia thành các dịch vụ nhỏ hơn vì có thể dùng lại các quy trình bên trong. Yêu cầu này đòi hỏi phải xử lý một atomic service như là một tập hợp để cho phép các hoạt động phân tích theo định hướng dịch vụ
 43. 43. SERVICE DISCOVERY AND ANALYSIS TOOLBOX• Dịch vụ phân tích thực hiện một phân tích chi tiết của các dịch vụ.• Quá trình này sẽ tiết lộ khả năng của các dịch vụ và khả năng có thể dùng lại.• Tiếp tục với các hoạt động phân tích được cung cấp dịch vụ để mở rộng sự phát triển của dịch vụ và tăng cường đề xuất giải pháp.• Khám phá dịch vụ và phân tích quy luật cung cấp 7 thực hành tốt nhất có thể hỗ trợ trong việc mô tả các thực thể phần mềm tổ chức, xác định các dịch vụ mới, kiểm tra dịch vụ…
 44. 44. SERVICE DISCOVERY AND ANALYSIS TOOLBOXService typing: cho phép thành lập nhận dạng dịch vụ vàphân loại chúng. Nó cũng cung cấp hướng dẫn cho việcthiết lập giao dịch dịch vụ và thực trạng công nghệ.
 45. 45. SERVICE DISCOVERY AND ANALYSIS TOOLBOX• Granularity analysis cung cấp cơ chế kiểm tra khả năng của 1 dịch vụ để cung cấp giao dịch và các giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn theo chức năng, thước đo mức tiêu thụ các dịch vụ, và kiểm tra các yếu tố có thể dùng lại.• Aggregation analysis nguyên tắc này hỗ trợ nhóm dịch vụ và củng cố tổ chức tài sản. Ngoài ra, nó cung cấp mức độ chi tiết để điều chỉnh các dịch vụ có quy mô nhỏ.
 46. 46. SERVICE DISCOVERY AND ANALYSIS TOOLBOX• Decomposition analysis quá trình phân hủy tạo điều kiện cho việc phân vùng lớn và khó sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, nó khuyến khích việc tách biệt tài sản phần mềm vào các đơn vị độc lập để tăng khả năng tái sử dụng lại.• Unification analysis được sử dụng để hợp nhất tài sản, giảm các chức năng dư thừa dịch vụ, và liên kết mức độ chi tiết thực thể.
 47. 47. SERVICE DISCOVERY AND ANALYSIS TOOLBOX• Intersection analysis Hoạt động này cho phép đánh giá sự thành lập dịch vụ tổng hợp để cung cấp các giải pháp phối hợp, tạo điều kiện cho việc phát triển các dịch vụ mới, và thúc đẩy khả năng tái sử dụng sản phẩm.• Subtraction analysis Trừ các hoạt động hỗ trợ với quy mô thu hẹp của chức năng dịch vụ mà không góp phần vào giải pháp. Hành động này cũng cung cấp cơ chế để loại bỏ các quy trình dịch vụ không liên quan hoặc dư thừa và để đạt được hiệu suất cao nhất.
 48. 48. GRANULARITY ANALYSIS• Phân tích này không chỉ xác định kích thước vật lý mà còn là kiểm tra phạm vi chức năng và phạm vi của giải pháp có thể được cung cấp. Vì vậy, việc phát hiện chi tiết của một dịch vụ có thể giúp trong việc tìm hiểu giá trị của tổ chức.• Đo những phẩm chất này là vấn đề kiểm tra quá trình giao dịch, công nghệ và nghiên cứu mức độ của nó.
 49. 49. COARSE-GRAINED SERVICE STRUCTURES• Coarse-grained services tóm lược một phạm vi rộng của giao dịch hoặc chức năng công nghệ.• Đặc trưng này là tập hợp và thành lập nhóm thiết kế để giải quyết phạm vi rộng lớn hơn quá trình của một tổ chức.• Mức trừu tượng hóa cao cũng có thể được coi là các thực thể Coarse-grained nếu chúng bao gồm một phần lớn của giải pháp lĩnh vực.
 50. 50. FIND-GRAINED SERVICE STRUCTURES• Fine-grained services cung cấp có giới hạn kinh doanh hoặc chức năng công nghệ và một phạm vi giải pháp hẹp hơn.• Nó thường sử dụng dịch vụ cho các giải pháp chiến thuật và sử dụng như các tiện ích cục bộ.• Fine-grained service structures bao gồm quá trính giao dịch, quy trình công nghệ mà không bị phân hủy cho các đơn vị nhỏ hơn thực hiện.
 51. 51. GRANULARITY ANALYSIS BENEFITS• Hành động phân tích độ chi tiết có thể giúp đạt được các mốc quan trọng này bằng cách tiết lộ rất nhiều thông tin về các dịch vụ được lựa chọn để tham gia vào giải pháp• Mức độ chi tiết sẽ phát hiện ra số lượng của chức năng cần cung cấp, và quan trọng nhất tiết lộ các yếu tố có thể dùng lại và cung cấp các cơ hội củng cố tài sản.• Nó là một quá trình đánh giá định lượng dựa trên số lượng của chức năng một dịch vụ có thể cung cấp.
 52. 52. GRANULARITY ANALYSIS BENEFITS• Trong suốt việc tìm hiểu hướng dịch vụ và quá trình phân tích và sau đó trong giai đoạn thiết kế dịch vụ, nó là cần thiết để nghiên cứu các giải pháp khác nhau được đề xuất và đánh giá khả năng để đạt được mục tiêu giao dịch và công nghệ.• Nó có thể giúp đạt được các mốc quan trọng này bằng cách tiết lộ rất nhiều thông tin về các dịch vụ được lựa chọn để tham gia vào giải pháp.• Mức độ chi tiết sẽ phát hiện ra số lượng các chức năng cần cung cấp, và tiết lộ các yếu tố có thể dùng lại và cung cấp các cơ hội củng cố tài sản.
 53. 53. ASSESSING SERVICE GRANULARITY LEVELS• Assessing granularity là một quá trình đơn giản, trong đó liên quan đến dịch vụ có thể là khái niệm dịch vụ được phát hiện trong giai đoạn tìm hiểu hoặc giữa tài sản hiện có của tổ chức.• Phương pháp trực quan có thể minh họa mức độ chi tiết tương đối của các dịch vụ được lựa chọn cho dự án.• Để đơn giản hóa quá trình này, bắt đầu bằng cách thẩm định sự hình thành dịch vụ đơn giản và tránh những dịch vụ tổng hợp, cụm dịch vụ. Sau đó, tiến hành phân tích cấu trúc phức tạp và tham gia vào dịch vụ tổng hợp .
 54. 54. ASSESSING SERVICE GRANULARITY LEVELSHÌnh trên miêu tả 1 dịch vụ vòng liên kết cấu trúc các dịch vụ độc lập.Lưu ý rằng các dịch vụ coarse-grained, chẳng hạn như dịch vụ danh mụcđầu tư và phân tích danh mục đầu tư dịch vụ, tổng quát hơn.Di chuyểnxuống các cấp thấp hơn, các dịch vụ fine-grained xuất hiện chức năngcung cấp hạn chế, chẳng hạn như vị trí tài khoản dịch vụ và hoạt độngdịch vụ tài khoản.
 55. 55. AGGREGATION ANALYSIS• Aggregation là tổng hợp các quy định liên quan đến các dịch vụ fine-grained và bao gồm cả dịch vụ coarse-grained.• Quá trình này lặp đi lặp lại thường kéo dài trong chu kỳ sống mở rộng các chức năng của lưu trữ dịch vụ bên trong.• Hoạt động tổng hợp thường gia tăng phạm vi của giải pháp kế hoạch ban đầu và đề xuất một phạm vi rộng hơn của các biện pháp khắc phục hậu quả cho các vấn đề mà chúng đang cố khắc phục.
 56. 56. AGGREGATION ANALYSIS• Quá trình phát triển này thường phải được đánh giá lại để kiểm soát chi phí bảo trì, giảm nhẹ quản lý những thách thức và trở về tối ưu hóa đầu tư.• Phân tích kết hợp cũng cung cấp cơ chế để tăng cường dịch vụ và quá trình tổng hợp nhóm dịch vụ bằng cách bao gồm các dịch vụ bổ sung.
 57. 57. SERVICE AGGREGATION PROCESS AND APPROACH• Xử lý tập hợp khá đơn giản, nhưng nó đòi hỏi phải lập kế hoạch trước để đạt được kết quả tốt nhất.• Quá trình phân tích làm cho nó có thể để đánh giá liệu các giải pháp đề xuất có thực sự khả thi và liệu các biện pháp khắc phục hậu quả được cung cấp có thể bao gồm các phạm vi vấn đề nào.• Cơ hội để tập hợp trừu tượng hóa dịch vụ và kết hợp triển khai sản phẩm có thể thúc đẩy khả năng tái sử dụng của tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược hợp nhất sản phẩm.
 58. 58. SERVICE AGGREGATION USE CASE• Nó là điều cần thiết để làm việc chặt chẽ với phạm vi vấn đề và các yêu cầu tài liệu giao dịch để hiểu được những thách thức khác phải đối mặt. Ví dụ sau đây mô tả cách trình bày phạm vi vấn đề theo sau 1 giải pháp bằng 2 giai đoạn mà giao dịch của 1 tổ chức quan tâm:
 59. 59. SERVICE AGGREGATION USE CASE Giải pháp đề xuất giai đoạn I: Họ sẽ đầu tư vào các công cụ mới có thu nhập cố định để tăng thu nhập cho tổ chức.Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi sẽ thu thập tất cả các dịch vụ có thu nhập cố định khác nhau và phân tán trên toàn doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản thu nhập cố định toàn diện. Giải pháp đề xuất giai đoạn II: Họ sẽ tiếp tục tăng cường kinh doanh mua bán, do đó thiết lập một giao dịch tài chính lớn hơn tài khoản giao dịch dịch đã có.
 60. 60. SERVICE AGGREGATION BEST PRACTICES• Tập hợp dịch vụ thường được theo đuổi khi giải pháp phải được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi ban đầu của nó.• Vào thời điểm đó, hoạt động này được sử dụng để kết hợp các dịch vụ fine-grained(hạt mịn).• Các hoạt động tổng hợp cần được triển khai và bảo trì vì tiềm năng của nó mang lại các thực thể rất thô có thể được thay đổi để duy trì và tối ưu hóa trong môi trường sản xuất.
 61. 61. SERVICE AGGREGATION BEST PRACTICESNhững lợi ích của hoặt động tổng hợp Phân tích thực hành tốt nhất dịch vụMở rộng quy mô giải pháp Tăng cường ngăn cách của quá trình quan tâmTập hợp các dịch vụ fine-grained(hạt Tránh các dịch vụ tổng hợp kết hợpmịn) chặt chẽCho phép tổng hợp các atomic Sử dụng cơ chế tổng hợp để thúc đẩyservices và composite services, cụm tính linh hoạt trong giao dịch bằngdịch vụ để cung cấp các giải pháp đòi cách kết hợp các dịch vụ có thể cunghỏi sự tham gia của nhiều dịch vụ cấp các giải pháp hợp tácTạo cơ hội tái sử dụng cho các đối Tăng cường cơ hội có thể dùng lạitượng kế thừa cho các sản phẩm thừa kế theo định hướng giữa các tổ chức dịch vụThúc đẩy quy định hợp nhất sản phẩm Giảm chức năng dư thừa
 62. 62. DECOMPOSITION ANALYSIS• Nó cho phép phân vùng lớn, dịch vụ hạt thô khó sử dụng hơn các dịch vụ hạt mịn.• Phân hủy hợp lý này thường được áp dụng cho các dịch vụ cung cấp một phạm vi kinh doanh lớn và chức năng công nghệ, chẳng hạn như các thực thể phức hợp quá lớn.• Atomic services cũng có thể là đối tượng để phân tích này và cần được cắt giảm tài sản quản lý hơn bằng cách giảm một số các quy trình bên trong.• Service clusters nên được phân tích phân hủy và nên tham gia vào các hoạt động tách biệt.
 63. 63. SERVICE DECOMPOSITION MOTIVATION• Các hoạt động phân hủy là thích hợp sớm trong giai đoạn khám phá và phân tích, chủ yếu là để khuyến khích khả năng tái sử dụng tốt hơn, và dễ dàng quản lý tài sản giữa các tổ chức.• Các dịch vụ bao gồm: kinh doanh và chức năng kỹ thuật nên được chia thành các đơn vị nhỏ hơn để giảm thiểu những thách thức hội nhập và dễ dàng cập nhật phần mềm trong tương lai.• Hoạt động phân hủy cũng nên được áp dụng để tách các dòng kinh doanh khác nhau hoặc phân vùng chức năng kinh doanh khác nhau.
 64. 64. SERVICE DECOMPOSITION USE CASE Xét ví dụ: mô tả vấn đề công nghệ của một tổ chức được đi kèm với một đề xuất giải pháp kỹ thuật. Technical problem domain: môi giới bảo hiểm của chúng tôi là không thể xử lý sự gia tăng nhu cầu của khách hàng bởi vì các hệ thống ứng dụng doanh nghiệp nhỏ xử lý quá chậm. Solution proposition: Để tăng thời gian phản hồi hệ thống, nó được đề nghị để tham gia vào một số các biện pháp khắc phục hậu quả kỹ thuật. Tuy nhiên, sẽ tách chức năng dịch vụ dữ liệu hỗ trợ từ các dịch vụ ứng dụng xử lý tổng hợp bảo hiểm
 65. 65. SERVICEDECOMPOSITION BEST PRACTICES• Phân hủy các cấu trúc tổng hợp mà không làm tổn hại đến việc thực hiện cơ bản và phá vỡ sự tồn tại của các dịch vụ còn lại.Lợi ích của hoặt động phân hủy Phân tích thực hiện tốt dịch vụPhát triển việc sản phẩm có thể dùng lại Xác định sớm các cơ hội có thể dùng lại.Phá vỡ các dịch vụ lớn và các nhóm dịchvụ thành các đơn vị quản lýTạo điều kiện cho bộ phận giao dịch từviệc triển khai công nghệ Tránh những giải pháp kết nối chặt chẽGiúp với phân vùng các sản phẩm, và côlập giao dịch cốt lõi thực thi tiện ích.Tách biệt mối lo ngại của tổ chứcTách dòng các chức năng giao dịch
 66. 66. UNIFICATION ANALYSIS• Unification operations cho phép kết hợp các dịch vụ, chia sẻ, so sánh các thuộc tính kinh doanh hoặc kỹ thuật tương đồng.• Phân tích này thường thích hợp cho atomic services bởi vì cấu trúc bên trong đơn giản, không chứa những dịch vụ khác. Kết quả cuối cùng luôn luôn là atomic service duy nhất.• Quá trình thống nhất có thể liên quan đến các dịch vụ tổng hợp. Không giống như các hoạt động tổng hợp, kết quả trong các dịch vụ bên trong còn nguyên vẹn.
 67. 67. SERVICE UNIFICATION BEST PRACTICES• Việc sử dụng phổ biến quá trình thống nhất kiểu chuyển đổi dịch vụ cho chuyển đổi một dịch vụ tổng hợp vào một trong những nguyên tử bằng cách kết hợp tất cả các quy trình nội bộ.• Logic hoạt động tổ chức, thiết kế lại phần mềm, tái kiến trúc, và mã nguồn cơ bản có thể yêu cầu thống nhất các dịch vụ để loại bỏ các điều kiện dịch vụ tách biệt vô lý.
 68. 68. UNIFICATION PROCESS
 69. 69. INTERSECTION ANALYSIS

×