Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet

Advertisement

More Related Content

More from Thierry Debels (20)

Advertisement

Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet

  1. 1. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20182019-0748 25-07-2019 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de subsidiëring van het project 'Roma-stewards 2019-2020' Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 om een subsidie van 200.000 euro toe te kennen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor buurtstewards 2019-2020; Gelet op het collegebesluit nr.1213-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Aan onderstaande organisatie wordt volgende subsidie toegekend in uitvoering van de gesloten oproep ‘Buurtstewards 2019-2020’ van de Vlaamse overheid: Organisatie: vzw Foyer (0430.640.012), Werkhuizenstraat 25 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek Initiatief Periode Subsidie ‘Roma-stewards 2019-2020’ 01/09/2019 – 31/08/2020 170.000 EUR Artikel 2 De subsidie wordt in vier gelijke schijven uitbetaald aan de begunstigde organisatie.
  2. 2. 2 Artikel 3 Met de in artikel 1 vermelde organisatie wordt een overeenkomst afgesloten. De deskundige-coördinator Stedelijk Beleid wordt gemachtigd om deze overeenkomst te ondertekenen. Artikel 4 De uitgave wordt aangerekend op artikel 311/332-02 ‘Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid’ van de begroting 2019, waar, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 1&A, een krediet van 1.046.485,73 EUR is uitgetrokken. De collegeleden, Pascal SMET Sven GATZ Elke VAN DEN BRANDT

×