Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie

139 views

Published on

Aan de volgende organisatie wordt geen subsidie toegekend voor projecten ‘Samenleven in diversiteit’:
- Vzw Centrum ter Preventie van Zelfdoding (0419.335.552), Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel (Schaarbeek) voor het project ‘Brusselse vrijwilligers voor de zelfmoordlijn’.

Published in: Government & Nonprofit
 • Sex in your area for one night is there tinyurl.com/hotsexinarea Copy and paste link in your browser to visit a site)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Girls for sex are waiting for you https://bit.ly/2TQ8UAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Meetings for sex in your area are there: https://bit.ly/2TQ8UAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie

 1. 1. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegelidbesluit nr. 20172018-0464 22-04-2018 COLLEGELIDBESLUIT Collegelidbesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van projecten 'Samenleven in Diversiteit' - deel 5 Het collegelid, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op de verordening nr. 94/06 van 19 januari 1995 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen; Gelet op het collegebesluit nr. 95/25 van 19 januari 1995 houdende de uitvoering van de verordening nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen; Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies; Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0597 van 20 juli 2014 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op het collegebesluit nr. 20142015-0049 van 18 december 2014 houdende de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op het collegebesluit nr. 20162017-0804 van 20 juli 2017 houdende de goedkeuring van een reglement voor de subsidiëring van projecten 'Samenleven in diversiteit'; Gelet op het collegelidbesluit nr. 20172018-0337 van 21 december 2017 houdende de goedkeuring van het centraal thema voor subsidies voor projecten 'Samenleven in Diversiteit' 2018; Overwegende dat het door de vzw Centrum ter Preventie van Zelfdoding ingediende initiatief een kwaliteitsproces binnen de huidige werking betreft en eerder indirect aansluit bij de beleidsdoelstellingen zoals vooropgesteld in artikel 2§1 van het reglement;
 2. 2. 2 Besluit Artikel 1 Aan de volgende organisaties wordt een projectsubsidie toegekend voor projecten ‘Samenleven in diversiteit’: Initiatief Periode Subsidie Organisatie: Academie Beeldende Kunsten GO Anderlecht (0465.159.837), Dapperheidsplein 17 te 1070 Brussel (Anderlecht) Project: ‘Grenzeloze uitwisseling’ 17 april – 21 april 2018 3.000 EUR Organisatie: Het Begijnencollectief (feitelijke vereniging), Begijnenstraat 49 te 1080 Brussel (Sint- Jans-Molenbeek) Project: ‘Loco-motion’ 1 mei 2018 – 30 april 2019 3.000 EUR Organisatie: Vzw Ritterklub (0401.575.957), Jean Joseph Crocqlaan 54 te 1090 Brussel (Jette) Project: Voel je goed bij de Brusselse Nederlandstalige voetbalvereniging Ritterklub’ 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019 3.000 EUR Artikel 2 Aan de volgende organisatie wordt geen subsidie toegekend voor projecten ‘Samenleven in diversiteit’: - Vzw Centrum ter Preventie van Zelfdoding (0419.335.552), Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel (Schaarbeek) voor het project ‘Brusselse vrijwilligers voor de zelfmoordlijn’. Artikel 3 De subsidies worden uitbetaald in één schijf. Artikel 4 De in artikel 1 vermelde organisaties dienen ten laatste drie maanden na afloop van het project een financieel en inhoudelijk eindverslag in met betrekking tot het gesubsidieerde initiatief. Artikel 5 De in artikel 1 vermelde organisaties vermelden in hun communicatie de steun van de VGC via het N-brussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids.
 3. 3. 3 Artikel 6 De uitgaven worden aangerekend op artikel 62004/332-02 ‘Subsidies voor samenlevingsinitiatieven – projecten’ van de begroting 2018 waar een bedrag van 100.100 EUR is uitgetrokken. Het collegelid, Bianca DEBAETS

×