SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
districtscollege Borgerhout
Zitting van 21 september 2016
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt District Borgerhout
Samenstelling
mevrouw Marij Preneel, districtsschepen; mevrouw Stephanie Van Houtven, districtsschepen
mevrouw Zohra Othman, districtsschepen; de heer Luc Moerkerke, districtsschepen; de heer Omar Al Jattari,
districtsschepen
de heer Davy Mahieu, plaatsvervangend districtssecretarisde heer Stefan Nieuwinckel, districtssecretaris
Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Omar Al Jattari, districtsschepen; de heer Davy Mahieu, plaatsvervangend districtssecretaris
2 2016_DCBO_00291 Sport. Projecttoelagen - Aanvragen september 2016 -
Goedkeuring
Motivering
Gekoppelde besluiten
 2015_DRBO_00104 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak
2016 - Goedkeuring
 2014_DRBO_00028 - Projecttoelagen - Nieuw reglement - Goedkeuring
Aanleiding en context
Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een ‘projecttoelage’ een
financiële ondersteuning voor projecten die gericht zijn op jongeren, op senioren, op sportbeoefening, op
gemeenschapsvorming (waaronder cultureel vernieuwende projecten, artistiek vernieuwende projecten en
diversiteitsprojecten) of op versterking van de buurt (buurtfeesten). De toelage wordt aangevraagd voor een
project dat nog moet plaatsvinden of dat in een voorbereidingsfase zit. Het bedrag van de toelage wordt door het
districtscollege bepaald aan de hand van de ingediende begroting voor het project en dit na advies van een
onafhankelijke beoordelingscommissie. De districtsraad keurde het reglement projecttoelagen goed in de zitting
van 24 maart 2014 (jaarnummer 28).
Het district ontving voor de periode tot september 2016 in totaal één aanvraag voor projecttoelagen sport.
Juridische grond
De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november
1983 en het algemeen reglement op de toelagen (gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006, jaarnummer
2730) zijn van toepassing.
In de districtsraad van 24 maart 2014 (jaarnummer 28) werd het reglement projecttoelagen goedgekeurd.
Regelgeving: bevoegdheid
2 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de
districtscolleges gecoördineerd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
Argumentatie
De projecten werden afgetoetst aan de voorwaarden uit het reglement projecttoelagen en werden door de
beoordelingscommissie behandeld op 8 september 2016:
Project Aanvrager Beschrijving Project Advies beoordelingscommissie
Amana
Cup
Amana vzw
De Amana Cup is een
zaalvoetbaltornooi voor het goede
doel. Vorig jaar werd dit voor het
eerst georganiseerd en enkel voor
meisjes, door het grote succes komt
er een nieuwe editie zowel voor
jongens als meisjes. Naast een fijne
en sportieve dag heeft het
evenement een nobel doel: de
opbrengst gaat namelijk naar
weeskinderen in Marokko. Er
wordt gezocht naar een locatie om
dit tornooi in Borgerhout te laten
plaatsvinden.
De beoordelingscommissie adviseert
om de kosten voor het huren van de
sportzaal en EHBO te vergoeden,
wat overeenkomt met een bedrag
van 325 euro. Het districtscollege is
dit project zeer genegen en beslist
om de opbrengst van de
deelnamegelden van de teams te
verdubbelen. Het deelnamegeld per
team bedraagt 50 euro, de
organisatie hoopt op 16 teams. Het is
meteen een extra motivatie om veel
promotie te maken voor het
evenement.
Het districtscollege is dit project zeer genegen en beslist om de opbrengst van de deelnamegelden van de teams
te verdubbelen. Het deelnamegeld per team bedraagt 50 euro, de organisatie hoopt op 16 teams. Het is meteen
een extra motivatie om veel promotie te maken voor het evenement.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
In het exploitatiebudget 2016 werd een bedrag van 80.000,00 euro voor projecttoelagen voorzien. De totale
kostpijs bedraagt 800 euro.
De uitbetaling gebeurt nadat het project heeft plaatsgevonden en wanneer de aanvrager de bewijsstukken heeft
ingediend.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 5 - Bruisende stad
 1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden
gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
 1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid,
de individuele ontplooiing en de samenhorigheid wordt bevorderd.
3 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
 1SBO040101 - De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen
worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek,
samenhorigheid en individuele ontplooiing
Besluit
Artikel 1
Het districtscollege neemt kennis van de aanvragen projecttoelagen sport en van het advies van de
beoordelingscommissie.
Artikel 2
Het districtscollege beslist om volgende aanvragen te ondersteunen:
Project Aanvrager Bedrag
Amana Cup 2016Amana vzw 800 euro
Artikel 3
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Amana vzw
Oudstrijdersstraat 9 bus G
2140 Borgerhout
ondernemingsnummer
0634991494
BE41 7350 3193 4610
800,00
euro
Budgetplaats: 5030100000
Functiegebied:
1TBO070101A00000
Budgetpositie: 649800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 1BO070110
Budgetperiode: 1600
4505061088
Bijlagen
1. Verslag_projecttoelagen_sept2016.pdf

More Related Content

What's hot

Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdWaarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdThierry Debels
 
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratieKevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratieThierry Debels
 
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroBeheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroThierry Debels
 
Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet
Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal SmetRoma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet
Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal SmetThierry Debels
 
VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...
VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...
VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...Els Brouwers
 
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroDagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroThierry Debels
 
Parkeerretributies Bredene
Parkeerretributies BredeneParkeerretributies Bredene
Parkeerretributies Bredenebpost
 
Stad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzw
Stad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzwStad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzw
Stad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzwThierry Debels
 
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit BrusselsVGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit BrusselsThierry Debels
 
Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014
Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014
Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014Stefaan Van Steenberge
 
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Thierry Debels
 

What's hot (11)

Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdWaarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
 
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratieKevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie
 
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroBeheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
 
Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet
Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal SmetRoma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet
Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet
 
VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...
VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...
VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch o...
 
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroDagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
 
Parkeerretributies Bredene
Parkeerretributies BredeneParkeerretributies Bredene
Parkeerretributies Bredene
 
Stad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzw
Stad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzwStad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzw
Stad Brussel geeft opnieuw toelage aan belgicistische vzw
 
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit BrusselsVGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
 
Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014
Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014
Dagorde Gemeenteraadszitting 27/05/2014
 
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
 

Similar to VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout

Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroThierry Debels
 
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Thierry Debels
 
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaagStad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaagThierry Debels
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
 
Onlinetool
OnlinetoolOnlinetool
OnlinetoolTree
 
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad AntwerpenAl Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad AntwerpenThierry Debels
 
Ninouter op bord Raad van State
Ninouter op bord Raad van StateNinouter op bord Raad van State
Ninouter op bord Raad van StateThierry Debels
 
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opThierry Debels
 
infokrant Nevele februari 2014
infokrant Nevele februari 2014infokrant Nevele februari 2014
infokrant Nevele februari 2014Regina De Meyer
 
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisNieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisThierry Debels
 
Bart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar SingaporeBart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar SingaporeThierry Debels
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverThierry Debels
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanThierry Debels
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidieCentrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidieThierry Debels
 
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure foutenStadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure foutenThierry Debels
 
Presentatie WK 24 uur 2013
Presentatie WK 24 uur 2013Presentatie WK 24 uur 2013
Presentatie WK 24 uur 2013Edwin Schenk
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
 

Similar to VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout (20)

Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
 
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
 
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaagStad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
 
Onlinetool
OnlinetoolOnlinetool
Onlinetool
 
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad AntwerpenAl Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
 
Ninouter op bord Raad van State
Ninouter op bord Raad van StateNinouter op bord Raad van State
Ninouter op bord Raad van State
 
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
 
Info14 2
Info14 2Info14 2
Info14 2
 
Info14 2
Info14 2Info14 2
Info14 2
 
infokrant Nevele februari 2014
infokrant Nevele februari 2014infokrant Nevele februari 2014
infokrant Nevele februari 2014
 
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisNieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
 
Bart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar SingaporeBart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar Singapore
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidieCentrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
 
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure foutenStadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
 
Presentatie WK 24 uur 2013
Presentatie WK 24 uur 2013Presentatie WK 24 uur 2013
Presentatie WK 24 uur 2013
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 

VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout

 • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be districtscollege Borgerhout Zitting van 21 september 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt District Borgerhout Samenstelling mevrouw Marij Preneel, districtsschepen; mevrouw Stephanie Van Houtven, districtsschepen mevrouw Zohra Othman, districtsschepen; de heer Luc Moerkerke, districtsschepen; de heer Omar Al Jattari, districtsschepen de heer Davy Mahieu, plaatsvervangend districtssecretarisde heer Stefan Nieuwinckel, districtssecretaris Iedereen aanwezig, behalve: de heer Omar Al Jattari, districtsschepen; de heer Davy Mahieu, plaatsvervangend districtssecretaris 2 2016_DCBO_00291 Sport. Projecttoelagen - Aanvragen september 2016 - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten  2015_DRBO_00104 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2016 - Goedkeuring  2014_DRBO_00028 - Projecttoelagen - Nieuw reglement - Goedkeuring Aanleiding en context Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een ‘projecttoelage’ een financiële ondersteuning voor projecten die gericht zijn op jongeren, op senioren, op sportbeoefening, op gemeenschapsvorming (waaronder cultureel vernieuwende projecten, artistiek vernieuwende projecten en diversiteitsprojecten) of op versterking van de buurt (buurtfeesten). De toelage wordt aangevraagd voor een project dat nog moet plaatsvinden of dat in een voorbereidingsfase zit. Het bedrag van de toelage wordt door het districtscollege bepaald aan de hand van de ingediende begroting voor het project en dit na advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie. De districtsraad keurde het reglement projecttoelagen goed in de zitting van 24 maart 2014 (jaarnummer 28). Het district ontving voor de periode tot september 2016 in totaal één aanvraag voor projecttoelagen sport. Juridische grond De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het algemeen reglement op de toelagen (gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006, jaarnummer 2730) zijn van toepassing. In de districtsraad van 24 maart 2014 (jaarnummer 28) werd het reglement projecttoelagen goedgekeurd. Regelgeving: bevoegdheid
 • 2. 2 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid. Argumentatie De projecten werden afgetoetst aan de voorwaarden uit het reglement projecttoelagen en werden door de beoordelingscommissie behandeld op 8 september 2016: Project Aanvrager Beschrijving Project Advies beoordelingscommissie Amana Cup Amana vzw De Amana Cup is een zaalvoetbaltornooi voor het goede doel. Vorig jaar werd dit voor het eerst georganiseerd en enkel voor meisjes, door het grote succes komt er een nieuwe editie zowel voor jongens als meisjes. Naast een fijne en sportieve dag heeft het evenement een nobel doel: de opbrengst gaat namelijk naar weeskinderen in Marokko. Er wordt gezocht naar een locatie om dit tornooi in Borgerhout te laten plaatsvinden. De beoordelingscommissie adviseert om de kosten voor het huren van de sportzaal en EHBO te vergoeden, wat overeenkomt met een bedrag van 325 euro. Het districtscollege is dit project zeer genegen en beslist om de opbrengst van de deelnamegelden van de teams te verdubbelen. Het deelnamegeld per team bedraagt 50 euro, de organisatie hoopt op 16 teams. Het is meteen een extra motivatie om veel promotie te maken voor het evenement. Het districtscollege is dit project zeer genegen en beslist om de opbrengst van de deelnamegelden van de teams te verdubbelen. Het deelnamegeld per team bedraagt 50 euro, de organisatie hoopt op 16 teams. Het is meteen een extra motivatie om veel promotie te maken voor het evenement. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen In het exploitatiebudget 2016 werd een bedrag van 80.000,00 euro voor projecttoelagen voorzien. De totale kostpijs bedraagt 800 euro. De uitbetaling gebeurt nadat het project heeft plaatsgevonden en wanneer de aanvrager de bewijsstukken heeft ingediend. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:  5 - Bruisende stad  1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.  1SBO0401 - De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid wordt bevorderd.
 • 3. 3 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be  1SBO040101 - De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhorigheid en individuele ontplooiing Besluit Artikel 1 Het districtscollege neemt kennis van de aanvragen projecttoelagen sport en van het advies van de beoordelingscommissie. Artikel 2 Het districtscollege beslist om volgende aanvragen te ondersteunen: Project Aanvrager Bedrag Amana Cup 2016Amana vzw 800 euro Artikel 3 De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Amana vzw Oudstrijdersstraat 9 bus G 2140 Borgerhout ondernemingsnummer 0634991494 BE41 7350 3193 4610 800,00 euro Budgetplaats: 5030100000 Functiegebied: 1TBO070101A00000 Budgetpositie: 649800 Subsidie: SUB_NR Fonds: Intern Begrotingsprogramma: 1BO070110 Budgetperiode: 1600 4505061088 Bijlagen 1. Verslag_projecttoelagen_sept2016.pdf