Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibnet Cabrio Live

1,914 views

Published on

Published in: Technology
 • Bijgewerkte versie (09/09) op http://www.slideshare.net/VVBAD/calis-koen-1-nl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bibnet Cabrio Live

 1. 1. CABRIO Bibnet Denk- en discussiedag 12/02/2009
 2. 3. Openbare Bibliotheek Brugge Efficiëntie < OpenVlacc en Provinciale catalogus Interne integratie : OB en bewaarbibliotheek (o.a. samenwerking met lokale erfgoedpartners) Bibliotheekvernieuwing Uitgangspunten aanschaf aquabrowser
 3. 4. Hybride omgeving (overvloed & onmiddellijkheid) Actieve gebruikers Leefwerelden & niches Authoriteit?
 4. 6. Openbare Bibliotheek Brugge INTEGREREN - intra muros en extra muros - analoog en digitaal - bibliografisch en andere - waarde crëeren ADVISEREN - lokale meerwaarde / timing inbrengen - fysiek en digitaal op elkaar afstemmen MOBILISEREN - dynamiek en betrokkenheid - eigen kanaal optimaliseren - andere kanalen? Inside out / outside in De digitale bibliotheek Naar Robin Murray ‘ Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise ’ (Ariadne 48)
 5. 7. Cabrio INTEGRATIE INTEGREREN
 6. 8. Openbare Bibliotheek Brugge 3 vubisdatabanken met drie formaten: - openbare bibliotheek (> 1830) - Oude drukken en handschriften - Guido Gezellearchief + doorlinken naar gedigitaliseerde stukken en tekstedities op pdf Interne integratie
 7. 10. Openbare Bibliotheek Brugge Algemene bronnen: Koppeling met Vlaamse Digitale Bibliotheek DBNL, De Papieren Man (gespiderd) Lastfm tips Doorverwijzingen naar Biblion, Librarything, Google boeken, Muziekweb Lokale bronnen: Cultuurdatabank In&Uit Brugge (import) Infogids Brugge (gespiderd) voorjaar 2009: Beeldbank Brugge (OAI) Externe bronnen
 8. 14. Grenzen negotiëren De buitenwereld selectief en gestructureerd zichtbaar maken in de bibliotheek
 9. 15. CDR via via CDR via Lastfm via OpenVlacc
 10. 16. Openbare Bibliotheek Brugge Inhoud: Artikels, WebWijzer ,persmappen(Mediargus), DigiLeen (CDR), tracks (CDR), … Dataverrijking en –correctie o.a. muziektitels, trefwoorden, FRBR… Thesaurusintegratie Innovatie: o.a. add-thisknopje, lastfm, relevantiesortering… Consortiumvorming en onderhandeling digitale rechten Inbreng Vlaamse Digitale Bibliotheek
 11. 17. Openbare Bibliotheek Brugge 15% van de items zijn onmiddellijk digitaal beschikbaar (thuisgebruik!) > In andere gevallen doorkoppeling naar reservering / ticketing > Koppeling met Vlaamse /provinciale catalogus en IBL nog verder uit te werken “Glocal”: combinatie van verticale en horizontale integratie > Profiteren van schaalvergroting met respect voor lokale inbedding en dynamiek Integratie: enkele vaststellingen
 12. 18. Openbare Bibliotheek Brugge win-win > Brugse bibliotheek (40.000 gebruikers) is prachtig kanaal voor externe aanbieders; Nieuwe vraag: Waar eindigt de bibliotheek? > aanbod bibliotheek wordt verrijkt en wordt interessanter (Mattheus principe), ook voor mensen die bibliotheek niet onmiddellijk in het vizier hebben hybride aanbod > overkoepelende gidsrol > focus op inhoud/gebruikersnood, niet op medium > keuze voor medium pas binnen het systeem maken Integratie: enkele vaststellingen
 13. 19. ADVISEREN
 14. 20. Openbare Bibliotheek Brugge Tabbladen per inhoud / doelgroep - eigen showcase: covers, menu’s, blogberichten - eigen interne / externe data, - eigen presentatie - eigen verfijningen Primaire opdeling tussen - openbare bibliotheek (alles, onderverdeeld in Jeugdbibliotheek, Literatuur, Informatie en Muziek&film) en - bewaarbibliotheek (erfgoed) 1. Segmentatie in subsets
 15. 22. Openbare Bibliotheek Brugge Tabbladen per inhoud / doelgroep - eigen showcase: covers, menu’s, blogberichten - eigen interne / externe data, - eigen presentatie - eigen verfijningen Primaire opdeling tussen - openbare bibliotheek (alles, onderverdeeld in Jeugdbibliotheek, Literatuur, Informatie en Muziek&film) en - bewaarbibliotheek (erfgoed) 1. Segmentatie in subsets
 16. 23. Openbare Bibliotheek Brugge thesaurus > onmiddellijk uitbreiding of via wolk aangeboden > bibliotheekintelligentie toegepast op externe bronnen stemming : associatie van woordafleidingen (sommige velden) bedoelt u? relevantiesortering : boost op populaire werken (bezit) aanwinstensortering voor bepaalde veldindexen 2. Slim zoeken en sorteren
 17. 24. Openbare Bibliotheek Brugge klank en beeld - Covers - podcasts en beeldfragmenten adviesdata - onderwerpen, bekroningen, oorspronkelijke taal… - vermelding “in de media”: literaire bijlagen, radio en TV, keuzelijsten en gidsen - “bestsellers”: toptienlijsten - lastm luistertips (intern gelinkt) - verwijzingen naar externe informatie: Biblion, Librarything, Google Boeken en muziekweb 3. Verrijking
 18. 26. Openbare Bibliotheek Brugge verfijningen o.a. literatuur op bekroning, mediavermelding en bestsellers en overkoepelende verfijning “aanbevolen” o.a. erfgoed op tentoonstelling of bron van aanwinst > long tail activeren doorklikken - op resultaatslijst (auteur/subject) - op detailscherm - startpunten via showcase: menu’s, coverlijst en blogberichten - gekoppeld aan aanwinstensortering FRBR-clusters grafische navigatie via wereldkaart 4. Beschrijvende metadata > selecties
 19. 30. Openbare Bibliotheek Brugge - aanbod verbinden met actualiteit van de bibliotheek, de stad en de algemene actualiteit - functioneert zelfstandig, maar heeft Cabrio als primair kanaal - centripetaal: bedoeling is aanbod te activeren - leidt tot conversaties - mikken op minstens 1 bericht per tabblad per week - op basis van agenda - op schermbasis en jaarbasis streven naar representativiteit, zowel wat het eigen aanbod, als wat de actualiteit betreft 5. Blog
 20. 32. Openbare Bibliotheek Brugge vinden zonder zoeken: 1/3 van de queries is niet via de zoekbox (subsets: 40%) evenwicht zoeken tussen actualiteit en long tail diversiteit in adviesdata reflecteert diverse leefwerelden en mediavoorkeuren gidsrol = eerder alternatieven duiden dan keuzes opleggen >90% gebruik eerste pagina + verfijning of doorklikken naar nieuwe eerste pagina Advies: vaststellingen
 21. 33. MOBILISEREN
 22. 34. Openbare Bibliotheek Brugge Eigen kanaal catalogus + blog: ontsluiting > conversatie van binnen naar buiten via addthis-knop en librarything inhaken op externe functionaliteit bibliotheekgebruik vloeit over naar andere sociale netwerken Andere kanalen: van buiten naar binnen ruimer aanbod > ruimere externe aandacht en macro-verwijzingen streven naar meer microverwijzingen Mobiliseren
 23. 40. Openbare Bibliotheek Brugge RSS-feeds over de media heen MyDiscoveries: lijsten annoteren, taggen en waardering gezamenlijk met andere bibliotheken Mobiliseren: nabije toekomst
 24. 42. Openbare Bibliotheek Brugge www.brugge.be/cabrio twitter.com/cabrio_brugge (logboek)

×