Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare stagii de practica Leonardo da Vinci

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prezentare stagii de practica Leonardo da Vinci

 1. 3. <ul><li>Urmărind o cât mai bună pregătire pentru experienţa internaţională care ne aştepta, am beneficiat în cadrul proiectului, de 30 de ore de cursuri de limbă franceză şi de 15 ore de pregătire culturală în ţară, cu scopul de a construi o bază de cunoştinţe de la care să pornim în percepţia acestei culturi (pentru unii încă nedescoperite) – cultura franceză. </li></ul><ul><li>Avantaje: </li></ul><ul><li>- revizuirea cunoştinţelor de limbă franceză; </li></ul><ul><li>- descoperirea unor noi aspecte de luat în seamă privind cultura (organizaţională). </li></ul>
 2. 4. <ul><li>Avantaje: </li></ul><ul><li>Pregătire diferenţiată pe nivele de cunoştinţe; </li></ul><ul><li>Accent preponderent pe componenta conversaţională; </li></ul><ul><li>Contactul direct cu vorbitori nativi de limbă franceză; </li></ul><ul><li>Rezultate: </li></ul><ul><li>O îmbunătăţire reală a nivelului de limbă; </li></ul><ul><li>Un grad ridicat de integrare în cultura franceză. </li></ul>
 3. 6. <ul><li>Ana-Maria BURCĂ </li></ul><ul><ul><ul><li>Auchan Meriadeck </li></ul></ul></ul><ul><li>Oana-Cosmina DANILOV </li></ul><ul><ul><ul><li>Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 </li></ul></ul></ul><ul><li>Delia Marlena DORNESCU </li></ul><ul><ul><ul><li>Groupe Alliot Consulting </li></ul></ul></ul><ul><li>Elena IPATI </li></ul><ul><ul><ul><li>Alphanext </li></ul></ul></ul><ul><li>Mihaela Diana PODARIU </li></ul><ul><ul><ul><li>Unicef Bordeaux </li></ul></ul></ul>
 4. 8. <ul><li>Adresa : </li></ul><ul><li>Auchan Meriadeck </li></ul><ul><li>57 Rue du Château d’Eau </li></ul><ul><li>33000 Bordeaux </li></ul><ul><li>France </li></ul>
 5. 9. <ul><li>Prin desfăşurarea unor activităţi variate şi complexe : </li></ul><ul><li>Lucru în echipă în adevăratul sens al cuvântului; </li></ul><ul><li>Învăţarea utilizării unor programe informatice specifice comerţului şi specifice Auchan: As400, Baza de date Magistor, iPLU; </li></ul><ul><li>Familiarizarea cu tot ceea ce înseamnă distribuţie, de la efectuarea unei comenzi până la tehnicile promoţionale folosite pentru expunerea produsului în raft şi pentru vânzarea produsului; </li></ul><ul><li>Descoperirea activităţilor pe departamente, precum şi descoperirea activităţilor desfăşurate în departamentul de Resurse Umane: IMPORTANŢA UNUI ANGAJAT ÎN ÎNTREPRINDEREA AUCHAN. </li></ul>
 6. 10. <ul><li>Lucrul în echipa predomină: când ai nevoie şeful este lângă tine şi munceşte alături de tine; </li></ul><ul><li>Participaţi împreună la îndeplinirea obiectivelor stabilite; </li></ul><ul><li>Motivarea personalului este prezentă în orice zi prin realizarea de competiţii şi stimularea în permanenţă prin diverse premii pentru a putea munci cu drag! </li></ul>
 7. 12. <ul><li>Perioada de desfăşurare a stagiului a fost una dintre cele mai productive din scurta mea viaţă profesională. Proaspăt ieşită de pe băncile facultăţii, această experienţă mi-a demonstrat că pot face faţă cu succes provocărilor pe care le ridică angajarea, cu atât mai mult într-un mediu internaţional. </li></ul><ul><li>Domeniul relaţiilor internaţionale este unul deosebit de dinamic iar pentru mine a fost interesant să observ şi să contribui la activităţile zilnice care se finalizează cu studenţi plecaţi în mobilitate sau care vin la Bordeaux3, sub toate aspectele – administrativ, financiar, pedagogic. </li></ul><ul><li>Am cunoscut persoane interesante, care şi-au împărtăşit cunoştinţele şi m-au primit fără reţineri în echipa lor. </li></ul><ul><li>Am învăţat deosebit de multe despre ce înseamnă într-adevăr gestiunea unui departament, respectiv al unei instituţii. </li></ul>
 8. 13. <ul><li>Am utilizat programul de gestiune al mobilităţilor Moveon, de gestiune financiară Jefyco, aplicaţia financiară Aquimob, programul de gestiune a resurselor umane Harpège. </li></ul><ul><li>Am învăţat să înregistrez date şi să gestionez activităţi utilizând programele mai sus menţionate, să urmăresc un circuit informaţional, să planific activităţi, să mă asigur de corectitudinea datelor introduse, cum să iau decizii fundamentate, să lucrez în echipă, să mă descurc în situaţiile curente de gestionare a studenţilor, să efectuez plata burselor şi am participat la reuniuni administrative alături de întregul personal al serviciului şi de preşendintele universităţii precum şi la reuniuni de formare (exemplu pe Moveon). </li></ul>
 9. 16. <ul><li>Consultanţă în resurse umane </li></ul><ul><li>Coaching </li></ul><ul><li>Formare intra-întreprinderi </li></ul><ul><li>Formare inter-întreprinderi </li></ul><ul><li>Consultanţă în marketing </li></ul><ul><li>Consultanţă în dezvoltare comercială </li></ul><ul><li>Telemarketing </li></ul>
 10. 17. <ul><li>Am realizat raportul unei anchete de satisfacţie a clienţilor </li></ul><ul><li>Am făcut grafice privind cifrele de afaceri pe fiecare sector în cadrul unui raport de audit organizaţional </li></ul><ul><li>Am participat la un training: Secretele Liderilor </li></ul><ul><li>Am însoţit directorul comercial la întâlnirile cu clienţi potenţiali </li></ul>
 11. 18. <ul><li>Groupe Alliot Consulting înainte de mine </li></ul><ul><li>Groupe Alliot Consulting după mine </li></ul>
 12. 22. <ul><li>Acest stagiu a reprezentat pentru mine o oportunitate din punct de vedere profesional şi social, oferind posibilitatea de a dobândi abilităţi şi competenţe practice în domeniul studiat şi de a intra în contact cu civilizaţia şi cultura unei ţări cu tradiţie din Europa. </li></ul><ul><li>Stagiul pe care l-am desfăşurat a avut loc într-o firma al cărei domeniu de activitate este reprezentat de vanzarea de materiale informatice şi servicii tehnice de reparaţie. </li></ul>
 13. 23. <ul><li>În cadrul stagiului am desfăşurat activităţi legate de aplicarea func ţ iilor de management î ntr-o companie: activităţi de planificare, organizare a muncii, antrenare, coordonare ş i control. </li></ul><ul><li>Dar ş i sarcini specifice activităţii firmei: realizarea afi ş elor informative cu pre ţ uri pentru produsele informatice prezentate pe suprafa ţ a de v â nzare a firmei, operare î n cadrul programului Ciel Gestiune comercială, realiz â nd fi ş e articole/clien ţ i/furnizori, comenzi, bonuri de recep ţ ie/livrare, facturi, prospectarea pie ţ ii, recep ţ ia şi livrarea mărfurilor, studierea condi ţ iilor de achizi ţ ionare ale furnizorilor ş i pregătirea achizi ţ iilor. </li></ul>
 14. 25. <ul><li>Principalele activităţi ale asociaţiei vizează strângerea de fonduri pentru copiii din ţările sărace. </li></ul><ul><li>20 noiembrie 2009 a însemnat pentru Unicef 20 de ani de la semnarea Convenţiei pentru Drepturilor Copiilor. </li></ul><ul><li>Unicef Bordeaux a organizat evenimente speciale pentru a marca această dată: expoziţii, conferinţe, sesiuni de informare, spectacole. </li></ul>
 15. 26. <ul><li>Am participat la organizarea de evenimente locale Unicef, precum: Consiliul Copiilor, Atelierul de Creaţie CAPC, Loterie pentru Unicef, Conferinţa privind drepturile copiilor, campania de fundraising de Crăciun, etc. </li></ul><ul><li>Am realizat o cercetare calitativă despre respectarea drepturilor copiilor în lume. </li></ul>
 16. 27. <ul><li>Mi-am dezvoltat abilităţi în organizarea de evenimente; </li></ul><ul><li>Am descoperit noi idei pentru campanii de fundraising în domeniul social; </li></ul><ul><li>Am învăţat limba franceză; </li></ul><ul><li>Am stabilit contacte şi parteneriate pentru proiecte viitoare; </li></ul><ul><li>Am cunoscut o nouă cultură, am experimentat bucătăria franceză, am vizitat, mi-am făcut prieteni noi, etc. </li></ul><ul><li>Totul a fost gratuit : bursă de aprox. 1000 euro/lună, cazare, masă, pregătire culturală, pedagogică şi lingvistică suportate prin programul Leonardo da Vinci . </li></ul>
 17. 28. lingvistice culturale gastronomice dar nu ne-am dat bătuţi …. şi le-am depăşit

×