Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proiecte locale educaţionale AIESEC                   Grady           Culture        ...
Programul Grădy SMILE al AIESEC București urmărește să ofere grădinițelor          participante un cadru educați...
ProiectulTeenPatrolare ca scoppromovareaantreprenoriatului social şi a conceptului de          management de pro...
Debate Your Wayare ca scop dezvoltarea abilităţii elevilor de a comunica eficient             prin intermediul...
Programeinternaţionale              AIESEC Bucureşti face parte din AIESEC Internaţional si este recunoscută...
Training-uri         AIESEC         Bucureştioferătinerilorinteresaţipregătireşiconsultanţăprofesionalăî...
Vă mulţumim!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ciclu invatare

201 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciclu invatare

 1. 1. Proiecte locale educaţionale AIESEC Grady Culture C.H.A.N.G.E Shop Debate Stepping your Stones way Teen Grow PatrolLeadership Valorificarea Potenţialului Pregătire Intensivă
 2. 2. Programul Grădy SMILE al AIESEC București urmărește să ofere grădinițelor participante un cadru educațional conectat la realitatea internațională. Copiii au ocazia de a interacționa cu tineri veniți din diferite părți ale lumii special pentru a le dezvolta abilitățile de limbă engleză prin jocuri și activități orientate pe multiculturalism. Număr participanțiediția precedentă/următoare: Număr internaționaliimplicațiediția precedentă/următoare: Stepping Stoneseste un proiectdedicatdezvoltăriiarmonioase a elevilor de gimnaziu, într-un mediulmulticultural; se au învederedescoperireaşidezvoltareapersonală a fiecărui participant într-un cadruinternaţional. Număr participanțiediția precedentă/următoare: 70/120 Număr internaționaliimplicațiediția precedentă/următoare: 7/7 Scopul CHANGE este de a le oferi copiilor din medii sociale dezavantajate şansa de a beneficia de educaţie non-formala, total diferită de educaţia clasică primită în şcoli, prin care au posibilitatea să-şi descopere cele mai ascunse talente şi abilităţi. De asemenea, proiectul doreşte să-i aducă pe participanţi la un nivel de bază al limbii engleze şi să-i înveţe să se exprime mult mai eficient. Număr participanțiediția precedentă/următoare: 60/80 Număr internaționaliimplicațiediția precedentă/următoare: 3/6Mediu de Învăţare Valori Comune Oportunităţi
 3. 3. ProiectulTeenPatrolare ca scoppromovareaantreprenoriatului social şi a conceptului de management de proiectînrândulelevilor de clasa a 9-a. În prima parte a proiectului vor fi prezentateelemente de teorie a acestorconceptepentru ca înceade-adoua parte a proiectuluiacestenoţiunisă fie puseînpracticăprindefinitivareaproiectelorparticipanţilor. Număr participanțiediția I: 80 Număr internaționaliimplicațiediția I: 3 Un proiectdeosebitrealizatîmpreunăcuŞcoala de Valorişiderulatîncădin 2010 este GROW; acesta este dedicatelevilor de liceu, fiecareediţiefiindspecialcreatăpentruunuldintrecei 4 anicuscopul de a-i ajuta peaceştiasă se dezvoltepersonalşiprofesionalprinintermediuluneiexperienţe de învăţarecalitative; se au învedereobţinerea/oferireauneiexperienţe culturale internaţionale, conştientizareaoportunităţilor, valorilorcomune ale spaţiuluiEuropean, alături de dezvoltarea/îmbunătăţireacapacităţilor personale şidobândireaabilităţilornoi. Număr participanțiediția precedentă/următoare: /240 Număr internaționaliimplicațiediția precedentă/următoare: /6Mediu de Învăţare Valori Comune Oportunităţi
 4. 4. Debate Your Wayare ca scop dezvoltarea abilităţii elevilor de a comunica eficient prin intermediul dezbaterilor. Aflat la prima ediţie in aceastaprimavara, proiectul a oferitcelor 120 de participanţidin clasele a X-a şi a XI-a din liceele bucureştene oportunitatea de a-şi îmbunătăţi abilităţile legate de vorbitul în public şi îi va învăţa cum „să formeze“ argumente puternice, in limbaengleza. Sesiunile au fostsusţinute de patru studenţi din Indonezia, Maroc, Egipt şi Macedonia, buni cunoscători de limba engleză. Număr participanțiediția I: 100 Număr internaționaliimplicațiediția I: 4 Culture Shop este un proiect marca AIESEC Bucureşti care reunestetineristudenti de la facultatile de limbistraine si tineriproveninddin tari vorbitoare ale acelorlimbi, cautate de studentiibucuresteni. Scopul este exersareauneilimbistrainecuvorbitorinativi si o mai buna cunoastere a culturii si tarii de interes.Pregătire Profesională Acces la Informaţie Diversitate Culturală
 5. 5. Programeinternaţionale AIESEC Bucureşti face parte din AIESEC Internaţional si este recunoscutăoficial de ONU. Douădintrecele mai importante programe ale AIESEC Bucureşti sunt: Global CommunityDevelopment Programme. Schimb de experienţăinternaţionalăprinintermediulcăruia o persoană este selecţionatăpentru a facilita activitateaunui ONG sauintr-un proiect AIESEC dinreteauainternaţională, ca voluntar. Se creeazăastfel un cadrumulticulturalîn care crescposibilităţile de educaţieşidezvoltare a membrilororganizaţiei. Global Internship Programme. Program prin care un tanăr, cuexperienţă de minim 6 luni de lucru, este selecţionatăpentru a participa intr-un internshipplătitintr- ocompaniedinunadincele 110 ţări in care AIESEC este prezentă.Experienţă Internaţională Educaţie şi Dezvoltare Participare Activă
 6. 6. Training-uri AIESEC Bucureştioferătinerilorinteresaţipregătireşiconsultanţăprofesionalăînurmătoareledomen ii: stabilireaobiectivelorşielaborareauneistrategii de comunicareşi/sauoperaţională, time management, presentation skills, public speaking, account management, stress management, interpersonal skills, personal branding, negotiation skills, problem-solving and decision-making, self-confidence and self-esteem etc. Prinintermediul training-urilorlivrate de persoaneavizateşi/sau cu o considerabilăexperienţăpracticăîndomeniu, AIESEC Bucureşticontribuie la creareaunuiclimatprofesionalexperimentatprinoferireaconţinutuluiteoreticşi a exemplelor practice necesareconstruiriiuneibazesolide de la care beneficiarii training- urilor pot porniîndefinireaproiectelorpersonale. Astfel, aceştiavordobândiatâtcunoştinţeteoreticeaplicabile (vorfi la curent cu celemaidificilesituaţii practice şimodul de soluţionare al acestora) câtşicurajul de a- şipuneînaplicarepropriileiniţiativeşiidei de proiecteorientându-se înfuncţie de recomandărileprimite.Time Management Public Speaking Iniţiativă
 7. 7. Vă mulţumim!

×