SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
"L2L ENTREPRENE-
URSHIP" este un
program finanțat de EU
prin intermediul progra-
mului Erasmus+ KA2
Parteneriate Strategice
pentru Educație și
Formare Profesională.
Programul a fost conceput
pentru a sprijini tinerii
antreprenori în a iniția și
dezvolta idei de afaceri
care să poată fi lansate pe
piețele europene și mon-
diale.
Rezultatul parteneriatului
va fi un curs de formare
gratuit care va oferi in-
strumentele necesare în
toate aspectele esențiale
ale procesului de
antreprenoriat, astfel încât
să conducă la crearea unui
plan de afaceri viabil.
Cursul de instruire on-line
va fi disponibil în cadrul
unei platforme de
e-learning, pentru oameni
de afaceri, tineri aspiranți,
stagiari și de asemenea,
pentru formatori experți,
care o vor putea folosi ca
pe un instrument de spri-
jin pentru cursuri clasice
sau învățare la distanță.
Dragi cititori,
Suntem încântați să vă prezentăm primul buletin informativ privind un nou proiect captivant:
“L2L ENTREPRENEURSHIP- Learning to Learn Entrepreneurship for Low Skilled Young People”
care tocmai a fost lansat cu entuziasm în Valencia.
PRINCIPALELE OBIECTIVE
 Sprijinirea creării de noi afaceri
 Creșterea oportunităților pentru dezvoltare
profesională
 Oferirea oportunităților de a fi implicat în
activități de învățare
 Creșterea spiritului de inițiativă, încrederea în sine și
angajabilitatea în rândul tinerilor
 Consolidarea relațiilor dintre educație, formare și
afacerile lumii internaționale
 Dezvoltarea unor metode noi inovatoare și modalități
de formare și predare formale, non-formale și
informale
Durata proiectului: 1 Septembrie 2015 - 31 August 2017
Nome società
NEWSLETTER 1. 2016L2L ENTREPRENEURSHIP
Learning to learn entrepreneurship for low skill
young people
Proiectul a fost inițiat ca urmare a constatării faptului că
numărul tinerilor șomeri a crescut în întreaga UE.
Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
este una dintre cheile menite să sprijine economia
europeană și să ajute la creșterea nivelul de ocupare a
forței de muncă.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul
Comisiei Europene.
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al
autorului, iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a
informațiilor conținute de aceasta.
2015-ES01-KA202-015594
Pag. 1
 Cercetări privind
diferitele strategii
naționale pentru
sprijinirea dezvoltării
afacerilor pentru tinerii
antreprenori în toate
tarile partenerilor
 Compararea
transnațională și analiza
rezultatelor cercetărilor
naționale.
 Dezvoltarea unui curs
de formare inovator
pentru a sprijini tinerii
antreprenori sa isi
dezvolte ideile de
afaceri și să fie
competitivi pe piață.
creării de afaceri pe piețele
europene și mondiale, în
special pentru tinerii
întreprinzători.
Parteneriatul a început în
mod specific pentru a
discuta structura generală și
conținutul cursului de
formare și tipul platformei
de e-learning.
L2L Kick-Off Meeting
a avut loc în Valencia,
în perioada 22-23
Octombrie 2015.
Pe parcursul celor două zile
ale întâlnirii, partenerii au
avut șansa de a cunoaște
activitatea și expertiza
fiecăruia și să se gândească
cu privire la importanța
sprijinirii
O mare importanță a fost
acordată metodologiilor
inovatoare de predare și de
învățare.
Următoarea reuniune
transnațională va avea loc
în perioada 25-26 Februarie
2016, în Roma, Italia, fiind
găzduită de
ERIFO - Ente per la Ricer-
ca e Formazione.
PRINCIPALEL
E ACTIVITATI
L2L KICK-OFF MEETING
parteneriatul și cursul de
formare, în timpul
dezvoltării proiectului și
după finalizarea lui.
 Evenimente de
informare pentru a
implica părțile interesate
și diseminarea
proiectului.
 Materiale de diseminare,
cum ar fi: buletine
informative, comunicate
de presă și broșuri.
PRINCIPALELE
REZULTATE
 Un număr tot mai mare
de tineri necalificați
instruiți să își dezvolte
ideile de afaceri în
diferite țări europene.
 Tineri necalificați cu
mai multe cunoștințe,
experiență și abilități
profesionale, dobândite
în urma participării la
cursul de formare
online.
 Informație nouă,
resurse și metodologii
inovatoare disponibile
pe o platformă gratuită
pentru stagiari și
formatori.
 Lecții video creative și
testimoniale
 Acces deschis la site-ul
web L2L, care conține
informații despre
proiect, scopul,
activitățile, rezultatele
Curs de formare
inovator pentru
susținerea tinerilor
antreprenori
Pag. 2
Următoarea
reuniune în
perioada 25-26
Februarie la
Roma
Evenimente
de informare
pentru a implica
părțile
interesate și
diseminarea
proiectului
SPANIA
AJEV (ajevalencia.org) este o
asociație de afaceri non-profit, creată
în 1985, a cărei misiune principală
este aceea de a sprijini tinerii
antreprenori în dezvoltarea
proiectelor de business / Start-Up.
Principale activități ale AJEV sunt:
 susținerea și dezvoltarea de noi
inițiative de afaceri pentru
antreprenorii;
 sprijinirea și consilierea în
implementarea proiectelor cu
privire la antreprenoriat și
dezvoltarea ulterioară a acesteia;
 promovarea relațiilor comerciale
dintre partenerii pentru a stimula
creșterea și consolidarea acestora;
 formare specializată prin diverse
programe și cursuri, gestionarea
subvențiilor și a proiectelor;
 organizarea de evenimente,
workshop-uri, forumuri și
programe de activități de
agrement, formare și informare;
 participarea și coordonarea
proiectelor în domeniul cercetării
și dezvoltării, inovare, formare,
ocuparea forței de muncă socială
etc.
AJEV în prezent are mai mult de 200
de întreprinderi formale asociate, cu
toate că baza lor de date ajunge la
mai mult de 1000 de companii.
AJEV, în calitate de Entitate
regională a tinerilor antreprenori a
fost implicată în mai multe proiecte
regionale legate de sprijin pentru
întreprinderi.
La nivel național AJEV conduce un
proiect, numit CON-TIC-GO pentru
a stimula antreprenoriatul femeilor,
finanțat în cadrul programului
Avanza 2 al Ministerului Industriei.
AJEV este un partener cu experiență
în proiecte europene, favorizând
promovarea antreprenoriatului și
capacitarea comportamentelor
antreprenoriale datorită activităților
de formare și extinderea
competențelor, precum și prin
împărtășirea celor mai bune practici.
NEWSLETTER 1. 2016
PARTNERIAT
Pag. 3
FyG Consultores
(www.fygconsultores.com) este o
companie ce oferă consultanță
specializată, bazată pe expertiza și
experiența vastă acumulată în
comerțul internațional, dezvoltând și
implementând planuri și strategii de
marketing, soluții care acoperă
întregul spectru al managementului
afacerilor internaționale.
Clienții companiei includ o gamă
largă în termen de număr, forme și
sectoare juridice.
FyG Consultores are o mare
experiență în dezvoltarea de soluții
personalizate și inovatoare pentru
internaționalizarea companiilor,
precum și cursuri de dezvoltare si de
formare și educație specializată în
domenii de
internaționalizare.
Fondată în 2001, FYG Consultores
este prezentă pe piața internațională
ajutând companiile să definească
strategii care să le permită să se
dezvolte pe piețele externe.
Ca furnizor de soluții inovatoare,
adăugând valoare afacerilor prin
implementarea metodologiei
internaționale la un nivel
profesional, FyG Consultores
facilitează accelerarea internaționali-
zării afacerilor și dezvoltarea IMM-
urilor.
Este, de asemenea, o companie de
educare și formare specializată în
antreprenoriat și Start-Up-uri,
oferind consultanță în strategii de
afaceri, inovație, creativitate, ateliere
de „soft-skills”, antreprenoriat și
mentorat, cu experiență în multe
proiecte legate de promovarea
spiritului antreprenorial și educație.
MAREA BRITANIE
Employability Town
(www.employabilitytown.co.uk) este
o companie de training dedicată
sprijinirii întreprinderilor,
instituțiilor de învățământ și
organizațiilor de tineret, pentru a
spori capacitatea de inserție
profesională a tinerilor.
Misiunea noastră este de a ajuta
tinerii sa devina “super angajabili”
prin dezvoltarea competentelor
interpersonale și antreprenoriale.
Oferim soluții de formare online și
face-to-face pentru ca tinerii să
atingă potențialul lor maxim.
GRECIA
Career Services Office (CSO) of
University of Thessaly
(www.career.uth.gr) se ocupă de
problemele legate de piața forței de
muncă, disponibilitatea locurilor de
muncă, spiritul antreprenorial și
mobilitatea studenților.
Unul dintre obiectivele principale ale
instituției este de a stabili o legătură
permanentă între Universitate și
comunitatea de afaceri.
În plus, CSO oferă o serie de servicii
studenților și absolvenților săi în
ceea ce privește viitorul lor carieră,
studii postuniversitare și alte
probleme generale de interes pentru
elevi.
Ca parte a activităților și îndeplinirea
obiectivelor sale, CSO
implementează o serie de proiecte,
care au ca scop principal
consolidarea și dezvoltarea de noi
instrumente și soluții inovatoare
legate de obiectivele generale de
carieră.
ITALIA
ERIFO (www.erifo.it) este o
instituție non-profit de cercetare și
dezvoltare, înființată în anul 2000.
Acesta este un furnizor VET
acreditat pentru serviciile de formare
și de brokeraj a locurilor de muncă,
acreditat de Ministerul Educației
pentru cursuri pentru pregătirea pe
tot parcursul vieții a personalului
școlar , cursuri de zi și la distanță.
ERIFO a obținut recent acreditarea
ca "organism oferind îndrumare în
carieră, consiliere profesională și
servicii de informare" (servicii
specializate de angajare și servicii de
angajare obligatorii), iar aceasta va
funcționa ca furnizor în cadrul
programului de garantare pentru
tineret în cursul anilor 2014-2017.
ROMÂNIA
ASSIST Software
(assist-software.net) este o companie
specializată în proiecte de dezvoltare
software. Activăm într-o economie
provocatoare care creează un mediu
fertil pentru Tehnologia Informației
și pentru outsourcing.
De la proiectarea de aplicații mobile
inovatoare și până la personalizarea
aplicațiilor de business existente,
construim aplicații deplin funcționa-
le și ușor de utilizat. Avem experien-
ță în construirea de aplicații scalabile
pentru cele mai populare platforme
mobile, inclusiv iPhone, Android și
Windows Phone.
Dezvoltarea de aplicații software
personalizate este, de asemenea, o
parte din oferta ASSIST, clienții
profitând de expertiza noastră în
furnizarea de soluții software de
înaltă calitate, care îndeplinesc
cerințe provocatoare, folosind echipe
de dezvoltatori productivi și cele mai
bune practici din industrie.
Bazat pe tehnologia Cloud
Computing, livrăm cunoștințele și
expertiza noastră în soluții de
infrastructură „enterprise” pentru
proiectarea, dezvoltarea, integrarea
și operarea de soluții Cloud private
pentru clienți.
Concentrați pe dezvoltarea de aplica-
ții puternice și de ultimă oră, oferim
soluții care oferă beneficii reale de
afaceri.
Echipa ASSIST îndeplinește în mod
continuu cerințele partenerilor, prin
actualizarea în mod constant a
cunoștințelor, cucerirea a noi
domenii de expertiză, creșterea
calității serviciilor de consultanță și
suport.
ASSIST a participat la numeroase
proiecte de cercetare și dezvoltare
din UE - FP7, Eurostars și
ERASMUS +. Avantajele strategice
sunt standardele înalte în dezvoltarea
și servicii care provin din calitatea
excelentă a resurselor umane.
Pag. 4
NEWSLETTER 1. 2016

More Related Content

What's hot

Prezentare IAA YP Tudor Vicepresedinte
Prezentare IAA YP Tudor VicepresedintePrezentare IAA YP Tudor Vicepresedinte
Prezentare IAA YP Tudor Vicepresedintetudor.ghiurca
 
Prezentare servicii avalon 2013
Prezentare servicii avalon 2013Prezentare servicii avalon 2013
Prezentare servicii avalon 2013paul_costin
 
Cartea antreprenorilor 2015 final
Cartea antreprenorilor 2015 finalCartea antreprenorilor 2015 final
Cartea antreprenorilor 2015 finalGabriela Streza
 
Ghid web practic plan marketing start up tineri adt
Ghid web practic plan marketing start up tineri adtGhid web practic plan marketing start up tineri adt
Ghid web practic plan marketing start up tineri adtTomoniu Antonio
 
Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015
Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015
Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015Mihaela Matei
 
Ghid practic model plan de afaceri start up
Ghid practic model plan de afaceri start upGhid practic model plan de afaceri start up
Ghid practic model plan de afaceri start upTomoniu Antonio
 
Ghid practic cum se construiește o afacere start up
Ghid practic cum se construiește o afacere start upGhid practic cum se construiește o afacere start up
Ghid practic cum se construiește o afacere start upTomoniu Antonio
 
Ghid practic infiintare firma start up
Ghid practic infiintare firma start upGhid practic infiintare firma start up
Ghid practic infiintare firma start upTomoniu Antonio
 
Jade Romania-Primul Eveniment National
Jade Romania-Primul Eveniment NationalJade Romania-Primul Eveniment National
Jade Romania-Primul Eveniment NationalAndreea Paraschiv
 
Ghid practic afacerea de la a la z start up
Ghid practic afacerea de la a la z start upGhid practic afacerea de la a la z start up
Ghid practic afacerea de la a la z start upTomoniu Antonio
 
Ghid practic surse finanțare start up
Ghid practic surse finanțare start upGhid practic surse finanțare start up
Ghid practic surse finanțare start upTomoniu Antonio
 
Ghid practic plan de marketing start up
Ghid practic plan de marketing start upGhid practic plan de marketing start up
Ghid practic plan de marketing start upTomoniu Antonio
 
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleFinanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleIrimia Crisalinda
 

What's hot (16)

Prezentare IAA YP Tudor Vicepresedinte
Prezentare IAA YP Tudor VicepresedintePrezentare IAA YP Tudor Vicepresedinte
Prezentare IAA YP Tudor Vicepresedinte
 
Prezentare servicii avalon 2013
Prezentare servicii avalon 2013Prezentare servicii avalon 2013
Prezentare servicii avalon 2013
 
Leonardo da vinci
Leonardo da vinciLeonardo da vinci
Leonardo da vinci
 
Cartea antreprenorilor 2015 final
Cartea antreprenorilor 2015 finalCartea antreprenorilor 2015 final
Cartea antreprenorilor 2015 final
 
Ghid web practic plan marketing start up tineri adt
Ghid web practic plan marketing start up tineri adtGhid web practic plan marketing start up tineri adt
Ghid web practic plan marketing start up tineri adt
 
Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015
Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015
Cartea antreprenorilor - EY Entrepreneur Of The Year 2015
 
Presentation mentori
Presentation mentoriPresentation mentori
Presentation mentori
 
Ghid practic model plan de afaceri start up
Ghid practic model plan de afaceri start upGhid practic model plan de afaceri start up
Ghid practic model plan de afaceri start up
 
Ghid practic cum se construiește o afacere start up
Ghid practic cum se construiește o afacere start upGhid practic cum se construiește o afacere start up
Ghid practic cum se construiește o afacere start up
 
Eibi presentation
Eibi presentationEibi presentation
Eibi presentation
 
Ghid practic infiintare firma start up
Ghid practic infiintare firma start upGhid practic infiintare firma start up
Ghid practic infiintare firma start up
 
Jade Romania-Primul Eveniment National
Jade Romania-Primul Eveniment NationalJade Romania-Primul Eveniment National
Jade Romania-Primul Eveniment National
 
Ghid practic afacerea de la a la z start up
Ghid practic afacerea de la a la z start upGhid practic afacerea de la a la z start up
Ghid practic afacerea de la a la z start up
 
Ghid practic surse finanțare start up
Ghid practic surse finanțare start upGhid practic surse finanțare start up
Ghid practic surse finanțare start up
 
Ghid practic plan de marketing start up
Ghid practic plan de marketing start upGhid practic plan de marketing start up
Ghid practic plan de marketing start up
 
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleFinanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
 

Viewers also liked

Impianto da 185 kwe turbina orc&vapore
Impianto da 185 kwe turbina orc&vaporeImpianto da 185 kwe turbina orc&vapore
Impianto da 185 kwe turbina orc&vaporeConvertitalia
 
씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...
씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...
씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...bark man
 
Ultra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFID
Ultra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFIDUltra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFID
Ultra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFIDajayhakkumar
 
DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS
DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS   DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS
DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS ajayhakkumar
 
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence Artificial Intelligence
Artificial Intelligence Muhammad Ahad
 
sales training
sales trainingsales training
sales trainingKelly lu
 
Divya bhaskar vs guj. (1) (1)
Divya bhaskar vs guj. (1) (1)Divya bhaskar vs guj. (1) (1)
Divya bhaskar vs guj. (1) (1)Darshit Patel
 
Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perú
Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perúModelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perú
Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perúManuel Bedoya D
 

Viewers also liked (10)

Ratiaria doklad
Ratiaria dokladRatiaria doklad
Ratiaria doklad
 
Impianto da 185 kwe turbina orc&vapore
Impianto da 185 kwe turbina orc&vaporeImpianto da 185 kwe turbina orc&vapore
Impianto da 185 kwe turbina orc&vapore
 
씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...
씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...
씨알리스 구입방법 카톡:DDF11 & DDF11.KR 씨알리스 50mg정품구입,씨알리스 100mg정품판매,씨알리스 100mg정품구입,씨알리...
 
Ultra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFID
Ultra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFIDUltra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFID
Ultra Low Power Wireless Sensors for E-HealthCare -Interactive RFID
 
DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS
DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS   DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS
DE-NOISING OF ECG USING WAVELETS AND MULTIWAVELETS
 
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
 
sales training
sales trainingsales training
sales training
 
Divya bhaskar vs guj. (1) (1)
Divya bhaskar vs guj. (1) (1)Divya bhaskar vs guj. (1) (1)
Divya bhaskar vs guj. (1) (1)
 
Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perú
Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perúModelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perú
Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del perú
 
Notre sondage2
Notre sondage2Notre sondage2
Notre sondage2
 

Similar to L2L Entrepreneurship Newsletter

Fundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptx
Fundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptxFundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptx
Fundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptxiulia749768
 
121437 prezentare proiect 15.11.2018
121437 prezentare proiect 15.11.2018121437 prezentare proiect 15.11.2018
121437 prezentare proiect 15.11.2018Porojan Flaviu
 
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +CRCE ROMANIA
 
Prezentare Vitti
Prezentare VittiPrezentare Vitti
Prezentare Vittifmanager1
 
Guide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdf
Guide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdfGuide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdf
Guide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdfancaanca45
 
Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021
Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021
Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021Tomoniu Antonio
 
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleFinanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleIrimia Crisalinda
 
Ghid e learning web@dlt flyer
Ghid e learning web@dlt flyer Ghid e learning web@dlt flyer
Ghid e learning web@dlt flyer Tomoniu Antonio
 
Startup live cluj napoca - mapa de prezentare
Startup live cluj napoca - mapa de prezentareStartup live cluj napoca - mapa de prezentare
Startup live cluj napoca - mapa de prezentareAdrian Petcu
 
Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare
Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansareAntreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare
Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansareAntreprenoriatlaFeminin
 
Market Watch nr. 164 (Articol)
Market Watch nr. 164 (Articol)Market Watch nr. 164 (Articol)
Market Watch nr. 164 (Articol)Francisco Marchini
 
Brosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingBrosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingAlina Mihalache
 
Prezentare Sfera Business
Prezentare Sfera BusinessPrezentare Sfera Business
Prezentare Sfera BusinessCatalin Stancu
 
Academia de antreprenoriat
Academia de antreprenoriatAcademia de antreprenoriat
Academia de antreprenoriatTactixSolutions
 
Brosura Schultz EntertRaining
Brosura Schultz EntertRainingBrosura Schultz EntertRaining
Brosura Schultz EntertRainingAlina Mihalache
 
Ziua 1 test
Ziua 1 testZiua 1 test
Ziua 1 testmsorin
 
Speakerinm 130415164324-phpapp01
Speakerinm 130415164324-phpapp01Speakerinm 130415164324-phpapp01
Speakerinm 130415164324-phpapp01Adriana Anchidin
 

Similar to L2L Entrepreneurship Newsletter (20)

Fundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptx
Fundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptxFundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptx
Fundatia Post PrivatizareMANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII.pptx
 
121437 prezentare proiect 15.11.2018
121437 prezentare proiect 15.11.2018121437 prezentare proiect 15.11.2018
121437 prezentare proiect 15.11.2018
 
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
 
Prezentare Vitti
Prezentare VittiPrezentare Vitti
Prezentare Vitti
 
Guide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdf
Guide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdfGuide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdf
Guide_Entrepreneurship Education_2014_RO (2).pdf
 
Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021
Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021
Ghid promovarea dezvoltării locale network st@rtup adt drp 2021
 
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleFinanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
 
Ghid e learning web@dlt flyer
Ghid e learning web@dlt flyer Ghid e learning web@dlt flyer
Ghid e learning web@dlt flyer
 
Startup live cluj napoca - mapa de prezentare
Startup live cluj napoca - mapa de prezentareStartup live cluj napoca - mapa de prezentare
Startup live cluj napoca - mapa de prezentare
 
Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare
Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansareAntreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare
Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare
 
Market Watch nr. 164 (Articol)
Market Watch nr. 164 (Articol)Market Watch nr. 164 (Articol)
Market Watch nr. 164 (Articol)
 
Brosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingBrosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open training
 
Prezentare Sfera Business
Prezentare Sfera BusinessPrezentare Sfera Business
Prezentare Sfera Business
 
Fii antreprenor
Fii antreprenorFii antreprenor
Fii antreprenor
 
Prezentare stagii de practica Leonardo da Vinci
Prezentare stagii de practica Leonardo da VinciPrezentare stagii de practica Leonardo da Vinci
Prezentare stagii de practica Leonardo da Vinci
 
Academia de antreprenoriat
Academia de antreprenoriatAcademia de antreprenoriat
Academia de antreprenoriat
 
Brosura Schultz EntertRaining
Brosura Schultz EntertRainingBrosura Schultz EntertRaining
Brosura Schultz EntertRaining
 
Ghidul Pas cu Pas pentru crearea Incubatoarelor Regionale de Afaceri
Ghidul Pas cu Pas pentru crearea Incubatoarelor Regionale de AfaceriGhidul Pas cu Pas pentru crearea Incubatoarelor Regionale de Afaceri
Ghidul Pas cu Pas pentru crearea Incubatoarelor Regionale de Afaceri
 
Ziua 1 test
Ziua 1 testZiua 1 test
Ziua 1 test
 
Speakerinm 130415164324-phpapp01
Speakerinm 130415164324-phpapp01Speakerinm 130415164324-phpapp01
Speakerinm 130415164324-phpapp01
 

More from AssistSoftware

L2L Entrepreneurship 2nd Newsletter
L2L Entrepreneurship 2nd NewsletterL2L Entrepreneurship 2nd Newsletter
L2L Entrepreneurship 2nd NewsletterAssistSoftware
 
Bonafide comunicat de presa
Bonafide  comunicat de presaBonafide  comunicat de presa
Bonafide comunicat de presaAssistSoftware
 
ASSIST Software Brochure
ASSIST Software BrochureASSIST Software Brochure
ASSIST Software BrochureAssistSoftware
 
ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...
ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...
ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...AssistSoftware
 
How to Play at Work - A Play Framework Tutorial
How to Play at Work - A Play Framework TutorialHow to Play at Work - A Play Framework Tutorial
How to Play at Work - A Play Framework TutorialAssistSoftware
 
Play Framework Tutorial
Play Framework Tutorial Play Framework Tutorial
Play Framework Tutorial AssistSoftware
 
Assist software awesome scala
Assist software  awesome scalaAssist software  awesome scala
Assist software awesome scalaAssistSoftware
 

More from AssistSoftware (7)

L2L Entrepreneurship 2nd Newsletter
L2L Entrepreneurship 2nd NewsletterL2L Entrepreneurship 2nd Newsletter
L2L Entrepreneurship 2nd Newsletter
 
Bonafide comunicat de presa
Bonafide  comunicat de presaBonafide  comunicat de presa
Bonafide comunicat de presa
 
ASSIST Software Brochure
ASSIST Software BrochureASSIST Software Brochure
ASSIST Software Brochure
 
ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...
ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...
ASSIST Software - Software Development & Outsourcing Company Romania, Eastern...
 
How to Play at Work - A Play Framework Tutorial
How to Play at Work - A Play Framework TutorialHow to Play at Work - A Play Framework Tutorial
How to Play at Work - A Play Framework Tutorial
 
Play Framework Tutorial
Play Framework Tutorial Play Framework Tutorial
Play Framework Tutorial
 
Assist software awesome scala
Assist software  awesome scalaAssist software  awesome scala
Assist software awesome scala
 

L2L Entrepreneurship Newsletter

 • 1. "L2L ENTREPRENE- URSHIP" este un program finanțat de EU prin intermediul progra- mului Erasmus+ KA2 Parteneriate Strategice pentru Educație și Formare Profesională. Programul a fost conceput pentru a sprijini tinerii antreprenori în a iniția și dezvolta idei de afaceri care să poată fi lansate pe piețele europene și mon- diale. Rezultatul parteneriatului va fi un curs de formare gratuit care va oferi in- strumentele necesare în toate aspectele esențiale ale procesului de antreprenoriat, astfel încât să conducă la crearea unui plan de afaceri viabil. Cursul de instruire on-line va fi disponibil în cadrul unei platforme de e-learning, pentru oameni de afaceri, tineri aspiranți, stagiari și de asemenea, pentru formatori experți, care o vor putea folosi ca pe un instrument de spri- jin pentru cursuri clasice sau învățare la distanță. Dragi cititori, Suntem încântați să vă prezentăm primul buletin informativ privind un nou proiect captivant: “L2L ENTREPRENEURSHIP- Learning to Learn Entrepreneurship for Low Skilled Young People” care tocmai a fost lansat cu entuziasm în Valencia. PRINCIPALELE OBIECTIVE  Sprijinirea creării de noi afaceri  Creșterea oportunităților pentru dezvoltare profesională  Oferirea oportunităților de a fi implicat în activități de învățare  Creșterea spiritului de inițiativă, încrederea în sine și angajabilitatea în rândul tinerilor  Consolidarea relațiilor dintre educație, formare și afacerile lumii internaționale  Dezvoltarea unor metode noi inovatoare și modalități de formare și predare formale, non-formale și informale Durata proiectului: 1 Septembrie 2015 - 31 August 2017 Nome società NEWSLETTER 1. 2016L2L ENTREPRENEURSHIP Learning to learn entrepreneurship for low skill young people Proiectul a fost inițiat ca urmare a constatării faptului că numărul tinerilor șomeri a crescut în întreaga UE. Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor este una dintre cheile menite să sprijine economia europeană și să ajute la creșterea nivelul de ocupare a forței de muncă. Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute de aceasta. 2015-ES01-KA202-015594 Pag. 1
 • 2.  Cercetări privind diferitele strategii naționale pentru sprijinirea dezvoltării afacerilor pentru tinerii antreprenori în toate tarile partenerilor  Compararea transnațională și analiza rezultatelor cercetărilor naționale.  Dezvoltarea unui curs de formare inovator pentru a sprijini tinerii antreprenori sa isi dezvolte ideile de afaceri și să fie competitivi pe piață. creării de afaceri pe piețele europene și mondiale, în special pentru tinerii întreprinzători. Parteneriatul a început în mod specific pentru a discuta structura generală și conținutul cursului de formare și tipul platformei de e-learning. L2L Kick-Off Meeting a avut loc în Valencia, în perioada 22-23 Octombrie 2015. Pe parcursul celor două zile ale întâlnirii, partenerii au avut șansa de a cunoaște activitatea și expertiza fiecăruia și să se gândească cu privire la importanța sprijinirii O mare importanță a fost acordată metodologiilor inovatoare de predare și de învățare. Următoarea reuniune transnațională va avea loc în perioada 25-26 Februarie 2016, în Roma, Italia, fiind găzduită de ERIFO - Ente per la Ricer- ca e Formazione. PRINCIPALEL E ACTIVITATI L2L KICK-OFF MEETING parteneriatul și cursul de formare, în timpul dezvoltării proiectului și după finalizarea lui.  Evenimente de informare pentru a implica părțile interesate și diseminarea proiectului.  Materiale de diseminare, cum ar fi: buletine informative, comunicate de presă și broșuri. PRINCIPALELE REZULTATE  Un număr tot mai mare de tineri necalificați instruiți să își dezvolte ideile de afaceri în diferite țări europene.  Tineri necalificați cu mai multe cunoștințe, experiență și abilități profesionale, dobândite în urma participării la cursul de formare online.  Informație nouă, resurse și metodologii inovatoare disponibile pe o platformă gratuită pentru stagiari și formatori.  Lecții video creative și testimoniale  Acces deschis la site-ul web L2L, care conține informații despre proiect, scopul, activitățile, rezultatele Curs de formare inovator pentru susținerea tinerilor antreprenori Pag. 2 Următoarea reuniune în perioada 25-26 Februarie la Roma Evenimente de informare pentru a implica părțile interesate și diseminarea proiectului
 • 3. SPANIA AJEV (ajevalencia.org) este o asociație de afaceri non-profit, creată în 1985, a cărei misiune principală este aceea de a sprijini tinerii antreprenori în dezvoltarea proiectelor de business / Start-Up. Principale activități ale AJEV sunt:  susținerea și dezvoltarea de noi inițiative de afaceri pentru antreprenorii;  sprijinirea și consilierea în implementarea proiectelor cu privire la antreprenoriat și dezvoltarea ulterioară a acesteia;  promovarea relațiilor comerciale dintre partenerii pentru a stimula creșterea și consolidarea acestora;  formare specializată prin diverse programe și cursuri, gestionarea subvențiilor și a proiectelor;  organizarea de evenimente, workshop-uri, forumuri și programe de activități de agrement, formare și informare;  participarea și coordonarea proiectelor în domeniul cercetării și dezvoltării, inovare, formare, ocuparea forței de muncă socială etc. AJEV în prezent are mai mult de 200 de întreprinderi formale asociate, cu toate că baza lor de date ajunge la mai mult de 1000 de companii. AJEV, în calitate de Entitate regională a tinerilor antreprenori a fost implicată în mai multe proiecte regionale legate de sprijin pentru întreprinderi. La nivel național AJEV conduce un proiect, numit CON-TIC-GO pentru a stimula antreprenoriatul femeilor, finanțat în cadrul programului Avanza 2 al Ministerului Industriei. AJEV este un partener cu experiență în proiecte europene, favorizând promovarea antreprenoriatului și capacitarea comportamentelor antreprenoriale datorită activităților de formare și extinderea competențelor, precum și prin împărtășirea celor mai bune practici. NEWSLETTER 1. 2016 PARTNERIAT Pag. 3 FyG Consultores (www.fygconsultores.com) este o companie ce oferă consultanță specializată, bazată pe expertiza și experiența vastă acumulată în comerțul internațional, dezvoltând și implementând planuri și strategii de marketing, soluții care acoperă întregul spectru al managementului afacerilor internaționale. Clienții companiei includ o gamă largă în termen de număr, forme și sectoare juridice. FyG Consultores are o mare experiență în dezvoltarea de soluții personalizate și inovatoare pentru internaționalizarea companiilor, precum și cursuri de dezvoltare si de formare și educație specializată în domenii de internaționalizare. Fondată în 2001, FYG Consultores este prezentă pe piața internațională ajutând companiile să definească strategii care să le permită să se dezvolte pe piețele externe. Ca furnizor de soluții inovatoare, adăugând valoare afacerilor prin implementarea metodologiei internaționale la un nivel profesional, FyG Consultores facilitează accelerarea internaționali- zării afacerilor și dezvoltarea IMM- urilor. Este, de asemenea, o companie de educare și formare specializată în antreprenoriat și Start-Up-uri, oferind consultanță în strategii de afaceri, inovație, creativitate, ateliere de „soft-skills”, antreprenoriat și mentorat, cu experiență în multe proiecte legate de promovarea spiritului antreprenorial și educație.
 • 4. MAREA BRITANIE Employability Town (www.employabilitytown.co.uk) este o companie de training dedicată sprijinirii întreprinderilor, instituțiilor de învățământ și organizațiilor de tineret, pentru a spori capacitatea de inserție profesională a tinerilor. Misiunea noastră este de a ajuta tinerii sa devina “super angajabili” prin dezvoltarea competentelor interpersonale și antreprenoriale. Oferim soluții de formare online și face-to-face pentru ca tinerii să atingă potențialul lor maxim. GRECIA Career Services Office (CSO) of University of Thessaly (www.career.uth.gr) se ocupă de problemele legate de piața forței de muncă, disponibilitatea locurilor de muncă, spiritul antreprenorial și mobilitatea studenților. Unul dintre obiectivele principale ale instituției este de a stabili o legătură permanentă între Universitate și comunitatea de afaceri. În plus, CSO oferă o serie de servicii studenților și absolvenților săi în ceea ce privește viitorul lor carieră, studii postuniversitare și alte probleme generale de interes pentru elevi. Ca parte a activităților și îndeplinirea obiectivelor sale, CSO implementează o serie de proiecte, care au ca scop principal consolidarea și dezvoltarea de noi instrumente și soluții inovatoare legate de obiectivele generale de carieră. ITALIA ERIFO (www.erifo.it) este o instituție non-profit de cercetare și dezvoltare, înființată în anul 2000. Acesta este un furnizor VET acreditat pentru serviciile de formare și de brokeraj a locurilor de muncă, acreditat de Ministerul Educației pentru cursuri pentru pregătirea pe tot parcursul vieții a personalului școlar , cursuri de zi și la distanță. ERIFO a obținut recent acreditarea ca "organism oferind îndrumare în carieră, consiliere profesională și servicii de informare" (servicii specializate de angajare și servicii de angajare obligatorii), iar aceasta va funcționa ca furnizor în cadrul programului de garantare pentru tineret în cursul anilor 2014-2017. ROMÂNIA ASSIST Software (assist-software.net) este o companie specializată în proiecte de dezvoltare software. Activăm într-o economie provocatoare care creează un mediu fertil pentru Tehnologia Informației și pentru outsourcing. De la proiectarea de aplicații mobile inovatoare și până la personalizarea aplicațiilor de business existente, construim aplicații deplin funcționa- le și ușor de utilizat. Avem experien- ță în construirea de aplicații scalabile pentru cele mai populare platforme mobile, inclusiv iPhone, Android și Windows Phone. Dezvoltarea de aplicații software personalizate este, de asemenea, o parte din oferta ASSIST, clienții profitând de expertiza noastră în furnizarea de soluții software de înaltă calitate, care îndeplinesc cerințe provocatoare, folosind echipe de dezvoltatori productivi și cele mai bune practici din industrie. Bazat pe tehnologia Cloud Computing, livrăm cunoștințele și expertiza noastră în soluții de infrastructură „enterprise” pentru proiectarea, dezvoltarea, integrarea și operarea de soluții Cloud private pentru clienți. Concentrați pe dezvoltarea de aplica- ții puternice și de ultimă oră, oferim soluții care oferă beneficii reale de afaceri. Echipa ASSIST îndeplinește în mod continuu cerințele partenerilor, prin actualizarea în mod constant a cunoștințelor, cucerirea a noi domenii de expertiză, creșterea calității serviciilor de consultanță și suport. ASSIST a participat la numeroase proiecte de cercetare și dezvoltare din UE - FP7, Eurostars și ERASMUS +. Avantajele strategice sunt standardele înalte în dezvoltarea și servicii care provin din calitatea excelentă a resurselor umane. Pag. 4 NEWSLETTER 1. 2016