นิทาน ดวงอาทิตย์

2,671 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,559
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิทาน ดวงอาทิตย์

 1. 1. l t t í1 og ,w, ,,, ,, , ,, ,, , , . n ,, , , g ,,,, ,, y.. .,, ., , . . , g O7 O m og 1 u , , 4 - g, , ,,w, , n,,, ,,, , , . l o W ,4 Umg1 ,o Y u nm ,
 2. 2. 4-. :, ,-: ., l; -n "q i? ,. , _r - , ^t . - _ ! ^ ,t 4 n ( . , .._ .. .. . J , ? ;i , ,. , , "i . , _ . .. . , , ,, ,, : : ! : :, " m, , , g . ,, . , . ,, , . ,, , .,g o 1 gõ 1 1 Y n 1 n gog1 1 qg 1 1 . , gg g iT nJ - g:: " : 9 ia1 t !1 Yt .. ,,? ^ ^ , , , , . . . . ,- - ", , , , i. , , , . , " A gdg g 1 j o 4 g j n g n1 1 d g1 1 o , . . , - 1 10 jg Aon ! O jg Ngg^o 55 t ! ^ 1 .. n n u 1 g ! 1 Yt1 , " , .j 1 ni 55 o go 1 al u (oo o go 1 g n 1 ,o g 1 ,o 1g gg) t
 3. 3. q , , !naqn 1 1g T gg an u o ng g 1 1 . g1 nT g g1 ú y 488 a l1 ^ 11 g o 1 õ g w1 4 í g q g o g ng g 1 o 1 go n . . 1 g odlaAo o ao 6 / q g1 1 n 19 1J . . . ,. ? , ,l , IJ ! J t .;,,,, , ,., ? ., .. , . g , , ,y, . , na o 1 0 a 1 no 1 d 1g li, íl ; ,g 8g , !. t l ll ,, ,i .,n,. . ,, . _ . ..
 4. 4. 11ld ,snggingl"^oqytTT^woand.gogg^qn,njgwamg,gl. qno Ugn / d1l , noa gõ1 i otl q t l J . . . !-- - __ _ - - _ - - .- . ? , h, " . , ? ,,. /, , , , , ,,. . ,m ,
 5. 5. í d í / .,. ., ... /1T, tl.,i I-. /ri_ l,?. I/!I "- -m . __ 1 ^ - - _ i , . t ,. , / / / / I/ p/ t t t T n q g o g d aqg a gug g1 õ 1J 35j ( ^ 6 1g T n , g ug g d a g 1 2 T o( j a g o 1 q 1 y1 g Agna o na o j n 1j 1õ )
 6. 6. : ? : : ? ":... . ! - : c ! c:, : . ,: , .... ? ,, ..,.,...1 , ... , , , . ,. . , ! . í i , ^ - ! , . .. i,, . . . .., , ,.. . , .,. ., . ?t . . . ,, ,. , . m . ,, ., p. Q CI q Ql l go go o ngg 9 t 1 go g9 g1 g o Oq , -lt , , I t ,, t t , *, Mi , ., i . ... . . ? ? . i .. . . t, ! , . ,,, ,. , t.. t , , . ". ," i . ir, . ,, , ?r , .. , ? . rm ? . " , " ., ,: i? t . ., . .. ., . , , i ì i i Pn, . ..? . , . - l., i; 1t , . .1,, ;g .? " ,, g !iV. ! . d . -? 5 ? ; 1 t .-- " - _ dI ? ."- . I . . ? h . - ---- - . - .,. , , . , . " g . _ . L?. ,, , .- -- .- , ,L , . ., , n ,. , ., . ^ 4 , - . ?. m -- -,....,i.,.... .! t1 . . ! . ., . -- . . .l. , . ..i " -- - -- - " _ - _ -- _ . - ^ h " ? ^- " ? ^. , . . . - . . . .. . ., ,. ^ " . i " . , , ., ., , " ^ ? ? l . ., .--._,_,._.. . _,...,.... Y , ,,,.y.,.... C.. ...,. .._ , .i ___-..,. . " , ..-._., _,_;,_ . . _., , ,,_ q y ? c c? w n ? I
 7. 7. I Y ?.::I i.M . ?..í t ,. ,. 3. .. .J ..,- .. ! ? í t , ? i i ì . m.. ,! ,, ., ,y, . ;. ,,.t.x.., ;? . ?.m.,,. fr çi . . ?t q ,., it ^; ;_ ." m ?j "C ,, !i p: ^ ;. .ì ií ^" t ,, C. nh y: .L gf i í d Y J. ? , :i S ? * . , , ; m .h, , ...i, c . ,.. r i . i - . i- * , -? - , -? -- " - .. . : .., . . ,.,4 _ .. . l O 1^ 0q 91 @UgI l g d t æ? , -j C . ". ,. : i.- , .- Y t4W l^ 90 d l y ^ g gl luT ggn gn g , í ." ;J - . . . . . ;, .. . , , P, 3 .^ , . ? i h m - " i . ggnW l g1 1 qgov9l y U gg l g . . . . -- .- ? ,_f ? i..; ".i f" ^ .- . , t . . - . " ,, ^ -!. l, , í ,, , . ?, c. i. ,. , . ;, .í f , .,, . . i t . - . j , . , ., . r J I . - . , . , . . . .. ,, , - ,.,. : .. . , .. , , . : - - - . . .- _, .J - , - ; . f " ? - ? . , Fi j , . . , . .,.. , , .. ,. . ... , ._ _y x ^ U- . . ? ^ t, i . ! . 7 ;.- -,t ! . ., .. . - .- ..- L,g. , _. -_ ,, -; ,i . .,- _ . . ._. - " _ _ . ? . : , , ; -^ - . . . . . - . .. - h " ^ , i"í Y , . ,
 8. 8. - m P h, ,. i?. , p . i ( , .. / , ,. U . , , , ,. . ,, ., , . i , , ,. I ,, !? . _. , .? , . . . . r ì t; " ? i 2 , ? e , i . ^ ? e. . - . ... ,, , . ? ?! , ^ . ,. . . , - . / " t .. gh . . . ... ._ _ , y,.. . . . . .n .. , ., . . . . ..,. _ . , , ,_, . _ , , _, . .., , , . _y ,_.c . . .n , ._ . , _ ,. . . ., .. ., . . .. , ,. ,. , ,. _, ? ? - m . i. m n U f, . u , . j. _. . _ .. . . c . . . Y V , , , . " . R. P . , ." î . ,, r ?- ^ . . : . . . " . . ;, . ? ., . . , , ,. ,- , 7 ! .. , - ? , , . , i,^,i",, k ? t ,, - .. . _. ..._ ._ . _ . "- .. ., . . ,. t ..^" .- , j. . ^ , - ; _, , - , , ,, . .. . " 1 . , , ,,. , ,.,. r .,i! . ,. . _ , , , , . W ! ,, . , . . , ,. y. ,. , r t -, . , , U . :. - i ; i , ! ? ,i, , xh , i ! , , , . , .. .. . i ? , ., " 3 : y ., c ,. , ,. ... . , _, ._ ,,, , - ! C ! - ? ?m ^ ~ - ?j ~ ? y ? - - ! , . , , , " ? i ^ , . g . ì ; , ! : " ! m.? - , ,- ,- ., , , , ,. , . , ! 1l ) l!! !i " ...,_: _,n, -- C - !! i. ,.-, ., , - ::-"- , - _; " ? , ! ^ . , . ,, , ,. . , h ., ,.. - , ,, , .", m m. g . , . ! , , . - - , , . " . k , ,,::ti! ; !i1 ? t ! ! , 1, ,,iii , ,, Y ,m ! .,. ... .. . . :, . , .,, ,. " _... i go 1 g ng g gq ul T j g g ,, , , . 1 gt1 1 d 1 1 gy u g 1 g T n t d1 l g m t g d 1 19 g oj g o o g
 9. 9. . 8 . y y <p t . , , _ . - ; , u : 2 . ,. t r II t / t r t hm t t t ! i ! , i:t! i. , tt 1 ,t , , :, , .,? ,, ,, , ;; . ,, , , , ... y .t , . ., , . , , .; . , , , ,, .. , . ì , .., r ,, ,, ., . . . , , 9 go1 d , 1g Tg !0 1g o d, gng d gj g n gi 4 ,/ ; , , dn g 1 g D j u j 1 g u 1 d,,g , . ug 1 j u j w u u1 w , , , g1 g1 1U1qj n ! g1d , t gõ ^ j oJ u bq b ^0 1 - .. , . , ,,,, , . m 99 , :,, , , ,, , . . . , ., ,. . .
 10. 10. M . d . , , , .r. . . , P.. . . i ! . . , , , ...,..., , .. , . .. ..,, , ., . ,. , ., , . ? . í ! tt. . i i, ., W, ., , . t i... ... ,.. , .,.^, .. , : ,. ,, . ..,. . .. ,...,. 1. ,. ., . . ,. ,. , , . , , . . . ..., , . , . , , ! . i i.l. i . . .._ ... . .3,. " ,f.,.i..i.... ,.. ,, , . . . i , , i! iC . , i!J . , i.. . .í., ., ? . ì , mt U ,, , ,,qi ". , n , . , , ìY íj . , ! " ! i i ,: ,6:.. . ,.m,,, ,i ! . ;. ? t;? ?ep, , ?9 :7 . , ., ,, ,, , ,, J., , . . . _ , ,, .,, .,.,,,. , : ..,. ,.,. ., ,, ..,.,,, , , .. ... , , . .., , . . , , ., , . . . ,... ,..,, .,, , ,.,,,.. , , , . , .. . . , tm ? ? b..Gpn60yì,, anAdt,. 1@bO0 .- 0aq1 ,. @OlU ,r !10y WY6l ld ql o 1c t0 UW Y I q t U ,. , . t la gnao 1d ly b i - ^M ^ - " - . - . vn., . .,, , - . ? - . P. i . , , , í a C , ? , ,, ,?,, . _ ... " . ,. . .,, . .. . . ,P ... ja , " . . . .i tR , _ ì . "3,. . yci .ì ? m ., U .p i ^ . m? , , G . . , " m , ci . . . , ., .. ì , . 5, . t, , " ? C, ?? , w , , ^ ,. ,,?,. ?, . , ... .. u ..., . . .. . - . , " , . .. ...t . . . ?, .; ?. , q . ,., . , _.. ,,, . ... . _ .. . ., , ? _.d g ,~., _ ?, , , . ? . . . .. . . . ,,, ., . . __. . .. .,_.. .. . , .,. ?c .. . ,_ _ _, . . ^ ? ^ . e i .. . . , 3 . . . tt Q
 11. 11. lO 1dwåo qng o gg 1 g õ 1d T g a1@do g 01 ? n gwåg og ? ., ,, _ . . . ._ . . ... ^ 4 ^ ... ! : . a :? -- .. .__.,_ _ . . , ? . . .. . ... . - ._ . .. m? " " . i " ._ /) j , // l . , l . ,, , ! , f, , i ,. ! ! . . , .. , . . . . . _. . , . i ^ m l im1;I ln .fr 1 ! l, i l rTg 4q1 -g gd 0 ^ o í . , . , , .. .... - . _ n g g g g a n11 " og q o 0 t, 00Oo I , , 1 1g j û1 0
 12. 12. l l dqq ,g gÓdwå 1 qn , 4o 1 v. . g o1 õ " g 9gng . t 1j41 0 ng 1 a 0 nog 1 1 9 j g1 " o ngÓ o 1gg go o ,n g T n wåo 1 It . . . ., , , 11ngõ,yu nqog,qg . 1. y nn . O og /...,e,_m. ! ^.u, ,., h? ,: ? ., . , _ . ^ ! , , ? :. / t . r .t , , , ,, . ,,,. . . , . . ," . ! ^ " . . .. , _, . , , ; 9 " , . .. . . " t .. .,, t .." . ... .., . , _ : "^t . , . , ... .,,. ; . i . .. . ., , .. . . . .
 13. 13. o g1 j o g nw g g n g o1 g ,gd 11 9g n Óq^u T0 q !o 1q1 d j o d g ,n av g ,g , u v " 1 g vg j^ n 91 u u u 1q o ggg gn go1g4o 11 9gn ui v , 1 å gg nu vn ng1 1 v vn n 1Yt^! 3-4 o g,gdg qdd g 1 t og 1 vg õd nu vu g g n ^ g5 34 å qn^ 1g 1 g 1 v n - o1 j n n g g u"t g go 1j o n o g a gong 1 gn o v n 1 g1 1g a b9

×