Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ode aan merkwaardige avonturier Tinco Lycklama a Nijeholt

1,000 views

Published on

Artikel in Leeuwarder Courant van 8 maart 2016 door Erwin Boers, n.a.v. interview met Hans Zijlstra over de merkwaardige avonturier Tinco Lycklama a Nijeholt. Voor meer info over Tinco Project: http://tincolycklama.org/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ode aan merkwaardige avonturier Tinco Lycklama a Nijeholt

  1. 1. 08 maart 2016, pag. 30 Ode aan merkwaardiige avonturier Tinco Een nieuw inter- netproject belicht het leven van jonkheer Tinco Lycklama à Nij- eholt: een won- derlijke avontu- rier met een waardevolle nala- tenschap. W ERWIN BOERS W aar Syrische soldaten en rebellen nu een woeste oorlog voeren, hobbelde Tinco Marti- nus Lycklama à Nijeholt anderhalve eeuw geleden op zijn dooie gemak rond. Met een troep ingehuurd per- soneel bezocht hij vele bijzondere gebieden, waaronder Perzië, Koer- distan en Palestina. Her en der liet hij archeologische opgravingen uit- voeren op zoek naar curiositeiten uit de oudheid. Zijn thuis was Beetsterzwaag, maar uiteindelijk vestigde de schat- rijke edelman zich in Frankrijk, waar hij met gemaskerde bals, bijzondere oosterse kleding en zijn verzame- ling souvenirs altijd de aandacht op gevestigd wist. Na zijn dood in 1900 verscheen op zijn grafmonument in Wolvega de titel ,,ridder in de orde van de zon en de leeuw’’. ,,Ja, het was een heel rare kerel, maar ook ontzettend interessant’’, zegt ‘sneuper’ Hans Zijlstra, die al ja- ren schrijft over allerlei historische Friese onderwerpen. Hij en mede- onderzoeker George Homs storten zich nu op de bijzondere levenswan- del van jonkheer Tinco. Zijlstra: ,,Hij was een van de eerste oriëntalisten van ons land. Hij reis- de door het Midden-Oosten in een tijd dat daar nog heel weinig wester- lingen kwamen.’’ Zijn waarnemingen zijn dan ook van grote historische waarde. Geluk- kig heeft hij die zelf uitgebreid opge- schreven in een 2200 pagina’s dik boekwerk. Jammer is dan wel weer dat hij dit deed in het Frans. Een Ne- derlandse vertaling ontbreekt. Uit- eindelijk vestigde de jonkheer zich in Cannes, dat tegenwoordig geldt als een lustoord voor de internatio- nale elite, maar toen nog vrij rustig was. Tinco omringde zich met bij- zondere adellijke en intellectuele ty- pes, onder wie de keizer van Brazilië en nobelprijswinnaar Frédéric Mis- tral. Tinco’s levensverhaal ademt de sfeer van het fin de siècle, toen de adel invloed verloor, maar er op los leefde alsof het geld niet op kon. Ook zijn Friese vrouw barones Juliana thoe Schwartzenberg en Hohelans- berg voelde zich thuis in deze we- reld. Zij bezat eveneens een groot for- tuin en legde later met haar schen- kingen mede de basis voor het Sint- Bonifatiushospitaal in Leeuwarden. Voor Tinco was haar adellijke titel mooi meegenomen. In Frankrijk noemde hij zich voortaan baron, wat een stuk interessanter klonk dan jonkheer. Tinco’s curiositeiten bevinden zich helaas niet meer in het muse- um dat hij hiervoor inrichtte in het Beetsterzwaagster Eysingahuis. Hij verhuisde de collectie namelijk naar Cannes, waar zijn spullen de basis zouden vormen voor het tegen- woordige Musée de la Castre. Zijn reisboek, maar ook beschrij- vingen van anderen maakten de jonkheer destijds tot een beroemd- heid. ,,Maar inmiddels is hij hier in de vergetelheid geraakt’’, zegt Zijl- stra. Toch roept Tinco zowel in Fries- land als in Cannes nog wel altijd nieuwsgierigheid op. In Frankrijk is zijn naam uiteraard nog bekend in het museum en er bestaat zelfs nog een straatnaam Rue Lycklama. Zijlstra en Homs bouwden een website met links, documenten en afbeeldingen rond het leven van de aristocraat. ,,We hebben ook een Wikipedia-pagina voor hem ge- opend.’’ De website nodigt bezoekers na- drukkelijk uit om extra informatie aan te leveren. ,,Want er moet nog veel meer zijn dan we nu hebben’’, vermoedt Zijlstra. Hij denkt bij- voorbeeld aan brieven of andere documenten. Het adres van de web- site is tincolycklama.org. ‘Het was een heel rare kerel, maar ook ontzettend interessant’ Jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt. Portret uit de Annales de LaJonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt. Portret uit de Annales de La Société. Jonkheer Tinco, geschilderd in een exotisch pak door Emile Ver- net-Lecomte . Collectie : Musée de la Castre, Cannes. Ode aan merkwaardiige avonturier Tinco Op het katholieke kerkhof van Wolvega is vooor jonkheer Tinco en zijn vrouw een eigen kapel opgericht. Hij stierf in 1900 en zij in 1914. Oorspronkelijk stond er een houten versie. PERSBUREAU NOORDOOST, HEERENVEEN Het Eisingahuis in Beetsterzwaag huis- vestte eerst Tinco’s museum. FOTO WIKIMEDIA/GOUWENAAR.

×