SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Jezus
wejrzawszy na niego
rzekł:
«Ty jesteś Szymon,
syn Jana,
ty będziesz nazywał
się Kefas»
- to znaczy: Piotr.
(J 1,42)
Otóż i Ja tobie powiadam:
Ty jesteś Piotr [czyli Skała],
i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą.
(Mt 16,18)
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
(Mt 16,19)
Św. Piotr jako Opoka Kościoła
Kafarnaum
A gdy spożyli śniadanie,
rzekł Jezus
do Szymona Piotra:
Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli ci?
Odpowiedział Mu:
Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię kocham.
Rzekł do niego:
Paś baranki moje!
(J 21,15-16) Pomnik przed kościołem Prymatu
św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim
Urodził się w Betsaidzie, mieszkał w Kafarnaum.
Był rybakiem.
Syn Jana (Jona), brat św. Andrzeja Apostoła.
Kościół na ruinach domu św. Piotra
Kafarnaum
Pan Jezus powołał go nad Jeziorem
Galilejskim, nauczał z jego łodzi.
Będąc w domu Piotra
uzdrowił jego teściową z gorączki.
Piotr towarzyszył Jezusowi podczas:
- Jego przemienienia na Górze Tabor,
- wskrzeszenia12-letniej córki Jaira,
- modlitwy w Ogrojcu.
Był skłonny do gniewu.
Zachwiał się w wierze.
Trzykrotnie zaparł się Jezusa.
Jako pierwszy z Apostołów
zobaczył pusty grób. Zaparcie się św. Piotra
Jerozolima
Figura św. Piotra
na Placu św. Piotra w Rzymie
Po wniebowstąpieniu Jezusa rozpoczął
działalność jako widzialna Głowa Kościoła
– pierwszy papież.
Polecił dokonać wyboru apostoła
na miejsce Judasza.
W dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił pierwszą
publiczną mowę.
Przewodniczył pierwszemu soborowi
w Jerozolimie w 48/49 roku.
Założył Kościół w Rzymie i był pierwszym
jego biskupem.
Jest autorem 2 listów w Nowym Testamencie.
Poniósł śmierć męczeńską ok. 67 roku.
W drodze, gdy zbliżałem się do
Damaszku, nagle około południa
otoczyła mnie wielka jasność z nieba.
Upadłem na ziemię i posłyszałem głos,
który mówił do mnie: „Szawle, Szawle,
dlaczego Mnie prześladujesz?”
„Kto jesteś, Panie?”- odpowiedziałem.
Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus
Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.
(...) Powiedziałem więc: „Co mam
czynić, Panie?” A Pan powiedział do
mnie: „Wstań, idź do Damaszku, tam
ci powiedzą wszystko, co masz czynić”.
(Dz 22,6-11) Nawrócenie św. Pawła
kościół Księzy Misjonarzy, Kraków
Urodził się jako Szaweł ok. 5 – 10 r. n.e.
w Tarsie (Cylicja).
Pochodził z pobożnej żydowskiej rodziny.
Posiadał obywatelstwo rzymskie.
Zajmował się tkaniem płótna namiotowego.
Był uczniem Gamaliela w Jerozolimie.
Był świadkiem męczeństwa św. Szczepana.
Prześladował chrześcijan.
Nawrócił się w drodze do Damaszku.
W Damaszku przyjął chrzest od Ananiasza.
Udał się do Arabii a po powrocie do
Damaszku trzy lata nauczał w synagogach,
że Jezus jest Mesjaszem.
Relikwie kości św. Pawła
Valetta, Malta
Z Damaszku musiał uciekać do
Jerozolimy, tam spotkał się z Piotrem.
Działalność apostolską rozpoczął
w rodzinnym Tarsie.
W trakcie trzech podróży założy wiele
gmin chrześcijańskich – Kościołów.
Aresztowany ok. roku 60 w Jerozolimie
skorzystał z prawa obywatela rzymskiego
do osądzenia przez Cezara.
Czwartą podróż odbył jako więzień do
Rzymu, gdzie ok. roku 67 został ścięty.
Jest autorem 13 listów w Nowym
Testamencie. Fragment pnia, na którym miał zostać
ścięty św. Paweł, dar papieża Pawła VI
Valetta, Malta
Towarzyszyli mu: Barnaba i Marek.
Odwiedził: Seleucję, Salaminę,
Pamfilię, Antiochię Pizydyjską,
Perge, Listrę, Derbe, Attalę
Antiochię Syryjską.
Nauczał w synagogach.
Był wyrzucany z miast,
kamienowany.
Brał udział w Soborze
Jerozolimskim.
Pierwsza: 44 - 49
Cypr - Galacja
Starożytny Pergamon
Towarzyszyli mu: Tymoteusz i Sylas.
Odwiedził: Syrię, Cylicję, Derbe, Listrę, Frygię, Galację, Myzę,Troadę,
Samotrakę, Neapol (obecnie Kavala), Filippi, Amfilios, Apolonię,
Tessaloniki, Bereę, Ateny, Korynt, Kenchry, Efez.
Uzdrowił opętaną kobietę,
za co został wychłostany
i uwięziony.
W Atenach nie znalazł
zrozumienia u słuchaczy.
W Koryncie był oskarżony
o wykroczenie przeciw
prawu Mojżeszowemu.
Druga: 50 – 53
Cylicja – Ateny
– Korynt - Efez
Wzgórze Marsowe,
mury starożytnych Aten
Trzecia: 53 - 58
Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima
W Troadzie przemawiał
do wiernych do późnych
godzin nocnych.
Zmorzony snem
młodzieniec
imieniem Eutych
spadł z trzeciego piętra
i zabił się.
Pawłowi udało się go
przywrócić do życia.
Odwiedził: Antiochię, Tars, Derbe, Listrę, Ikonium, Antiochię
Pizydyjską, Efez, Korynt, Troadę, Assos, Mitylenę, Milet, Rodos,
Paterę, Tyr, Ptolemaidę, Cezareę, Jerozolimę.
Bema (mównica, trybuna), z której przemawiał
św. Paweł i był sądzony przez prokonsula
Galiona (starożytny Korynt)
Do Rzymu: 60 r.
Jerozolima – Malta - Rzym
Po 2 latach więzienia w Jerozolimie w roku 60 wyruszył z innymi
więźniami do Rzymu.
Statek, którym podróżował rozbił się u wybrzeży Malty.
W Rzymie osadzono go w areszcie domowym.
Po ok. 3 latach został uwolniony.
Prowadził działalność misyjną
na Krecie, w Efezie i Macedonii.
Ponownie aresztowany w Azji Mniejszej.
Podczas drugiej rozprawy skazany
jako obywatel rzymski na ścięcie
ok. 67 roku.
Ruiny biblioteki w Efezie
GRUPA 6 Wyznacz trasę podróży św. Pawła do Rzymu:
Jerozolima, Cezarea, Sydon, Licja, Knidos, Salmone, Dobre Porty,
Malta, Syrakuzy, Regium, Puteoli, Forum Appiusza, Trzy Gospody,
Rzym.
GRUPA 1 Napisz CV św. Piotra Apostoła
GRUPA 2 Napisz CV św. Pawła Apostoła
GRUPA 3 Wyznacz trasę pierwszej podróży apostolskiej św. Pawła:
Seleucja, Salamina, Pafos, Perge, Antiochia Pizydyjska,
Ikonium,Derbe, Listra, Antiochia.
GRUPA 4 Wyznacz trasę drugiej poróży apostolskiej św. Pawła:
Antiochia, Tars, Derbe. Listra, Frygia, Troada, Samotraka,
Neapolis, Filippi, Amfipolis, Tesalonika, Berea, Ateny, Korynt,
Kenchry, Efez, Cezarea, Antiochia.
GRUPA 5 Wyznacz trasę trzeciej poróży apostolskiej św. Pawła:
Antiochia, Tars, Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia Pizydyjska,
Efez, Korynt, Troada, Assos, Mitylena, Milet, Rodos, Patera,
Tyr, Ptolemaida, Cezarea, Jerozolima.

More Related Content

What's hot (20)

Wuthering heights
Wuthering heightsWuthering heights
Wuthering heights
 
10 przykazań Bożych
10 przykazań Bożych10 przykazań Bożych
10 przykazań Bożych
 
Upadek i-odbudowa-panstwa-polskiego - notatka
Upadek i-odbudowa-panstwa-polskiego - notatkaUpadek i-odbudowa-panstwa-polskiego - notatka
Upadek i-odbudowa-panstwa-polskiego - notatka
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
 
Co wpływa na globalne ocieplenie
Co wpływa na globalne ocieplenieCo wpływa na globalne ocieplenie
Co wpływa na globalne ocieplenie
 
Swiat w mitach-prezentacja_autorstwa_p.e.ruszczyk
Swiat w mitach-prezentacja_autorstwa_p.e.ruszczykSwiat w mitach-prezentacja_autorstwa_p.e.ruszczyk
Swiat w mitach-prezentacja_autorstwa_p.e.ruszczyk
 
столбин
столбинстолбин
столбин
 
Literatura współczesna - literckie generacje
Literatura współczesna - literckie generacjeLiteratura współczesna - literckie generacje
Literatura współczesna - literckie generacje
 
Okres adolescencji zagadnienia
Okres adolescencji  zagadnieniaOkres adolescencji  zagadnienia
Okres adolescencji zagadnienia
 
Autoprezentacja
AutoprezentacjaAutoprezentacja
Autoprezentacja
 
Janusz Korczak-prezentacja
Janusz Korczak-prezentacjaJanusz Korczak-prezentacja
Janusz Korczak-prezentacja
 
Przykazanie czwarte - prezentacja
Przykazanie czwarte - prezentacjaPrzykazanie czwarte - prezentacja
Przykazanie czwarte - prezentacja
 
Średniowiecze
Średniowiecze Średniowiecze
Średniowiecze
 
Siła i jej jednostki, moc
Siła i jej jednostki, mocSiła i jej jednostki, moc
Siła i jej jednostki, moc
 
Prezentacja Balladyna
Prezentacja BalladynaPrezentacja Balladyna
Prezentacja Balladyna
 
Komorka
KomorkaKomorka
Komorka
 
Reformacja
ReformacjaReformacja
Reformacja
 
Jan Paweł II
Jan Paweł IIJan Paweł II
Jan Paweł II
 
Polska w czasach stalinizmu
Polska w czasach stalinizmuPolska w czasach stalinizmu
Polska w czasach stalinizmu
 
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
 

Viewers also liked

Kto jest kim w Kościele
Kto jest kim w KościeleKto jest kim w Kościele
Kto jest kim w Kościelexmiciek
 
Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?xmiciek
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętegoxmiciek
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Bibliixmiciek
 
7.4 ewangelie dokument historyczny
7.4 ewangelie  dokument historyczny7.4 ewangelie  dokument historyczny
7.4 ewangelie dokument historycznyKM Ludźmierz
 
Przykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaPrzykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 

Viewers also liked (7)

Kto jest kim w Kościele
Kto jest kim w KościeleKto jest kim w Kościele
Kto jest kim w Kościele
 
Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Biblii
 
7.4 ewangelie dokument historyczny
7.4 ewangelie  dokument historyczny7.4 ewangelie  dokument historyczny
7.4 ewangelie dokument historyczny
 
Przykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaPrzykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacja
 
Vantage point magazine
Vantage point magazineVantage point magazine
Vantage point magazine
 

Św. Piotr i Paweł

 • 1.
 • 2. Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr. (J 1,42)
 • 3. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt 16,18) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 16,19) Św. Piotr jako Opoka Kościoła Kafarnaum
 • 4. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje! (J 21,15-16) Pomnik przed kościołem Prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim
 • 5. Urodził się w Betsaidzie, mieszkał w Kafarnaum. Był rybakiem. Syn Jana (Jona), brat św. Andrzeja Apostoła. Kościół na ruinach domu św. Piotra Kafarnaum
 • 6. Pan Jezus powołał go nad Jeziorem Galilejskim, nauczał z jego łodzi. Będąc w domu Piotra uzdrowił jego teściową z gorączki. Piotr towarzyszył Jezusowi podczas: - Jego przemienienia na Górze Tabor, - wskrzeszenia12-letniej córki Jaira, - modlitwy w Ogrojcu. Był skłonny do gniewu. Zachwiał się w wierze. Trzykrotnie zaparł się Jezusa. Jako pierwszy z Apostołów zobaczył pusty grób. Zaparcie się św. Piotra Jerozolima
 • 7. Figura św. Piotra na Placu św. Piotra w Rzymie Po wniebowstąpieniu Jezusa rozpoczął działalność jako widzialna Głowa Kościoła – pierwszy papież. Polecił dokonać wyboru apostoła na miejsce Judasza. W dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił pierwszą publiczną mowę. Przewodniczył pierwszemu soborowi w Jerozolimie w 48/49 roku. Założył Kościół w Rzymie i był pierwszym jego biskupem. Jest autorem 2 listów w Nowym Testamencie. Poniósł śmierć męczeńską ok. 67 roku.
 • 8. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?”- odpowiedziałem. Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”. (...) Powiedziałem więc: „Co mam czynić, Panie?” A Pan powiedział do mnie: „Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić”. (Dz 22,6-11) Nawrócenie św. Pawła kościół Księzy Misjonarzy, Kraków
 • 9. Urodził się jako Szaweł ok. 5 – 10 r. n.e. w Tarsie (Cylicja). Pochodził z pobożnej żydowskiej rodziny. Posiadał obywatelstwo rzymskie. Zajmował się tkaniem płótna namiotowego. Był uczniem Gamaliela w Jerozolimie. Był świadkiem męczeństwa św. Szczepana. Prześladował chrześcijan. Nawrócił się w drodze do Damaszku. W Damaszku przyjął chrzest od Ananiasza. Udał się do Arabii a po powrocie do Damaszku trzy lata nauczał w synagogach, że Jezus jest Mesjaszem. Relikwie kości św. Pawła Valetta, Malta
 • 10. Z Damaszku musiał uciekać do Jerozolimy, tam spotkał się z Piotrem. Działalność apostolską rozpoczął w rodzinnym Tarsie. W trakcie trzech podróży założy wiele gmin chrześcijańskich – Kościołów. Aresztowany ok. roku 60 w Jerozolimie skorzystał z prawa obywatela rzymskiego do osądzenia przez Cezara. Czwartą podróż odbył jako więzień do Rzymu, gdzie ok. roku 67 został ścięty. Jest autorem 13 listów w Nowym Testamencie. Fragment pnia, na którym miał zostać ścięty św. Paweł, dar papieża Pawła VI Valetta, Malta
 • 11. Towarzyszyli mu: Barnaba i Marek. Odwiedził: Seleucję, Salaminę, Pamfilię, Antiochię Pizydyjską, Perge, Listrę, Derbe, Attalę Antiochię Syryjską. Nauczał w synagogach. Był wyrzucany z miast, kamienowany. Brał udział w Soborze Jerozolimskim. Pierwsza: 44 - 49 Cypr - Galacja Starożytny Pergamon
 • 12. Towarzyszyli mu: Tymoteusz i Sylas. Odwiedził: Syrię, Cylicję, Derbe, Listrę, Frygię, Galację, Myzę,Troadę, Samotrakę, Neapol (obecnie Kavala), Filippi, Amfilios, Apolonię, Tessaloniki, Bereę, Ateny, Korynt, Kenchry, Efez. Uzdrowił opętaną kobietę, za co został wychłostany i uwięziony. W Atenach nie znalazł zrozumienia u słuchaczy. W Koryncie był oskarżony o wykroczenie przeciw prawu Mojżeszowemu. Druga: 50 – 53 Cylicja – Ateny – Korynt - Efez Wzgórze Marsowe, mury starożytnych Aten
 • 13. Trzecia: 53 - 58 Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima W Troadzie przemawiał do wiernych do późnych godzin nocnych. Zmorzony snem młodzieniec imieniem Eutych spadł z trzeciego piętra i zabił się. Pawłowi udało się go przywrócić do życia. Odwiedził: Antiochię, Tars, Derbe, Listrę, Ikonium, Antiochię Pizydyjską, Efez, Korynt, Troadę, Assos, Mitylenę, Milet, Rodos, Paterę, Tyr, Ptolemaidę, Cezareę, Jerozolimę. Bema (mównica, trybuna), z której przemawiał św. Paweł i był sądzony przez prokonsula Galiona (starożytny Korynt)
 • 14. Do Rzymu: 60 r. Jerozolima – Malta - Rzym Po 2 latach więzienia w Jerozolimie w roku 60 wyruszył z innymi więźniami do Rzymu. Statek, którym podróżował rozbił się u wybrzeży Malty. W Rzymie osadzono go w areszcie domowym. Po ok. 3 latach został uwolniony. Prowadził działalność misyjną na Krecie, w Efezie i Macedonii. Ponownie aresztowany w Azji Mniejszej. Podczas drugiej rozprawy skazany jako obywatel rzymski na ścięcie ok. 67 roku. Ruiny biblioteki w Efezie
 • 15. GRUPA 6 Wyznacz trasę podróży św. Pawła do Rzymu: Jerozolima, Cezarea, Sydon, Licja, Knidos, Salmone, Dobre Porty, Malta, Syrakuzy, Regium, Puteoli, Forum Appiusza, Trzy Gospody, Rzym. GRUPA 1 Napisz CV św. Piotra Apostoła GRUPA 2 Napisz CV św. Pawła Apostoła GRUPA 3 Wyznacz trasę pierwszej podróży apostolskiej św. Pawła: Seleucja, Salamina, Pafos, Perge, Antiochia Pizydyjska, Ikonium,Derbe, Listra, Antiochia. GRUPA 4 Wyznacz trasę drugiej poróży apostolskiej św. Pawła: Antiochia, Tars, Derbe. Listra, Frygia, Troada, Samotraka, Neapolis, Filippi, Amfipolis, Tesalonika, Berea, Ateny, Korynt, Kenchry, Efez, Cezarea, Antiochia. GRUPA 5 Wyznacz trasę trzeciej poróży apostolskiej św. Pawła: Antiochia, Tars, Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia Pizydyjska, Efez, Korynt, Troada, Assos, Mitylena, Milet, Rodos, Patera, Tyr, Ptolemaida, Cezarea, Jerozolima.