SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Jezus
wejrzawszy na niego
rzekł:
«Ty jesteś Szymon,
syn Jana,
ty będziesz nazywał
się Kefas»
- to znaczy: Piotr.
(J 1,42)
Otóż i Ja tobie powiadam:
Ty jesteś Piotr [czyli Skała],
i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą.
(Mt 16,18)
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
(Mt 16,19)
Św. Piotr jako Opoka Kościoła
Kafarnaum
A gdy spożyli śniadanie,
rzekł Jezus
do Szymona Piotra:
Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli ci?
Odpowiedział Mu:
Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię kocham.
Rzekł do niego:
Paś baranki moje!
(J 21,15-16) Pomnik przed kościołem Prymatu
św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim
Urodził się w Betsaidzie, mieszkał w Kafarnaum.
Był rybakiem.
Syn Jana (Jona), brat św. Andrzeja Apostoła.
Kościół na ruinach domu św. Piotra
Kafarnaum
Pan Jezus powołał go nad Jeziorem
Galilejskim, nauczał z jego łodzi.
Będąc w domu Piotra
uzdrowił jego teściową z gorączki.
Piotr towarzyszył Jezusowi podczas:
- Jego przemienienia na Górze Tabor,
- wskrzeszenia12-letniej córki Jaira,
- modlitwy w Ogrojcu.
Był skłonny do gniewu.
Zachwiał się w wierze.
Trzykrotnie zaparł się Jezusa.
Jako pierwszy z Apostołów
zobaczył pusty grób. Zaparcie się św. Piotra
Jerozolima
Figura św. Piotra
na Placu św. Piotra w Rzymie
Po wniebowstąpieniu Jezusa rozpoczął
działalność jako widzialna Głowa Kościoła
– pierwszy papież.
Polecił dokonać wyboru apostoła
na miejsce Judasza.
W dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił pierwszą
publiczną mowę.
Przewodniczył pierwszemu soborowi
w Jerozolimie w 48/49 roku.
Założył Kościół w Rzymie i był pierwszym
jego biskupem.
Jest autorem 2 listów w Nowym Testamencie.
Poniósł śmierć męczeńską ok. 67 roku.
W drodze, gdy zbliżałem się do
Damaszku, nagle około południa
otoczyła mnie wielka jasność z nieba.
Upadłem na ziemię i posłyszałem głos,
który mówił do mnie: „Szawle, Szawle,
dlaczego Mnie prześladujesz?”
„Kto jesteś, Panie?”- odpowiedziałem.
Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus
Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.
(...) Powiedziałem więc: „Co mam
czynić, Panie?” A Pan powiedział do
mnie: „Wstań, idź do Damaszku, tam
ci powiedzą wszystko, co masz czynić”.
(Dz 22,6-11) Nawrócenie św. Pawła
kościół Księzy Misjonarzy, Kraków
Urodził się jako Szaweł ok. 5 – 10 r. n.e.
w Tarsie (Cylicja).
Pochodził z pobożnej żydowskiej rodziny.
Posiadał obywatelstwo rzymskie.
Zajmował się tkaniem płótna namiotowego.
Był uczniem Gamaliela w Jerozolimie.
Był świadkiem męczeństwa św. Szczepana.
Prześladował chrześcijan.
Nawrócił się w drodze do Damaszku.
W Damaszku przyjął chrzest od Ananiasza.
Udał się do Arabii a po powrocie do
Damaszku trzy lata nauczał w synagogach,
że Jezus jest Mesjaszem.
Relikwie kości św. Pawła
Valetta, Malta
Z Damaszku musiał uciekać do
Jerozolimy, tam spotkał się z Piotrem.
Działalność apostolską rozpoczął
w rodzinnym Tarsie.
W trakcie trzech podróży założy wiele
gmin chrześcijańskich – Kościołów.
Aresztowany ok. roku 60 w Jerozolimie
skorzystał z prawa obywatela rzymskiego
do osądzenia przez Cezara.
Czwartą podróż odbył jako więzień do
Rzymu, gdzie ok. roku 67 został ścięty.
Jest autorem 13 listów w Nowym
Testamencie. Fragment pnia, na którym miał zostać
ścięty św. Paweł, dar papieża Pawła VI
Valetta, Malta
Towarzyszyli mu: Barnaba i Marek.
Odwiedził: Seleucję, Salaminę,
Pamfilię, Antiochię Pizydyjską,
Perge, Listrę, Derbe, Attalę
Antiochię Syryjską.
Nauczał w synagogach.
Był wyrzucany z miast,
kamienowany.
Brał udział w Soborze
Jerozolimskim.
Pierwsza: 44 - 49
Cypr - Galacja
Starożytny Pergamon
Towarzyszyli mu: Tymoteusz i Sylas.
Odwiedził: Syrię, Cylicję, Derbe, Listrę, Frygię, Galację, Myzę,Troadę,
Samotrakę, Neapol (obecnie Kavala), Filippi, Amfilios, Apolonię,
Tessaloniki, Bereę, Ateny, Korynt, Kenchry, Efez.
Uzdrowił opętaną kobietę,
za co został wychłostany
i uwięziony.
W Atenach nie znalazł
zrozumienia u słuchaczy.
W Koryncie był oskarżony
o wykroczenie przeciw
prawu Mojżeszowemu.
Druga: 50 – 53
Cylicja – Ateny
– Korynt - Efez
Wzgórze Marsowe,
mury starożytnych Aten
Trzecia: 53 - 58
Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima
W Troadzie przemawiał
do wiernych do późnych
godzin nocnych.
Zmorzony snem
młodzieniec
imieniem Eutych
spadł z trzeciego piętra
i zabił się.
Pawłowi udało się go
przywrócić do życia.
Odwiedził: Antiochię, Tars, Derbe, Listrę, Ikonium, Antiochię
Pizydyjską, Efez, Korynt, Troadę, Assos, Mitylenę, Milet, Rodos,
Paterę, Tyr, Ptolemaidę, Cezareę, Jerozolimę.
Bema (mównica, trybuna), z której przemawiał
św. Paweł i był sądzony przez prokonsula
Galiona (starożytny Korynt)
Do Rzymu: 60 r.
Jerozolima – Malta - Rzym
Po 2 latach więzienia w Jerozolimie w roku 60 wyruszył z innymi
więźniami do Rzymu.
Statek, którym podróżował rozbił się u wybrzeży Malty.
W Rzymie osadzono go w areszcie domowym.
Po ok. 3 latach został uwolniony.
Prowadził działalność misyjną
na Krecie, w Efezie i Macedonii.
Ponownie aresztowany w Azji Mniejszej.
Podczas drugiej rozprawy skazany
jako obywatel rzymski na ścięcie
ok. 67 roku.
Ruiny biblioteki w Efezie
GRUPA 6 Wyznacz trasę podróży św. Pawła do Rzymu:
Jerozolima, Cezarea, Sydon, Licja, Knidos, Salmone, Dobre Porty,
Malta, Syrakuzy, Regium, Puteoli, Forum Appiusza, Trzy Gospody,
Rzym.
GRUPA 1 Napisz CV św. Piotra Apostoła
GRUPA 2 Napisz CV św. Pawła Apostoła
GRUPA 3 Wyznacz trasę pierwszej podróży apostolskiej św. Pawła:
Seleucja, Salamina, Pafos, Perge, Antiochia Pizydyjska,
Ikonium,Derbe, Listra, Antiochia.
GRUPA 4 Wyznacz trasę drugiej poróży apostolskiej św. Pawła:
Antiochia, Tars, Derbe. Listra, Frygia, Troada, Samotraka,
Neapolis, Filippi, Amfipolis, Tesalonika, Berea, Ateny, Korynt,
Kenchry, Efez, Cezarea, Antiochia.
GRUPA 5 Wyznacz trasę trzeciej poróży apostolskiej św. Pawła:
Antiochia, Tars, Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia Pizydyjska,
Efez, Korynt, Troada, Assos, Mitylena, Milet, Rodos, Patera,
Tyr, Ptolemaida, Cezarea, Jerozolima.

More Related Content

What's hot

Przykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacjaPrzykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
Religia Rodzina
Religia RodzinaReligia Rodzina
Religia Rodzinaparakletpl
 
Przykazanie siódme - prezentacja
Przykazanie siódme - prezentacjaPrzykazanie siódme - prezentacja
Przykazanie siódme - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
Przykazanie dziesiąte - prezentacja
Przykazanie dziesiąte - prezentacjaPrzykazanie dziesiąte - prezentacja
Przykazanie dziesiąte - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
Przykazanie ósme - prezentacja
Przykazanie ósme - prezentacjaPrzykazanie ósme - prezentacja
Przykazanie ósme - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralneKM Ludźmierz
 
Entendendo ecumenismo
Entendendo ecumenismoEntendendo ecumenismo
Entendendo ecumenismoJose Moraes
 
Przykazanie czwarte - prezentacja
Przykazanie czwarte - prezentacjaPrzykazanie czwarte - prezentacja
Przykazanie czwarte - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
Przykazanie pierwsze
Przykazanie pierwszePrzykazanie pierwsze
Przykazanie pierwszebwalaszczyk
 
Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)
Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)
Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)Afonso Murad (FAJE)
 
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołASakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołAparakletpl
 
7.4 ewangelie dokument historyczny
7.4 ewangelie  dokument historyczny7.4 ewangelie  dokument historyczny
7.4 ewangelie dokument historycznyKM Ludźmierz
 
Przykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaPrzykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
01 o que é Evangelização
01 o que é Evangelização01 o que é Evangelização
01 o que é EvangelizaçãoMárcio Martins
 
Qual o real significado do batismo
Qual o real significado do batismoQual o real significado do batismo
Qual o real significado do batismoJulio MontSant
 
Apresentação evangelismo
Apresentação evangelismoApresentação evangelismo
Apresentação evangelismoInes Pozzagnolo
 
Batismo nas águas
Batismo nas águasBatismo nas águas
Batismo nas águasPr Neto
 
A Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
A Exortação Apostólica Evangelii NuntiandiA Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
A Exortação Apostólica Evangelii NuntiandiJoão Pereira
 
Reformacja
ReformacjaReformacja
Reformacjagblonska
 

What's hot (20)

Przykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacjaPrzykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacja
 
Religia Rodzina
Religia RodzinaReligia Rodzina
Religia Rodzina
 
Przykazanie siódme - prezentacja
Przykazanie siódme - prezentacjaPrzykazanie siódme - prezentacja
Przykazanie siódme - prezentacja
 
Przykazanie dziesiąte - prezentacja
Przykazanie dziesiąte - prezentacjaPrzykazanie dziesiąte - prezentacja
Przykazanie dziesiąte - prezentacja
 
15º Encontro os Milagres de Jesus
15º Encontro os Milagres de Jesus15º Encontro os Milagres de Jesus
15º Encontro os Milagres de Jesus
 
Przykazanie ósme - prezentacja
Przykazanie ósme - prezentacjaPrzykazanie ósme - prezentacja
Przykazanie ósme - prezentacja
 
2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne
 
Entendendo ecumenismo
Entendendo ecumenismoEntendendo ecumenismo
Entendendo ecumenismo
 
Przykazanie czwarte - prezentacja
Przykazanie czwarte - prezentacjaPrzykazanie czwarte - prezentacja
Przykazanie czwarte - prezentacja
 
Przykazanie pierwsze
Przykazanie pierwszePrzykazanie pierwsze
Przykazanie pierwsze
 
Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)
Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)
Igreja em saída - Papa francisco (parte 1)
 
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołASakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
 
7.4 ewangelie dokument historyczny
7.4 ewangelie  dokument historyczny7.4 ewangelie  dokument historyczny
7.4 ewangelie dokument historyczny
 
Przykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaPrzykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacja
 
01 o que é Evangelização
01 o que é Evangelização01 o que é Evangelização
01 o que é Evangelização
 
Qual o real significado do batismo
Qual o real significado do batismoQual o real significado do batismo
Qual o real significado do batismo
 
Apresentação evangelismo
Apresentação evangelismoApresentação evangelismo
Apresentação evangelismo
 
Batismo nas águas
Batismo nas águasBatismo nas águas
Batismo nas águas
 
A Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
A Exortação Apostólica Evangelii NuntiandiA Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
A Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
 
Reformacja
ReformacjaReformacja
Reformacja
 

More from xmiciek

Biblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdyBiblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdyxmiciek
 
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w GozdowiePrezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowiexmiciek
 
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w SierpcuPrezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcuxmiciek
 
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w RościszewiePrezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewiexmiciek
 
Kto jest kim w Kościele
Kto jest kim w KościeleKto jest kim w Kościele
Kto jest kim w Kościelexmiciek
 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015
Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015
Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015xmiciek
 
Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?xmiciek
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętegoxmiciek
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Bibliixmiciek
 

More from xmiciek (9)

Biblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdyBiblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdy
 
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w GozdowiePrezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
 
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w SierpcuPrezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
 
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w RościszewiePrezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
 
Kto jest kim w Kościele
Kto jest kim w KościeleKto jest kim w Kościele
Kto jest kim w Kościele
 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015
Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015
Wyniki egzaminu gimnazjalnego Leonium 2015
 
Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Biblii
 

Św. Piotr i Paweł

 • 1.
 • 2. Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr. (J 1,42)
 • 3. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt 16,18) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 16,19) Św. Piotr jako Opoka Kościoła Kafarnaum
 • 4. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje! (J 21,15-16) Pomnik przed kościołem Prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim
 • 5. Urodził się w Betsaidzie, mieszkał w Kafarnaum. Był rybakiem. Syn Jana (Jona), brat św. Andrzeja Apostoła. Kościół na ruinach domu św. Piotra Kafarnaum
 • 6. Pan Jezus powołał go nad Jeziorem Galilejskim, nauczał z jego łodzi. Będąc w domu Piotra uzdrowił jego teściową z gorączki. Piotr towarzyszył Jezusowi podczas: - Jego przemienienia na Górze Tabor, - wskrzeszenia12-letniej córki Jaira, - modlitwy w Ogrojcu. Był skłonny do gniewu. Zachwiał się w wierze. Trzykrotnie zaparł się Jezusa. Jako pierwszy z Apostołów zobaczył pusty grób. Zaparcie się św. Piotra Jerozolima
 • 7. Figura św. Piotra na Placu św. Piotra w Rzymie Po wniebowstąpieniu Jezusa rozpoczął działalność jako widzialna Głowa Kościoła – pierwszy papież. Polecił dokonać wyboru apostoła na miejsce Judasza. W dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił pierwszą publiczną mowę. Przewodniczył pierwszemu soborowi w Jerozolimie w 48/49 roku. Założył Kościół w Rzymie i był pierwszym jego biskupem. Jest autorem 2 listów w Nowym Testamencie. Poniósł śmierć męczeńską ok. 67 roku.
 • 8. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?”- odpowiedziałem. Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”. (...) Powiedziałem więc: „Co mam czynić, Panie?” A Pan powiedział do mnie: „Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić”. (Dz 22,6-11) Nawrócenie św. Pawła kościół Księzy Misjonarzy, Kraków
 • 9. Urodził się jako Szaweł ok. 5 – 10 r. n.e. w Tarsie (Cylicja). Pochodził z pobożnej żydowskiej rodziny. Posiadał obywatelstwo rzymskie. Zajmował się tkaniem płótna namiotowego. Był uczniem Gamaliela w Jerozolimie. Był świadkiem męczeństwa św. Szczepana. Prześladował chrześcijan. Nawrócił się w drodze do Damaszku. W Damaszku przyjął chrzest od Ananiasza. Udał się do Arabii a po powrocie do Damaszku trzy lata nauczał w synagogach, że Jezus jest Mesjaszem. Relikwie kości św. Pawła Valetta, Malta
 • 10. Z Damaszku musiał uciekać do Jerozolimy, tam spotkał się z Piotrem. Działalność apostolską rozpoczął w rodzinnym Tarsie. W trakcie trzech podróży założy wiele gmin chrześcijańskich – Kościołów. Aresztowany ok. roku 60 w Jerozolimie skorzystał z prawa obywatela rzymskiego do osądzenia przez Cezara. Czwartą podróż odbył jako więzień do Rzymu, gdzie ok. roku 67 został ścięty. Jest autorem 13 listów w Nowym Testamencie. Fragment pnia, na którym miał zostać ścięty św. Paweł, dar papieża Pawła VI Valetta, Malta
 • 11. Towarzyszyli mu: Barnaba i Marek. Odwiedził: Seleucję, Salaminę, Pamfilię, Antiochię Pizydyjską, Perge, Listrę, Derbe, Attalę Antiochię Syryjską. Nauczał w synagogach. Był wyrzucany z miast, kamienowany. Brał udział w Soborze Jerozolimskim. Pierwsza: 44 - 49 Cypr - Galacja Starożytny Pergamon
 • 12. Towarzyszyli mu: Tymoteusz i Sylas. Odwiedził: Syrię, Cylicję, Derbe, Listrę, Frygię, Galację, Myzę,Troadę, Samotrakę, Neapol (obecnie Kavala), Filippi, Amfilios, Apolonię, Tessaloniki, Bereę, Ateny, Korynt, Kenchry, Efez. Uzdrowił opętaną kobietę, za co został wychłostany i uwięziony. W Atenach nie znalazł zrozumienia u słuchaczy. W Koryncie był oskarżony o wykroczenie przeciw prawu Mojżeszowemu. Druga: 50 – 53 Cylicja – Ateny – Korynt - Efez Wzgórze Marsowe, mury starożytnych Aten
 • 13. Trzecia: 53 - 58 Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima W Troadzie przemawiał do wiernych do późnych godzin nocnych. Zmorzony snem młodzieniec imieniem Eutych spadł z trzeciego piętra i zabił się. Pawłowi udało się go przywrócić do życia. Odwiedził: Antiochię, Tars, Derbe, Listrę, Ikonium, Antiochię Pizydyjską, Efez, Korynt, Troadę, Assos, Mitylenę, Milet, Rodos, Paterę, Tyr, Ptolemaidę, Cezareę, Jerozolimę. Bema (mównica, trybuna), z której przemawiał św. Paweł i był sądzony przez prokonsula Galiona (starożytny Korynt)
 • 14. Do Rzymu: 60 r. Jerozolima – Malta - Rzym Po 2 latach więzienia w Jerozolimie w roku 60 wyruszył z innymi więźniami do Rzymu. Statek, którym podróżował rozbił się u wybrzeży Malty. W Rzymie osadzono go w areszcie domowym. Po ok. 3 latach został uwolniony. Prowadził działalność misyjną na Krecie, w Efezie i Macedonii. Ponownie aresztowany w Azji Mniejszej. Podczas drugiej rozprawy skazany jako obywatel rzymski na ścięcie ok. 67 roku. Ruiny biblioteki w Efezie
 • 15. GRUPA 6 Wyznacz trasę podróży św. Pawła do Rzymu: Jerozolima, Cezarea, Sydon, Licja, Knidos, Salmone, Dobre Porty, Malta, Syrakuzy, Regium, Puteoli, Forum Appiusza, Trzy Gospody, Rzym. GRUPA 1 Napisz CV św. Piotra Apostoła GRUPA 2 Napisz CV św. Pawła Apostoła GRUPA 3 Wyznacz trasę pierwszej podróży apostolskiej św. Pawła: Seleucja, Salamina, Pafos, Perge, Antiochia Pizydyjska, Ikonium,Derbe, Listra, Antiochia. GRUPA 4 Wyznacz trasę drugiej poróży apostolskiej św. Pawła: Antiochia, Tars, Derbe. Listra, Frygia, Troada, Samotraka, Neapolis, Filippi, Amfipolis, Tesalonika, Berea, Ateny, Korynt, Kenchry, Efez, Cezarea, Antiochia. GRUPA 5 Wyznacz trasę trzeciej poróży apostolskiej św. Pawła: Antiochia, Tars, Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia Pizydyjska, Efez, Korynt, Troada, Assos, Mitylena, Milet, Rodos, Patera, Tyr, Ptolemaida, Cezarea, Jerozolima.