SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Kościół jest ludem Bożym, ponieważ spodobało się
Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, ale
ustanowić ich jako lud, zgromadzony w jedności
z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. (KKKK 153)
Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze wszystkich
krańców ziemi, aby utworzyć z nich wspólnotę tych
wszystkich, którzy przez wiarę i Chrzest stają się
dziećmi Bożymi, członkami Kościoła i świątynią
Ducha Świętego
(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - KKKK 147)
z j. gr. „ekklesia” oznacza wspólnotę zwołanych
Do Ludu Bożego, ustanowionego przez Boga,
należymy przez wiarę w Chrystusa i chrzest.
Głową Kościoła Ludu Bożego jest Chrystus.
(KKKK 153)
Lud Boży uczestniczy w potrójnej funkcji Chrystusa:
• prorockiej,
• kapłańskiej,
• królewskiej. (KKKK 155)
Lud Boży to wierni, którzy przez chrzest zostali
wszczepieni w Chrystusa.
(KKKK 177)
1. Duchowieństwo (święci szafarze), tworzące
w Kościele HIERARCHIĘ. Otrzymali sakrament
święceń:
• biskupi,
• prezbiterzy,
• diakoni.
(KKKK 178,179)
2. Świeccy – lud Boży.
3. Zakony – wierni wywodzący się z duchowieństwa
i świeckich, którzy ślubowali zachowanie trzech
rad ewangelicznych: czystości w celibacie,
ubóstwa i posłuszeństwa i w ten sposób poświęcili
się w szczególny sposób Bogu.
(Youcat polski. KKK dla młodych, s 86
KKK 875, 876)
To ci, którzy przyjęli
sakrament kapłaństwa
i na jego mocy są
upoważnieni i uzdolnieni
do działania in persona Christi Capitis – w imieniu
Chrystusa obdarowują łaską.
Kapłaństwo ma charakter służebny – kapłani są
sługami Chrystusa i na Jego wzór służą wiernym.
Kler - z gr. „kleroi”
–wybrani
jego członkami są wierzący w Chrystusa, ochrzczeni
chrześcijanie, którzy nie przyjęli sakramentu święceń.
(Youcat polski. KKK dla młodych, s 86)
Zadania świeckich:
1. Budowanie królestwa Bożego:
• w rodzinach,
• życiu zawodowym,
• w świecie.
2. Wpływanie swoją wiarą na kształt społeczeństwa,
gospodarki i polityki.
3. Czynne uczestniczenie w życiu Kościoła przez
podejmowanie różnych posług i udział w pracach
różnych grup parafialnych i kościelnych.
Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu,
Chrystus ustanowił w swoim Kościele hierarchię
i wyposażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci
szafarze: biskupi, prezbiterzy, diakoni.
Biskupi – pełni swą posługę należąc do Kolegium
Biskupów w komunii z Papieżem.
Prezbiterzy (kapłani) – pełnią swą posługę w ramach
prezbiterium Kościoła partykularnego (diecezjalnego)
w łączności i pod kierunkiem biskupa.
Diakoni – służą przez służbę słowu, liturgii i miłości.
(KKKK 179, 180)
z j. gr. „papas” – ojciec
Następca apostoła Piotra,
Biskup Rzymu.
Ponieważ Piotr był pierwszy
wśród apostołów,
papież jako jego następca
zajmuje pierwsze miejsce
w Kolegium Biskupów.
Jako zastępca Chrystusa jest
najwyższym pasterzem, kapłanem
i nauczycielem Kościoła.
(Youcat polski. KKK dla młodych, str. 87)
Papież Benedykt XVI
z j. gr. „episkopein” – nadzorować
następca apostołów.
Przewodzi diecezji
(tzn. Kościołowi partykularnemu).
Biskup jako członek Kolegium Biskupów
pod przewodnictwem papieża troszczy się również
o cały Kościół.
(Youcat polski. KKK dla młodych, str. 87)
Ma obowiązek:
• przepowiadania Ewangelii w sposób wierny
i autorytatywny,
• sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii,
• troski o powierzoną mu diecezję.
współpracownik biskupa w przepowiadaniu
Ewangelii i udzielaniu sakramentów.
Sprawuje swoją posługę w łączności z innymi
kapłanami pod przewodnictwem biskupa.
(Youcat polski. KKK dla młodych, str. 88)
z j. gr. „presbyteros”
– starszy
Składa się z:
1. ciała Kolegium (biskupi)
2. głowy Kolegium w osobie następcy św. Piotra
Najwyższa władza Kolegium może być sprawowana
w sposób uroczysty:
1. na soborze powszechnym,
2. przez rozproszonych po świecie biskupów, byleby
tylko głowa Kolegium wezwała ich do kolegialnego
działania, albo zatwierdziła taką działalność, albo
dobrowolnie ją przyjęła.
(por. Encyklopedia Chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 357-358.)
Encyklopedia Chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 327
z j. łac. „cardinalis”- główny
i „cardo” – zawiasy
to członek Kolegium Kardynalskiego,
posiada najwyższą po papieżu
godność oraz prawo głosowanie
w konklawe i wpływ na obsadzenie
Stolicy Apostolskiej.
Ks. Kard.
Stanisław Dziwisz
Ks. Kard.
Franciszek
Macharski
Ks. Kard.
Marian
Jaworski
z j łac. „successio”, czyli następstwo, kolejność
Pochodzący od apostołów nieprzerwany szereg
biskupów, ich następców na urzędzie biskupim.
Podobnie jak Jezus przekazał apostołom swoją
pełnię władzy, tak przekazywana jest ona do dziś
i będzie, aż Pan Jezus powróci, z biskupa na biskupa
przez gest włożenia rąk i modlitwę.
(Youcat polski. KKK dla młodych, str. 86)
por. Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 665
to wspólnota realizująca
rady ewangeliczne:
• czystości,
• ubóstwa
• posłuszeństwa.
Ślubowanie i praktyka rad ewangelicznych
jest wyrazem pragnienia doskonałej miłości Boga
oraz całkowitego poświęcenia się Jego służbie,
a zarazem służbie bliźnim i całemu Kościołowi.
Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię w pokorze
za Twój cały, święty Kościół.
Napełnij go prawdą, miłością i pokojem!
Oczyść go z wszelkiego zepsucia!
Zachowaj go od błędu!
Podźwignij go, gdy zwątpienie go przygniata!
Obdarz go tym, czego mu brakuje!
Umocnij i pokrzep go na Twojej drodze.
Daj mu to, czego potrzebuje, i ulecz jego rozdarcia tam,
gdzie jest on podzielony i rozproszony.
Prosimy Cię o to, święty Boże i Panie naszej wspólnoty,
ze względu na Twojego Syna
a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.

More Related Content

What's hot

7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historia7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historiaKM Ludźmierz
 
Czystość Jako Dar
Czystość Jako DarCzystość Jako Dar
Czystość Jako Darparakletpl
 
Rozwiązać węzły niewoli. wielki post
Rozwiązać węzły niewoli. wielki postRozwiązać węzły niewoli. wielki post
Rozwiązać węzły niewoli. wielki postjacekw3
 
Kobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyznaKobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyznaparakletpl
 
Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?bwalaszczyk
 
2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętościKM Ludźmierz
 
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii FRodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii Fparakletpl
 
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1parakletpl
 
Dojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do MiłościDojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do Miłościparakletpl
 
Adwentowe czekanie
Adwentowe czekanieAdwentowe czekanie
Adwentowe czekaniemeszaret
 
A igreja comunidade de discípulos
A igreja comunidade de discípulosA igreja comunidade de discípulos
A igreja comunidade de discípulosant3reformado
 
Introdução geral antigo testamento
Introdução geral antigo testamentoIntrodução geral antigo testamento
Introdução geral antigo testamentoCatequista Verinha
 
Vocação e missão_do_catequista 03out15
Vocação e missão_do_catequista 03out15Vocação e missão_do_catequista 03out15
Vocação e missão_do_catequista 03out15Paróquia Pardilhó
 
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceascaadyesp
 
AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2
AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2
AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2fogotv
 
Saints Cyril and Methodius, Co Patrons of Europe
Saints Cyril and Methodius, Co Patrons of EuropeSaints Cyril and Methodius, Co Patrons of Europe
Saints Cyril and Methodius, Co Patrons of EuropeMartin M Flynn
 
Apostila doutrina dos_apstolos 1
Apostila doutrina dos_apstolos 1Apostila doutrina dos_apstolos 1
Apostila doutrina dos_apstolos 1Wilton Santos
 

What's hot (20)

7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historia7.3 jezus i historia
7.3 jezus i historia
 
Czystość Jako Dar
Czystość Jako DarCzystość Jako Dar
Czystość Jako Dar
 
Rozwiązać węzły niewoli. wielki post
Rozwiązać węzły niewoli. wielki postRozwiązać węzły niewoli. wielki post
Rozwiązać węzły niewoli. wielki post
 
Kobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyznaKobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyzna
 
Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?Co to jest dekalog ?
Co to jest dekalog ?
 
2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości
 
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii FRodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
 
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
 
Dojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do MiłościDojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do Miłości
 
A pessoa do catequista
A pessoa do catequistaA pessoa do catequista
A pessoa do catequista
 
Adwentowe czekanie
Adwentowe czekanieAdwentowe czekanie
Adwentowe czekanie
 
A igreja comunidade de discípulos
A igreja comunidade de discípulosA igreja comunidade de discípulos
A igreja comunidade de discípulos
 
Liturgia Fundamental - Introdução.pptx
Liturgia Fundamental - Introdução.pptxLiturgia Fundamental - Introdução.pptx
Liturgia Fundamental - Introdução.pptx
 
Introdução geral antigo testamento
Introdução geral antigo testamentoIntrodução geral antigo testamento
Introdução geral antigo testamento
 
Vocação e missão_do_catequista 03out15
Vocação e missão_do_catequista 03out15Vocação e missão_do_catequista 03out15
Vocação e missão_do_catequista 03out15
 
Dei verbum
Dei verbumDei verbum
Dei verbum
 
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
1000 de Intrebari si Raspunsuri despre viata duhovniceasca
 
AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2
AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2
AliançAs Novo Velho Testamentos Modulo 2
 
Saints Cyril and Methodius, Co Patrons of Europe
Saints Cyril and Methodius, Co Patrons of EuropeSaints Cyril and Methodius, Co Patrons of Europe
Saints Cyril and Methodius, Co Patrons of Europe
 
Apostila doutrina dos_apstolos 1
Apostila doutrina dos_apstolos 1Apostila doutrina dos_apstolos 1
Apostila doutrina dos_apstolos 1
 

Viewers also liked

Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?xmiciek
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętegoxmiciek
 
Św. Piotr i Paweł
Św. Piotr i PawełŚw. Piotr i Paweł
Św. Piotr i Pawełxmiciek
 
10 przykazań Bożych
10 przykazań Bożych10 przykazań Bożych
10 przykazań Bożychxmiciek
 
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w RościszewiePrezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewiexmiciek
 
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w GozdowiePrezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowiexmiciek
 
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w SierpcuPrezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcuxmiciek
 
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i pawełKM Ludźmierz
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Bibliixmiciek
 

Viewers also liked (9)

Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
 
Św. Piotr i Paweł
Św. Piotr i PawełŚw. Piotr i Paweł
Św. Piotr i Paweł
 
10 przykazań Bożych
10 przykazań Bożych10 przykazań Bożych
10 przykazań Bożych
 
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w RościszewiePrezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
Prezentacja Mateusza Rzeszotarskiego ze SP w Rościszewie
 
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w GozdowiePrezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
Prezentacja Alicji Ludwickiej ze SP w Gozdowie
 
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w SierpcuPrezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
Prezentacja Malwiny Skrzyńskiej ze SP 3 w Sierpcu
 
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Biblii
 

Similar to Kto jest kim w Kościele

katecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfgh
katecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfghkatecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfgh
katecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfghwiktorw00p
 
Kośćiół rzymsko-katolicki
Kośćiół rzymsko-katolickiKośćiół rzymsko-katolicki
Kośćiół rzymsko-katolickiOblicza Dialogu
 
Michael 2010-01 02
Michael 2010-01 02Michael 2010-01 02
Michael 2010-01 02siloam
 
Ruchy i wspolnoty_w_kosciele
Ruchy i wspolnoty_w_koscieleRuchy i wspolnoty_w_kosciele
Ruchy i wspolnoty_w_koscielesiloam
 
Różne oblicza chrześcijaństwa
Różne oblicza chrześcijaństwaRóżne oblicza chrześcijaństwa
Różne oblicza chrześcijaństwasdbkarol
 
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebook
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebookSyn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebook
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebooke-booksweb.pl
 
12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty
12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty
12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnotyparakletos
 
Franciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordanFranciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordanBidzisi
 
Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)Martin M Flynn
 
Zalozycielpallotynow
ZalozycielpallotynowZalozycielpallotynow
ZalozycielpallotynowBidzisi
 
3.Metropolia jerozolimska II
3.Metropolia jerozolimska II3.Metropolia jerozolimska II
3.Metropolia jerozolimska IIparakletos
 
Grupyu pallotynow
Grupyu pallotynowGrupyu pallotynow
Grupyu pallotynowBidzisi
 
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012).Famvin Europe
 
Historia małżeństwa
Historia małżeństwaHistoria małżeństwa
Historia małżeństwasdbkarol
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortioHania Dolata
 
2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformanda2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformandaparakletos
 
Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)
Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)
Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011).Famvin Europe
 
8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomościKM Ludźmierz
 

Similar to Kto jest kim w Kościele (20)

katecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfgh
katecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfghkatecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfgh
katecheza-23-prezentacja (2).pptgdfdgfgh
 
0 hk wstep
0 hk wstep0 hk wstep
0 hk wstep
 
Historia kościoła
Historia kościołaHistoria kościoła
Historia kościoła
 
Kośćiół rzymsko-katolicki
Kośćiół rzymsko-katolickiKośćiół rzymsko-katolicki
Kośćiół rzymsko-katolicki
 
Michael 2010-01 02
Michael 2010-01 02Michael 2010-01 02
Michael 2010-01 02
 
Ruchy i wspolnoty_w_kosciele
Ruchy i wspolnoty_w_koscieleRuchy i wspolnoty_w_kosciele
Ruchy i wspolnoty_w_kosciele
 
Różne oblicza chrześcijaństwa
Różne oblicza chrześcijaństwaRóżne oblicza chrześcijaństwa
Różne oblicza chrześcijaństwa
 
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebook
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebookSyn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebook
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - ebook
 
12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty
12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty
12.Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty
 
Franciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordanFranciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordan
 
Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)
 
Zalozycielpallotynow
ZalozycielpallotynowZalozycielpallotynow
Zalozycielpallotynow
 
3.Metropolia jerozolimska II
3.Metropolia jerozolimska II3.Metropolia jerozolimska II
3.Metropolia jerozolimska II
 
Grupyu pallotynow
Grupyu pallotynowGrupyu pallotynow
Grupyu pallotynow
 
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
 
Historia małżeństwa
Historia małżeństwaHistoria małżeństwa
Historia małżeństwa
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortio
 
2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformanda2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformanda
 
Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)
Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)
Wiadomości Misyjne nr 20 (2/2011)
 
8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości8.9 powtórzenie wiadomości
8.9 powtórzenie wiadomości
 

Kto jest kim w Kościele

 • 1.
 • 2. Kościół jest ludem Bożym, ponieważ spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, ale ustanowić ich jako lud, zgromadzony w jedności z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. (KKKK 153) Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze wszystkich krańców ziemi, aby utworzyć z nich wspólnotę tych wszystkich, którzy przez wiarę i Chrzest stają się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła i świątynią Ducha Świętego (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - KKKK 147) z j. gr. „ekklesia” oznacza wspólnotę zwołanych
 • 3. Do Ludu Bożego, ustanowionego przez Boga, należymy przez wiarę w Chrystusa i chrzest. Głową Kościoła Ludu Bożego jest Chrystus. (KKKK 153) Lud Boży uczestniczy w potrójnej funkcji Chrystusa: • prorockiej, • kapłańskiej, • królewskiej. (KKKK 155) Lud Boży to wierni, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w Chrystusa. (KKKK 177)
 • 4. 1. Duchowieństwo (święci szafarze), tworzące w Kościele HIERARCHIĘ. Otrzymali sakrament święceń: • biskupi, • prezbiterzy, • diakoni. (KKKK 178,179) 2. Świeccy – lud Boży. 3. Zakony – wierni wywodzący się z duchowieństwa i świeckich, którzy ślubowali zachowanie trzech rad ewangelicznych: czystości w celibacie, ubóstwa i posłuszeństwa i w ten sposób poświęcili się w szczególny sposób Bogu.
 • 5. (Youcat polski. KKK dla młodych, s 86 KKK 875, 876) To ci, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa i na jego mocy są upoważnieni i uzdolnieni do działania in persona Christi Capitis – w imieniu Chrystusa obdarowują łaską. Kapłaństwo ma charakter służebny – kapłani są sługami Chrystusa i na Jego wzór służą wiernym. Kler - z gr. „kleroi” –wybrani
 • 6. jego członkami są wierzący w Chrystusa, ochrzczeni chrześcijanie, którzy nie przyjęli sakramentu święceń. (Youcat polski. KKK dla młodych, s 86) Zadania świeckich: 1. Budowanie królestwa Bożego: • w rodzinach, • życiu zawodowym, • w świecie. 2. Wpływanie swoją wiarą na kształt społeczeństwa, gospodarki i polityki. 3. Czynne uczestniczenie w życiu Kościoła przez podejmowanie różnych posług i udział w pracach różnych grup parafialnych i kościelnych.
 • 7. Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu, Chrystus ustanowił w swoim Kościele hierarchię i wyposażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci szafarze: biskupi, prezbiterzy, diakoni. Biskupi – pełni swą posługę należąc do Kolegium Biskupów w komunii z Papieżem. Prezbiterzy (kapłani) – pełnią swą posługę w ramach prezbiterium Kościoła partykularnego (diecezjalnego) w łączności i pod kierunkiem biskupa. Diakoni – służą przez służbę słowu, liturgii i miłości. (KKKK 179, 180)
 • 8. z j. gr. „papas” – ojciec Następca apostoła Piotra, Biskup Rzymu. Ponieważ Piotr był pierwszy wśród apostołów, papież jako jego następca zajmuje pierwsze miejsce w Kolegium Biskupów. Jako zastępca Chrystusa jest najwyższym pasterzem, kapłanem i nauczycielem Kościoła. (Youcat polski. KKK dla młodych, str. 87) Papież Benedykt XVI
 • 9. z j. gr. „episkopein” – nadzorować następca apostołów. Przewodzi diecezji (tzn. Kościołowi partykularnemu). Biskup jako członek Kolegium Biskupów pod przewodnictwem papieża troszczy się również o cały Kościół. (Youcat polski. KKK dla młodych, str. 87) Ma obowiązek: • przepowiadania Ewangelii w sposób wierny i autorytatywny, • sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, • troski o powierzoną mu diecezję.
 • 10. współpracownik biskupa w przepowiadaniu Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Sprawuje swoją posługę w łączności z innymi kapłanami pod przewodnictwem biskupa. (Youcat polski. KKK dla młodych, str. 88) z j. gr. „presbyteros” – starszy
 • 11. Składa się z: 1. ciała Kolegium (biskupi) 2. głowy Kolegium w osobie następcy św. Piotra Najwyższa władza Kolegium może być sprawowana w sposób uroczysty: 1. na soborze powszechnym, 2. przez rozproszonych po świecie biskupów, byleby tylko głowa Kolegium wezwała ich do kolegialnego działania, albo zatwierdziła taką działalność, albo dobrowolnie ją przyjęła. (por. Encyklopedia Chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 357-358.)
 • 12. Encyklopedia Chrześcijaństwa, Kielce 2000, s. 327 z j. łac. „cardinalis”- główny i „cardo” – zawiasy to członek Kolegium Kardynalskiego, posiada najwyższą po papieżu godność oraz prawo głosowanie w konklawe i wpływ na obsadzenie Stolicy Apostolskiej. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz Ks. Kard. Franciszek Macharski Ks. Kard. Marian Jaworski
 • 13. z j łac. „successio”, czyli następstwo, kolejność Pochodzący od apostołów nieprzerwany szereg biskupów, ich następców na urzędzie biskupim. Podobnie jak Jezus przekazał apostołom swoją pełnię władzy, tak przekazywana jest ona do dziś i będzie, aż Pan Jezus powróci, z biskupa na biskupa przez gest włożenia rąk i modlitwę. (Youcat polski. KKK dla młodych, str. 86)
 • 14. por. Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 665 to wspólnota realizująca rady ewangeliczne: • czystości, • ubóstwa • posłuszeństwa. Ślubowanie i praktyka rad ewangelicznych jest wyrazem pragnienia doskonałej miłości Boga oraz całkowitego poświęcenia się Jego służbie, a zarazem służbie bliźnim i całemu Kościołowi.
 • 15. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię w pokorze za Twój cały, święty Kościół. Napełnij go prawdą, miłością i pokojem! Oczyść go z wszelkiego zepsucia! Zachowaj go od błędu! Podźwignij go, gdy zwątpienie go przygniata! Obdarz go tym, czego mu brakuje! Umocnij i pokrzep go na Twojej drodze. Daj mu to, czego potrzebuje, i ulecz jego rozdarcia tam, gdzie jest on podzielony i rozproszony. Prosimy Cię o to, święty Boże i Panie naszej wspólnoty, ze względu na Twojego Syna a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.