SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
ÇOCUK FELCİ AŞISI
Bilmeniz Gerekenler
Çocuk Felci etkeni virüs olan bir hastalıktır. Virüs
vücuda ağız yoluyla girer. Genellikle ciddi bir hastalığa
neden olmaz. Bazen felce (kolunu veya bacağını
oynatamaz) ve menenjite (beyin zarlarının enfeksiyonu)
neden olur. Nefes alıp vermeye yardımcı olan kasları felç
ederek hastalığa yakalananların ölümüne neden olabilir.
Çocuk felci Amerika Birleşik Devletlerinde eskiden çok
yaygındı. Aşının bulunmasından bir yıl önce binlerce
insanı felç etti ve öldürdü.
İnaktif Çocuk Felci Aşısı (IPV) çocuk felcini
önleyebilir.
Tarihçe: Amerika Birleşik Devletlerinde ki 1916 salgını
6000 kişiyi öldürdü ve 27,000 den fazla kişiyi felç etti.
1950 lerde her yıl 25,000 den fazla çocuk felci vakası
görülüyordu. Çocuk felci aşılaması 1955 yılında
başlatıldı. 1960 yılına gelindiğinde vaka sayısı 3,000 e ve
1979 da sadece 10 a düştü. Amerika Birleşik
Devletlerinde ve diğer ülkelerde ki çocuk felci
aşılamalarının başarısı dünya üzerinden çocuk felcinin
yok edilebileceği çabalarını ateşledi.
Bugün: Amerika Birleşik Devletleri çocuk felcinden
arındırılmıştır. Fakat dünyanın bazı bölgelerinde hastalık
hala sık görülür. Eğer aşıyla korunmazsak, başka bir
ülkeden gelecek tek bir çocuk felci vakası hastalığı geri
getirecektir. Dünyadan hastalığı silme çabaları bir gün
başarılı olursa, o zaman çocuk felci aşısına ihtiyacımız
kalmayacak. O zamana kadar çocuklarımızı aşı
yaptırmaya devam etmeliyiz.
IPV yaşa bağlı olarak kola veya bacağa yapılan bir aşıdır.
Çocuk felci aşısı diğer aşılarla aynı zamanda yapılabilir.
Çocuklar
Çocuklar 4 doz IPV yi aşağıdaki yaşlarda almalıdırlar:
Bir doz 2 aylıkken
Bir doz 4 aylıkken
Bir doz 6-18 aylıkken
Bir rapel doz 4-6 yaşında
Bazı kombine aşılar (aynı aşı içinde birçok aşı vardır)
IPV içerir.
Bu aşıların kullanıldığı çocuklar bir doz daha fazla
(beşinci) çocuk felci aşısı almış olabilir. Bu sorun
oluşturmaz.
Erişkinler
18 yaş ve daha büyük birçok erişkin, çocukken
aşılandıkları için çocuk felci aşısına ihtiyaç hissetmezler.
Fakat bazı erişkinler yüksek risk altındadır ve bunlar için
çocuk felci aşılaması düşünülmelidir:
(1) çocuk felcinin sık görüldüğü yerlere seyahat edenler,
(2) çocuk felci virüsüyle temas edebilecek laboratuar
çalışanları ve
(3) çocuk felci olabilecek hastaları tedavi edecek sağlık
çalışanları.
Bu üç grupta olup ta çocuk felcine karşı hiç
aşılanmamış olanlara 3 doz IPV yapılmalıdırlar:
- İlk iki doz 1-2 ay arayla,
- Üçüncü doz ikinciden 6-12 ay sonra.
Bu üç gruptaki erişkinlerden geçmişte çocuk felci
aşısının 1 veya 2 dozunu almış olanlar geriye kalan
1 veya 2 dozu da almalıdırlar. Daha önceki dozlardan
itibaren geçen sürelerin önemi yoktur
1. Çocuk Felci Nedir?
2. Niçin aşılanmalısınız?
3. Kime ve ne zaman çocuk
felci aşısı yapılmalıdır?
Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages.
See www.immunize.org/vis.
Bu üç gruptaki erişkinlerden 3 veya daha fazla doz
çocuk felci aşısını geçmişte yaptırmış olanlar IPV ile
rapel yaptırabilirler
Doktorunuz size daha fazla bilgi verebilir.
Aşağıdaki kişilere IPV yapılmamalıdır:
IPV nin herhangi bir bileşenine, Neomycin,
streptomycin veya polymyxin B antibiyotiklerine
karşı daha önce hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon
öyküsü olanlar çocuk felci aşısı yapılmamalıdır.
Doktorunuza ciddi alerjiniz varsa söyleyin.
Daha önce çocuk felci aşısından sonra şiddetli alerjik
reaksiyon gelişenlere bir daha çocuk felci aşısı
yapılmamalıdır.
Aşağıdaki kişiler beklemelidirler:
Aşı tarihinde orta veya ağır derecede hastalığı olan
bir kişinin iyileşmesi beklenmeli ve aşı
ertelenmelidir. Soğuk algınlığı gibi hafif hastalığı
olan kişiler aşılanabilir.
Daha fazla bilgi için sağlık doktorunuza danışınız.
Bazı kişilerde aşı yapılan yerde ağrı olabilir. Bugün
kullanılan aşının hiçbir ciddi probleme yol açmadığı
bilinmektedir ve aşıyı yaptıran birçok kişide de hiçbir
problem olmamıştır.
Her zaman, bir aşının ilaçlara benzer şekilde şiddetli
alerjik reaksiyonlar ve ölüm gibi ciddi problemlere neden
olabileceği bilinmelidir. Ancak çocuk felci aşısının ciddi
yan etkilere veya ölüme neden olma riski oldukça
düşüktür.
Nelere bakmam gerekir?
Ciddi allerjik reaksiyon, yüksek ateş veya davranış
değişikliği gibi olağan olmayan bir durum var mı,
bakın.
Ciddi alerjik reaksiyon olursa aşıdan sonraki birkaç
dakika ile birkaç saat arasında olur. Şiddetli allerjik
reaksiyonun bulguları solunum sıkıntısı, halsizlik,seste
boğukluk veya wheezing, çarpıntı, deride kabarıklıklar,
baş dönmesi, solukluk, veya boğazda şişlik olabilir.
Ne yapmalıyım?
Bir doktor çağırın veya hemen aşı yapılan kişiyi
doktora götürün.
Doktorunuza ne olduğunu, ne zaman olduğunu ve
aşının uygulandığı zamanı söyleyin.
Doktorunuzdan Aşı Yan Etki Rapor Sistemi’nin
(VAERS) formunu doldurmasını isteyin veya
kendiniz 1-800-822-7967 nolu telefondan arayarak
veya www.vaers.org web sitesinden VAERS
bildirim formunu doldurun
VAERS tıbbi danışmanlık sağlamaz
Aşıya bağlı zarar görenlerin tıbbi bakım giderlerini
ödemelerine yardımcı olacak bir federal program
(NVICP) 1986 da oluşturulmuştur.
Başvuruda bulunmak ve National Vaccine Injury
Compensation Program hakkında ayrıntılı bilgi almak
isteyenler 1-800-338-2382 yi arayabilir veya web
sitelerini http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
ziyaret edebilir.
Doktorunuza sorun. Size aşı paketleri içindeki
açıklamaları verebilirler veya diğer bilgi
kaynaklarını önerebilirler.
Mahalli veya eyalet sağlık kurumlarını arayın.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ile temas kurun:
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO))
- CDC’nin web sitesini www.cdc.gov/vaccines
ziyaret edin.
Vaccine Information Statement (Interim) – Turkish
Polio Vaccine
11/8/2011
42 U.S.C. § 300aa-26
4. Bazı kişilere IPV aşısı
yapılmamalıdır veya bir süre
beklenmelidir.
5. IPV aşısının riskleri nelerdir?
6. Şiddetli bir reaksiyonda
neler olur ve ne yapılmalıdır?
7. Ulusal Aşı Zararları Giderme
Programı
8. Daha çok bilgiyi nereden
alabilirim?
Translation provided by Mustafa Kozanoglu, MD,
Dogus Child Healthcare Center, Adana, Turkey

More Related Content

What's hot

Araştırma
AraştırmaAraştırma
Araştırmahekuccuk
 
Yeni Koronavirüs (COVID-19)
Yeni Koronavirüs (COVID-19)Yeni Koronavirüs (COVID-19)
Yeni Koronavirüs (COVID-19)Mehmet Bat
 
Yeni asilar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Yeni asilar  (fazlası için www.tipfakultesi.org )Yeni asilar  (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Yeni asilar (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...
Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...
Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...www.tipfakultesi. org
 
ÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASI
ÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASIÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASI
ÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASIanttab
 
AŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMA
AŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMAAŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMA
AŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMAguest5a577db
 
KUŞ GRİBİ
KUŞ GRİBİKUŞ GRİBİ
KUŞ GRİBİanttab
 
Kusgribi
KusgribiKusgribi
Kusgribianttab
 
Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 

What's hot (12)

Araştırma
AraştırmaAraştırma
Araştırma
 
Yeni Koronavirüs (COVID-19)
Yeni Koronavirüs (COVID-19)Yeni Koronavirüs (COVID-19)
Yeni Koronavirüs (COVID-19)
 
Yeni asilar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Yeni asilar  (fazlası için www.tipfakultesi.org )Yeni asilar  (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Yeni asilar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...
Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...
Idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım kılavuzlar ne getiriyor(fazlası için www.ti...
 
ÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASI
ÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASIÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASI
ÇOCUK ÇAĞI AŞI UYGULAMASI
 
Domuz Gribi
Domuz GribiDomuz Gribi
Domuz Gribi
 
AŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMA
AŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMAAŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMA
AŞILAMA ,BAĞIŞIKLAMA
 
Asye 2007
Asye 2007Asye 2007
Asye 2007
 
Asilar
AsilarAsilar
Asilar
 
KUŞ GRİBİ
KUŞ GRİBİKUŞ GRİBİ
KUŞ GRİBİ
 
Kusgribi
KusgribiKusgribi
Kusgribi
 
Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bağişiklik ve bağişiklama (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 

Viewers also liked

Koc holding1119final
Koc holding1119finalKoc holding1119final
Koc holding1119finalHo Chi Chang
 
PayPal Türkiye- E-İhracat Araştırması
PayPal Türkiye- E-İhracat AraştırmasıPayPal Türkiye- E-İhracat Araştırması
PayPal Türkiye- E-İhracat AraştırmasıWebrazzi
 
Jonas Salk
Jonas SalkJonas Salk
Jonas SalkPokachy
 
The benefits of the polio vaccine for child
The benefits of the polio vaccine for childThe benefits of the polio vaccine for child
The benefits of the polio vaccine for childIhsan Umraity
 
Injectable polio vaccine
Injectable polio vaccineInjectable polio vaccine
Injectable polio vaccinedichmu
 
Ipv – need of the hour dr gaurav gupta
Ipv – need of the hour   dr gaurav guptaIpv – need of the hour   dr gaurav gupta
Ipv – need of the hour dr gaurav guptaGaurav Gupta
 
Polio end game presentation
Polio end game presentationPolio end game presentation
Polio end game presentationGaurav Gupta
 
The Salk polio vaccine story
The Salk polio vaccine storyThe Salk polio vaccine story
The Salk polio vaccine storyDave Shafer
 
Polio Final Presentation
Polio Final PresentationPolio Final Presentation
Polio Final PresentationAnkush Ankush
 
POLIO VACCINE
POLIO VACCINEPOLIO VACCINE
POLIO VACCINESha Shi
 
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.Sabio Bernard
 

Viewers also liked (12)

Koc holding1119final
Koc holding1119finalKoc holding1119final
Koc holding1119final
 
PayPal Türkiye- E-İhracat Araştırması
PayPal Türkiye- E-İhracat AraştırmasıPayPal Türkiye- E-İhracat Araştırması
PayPal Türkiye- E-İhracat Araştırması
 
Jonas Salk
Jonas SalkJonas Salk
Jonas Salk
 
The benefits of the polio vaccine for child
The benefits of the polio vaccine for childThe benefits of the polio vaccine for child
The benefits of the polio vaccine for child
 
Injectable polio vaccine
Injectable polio vaccineInjectable polio vaccine
Injectable polio vaccine
 
Ipv – need of the hour dr gaurav gupta
Ipv – need of the hour   dr gaurav guptaIpv – need of the hour   dr gaurav gupta
Ipv – need of the hour dr gaurav gupta
 
Polio end game presentation
Polio end game presentationPolio end game presentation
Polio end game presentation
 
The Salk polio vaccine story
The Salk polio vaccine storyThe Salk polio vaccine story
The Salk polio vaccine story
 
Poliomyelitis
PoliomyelitisPoliomyelitis
Poliomyelitis
 
Polio Final Presentation
Polio Final PresentationPolio Final Presentation
Polio Final Presentation
 
POLIO VACCINE
POLIO VACCINEPOLIO VACCINE
POLIO VACCINE
 
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.
 

Similar to Turkish polio ipv

Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)
Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)
Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)Cameron Wiley
 
Kag kizamik ve_salgin
Kag kizamik ve_salginKag kizamik ve_salgin
Kag kizamik ve_salginkimimben86
 
Hepatit Korunma Ve Tedavi
Hepatit Korunma Ve TedaviHepatit Korunma Ve Tedavi
Hepatit Korunma Ve Tedavimissdj
 
Domuz Gribi
Domuz GribiDomuz Gribi
Domuz Gribianttab
 
Çanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimi
Çanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimiÇanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimi
Çanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimiburhankutuk
 
Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı
Çocuklar İçin Koronavirüs KitabıÇocuklar İçin Koronavirüs Kitabı
Çocuklar İçin Koronavirüs KitabıYunus Emre Tozal
 
Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020
Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020
Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020İsmail Kaya
 
62.VEREM HAFTASI
62.VEREM HAFTASI62.VEREM HAFTASI
62.VEREM HAFTASIburhankutuk
 
Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Farmakovijilans
FarmakovijilansFarmakovijilans
Farmakovijilansİsa Badur
 
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz GerekenlerDomuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz GerekenlerArtı Danışmanlık
 
Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)
HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)
HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)Ali Imran Korkmaz
 
Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
Kkkasunumu
KkkasunumuKkkasunumu
Kkkasunumuanttab
 
Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020
Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020
Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020İsmail Kaya
 
çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Mikroplarla savaş
Mikroplarla savaşMikroplarla savaş
Mikroplarla savaşTulay01
 

Similar to Turkish polio ipv (20)

Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)
Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)
Vaccine Misinformation Field Guide (Turkish Version)
 
Kag kizamik ve_salgin
Kag kizamik ve_salginKag kizamik ve_salgin
Kag kizamik ve_salgin
 
Hepatit Korunma Ve Tedavi
Hepatit Korunma Ve TedaviHepatit Korunma Ve Tedavi
Hepatit Korunma Ve Tedavi
 
Domuz Gribi
Domuz GribiDomuz Gribi
Domuz Gribi
 
Çanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimi
Çanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimiÇanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimi
Çanakkale verem savaşı dispanseri Dgt EğItimi
 
Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı
Çocuklar İçin Koronavirüs KitabıÇocuklar İçin Koronavirüs Kitabı
Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı
 
Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020
Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020
Tobb covid 19 bilgilendirme webinar 25.04.2020
 
62.VEREM HAFTASI
62.VEREM HAFTASI62.VEREM HAFTASI
62.VEREM HAFTASI
 
Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Döküntülü hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Farmakovijilans
FarmakovijilansFarmakovijilans
Farmakovijilans
 
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz GerekenlerDomuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
 
Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Yenidoğan döneminde önlenebilecek sorunlar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Hıv enf ve aids(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)
HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)
HPV-Doç.Dr. Hasan AKGÜL(Akdeniz Universitesi)
 
Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Bulasici hastaliklarla savas yöntemleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Aids
AidsAids
Aids
 
Kkkasunumu
KkkasunumuKkkasunumu
Kkkasunumu
 
Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020
Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020
Lhu covid 19 web sempozyumu 20.04.2020
 
çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)
çOcukluk çaği tbc(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Mikroplarla savaş
Mikroplarla savaşMikroplarla savaş
Mikroplarla savaş
 

More from Arzu Kayaoglu

Polonya yargı sistemi
Polonya yargı sistemiPolonya yargı sistemi
Polonya yargı sistemiArzu Kayaoglu
 
Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu
Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu
Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu Arzu Kayaoglu
 
2015 yılı en çok verilen i̇simler
2015 yılı en çok verilen i̇simler2015 yılı en çok verilen i̇simler
2015 yılı en çok verilen i̇simlerArzu Kayaoglu
 
Tubim 2014 turkiye uyusturucu raporu tr
Tubim 2014 turkiye uyusturucu raporu trTubim 2014 turkiye uyusturucu raporu tr
Tubim 2014 turkiye uyusturucu raporu trArzu Kayaoglu
 
5000151733 5000250181-1-pb
5000151733 5000250181-1-pb5000151733 5000250181-1-pb
5000151733 5000250181-1-pbArzu Kayaoglu
 
4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial
4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial
4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondialArzu Kayaoglu
 
The dangerous and illegal trade in counterfeit medicines
The dangerous and illegal trade in counterfeit medicinesThe dangerous and illegal trade in counterfeit medicines
The dangerous and illegal trade in counterfeit medicinesArzu Kayaoglu
 
refugee surge in europe
refugee surge in europerefugee surge in europe
refugee surge in europeArzu Kayaoglu
 
Evolution des-pme-depuis-10ans-2012
Evolution des-pme-depuis-10ans-2012Evolution des-pme-depuis-10ans-2012
Evolution des-pme-depuis-10ans-2012Arzu Kayaoglu
 

More from Arzu Kayaoglu (14)

Polonya yargı sistemi
Polonya yargı sistemiPolonya yargı sistemi
Polonya yargı sistemi
 
Senat
SenatSenat
Senat
 
Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu
Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu
Uluslararası Af Örgütü yıllık raporu
 
2015 yılı en çok verilen i̇simler
2015 yılı en çok verilen i̇simler2015 yılı en çok verilen i̇simler
2015 yılı en çok verilen i̇simler
 
Tubim 2014 turkiye uyusturucu raporu tr
Tubim 2014 turkiye uyusturucu raporu trTubim 2014 turkiye uyusturucu raporu tr
Tubim 2014 turkiye uyusturucu raporu tr
 
Ai̇ds
Ai̇dsAi̇ds
Ai̇ds
 
5000151733 5000250181-1-pb
5000151733 5000250181-1-pb5000151733 5000250181-1-pb
5000151733 5000250181-1-pb
 
Ucm
UcmUcm
Ucm
 
Amnesty
AmnestyAmnesty
Amnesty
 
4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial
4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial
4e rapport annuel de l'ONU sur le bonheur mondial
 
Cin
CinCin
Cin
 
The dangerous and illegal trade in counterfeit medicines
The dangerous and illegal trade in counterfeit medicinesThe dangerous and illegal trade in counterfeit medicines
The dangerous and illegal trade in counterfeit medicines
 
refugee surge in europe
refugee surge in europerefugee surge in europe
refugee surge in europe
 
Evolution des-pme-depuis-10ans-2012
Evolution des-pme-depuis-10ans-2012Evolution des-pme-depuis-10ans-2012
Evolution des-pme-depuis-10ans-2012
 

Turkish polio ipv

  • 1. ÇOCUK FELCİ AŞISI Bilmeniz Gerekenler Çocuk Felci etkeni virüs olan bir hastalıktır. Virüs vücuda ağız yoluyla girer. Genellikle ciddi bir hastalığa neden olmaz. Bazen felce (kolunu veya bacağını oynatamaz) ve menenjite (beyin zarlarının enfeksiyonu) neden olur. Nefes alıp vermeye yardımcı olan kasları felç ederek hastalığa yakalananların ölümüne neden olabilir. Çocuk felci Amerika Birleşik Devletlerinde eskiden çok yaygındı. Aşının bulunmasından bir yıl önce binlerce insanı felç etti ve öldürdü. İnaktif Çocuk Felci Aşısı (IPV) çocuk felcini önleyebilir. Tarihçe: Amerika Birleşik Devletlerinde ki 1916 salgını 6000 kişiyi öldürdü ve 27,000 den fazla kişiyi felç etti. 1950 lerde her yıl 25,000 den fazla çocuk felci vakası görülüyordu. Çocuk felci aşılaması 1955 yılında başlatıldı. 1960 yılına gelindiğinde vaka sayısı 3,000 e ve 1979 da sadece 10 a düştü. Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde ki çocuk felci aşılamalarının başarısı dünya üzerinden çocuk felcinin yok edilebileceği çabalarını ateşledi. Bugün: Amerika Birleşik Devletleri çocuk felcinden arındırılmıştır. Fakat dünyanın bazı bölgelerinde hastalık hala sık görülür. Eğer aşıyla korunmazsak, başka bir ülkeden gelecek tek bir çocuk felci vakası hastalığı geri getirecektir. Dünyadan hastalığı silme çabaları bir gün başarılı olursa, o zaman çocuk felci aşısına ihtiyacımız kalmayacak. O zamana kadar çocuklarımızı aşı yaptırmaya devam etmeliyiz. IPV yaşa bağlı olarak kola veya bacağa yapılan bir aşıdır. Çocuk felci aşısı diğer aşılarla aynı zamanda yapılabilir. Çocuklar Çocuklar 4 doz IPV yi aşağıdaki yaşlarda almalıdırlar: Bir doz 2 aylıkken Bir doz 4 aylıkken Bir doz 6-18 aylıkken Bir rapel doz 4-6 yaşında Bazı kombine aşılar (aynı aşı içinde birçok aşı vardır) IPV içerir. Bu aşıların kullanıldığı çocuklar bir doz daha fazla (beşinci) çocuk felci aşısı almış olabilir. Bu sorun oluşturmaz. Erişkinler 18 yaş ve daha büyük birçok erişkin, çocukken aşılandıkları için çocuk felci aşısına ihtiyaç hissetmezler. Fakat bazı erişkinler yüksek risk altındadır ve bunlar için çocuk felci aşılaması düşünülmelidir: (1) çocuk felcinin sık görüldüğü yerlere seyahat edenler, (2) çocuk felci virüsüyle temas edebilecek laboratuar çalışanları ve (3) çocuk felci olabilecek hastaları tedavi edecek sağlık çalışanları. Bu üç grupta olup ta çocuk felcine karşı hiç aşılanmamış olanlara 3 doz IPV yapılmalıdırlar: - İlk iki doz 1-2 ay arayla, - Üçüncü doz ikinciden 6-12 ay sonra. Bu üç gruptaki erişkinlerden geçmişte çocuk felci aşısının 1 veya 2 dozunu almış olanlar geriye kalan 1 veya 2 dozu da almalıdırlar. Daha önceki dozlardan itibaren geçen sürelerin önemi yoktur 1. Çocuk Felci Nedir? 2. Niçin aşılanmalısınız? 3. Kime ve ne zaman çocuk felci aşısı yapılmalıdır? Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis.
  • 2. Bu üç gruptaki erişkinlerden 3 veya daha fazla doz çocuk felci aşısını geçmişte yaptırmış olanlar IPV ile rapel yaptırabilirler Doktorunuz size daha fazla bilgi verebilir. Aşağıdaki kişilere IPV yapılmamalıdır: IPV nin herhangi bir bileşenine, Neomycin, streptomycin veya polymyxin B antibiyotiklerine karşı daha önce hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon öyküsü olanlar çocuk felci aşısı yapılmamalıdır. Doktorunuza ciddi alerjiniz varsa söyleyin. Daha önce çocuk felci aşısından sonra şiddetli alerjik reaksiyon gelişenlere bir daha çocuk felci aşısı yapılmamalıdır. Aşağıdaki kişiler beklemelidirler: Aşı tarihinde orta veya ağır derecede hastalığı olan bir kişinin iyileşmesi beklenmeli ve aşı ertelenmelidir. Soğuk algınlığı gibi hafif hastalığı olan kişiler aşılanabilir. Daha fazla bilgi için sağlık doktorunuza danışınız. Bazı kişilerde aşı yapılan yerde ağrı olabilir. Bugün kullanılan aşının hiçbir ciddi probleme yol açmadığı bilinmektedir ve aşıyı yaptıran birçok kişide de hiçbir problem olmamıştır. Her zaman, bir aşının ilaçlara benzer şekilde şiddetli alerjik reaksiyonlar ve ölüm gibi ciddi problemlere neden olabileceği bilinmelidir. Ancak çocuk felci aşısının ciddi yan etkilere veya ölüme neden olma riski oldukça düşüktür. Nelere bakmam gerekir? Ciddi allerjik reaksiyon, yüksek ateş veya davranış değişikliği gibi olağan olmayan bir durum var mı, bakın. Ciddi alerjik reaksiyon olursa aşıdan sonraki birkaç dakika ile birkaç saat arasında olur. Şiddetli allerjik reaksiyonun bulguları solunum sıkıntısı, halsizlik,seste boğukluk veya wheezing, çarpıntı, deride kabarıklıklar, baş dönmesi, solukluk, veya boğazda şişlik olabilir. Ne yapmalıyım? Bir doktor çağırın veya hemen aşı yapılan kişiyi doktora götürün. Doktorunuza ne olduğunu, ne zaman olduğunu ve aşının uygulandığı zamanı söyleyin. Doktorunuzdan Aşı Yan Etki Rapor Sistemi’nin (VAERS) formunu doldurmasını isteyin veya kendiniz 1-800-822-7967 nolu telefondan arayarak veya www.vaers.org web sitesinden VAERS bildirim formunu doldurun VAERS tıbbi danışmanlık sağlamaz Aşıya bağlı zarar görenlerin tıbbi bakım giderlerini ödemelerine yardımcı olacak bir federal program (NVICP) 1986 da oluşturulmuştur. Başvuruda bulunmak ve National Vaccine Injury Compensation Program hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 1-800-338-2382 yi arayabilir veya web sitelerini http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation ziyaret edebilir. Doktorunuza sorun. Size aşı paketleri içindeki açıklamaları verebilirler veya diğer bilgi kaynaklarını önerebilirler. Mahalli veya eyalet sağlık kurumlarını arayın. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ile temas kurun: - 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)) - CDC’nin web sitesini www.cdc.gov/vaccines ziyaret edin. Vaccine Information Statement (Interim) – Turkish Polio Vaccine 11/8/2011 42 U.S.C. § 300aa-26 4. Bazı kişilere IPV aşısı yapılmamalıdır veya bir süre beklenmelidir. 5. IPV aşısının riskleri nelerdir? 6. Şiddetli bir reaksiyonda neler olur ve ne yapılmalıdır? 7. Ulusal Aşı Zararları Giderme Programı 8. Daha çok bilgiyi nereden alabilirim? Translation provided by Mustafa Kozanoglu, MD, Dogus Child Healthcare Center, Adana, Turkey