SlideShare a Scribd company logo
جامع 
صحيح الأذكار 
للعلامة المحدث 
محمد ناصر الدين الألباني 
ى ڲ رحمه لله تعا 
جمع و ترتيب 
أبي الحسن محمد بن حسن الشيخ 
ن ؈ غفر لله له ولوالديه ولجميع المسلم
الفهرس 
المقدمة .......................................................................................................................................................... 10 
ار .......................................................................................................................................... 12 ڈٔ ي ال ࡩ 1. أذكار طر 
ي الصباح خاصة ................................................................................................................................ 14 ࡩ 2. ما يقال 
ي المساء خاصة .................................................................................................................................. 14 ࡩ 3. ما يقال 
4. ما يقال عند النوم ........................................................................................................................................ 14 
5. ما يقول إذا وضع ثوبه لنوم ونحوه ....................................................................................................................... 17 
6. الدعاء إذا فزع من النوم .................................................................................................................................. 17 
7. الدعاء إذا تقلب بالليل ................................................................................................................................... 17 
8. ما يقول مَن استيقظ بالليل .............................................................................................................................. 17 
ي الثلث الآخر من الليل ............................................................................................................ 18 ࡩ 9. الدعاء والاستغفار 
ي الوتر ..................................................................................................................................... 18 ࡩ 10 . دعاء القنوت 
11 . الذكر بعد الوتر ........................................................................................................................................... 19 
ي الصلوات الخمس للنازلة .................................................................................................................... 19 ࡩ 12 . القنوت 
13 . ما يصنع من رأى رؤيا يكرهها ............................................................................................................................. 19 
14 . أذكار الاستيقاظ من النوم ............................................................................................................................... 20 
15 . دخول الخلاء .............................................................................................................................................. 20 
16 . ما يقول إذا خرج من الخلاء .............................................................................................................................. 21 
17 . الدعاء إذا لبس ثوباً جديداً ............................................................................................................................... 21 
18 . الدعاء لمن لبس ثوباً جديداً .............................................................................................................................. 21 
ى الوضوء .................................................................................................................................... 21 ڴ 19 . التسمية ع 
20 . الذكر بعد الوضوء ....................................................................................................................................... 22 
21 . الصلاة بعد الوضوء ...................................................................................................................................... 22 
22 . ما يقول إذا خ رج من المنـزل ............................................................................................................................... 22 
23 . الذكر عند دخول المنـزل .................................................................................................................................. 23 
ى المسجد ................................................................................................................................. 23 ڲ 24 . دعاء الخرو ج إ 
25 . الدعاء عند دخول المسجد ............................................................................................................................... 23 
26 . الدعاء عند الخروج من المسجد......................................................................................................................... 24 
27 . فضل الأذان ............................................................................................................................................... 24 
28 . صفة الأذان ............................................................................................................................................... 25 
ى الأذان ......................................................................................................................................... 25 ڴ 29 . الزيادة ع 
30 . الذكر عند سماع المؤذن .................................................................................................................................. 27 
ن الأذان والإقامة ............................................................................................................................... 28 ؈ 31 . الدعاء ب 
[ 2 ]
32 . صفة الإقامة .............................................................................................................................................. 29 
33 . القول عند سماع الإقامة ................................................................................................................................. 29 
ن ............................................................................................................................ 30 ؈ ن يدي المصل ؈ 34 . خطبة الإمام ب 
ر للصلاة ............................................................................................................................................ 30 ؈ 35 . التكب 
36 . استفتاح الصلاة .......................................................................................................................................... 30 
37 . الاستعاذة قبل القراءة .................................................................................................................................... 32 
وفضائلها .............................................................................................................................. 32  الفاتحة  38 . ركنية 
33 .................................................................................................................................  الفاتحة  39 . صفة قراءة 
33 .............................................................................................................  الفاتحة  40 . ما يقول من لم يستطع قراءة 
ن )) خلف الأمام ............................................................................................................................... 33 ؈ 41 . قول (( آم 
ن )) ......................................................................................................................................... 34 ؈ 42 . الجهر بـ(( آم 
ى الإمام ........................................................................................................................................... 34 ڴ 43 . الفتحُ ع 
ي الصلاة ......................................................................................................................... 34 ࡩ ء ܣۜء 44 . التسبيح لمن نابه 
ي سنة الفجر ..................................................................................................................................... 34 ࡩ 45 . القراءة 
ي صلاة الفجر .................................................................................................................................... 35 ࡩ 46 . القراءة 
ي صلاة الفجر يوم الجمعة ..................................................................................................................... 35 ࡩ 47 . القراءة 
ي صلاة الظهر .................................................................................................................................... 35 ࡩ 48 . القراءة 
ي صلاة العصر ................................................................................................................................... 35 ࡩ 49 . القراءة 
ي صلاة المغرب ................................................................................................................................... 36 ࡩ 50 . القراءة 
ي سنة المغرب .................................................................................................................................... 36 ࡩ 51 . القراءة 
ي صلاة العشاء ................................................................................................................................... 36 ࡩ 52 . القراءة 
ي صلاة الليل ..................................................................................................................................... 36 ࡩ 53 . القراءة 
ي صلاة الوتر ..................................................................................................................................... 37 ࡩ 54 . القراءة 
ي صلاة الجمعة .................................................................................................................................. 37 ࡩ 55 . القراءة 
ي صلاة العيدين.................................................................................................................................. 37 ࡩ 56 . القراءة 
ي صلاة الجنازة ................................................................................................................................... 37 ࡩ 57 . القراءة 
58 . أذكار الركوع ............................................................................................................................................... 37 
59 . القيام من الركوع ......................................................................................................................................... 38 
60 . أذكار السجود ............................................................................................................................................. 39 
ن ..................................................................................................................................... 40 ؈ ن السجدت ؈ 61 . الأذكار ب 
ي الصلاة ......................................................................................................................................... 40 ࡩ 62 . التشهد 
ي التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه ......................................................................................... 40 ࡩ  ܣۗ ى الن ڴ 63 . الصلاة ع 
بعد التشهد ........................................................................................................................ 41  ܣۗ ى الن ڴ 64 . الصلاة ع 
[ 3 ]
65 . الدعاء بعد التشهد ....................................................................................................................................... 42 
66 . التسليم من الصلاة ....................................................................................................................................... 44 
67 . الذكر والدعاء بعد الصلاة ............................................................................................................................... 44 
68 . صفة عقد التسبيح ....................................................................................................................................... 47 
ي الصلاة لدفع الوسوسة ............................................................................................................ 47 ࡩ 69 . الاستعاذةُ والتَّفْلُ 
70 . فضل قراءة القرآن ........................................................................................................................................ 47 
48 ......................................................................................................................................  ܣۗ 71 . صفة قراءة الن 
ن الصوت بالقراءة .................................................................................................................................. 48 ؈ 72 . تحس 
73 . ما يستحب من الذكر أثناء القراءة ...................................................................................................................... 49 
74 . إذا مر بآية رحمة أن يسأل لله من فضله وإذا مر بآية عذاب تعوذ .................................................................................... 49 
75 . دعاء سجود التلاوة ....................................................................................................................................... 49 
76 . فضل سجود الت لاوة ...................................................................................................................................... 50 
ي كم يختم القرآن ........................................................................................................................................ 50 ࡩ 77 . 
78 . الدعاء عند ختم القرآن .................................................................................................................................. 50 
رة التلاوة......................................................................................................................... 50 ؆ 79 . الأمر بتعاهد القرآن بك 
عن قول : نسيت آية كذا............................................................................................................................ 51 ܣ 80 . النه 
ى .............................................................................................................................................. 51 ڍ 81 . صلاة الض 
82 . دعاء صلاة الاستخارة ..................................................................................................................................... 51 
83 . النداء لصلاة الكسوف ................................................................................................................................... 51 
84 . الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف ............................................................................................................... 51 
85 . صلاة الكسوف ............................................................................................................................................ 52 
54 ...............................................................................................................................  ܣۗ ى الن ڴ 86 . فضل الصلاة ع 
ي كل مجلس .................................................................................................... 54 ࡩ  ܣۗ ى الن ڴ 87 . وجوب ذكر لله والصلاة ع 
ن يدي الدعاء .................................................................................................................... 55 ؈ ب  ܣۗ ى الن ڴ 88 . الصلاة ع 
يوم الجمعة ........................................................................................................................ 55  ܣۗ ى الن ڴ 89 . الصلاة ع 
90 . خطبة الحاجة ............................................................................................................................................. 55 
91 . قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ......................................................................................................................... 56 
ي آخر ساعة يوم الجمعة ........................................................................................................................ 57 ࡩ 92 . الدعاء 
93 . دعاء ليلة القدر ........................................................................................................................................... 57 
94 . صفة صلاة الاستسقاء .................................................................................................................................... 57 
95 . دعاء الاستسقاء ........................................................................................................................................... 57 
96 . الدعاء عند الريح.......................................................................................................................................... 58 
عن سب الريح ...................................................................................................................................... 58 ܣ 97 . النه 
[ 4 ]
98 . الدعاء عند الرعد ......................................................................................................................................... 58 
99 . الدعاء عند نزول المطر ................................................................................................................................... 59 
100 .الدعاء وقت المطر إذا خيف منه الضرر ................................................................................................................. 59 
101 .ما يفعل عند نزول المطر ................................................................................................................................. 59 
102 .الذكر بعد نزول المغيث ................................................................................................................................... 59 
103 .الدعاء عند رؤية الهلال .................................................................................................................................. 59 
104 .الاستعاذة عند روية القمر ............................................................................................................................... 60 
عن سب الديك ..................................................................................................................................... 60 ܣ 105 .النه 
106 .الدعاء عند سماع صياح الديك بالليل .................................................................................................................. 60 
ر بالليل ................................................................................................ 60 ؈ يق الحم ڈٰ 107 .الاستعاذة عند سماع نباح الكلاب و 
108 .إفشاء السلام.............................................................................................................................................. 60 
109 .صفة إلقاء السلام ........................................................................................................................................ 61 
110 .صفة رد السلام............................................................................................................................................ 61 
ر .......................................................................................................... 61 ؈ ى الكث ڴ والقليل ع ܣۜء ى الما ڴ 111 .تسليم الراكب ع 
ي كل لقاء ................................................................................................................................... 61 ࡩ 112 .إلقاء السلام 
113 .السلام عند القيام من المجلس ........................................................................................................................... 62 
ى الصبيان ...................................................................................................................................... 62 ڴ 114 .السلام ع 
ر المحارم ................................................................................................................ 62 ؈ ى النساء من غ ڴ 115 .سلام الرجال ع 
ر المحارم ....................................................................................................................... 63 ؈ 116 .حكم مصافحة النساء غ 
ى أهل بيتٍ ............................................................................................................................ 63 ڴ 117 .السلام إذا دخل ع 
118 .سلام الرجل إذا دخل بيته ................................................................................................................................ 63 
ى النائم ......................................................................................................................................... 64 ڴ 119 .السلام ع 
120 .السلام ممن دخل بيتاً ليس فيه أحد .................................................................................................................... 64 
ي والرد بالإشارة ........................................................................................................................ 64 ڴ ى المص ڴ 121 .السلام ع 
رهم ...................................................................................................... 65 ؈ ي وغ ڤ ى قارئ القرآن والمؤذن والدا ڴ 122 .السلام ع 
123 .حكم التشميت وإلقاء السلام ورده والأمام يخطب ..................................................................................................... 65 
ود والنصارى بالسلام ....................................................................................................................... 66 ڈٕ 124 .لا تبدأوا ال 
ى الكافر .............................................................................................................................. 66 ڴ 125 .كيف يرد السلام ع 
126 .دعاء دخول السوق ....................................................................................................................................... 67 
ي المسجد ...................................................................................................................... 67 ࡩ 127 .ما يقال لمن يبيع أو يبتاع 
ي المسجد ....................................................................................................................... 67 ࡩ 128 .ما يقال لمن ينشد ضالة 
ي المسجد ......................................................................................................................... 67 ࡪ 129 .إنشاد الشعر الحسن 
130 .الدعاء لمن غلبه الدين .................................................................................................................................... 68 
[ 5 ]
131 .دعاء من استصعب عليه أمر ............................................................................................................................ 68 
132 .الدعاء لمن عرض عليك ماله ............................................................................................................................. 68 
رض عند السداد ............................................................................................................................... 68 ؅ 133 .دعاء المق 
ي لله .................................................................................................................... 68 ࡩ 134 .ما يقول من قال له إني: أحبك 
ي لله ........................................................................................................................ 69 ࡩ 135 .إعلام الرجل أخاه أنه يحبه 
136 .الدعاء بظهر الغيب ....................................................................................................................................... 69 
137 .الدعاء لمن صنع لك معروفاً .............................................................................................................................. 69 
138 .ماذا يقول إذا مَدَحَ مسلماً ................................................................................................................................ 69 
139 .ماذا يقول الرجل إذا يِ 
زُكّ .................................................................................................................................. 70 
140 .دعاء الخوف من الشرك .................................................................................................................................. 70 
141 .لا يقال ما شاء لله وشاء فلان ............................................................................................................................ 70 
ر لله ................................................................................................................................ 71 ؈ عن الحلف بغ ܣ 142 .النه 
عن سب الدهر ..................................................................................................................................... 71 ܣ 143 .النه 
144 .ما يقال عند التعجب ..................................................................................................................................... 71 
ر عند الأمر السار .................................................................................................................................. 71 ؈ 145 .التكب 
146 .الدعاء لمن سببته ......................................................................................................................................... 71 
147 .ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً ............................................................................................................................ 71 
148 .دعاء العطاس ............................................................................................................................................. 72 
149 .لا يشمت العاطس إذا لم يحمد لله ...................................................................................................................... 72 
150 .إذا تكرر العطاس ......................................................................................................................................... 73 
151 .ما يقال للكافر إذا عطس ................................................................................................................................. 73 
152 .ما يفعل من تثاءب ........................................................................................................................................ 73 
ي المجلس .......................................................................................................................................... 73 ࡩ 153 .الذكر 
154 .دعاء كفارة المجلس ....................................................................................................................................... 73 
155 .الدعاء لذهاب الغضب ................................................................................................................................... 74 
ي له ............................................................................................................................ 74 ڤ 156 .دعاء من أهدى هدية ود 
157 .الدعاء عند رؤية باكورة الثمر ........................................................................................................................... 74 
158 .دعاء شراء الدابة أو السيارة ............................................................................................................................. 74 
ى الطعام ..................................................................................................................................... 74 ڴ 159 .التسمية ع 
ي أول طعامه ...................................................................................................................... 75 ࡩ أن يذكر لله ܣۜ 160 .من نس 
ى الطعام الذي لا يدري أذكر عليه اسم لله أم لا .......................................................................................... 75 ڴ 161 .التسمية ع 
162 .الدعاء بعد الطعام ....................................................................................................................................... 75 
ن ................................................................................................................................... 76 ؄ 163 .ما يقول إذا شرب الل 
[ 6 ]
164 .التسمية عند الشراب .................................................................................................................................... 76 
165 .دعاء الضيف لأهل الطعام ............................................................................................................................... 76 
166 .دعاء الصائم عند فطره .................................................................................................................................. 76 
167 .الدعاء لمن أفطر عنده .................................................................................................................................... 76 
168 .ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ..................................................................................................... 76 
169 .دعاء من نزل به ضيف .................................................................................................................................... 77 
170 .ما يقول الصائم إذا سابه أحد ........................................................................................................................... 77 
وج ........................................................................................................................................... 77 ق؅ 171 .الدعاء للم 
ى زوجته ليلة العرس .......................................................................................................... 77 ڴ وج إذا دخل ع ق؅ 172 .دعاء الم 
173 .الدعاء قبل الجماع ....................................................................................................................................... 78 
174 .الدعاء للمولود عند تحنيكه ............................................................................................................................. 78 
ر عجز ولا تفريط .................................................................................................. 78 ؈ 175 .الدعاء بعد التسليم للقضاء من غ 
ي الدعاء ولا يقل إن شئت ........................................................................................................................ 78 ࡩ 176 .العزم 
ي الدنيا ............................................................................................................... 78 ࡩ 177 .كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة 
178 .الحمد لمن جاءه أمر يسره أو يكرهه ...................................................................................................................... 78 
179 .ما يقال عند الكرب ....................................................................................................................................... 78 
180 .ما يقال عند الهم والحزن ................................................................................................................................. 79 
ى نفسه وأهله والمال ...................................................................................................... 79 ڴ عن أن يدعو المسلم ع ܣ 181 .النه 
رهم ......................................................................................................................... 80 ؈ 182 .ما يقال من خاف قوماً أو غ 
183 .الدعاء لطرد الشيطان .................................................................................................................................... 80 
ن .......................................................................................................................... 81 ؈ 184 .الدعاء لرد كيد مردة الشياط 
ي إيمانه ........................................................................................................................ 81 ࡩ 185 .ما يفعل من أصابه شك 
186 .العصمة من الدجال ...................................................................................................................................... 82 
ى ............................................................................................................................................ 83 ࡪ ي الر ࡩ 187 .ما جاء 
188 .ما يعوذ به الأولاد .......................................................................................................................................... 85 
ء يراه ويعجبه ويخشىأن يصيبه بعينه ............................................................................................................. 85 ܣۜآ 189 .ال 
ي جسده ......................................................................................................................... 85 ࡩ 190 .الدعاء لمن أحس وجعاً 
191 .فضل عيادة المريض ...................................................................................................................................... 85 
192 .الدعاء للمريض ........................................................................................................................................... 85 
193 .الدعاء عند رؤية أهل البلاء .............................................................................................................................. 86 
ء ................................................................................................................................... 86 ܣۜآ ر ب ؈ 194 .ما يقول إذا تط 
الموت ........................................................................................................................................ 86 ܣۚ 195 .كراهية تم 
196 .دعاء المريض إذا شعر بقرب اجله ....................................................................................................................... 87 
[ 7 ]
ن عند الموت......................................................................................................................................... 87 ؈ 197 .التلق 
198 .الدعاء عند الميت ......................................................................................................................................... 87 
199 .دعاء من أصيب بمصيبة ................................................................................................................................. 88 
200 .صفة صلاة الجنازة ....................................................................................................................................... 88 
ي صلاة الجنازة ........................................................................................................................... 89 ࡩ 201 .الدعاء للميت 
202 .الدعاء للطفل ............................................................................................................................................. 89 
ى السِّقْط ............................................................................................................................. 90 ڴ ى ع ڴ 203 .الدعاء إذا صّ 
ر ................................................................................................................................... 90 ؄ 204 .دعاء دخول الميت الق 
205 .الدعاء بعد الدفن ......................................................................................................................................... 90 
206 .دعاء التعزية ............................................................................................................................................... 90 
207 .دعاء زيارة المقابر .......................................................................................................................................... 91 
ن ...................................................................................................................... 92 ؈ 208 .ما يقال عند المرور بقبور المشرك 
ن لمن أراد السفر ............................................................................................................................. 92 ؈ 209 .صلاة ركعت 
ن إذا قدم من السفر ......................................................................................................................... 93 ؈ 210 .صلاة ركعت 
211 .دعاء المقيم للمسافر ...................................................................................................................................... 93 
212 .دعاء المسافر للمقيم ...................................................................................................................................... 93 
213 .دعاء ركوب الدابة ......................................................................................................................................... 93 
رت الدابة أو ما يقوم مقامها ............................................................................................................ 93 ؆ 214 .التسمية إذا ع 
215 .دعاء السفر ............................................................................................................................................... 94 
ى المرتفعات والتسبيح عند الهبوط ........................................................................................................... 94 ڴ ر ع ؈ 216 .التكب 
217 .دعاء دخول القرية أو البلدة إذا أراد دخولها ............................................................................................................ 94 
ره ..................................................................................................................... 94 ؈ ي سفر أو غ ࡩ 218 .الدعاء لمن نزل منـزلاً 
219 .دعاء المسافر إذا أسحر .................................................................................................................................. 94 
220 .دعاء الرج وع من السفر .................................................................................................................................. 94 
لقاء العدو ................................................................................................................................ 94 ܣۚ عن تم ܣ 221 .النه 
222 .ما يقال عند لقاء العدو .................................................................................................................................. 95 
ي سبيل لله .............................................................................................................................. 95 ࡩ 223 .سؤال الشهادة 
224 .صفة التلبية ............................................................................................................................................... 95 
225 .الدعاء عند رؤيته الكعبة ................................................................................................................................. 95 
226 .الذكر عند الحجر الأسود ................................................................................................................................ 95 
ي الطواف ......................................................................................................................................... 96 ࡩ 227 .الذكر 
ن الركن اليماني والحجر الأسود ............................................................................................................... 96 ؈ 228 .الدعاء ب 
96 ............................................................................................................................  229 .الذكر عند مقام إبراهيم 
[ 8 ]
230 .الدعاء عند شرب ماء زمزم ............................................................................................................................... 96 
ى الصفا والمروة ................................................................................................................................ 96 ڴ 231 .الدعاء ع 
ي .......................................................................................................................................... 96 ڥ ي الس ࡩ 232 .الدعاء 
233 .الدعاء يوم عرفه .......................................................................................................................................... 97 
234 .الدعاء عند المشعر الحرام ............................................................................................................................... 97 
ر عند رمي الجمار .................................................................................................................................. 97 ؈ 235 .التكب 
ي صلاة العيد ..................................................................................................................................... 97 ࡩ ر ؈ 236 .التكب 
ي أيام العيدين............................................................................................................................. 97 ࡩ ر ؈ 237 .صفة التكب 
نئة يوم العيد .......................................................................................................................................... 98 ڈْ 238 .ال 
239 .الذكر عند ذبح الأضحية ................................................................................................................................. 98 
ى الذبيحة .................................................................................................................................... 98 ڴ 240 .التسمية ع 
ي الدعاء ......................................................................................................................................... 99 ࡩ اد ڈْ 241 .الاج 
ى ........................................................................................................................................... 99 ڲ 242 .أسماء لله تعا 
243 .دعاء لله باسمه الأعظم ................................................................................................................................... 99 
244 .سؤال لله الجنة والاستجارة من النار ................................................................................................................. 100 
ي الدعاء والذكر...................................................................................................................... 100 ࡩ 245 .استقبال القبلة 
ي الاستغفار ................................................................................................................................... 101 ࡩ رغيب ؅ 246 .ال 
ي الدعاء ...................................................................................................................................... 101 ࡩ رغيب ؅ 247 .ال 
فھرس المراجع .............................................................................................................................................. 102 
[ 9 ]
المقدمة 
دهِ لله فلا مُضِلِّ له, ومن يضلل فلا ڈٱ إنَّ الحمدَ لله, نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسِنا, ومن سَيّئاتِ أعمالنا, من 
هادي له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا لله وحدهُ لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله. 
ى آل محمد, كما باركت ڴ الأمي وع ܣۗ ى محمد الن ڴ ى آل إبراهيم, وبارك ع ڴ ى آل محمد, كما صليت ع ڴ الأمي, وع ܣۗ ى محمدٍ الن ڴ اللهمَّ صلّ ع 
[ 10 ] 
ن, إنّك حميد مجيد. ؈ ي العالم ࢭ ى آل إبراهيم ڴ ع 
أما بعد: 
ا مما صححه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني من كتبه المطبوعة رجاء أن يعم نفعها ڈْ فهذه الأذكار النبوية جمع 
ن والمسلمات. ؈ المسلم 
ى الطريقة الآتية: ڴ ا ع ڈٕ ي ف ڴ وعم 
ى ـ. ڲ ى الفوائد والشوارد من كتبه ـ رحمه لله تعا ڴ 1. ذكرت تحت كل حديث مصدرًا أو مصدرين لمن أراد الوقوف ع 
ى ما صححه ـ رحمه لله ـ. ڴ 2. اقتصرت ع 
ى العمل إن وجد, من أجل أن يكون حافزًا ومشجعاً . ڴ رتب ع ؅ 3. نقلت الحديث كاملاً مع ذكر الصحابي والأجر الم 
رها. ؈ ى سبيل المثال أرقام [ 178،88،19،18،17 ] وغ ڴ راجعات العلامة ـ رحمه لله ـ فانظر ع ؅ 4. اعتنيت ب 
5. نِةً للكتابِ 
وضعت تعليقات للإمام ـ رحمه لله ـ مُزَيّ , مُعْظِمَةً لفوائدهِ مع الاختصار بقدر الإمكان. 
لها تعلق بالأذكار . ܣۘ ي الفضائل والآداب ال ࢭ 6. ذكرت بعض الأبواب 
ر أني أرجو من لله أن يكون كتابي هذا جامعاً لها. ؈ ن, غ ؈ ي الأذكار من تعرض لحديث أو حديث ࢭ وإن كان من كتب 
ى ڴ ى نبينا محمدٍ وع ڴ ى لله وسلم ع ڴ ن وص ؈ ا و قرأها ونشرها وجميع المسلم ڈّ ا من كت ڈ٭ و أسأل لله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع 
ن. ؈ ى يوم الدين اللهم آم ڲ م إ ڈْ ى طريق ڴ أصحابه ومن اتبع منهجهم وسار ع 
ي عفو ربه ڊ را 
أبو الحسن محمد بن حسن بن عبد الحميد الشيخ 
ن ؈ غفر لله له ولوالديه ولجميع المسلم 
مصر ــ كفر الشيخ ــ فوه 
ريط ؄ ق
الأمي وبعد هذا الكتاب كما جمعه أبو الحسن محمد بن حسن بن عبد ܣۗ ى محمد الن ڴ بعد حمد لله عز وجل والصلاة والسلام ع 
الحميد الشيخ غفر لله له ولوالديه ، من ما صححه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه لله ، من كتبه 
ن ؈ ى أذكار موضوع مع ڴ ى القا رئ الحصول ع ڴ يسهل ع ܢۘ ر تنسيق الكتاب باستخدام الألوان ح ؈ المطبوعة بدون زيادة او نقص ولكن مع تغ 
ي كالأتي : ۂ و 
„ للذكر ( „ تكرار الذكر ( „ فضل الذكر ( „ تخريج الحديث ( 
[ 11 ]
ار ڈٔ ي ال ࡩ أذكار طر 
َ 
إذا أ : 
قال ܢۜ مس  قال كانَ رسول لله  1. عن عبد لله بن مسعود 
ءٍ قديرٌ , ربِّ ܣۜء ى كلّ ڴ أمْسَينا وأ , والحمدُ لله, و لا إلهَ إلا لله وحدَهُ لا شريكَ له، لهُ الملكُ وله الحمدُ , وهو ع 
َ 
ى عهدِكَ ووعدِكَ ڴ وأ , نا ع 
َ 
فَماتَ مِنْ يَوْمِه قَبْلَ أ , هْلِ الجنَّة 
ي شأنيَ ڲ يُّ يا قيومُ برحمتِكَ أستغيثُ , أصلحْ ڌ ي ما أ : إذا أصبحتِ وإذا أمسيتِ يا ڥ كِ أنْ تسم 
َ 
وأ , جُرَّهُ 
سوءاً ܣۜ ى نَفْس ڴ رِفَ ع ؅ أ , وشرِّ الشَّيْطانِ وشِرْكِهِ , قَ 
اللهمَّ إِ نّوالآخِرَِ ة, لُ 
ك العفوَ والعافِيةَي دِ يودُنْ يايَ وأ , اللهمَّ اسُْ 
رْ ؅ ܣۚ عَوْراتي, ࢭ وآمِن رَوْعاتي, اللهمَّ ܣۘ ࢮ ڲ احفَظْ 
مِن ب ن يدَيَّ ومِن خَلْفي, وعَن يمي , وعن ܣۚ ؈ شِما ي، ومِن فَوْ ي, غْتالَ مِن تَحْ ܣۚ [ 12 ] 
َ 
الملكُ لله ܢۜ (( مْس 
رْ ما ؈ لُك خ 
َ 
ي هذه الليلةِ , وشرِّ ما بعدَها, ربِّ أعوذُ بك مِن الكَسَلِ , وسوءِ ࢭ رَ ما بعدَها, وأعوذُ بك من شرِّ ما ؈ ي هذهِ اللَّيلةِ , وخ ࢭ أسأ 
رِ )) ؄ ي القَ ࢭ ي النَّارِ , وعذابٍ ࢭ ر ربِّ أعوذُ بكَ مِن عَذابٍ ؄ الكَِ 
وإذا أصبح قال أيضاً : ((أصبحنا وأصبح الملك لله)) 
[ [مختصر مسلم 1894 
مُِ أصحابَه  ܣۗ كان الن  2. عن أبي هريرة 
يعلّ , فيقولُ : 
َ 
َ 
إِذا أ : صْبَحْنا 
(( صبحَ أ 
حَدُكُم فَلْيَقُل 
َ 
َ 
ܢۜ اللهمَّ بكَ أ , وبكَ أمْسَيْنا, وبكَ نَحيا, وبكَ نَموتُ , وإليكَ النُّشورُ . مس 
وإِذا أ فَلْيقُلْ : اللهمَّ بكَ 
َ 
َ 
أ مْسَينا 
, صْبَحنا 
ر )) ؈ وبكَ أ , وبكَ نحْيا, وبكَ نَموتُ .وإليكَ المصُ 
[ [الصحيحة 262 
قال:  ܣۗ عن الن  3. عن سداد بن أوس 
(( سَيِّدُ الاستغفار: يِ 
نتَ ربّ 
َ 
, نا عبدُكَ ܣۚ اللهـمَّ أ , لا إلهَ إلا أنتَ , خَلَقْتَ 
َ 
َ 
وأ , عْتُ 
ما استَط , أعـوذُ بـكَ مِن 
َ 
ܣۗ ڴ شرِّ ما صَنَعْتُ , أبوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ ع 
ي, بوءُ ل 
كَ بذَن َ 
َ 
فإنَّه لا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلا أ )) 
ي, نتَ ڲ وأ , فاغفِرْ 
َ 
اڈَ٭ ارِ مُوقِناً ِڈٔ (( ومَن ها مِنَ الَّ 
ܣۜ قال , نْ يُمْس 
َ 
َ 
اڈ٭ فَهو مِنْ أ , ها مِنْ اللّيِل وَهُو مُوقِنٌ ِ 
وَمَنْ قَال , فَماتَ 
نْ يُصْبح 
َ 
قَبْلَ أ , فَهو مِنْ أهْل الجنَّة)) 
[ [مختصر البخاري 2420 
: s لفاطمة  قال: قال رسول لله  4. عن أنسِ بنِ مالكٍ 
ُ 
يڲ (( ما يمنع وصيكِ به؟ أنْ تقو 
َ 
ط )) ܣۜ ى نفس ڲ إ ܣۚ ولا تَكِلْ 
ن؈ كلَّه, رفةَ ع 
[ رغيب 661 ؅ [صحيح ال 
: قال رسول لله : 5. قال أبو بكرِ الصدِّيقُ 
َ 
(( صْبحتَ وإَذا أ 
مْسيتَ 
َ 
َ 
قلْ إذا أ : اللهمَّ عالِمَ الغيبِ والشَّهادَةِ , فاطِرَ السَّماواتِ والأرضِ , ربَّ كلِّ 
ءٍ ومليكَهُ , شهدُ أ 
نْ لا إلهَ إلا ܣۜء َ 
أ 
َ 
ܣۜ أنت, عوذُ بكَ من شَرِّ نفس 
َ 
نْ أ 
َ 
َ 
ى مسلمٍ , صبحْتَ ڲ أو أ إ 
قُلْهُ إِذا أ , وإذا 
َ 
َ 
أ مسيْتَ 
, خذْتَ مَضْجَعَكَ 
وإذا أ )) 
[ [صحيح الكلم 21 
َ 
دَعُ هـؤلاء الدَّعَواتِ  ܣُّۗ قـال: لمْ يكُـنِ الن  6. عن عبد لله بن عمر 
نَ يُصْبحُ : ؈ وح ܣۜ نَ يُمْس ؈ يـ , ح 
َ 
سْأ 
َ 
يِ أ 
ي الدُّنيا ࢭ (( لُكَ العافَيَةَ 
َ 
سأ 
َ 
َ 
يڲ ي وما ڴ اللهمَّ أ , هْ 
َ 
َ 
َ 
ُ 
وأ عوذُ بعَظ 
متِكَ أ 
نْ أ 
)) 
[[ 3135 
صحيح الكلم 23 ] [صحيح ابن ماجه قال:  أن رسول لله  7. عن أبي عَيّاش 
ء قدير )) كان له عِدلُ رقبةٍ من ܣۜء ى كل ڴ (( مَن قال إذا أصبحَ (( لا إله إلا للهُ وحدَه لا شريكَ له, له الملكَ , وله الحمدُ , وهو ع 
, ܣۜ يمس ܢۘ ي حِرزٍ من الشيطان ح ࢭ وَلدِ إسماعيل, وكُتِب له عشرُ حسناتٍ , وحُطَّ عنه عشرُ سَيئاتٍ , ورُفع له عشرُ درجاتٍ , وكان 
يُصبح )) ܢۘ كان له مثلُ ذلك ح ܢۜ فإنْ قالها إذا أمس 
[ رمذي 5077 ؅ رغيب 656 ][صحيح ال ؅ [صحيح ال
: يقُولُ : سمعتُ رسُولُ للهِ  8. عن أبَانَ بنِ عُثْمَانَ , قال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ 
ي صباحِ كُلّ يومٍ , يْلَةٍ ࢭ (( مَ ا مِنْ عبدٍ يقولُ 
نَّ )). ڈِ٭ , فَتَدعُو ِܣۜ نَ تُمسِ ؈ نَ تُصْبحُ , وثَلاثاً حِ ؈ لا إلهَ إلا أ , تُعِيدُهَا ثَلاثاً حِ 
ا عشرَ دَرَجاتٍ , رقاب ڈ٭ عشرَ سيّ ,ٍ ورفعه للهُ له كعشـرِوكُنَّ , وكُنَّ 
[ 13 ] 
َ 
ي السَّماءِ وهوَ ࢭ ي الأرْضِ ولا ࢭ ءُ , ܣۜء ومَساءِ كُلّ ل : بِسمِ لله الذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِهِ َ 
ءٌ )) ܣۜء السَّميعُ العليِمُ , ثلاثَ مرَّاتِ , لمْ تضرَّهُ 
ي؟ ڲ فكان أبَانُ بن عثمان قد أصابه طرف فَالجٍ , فجعل الرجلُ الذي سمع منه الحديث ينظرُ إليه! فقال لهُ أبانُ ما لك تنظر إ 
غضبت فنسيت أن أقولها. ܣۚ فيه ما أصاب ܣۚ ولكن اليوم أصاب !  ܣۗ ى الن ڴ ى عثمان ولا كذب عثمان ع ڴ فولله ما كذبت ع 
[ رمذي 3388 ][صحيح أبي داود 5088 ؅ [ صحيح ال 
9. عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بَكْرَةَ أنَّهُ قالَ لأبِيِه: يَا أبت يِ أسمعُكَ تدعُو كُلّ غَدَاةٍ 
إنّ : 
ي بصَري , لا إلهَ إلا أنتَ . اللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ , وَ الفَقْرِ , اللَّهُمَّ ࢭ ܣۚ ي, اللَّهُمَّ عِافِِڥ ي سَمِࢭ ܣۚ ي بَدَنِي, اللهُمَّ عَافِِࢭ ܣۚ ((اللهمّ عَافِِ 
ر؄ يِ أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْ 
َ 
إنّ , نْتَ 
نَّ بِسُنَّتِهِ ؅ نَّ فأنا أحبُّ أنْ أس ڈ٭ يدعو ِ  فقال: إني سمعت رسول لله 
[ [صحيح أبي داود 5090 
قال:  ܣۗ عن الن  10 . عن أبي أيوب الأنصاري 
ء قدي ر ـ عشرَ مرّاتٍ ـ ܣۜء ى كُلّ ڴ ويُميت, وهو ع ܣۛ ن يُصبحُ : لا إله إلاّ للهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ , وله الحمْدُ , يُح ؈ (( من قال ح 
ا ڈ٭ عنه 
َ 
ها عَشر حسناتٍ وحط 
َ 
كتب للهُ له بكلّ واحدةٍ قال ئِات 
فكذلك )) ܣۜ ن يُمْس ؈ ى آخره, ولم يَعْمل يومئذٍ عملاً يقْهَرُهُنّ , فإنْ قالها ح ڲ ار إ ڈٔ له مَسلَحةً من أوّلِ ال 
[ [الصحيحة 2563 
: ܣۗ قال: قال الن  11 . عن أبي هريرة 
: سُبحَانَ لله العَظيمِ وبِحمدِهِ مِائَةَ مَرّةِ لمْ يأت أحد يومَ القيامةِ بأفضلَ مما جاء به, إلا ܣۜ ن يُمس ؈ ن يُ صْبحُ : وح ؈ (( مَنْ قَالَ حَِ 
أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه )) 
[ [مختصر مسلم 1903 ][صحيح أبي داود 5091 
: 12 . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول لله 
ا, كان أفضلَ من مائة بَدَنَة ڈ٭ (( من قال: (( سبحان لله )) مئةَ مرَّةٍ قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غُرو 
ي سبيل لله ࢭ ا ڈٕ ا, كان أفضلَ مِن مائة فِرسٍ يُحمَلُ عل ڈ٭ ومن قال: (( الحمد لله )) مائةَ مرة قبلَ طلوعِ الشمسِ , وقبلَ غُرو 
ا, كان أفضلَ من عتقِ مائة رقبةٍ ڈ٭ ر )) مائة مرة, قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غُرو ؄ ومن قال: (( لله أك 
ء قدير )) مائةَ مرة قبل طلوعِ الشمسِ وقبل ܣۜء ى كلّ ڴ ومن قال: (( لا إلهَ إلا للهُ وحدَه لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو ع 
يء يومَ القيامة أحدٌ بعملٍ أفضلَ من عملِه, إلا مَن قال مثلَ قوله, أو زاد عليه )) ڋ ا, لم يَ ڈ٭ غُرو 
[ رغيب 658 ؅ [صحيح ال 
قال:  13 . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله 
ى كلَّ ڴ ] : (( لا إله إلا لله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدُ , وهو ع ܢۜ [مائة إذا أصبح, ومائة إذا أمس ܣۘ ي يومٍ مائ ࢭ (( من قالَ 
ءٍ قدير )) لم يسبقْه أحدٌ كانَ قبْلَه, ولا يدركه أحدٌ كان بعدَه إلا من عَمِل أفضل من عملِهِ )) ܣۜء 
[ [الصحيحة 2762 
, كناه ڴ ليُصّرِدْ 
يَِ لنا  ܣَّۗ ي ليلةِ مطرٍ , وظُلمةٍ شديدةٍ , نطُلُبُ الن ࢭ خَرَجْنا : 14 . وقال عبد لله بن خُبَيْبٍ 
َ 
فأ , فقال: 
(( قُل )) فلم أقُلْ شيئاً ثم قالَ : (( قُلْ )) فلم أقُلْ شيئاً ثم قالَ : (( قل )) قلتُ يا رسولَ لله ! ما أقولُ ؟ قال: 
نِ ؈ ذَِتَ  قل هو لله أحدٌ  
ء )) ܣۜء نَ تُصبحُ ثلاثَ مرَّاتِ , يكفيكَ من كلِّ ؈ وح ܣۜ نَ تُمس ؈ والمعَوّ ح 
[ [صحيح الكلم 18
: البقرة  ي سورة ࢭ ܣۘ قال للجن فما يُنجينا منكم؟ قال: هذه الآية ال  15 . وعن أبيِّ بن كعبٍ 
. فلما ܣۜ يُمس ܢۘ رَ منَا ح ؈ ن يُصبحُ أج ؈ يُصبحَ , ومن قالها ح ܢۘ رَ منا ح ؈ , أج ܣۜ ن يُمس ؈ من قالها ح .... يُّ القَيُّومُ ڍ للهُ لا إله إلا هو ال  
صدق الخبيث )) )) : فذكر ذلك له فقال  أصبح أتى رسول لله 
ُ 
أعـ , لم تضرك )) 
َ 
ܣۜ ى نَفْس ڴ رَفَ عـ ؅ أ , وشرِّ الشَّيطانِ وشِرْكِهِ , ق 
ُ 
قـ , مسيتَ 
[ 14 ] 
[ رغيب 658 ؅ [صحيح ال 
ي الصباح خاصة ࡩ ما يقال 
يقول :  وكان يكون بـ(أفريقية) قال سمعت رسول لله  صاحب رسول لله  1. عن المنذر 
ُ 
أ )) 
دْخِلَه الجنّةَ ܢۘ (( من قال إذا أصبَح: (( رضيتُ باللهِ رباً , وبالإسلامِ ديناً , وبمحمدٍ نبياً , فأنا الزعي م, لآخذنّ بيدِه ح 
[ [الصحيحة 2686 ][الضعيفة تحت رقم 5020 
يعلمنا إذا أصبحَ أحدُنا أن يقول :  2. عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كانَ رسول لله 
ن )) ؈ وملَّةِ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشرك  ى فطرةِ الإسلامِ , وكـلمةِ الإخلاص, ودين نبينا محمدٍ ڴ (( أصبحنا ع 
[ [الصحيحة 2989 ][تراجع العلامة 370 
ي جالسة, ۂ ى و ڍ ي مسجدها ثم رجع بعد أن أض ࢭ ي ۂ ى الصبح, و ڴ ن ص ؈ خ ـرج مـن عندهـا بكـرة حـ  ܣۗ أن الن s 3. عن جويرية 
: فقال 
: ܣۗ ا؟)) قالت: نعم. قال الن ڈٕ فارقتك عل ܣۘ ى الحال ال ڴ (( ما زلت ع 
َ 
نَّ ڈُْ (( لقَدْ قلتُ بعدَكِ أربَعَ كَلِماتٍ , ثلاثَ مرَّاتٍ , وَزنَ 
لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ منذُ اليومِ ل : سبحانَ لله وبحمدِهِ عددَ خلقِهِ , ورِضا نفسِهِ , 
وزِنةَ عرشِهِ , ومدادَ كلماتِهِ )) 
[ [الصحيحة 2156 
ا مائةَ مرةٍ )) ڈٕ ونحن جلوس فقال: (( ما أصبحتُ غداةً قط إلا استغفرتُ لله ف  قال: جاء رسول لله  ܢۜ 4. عن أبي موس 
[ [الصحيحة 1600 
ي المساء خاصة ࡩ ما يقال 
: البارحة, قال ܣۚ فقال: يا رسول لله ما لقيتُ من عقربٍ لدغت  ܣۗ ى الن ڲ أنه جاء رجل إ  1. عن أبي هريرة 
ن أمسيتَ ثلاث مـرات: وذُ بكـلِمَاتِ للهِ التَّامَّات من شرِّ ما خلَقَ ؈ (( أما لو قُلتَ ح 
رمذي 3604 /م] ؅ [مختصر مسلم 1453 ][ صحيح ال 
ما يقال عند النوم 
إذا أخذَ مضجَعَهُ مِنَ اللّيلِ وَضَعَ يدهُ تَحت خدِّه ثمَّ يقولُ :  قال: كانَ رسول لله  1. عن حذيفة 
َ 
بِاسمكَ اللهُمَّ أموتُ وأ )) 
(( حيا 
[ [الصحيحة 2754 ][مختصر البخاري 2425 
َ 
قالَ : (( إذَا قَامَ أحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ , يهِ  أن رسولَ للهِ  2. عن أبي هريرة 
ثمَّ رَجَعَ إِل , فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلاثَ مَرّاتِ , فإنَّهُ لاَ 
َ 
يَدْرِي مَا خَلَفَه عَلَيْهِ بعد,ُ جَعَ 
َ 
ܣۜ , وبِكَ أرفعُهُ , مْسكْتَ نَفْسِ ܣۗ وإذَا اضط , فليَقُلْ : بِاسمِكَ رَبي وضَعْتُ جَنِ 
فإنْ أ , فَارحمها, وإِنْ 
نَ )) ؈ ا, فاحفَظها بما تحفظُ بِهِ عِبادَكَ الصَّالِحِ ڈَْ أرْسلْ 
[ رمذي 3401 ؅ [صحيح ال 
َ 
)) : : 3. قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ 
قال رسولُ لله صْبحتَ وإذا أ 
مْسيتَ َ 
َ 
قلْ إذا أ : مِ الغيِبِ والشَّهادَةِ 
اللهمَّ عال , فاطِرَ السَّماواتِ 
َ 
والأرضِ , ربَّ كلِّ 
ءٍ ومليكَ ه, نْ لا إلهَ إلا أ 
ܣۜء نت َ 
شهدُ أ 
َ 
ܣۜ وأ , عوذُ بكَ من شَرِّ نفس 
َ 
نْ أ 
َ 
وأ 
َ 
أو أ , صبحْتَ 
ى مسلـمٍ ڲ سـوءاً , جُرَّهُ إ 
َ 
لْهُ إذا أ 
َ 
وإذا أ , وإذا أخذْتَ مَضْجَعَكَ )) 
[ [صحيح الكلم 21 ][الصحيحة 2763
تحْتَ خدِّه ثَّم يقول : ܢۚ إذا أرادَ أنْ يرْقُـدَ وضَعَ يدَهُ اليُم  ܣۗ قال: كان الن  راء بن عازب ؄ 4. عن ال 
ءٍ , فالقَ الحبِّ والنَّوى , ومُنـزِلَ التوراةِ والإنجيلِ ܣۜء اللهــمَّ رَبَّ السَّمـ , ورَبّ الأرض, وربَّ العرش العظيم، ربّنا وربَّ كلِّ 
َ 
إِذا أ , فَتَوضَّأ وُضوءكَ للصَّلاةِ , يْمن وقُلْ 
َ 
وأ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِليْكَ , لا ملْجَأ ولا مَنْجا مِنكَ إلا إليكَ , آمنتُ بِكتابِكَ الذي أنزَْلت, 
ْ 
ن يأ : ؈ من قالَ ح 
من النَّار, هم ܣۚ اللَّهُمَّ إنّ أنْ تُنجيِ 
[ 15 ] 
عذَابَكَ , يوْمَ تَبعثُ عِبادَكَ )) ܣۚ (( اللَّهمَّ قِ 
[ رمذي 3398 ][تراجع العلامة 139 ؅ [الصحيحة 2754 ][صحيح ال 
ى فراشه قــال: ڲ كان إذا أوى إ  أن رسول لله  5. عن أنس 
يَ له ولا مُؤوي )) ࢭ (( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا, وكفانا وآوانا, فكم ممن لا كا 
[ [مختصر مسلم 1901 
رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول :  6. أمر رسول لله 
ا فاغفر لها, اللهمَّ إني أسألك ڈْ ا فاحفظها, وإن أمَّڈْ ا ومحياها, أن أحيي ڈٮ , وأنتَ توفَّاها, لك مما ܣۜ ((اللهمَّ أنتَ خلَقتَ نفس 
العافية)) 
[ [مختصر مسلم 1898 
ى فراشه: ڲ يقولُ إذا أوى إ  كانَ رسولُ لله  7. عن أبي هريرة 
َ 
(( اواتِ 
ءٌ , ܣۜء ءٌ , وأنتَ الأخِرُ فليسَ بعدكَ ܣۜء والفرقان, أعوذُ بكَ مِنَ شرِّ كلِّ ذِي شَرِّ أنتَ آخذٌ بِنَاصيتِهِ , اللهمَّ أنتَ الأولُ فليسَ قبلكَ 
َ 
وَأ نا مِنَ الفقر )) 
ءٌ , اقضِ عنا الدَّين, غْنِ ܣۜء ءٌ , وأنتَ الباطنٌ فليسَ دونكَ ܣۜء وأنت الظاهرٌ فليسَ فوقكَ 
[ رمذي 3400 ؅ [مختصر مسلم 1899 ][صحيح ال 
: ي رسول لله ڲ قال  راء بن عازب ؄ 8. عن ال 
(( تيْتَ مضْجَعَكَ 
َ 
ى شِقَّكَ الأ ڴ جع ع 
َ 
َ 
إِل ܣۜ سْلَمْتُ نَفْس 
َ 
ܣ اللَّهُمَّ أ , ووجَّهْت وجه 
ثمَّ اضط : يْك 
َ 
َ 
إل يْك 
, مري إِل 
يْك 
َ 
وفوَّضتُ أ , لْجَأتُ ظهْري إليْكَ 
ى الفِطْرَةِ واجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقو ل )) ڴ وبنبِيِّكَ الذي أرسلْتَ , فإنْ متِّ من ليلَتِكَ متِّ ع 
ن له] ؄ [متفق عليه والسياق للبخاري مركباً من روايت 
[ [صحيح الكلم 34 ][مختصر البخاري 2426 ][الصحيحة 2889 
:T قال 
ي (الفتح) .أهـ ࢭ ى الاستحباب كما قال الحافظ ڴ وأمره, وهو ع  فالحديث صحيح من فعلة 
[914/ [الصحيحة 6 
ى فراشِه ڲ قال: (( وي إ  ܣۗ عن الن  9. عن أبي هريرة 
ءٍ قديرٌ , ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله, سبحانَ للهِ , والحمدُ ܣۜء ى كلِّ ڴ (( لا إلهَ إلا للهُ , وحـدَه لا شريكَ لهُ , له الملْـكُ , وله الحمْـدُ , وهو ع 
رُ , غُفِرتْ ذنوبُه أو قالَ : خطاياهُ وأنْ كانَت مثْلَ زَبدِ البحْرِ )) ؄ لله, ولا إله إلا للهُ , وللهُ أك 
[ [الصحيحة 3414 
: قال: قال رسول لله  10 . عن أنس بن مالك 
يَّ وأفضلَ ڴ وسقاني, الحمدُ لله الذي مَنَّ ع ܣۚ ى فِراشِه: الحمدُ لله الذي كفَاني وآواني, الحمدُ لله الذي أطْعم ڲ (( منَ قالَ إذا أوَى إ 
يِ أسألُك بعزَّتك 
كلّبجميعِ محامدِ الخلقِدَ للهَحَمِفقدْ )) 
[ [الصحيحة 3444 
كان يقول إذا تبوّأ مضجعَه:  أن رسول لله  11 . عن ابن عمر 
يّ فأفضل, والحمد للهِ الذي أعطاني فأجزل , والحمد ڴ وسقاني, الحمد للهِ الذي منّ ع ܣۚ (( الحمد لله الذي كفاني وآواني, وأطعم 
ءٍ أعوذُ بك من النارِ )) ܣۜء ءٍ لك كلُّ ܣۜء ءٍ وإلهَ كلّ ܣۜء ءٍ ومالـكَ كـلّ ܣۜء ى كلِّ حال. اللهمّ ربَّ كلِّ ڴ لله ع 
[ [صحيح الموارد 2357
كــان إذا أخَذَ مضجعَهُ منَ اللّيِل قالَ :  أن رسول لله  12 . عن أبي الأزهر الأنماري 
َ 
اني ق؈ وَاخسـ , وفُكَّ رِهَاني, لِْ مِ 
, أ شَيْطاني ܣۗ , اللــهمَّ اغفِرْ لـيِ ذْنـ ܣۗ (( بــسْمِ لله وضَعـتُ جَنْ 
أعلّ - ܣۚ دَعْܣۜ رِ – فقال: رس ؈ ى الخ ڴ ءٍ ع ܣۜء وكانوا أحرَصَ كَ فاقرأ آيةَ الكُى فِراشِ ڲ إلله لا  : إذا أويْتَ 
َ 
ي ل )) ࢭ 
َ 
[ 16 ] 
ي النَّديّ )) ࢭ ܣۚ واجعلْ 
ىڴ وثَقّ , الأعـِ 
[ [هداية الرواة 2345 وإسناده صحيح ][صحيح الجامع 4649 
: ي وفاطمة ڴ لع  13 . قال رسول لله 
َ 
ي فِراشِكُما ڲ رٌ لكُما منْ خادِم وَيْتُما إ ؈ ى ما هُو خَْڴ (( ألا أدلُّكما ع 
أربعاً ؄ وكَّ 
نَ , رًِا ؈ ن, واحْمدا ثلاثاً وثلاث ؈ ؟ إذاَ أ , فسبِّحا ثلاثاً وثلاث 
؈ وثلاث 
نَ )) قال ع يٌّفما تركُ نَّ منذُ سمعُ ُنَّ منِ رسول لله قِيلَ له: يْلَةَ 
 صِِ فّن؟ ڈْ ڈْ : ڴ ؈ قال َ 
َ 
ولا ل . 
ولا ل ؈ : يْلَ 
ة صِِ 
فّن[الصحيحة ][مختصر البخار ي [ ][مختصر مسلم] [صحيح الكلم 29 
1895 2427 3596 ڈٕ ڈٕ ڲ . َ 
َ 
عن عائشة 
كان الن إذا أ وى إ ى فِراشهِ كلّ ليلةٍ جمَعَ كفَّيهِ , ثم نفَثَ ف 
ما,  ܣۗ s 14 فقَرأ ف ما : 
ما ڈ٭ ما ما استطاعَ من جسدهِ , يبدأ ڈ٭ ثم يمسحُ  قل أعوذُ بربِّ الناس  و  قل أعوذُ بربِّ الفلق  و  قل هو للهُ أحد  )) 
ى رأسهِ ووجههِ , وما أقبلَ من جسدهِ يفعلُ ذلك ثلاثَ مـرات)) ڴ ع 
:T قال الشيخ 
ي كفيه أولاَ , ثم يقرأ, ثم يمسح.أهـ ࢭ والسنة أن ينفث 
[ [الصحيحة 3104 
َ 
تاه آتٍ يَحْثو من الصَّدَقَة  15 . عن أبي هريرة 
ي الليـلةِ الثـالثةِ , ࢭ ـا, ليـلةً بعد ليلةٍ , فلما كـان ڈٕ عل  ܣۗ أنَّه أ - وكان قد جعلَهُ الن 
قال:  ى رسولِ لله ڲ قالَ : لأرفَعَنَّكَ إ 
نَّ ڈ٭ مِكَ كلماتٍ ينفعُكَ لله ِ 
: ܣۗ تصبحَ , فقال الن ܢۘ تختِمَها, فأنَّه لنْ يزالَ عليكَ من لله حافظُ , ولا يقْرَبُك شيطانُ ح ܢۘ ح  يُّ القيُّومُ ڍ إلهَ إلا هُو ال 
(( صَدَقَكَ وهو كذوبٌ ذاك شيطانٌ )) 
[ [صحيح الكلم 26 
قال:  ܣۗ 16 . عن الن 
يْلَةٍ كَفَتاه  البقرة  نِ من آخِر سورة ؈ (( من قرأ الآيت 
َ 
نفُسِكُمْ أ 
وْ  
تُخْفُوهُ يُحَاِسْبُكُمْ بِهِ لله َ 
ي أ ࢭ رضِ وإن تُبْدُواْ ما 
ى آخر السورة. ڲ إ . ي الأ ࢭ ي السَّماواتِ ومَا ࢭ للهِ مَا 
[ [صحيح الكلم 27 
شيئاً أقولُهُ ܣۚ فقالَ : مِ  ܣۗ أنَّه أتَى الن  17 . عن فروة بن نوفل 
سولَ لله علّ ؟ قالَ : ܣۜء ى فِرَاِڲ يا ر , إذَا أوَيْتُ إ 
رِْكِ  ا الكَافِرُونَ ڈَٱ قُل يَا أُّ  (( اقْرَأ 
نَ الشّمِا بَرَاءَةٌ )) ڈَٰ فإَّ 
[ رمذي 3403 ؅ [صحيح ال 
 تباركَ الذي بيدِهِ الملكُ  السجدة و  ألم. تنـزيلُ  : يقرأ ܢۘ لا ينامُ ح  قال:(( كانَ رسول لله  18 . عن جابر 
[ [الصحيحة 585 
أي: الإسراء] ] ((  إسرائيلَ ܣۚ ب  و  الزُّمَرَ  : يقرأ ܢۘ لا ينامُ ح  قالت: (( كان رسول لله s 19 . عن عائشة 
[ [الصحيحة 641 
 ܣۗ أنّ الن  20 . عن العِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ 
َ 
يَقْرَأ المسبِّحَاتِ , ويقُولُ : ܢۘ كانَ لا يَنَامُ حَّ 
رٌ مِنْ ألْفِ آيَةِ )) ؈ ا آيةٌ خ ڈٕ (( ف 
[ رمذي 3406 ؅ [صحيح ال 
ى: الحديد, والحشر, والصف, والجمعة, والتغابن, ۂ و  يُسَبِّح  أو  سَبَّـح  ى بـ ڲ تُفتتـح بقولَ تعا ܣۘ ي السور ال ۂ والمسبِّحـاتِ 
ى . ڴ والأع
ما يقول إذا وضع ثوبه لنوم ونحوه 
ى السماء ثم قرأ ڲ فجلَسَ , فمسح النوم عن وجههِ بيدِه فنظر إ  من الليل ثم استيقَظ 
... ارِ لآيات لأ ڈٔ ي خلقِ السماواتِ والأرض واختلاف الليل وال ࢭ إنَّ 
[ 17 ] 
: قال: قال رسول لله  1. عن أنس 
آدمَ إذا وضعَ أحدهـم ثوبهُ أنْ يقولَ ܣۚ (( وعوْراتِ ب 
الجنّنِ: لله ؈ نَ أعُْ؈ رُ ما ب ؅ سبسمِ )) 
[ [صحيح الجامع 3610 
الدعاء إذا فزع من النوم 
ي المنام فقال: ࢭ فشكا إليه أهاويل يراها  ى رسول لله ڲ قال جاء رجل إ  1. وعن محمد بن المنكدر 
نِ , وأنْ ؈ ى فِراشِكَ , فَقُلْ : أعُوذُ بِكَلِماتِ للهِ التَّامَّةِ , مِنْ غَضَبِهِ , وعِقابِهِ , ومِنْ شَرِّ عِبادِهِ , ومِنْ هَمَزاتِ الشَّياط ڲ (( إذا أويتَ إ 
يَحْضرونِ )) 
[ [الصحيحة 364 
يعلمهم من الفزع كلمات:  2. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله 
ن وأن يحضرون )) ؈ (( أعوذ بكلمات لله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياط 
[ [صحيح الكلم 38 
فقلت: إني أفزع بالليل فآخذ سيفي فلا ألقى شيئاً إلا ضربته  ܣۗ قال: كنت أفزع بالليل, فأتيت الن  3. عن خالد بن الوليد 
ى, فقال قل: ڴ ن؟)) فقـلت: بـ ؈ الروح الأم ܣۚ ألا أعلمك كلماتٍ علّم )) : بسيفي, فقال رسول لله 
ارِ , ڈٔ ن الليـلِ والّ؅ ا, ومن شرِّ ف ڈٕ لا يجاوزُهن برٌ ولا فاجرٌ , من شرِّ ما ينـزُل من السماءِ وما يعرجُ ف ܣۘ (( أعوُذُ بكلماتِ لله التَّامَّاتِ ال 
رٍ , يا رحمان !)) ؈ ومِنْ كلّ طارقٍ , إلا طارق يطرُقُ بخ 
[ [الصحيحة 2738 
الدعاء إذا تقلب بالليل 
إذا تَضَوَّرَ (أي: تلوى وأرق ) مِن الليلِ قال:  قالت: كانَ رسول لله s 1. عن عائشة 
ما العزيزُ الغَفَّارُ )) ڈٔ (( لا إله إلا لله الواحدُ القَهَّار,ُ ربُّ السَّماواتِ والأرضِ ومـا بيَ 
[ [صحيح الموارد 2358 ][الصحيحة 2066 
ما يقول مَن استيقظ بالليل 
قال:  ܣۗ عن الن  1. عن عُبادةَ بن الصامتِ 
ءٍ قديرٌ , الحمدُ لله, وسبحانَ ܣۜء ى كلِّ ڴ (( من تعارَّ منَ الليلِ فقالَ : لا إله إلا لله وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ , ولهُ الحمدُ , وهو ع 
ي, أودعاَ استُجيبَ له, فإنْ توضَّأ, ڲ يِّ العَظيمِ , ثمَّ قالَ : اللهمَّ اغفِرْ ڴ رُ , ولا حوْلَ ولا قوَّة إلا بالله الع ؄ لله, ولا إلهَ إلا لله, ولله أك 
ى قُبلَتْ صلاتُه )) ڴ وصّ 
[ [مختصر البخاري 576 ][صحيح الكلم 35 
يقول :  قال: سمعْتُ رسول لله  2. عن أبي أمامة 
َ 
ى فِراشِهِ طاهِرًا ڲ (( وى إ 
رِ الدُّنيا والآخِرِة, إلا أعْطاهُ لله إِياهُ )) ؈ مَنْ أ ....لمْ يَنقلِبْ ساعَةً من اللَّيلِ يَسألُ لله شيئاً مِنْ خ 
[ [صحيح الكلم الطيب 36 
انتصفَ الليلُ , أو قبلهَ بقليل, أو ܢۘ ح  ليلةً , فنام رسول لله  ܣۗ ميمونةَ زوج الن ܣۘ قال:بِتُّ عندَ خال  3. عن ابن عباس 
َ 
رسول لله  ܣۗ بعده بقليل, فقام الن 
ُ 
ي الألباب ڲ و   آل عمران  العشرَ آيات خواتم سورة 
[ ى آخر السورة ] [مختصر البخاري 92 ڲ [الآية 190 إ
ى الصلاة من جوف الليلِ قال: ڲ كانَ إذا قامَ إ  أن رسول لله  4. عن ابن عباس 
نّ , ولكَ الحمدُ , أنتَ ڈِٕ نّ , ولكَ الحمدُ , لكَ مُلْكُ السماواتِ والأرضِ , ومَن ف ڈِٕ (( اللهمَّ لكَ الحمدُ , أنتَ قيِّمُ السماواتِ والأرضِ ومَن ف 
نّ , ولكَ الحمدُ أنتَ مَلِكُ السماواتِ والأرضِ , ولـكَ الحمدُ , أنتَ الحـقُّ , وعدُك الحـقُّ ولقاؤكَ حقُّ , ڈِٕ نورُ السماواتِ والأرضِ ومَن ف 
حقُّ , والساعةُ حقُّ , اللهمَّ لكَ أسلمتُ , وبكَ آمنتُ , وعليكَ توكلتُ ,  وقولُكَ حقُّ , والجنّةُ حقُّ , والنارُ حقُّ , والنبيُّونَ حقُّ , ومحمدٌ 
أنت ܣۚ ي ما قدّمتُ , وما أخَّرتُ , وما أسررتُ , وأعلنتُ وما أنتَ أعلمُ به م ڲ وإليكَ أنَبتُ , وبكَ خاصمتُ , وإليكَ حاكمتُ , فاغفِرْ 
ܣ رُِ أنتَ إله 
مُ وأنتَ المؤخّالمقدِّ , إلا باللهلا إله إلا أنتَ ولا حولَ ولا قوَّةَ )) 
ى ڴ ي ع ڴ وإنه لا يَذِلُّ من واَل , ولا يعزُّ من عاديت, تباركْتَ ربَّنا وتعاليتَ لا منجا منكَ إلا إليك )) ثم يصـ 
[ 18 ] 
[ [مختصر البخاري 556 
ي الثلث الآخر من الليل ࡩ الدعاء والاستغفار 
قال:  أن رسول لله  1. عن أبي هريرة 
؟ ܣۚ نَ يَبقى ثُلثُ الليلِ الآخرُ فيقو ل: مَن يدعوني؟ فأستجيبَ لهُ , من يسألُ ؈ ى سماءِ الدنيا, ح ڲ ى كلّ ليلةٍ إ ڲ (( ينـزلُ ربُّنا تبارَكَ وتعا 
فأعطِيَه, من يستغفرُني؟ فأغفر له )) 
[ [مختصر البخاري 750 
يقول :  ܣۗ أنه سمع الن  2. عن عمرو بن عبسة 
ي تِلكَ الساعةِ , فكُن )) ࢭ ي جوفِ اللَّيلِ الآخِرِ , فإنِ استطعتَ أن تكونَ ممّن يذكُرُ للهَ ࢭ (( أقربُ ما يكُونُ الرَّبُّ مِنَ العبدِ , 
[ رمذي 3579 ؅ [صحيح ال 
ي الوتر ࡩ دعاء القنوت 
:T قال الشيخ 
َ 
وهو:  سِبْط 
يٍّ ڴ هُ الحسنَ بن ع  ܣۗ وبعد الفراغ من القراءة وقبلَ الركوع, يقنتُ أحياناً بالدعاء الذي علّمه الن 
ي قنوت الوتـر: ـ ࢭ كلمـاتٍ أقولُهن  رسول لله ܣۚ 1. قال عَلَّمِ 
شرَّ ما قضيتَ , فإنك ܣۚ ي فيما أعطيتَ , وقِِڲ فيمن تولَّيتَ , وبارك ܣۚ فيمن عافيتَ , وتولَّ ܣۚ (( اللهمَّ !اهْدِني فيمن هديتَ , وعافِ 
َ 
عليك, يْتَ ܢۜغ ولا يُق ܣۜغ تق 
الأمي، أحياناً . ܣۗ الن 
[ [قيام رمضان 31 ][ صفة الصلاة 180 ][صحيح أبي داود 1281 
:T قال 
ي النصف ࢭ ن ؈ والدعاء للمسلم ܣۗ ى الن ڴ ولا بأس من جعلِ القنوتِ بعد الركوع, ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة, والصلاة ع 
.  ي عهد عمر ࢭ الثاني من رمضان, لثبوت ذلك عن الأئمة 
2. عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: صِف 
ر من رمضـان]: ؈ ي النّ [أي: الأخ ࢭ وكانـوا يلعنون الكَفَرة 
م الرُّعب ڈ٭ ي قلو ࢭ م, وألْقِ ڈْ ن كلم ؈ (( اللهمُّ قاتِل الكَفَرَة الذي يصدّون عن سبيلك, ويكذّبون رسلك, ولا يؤمنون بوعدك, وخالِفْ ب 
ن. ؈ ر, ثم يستغفر للمؤمن ؈ ن بما استطاع من خ ؈ ويدعو للمسلم  ܣۗ ى الن ڴ ي ع ڴ م رِجزَك وعذابكَ , إلهَ الحقَّ )) ثمّ يُصَّڈٕ وألقِ عل 
ن والمؤمنات ومسألتِه: ؈ واستغفارِه للمؤمن  ܣۗ قال: وكـان يقـولُ إذا فرغ من لعنهِ الكفـرةَ وصـلاتهِ علـى الن 
ى ونحفِدُ , ونرجو رحمتَك ربَّنا, ونخافُ عذابك الجدَّ , إنَّ عذابك لمن عاديت ڥ ي ونسجدُ , وإليك نس ڴ (( اللهمَّ إيّاك نعبدُ , ولك نُصَّ 
وي ساجداَ . ڈٱ ر و ؄ مُلْحَقٌ )) ثم يُكّ 
[32 , [قيام رمضان 31
الذكر بعد الوتر 
ي الثالثة بـ ࢭ و  ا الكافرون ڈٱ قُل يا أّ  ي الثانية بـ ࢭ و  سبّـح اسمَ ربّ 
[ 19 ] 
: T قال الشيخ 
ي آخر وتره قبـل السلام أو بعده ما جاء ࢭ ومن السنة أن يقـولَ 
ي آخر وتره: ࢭ كان يقولَ  أن رسول لله  ى بن أبي طالب ڴ 1. عن ع 
ى ڴ ثناءً عليك, أنت كما أثْنَيتَ ع ܣۜظ (( اللهمَّ ! إني أعوذُ برضاك من سَخَطِكَ , وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك, لا أح 
نفسك)) 
[ [صحيح أبي داود 1282 
قالت: s 2. عن عائشة 
ىڴ كِ الأع  ى من الوتر بــ ڲ ي الرَّكعـة الأو ࢭ يقرأ  ܣُّۗ كان الن 
 قُلْ أعوذُ بربِّ النّاس  و  قُلْ أعوذُ بربِّ الفلق  و  قُلْ هو لله أحد  
[128 [صحيح الموارد 560 ][صحيح أبي داود 0 
ُ 
3. بَيِّ بن كعب 
ي الوتر قال: ࢭ إذا سلّم  قال: كان رسول لله  عن أ 
ي الثالثة. ࢭ ا صوته ويرفع ڈ٭ (( سُبْحانَ الملكُ القُدُّوس )) ثلاث مرات ويمد 
[ [صحيح النسائي 1752 ][قيام رمضان 33 ][صحيح أبي داود 1284 
ي الصلوات الخمس للنازلة ࡩ القنوت 
:T قال الشيخ 
رة بعد الركوع, إذا قال: ؈ ي الركعة الأخ ࢭ ى أحد, أو يدعو لأحد, قنت ڴ إذا أراد أن يدعو ع  1. و (( كان 
(((سمع لله لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد ))) و (( كان يجهر بدعائه )) و (( يرفع يديه )) و (( يؤمِّنُ مَنْ خلفه )) و (( كان 
ى قوم فربما قال: ڴ ا إلا إذا دعا لقوم, أو دعا ع ڈٕ ي الصلوات الخمس كلها )) لكنه (( كان لا يقنت ف ࢭ يقنت 
ܣۚ ن كس ؈ ى مضر, واجعلها سن ڴ (( اللهم أنج الوليد بن الوليد, وسلمة بن هشام, وعياش بن أبي ربيعة, اللهم شدد وطأتك ع 
ر )) ؄ يوسف, اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية عصت لله ورسوله )) ثم (( كان يقول ـ إذا فرغ من القنوت ـ: (( لله أك 
فيسجد. 
[ [صفة الصلاة 178 و 179 
:T وقال 
ي ذلك ضعيف, وبعضه أشد ࢭ ي المواطن, فهو بدعة, وأما خارج الصلاة فلم يصح, وكل ما روي ࢭ ما, فلم يرد ڈ٭ وأما مسح الوجه 
[ ي [ضعيف أبي داود 262 والأحاديث الصحيحة 597 ࢭ ضعفاً من بعض, كما حققته 
ي بعض فتاويه (( لا يفعله إلا الجهال )) ࢭ ولذلك قال العز بن عبد السلام 
[ [صفة الصلاة 178 
ما يصنع من رأى رؤيا يكرهها 
يقول :  يقول سمعت رسول لله  يڥ 1. قال أبو سلمَةَ بن عبد الرحمن: سمعت أبا قتادة بن رب 
َ 
(( الرُّؤيا مِن لله, والحُلْم من الشيطانِ , ى أحدُكُم شيئاً يكرهُه 
فإذا رأ , فلينفُثْ عن يَسارِه ثلاثَ مـراتٍ 
َ 
إذا استيقَظ, وليتعوَّذْ بالله 
ا لن تَضرَّهُ إن شاءَ لله)) ڈٰ مِن شرَّها, فإ 
ُ 
اڈٕ ذا الحديثِ , بال ڈ٭ ي من الجبلِ , فلمَّا سمعتُ ڴ ي أثقلُ ع ۂ قال أبو سلمة إن كنتُ لأرى الرُّؤيا 
فما كنتُ أ .
فإذَا أتى أحَدُكُمُ ال : أعُوذُ بِالله مِنَ الخُبُثِ والخبَائثِ )) 
[ 20 ] 
ي رواية: ࢭ 2. و 
َ 
ܣۚ مُّڈِٮ قال: رى الرُّؤيا ُ 
يقولُ :  سمعتُ رسولَ ܢۘ , ح ܣۚ سمعْتُ أبا قتادة يقولَ : وأنَا كُنْتُ لأرى الرُّؤيا فُتمْرِضُ ܢۘ إن كُنْتُ أ , ح 
َ 
(( الرُّؤيا الصَّالحةُ مِن لله, ى أحدُكُم ما يحبُّ 
فإذا رأ , فلا يُحدِّثْ به إلا مَن يُحِبُّ , وإنْ رأى ما يكَرهُ، فلا يحُدثْ به, ولْيتفُلْ عن 
ا لنْ تضرَّهُ )) ڈٰ يسارِهِ ثلاثاً , ولْيَتَعَوَّذْ بالله من الشَّيطانِ الرجيمِ مِن شَرِّ ما رأى فإَّ 
[ [مختصر البخاري 2634 /مختصر مسلم 1517,1516 
أنه قال:  عن رسول لله  3. عن جابر 
(( إذا رأى أحدُكُم الرُّؤيا يَكْرهْها, فلْيبْصُقْ عن يَسارِهِ ثلاثاً , وليستعِذْ بالله مِن الشَّيطانِ ثلاثاً , ولْيَتَ حوَّلْ عن جنبِه الذي كانَ 
عليهِ )) 
[ [مختصر مسلم 1518 ] [صحيح الكلم الطيب 40 
مرفوعاً :  4. عن أبي هريرة 
ي )) ڴ ى أحد وليقم يص ڴ (( فإذا رأى أحدكم, رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء, وإذا رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه ع 
[ [الصحيحة 1341 
: قال: قال رسول لله  5. عن أبي هريرة 
(( إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها, وليفسرها, وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه, فلا يذكرها, ولا يفسرها )) 
[ [الصحيحة 1340 
وخلاصة ذلك أن: 
1ـ ينفث عن يساره ثلاثاً 
2ـ يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثاً 
3ـ يتحول عن جنبه 
ي ڴ 4 ـ يقم يص 
5ـ لا يفسرها 
ا أحد ڈ٭ 6ـ لا يحدث 
أذكار الاستيقاظ من النوم 
َ 
من منامه قال  قال: كان رسول لله  1. عن حذيفة 
إذا استيقظ : 
َ 
(( حْيانا بَعْد ما أ 
ماتنا وإليه النُّشور 
َ 
الحمدُ لله الذي أ )) 
[ [الصحيحة 2754 ][مختصر البخاري 2425 
:  2. قال رسول لله 
ُ 
(( أحدُكـ 
م فليقُلْ 
َ 
ي بذِكْرِهِ )) ڲ ي جَسَدي, وأذِنَ ࢭ ي, وعافاني ڌ يَّ رُو ڴ إذا استيقظ : الحمـدُ لله الذي ردَّ ع 
[ [صحيح الكلم 37 
دخول الخلاء 
مرفوعاً :  يڴ 1. عن ع 
آدَم إذَا دَخَلَ الخَلاءَ ܣۚ (( وعَوْرَاتِ بَِ 
نّالجِنَ أنْ يقُولَ : لله ؈ رُ مَا بَ ؅ سَْبِسْمِ )) 
[ [الإرواء 50 
قالَ :  عن رسولُ لله  2. عن زيد بن أرقمَ 
َ 
(( أنّ هذِهِ الحُشُوشُ مُحتضَرَةٌ , خلاءَ فليقُلْ 
[ [صحيح أبي داود 6
و لا ܣ ومَنْ ل : ِ 
َ 
نَْ ل 
وءُ لِموَلا وُضُ اسْمَ لله عَليْهِ رِيَذْكُ )) 
[ 21 ] 
َ 
3. نسٍ بن مالك 
َ 
خلاءَ قالَ  قال: كان رسول لله  عن أ 
إذا أرادَ أنْ يَدْخُلَ ال : 
(( اللهمَّ إني أعوذُ بكَ منَ الخُبثِ والخَبائِثِ )) 
[ [مختصر البخاري 94 
:T قال الشيخ 
رها الجهر .أهـ ؈ ء من هذه الأحاديث أو غ ܣۜء ي ࢭ كان إذا أراد دخول الخلاء. ثم اعلم أنه ليس ܢۚ ى أن المع ڴ وقد اتفقوا ع 
[116/ [تمام المنة 58 ][الضعيفة 3 
ما يقول إذا خرج من الخلاء 
كان إذا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ , قال:  ܣۗ أن الن s 1. عن عائشة 
(( غُفْرَانَكَ )) 
[ [صحيح أبي داود 30 
الدعاء إذا لبس ثوباً جديداً 
إذا استجَدَّ ثوباً سماهُ بِاسمهِ , إما قميصاً , أو عمامةً , ثم يقولُ :  قال: كان رسول لله  1. عن أبي سعيد الخدري 
رِ ما صُنِعَ لهُ , وأعوذُ بكَ من شرِّهِ , وشرِّ ما صُنِعَ لهُ )) ؈ رهِ , وخ ؈ (( اللَّهمَّ لكَ الحمدُ , أنتَ كَسَوتنِيهِ أسألُكَ مِنْ خ 
[ [صحيح أبي داود 4020 
قال:  أن رسول لله  2. وعن معاذ بن أنس 
َ 
(( بِسَ ثوباً فقال 
ۚ مّر حـولٍ ؈ ساني هذا الثـوب ورَزَقنيه مِنْ غِالحمدُ لله الذي كَ وّةٍقُ , هبِنْ ذنْفِـرَ له مـا تقـدَّم مِـغُ )) 
[ [صحيح أبي داود 4023 
:T قال الشيخ 
.أهـ ܣۚ هنا زيادة (جديداً ) ولا أصـل لهـا وإنْ كان مراداً مـن حيث المع 
[461/ رغيب 2 ؅ [صحيح ال 
الدعاء لمن لبس ثوباً جديداً 
ى عمر ثوباً أبيض فقال: ڴ ع  ܣۗ قال رأى الن  1. عن ابن عمر 
ي رواية جديداً ) فقال: (( الْبَسْ جَديداً , وعِشْ حَميداً , ومُتْ شهيداً , ويرزقُكَ للهُ قرَّةَ ࢭ (( أجديدٌ هذا أم غسيل؟)) فقال غسيل.(و 
ي الدُّنيا والآخِرةِ )) ࢭ نٍ ؈ ع 
[ 1234 
[الصحيحة ][صحيح 352 الجامع ؈ . ُ 
ڈٕ عن أمِّ خالدٍ بِنتِ سعيد بن العاصِ 
أن رَسُولَ لله أ تِيَ بِكسوةٍ فِ َا خميِصةٌ صغ رةٌ فقالَ : 
 s 2ُ 
فأ , فألْبَسَهَا إيَّاهَا, ثمَّ قالَ : (( خْلِقِي 
اڈَ٭ ذهِ؟)) فسكَتَ القومُ فقالَ :(( ائتُوني بأمِّ خالدٍ )) تِيَ ِڈ٭ (( مَنْ ترونَ أحقَّ 
َ 
ن. ؈ ي وأ )) مرَّتِڴ أبِْ 
[ [صحيح أبي داود 4024 
َ 
بِسَ أحَدُهُـمْ ثَوبـاً جَدِيداً قِيلَ لهُ  ܣِّۗ 3. قال أبو نضرَةَ كانَ أصحَابُ الن 
َ 
. ڲ ي ويُخْلِفُ للهُ تَعَا ڴ تُبِْ 
إذا لـ : ى 
[ [صحيح أبي داود 4020 
ى الوضوء ڴ التسمية ع 
: قالَ : قالَ رسولُ لله  1. عن أبي هريرةَ 
(( نَْ لا وُضُوءَ لهُ 
لِملا صَلاةَ , مْ 
[ [صحيح أبي داود 101
َ 
أ , شْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ 
شْهَدُ أنَّهُ لا إلهَ إلا للهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ ل 
مِنَ توضأ : سبحانَك اللهمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن ت, أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ , ي رقّ ࢭ بَ تِكُ , بطابِعٍعَبِثم طُ , فلم 
َ 
أو أ , ظْل م 
اللهمَّ إني أعوذ بك من أن أضِلَّ أو أ , زَلُّ 
[ 22 ] 
:T قال الشيخ 
ى القول بأن الأمر للاستحباب فقط. فثبت ڲ الخروج عن ظاهره إ ܣۜغ وجوب التسمية هو ما يدل عليه ظاهره, ولا دليل يقت 
ن عن أحمد, واختاره صديق خان, والشوكاني, وهو الحق إن شاء ؈ الوجوب وهو مذهب الظاهرية, وإسحاق, وإحدى الروايت 
لله.أهـ 
[ [تمام المنة 89 
الذكر بعد الوضوء 
: 1. عن عمر مرفوعاً 
َ 
(( حَد يَتَوضَّأ فَيُسْبغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يقُولُ 
َ 
مَا مِنْكُمْ مِنْ أ : هُ 
َ 
وأ 
هُ 
َ 
َ 
ورَسُول , هُ أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ 
ا شَاءَ )) ڈٱ إلاَّ فُتِحَتْ ل أِّ 
مِنَ المتُطهَّرينَ )) ܣۚ نَ وَاجْعَلْ ؈ مِنَ التَّواب ܣۚ رمذي: ((اللَّهُمَّ اجْعَلِْ؅ وزاد ال 
[ [الإرواء 96 
: قال: قال رسول لله  2. عن أبي سعيد الخدري 
َ 
(( ثمَّ قالَ 
ى يوم القيامة)) ڲ يُكسر إ 
[ [الصحيحة 2333 ـ 2651 
الصلاة بعد الوضوء 
قال لبلال:  أن رسول لله  1. عن أبي هريرة 
ى عندي ڊ ي الجنةِ )) قال: ما عمِلتُ عملاً أر ࢭ نَ يديَّ ؈ ي الإسلام, فإني سِمعتُ دَفَّ نعليكَ ب ࢭ ى عملٍ عملِتَه ڊ بأر ܣۚ (( يا بلال! حدث 
يڴ صَ 
ُ 
ي أنْ أ . ڲ ارٍ إلا صليتُ بذلكَ الطهورِ ما كُتِبَ ڈٰ ي ساعةِ من ليلٍ أو ࢭ من أني لم أتطهرْ طُهوراً 
[ رغيب 226 ؅ [مختصر البخاري 573 ] [صحيح ال 
: قال رسول لله  2. عن عقبة بن عامر 
ما, إلا وجبتْ لهُ الجنَّة )) ڈٕ نِ يقبلُ بقلبهِ ووجهِهِ عل ؈ ي ركعت ڴ (( مَا منْ أحدٍ يتوضَّأ فيحسنُ الوضوءَ , ويصّ 
[ [ صحيح أبي داود 906 
قال:  أن رسول لله  ܣ۶ 3. وعن زيد بن خالد الج 
ما, غُفرَ لهُ ما تقدمَ من ذنبه )) ڈٕ نِ لا يسهُو ف ؈ ى ركعت ڴ (( مَنْ تَوضَّأ فأحسنَ وضوءهُ , ثمّ صَّ 
[ [صحيح أبي داود 907 
ما يقول إذا خرج من المنـزل 
مِنَ قالَ إذا خَرَجَ مِن بيتِه : :  قال: قال رسول لله  1. عن أنس 
ى عنه الشيطانُ , فيقـولُ ڍ ى, يُقالُ له: كُفِي ت, ووُقِيتَ وهُدِيتَ , وتنَّڲ ى لله, لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله تعا ڴ (( بِسْمِ لله, توَكَّلْتُ ع 
يَ؟ )) ࢮ لشيطانٍ آخر: كيفَ لكَ برَجلٍ قَدْ هُدِيَ وكُفِيَ ووُِ 
[ [صحيح الكلم 44 
قَطُّ إلا قال: ܣۘ من بي  ما خَرَجَ رسولُ للهِ s 2. وقالت أم سلمة 
ُ 
ى للهِ , ضلُّ ڴ (( بسمِ للهِ , توكلتُ ع 
ُ 
زِلَّ أو أ 
ُ 
ظْلمَّ أو أ 
َ 
َ 
أو أ , أو 
يّ ڴ أو أ , جْهـلَّ أو يُجْهلُّ ع 
يَّ )) ڴ ى ع ڧ ي أو يُب ڧ أن أب 
[ [هداية الرواة 2376 /الصحيحة 3163 ][صحيح الكلم الطيب 45 
ن إذا خرج لحديث: ؈ ي ركعت ڴ و يص
وسُلط , مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )) قالَ : (( فإذَا قَالَ ذَلِكَ , انُ 
[ 23 ] 
قال:  ܣۗ عن الن  3. أبي هريرة 
ن يمنعانكَ من مدخل ؈ ى منـزلك فصَلّ ركعت ڲ ن يمنعانـكَ من م ـخرجِ السوءِ , وإذا دَخَلْتَ إ ؈ (( إذا خرَجت من مَنْـزلك فَصَلّ ركعت 
السوء )) 
[ [الصحيحة 1323 
الذكر عند دخول المنـزل 
يقول :  ܣۗ سمعت الن  1. قال جابر 
ى عند دخوله, وعند طعامه, قال الشّيطـان: لا مبيتَ لكـم, ولا عَشاءَ , وإذا دخـل فلـم يذكر ڲ (( إذا دخل الرجلُ بَيتَهُ , فَذكَرَ للهَ تعا 
ى عند طعامه قال: أدركتُم المبيتَ والعَشاء )) ڲ ى عند دخوله, قال الشيطان: أدركتُم المبيِتَ , وإذا لم يذكر لله تعا ڲ لله تعا 
[ [مختصر مسلم 1297 
: ي رسول لله ڲ قال  2. عن أنس 
َ 
ى أ , مِْ ڴ إذا دَخَلْتَ ع 
! هلِكَ ܣَّۚ (( يا بُ 
فسلّ , يكُنْ بَرَكَةً عليكَ , كَ ى أهلِ بيتِ )) ڴ وع 
[ [صحيح الكلم 47 ] [تراجع العلامة/ ][هداية 4575 
قال:  أن رسول لله  3. عن أبي أمامة 
ى لله....)) ڴ ى لله إن عاش رُزقِ وكُفِيَ , وإن ماتَ أدخلَهُ للهُ الجنّة, من دخل بيتَه فَسَلَّمَ , فهو ضامنٌ ع ڴ (( ثلاثةٌ كلُّهمْ ضامنٌ ع 
[ رغيب 319 ][صحيح الجامع 3053 ؅ [صحيح ال 
ن إذا دخل لحديث: ؈ ي ركعت ڴ و يص 
قال:  ܣۗ عن الن  4. أبي هريرة 
ن يمنعانكَ من مدخل ؈ ى منـزلك فصَلّ ركعت ڲ ن يمنعانكَ من مخرجِ السوءِ , وإذا دَخَلْتَ إ ؈ (( إذا خرَجت من مَنْـزلك فَصَلّ ركعت 
السوء )) 
[ [الصحيحة 1323 
ى المسجد ڲ دعاء الخروج إ 
ي دعائه : ࢭ قـال: فأتاه بلالاً فآذنه بالصـلاة فقـام ولم يتوضأ وكان  1. عن ابن عباس 
نوراً , وأمامي ܣۘ ي نوراً , وتح ࢮ نوراً , وعن يساري نوراً , وفو ܣۚ ي نوراً , وعن يمي ڥ ي سم ࢭ ي بصري نوراً , و ࢭ نوراً , و ܣۗ ي قل ࢭ (( اللهُمَّ اجعل 
ي نوراً ڲ نوراً , وخلفي نوراً , مِْ 
وعظّ )) 
[ [مختصر البخاري 92 ][مختصر مسلم 379 
الدعاء عند دخول المسجد 
أنّهُ كانَ إذَا دَخَلَ المسجد, قالَ :  ܣۗ عن الن  1. عبد لله بن عمرو 
َ 
((أعُوذُ باللهِ العَظِيمِ وبِوجْهِهِ الكَرِيمِ , انِهِ القَدِيمِ 
َ 
َ 
ܣۚ قالَ الشَّيْط : حُفِظ 
مَِّ 
سَائِرَ اليوْمِ )) 
[ [صحيح أبي داود 485 
إذا دخلَ المسجدَ يقولُ :  قالت: كانَ رسولُ للهِ s 2. عن فاطمة بنْتِ رسولِ لله 
ي أبوابَ رحمتِكَ )) ڲ ى رسولِ للهِ اللَّهمَّ ... افتح ڴ (( بسمِ للهِ والصلاة والسَّلام ع 
[ [صحيح ابن ماجه 632 ][تمام المنة 290 ][تراجع العلامة 510
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني
جامع صحيح الأذكار للألباني

More Related Content

What's hot

Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.
Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.
Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.
SuDersh AGarwal
 
Lecture 3 Inverse matrices(hotom).pdf
Lecture 3 Inverse matrices(hotom).pdfLecture 3 Inverse matrices(hotom).pdf
Lecture 3 Inverse matrices(hotom).pdf
Sakith1
 
Dilations 1
Dilations 1Dilations 1
Dilations 1
amycheek
 
NUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
NUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONSNUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
NUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
naveen kumar
 
Tolerances.ppt
Tolerances.pptTolerances.ppt
Tolerances.ppt
jagjeetsingh914697
 
Linear programming problems
Linear programming problemsLinear programming problems
Linear programming problems
Hanna Elise
 
#Triangle : Experimental verification of properties of triangle
#Triangle : Experimental verification of properties of triangle #Triangle : Experimental verification of properties of triangle
#Triangle : Experimental verification of properties of triangle
Janak Singh saud
 
Systems of Linear Equations
Systems of Linear EquationsSystems of Linear Equations
Systems of Linear Equations
alrosiemae
 
Amplitude and period
Amplitude and periodAmplitude and period
Amplitude and period
Kathleen Gonzales
 
The Definite Integral
The Definite IntegralThe Definite Integral
The Definite Integral
Silvius
 
Maximums and minimum
Maximums and minimum Maximums and minimum
Maximums and minimum
rubimedina01
 
Matrices
MatricesMatrices
Matrices
NORAIMA
 
31 algebraic fractions (1)
31 algebraic fractions (1)31 algebraic fractions (1)
31 algebraic fractions (1)
apecoraro
 
8.8 similarity and dilations 1
8.8 similarity and dilations 18.8 similarity and dilations 1
8.8 similarity and dilations 1
bweldon
 
Probability
ProbabilityProbability
Probability
Sumanta Das
 
The Sine Ratio
The Sine RatioThe Sine Ratio
The Sine Ratio
Passy World
 
Bisection
BisectionBisection
Bisection
Shipon Sarder
 
Engineering Drawing - Chapter 1.pdf
Engineering Drawing - Chapter 1.pdfEngineering Drawing - Chapter 1.pdf
Engineering Drawing - Chapter 1.pdf
Dagmawe T. Muluneh
 
Nams- Roots of equations by numerical methods
Nams- Roots of equations by numerical methodsNams- Roots of equations by numerical methods
Nams- Roots of equations by numerical methods
Ruchi Maurya
 
Home work II
Home work IIHome work II
Home work II
Abebe Alemu
 

What's hot (20)

Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.
Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.
Real Numbers,Polynomials,Linear Equation In Two Variables For Class 10th.
 
Lecture 3 Inverse matrices(hotom).pdf
Lecture 3 Inverse matrices(hotom).pdfLecture 3 Inverse matrices(hotom).pdf
Lecture 3 Inverse matrices(hotom).pdf
 
Dilations 1
Dilations 1Dilations 1
Dilations 1
 
NUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
NUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONSNUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
NUMERICAL METHODS MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
 
Tolerances.ppt
Tolerances.pptTolerances.ppt
Tolerances.ppt
 
Linear programming problems
Linear programming problemsLinear programming problems
Linear programming problems
 
#Triangle : Experimental verification of properties of triangle
#Triangle : Experimental verification of properties of triangle #Triangle : Experimental verification of properties of triangle
#Triangle : Experimental verification of properties of triangle
 
Systems of Linear Equations
Systems of Linear EquationsSystems of Linear Equations
Systems of Linear Equations
 
Amplitude and period
Amplitude and periodAmplitude and period
Amplitude and period
 
The Definite Integral
The Definite IntegralThe Definite Integral
The Definite Integral
 
Maximums and minimum
Maximums and minimum Maximums and minimum
Maximums and minimum
 
Matrices
MatricesMatrices
Matrices
 
31 algebraic fractions (1)
31 algebraic fractions (1)31 algebraic fractions (1)
31 algebraic fractions (1)
 
8.8 similarity and dilations 1
8.8 similarity and dilations 18.8 similarity and dilations 1
8.8 similarity and dilations 1
 
Probability
ProbabilityProbability
Probability
 
The Sine Ratio
The Sine RatioThe Sine Ratio
The Sine Ratio
 
Bisection
BisectionBisection
Bisection
 
Engineering Drawing - Chapter 1.pdf
Engineering Drawing - Chapter 1.pdfEngineering Drawing - Chapter 1.pdf
Engineering Drawing - Chapter 1.pdf
 
Nams- Roots of equations by numerical methods
Nams- Roots of equations by numerical methodsNams- Roots of equations by numerical methods
Nams- Roots of equations by numerical methods
 
Home work II
Home work IIHome work II
Home work II
 

Viewers also liked

القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرق
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرقالقرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرق
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرق
سمير بسيوني
 
القرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطر
القرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطرالقرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطر
القرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطر
سمير بسيوني
 
متن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويد
متن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويدمتن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويد
متن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويد
سمير بسيوني
 
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريفمصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
Islamic Invitation
 
مصحف التجويد وبهامشه القراءات العشر
مصحف التجويد وبهامشه القراءات العشرمصحف التجويد وبهامشه القراءات العشر
مصحف التجويد وبهامشه القراءات العشر
سمير بسيوني
 
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضر
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضرالقرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضر
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضر
سمير بسيوني
 
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
سمير بسيوني
 
19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران
19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران
19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران
F El Mohdar
 

Viewers also liked (8)

القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرق
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرقالقرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرق
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأزرق
 
القرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطر
القرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطرالقرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطر
القرآن الكريم (طبعة المجمع)بخط النسخ 15 سطر
 
متن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويد
متن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويدمتن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويد
متن طيبة النشر في القراءات العشر تحقيق الدكتور أيمن سويد
 
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريفمصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
 
مصحف التجويد وبهامشه القراءات العشر
مصحف التجويد وبهامشه القراءات العشرمصحف التجويد وبهامشه القراءات العشر
مصحف التجويد وبهامشه القراءات العشر
 
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضر
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضرالقرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضر
القرآن الكريم طبعة المدينة المنورة بالحجم العادي اللون الأخضر
 
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
مصحف الشمرلي الطبعة المصرية للمصحف الشريف
 
19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران
19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران
19 09 111316426627بحث تفسير القران بالقران
 

Similar to جامع صحيح الأذكار للألباني

صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعيصفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
Khaled Alotaibi
 
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعيصفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
Khaled Alotaibi
 
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
muslimthaer
 
Mawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.com
Mawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.comMawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.com
Mawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.com
srujacxtup
 
نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1
نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1
نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1
أمنية وجدى
 
قل مع الكون لا إله الا الله
قل مع الكون لا إله الا اللهقل مع الكون لا إله الا الله
قل مع الكون لا إله الا الله
F El Mohdar
 
معجم افتراءات الغرب على الإسلام
معجم افتراءات الغرب على الإسلاممعجم افتراءات الغرب على الإسلام
معجم افتراءات الغرب على الإسلام
Islamic Invitation
 
القواعد الحسان في تفسير القران
القواعد الحسان في تفسير القرانالقواعد الحسان في تفسير القران
القواعد الحسان في تفسير القران
Sof Wan
 
مسابقة بسرعة ....
مسابقة بسرعة ....مسابقة بسرعة ....
مسابقة بسرعة ....
على لبيب
 
منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد
 منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد
منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد
أمنية وجدى
 
چۆنیەتی ئیشکردنی total station
 چۆنیەتی ئیشکردنی total station چۆنیەتی ئیشکردنی total station
چۆنیەتی ئیشکردنی total station
Bahzad5
 
قواعد لغة 5
قواعد لغة 5قواعد لغة 5
قواعد لغة 5
Sami Guiba
 
واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1
واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1
واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1
أمنية وجدى
 

Similar to جامع صحيح الأذكار للألباني (20)

صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعيصفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
 
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعيصفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
صفوة الزبد في_الفقه_الشافعي
 
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-العلاقات الدولية في الإسلام 2-
العلاقات الدولية في الإسلام 2-
 
Mawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.com
Mawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.comMawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.com
Mawsoaat olum hadith_portaldakwah.blogspot.com
 
محمدية التشيع.pdf
محمدية التشيع.pdfمحمدية التشيع.pdf
محمدية التشيع.pdf
 
نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1
نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1
نصوص مراجعة نهائية 6 ب ت 1
 
5979
59795979
5979
 
4526
45264526
4526
 
4447
44474447
4447
 
قل مع الكون لا إله الا الله
قل مع الكون لا إله الا اللهقل مع الكون لا إله الا الله
قل مع الكون لا إله الا الله
 
معجم افتراءات الغرب على الإسلام
معجم افتراءات الغرب على الإسلاممعجم افتراءات الغرب على الإسلام
معجم افتراءات الغرب على الإسلام
 
القواعد الحسان في تفسير القران
القواعد الحسان في تفسير القرانالقواعد الحسان في تفسير القران
القواعد الحسان في تفسير القران
 
مسابقة بسرعة ....
مسابقة بسرعة ....مسابقة بسرعة ....
مسابقة بسرعة ....
 
5073
50735073
5073
 
52
5252
52
 
منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد
 منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد
منهج التربية الدينية 3ب ت1 أ / أمنية وجدى ملف وورد
 
چۆنیەتی ئیشکردنی total station
 چۆنیەتی ئیشکردنی total station چۆنیەتی ئیشکردنی total station
چۆنیەتی ئیشکردنی total station
 
3772
37723772
3772
 
قواعد لغة 5
قواعد لغة 5قواعد لغة 5
قواعد لغة 5
 
واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1
واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1
واجبات واختبارات 3ب دين ترم 1
 

More from Nisreen Ly

रमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलत
रमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलतरमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलत
रमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलत
Nisreen Ly
 
शुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ें
शुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ेंशुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ें
शुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ें
Nisreen Ly
 
संक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइड
संक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइडसंक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइड
संक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइड
Nisreen Ly
 
मदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब
मदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाबमदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब
मदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब
Nisreen Ly
 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांश
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांशनबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांश
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांश
Nisreen Ly
 
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदा
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदाअहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदा
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदा
Nisreen Ly
 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ानबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा
Nisreen Ly
 
बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम
बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकामबीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम
बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम
Nisreen Ly
 
ईमान के मूल आधार
ईमान के मूल आधारईमान के मूल आधार
ईमान के मूल आधार
Nisreen Ly
 
ईमान के स्तंभ
ईमान के स्तंभईमान के स्तंभ
ईमान के स्तंभ
Nisreen Ly
 
रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे
रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावेरोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे
रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे
Nisreen Ly
 
சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?
சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?
சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?
Nisreen Ly
 
தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்
தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்
தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்
Nisreen Ly
 
இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்
இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்
இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்
Nisreen Ly
 
తౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వం
తౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వంతౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వం
తౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వం
Nisreen Ly
 
దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము
దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానముదైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము
దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము
Nisreen Ly
 
ఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలు
ఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలుఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలు
ఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలు
Nisreen Ly
 
তাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳র
তাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳রতাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳র
তাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳র
Nisreen Ly
 
নবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাব
নবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাবনবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাব
নবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাব
Nisreen Ly
 
সালাত আদােয়র প􀄆িত
সালাত আদােয়র প􀄆িতসালাত আদােয়র প􀄆িত
সালাত আদােয়র প􀄆িত
Nisreen Ly
 

More from Nisreen Ly (20)

रमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलत
रमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलतरमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलत
रमज़ान के रोज़े और उसके क़ियाम (तरावीह) की फज़ीलत
 
शुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ें
शुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ेंशुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ें
शुद्ध अक़ीदा और उसके विरुद्ध चीज़ें
 
संक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइड
संक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइडसंक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइड
संक्षिप्त हज्ज व उम्रा और ज़ियारत गाइड
 
मदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब
मदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाबमदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब
मदीना की फज़ीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब
 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांश
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांशनबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांश
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ के तरीक़ा का सारांश
 
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदा
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदाअहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदा
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक़ीदा
 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ानबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का तरीक़ा
 
बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम
बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकामबीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम
बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम
 
ईमान के मूल आधार
ईमान के मूल आधारईमान के मूल आधार
ईमान के मूल आधार
 
ईमान के स्तंभ
ईमान के स्तंभईमान के स्तंभ
ईमान के स्तंभ
 
रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे
रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावेरोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे
रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे
 
சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?
சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?
சூனியமும் ஜோதிடமும் - இஸ்லாம் கூற்று?
 
தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்
தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்
தொழுகையும் அதன் சட்டங்களும்
 
இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்
இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்
இஸலாத்தில் மூன்று அடிப்படை விடயங்கள்
 
తౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వం
తౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వంతౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వం
తౌహీద్ – దేవుని ఏకత్వం
 
దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము
దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానముదైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము
దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము
 
ఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలు
ఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలుఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలు
ఏకదైవత్వంలోని సందేహాలు - సమాధానాలు
 
তাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳র
তাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳রতাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳র
তাওহীদ ও তার 􀄴মাণািদ আকীদার বয্াপাের ের ৫০িট 􀄴ে􀅱া􀃳র
 
নবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাব
নবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাবনবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাব
নবীর সু􀄨তেক আঁকেড় ধরা ও তার 􀄴ভাব
 
সালাত আদােয়র প􀄆িত
সালাত আদােয়র প􀄆িতসালাত আদােয়র প􀄆িত
সালাত আদােয়র প􀄆িত
 

جامع صحيح الأذكار للألباني

 • 1. جامع صحيح الأذكار للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ى ڲ رحمه لله تعا جمع و ترتيب أبي الحسن محمد بن حسن الشيخ ن ؈ غفر لله له ولوالديه ولجميع المسلم
 • 2. الفهرس المقدمة .......................................................................................................................................................... 10 ار .......................................................................................................................................... 12 ڈٔ ي ال ࡩ 1. أذكار طر ي الصباح خاصة ................................................................................................................................ 14 ࡩ 2. ما يقال ي المساء خاصة .................................................................................................................................. 14 ࡩ 3. ما يقال 4. ما يقال عند النوم ........................................................................................................................................ 14 5. ما يقول إذا وضع ثوبه لنوم ونحوه ....................................................................................................................... 17 6. الدعاء إذا فزع من النوم .................................................................................................................................. 17 7. الدعاء إذا تقلب بالليل ................................................................................................................................... 17 8. ما يقول مَن استيقظ بالليل .............................................................................................................................. 17 ي الثلث الآخر من الليل ............................................................................................................ 18 ࡩ 9. الدعاء والاستغفار ي الوتر ..................................................................................................................................... 18 ࡩ 10 . دعاء القنوت 11 . الذكر بعد الوتر ........................................................................................................................................... 19 ي الصلوات الخمس للنازلة .................................................................................................................... 19 ࡩ 12 . القنوت 13 . ما يصنع من رأى رؤيا يكرهها ............................................................................................................................. 19 14 . أذكار الاستيقاظ من النوم ............................................................................................................................... 20 15 . دخول الخلاء .............................................................................................................................................. 20 16 . ما يقول إذا خرج من الخلاء .............................................................................................................................. 21 17 . الدعاء إذا لبس ثوباً جديداً ............................................................................................................................... 21 18 . الدعاء لمن لبس ثوباً جديداً .............................................................................................................................. 21 ى الوضوء .................................................................................................................................... 21 ڴ 19 . التسمية ع 20 . الذكر بعد الوضوء ....................................................................................................................................... 22 21 . الصلاة بعد الوضوء ...................................................................................................................................... 22 22 . ما يقول إذا خ رج من المنـزل ............................................................................................................................... 22 23 . الذكر عند دخول المنـزل .................................................................................................................................. 23 ى المسجد ................................................................................................................................. 23 ڲ 24 . دعاء الخرو ج إ 25 . الدعاء عند دخول المسجد ............................................................................................................................... 23 26 . الدعاء عند الخروج من المسجد......................................................................................................................... 24 27 . فضل الأذان ............................................................................................................................................... 24 28 . صفة الأذان ............................................................................................................................................... 25 ى الأذان ......................................................................................................................................... 25 ڴ 29 . الزيادة ع 30 . الذكر عند سماع المؤذن .................................................................................................................................. 27 ن الأذان والإقامة ............................................................................................................................... 28 ؈ 31 . الدعاء ب [ 2 ]
 • 3. 32 . صفة الإقامة .............................................................................................................................................. 29 33 . القول عند سماع الإقامة ................................................................................................................................. 29 ن ............................................................................................................................ 30 ؈ ن يدي المصل ؈ 34 . خطبة الإمام ب ر للصلاة ............................................................................................................................................ 30 ؈ 35 . التكب 36 . استفتاح الصلاة .......................................................................................................................................... 30 37 . الاستعاذة قبل القراءة .................................................................................................................................... 32 وفضائلها .............................................................................................................................. 32  الفاتحة  38 . ركنية 33 .................................................................................................................................  الفاتحة  39 . صفة قراءة 33 .............................................................................................................  الفاتحة  40 . ما يقول من لم يستطع قراءة ن )) خلف الأمام ............................................................................................................................... 33 ؈ 41 . قول (( آم ن )) ......................................................................................................................................... 34 ؈ 42 . الجهر بـ(( آم ى الإمام ........................................................................................................................................... 34 ڴ 43 . الفتحُ ع ي الصلاة ......................................................................................................................... 34 ࡩ ء ܣۜء 44 . التسبيح لمن نابه ي سنة الفجر ..................................................................................................................................... 34 ࡩ 45 . القراءة ي صلاة الفجر .................................................................................................................................... 35 ࡩ 46 . القراءة ي صلاة الفجر يوم الجمعة ..................................................................................................................... 35 ࡩ 47 . القراءة ي صلاة الظهر .................................................................................................................................... 35 ࡩ 48 . القراءة ي صلاة العصر ................................................................................................................................... 35 ࡩ 49 . القراءة ي صلاة المغرب ................................................................................................................................... 36 ࡩ 50 . القراءة ي سنة المغرب .................................................................................................................................... 36 ࡩ 51 . القراءة ي صلاة العشاء ................................................................................................................................... 36 ࡩ 52 . القراءة ي صلاة الليل ..................................................................................................................................... 36 ࡩ 53 . القراءة ي صلاة الوتر ..................................................................................................................................... 37 ࡩ 54 . القراءة ي صلاة الجمعة .................................................................................................................................. 37 ࡩ 55 . القراءة ي صلاة العيدين.................................................................................................................................. 37 ࡩ 56 . القراءة ي صلاة الجنازة ................................................................................................................................... 37 ࡩ 57 . القراءة 58 . أذكار الركوع ............................................................................................................................................... 37 59 . القيام من الركوع ......................................................................................................................................... 38 60 . أذكار السجود ............................................................................................................................................. 39 ن ..................................................................................................................................... 40 ؈ ن السجدت ؈ 61 . الأذكار ب ي الصلاة ......................................................................................................................................... 40 ࡩ 62 . التشهد ي التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه ......................................................................................... 40 ࡩ  ܣۗ ى الن ڴ 63 . الصلاة ع بعد التشهد ........................................................................................................................ 41  ܣۗ ى الن ڴ 64 . الصلاة ع [ 3 ]
 • 4. 65 . الدعاء بعد التشهد ....................................................................................................................................... 42 66 . التسليم من الصلاة ....................................................................................................................................... 44 67 . الذكر والدعاء بعد الصلاة ............................................................................................................................... 44 68 . صفة عقد التسبيح ....................................................................................................................................... 47 ي الصلاة لدفع الوسوسة ............................................................................................................ 47 ࡩ 69 . الاستعاذةُ والتَّفْلُ 70 . فضل قراءة القرآن ........................................................................................................................................ 47 48 ......................................................................................................................................  ܣۗ 71 . صفة قراءة الن ن الصوت بالقراءة .................................................................................................................................. 48 ؈ 72 . تحس 73 . ما يستحب من الذكر أثناء القراءة ...................................................................................................................... 49 74 . إذا مر بآية رحمة أن يسأل لله من فضله وإذا مر بآية عذاب تعوذ .................................................................................... 49 75 . دعاء سجود التلاوة ....................................................................................................................................... 49 76 . فضل سجود الت لاوة ...................................................................................................................................... 50 ي كم يختم القرآن ........................................................................................................................................ 50 ࡩ 77 . 78 . الدعاء عند ختم القرآن .................................................................................................................................. 50 رة التلاوة......................................................................................................................... 50 ؆ 79 . الأمر بتعاهد القرآن بك عن قول : نسيت آية كذا............................................................................................................................ 51 ܣ 80 . النه ى .............................................................................................................................................. 51 ڍ 81 . صلاة الض 82 . دعاء صلاة الاستخارة ..................................................................................................................................... 51 83 . النداء لصلاة الكسوف ................................................................................................................................... 51 84 . الذكر والدعاء والاستغفار عند الكسوف ............................................................................................................... 51 85 . صلاة الكسوف ............................................................................................................................................ 52 54 ...............................................................................................................................  ܣۗ ى الن ڴ 86 . فضل الصلاة ع ي كل مجلس .................................................................................................... 54 ࡩ  ܣۗ ى الن ڴ 87 . وجوب ذكر لله والصلاة ع ن يدي الدعاء .................................................................................................................... 55 ؈ ب  ܣۗ ى الن ڴ 88 . الصلاة ع يوم الجمعة ........................................................................................................................ 55  ܣۗ ى الن ڴ 89 . الصلاة ع 90 . خطبة الحاجة ............................................................................................................................................. 55 91 . قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ......................................................................................................................... 56 ي آخر ساعة يوم الجمعة ........................................................................................................................ 57 ࡩ 92 . الدعاء 93 . دعاء ليلة القدر ........................................................................................................................................... 57 94 . صفة صلاة الاستسقاء .................................................................................................................................... 57 95 . دعاء الاستسقاء ........................................................................................................................................... 57 96 . الدعاء عند الريح.......................................................................................................................................... 58 عن سب الريح ...................................................................................................................................... 58 ܣ 97 . النه [ 4 ]
 • 5. 98 . الدعاء عند الرعد ......................................................................................................................................... 58 99 . الدعاء عند نزول المطر ................................................................................................................................... 59 100 .الدعاء وقت المطر إذا خيف منه الضرر ................................................................................................................. 59 101 .ما يفعل عند نزول المطر ................................................................................................................................. 59 102 .الذكر بعد نزول المغيث ................................................................................................................................... 59 103 .الدعاء عند رؤية الهلال .................................................................................................................................. 59 104 .الاستعاذة عند روية القمر ............................................................................................................................... 60 عن سب الديك ..................................................................................................................................... 60 ܣ 105 .النه 106 .الدعاء عند سماع صياح الديك بالليل .................................................................................................................. 60 ر بالليل ................................................................................................ 60 ؈ يق الحم ڈٰ 107 .الاستعاذة عند سماع نباح الكلاب و 108 .إفشاء السلام.............................................................................................................................................. 60 109 .صفة إلقاء السلام ........................................................................................................................................ 61 110 .صفة رد السلام............................................................................................................................................ 61 ر .......................................................................................................... 61 ؈ ى الكث ڴ والقليل ع ܣۜء ى الما ڴ 111 .تسليم الراكب ع ي كل لقاء ................................................................................................................................... 61 ࡩ 112 .إلقاء السلام 113 .السلام عند القيام من المجلس ........................................................................................................................... 62 ى الصبيان ...................................................................................................................................... 62 ڴ 114 .السلام ع ر المحارم ................................................................................................................ 62 ؈ ى النساء من غ ڴ 115 .سلام الرجال ع ر المحارم ....................................................................................................................... 63 ؈ 116 .حكم مصافحة النساء غ ى أهل بيتٍ ............................................................................................................................ 63 ڴ 117 .السلام إذا دخل ع 118 .سلام الرجل إذا دخل بيته ................................................................................................................................ 63 ى النائم ......................................................................................................................................... 64 ڴ 119 .السلام ع 120 .السلام ممن دخل بيتاً ليس فيه أحد .................................................................................................................... 64 ي والرد بالإشارة ........................................................................................................................ 64 ڴ ى المص ڴ 121 .السلام ع رهم ...................................................................................................... 65 ؈ ي وغ ڤ ى قارئ القرآن والمؤذن والدا ڴ 122 .السلام ع 123 .حكم التشميت وإلقاء السلام ورده والأمام يخطب ..................................................................................................... 65 ود والنصارى بالسلام ....................................................................................................................... 66 ڈٕ 124 .لا تبدأوا ال ى الكافر .............................................................................................................................. 66 ڴ 125 .كيف يرد السلام ع 126 .دعاء دخول السوق ....................................................................................................................................... 67 ي المسجد ...................................................................................................................... 67 ࡩ 127 .ما يقال لمن يبيع أو يبتاع ي المسجد ....................................................................................................................... 67 ࡩ 128 .ما يقال لمن ينشد ضالة ي المسجد ......................................................................................................................... 67 ࡪ 129 .إنشاد الشعر الحسن 130 .الدعاء لمن غلبه الدين .................................................................................................................................... 68 [ 5 ]
 • 6. 131 .دعاء من استصعب عليه أمر ............................................................................................................................ 68 132 .الدعاء لمن عرض عليك ماله ............................................................................................................................. 68 رض عند السداد ............................................................................................................................... 68 ؅ 133 .دعاء المق ي لله .................................................................................................................... 68 ࡩ 134 .ما يقول من قال له إني: أحبك ي لله ........................................................................................................................ 69 ࡩ 135 .إعلام الرجل أخاه أنه يحبه 136 .الدعاء بظهر الغيب ....................................................................................................................................... 69 137 .الدعاء لمن صنع لك معروفاً .............................................................................................................................. 69 138 .ماذا يقول إذا مَدَحَ مسلماً ................................................................................................................................ 69 139 .ماذا يقول الرجل إذا يِ زُكّ .................................................................................................................................. 70 140 .دعاء الخوف من الشرك .................................................................................................................................. 70 141 .لا يقال ما شاء لله وشاء فلان ............................................................................................................................ 70 ر لله ................................................................................................................................ 71 ؈ عن الحلف بغ ܣ 142 .النه عن سب الدهر ..................................................................................................................................... 71 ܣ 143 .النه 144 .ما يقال عند التعجب ..................................................................................................................................... 71 ر عند الأمر السار .................................................................................................................................. 71 ؈ 145 .التكب 146 .الدعاء لمن سببته ......................................................................................................................................... 71 147 .ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً ............................................................................................................................ 71 148 .دعاء العطاس ............................................................................................................................................. 72 149 .لا يشمت العاطس إذا لم يحمد لله ...................................................................................................................... 72 150 .إذا تكرر العطاس ......................................................................................................................................... 73 151 .ما يقال للكافر إذا عطس ................................................................................................................................. 73 152 .ما يفعل من تثاءب ........................................................................................................................................ 73 ي المجلس .......................................................................................................................................... 73 ࡩ 153 .الذكر 154 .دعاء كفارة المجلس ....................................................................................................................................... 73 155 .الدعاء لذهاب الغضب ................................................................................................................................... 74 ي له ............................................................................................................................ 74 ڤ 156 .دعاء من أهدى هدية ود 157 .الدعاء عند رؤية باكورة الثمر ........................................................................................................................... 74 158 .دعاء شراء الدابة أو السيارة ............................................................................................................................. 74 ى الطعام ..................................................................................................................................... 74 ڴ 159 .التسمية ع ي أول طعامه ...................................................................................................................... 75 ࡩ أن يذكر لله ܣۜ 160 .من نس ى الطعام الذي لا يدري أذكر عليه اسم لله أم لا .......................................................................................... 75 ڴ 161 .التسمية ع 162 .الدعاء بعد الطعام ....................................................................................................................................... 75 ن ................................................................................................................................... 76 ؄ 163 .ما يقول إذا شرب الل [ 6 ]
 • 7. 164 .التسمية عند الشراب .................................................................................................................................... 76 165 .دعاء الضيف لأهل الطعام ............................................................................................................................... 76 166 .دعاء الصائم عند فطره .................................................................................................................................. 76 167 .الدعاء لمن أفطر عنده .................................................................................................................................... 76 168 .ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ..................................................................................................... 76 169 .دعاء من نزل به ضيف .................................................................................................................................... 77 170 .ما يقول الصائم إذا سابه أحد ........................................................................................................................... 77 وج ........................................................................................................................................... 77 ق؅ 171 .الدعاء للم ى زوجته ليلة العرس .......................................................................................................... 77 ڴ وج إذا دخل ع ق؅ 172 .دعاء الم 173 .الدعاء قبل الجماع ....................................................................................................................................... 78 174 .الدعاء للمولود عند تحنيكه ............................................................................................................................. 78 ر عجز ولا تفريط .................................................................................................. 78 ؈ 175 .الدعاء بعد التسليم للقضاء من غ ي الدعاء ولا يقل إن شئت ........................................................................................................................ 78 ࡩ 176 .العزم ي الدنيا ............................................................................................................... 78 ࡩ 177 .كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة 178 .الحمد لمن جاءه أمر يسره أو يكرهه ...................................................................................................................... 78 179 .ما يقال عند الكرب ....................................................................................................................................... 78 180 .ما يقال عند الهم والحزن ................................................................................................................................. 79 ى نفسه وأهله والمال ...................................................................................................... 79 ڴ عن أن يدعو المسلم ع ܣ 181 .النه رهم ......................................................................................................................... 80 ؈ 182 .ما يقال من خاف قوماً أو غ 183 .الدعاء لطرد الشيطان .................................................................................................................................... 80 ن .......................................................................................................................... 81 ؈ 184 .الدعاء لرد كيد مردة الشياط ي إيمانه ........................................................................................................................ 81 ࡩ 185 .ما يفعل من أصابه شك 186 .العصمة من الدجال ...................................................................................................................................... 82 ى ............................................................................................................................................ 83 ࡪ ي الر ࡩ 187 .ما جاء 188 .ما يعوذ به الأولاد .......................................................................................................................................... 85 ء يراه ويعجبه ويخشىأن يصيبه بعينه ............................................................................................................. 85 ܣۜآ 189 .ال ي جسده ......................................................................................................................... 85 ࡩ 190 .الدعاء لمن أحس وجعاً 191 .فضل عيادة المريض ...................................................................................................................................... 85 192 .الدعاء للمريض ........................................................................................................................................... 85 193 .الدعاء عند رؤية أهل البلاء .............................................................................................................................. 86 ء ................................................................................................................................... 86 ܣۜآ ر ب ؈ 194 .ما يقول إذا تط الموت ........................................................................................................................................ 86 ܣۚ 195 .كراهية تم 196 .دعاء المريض إذا شعر بقرب اجله ....................................................................................................................... 87 [ 7 ]
 • 8. ن عند الموت......................................................................................................................................... 87 ؈ 197 .التلق 198 .الدعاء عند الميت ......................................................................................................................................... 87 199 .دعاء من أصيب بمصيبة ................................................................................................................................. 88 200 .صفة صلاة الجنازة ....................................................................................................................................... 88 ي صلاة الجنازة ........................................................................................................................... 89 ࡩ 201 .الدعاء للميت 202 .الدعاء للطفل ............................................................................................................................................. 89 ى السِّقْط ............................................................................................................................. 90 ڴ ى ع ڴ 203 .الدعاء إذا صّ ر ................................................................................................................................... 90 ؄ 204 .دعاء دخول الميت الق 205 .الدعاء بعد الدفن ......................................................................................................................................... 90 206 .دعاء التعزية ............................................................................................................................................... 90 207 .دعاء زيارة المقابر .......................................................................................................................................... 91 ن ...................................................................................................................... 92 ؈ 208 .ما يقال عند المرور بقبور المشرك ن لمن أراد السفر ............................................................................................................................. 92 ؈ 209 .صلاة ركعت ن إذا قدم من السفر ......................................................................................................................... 93 ؈ 210 .صلاة ركعت 211 .دعاء المقيم للمسافر ...................................................................................................................................... 93 212 .دعاء المسافر للمقيم ...................................................................................................................................... 93 213 .دعاء ركوب الدابة ......................................................................................................................................... 93 رت الدابة أو ما يقوم مقامها ............................................................................................................ 93 ؆ 214 .التسمية إذا ع 215 .دعاء السفر ............................................................................................................................................... 94 ى المرتفعات والتسبيح عند الهبوط ........................................................................................................... 94 ڴ ر ع ؈ 216 .التكب 217 .دعاء دخول القرية أو البلدة إذا أراد دخولها ............................................................................................................ 94 ره ..................................................................................................................... 94 ؈ ي سفر أو غ ࡩ 218 .الدعاء لمن نزل منـزلاً 219 .دعاء المسافر إذا أسحر .................................................................................................................................. 94 220 .دعاء الرج وع من السفر .................................................................................................................................. 94 لقاء العدو ................................................................................................................................ 94 ܣۚ عن تم ܣ 221 .النه 222 .ما يقال عند لقاء العدو .................................................................................................................................. 95 ي سبيل لله .............................................................................................................................. 95 ࡩ 223 .سؤال الشهادة 224 .صفة التلبية ............................................................................................................................................... 95 225 .الدعاء عند رؤيته الكعبة ................................................................................................................................. 95 226 .الذكر عند الحجر الأسود ................................................................................................................................ 95 ي الطواف ......................................................................................................................................... 96 ࡩ 227 .الذكر ن الركن اليماني والحجر الأسود ............................................................................................................... 96 ؈ 228 .الدعاء ب 96 ............................................................................................................................  229 .الذكر عند مقام إبراهيم [ 8 ]
 • 9. 230 .الدعاء عند شرب ماء زمزم ............................................................................................................................... 96 ى الصفا والمروة ................................................................................................................................ 96 ڴ 231 .الدعاء ع ي .......................................................................................................................................... 96 ڥ ي الس ࡩ 232 .الدعاء 233 .الدعاء يوم عرفه .......................................................................................................................................... 97 234 .الدعاء عند المشعر الحرام ............................................................................................................................... 97 ر عند رمي الجمار .................................................................................................................................. 97 ؈ 235 .التكب ي صلاة العيد ..................................................................................................................................... 97 ࡩ ر ؈ 236 .التكب ي أيام العيدين............................................................................................................................. 97 ࡩ ر ؈ 237 .صفة التكب نئة يوم العيد .......................................................................................................................................... 98 ڈْ 238 .ال 239 .الذكر عند ذبح الأضحية ................................................................................................................................. 98 ى الذبيحة .................................................................................................................................... 98 ڴ 240 .التسمية ع ي الدعاء ......................................................................................................................................... 99 ࡩ اد ڈْ 241 .الاج ى ........................................................................................................................................... 99 ڲ 242 .أسماء لله تعا 243 .دعاء لله باسمه الأعظم ................................................................................................................................... 99 244 .سؤال لله الجنة والاستجارة من النار ................................................................................................................. 100 ي الدعاء والذكر...................................................................................................................... 100 ࡩ 245 .استقبال القبلة ي الاستغفار ................................................................................................................................... 101 ࡩ رغيب ؅ 246 .ال ي الدعاء ...................................................................................................................................... 101 ࡩ رغيب ؅ 247 .ال فھرس المراجع .............................................................................................................................................. 102 [ 9 ]
 • 10. المقدمة دهِ لله فلا مُضِلِّ له, ومن يضلل فلا ڈٱ إنَّ الحمدَ لله, نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسِنا, ومن سَيّئاتِ أعمالنا, من هادي له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا لله وحدهُ لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله. ى آل محمد, كما باركت ڴ الأمي وع ܣۗ ى محمد الن ڴ ى آل إبراهيم, وبارك ع ڴ ى آل محمد, كما صليت ع ڴ الأمي, وع ܣۗ ى محمدٍ الن ڴ اللهمَّ صلّ ع [ 10 ] ن, إنّك حميد مجيد. ؈ ي العالم ࢭ ى آل إبراهيم ڴ ع أما بعد: ا مما صححه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني من كتبه المطبوعة رجاء أن يعم نفعها ڈْ فهذه الأذكار النبوية جمع ن والمسلمات. ؈ المسلم ى الطريقة الآتية: ڴ ا ع ڈٕ ي ف ڴ وعم ى ـ. ڲ ى الفوائد والشوارد من كتبه ـ رحمه لله تعا ڴ 1. ذكرت تحت كل حديث مصدرًا أو مصدرين لمن أراد الوقوف ع ى ما صححه ـ رحمه لله ـ. ڴ 2. اقتصرت ع ى العمل إن وجد, من أجل أن يكون حافزًا ومشجعاً . ڴ رتب ع ؅ 3. نقلت الحديث كاملاً مع ذكر الصحابي والأجر الم رها. ؈ ى سبيل المثال أرقام [ 178،88،19،18،17 ] وغ ڴ راجعات العلامة ـ رحمه لله ـ فانظر ع ؅ 4. اعتنيت ب 5. نِةً للكتابِ وضعت تعليقات للإمام ـ رحمه لله ـ مُزَيّ , مُعْظِمَةً لفوائدهِ مع الاختصار بقدر الإمكان. لها تعلق بالأذكار . ܣۘ ي الفضائل والآداب ال ࢭ 6. ذكرت بعض الأبواب ر أني أرجو من لله أن يكون كتابي هذا جامعاً لها. ؈ ن, غ ؈ ي الأذكار من تعرض لحديث أو حديث ࢭ وإن كان من كتب ى ڴ ى نبينا محمدٍ وع ڴ ى لله وسلم ع ڴ ن وص ؈ ا و قرأها ونشرها وجميع المسلم ڈّ ا من كت ڈ٭ و أسأل لله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع ن. ؈ ى يوم الدين اللهم آم ڲ م إ ڈْ ى طريق ڴ أصحابه ومن اتبع منهجهم وسار ع ي عفو ربه ڊ را أبو الحسن محمد بن حسن بن عبد الحميد الشيخ ن ؈ غفر لله له ولوالديه ولجميع المسلم مصر ــ كفر الشيخ ــ فوه ريط ؄ ق
 • 11. الأمي وبعد هذا الكتاب كما جمعه أبو الحسن محمد بن حسن بن عبد ܣۗ ى محمد الن ڴ بعد حمد لله عز وجل والصلاة والسلام ع الحميد الشيخ غفر لله له ولوالديه ، من ما صححه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه لله ، من كتبه ن ؈ ى أذكار موضوع مع ڴ ى القا رئ الحصول ع ڴ يسهل ع ܢۘ ر تنسيق الكتاب باستخدام الألوان ح ؈ المطبوعة بدون زيادة او نقص ولكن مع تغ ي كالأتي : ۂ و „ للذكر ( „ تكرار الذكر ( „ فضل الذكر ( „ تخريج الحديث ( [ 11 ]
 • 12. ار ڈٔ ي ال ࡩ أذكار طر َ إذا أ : قال ܢۜ مس  قال كانَ رسول لله  1. عن عبد لله بن مسعود ءٍ قديرٌ , ربِّ ܣۜء ى كلّ ڴ أمْسَينا وأ , والحمدُ لله, و لا إلهَ إلا لله وحدَهُ لا شريكَ له، لهُ الملكُ وله الحمدُ , وهو ع َ ى عهدِكَ ووعدِكَ ڴ وأ , نا ع َ فَماتَ مِنْ يَوْمِه قَبْلَ أ , هْلِ الجنَّة ي شأنيَ ڲ يُّ يا قيومُ برحمتِكَ أستغيثُ , أصلحْ ڌ ي ما أ : إذا أصبحتِ وإذا أمسيتِ يا ڥ كِ أنْ تسم َ وأ , جُرَّهُ سوءاً ܣۜ ى نَفْس ڴ رِفَ ع ؅ أ , وشرِّ الشَّيْطانِ وشِرْكِهِ , قَ اللهمَّ إِ نّوالآخِرَِ ة, لُ ك العفوَ والعافِيةَي دِ يودُنْ يايَ وأ , اللهمَّ اسُْ رْ ؅ ܣۚ عَوْراتي, ࢭ وآمِن رَوْعاتي, اللهمَّ ܣۘ ࢮ ڲ احفَظْ مِن ب ن يدَيَّ ومِن خَلْفي, وعَن يمي , وعن ܣۚ ؈ شِما ي، ومِن فَوْ ي, غْتالَ مِن تَحْ ܣۚ [ 12 ] َ الملكُ لله ܢۜ (( مْس رْ ما ؈ لُك خ َ ي هذه الليلةِ , وشرِّ ما بعدَها, ربِّ أعوذُ بك مِن الكَسَلِ , وسوءِ ࢭ رَ ما بعدَها, وأعوذُ بك من شرِّ ما ؈ ي هذهِ اللَّيلةِ , وخ ࢭ أسأ رِ )) ؄ ي القَ ࢭ ي النَّارِ , وعذابٍ ࢭ ر ربِّ أعوذُ بكَ مِن عَذابٍ ؄ الكَِ وإذا أصبح قال أيضاً : ((أصبحنا وأصبح الملك لله)) [ [مختصر مسلم 1894 مُِ أصحابَه  ܣۗ كان الن  2. عن أبي هريرة يعلّ , فيقولُ : َ َ إِذا أ : صْبَحْنا (( صبحَ أ حَدُكُم فَلْيَقُل َ َ ܢۜ اللهمَّ بكَ أ , وبكَ أمْسَيْنا, وبكَ نَحيا, وبكَ نَموتُ , وإليكَ النُّشورُ . مس وإِذا أ فَلْيقُلْ : اللهمَّ بكَ َ َ أ مْسَينا , صْبَحنا ر )) ؈ وبكَ أ , وبكَ نحْيا, وبكَ نَموتُ .وإليكَ المصُ [ [الصحيحة 262 قال:  ܣۗ عن الن  3. عن سداد بن أوس (( سَيِّدُ الاستغفار: يِ نتَ ربّ َ , نا عبدُكَ ܣۚ اللهـمَّ أ , لا إلهَ إلا أنتَ , خَلَقْتَ َ َ وأ , عْتُ ما استَط , أعـوذُ بـكَ مِن َ ܣۗ ڴ شرِّ ما صَنَعْتُ , أبوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ ع ي, بوءُ ل كَ بذَن َ َ فإنَّه لا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلا أ )) ي, نتَ ڲ وأ , فاغفِرْ َ اڈَ٭ ارِ مُوقِناً ِڈٔ (( ومَن ها مِنَ الَّ ܣۜ قال , نْ يُمْس َ َ اڈ٭ فَهو مِنْ أ , ها مِنْ اللّيِل وَهُو مُوقِنٌ ِ وَمَنْ قَال , فَماتَ نْ يُصْبح َ قَبْلَ أ , فَهو مِنْ أهْل الجنَّة)) [ [مختصر البخاري 2420 : s لفاطمة  قال: قال رسول لله  4. عن أنسِ بنِ مالكٍ ُ يڲ (( ما يمنع وصيكِ به؟ أنْ تقو َ ط )) ܣۜ ى نفس ڲ إ ܣۚ ولا تَكِلْ ن؈ كلَّه, رفةَ ع [ رغيب 661 ؅ [صحيح ال : قال رسول لله : 5. قال أبو بكرِ الصدِّيقُ َ (( صْبحتَ وإَذا أ مْسيتَ َ َ قلْ إذا أ : اللهمَّ عالِمَ الغيبِ والشَّهادَةِ , فاطِرَ السَّماواتِ والأرضِ , ربَّ كلِّ ءٍ ومليكَهُ , شهدُ أ نْ لا إلهَ إلا ܣۜء َ أ َ ܣۜ أنت, عوذُ بكَ من شَرِّ نفس َ نْ أ َ َ ى مسلمٍ , صبحْتَ ڲ أو أ إ قُلْهُ إِذا أ , وإذا َ َ أ مسيْتَ , خذْتَ مَضْجَعَكَ وإذا أ )) [ [صحيح الكلم 21 َ دَعُ هـؤلاء الدَّعَواتِ  ܣُّۗ قـال: لمْ يكُـنِ الن  6. عن عبد لله بن عمر نَ يُصْبحُ : ؈ وح ܣۜ نَ يُمْس ؈ يـ , ح َ سْأ َ يِ أ ي الدُّنيا ࢭ (( لُكَ العافَيَةَ َ سأ َ َ يڲ ي وما ڴ اللهمَّ أ , هْ َ َ َ ُ وأ عوذُ بعَظ متِكَ أ نْ أ )) [[ 3135 صحيح الكلم 23 ] [صحيح ابن ماجه قال:  أن رسول لله  7. عن أبي عَيّاش ء قدير )) كان له عِدلُ رقبةٍ من ܣۜء ى كل ڴ (( مَن قال إذا أصبحَ (( لا إله إلا للهُ وحدَه لا شريكَ له, له الملكَ , وله الحمدُ , وهو ع , ܣۜ يمس ܢۘ ي حِرزٍ من الشيطان ح ࢭ وَلدِ إسماعيل, وكُتِب له عشرُ حسناتٍ , وحُطَّ عنه عشرُ سَيئاتٍ , ورُفع له عشرُ درجاتٍ , وكان يُصبح )) ܢۘ كان له مثلُ ذلك ح ܢۜ فإنْ قالها إذا أمس [ رمذي 5077 ؅ رغيب 656 ][صحيح ال ؅ [صحيح ال
 • 13. : يقُولُ : سمعتُ رسُولُ للهِ  8. عن أبَانَ بنِ عُثْمَانَ , قال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ ي صباحِ كُلّ يومٍ , يْلَةٍ ࢭ (( مَ ا مِنْ عبدٍ يقولُ نَّ )). ڈِ٭ , فَتَدعُو ِܣۜ نَ تُمسِ ؈ نَ تُصْبحُ , وثَلاثاً حِ ؈ لا إلهَ إلا أ , تُعِيدُهَا ثَلاثاً حِ ا عشرَ دَرَجاتٍ , رقاب ڈ٭ عشرَ سيّ ,ٍ ورفعه للهُ له كعشـرِوكُنَّ , وكُنَّ [ 13 ] َ ي السَّماءِ وهوَ ࢭ ي الأرْضِ ولا ࢭ ءُ , ܣۜء ومَساءِ كُلّ ل : بِسمِ لله الذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِهِ َ ءٌ )) ܣۜء السَّميعُ العليِمُ , ثلاثَ مرَّاتِ , لمْ تضرَّهُ ي؟ ڲ فكان أبَانُ بن عثمان قد أصابه طرف فَالجٍ , فجعل الرجلُ الذي سمع منه الحديث ينظرُ إليه! فقال لهُ أبانُ ما لك تنظر إ غضبت فنسيت أن أقولها. ܣۚ فيه ما أصاب ܣۚ ولكن اليوم أصاب !  ܣۗ ى الن ڴ ى عثمان ولا كذب عثمان ع ڴ فولله ما كذبت ع [ رمذي 3388 ][صحيح أبي داود 5088 ؅ [ صحيح ال 9. عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بَكْرَةَ أنَّهُ قالَ لأبِيِه: يَا أبت يِ أسمعُكَ تدعُو كُلّ غَدَاةٍ إنّ : ي بصَري , لا إلهَ إلا أنتَ . اللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ , وَ الفَقْرِ , اللَّهُمَّ ࢭ ܣۚ ي, اللَّهُمَّ عِافِِڥ ي سَمِࢭ ܣۚ ي بَدَنِي, اللهُمَّ عَافِِࢭ ܣۚ ((اللهمّ عَافِِ ر؄ يِ أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَْ َ إنّ , نْتَ نَّ بِسُنَّتِهِ ؅ نَّ فأنا أحبُّ أنْ أس ڈ٭ يدعو ِ  فقال: إني سمعت رسول لله [ [صحيح أبي داود 5090 قال:  ܣۗ عن الن  10 . عن أبي أيوب الأنصاري ء قدي ر ـ عشرَ مرّاتٍ ـ ܣۜء ى كُلّ ڴ ويُميت, وهو ع ܣۛ ن يُصبحُ : لا إله إلاّ للهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ , وله الحمْدُ , يُح ؈ (( من قال ح ا ڈ٭ عنه َ ها عَشر حسناتٍ وحط َ كتب للهُ له بكلّ واحدةٍ قال ئِات فكذلك )) ܣۜ ن يُمْس ؈ ى آخره, ولم يَعْمل يومئذٍ عملاً يقْهَرُهُنّ , فإنْ قالها ح ڲ ار إ ڈٔ له مَسلَحةً من أوّلِ ال [ [الصحيحة 2563 : ܣۗ قال: قال الن  11 . عن أبي هريرة : سُبحَانَ لله العَظيمِ وبِحمدِهِ مِائَةَ مَرّةِ لمْ يأت أحد يومَ القيامةِ بأفضلَ مما جاء به, إلا ܣۜ ن يُمس ؈ ن يُ صْبحُ : وح ؈ (( مَنْ قَالَ حَِ أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه )) [ [مختصر مسلم 1903 ][صحيح أبي داود 5091 : 12 . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول لله ا, كان أفضلَ من مائة بَدَنَة ڈ٭ (( من قال: (( سبحان لله )) مئةَ مرَّةٍ قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غُرو ي سبيل لله ࢭ ا ڈٕ ا, كان أفضلَ مِن مائة فِرسٍ يُحمَلُ عل ڈ٭ ومن قال: (( الحمد لله )) مائةَ مرة قبلَ طلوعِ الشمسِ , وقبلَ غُرو ا, كان أفضلَ من عتقِ مائة رقبةٍ ڈ٭ ر )) مائة مرة, قبلَ طلوعِ الشمسِ وقبلَ غُرو ؄ ومن قال: (( لله أك ء قدير )) مائةَ مرة قبل طلوعِ الشمسِ وقبل ܣۜء ى كلّ ڴ ومن قال: (( لا إلهَ إلا للهُ وحدَه لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو ع يء يومَ القيامة أحدٌ بعملٍ أفضلَ من عملِه, إلا مَن قال مثلَ قوله, أو زاد عليه )) ڋ ا, لم يَ ڈ٭ غُرو [ رغيب 658 ؅ [صحيح ال قال:  13 . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله ى كلَّ ڴ ] : (( لا إله إلا لله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدُ , وهو ع ܢۜ [مائة إذا أصبح, ومائة إذا أمس ܣۘ ي يومٍ مائ ࢭ (( من قالَ ءٍ قدير )) لم يسبقْه أحدٌ كانَ قبْلَه, ولا يدركه أحدٌ كان بعدَه إلا من عَمِل أفضل من عملِهِ )) ܣۜء [ [الصحيحة 2762 , كناه ڴ ليُصّرِدْ يَِ لنا  ܣَّۗ ي ليلةِ مطرٍ , وظُلمةٍ شديدةٍ , نطُلُبُ الن ࢭ خَرَجْنا : 14 . وقال عبد لله بن خُبَيْبٍ َ فأ , فقال: (( قُل )) فلم أقُلْ شيئاً ثم قالَ : (( قُلْ )) فلم أقُلْ شيئاً ثم قالَ : (( قل )) قلتُ يا رسولَ لله ! ما أقولُ ؟ قال: نِ ؈ ذَِتَ  قل هو لله أحدٌ  ء )) ܣۜء نَ تُصبحُ ثلاثَ مرَّاتِ , يكفيكَ من كلِّ ؈ وح ܣۜ نَ تُمس ؈ والمعَوّ ح [ [صحيح الكلم 18
 • 14. : البقرة  ي سورة ࢭ ܣۘ قال للجن فما يُنجينا منكم؟ قال: هذه الآية ال  15 . وعن أبيِّ بن كعبٍ . فلما ܣۜ يُمس ܢۘ رَ منَا ح ؈ ن يُصبحُ أج ؈ يُصبحَ , ومن قالها ح ܢۘ رَ منا ح ؈ , أج ܣۜ ن يُمس ؈ من قالها ح .... يُّ القَيُّومُ ڍ للهُ لا إله إلا هو ال  صدق الخبيث )) )) : فذكر ذلك له فقال  أصبح أتى رسول لله ُ أعـ , لم تضرك )) َ ܣۜ ى نَفْس ڴ رَفَ عـ ؅ أ , وشرِّ الشَّيطانِ وشِرْكِهِ , ق ُ قـ , مسيتَ [ 14 ] [ رغيب 658 ؅ [صحيح ال ي الصباح خاصة ࡩ ما يقال يقول :  وكان يكون بـ(أفريقية) قال سمعت رسول لله  صاحب رسول لله  1. عن المنذر ُ أ )) دْخِلَه الجنّةَ ܢۘ (( من قال إذا أصبَح: (( رضيتُ باللهِ رباً , وبالإسلامِ ديناً , وبمحمدٍ نبياً , فأنا الزعي م, لآخذنّ بيدِه ح [ [الصحيحة 2686 ][الضعيفة تحت رقم 5020 يعلمنا إذا أصبحَ أحدُنا أن يقول :  2. عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كانَ رسول لله ن )) ؈ وملَّةِ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشرك  ى فطرةِ الإسلامِ , وكـلمةِ الإخلاص, ودين نبينا محمدٍ ڴ (( أصبحنا ع [ [الصحيحة 2989 ][تراجع العلامة 370 ي جالسة, ۂ ى و ڍ ي مسجدها ثم رجع بعد أن أض ࢭ ي ۂ ى الصبح, و ڴ ن ص ؈ خ ـرج مـن عندهـا بكـرة حـ  ܣۗ أن الن s 3. عن جويرية : فقال : ܣۗ ا؟)) قالت: نعم. قال الن ڈٕ فارقتك عل ܣۘ ى الحال ال ڴ (( ما زلت ع َ نَّ ڈُْ (( لقَدْ قلتُ بعدَكِ أربَعَ كَلِماتٍ , ثلاثَ مرَّاتٍ , وَزنَ لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ منذُ اليومِ ل : سبحانَ لله وبحمدِهِ عددَ خلقِهِ , ورِضا نفسِهِ , وزِنةَ عرشِهِ , ومدادَ كلماتِهِ )) [ [الصحيحة 2156 ا مائةَ مرةٍ )) ڈٕ ونحن جلوس فقال: (( ما أصبحتُ غداةً قط إلا استغفرتُ لله ف  قال: جاء رسول لله  ܢۜ 4. عن أبي موس [ [الصحيحة 1600 ي المساء خاصة ࡩ ما يقال : البارحة, قال ܣۚ فقال: يا رسول لله ما لقيتُ من عقربٍ لدغت  ܣۗ ى الن ڲ أنه جاء رجل إ  1. عن أبي هريرة ن أمسيتَ ثلاث مـرات: وذُ بكـلِمَاتِ للهِ التَّامَّات من شرِّ ما خلَقَ ؈ (( أما لو قُلتَ ح رمذي 3604 /م] ؅ [مختصر مسلم 1453 ][ صحيح ال ما يقال عند النوم إذا أخذَ مضجَعَهُ مِنَ اللّيلِ وَضَعَ يدهُ تَحت خدِّه ثمَّ يقولُ :  قال: كانَ رسول لله  1. عن حذيفة َ بِاسمكَ اللهُمَّ أموتُ وأ )) (( حيا [ [الصحيحة 2754 ][مختصر البخاري 2425 َ قالَ : (( إذَا قَامَ أحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ , يهِ  أن رسولَ للهِ  2. عن أبي هريرة ثمَّ رَجَعَ إِل , فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلاثَ مَرّاتِ , فإنَّهُ لاَ َ يَدْرِي مَا خَلَفَه عَلَيْهِ بعد,ُ جَعَ َ ܣۜ , وبِكَ أرفعُهُ , مْسكْتَ نَفْسِ ܣۗ وإذَا اضط , فليَقُلْ : بِاسمِكَ رَبي وضَعْتُ جَنِ فإنْ أ , فَارحمها, وإِنْ نَ )) ؈ ا, فاحفَظها بما تحفظُ بِهِ عِبادَكَ الصَّالِحِ ڈَْ أرْسلْ [ رمذي 3401 ؅ [صحيح ال َ )) : : 3. قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ قال رسولُ لله صْبحتَ وإذا أ مْسيتَ َ َ قلْ إذا أ : مِ الغيِبِ والشَّهادَةِ اللهمَّ عال , فاطِرَ السَّماواتِ َ والأرضِ , ربَّ كلِّ ءٍ ومليكَ ه, نْ لا إلهَ إلا أ ܣۜء نت َ شهدُ أ َ ܣۜ وأ , عوذُ بكَ من شَرِّ نفس َ نْ أ َ وأ َ أو أ , صبحْتَ ى مسلـمٍ ڲ سـوءاً , جُرَّهُ إ َ لْهُ إذا أ َ وإذا أ , وإذا أخذْتَ مَضْجَعَكَ )) [ [صحيح الكلم 21 ][الصحيحة 2763
 • 15. تحْتَ خدِّه ثَّم يقول : ܢۚ إذا أرادَ أنْ يرْقُـدَ وضَعَ يدَهُ اليُم  ܣۗ قال: كان الن  راء بن عازب ؄ 4. عن ال ءٍ , فالقَ الحبِّ والنَّوى , ومُنـزِلَ التوراةِ والإنجيلِ ܣۜء اللهــمَّ رَبَّ السَّمـ , ورَبّ الأرض, وربَّ العرش العظيم، ربّنا وربَّ كلِّ َ إِذا أ , فَتَوضَّأ وُضوءكَ للصَّلاةِ , يْمن وقُلْ َ وأ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِليْكَ , لا ملْجَأ ولا مَنْجا مِنكَ إلا إليكَ , آمنتُ بِكتابِكَ الذي أنزَْلت, ْ ن يأ : ؈ من قالَ ح من النَّار, هم ܣۚ اللَّهُمَّ إنّ أنْ تُنجيِ [ 15 ] عذَابَكَ , يوْمَ تَبعثُ عِبادَكَ )) ܣۚ (( اللَّهمَّ قِ [ رمذي 3398 ][تراجع العلامة 139 ؅ [الصحيحة 2754 ][صحيح ال ى فراشه قــال: ڲ كان إذا أوى إ  أن رسول لله  5. عن أنس يَ له ولا مُؤوي )) ࢭ (( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا, وكفانا وآوانا, فكم ممن لا كا [ [مختصر مسلم 1901 رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول :  6. أمر رسول لله ا فاغفر لها, اللهمَّ إني أسألك ڈْ ا فاحفظها, وإن أمَّڈْ ا ومحياها, أن أحيي ڈٮ , وأنتَ توفَّاها, لك مما ܣۜ ((اللهمَّ أنتَ خلَقتَ نفس العافية)) [ [مختصر مسلم 1898 ى فراشه: ڲ يقولُ إذا أوى إ  كانَ رسولُ لله  7. عن أبي هريرة َ (( اواتِ ءٌ , ܣۜء ءٌ , وأنتَ الأخِرُ فليسَ بعدكَ ܣۜء والفرقان, أعوذُ بكَ مِنَ شرِّ كلِّ ذِي شَرِّ أنتَ آخذٌ بِنَاصيتِهِ , اللهمَّ أنتَ الأولُ فليسَ قبلكَ َ وَأ نا مِنَ الفقر )) ءٌ , اقضِ عنا الدَّين, غْنِ ܣۜء ءٌ , وأنتَ الباطنٌ فليسَ دونكَ ܣۜء وأنت الظاهرٌ فليسَ فوقكَ [ رمذي 3400 ؅ [مختصر مسلم 1899 ][صحيح ال : ي رسول لله ڲ قال  راء بن عازب ؄ 8. عن ال (( تيْتَ مضْجَعَكَ َ ى شِقَّكَ الأ ڴ جع ع َ َ إِل ܣۜ سْلَمْتُ نَفْس َ ܣ اللَّهُمَّ أ , ووجَّهْت وجه ثمَّ اضط : يْك َ َ إل يْك , مري إِل يْك َ وفوَّضتُ أ , لْجَأتُ ظهْري إليْكَ ى الفِطْرَةِ واجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقو ل )) ڴ وبنبِيِّكَ الذي أرسلْتَ , فإنْ متِّ من ليلَتِكَ متِّ ع ن له] ؄ [متفق عليه والسياق للبخاري مركباً من روايت [ [صحيح الكلم 34 ][مختصر البخاري 2426 ][الصحيحة 2889 :T قال ي (الفتح) .أهـ ࢭ ى الاستحباب كما قال الحافظ ڴ وأمره, وهو ع  فالحديث صحيح من فعلة [914/ [الصحيحة 6 ى فراشِه ڲ قال: (( وي إ  ܣۗ عن الن  9. عن أبي هريرة ءٍ قديرٌ , ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله, سبحانَ للهِ , والحمدُ ܣۜء ى كلِّ ڴ (( لا إلهَ إلا للهُ , وحـدَه لا شريكَ لهُ , له الملْـكُ , وله الحمْـدُ , وهو ع رُ , غُفِرتْ ذنوبُه أو قالَ : خطاياهُ وأنْ كانَت مثْلَ زَبدِ البحْرِ )) ؄ لله, ولا إله إلا للهُ , وللهُ أك [ [الصحيحة 3414 : قال: قال رسول لله  10 . عن أنس بن مالك يَّ وأفضلَ ڴ وسقاني, الحمدُ لله الذي مَنَّ ع ܣۚ ى فِراشِه: الحمدُ لله الذي كفَاني وآواني, الحمدُ لله الذي أطْعم ڲ (( منَ قالَ إذا أوَى إ يِ أسألُك بعزَّتك كلّبجميعِ محامدِ الخلقِدَ للهَحَمِفقدْ )) [ [الصحيحة 3444 كان يقول إذا تبوّأ مضجعَه:  أن رسول لله  11 . عن ابن عمر يّ فأفضل, والحمد للهِ الذي أعطاني فأجزل , والحمد ڴ وسقاني, الحمد للهِ الذي منّ ع ܣۚ (( الحمد لله الذي كفاني وآواني, وأطعم ءٍ أعوذُ بك من النارِ )) ܣۜء ءٍ لك كلُّ ܣۜء ءٍ وإلهَ كلّ ܣۜء ءٍ ومالـكَ كـلّ ܣۜء ى كلِّ حال. اللهمّ ربَّ كلِّ ڴ لله ع [ [صحيح الموارد 2357
 • 16. كــان إذا أخَذَ مضجعَهُ منَ اللّيِل قالَ :  أن رسول لله  12 . عن أبي الأزهر الأنماري َ اني ق؈ وَاخسـ , وفُكَّ رِهَاني, لِْ مِ , أ شَيْطاني ܣۗ , اللــهمَّ اغفِرْ لـيِ ذْنـ ܣۗ (( بــسْمِ لله وضَعـتُ جَنْ أعلّ - ܣۚ دَعْܣۜ رِ – فقال: رس ؈ ى الخ ڴ ءٍ ع ܣۜء وكانوا أحرَصَ كَ فاقرأ آيةَ الكُى فِراشِ ڲ إلله لا  : إذا أويْتَ َ ي ل )) ࢭ َ [ 16 ] ي النَّديّ )) ࢭ ܣۚ واجعلْ ىڴ وثَقّ , الأعـِ [ [هداية الرواة 2345 وإسناده صحيح ][صحيح الجامع 4649 : ي وفاطمة ڴ لع  13 . قال رسول لله َ ي فِراشِكُما ڲ رٌ لكُما منْ خادِم وَيْتُما إ ؈ ى ما هُو خَْڴ (( ألا أدلُّكما ع أربعاً ؄ وكَّ نَ , رًِا ؈ ن, واحْمدا ثلاثاً وثلاث ؈ ؟ إذاَ أ , فسبِّحا ثلاثاً وثلاث ؈ وثلاث نَ )) قال ع يٌّفما تركُ نَّ منذُ سمعُ ُنَّ منِ رسول لله قِيلَ له: يْلَةَ  صِِ فّن؟ ڈْ ڈْ : ڴ ؈ قال َ َ ولا ل . ولا ل ؈ : يْلَ ة صِِ فّن[الصحيحة ][مختصر البخار ي [ ][مختصر مسلم] [صحيح الكلم 29 1895 2427 3596 ڈٕ ڈٕ ڲ . َ َ عن عائشة كان الن إذا أ وى إ ى فِراشهِ كلّ ليلةٍ جمَعَ كفَّيهِ , ثم نفَثَ ف ما,  ܣۗ s 14 فقَرأ ف ما : ما ڈ٭ ما ما استطاعَ من جسدهِ , يبدأ ڈ٭ ثم يمسحُ  قل أعوذُ بربِّ الناس  و  قل أعوذُ بربِّ الفلق  و  قل هو للهُ أحد  )) ى رأسهِ ووجههِ , وما أقبلَ من جسدهِ يفعلُ ذلك ثلاثَ مـرات)) ڴ ع :T قال الشيخ ي كفيه أولاَ , ثم يقرأ, ثم يمسح.أهـ ࢭ والسنة أن ينفث [ [الصحيحة 3104 َ تاه آتٍ يَحْثو من الصَّدَقَة  15 . عن أبي هريرة ي الليـلةِ الثـالثةِ , ࢭ ـا, ليـلةً بعد ليلةٍ , فلما كـان ڈٕ عل  ܣۗ أنَّه أ - وكان قد جعلَهُ الن قال:  ى رسولِ لله ڲ قالَ : لأرفَعَنَّكَ إ نَّ ڈ٭ مِكَ كلماتٍ ينفعُكَ لله ِ : ܣۗ تصبحَ , فقال الن ܢۘ تختِمَها, فأنَّه لنْ يزالَ عليكَ من لله حافظُ , ولا يقْرَبُك شيطانُ ح ܢۘ ح  يُّ القيُّومُ ڍ إلهَ إلا هُو ال (( صَدَقَكَ وهو كذوبٌ ذاك شيطانٌ )) [ [صحيح الكلم 26 قال:  ܣۗ 16 . عن الن يْلَةٍ كَفَتاه  البقرة  نِ من آخِر سورة ؈ (( من قرأ الآيت َ نفُسِكُمْ أ وْ  تُخْفُوهُ يُحَاِسْبُكُمْ بِهِ لله َ ي أ ࢭ رضِ وإن تُبْدُواْ ما ى آخر السورة. ڲ إ . ي الأ ࢭ ي السَّماواتِ ومَا ࢭ للهِ مَا [ [صحيح الكلم 27 شيئاً أقولُهُ ܣۚ فقالَ : مِ  ܣۗ أنَّه أتَى الن  17 . عن فروة بن نوفل سولَ لله علّ ؟ قالَ : ܣۜء ى فِرَاِڲ يا ر , إذَا أوَيْتُ إ رِْكِ  ا الكَافِرُونَ ڈَٱ قُل يَا أُّ  (( اقْرَأ نَ الشّمِا بَرَاءَةٌ )) ڈَٰ فإَّ [ رمذي 3403 ؅ [صحيح ال  تباركَ الذي بيدِهِ الملكُ  السجدة و  ألم. تنـزيلُ  : يقرأ ܢۘ لا ينامُ ح  قال:(( كانَ رسول لله  18 . عن جابر [ [الصحيحة 585 أي: الإسراء] ] ((  إسرائيلَ ܣۚ ب  و  الزُّمَرَ  : يقرأ ܢۘ لا ينامُ ح  قالت: (( كان رسول لله s 19 . عن عائشة [ [الصحيحة 641  ܣۗ أنّ الن  20 . عن العِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ َ يَقْرَأ المسبِّحَاتِ , ويقُولُ : ܢۘ كانَ لا يَنَامُ حَّ رٌ مِنْ ألْفِ آيَةِ )) ؈ ا آيةٌ خ ڈٕ (( ف [ رمذي 3406 ؅ [صحيح ال ى: الحديد, والحشر, والصف, والجمعة, والتغابن, ۂ و  يُسَبِّح  أو  سَبَّـح  ى بـ ڲ تُفتتـح بقولَ تعا ܣۘ ي السور ال ۂ والمسبِّحـاتِ ى . ڴ والأع
 • 17. ما يقول إذا وضع ثوبه لنوم ونحوه ى السماء ثم قرأ ڲ فجلَسَ , فمسح النوم عن وجههِ بيدِه فنظر إ  من الليل ثم استيقَظ ... ارِ لآيات لأ ڈٔ ي خلقِ السماواتِ والأرض واختلاف الليل وال ࢭ إنَّ [ 17 ] : قال: قال رسول لله  1. عن أنس آدمَ إذا وضعَ أحدهـم ثوبهُ أنْ يقولَ ܣۚ (( وعوْراتِ ب الجنّنِ: لله ؈ نَ أعُْ؈ رُ ما ب ؅ سبسمِ )) [ [صحيح الجامع 3610 الدعاء إذا فزع من النوم ي المنام فقال: ࢭ فشكا إليه أهاويل يراها  ى رسول لله ڲ قال جاء رجل إ  1. وعن محمد بن المنكدر نِ , وأنْ ؈ ى فِراشِكَ , فَقُلْ : أعُوذُ بِكَلِماتِ للهِ التَّامَّةِ , مِنْ غَضَبِهِ , وعِقابِهِ , ومِنْ شَرِّ عِبادِهِ , ومِنْ هَمَزاتِ الشَّياط ڲ (( إذا أويتَ إ يَحْضرونِ )) [ [الصحيحة 364 يعلمهم من الفزع كلمات:  2. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله ن وأن يحضرون )) ؈ (( أعوذ بكلمات لله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياط [ [صحيح الكلم 38 فقلت: إني أفزع بالليل فآخذ سيفي فلا ألقى شيئاً إلا ضربته  ܣۗ قال: كنت أفزع بالليل, فأتيت الن  3. عن خالد بن الوليد ى, فقال قل: ڴ ن؟)) فقـلت: بـ ؈ الروح الأم ܣۚ ألا أعلمك كلماتٍ علّم )) : بسيفي, فقال رسول لله ارِ , ڈٔ ن الليـلِ والّ؅ ا, ومن شرِّ ف ڈٕ لا يجاوزُهن برٌ ولا فاجرٌ , من شرِّ ما ينـزُل من السماءِ وما يعرجُ ف ܣۘ (( أعوُذُ بكلماتِ لله التَّامَّاتِ ال رٍ , يا رحمان !)) ؈ ومِنْ كلّ طارقٍ , إلا طارق يطرُقُ بخ [ [الصحيحة 2738 الدعاء إذا تقلب بالليل إذا تَضَوَّرَ (أي: تلوى وأرق ) مِن الليلِ قال:  قالت: كانَ رسول لله s 1. عن عائشة ما العزيزُ الغَفَّارُ )) ڈٔ (( لا إله إلا لله الواحدُ القَهَّار,ُ ربُّ السَّماواتِ والأرضِ ومـا بيَ [ [صحيح الموارد 2358 ][الصحيحة 2066 ما يقول مَن استيقظ بالليل قال:  ܣۗ عن الن  1. عن عُبادةَ بن الصامتِ ءٍ قديرٌ , الحمدُ لله, وسبحانَ ܣۜء ى كلِّ ڴ (( من تعارَّ منَ الليلِ فقالَ : لا إله إلا لله وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ , ولهُ الحمدُ , وهو ع ي, أودعاَ استُجيبَ له, فإنْ توضَّأ, ڲ يِّ العَظيمِ , ثمَّ قالَ : اللهمَّ اغفِرْ ڴ رُ , ولا حوْلَ ولا قوَّة إلا بالله الع ؄ لله, ولا إلهَ إلا لله, ولله أك ى قُبلَتْ صلاتُه )) ڴ وصّ [ [مختصر البخاري 576 ][صحيح الكلم 35 يقول :  قال: سمعْتُ رسول لله  2. عن أبي أمامة َ ى فِراشِهِ طاهِرًا ڲ (( وى إ رِ الدُّنيا والآخِرِة, إلا أعْطاهُ لله إِياهُ )) ؈ مَنْ أ ....لمْ يَنقلِبْ ساعَةً من اللَّيلِ يَسألُ لله شيئاً مِنْ خ [ [صحيح الكلم الطيب 36 انتصفَ الليلُ , أو قبلهَ بقليل, أو ܢۘ ح  ليلةً , فنام رسول لله  ܣۗ ميمونةَ زوج الن ܣۘ قال:بِتُّ عندَ خال  3. عن ابن عباس َ رسول لله  ܣۗ بعده بقليل, فقام الن ُ ي الألباب ڲ و   آل عمران  العشرَ آيات خواتم سورة [ ى آخر السورة ] [مختصر البخاري 92 ڲ [الآية 190 إ
 • 18. ى الصلاة من جوف الليلِ قال: ڲ كانَ إذا قامَ إ  أن رسول لله  4. عن ابن عباس نّ , ولكَ الحمدُ , أنتَ ڈِٕ نّ , ولكَ الحمدُ , لكَ مُلْكُ السماواتِ والأرضِ , ومَن ف ڈِٕ (( اللهمَّ لكَ الحمدُ , أنتَ قيِّمُ السماواتِ والأرضِ ومَن ف نّ , ولكَ الحمدُ أنتَ مَلِكُ السماواتِ والأرضِ , ولـكَ الحمدُ , أنتَ الحـقُّ , وعدُك الحـقُّ ولقاؤكَ حقُّ , ڈِٕ نورُ السماواتِ والأرضِ ومَن ف حقُّ , والساعةُ حقُّ , اللهمَّ لكَ أسلمتُ , وبكَ آمنتُ , وعليكَ توكلتُ ,  وقولُكَ حقُّ , والجنّةُ حقُّ , والنارُ حقُّ , والنبيُّونَ حقُّ , ومحمدٌ أنت ܣۚ ي ما قدّمتُ , وما أخَّرتُ , وما أسررتُ , وأعلنتُ وما أنتَ أعلمُ به م ڲ وإليكَ أنَبتُ , وبكَ خاصمتُ , وإليكَ حاكمتُ , فاغفِرْ ܣ رُِ أنتَ إله مُ وأنتَ المؤخّالمقدِّ , إلا باللهلا إله إلا أنتَ ولا حولَ ولا قوَّةَ )) ى ڴ ي ع ڴ وإنه لا يَذِلُّ من واَل , ولا يعزُّ من عاديت, تباركْتَ ربَّنا وتعاليتَ لا منجا منكَ إلا إليك )) ثم يصـ [ 18 ] [ [مختصر البخاري 556 ي الثلث الآخر من الليل ࡩ الدعاء والاستغفار قال:  أن رسول لله  1. عن أبي هريرة ؟ ܣۚ نَ يَبقى ثُلثُ الليلِ الآخرُ فيقو ل: مَن يدعوني؟ فأستجيبَ لهُ , من يسألُ ؈ ى سماءِ الدنيا, ح ڲ ى كلّ ليلةٍ إ ڲ (( ينـزلُ ربُّنا تبارَكَ وتعا فأعطِيَه, من يستغفرُني؟ فأغفر له )) [ [مختصر البخاري 750 يقول :  ܣۗ أنه سمع الن  2. عن عمرو بن عبسة ي تِلكَ الساعةِ , فكُن )) ࢭ ي جوفِ اللَّيلِ الآخِرِ , فإنِ استطعتَ أن تكونَ ممّن يذكُرُ للهَ ࢭ (( أقربُ ما يكُونُ الرَّبُّ مِنَ العبدِ , [ رمذي 3579 ؅ [صحيح ال ي الوتر ࡩ دعاء القنوت :T قال الشيخ َ وهو:  سِبْط يٍّ ڴ هُ الحسنَ بن ع  ܣۗ وبعد الفراغ من القراءة وقبلَ الركوع, يقنتُ أحياناً بالدعاء الذي علّمه الن ي قنوت الوتـر: ـ ࢭ كلمـاتٍ أقولُهن  رسول لله ܣۚ 1. قال عَلَّمِ شرَّ ما قضيتَ , فإنك ܣۚ ي فيما أعطيتَ , وقِِڲ فيمن تولَّيتَ , وبارك ܣۚ فيمن عافيتَ , وتولَّ ܣۚ (( اللهمَّ !اهْدِني فيمن هديتَ , وعافِ َ عليك, يْتَ ܢۜغ ولا يُق ܣۜغ تق الأمي، أحياناً . ܣۗ الن [ [قيام رمضان 31 ][ صفة الصلاة 180 ][صحيح أبي داود 1281 :T قال ي النصف ࢭ ن ؈ والدعاء للمسلم ܣۗ ى الن ڴ ولا بأس من جعلِ القنوتِ بعد الركوع, ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة, والصلاة ع .  ي عهد عمر ࢭ الثاني من رمضان, لثبوت ذلك عن الأئمة 2. عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: صِف ر من رمضـان]: ؈ ي النّ [أي: الأخ ࢭ وكانـوا يلعنون الكَفَرة م الرُّعب ڈ٭ ي قلو ࢭ م, وألْقِ ڈْ ن كلم ؈ (( اللهمُّ قاتِل الكَفَرَة الذي يصدّون عن سبيلك, ويكذّبون رسلك, ولا يؤمنون بوعدك, وخالِفْ ب ن. ؈ ر, ثم يستغفر للمؤمن ؈ ن بما استطاع من خ ؈ ويدعو للمسلم  ܣۗ ى الن ڴ ي ع ڴ م رِجزَك وعذابكَ , إلهَ الحقَّ )) ثمّ يُصَّڈٕ وألقِ عل ن والمؤمنات ومسألتِه: ؈ واستغفارِه للمؤمن  ܣۗ قال: وكـان يقـولُ إذا فرغ من لعنهِ الكفـرةَ وصـلاتهِ علـى الن ى ونحفِدُ , ونرجو رحمتَك ربَّنا, ونخافُ عذابك الجدَّ , إنَّ عذابك لمن عاديت ڥ ي ونسجدُ , وإليك نس ڴ (( اللهمَّ إيّاك نعبدُ , ولك نُصَّ وي ساجداَ . ڈٱ ر و ؄ مُلْحَقٌ )) ثم يُكّ [32 , [قيام رمضان 31
 • 19. الذكر بعد الوتر ي الثالثة بـ ࢭ و  ا الكافرون ڈٱ قُل يا أّ  ي الثانية بـ ࢭ و  سبّـح اسمَ ربّ [ 19 ] : T قال الشيخ ي آخر وتره قبـل السلام أو بعده ما جاء ࢭ ومن السنة أن يقـولَ ي آخر وتره: ࢭ كان يقولَ  أن رسول لله  ى بن أبي طالب ڴ 1. عن ع ى ڴ ثناءً عليك, أنت كما أثْنَيتَ ع ܣۜظ (( اللهمَّ ! إني أعوذُ برضاك من سَخَطِكَ , وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك, لا أح نفسك)) [ [صحيح أبي داود 1282 قالت: s 2. عن عائشة ىڴ كِ الأع  ى من الوتر بــ ڲ ي الرَّكعـة الأو ࢭ يقرأ  ܣُّۗ كان الن  قُلْ أعوذُ بربِّ النّاس  و  قُلْ أعوذُ بربِّ الفلق  و  قُلْ هو لله أحد  [128 [صحيح الموارد 560 ][صحيح أبي داود 0 ُ 3. بَيِّ بن كعب ي الوتر قال: ࢭ إذا سلّم  قال: كان رسول لله  عن أ ي الثالثة. ࢭ ا صوته ويرفع ڈ٭ (( سُبْحانَ الملكُ القُدُّوس )) ثلاث مرات ويمد [ [صحيح النسائي 1752 ][قيام رمضان 33 ][صحيح أبي داود 1284 ي الصلوات الخمس للنازلة ࡩ القنوت :T قال الشيخ رة بعد الركوع, إذا قال: ؈ ي الركعة الأخ ࢭ ى أحد, أو يدعو لأحد, قنت ڴ إذا أراد أن يدعو ع  1. و (( كان (((سمع لله لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد ))) و (( كان يجهر بدعائه )) و (( يرفع يديه )) و (( يؤمِّنُ مَنْ خلفه )) و (( كان ى قوم فربما قال: ڴ ا إلا إذا دعا لقوم, أو دعا ع ڈٕ ي الصلوات الخمس كلها )) لكنه (( كان لا يقنت ف ࢭ يقنت ܣۚ ن كس ؈ ى مضر, واجعلها سن ڴ (( اللهم أنج الوليد بن الوليد, وسلمة بن هشام, وعياش بن أبي ربيعة, اللهم شدد وطأتك ع ر )) ؄ يوسف, اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية عصت لله ورسوله )) ثم (( كان يقول ـ إذا فرغ من القنوت ـ: (( لله أك فيسجد. [ [صفة الصلاة 178 و 179 :T وقال ي ذلك ضعيف, وبعضه أشد ࢭ ي المواطن, فهو بدعة, وأما خارج الصلاة فلم يصح, وكل ما روي ࢭ ما, فلم يرد ڈ٭ وأما مسح الوجه [ ي [ضعيف أبي داود 262 والأحاديث الصحيحة 597 ࢭ ضعفاً من بعض, كما حققته ي بعض فتاويه (( لا يفعله إلا الجهال )) ࢭ ولذلك قال العز بن عبد السلام [ [صفة الصلاة 178 ما يصنع من رأى رؤيا يكرهها يقول :  يقول سمعت رسول لله  يڥ 1. قال أبو سلمَةَ بن عبد الرحمن: سمعت أبا قتادة بن رب َ (( الرُّؤيا مِن لله, والحُلْم من الشيطانِ , ى أحدُكُم شيئاً يكرهُه فإذا رأ , فلينفُثْ عن يَسارِه ثلاثَ مـراتٍ َ إذا استيقَظ, وليتعوَّذْ بالله ا لن تَضرَّهُ إن شاءَ لله)) ڈٰ مِن شرَّها, فإ ُ اڈٕ ذا الحديثِ , بال ڈ٭ ي من الجبلِ , فلمَّا سمعتُ ڴ ي أثقلُ ع ۂ قال أبو سلمة إن كنتُ لأرى الرُّؤيا فما كنتُ أ .
 • 20. فإذَا أتى أحَدُكُمُ ال : أعُوذُ بِالله مِنَ الخُبُثِ والخبَائثِ )) [ 20 ] ي رواية: ࢭ 2. و َ ܣۚ مُّڈِٮ قال: رى الرُّؤيا ُ يقولُ :  سمعتُ رسولَ ܢۘ , ح ܣۚ سمعْتُ أبا قتادة يقولَ : وأنَا كُنْتُ لأرى الرُّؤيا فُتمْرِضُ ܢۘ إن كُنْتُ أ , ح َ (( الرُّؤيا الصَّالحةُ مِن لله, ى أحدُكُم ما يحبُّ فإذا رأ , فلا يُحدِّثْ به إلا مَن يُحِبُّ , وإنْ رأى ما يكَرهُ، فلا يحُدثْ به, ولْيتفُلْ عن ا لنْ تضرَّهُ )) ڈٰ يسارِهِ ثلاثاً , ولْيَتَعَوَّذْ بالله من الشَّيطانِ الرجيمِ مِن شَرِّ ما رأى فإَّ [ [مختصر البخاري 2634 /مختصر مسلم 1517,1516 أنه قال:  عن رسول لله  3. عن جابر (( إذا رأى أحدُكُم الرُّؤيا يَكْرهْها, فلْيبْصُقْ عن يَسارِهِ ثلاثاً , وليستعِذْ بالله مِن الشَّيطانِ ثلاثاً , ولْيَتَ حوَّلْ عن جنبِه الذي كانَ عليهِ )) [ [مختصر مسلم 1518 ] [صحيح الكلم الطيب 40 مرفوعاً :  4. عن أبي هريرة ي )) ڴ ى أحد وليقم يص ڴ (( فإذا رأى أحدكم, رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء, وإذا رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه ع [ [الصحيحة 1341 : قال: قال رسول لله  5. عن أبي هريرة (( إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها, وليفسرها, وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه, فلا يذكرها, ولا يفسرها )) [ [الصحيحة 1340 وخلاصة ذلك أن: 1ـ ينفث عن يساره ثلاثاً 2ـ يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثاً 3ـ يتحول عن جنبه ي ڴ 4 ـ يقم يص 5ـ لا يفسرها ا أحد ڈ٭ 6ـ لا يحدث أذكار الاستيقاظ من النوم َ من منامه قال  قال: كان رسول لله  1. عن حذيفة إذا استيقظ : َ (( حْيانا بَعْد ما أ ماتنا وإليه النُّشور َ الحمدُ لله الذي أ )) [ [الصحيحة 2754 ][مختصر البخاري 2425 :  2. قال رسول لله ُ (( أحدُكـ م فليقُلْ َ ي بذِكْرِهِ )) ڲ ي جَسَدي, وأذِنَ ࢭ ي, وعافاني ڌ يَّ رُو ڴ إذا استيقظ : الحمـدُ لله الذي ردَّ ع [ [صحيح الكلم 37 دخول الخلاء مرفوعاً :  يڴ 1. عن ع آدَم إذَا دَخَلَ الخَلاءَ ܣۚ (( وعَوْرَاتِ بَِ نّالجِنَ أنْ يقُولَ : لله ؈ رُ مَا بَ ؅ سَْبِسْمِ )) [ [الإرواء 50 قالَ :  عن رسولُ لله  2. عن زيد بن أرقمَ َ (( أنّ هذِهِ الحُشُوشُ مُحتضَرَةٌ , خلاءَ فليقُلْ [ [صحيح أبي داود 6
 • 21. و لا ܣ ومَنْ ل : ِ َ نَْ ل وءُ لِموَلا وُضُ اسْمَ لله عَليْهِ رِيَذْكُ )) [ 21 ] َ 3. نسٍ بن مالك َ خلاءَ قالَ  قال: كان رسول لله  عن أ إذا أرادَ أنْ يَدْخُلَ ال : (( اللهمَّ إني أعوذُ بكَ منَ الخُبثِ والخَبائِثِ )) [ [مختصر البخاري 94 :T قال الشيخ رها الجهر .أهـ ؈ ء من هذه الأحاديث أو غ ܣۜء ي ࢭ كان إذا أراد دخول الخلاء. ثم اعلم أنه ليس ܢۚ ى أن المع ڴ وقد اتفقوا ع [116/ [تمام المنة 58 ][الضعيفة 3 ما يقول إذا خرج من الخلاء كان إذا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ , قال:  ܣۗ أن الن s 1. عن عائشة (( غُفْرَانَكَ )) [ [صحيح أبي داود 30 الدعاء إذا لبس ثوباً جديداً إذا استجَدَّ ثوباً سماهُ بِاسمهِ , إما قميصاً , أو عمامةً , ثم يقولُ :  قال: كان رسول لله  1. عن أبي سعيد الخدري رِ ما صُنِعَ لهُ , وأعوذُ بكَ من شرِّهِ , وشرِّ ما صُنِعَ لهُ )) ؈ رهِ , وخ ؈ (( اللَّهمَّ لكَ الحمدُ , أنتَ كَسَوتنِيهِ أسألُكَ مِنْ خ [ [صحيح أبي داود 4020 قال:  أن رسول لله  2. وعن معاذ بن أنس َ (( بِسَ ثوباً فقال ۚ مّر حـولٍ ؈ ساني هذا الثـوب ورَزَقنيه مِنْ غِالحمدُ لله الذي كَ وّةٍقُ , هبِنْ ذنْفِـرَ له مـا تقـدَّم مِـغُ )) [ [صحيح أبي داود 4023 :T قال الشيخ .أهـ ܣۚ هنا زيادة (جديداً ) ولا أصـل لهـا وإنْ كان مراداً مـن حيث المع [461/ رغيب 2 ؅ [صحيح ال الدعاء لمن لبس ثوباً جديداً ى عمر ثوباً أبيض فقال: ڴ ع  ܣۗ قال رأى الن  1. عن ابن عمر ي رواية جديداً ) فقال: (( الْبَسْ جَديداً , وعِشْ حَميداً , ومُتْ شهيداً , ويرزقُكَ للهُ قرَّةَ ࢭ (( أجديدٌ هذا أم غسيل؟)) فقال غسيل.(و ي الدُّنيا والآخِرةِ )) ࢭ نٍ ؈ ع [ 1234 [الصحيحة ][صحيح 352 الجامع ؈ . ُ ڈٕ عن أمِّ خالدٍ بِنتِ سعيد بن العاصِ أن رَسُولَ لله أ تِيَ بِكسوةٍ فِ َا خميِصةٌ صغ رةٌ فقالَ :  s 2ُ فأ , فألْبَسَهَا إيَّاهَا, ثمَّ قالَ : (( خْلِقِي اڈَ٭ ذهِ؟)) فسكَتَ القومُ فقالَ :(( ائتُوني بأمِّ خالدٍ )) تِيَ ِڈ٭ (( مَنْ ترونَ أحقَّ َ ن. ؈ ي وأ )) مرَّتِڴ أبِْ [ [صحيح أبي داود 4024 َ بِسَ أحَدُهُـمْ ثَوبـاً جَدِيداً قِيلَ لهُ  ܣِّۗ 3. قال أبو نضرَةَ كانَ أصحَابُ الن َ . ڲ ي ويُخْلِفُ للهُ تَعَا ڴ تُبِْ إذا لـ : ى [ [صحيح أبي داود 4020 ى الوضوء ڴ التسمية ع : قالَ : قالَ رسولُ لله  1. عن أبي هريرةَ (( نَْ لا وُضُوءَ لهُ لِملا صَلاةَ , مْ [ [صحيح أبي داود 101
 • 22. َ أ , شْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ شْهَدُ أنَّهُ لا إلهَ إلا للهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ ل مِنَ توضأ : سبحانَك اللهمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن ت, أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ , ي رقّ ࢭ بَ تِكُ , بطابِعٍعَبِثم طُ , فلم َ أو أ , ظْل م اللهمَّ إني أعوذ بك من أن أضِلَّ أو أ , زَلُّ [ 22 ] :T قال الشيخ ى القول بأن الأمر للاستحباب فقط. فثبت ڲ الخروج عن ظاهره إ ܣۜغ وجوب التسمية هو ما يدل عليه ظاهره, ولا دليل يقت ن عن أحمد, واختاره صديق خان, والشوكاني, وهو الحق إن شاء ؈ الوجوب وهو مذهب الظاهرية, وإسحاق, وإحدى الروايت لله.أهـ [ [تمام المنة 89 الذكر بعد الوضوء : 1. عن عمر مرفوعاً َ (( حَد يَتَوضَّأ فَيُسْبغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يقُولُ َ مَا مِنْكُمْ مِنْ أ : هُ َ وأ هُ َ َ ورَسُول , هُ أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ ا شَاءَ )) ڈٱ إلاَّ فُتِحَتْ ل أِّ مِنَ المتُطهَّرينَ )) ܣۚ نَ وَاجْعَلْ ؈ مِنَ التَّواب ܣۚ رمذي: ((اللَّهُمَّ اجْعَلِْ؅ وزاد ال [ [الإرواء 96 : قال: قال رسول لله  2. عن أبي سعيد الخدري َ (( ثمَّ قالَ ى يوم القيامة)) ڲ يُكسر إ [ [الصحيحة 2333 ـ 2651 الصلاة بعد الوضوء قال لبلال:  أن رسول لله  1. عن أبي هريرة ى عندي ڊ ي الجنةِ )) قال: ما عمِلتُ عملاً أر ࢭ نَ يديَّ ؈ ي الإسلام, فإني سِمعتُ دَفَّ نعليكَ ب ࢭ ى عملٍ عملِتَه ڊ بأر ܣۚ (( يا بلال! حدث يڴ صَ ُ ي أنْ أ . ڲ ارٍ إلا صليتُ بذلكَ الطهورِ ما كُتِبَ ڈٰ ي ساعةِ من ليلٍ أو ࢭ من أني لم أتطهرْ طُهوراً [ رغيب 226 ؅ [مختصر البخاري 573 ] [صحيح ال : قال رسول لله  2. عن عقبة بن عامر ما, إلا وجبتْ لهُ الجنَّة )) ڈٕ نِ يقبلُ بقلبهِ ووجهِهِ عل ؈ ي ركعت ڴ (( مَا منْ أحدٍ يتوضَّأ فيحسنُ الوضوءَ , ويصّ [ [ صحيح أبي داود 906 قال:  أن رسول لله  ܣ۶ 3. وعن زيد بن خالد الج ما, غُفرَ لهُ ما تقدمَ من ذنبه )) ڈٕ نِ لا يسهُو ف ؈ ى ركعت ڴ (( مَنْ تَوضَّأ فأحسنَ وضوءهُ , ثمّ صَّ [ [صحيح أبي داود 907 ما يقول إذا خرج من المنـزل مِنَ قالَ إذا خَرَجَ مِن بيتِه : :  قال: قال رسول لله  1. عن أنس ى عنه الشيطانُ , فيقـولُ ڍ ى, يُقالُ له: كُفِي ت, ووُقِيتَ وهُدِيتَ , وتنَّڲ ى لله, لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله تعا ڴ (( بِسْمِ لله, توَكَّلْتُ ع يَ؟ )) ࢮ لشيطانٍ آخر: كيفَ لكَ برَجلٍ قَدْ هُدِيَ وكُفِيَ ووُِ [ [صحيح الكلم 44 قَطُّ إلا قال: ܣۘ من بي  ما خَرَجَ رسولُ للهِ s 2. وقالت أم سلمة ُ ى للهِ , ضلُّ ڴ (( بسمِ للهِ , توكلتُ ع ُ زِلَّ أو أ ُ ظْلمَّ أو أ َ َ أو أ , أو يّ ڴ أو أ , جْهـلَّ أو يُجْهلُّ ع يَّ )) ڴ ى ع ڧ ي أو يُب ڧ أن أب [ [هداية الرواة 2376 /الصحيحة 3163 ][صحيح الكلم الطيب 45 ن إذا خرج لحديث: ؈ ي ركعت ڴ و يص
 • 23. وسُلط , مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )) قالَ : (( فإذَا قَالَ ذَلِكَ , انُ [ 23 ] قال:  ܣۗ عن الن  3. أبي هريرة ن يمنعانكَ من مدخل ؈ ى منـزلك فصَلّ ركعت ڲ ن يمنعانـكَ من م ـخرجِ السوءِ , وإذا دَخَلْتَ إ ؈ (( إذا خرَجت من مَنْـزلك فَصَلّ ركعت السوء )) [ [الصحيحة 1323 الذكر عند دخول المنـزل يقول :  ܣۗ سمعت الن  1. قال جابر ى عند دخوله, وعند طعامه, قال الشّيطـان: لا مبيتَ لكـم, ولا عَشاءَ , وإذا دخـل فلـم يذكر ڲ (( إذا دخل الرجلُ بَيتَهُ , فَذكَرَ للهَ تعا ى عند طعامه قال: أدركتُم المبيتَ والعَشاء )) ڲ ى عند دخوله, قال الشيطان: أدركتُم المبيِتَ , وإذا لم يذكر لله تعا ڲ لله تعا [ [مختصر مسلم 1297 : ي رسول لله ڲ قال  2. عن أنس َ ى أ , مِْ ڴ إذا دَخَلْتَ ع ! هلِكَ ܣَّۚ (( يا بُ فسلّ , يكُنْ بَرَكَةً عليكَ , كَ ى أهلِ بيتِ )) ڴ وع [ [صحيح الكلم 47 ] [تراجع العلامة/ ][هداية 4575 قال:  أن رسول لله  3. عن أبي أمامة ى لله....)) ڴ ى لله إن عاش رُزقِ وكُفِيَ , وإن ماتَ أدخلَهُ للهُ الجنّة, من دخل بيتَه فَسَلَّمَ , فهو ضامنٌ ع ڴ (( ثلاثةٌ كلُّهمْ ضامنٌ ع [ رغيب 319 ][صحيح الجامع 3053 ؅ [صحيح ال ن إذا دخل لحديث: ؈ ي ركعت ڴ و يص قال:  ܣۗ عن الن  4. أبي هريرة ن يمنعانكَ من مدخل ؈ ى منـزلك فصَلّ ركعت ڲ ن يمنعانكَ من مخرجِ السوءِ , وإذا دَخَلْتَ إ ؈ (( إذا خرَجت من مَنْـزلك فَصَلّ ركعت السوء )) [ [الصحيحة 1323 ى المسجد ڲ دعاء الخروج إ ي دعائه : ࢭ قـال: فأتاه بلالاً فآذنه بالصـلاة فقـام ولم يتوضأ وكان  1. عن ابن عباس نوراً , وأمامي ܣۘ ي نوراً , وتح ࢮ نوراً , وعن يساري نوراً , وفو ܣۚ ي نوراً , وعن يمي ڥ ي سم ࢭ ي بصري نوراً , و ࢭ نوراً , و ܣۗ ي قل ࢭ (( اللهُمَّ اجعل ي نوراً ڲ نوراً , وخلفي نوراً , مِْ وعظّ )) [ [مختصر البخاري 92 ][مختصر مسلم 379 الدعاء عند دخول المسجد أنّهُ كانَ إذَا دَخَلَ المسجد, قالَ :  ܣۗ عن الن  1. عبد لله بن عمرو َ ((أعُوذُ باللهِ العَظِيمِ وبِوجْهِهِ الكَرِيمِ , انِهِ القَدِيمِ َ َ ܣۚ قالَ الشَّيْط : حُفِظ مَِّ سَائِرَ اليوْمِ )) [ [صحيح أبي داود 485 إذا دخلَ المسجدَ يقولُ :  قالت: كانَ رسولُ للهِ s 2. عن فاطمة بنْتِ رسولِ لله ي أبوابَ رحمتِكَ )) ڲ ى رسولِ للهِ اللَّهمَّ ... افتح ڴ (( بسمِ للهِ والصلاة والسَّلام ع [ [صحيح ابن ماجه 632 ][تمام المنة 290 ][تراجع العلامة 510