SlideShare a Scribd company logo
DESIGN RESEARCH
             WITH
          CANCER PATIENTS
                          Juha Kronqvist
                          Aalto University
              School of Arts, Design and Architecture
                         juha.kronqvist@aalto.fi
                                      1
9. tammikuuta 12
tampere university hospital
          Centralization of sarcoma-treatment
          Increased focus on patient-centred care
          Entirely new building for musculoskeletal treatment

          Design project started spring 2011
                                     juha.kronqvist@aalto.fi  2
9. tammikuuta 12
sarcomas
          cancers that appear on connective tissues (nerves, muscles, and bones)
          if spotted early, can be treated efficiently w/ surgery or radiation


          challenges for design research
          . challenges in moving
          . emotionally sensitive issues
          . lengthy after-treatment
                                      juha.kronqvist@aalto.fi  3
9. tammikuuta 12
design process
          1. Initial service journey mapping

          2. Going through the journey in the hospital

          3. First draft of a flow chart

          4. Nine patient interviews

          5. Analysis workshop

          6. Concepting workshop
                                 juha.kronqvist@aalto.fi  4
9. tammikuuta 12
service journey mapping
          The study commenced with a workshop with the doctors in which their
          understanding of the patient journey was mapped on a wall. Already the
          reframing excercise created improvement needs based on new
          understanding.
                                       juha.kronqvist@aalto.fi  5
9. tammikuuta 12
patient journey walkthrough
          Next the researchers walked through the patient journey in the hospital
          and interviewed the staff. This filled in gaps left by the initial workshop.
          A workflow chart was drafted to show the patient journey based on the
          views of the staff.
                SARKOOMAPOTILAAN PALVELUVIRTAKAAVIO
                Pahanlaatuiset tapaukset
                                                                                                                                               Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
                v. 0.5                        Polku TAYSiin                               Diagnoosin odotus                           Hoitoon valmistautuminen                                 Hoito                 Paraneminen
                           – 1pv – 6kk             0                    1-5 vko                                   4-8 vko                                 8 vko                    9 vko >


                                                       1-3
                                                                                                                   Potilas soittaa kysyäkseen
                                                       vkoa
                                           Lähete ja kuvat                                                                 diagnoosista. Lääkäri
                                           saapuvat TAYSiin                                                  Potilas           ilmoittaa vain                  Onkolo-
                                                                                                     soittaa           hyvänlaatuiset tapaukset.                                   Toipuminen
                                                                       Potilaalle lähtee                                                            ginen hoito
                                                                       "Lähetteenne on saapunut"                (perjantai)                                                    hoitajat,
                                                                                                                   Huomioita:
                                                                       -kirje. Sihteeri sopii           sarkooma-                                                           lääkäri,
                                                                                                                   Vaihe ei kuulu formaaliin      onlologi         paikka?                    osasto
                                                                       näytteenottoajan               lääkäri/         puhelin                                                fysio-
                                                                                                                   prosessiin, mutta esiintyy
                                                                       puhelimitse ja lähettää            sihteeri                 usein. Potilas saattaa                              terapeutti
                                                        Lähete-            kutsun postitse. Kutsun
                                                                                                                   soittaa myös
                                                       ilmoitus ja           mukana tulee
                                                                                                                   osastosihteerille.
                           Käynti                          ajanvaraus           esitietolomake.                                                      Potilas saa tarpeen mukaan          Potilas sijoitetaan osastolle toipumaan
                           keskus-                                                                                                       onkologista hoitoa.              ja tarkkailuun. Potilas tarvitsee tässä
                                                                       Huomioita:           Hoito-
                                                 sarkooma-         kirje ja                                                                                         vaiheessa paljon apua ja tukea.
                          sairaalassa                                        Potilaan ensikontakti      päätös-
                                                  sihteeri         puhelin                     kokous,
                                                                       TAYSiin                                         Potilaalle varataan                               Huomioita:
                    erikoistunut         keskus-                                                 sarkoom         Käyntiajan           polikliniikka-aika.                               Liikkuminen on tärkeässä osassa
                     lääkäri          sairaala                                                 atyö-
                                                                                                    soitto                                                     parantumista.
                                                                                       ryhmä                                                   Leikkaus
                                                                                       (torstai)
                                                                                             sarkooma-
                   Potilas saapuu lähetteellä                                       Potilas saapuu sairaalaan                       puhelin                                    leikkaus-
                   keskussairaalaan, jossa erikoislääkäri                                 lisäkuvauksia varten.
                                                                                              sihteeri                                   hoitajat ja
                                                                                                                                                    sali,
                   tekee mahdollisia lisäselvityksiä (esim.                                Röntgen, MRI, CT,                                                      lääkäri
                                                                                                                                                  heräämö              Kotiutta-
                   magneettikuvauksen) ja tekee                                      isotooppikartoitukset.
                                                       Tutkimukset
                   työdiagnoosin. Lääkäri valmistelee                                                                                                                                minen
                   lähetteen lähetettäväksi TAYSiin postitse.                               Huomioita:
                                                                       Kuvauksien järjestyminen                                Potilas saa tietää         Potilas operoidaan.
                                                  röntgen-                                  Patologi
                   Huomioita:                                       röntgen                                                 diagnoosin. Lääkäri käy
                                                  hoitaja
                                                                       kerralle osoittautuu usein   analysoi         Esikäynti                                                    lääkäri          osasto
                   Keskussairaaloiden lähete-järjestelmä ei                                hankalaksi, jolloin potilas                               potilaan kanssa läpi        Huomioita:
                                                                                       näytteen
                   kommunikoi TAYSin vastaavien kanssa,                                  käy sairaalassa useasti.                                hoitotoimenpiteet.         Lääkäri välttää henkilökohtaista
                   mutta kuvat siirtyvät sähköisen                                                                                                  kontaktia ja keskittyy kliiniseen
                   järjestelmän avulla.                                                                sarkooma-                  Huomioita:             toimenpiteeseen.
                                                                                                          poliklinikka                                            Potilas kotiutetaan sairaalasta
                                                                                              lääkäri                  Potilaalla suuri tarve
                                                                                                                   henkiseen tukeen.                                lääkärin päätöksen jälkeen. Siirretään
                                                                                                                                                            mahdollisesti jatko-hoitopaikkaan
                                                                                                                                                            esim. keskussairaalaan. Annetaan
                                                                                       1-2 vkoa
                                                                                                                                                            hoito-ohjeet. Varataan ensimmäinen
                                                        Näytteen-                                                                                                kontrollikäynti.
                                                         otto                                                                                  Saapumi-
                            Käynti                                                                     Hoidon
                                                               röntgen/                                                                            nen
                            terveys-                  sarkooma-        leikkaussali/
                                                                                                    valmistelu
                                                                                                                                            sairaalaan
                           asemalla                   lääkäri        poliklinikka/
                                                 anestesia-                                                     hoitajan
                                                                osasto                            hoitaja                                    hoitaja          osasto             Kontrolli-
                                  terveys-            henkilö-                                                      huone
                    yleislääkäri
                                                   kunta
                                                                                                                                                                    käynnit
                                   asema
                                                                                                                    3-4 vkoa (ei voi olla alle vko)
                                                                                                                                                             lääkäri         poliklinikka
                    Potilas käy omalla terveysasemalla.            Lääkäri ottaa näytteen potilaasta ja lähettää sen patologille              Tapahtuu lomittain poliklinikkakäynnin kanssa. Hoitaja laittaa potilaan    Potilas otetaan vastaan, vaatetetaan
                    Yleislääkäri huomaa poikkeavuuden,            tutkittavaksi. Lääkäri antaa potilaalle lisätietoja ja vastaa kysymyksiin.        leikkausjonoon, täytättää terveydentilan esitieto-lomakkeen, jos ei      ja asetetaan odottamaan leikkausta.
                    teettää mahdollisesti alustavia tutkimuksia                                                    aiemmin täytetty. Hoitaja käy läpi seuraavat vaiheet. Jos lääkäriltä      Jos potilas saapuu edellisenä iltana,
                    (UÄ, röntgen) ja lähettää jatkotutkimuksiin        Jos näytteenotto tapahtuu muaalla kuin poliklinikalla, on varattava           ohjeet laboratorioon tai Thorax-kuvauksiin (ohjeistetaan liikkumaan      viettää hän yön osastolla.          Potilas käy tarkastuksissa taudin
                    keskussairaalaan tai suoraan Taysiin.           erillinen käynti. Leikkaussalissa polku on hyvin samanlainen kuin            itse, otetaan muun toiminnan välissä), tapahtuu tämä tässä                                  uusiutumisen varalta. Mahdollisia
                                                 varsinaisessa leikkauksessa.                               yhteydessä.                                  Huomioita:                  kuvantamisia.
                                                                                                                                     Tilanpuutten vuoksi sijoitus usein
                                                 Huomioita:                                        Huomioita:                                   käytävällä.
                                                 Erillinen ilmoittautuminen on poistettu poliklinikalta, joka aiheuttaa          Raskas tilanne potilaalle. Runsaasti tunteenpurkauksia. Usein ei
                                                 hämmennystä. Potilaalla paljon kysymyksiä, mutta vastaanottokyky             lähimmäisiä mukana lainkaan, ei osattu valmistautua. Hoitajan pitäisi
                                                 heikko. Kontaktipisteinä myös osasto ja heräämön henkilökunta.              pystyä rahoittamaan potilas.

                                                                                                                                                         Suunnittelija: Juha Kronqvist, Medialaboratorio
                                                                                                                                                                                  juha.kronqvist@aalto.fi  6
9. tammikuuta 12
game board interviews
          For the interviews, the journey was visualized as a gameboard. This
          assisted the patients in remembering the journey and allowed issues to
          come up that might be difficult to express in a normal interview. The
          game board also became a success among the staff due to it’s
          simplicity.
                                       juha.kronqvist@aalto.fi  7
9. tammikuuta 12
analysis
          The interviews were analysed into thematized groups. The data gave us
          an understanding of the patient experience. The themes were
          formalized into design drivers and ideas were formalized into early
          concepts.
                                       juha.kronqvist@aalto.fi  8
9. tammikuuta 12
workshop
          In June, key patients were invited into a workshop in which the early
          results were discussed and two initial concepts were refined. The
          service journey was shown as a large printout on a wall and concepts
          were worked on based on scenarios written as stories.
                                        juha.kronqvist@aalto.fi  9
9. tammikuuta 12
deliverables      DESIGN DRIVERS       IMPROVEMENTS TO      SERVICE CONCEPTS
                    PATIENT EXPERIENCE

      General drivers to guide  Incremental improvements  Detailed concepts for
      future planning in     to the current patient   creation of future services
      hospital with the patient  experience.        and infrastructures.
      experience in mind.
                                      juha.kronqvist@aalto.fi  10
9. tammikuuta 12
design drivers
                                            HUMAN CONTACT
                   CREATE SPACES
                                              AS A PART
                    FOR PATIENTS
                                             OF TREATMENT


     OFFER EMOTIONALLY
                                 DESIGN FOR AN                  UTILIZE THE SERVICE
       INTELLIGENT
                                 ACTIVE PATIENT                   JOURNEY TOOL
      INFORMATION
      Communication      Hospital should offer   Future services,    Human contact,      Service journeys
      (calls, letters, sign-  patients comfortable    technology and     “saying something     should be utilized as a
      in, etc.) should be   spaces for resting and   infrastructure should  different”, should be a  universal tool in the
      designed so that     meeting families. Staff  be planned with     structured part of the  hospital by mapping all
      they take in regard   activity in these places  patients’ self-     treatment.        significant services.
      patients’ emotional   should be minimized.    management in mind.
      states in different
      parts of the process.
                                                         juha.kronqvist@aalto.fi  11
9. tammikuuta 12
PX improvements
          13 improvements situated along the patient journey
                                    juha.kronqvist@aalto.fi  12
9. tammikuuta 12
concepts
          3 concepts that give a vision for future service and infrastructure design.
          Require further investments of resources.
                                           juha.kronqvist@aalto.fi  13
9. tammikuuta 12
next step: prototyping
          Co-design of hospital spaces with patients and staff
          1:1 prototypes of hospital spaces
          Patient journey as the frame of activities          THANK YOU
          juha.kronqvist@aalto.fi
                                Clarian-Arnett Hospital, Mock-up Rooms
                                http://www.youtube.com/watch?v=N6q9ctveZeY


                                         juha.kronqvist@aalto.fi  14
9. tammikuuta 12

More Related Content

More from Juha Kronqvist

Introduction to Codesigning Services
Introduction to Codesigning ServicesIntroduction to Codesigning Services
Introduction to Codesigning Services
Juha Kronqvist
 
Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...
Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...
Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...
Juha Kronqvist
 
Pahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointia
Pahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointiaPahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointia
Pahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointia
Juha Kronqvist
 
Embedding Design in Large Organizations
Embedding Design in Large OrganizationsEmbedding Design in Large Organizations
Embedding Design in Large Organizations
Juha Kronqvist
 
Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?
Juha Kronqvist
 
Design Methods in Organizational Development
Design Methods in Organizational DevelopmentDesign Methods in Organizational Development
Design Methods in Organizational Development
Juha Kronqvist
 
Peace Pack
Peace PackPeace Pack
Peace Pack
Juha Kronqvist
 
Swarming in Research Work
Swarming in Research WorkSwarming in Research Work
Swarming in Research Work
Juha Kronqvist
 

More from Juha Kronqvist (8)

Introduction to Codesigning Services
Introduction to Codesigning ServicesIntroduction to Codesigning Services
Introduction to Codesigning Services
 
Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...
Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...
Cardboard Hospital - Prototyping Patient-centered Hospital Environments and S...
 
Pahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointia
Pahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointiaPahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointia
Pahvisairaala - Sairaalaympäristön prototypointia
 
Embedding Design in Large Organizations
Embedding Design in Large OrganizationsEmbedding Design in Large Organizations
Embedding Design in Large Organizations
 
Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?Mitä on palvelumuotoilu?
Mitä on palvelumuotoilu?
 
Design Methods in Organizational Development
Design Methods in Organizational DevelopmentDesign Methods in Organizational Development
Design Methods in Organizational Development
 
Peace Pack
Peace PackPeace Pack
Peace Pack
 
Swarming in Research Work
Swarming in Research WorkSwarming in Research Work
Swarming in Research Work
 

Service Design with Cancer Patients

 • 1. DESIGN RESEARCH WITH CANCER PATIENTS Juha Kronqvist Aalto University School of Arts, Design and Architecture juha.kronqvist@aalto.fi 1 9. tammikuuta 12
 • 2. tampere university hospital Centralization of sarcoma-treatment Increased focus on patient-centred care Entirely new building for musculoskeletal treatment Design project started spring 2011 juha.kronqvist@aalto.fi 2 9. tammikuuta 12
 • 3. sarcomas cancers that appear on connective tissues (nerves, muscles, and bones) if spotted early, can be treated efficiently w/ surgery or radiation challenges for design research . challenges in moving . emotionally sensitive issues . lengthy after-treatment juha.kronqvist@aalto.fi 3 9. tammikuuta 12
 • 4. design process 1. Initial service journey mapping 2. Going through the journey in the hospital 3. First draft of a flow chart 4. Nine patient interviews 5. Analysis workshop 6. Concepting workshop juha.kronqvist@aalto.fi 4 9. tammikuuta 12
 • 5. service journey mapping The study commenced with a workshop with the doctors in which their understanding of the patient journey was mapped on a wall. Already the reframing excercise created improvement needs based on new understanding. juha.kronqvist@aalto.fi 5 9. tammikuuta 12
 • 6. patient journey walkthrough Next the researchers walked through the patient journey in the hospital and interviewed the staff. This filled in gaps left by the initial workshop. A workflow chart was drafted to show the patient journey based on the views of the staff. SARKOOMAPOTILAAN PALVELUVIRTAKAAVIO Pahanlaatuiset tapaukset Pirkanmaan sairaanhoitopiiri v. 0.5 Polku TAYSiin Diagnoosin odotus Hoitoon valmistautuminen Hoito Paraneminen – 1pv – 6kk 0 1-5 vko 4-8 vko 8 vko 9 vko > 1-3 Potilas soittaa kysyäkseen vkoa Lähete ja kuvat diagnoosista. Lääkäri saapuvat TAYSiin Potilas ilmoittaa vain Onkolo- soittaa hyvänlaatuiset tapaukset. Toipuminen Potilaalle lähtee ginen hoito "Lähetteenne on saapunut" (perjantai) hoitajat, Huomioita: -kirje. Sihteeri sopii sarkooma- lääkäri, Vaihe ei kuulu formaaliin onlologi paikka? osasto näytteenottoajan lääkäri/ puhelin fysio- prosessiin, mutta esiintyy puhelimitse ja lähettää sihteeri usein. Potilas saattaa terapeutti Lähete- kutsun postitse. Kutsun soittaa myös ilmoitus ja mukana tulee osastosihteerille. Käynti ajanvaraus esitietolomake. Potilas saa tarpeen mukaan Potilas sijoitetaan osastolle toipumaan keskus- onkologista hoitoa. ja tarkkailuun. Potilas tarvitsee tässä Huomioita: Hoito- sarkooma- kirje ja vaiheessa paljon apua ja tukea. sairaalassa Potilaan ensikontakti päätös- sihteeri puhelin kokous, TAYSiin Potilaalle varataan Huomioita: erikoistunut keskus- sarkoom Käyntiajan polikliniikka-aika. Liikkuminen on tärkeässä osassa lääkäri sairaala atyö- soitto parantumista. ryhmä Leikkaus (torstai) sarkooma- Potilas saapuu lähetteellä Potilas saapuu sairaalaan puhelin leikkaus- keskussairaalaan, jossa erikoislääkäri lisäkuvauksia varten. sihteeri hoitajat ja sali, tekee mahdollisia lisäselvityksiä (esim. Röntgen, MRI, CT, lääkäri heräämö Kotiutta- magneettikuvauksen) ja tekee isotooppikartoitukset. Tutkimukset työdiagnoosin. Lääkäri valmistelee minen lähetteen lähetettäväksi TAYSiin postitse. Huomioita: Kuvauksien järjestyminen Potilas saa tietää Potilas operoidaan. röntgen- Patologi Huomioita: röntgen diagnoosin. Lääkäri käy hoitaja kerralle osoittautuu usein analysoi Esikäynti lääkäri osasto Keskussairaaloiden lähete-järjestelmä ei hankalaksi, jolloin potilas potilaan kanssa läpi Huomioita: näytteen kommunikoi TAYSin vastaavien kanssa, käy sairaalassa useasti. hoitotoimenpiteet. Lääkäri välttää henkilökohtaista mutta kuvat siirtyvät sähköisen kontaktia ja keskittyy kliiniseen järjestelmän avulla. sarkooma- Huomioita: toimenpiteeseen. poliklinikka Potilas kotiutetaan sairaalasta lääkäri Potilaalla suuri tarve henkiseen tukeen. lääkärin päätöksen jälkeen. Siirretään mahdollisesti jatko-hoitopaikkaan esim. keskussairaalaan. Annetaan 1-2 vkoa hoito-ohjeet. Varataan ensimmäinen Näytteen- kontrollikäynti. otto Saapumi- Käynti Hoidon röntgen/ nen terveys- sarkooma- leikkaussali/ valmistelu sairaalaan asemalla lääkäri poliklinikka/ anestesia- hoitajan osasto hoitaja hoitaja osasto Kontrolli- terveys- henkilö- huone yleislääkäri kunta käynnit asema 3-4 vkoa (ei voi olla alle vko) lääkäri poliklinikka Potilas käy omalla terveysasemalla. Lääkäri ottaa näytteen potilaasta ja lähettää sen patologille Tapahtuu lomittain poliklinikkakäynnin kanssa. Hoitaja laittaa potilaan Potilas otetaan vastaan, vaatetetaan Yleislääkäri huomaa poikkeavuuden, tutkittavaksi. Lääkäri antaa potilaalle lisätietoja ja vastaa kysymyksiin. leikkausjonoon, täytättää terveydentilan esitieto-lomakkeen, jos ei ja asetetaan odottamaan leikkausta. teettää mahdollisesti alustavia tutkimuksia aiemmin täytetty. Hoitaja käy läpi seuraavat vaiheet. Jos lääkäriltä Jos potilas saapuu edellisenä iltana, (UÄ, röntgen) ja lähettää jatkotutkimuksiin Jos näytteenotto tapahtuu muaalla kuin poliklinikalla, on varattava ohjeet laboratorioon tai Thorax-kuvauksiin (ohjeistetaan liikkumaan viettää hän yön osastolla. Potilas käy tarkastuksissa taudin keskussairaalaan tai suoraan Taysiin. erillinen käynti. Leikkaussalissa polku on hyvin samanlainen kuin itse, otetaan muun toiminnan välissä), tapahtuu tämä tässä uusiutumisen varalta. Mahdollisia varsinaisessa leikkauksessa. yhteydessä. Huomioita: kuvantamisia. Tilanpuutten vuoksi sijoitus usein Huomioita: Huomioita: käytävällä. Erillinen ilmoittautuminen on poistettu poliklinikalta, joka aiheuttaa Raskas tilanne potilaalle. Runsaasti tunteenpurkauksia. Usein ei hämmennystä. Potilaalla paljon kysymyksiä, mutta vastaanottokyky lähimmäisiä mukana lainkaan, ei osattu valmistautua. Hoitajan pitäisi heikko. Kontaktipisteinä myös osasto ja heräämön henkilökunta. pystyä rahoittamaan potilas. Suunnittelija: Juha Kronqvist, Medialaboratorio juha.kronqvist@aalto.fi 6 9. tammikuuta 12
 • 7. game board interviews For the interviews, the journey was visualized as a gameboard. This assisted the patients in remembering the journey and allowed issues to come up that might be difficult to express in a normal interview. The game board also became a success among the staff due to it’s simplicity. juha.kronqvist@aalto.fi 7 9. tammikuuta 12
 • 8. analysis The interviews were analysed into thematized groups. The data gave us an understanding of the patient experience. The themes were formalized into design drivers and ideas were formalized into early concepts. juha.kronqvist@aalto.fi 8 9. tammikuuta 12
 • 9. workshop In June, key patients were invited into a workshop in which the early results were discussed and two initial concepts were refined. The service journey was shown as a large printout on a wall and concepts were worked on based on scenarios written as stories. juha.kronqvist@aalto.fi 9 9. tammikuuta 12
 • 10. deliverables DESIGN DRIVERS IMPROVEMENTS TO SERVICE CONCEPTS PATIENT EXPERIENCE General drivers to guide Incremental improvements Detailed concepts for future planning in to the current patient creation of future services hospital with the patient experience. and infrastructures. experience in mind. juha.kronqvist@aalto.fi 10 9. tammikuuta 12
 • 11. design drivers HUMAN CONTACT CREATE SPACES AS A PART FOR PATIENTS OF TREATMENT OFFER EMOTIONALLY DESIGN FOR AN UTILIZE THE SERVICE INTELLIGENT ACTIVE PATIENT JOURNEY TOOL INFORMATION Communication Hospital should offer Future services, Human contact, Service journeys (calls, letters, sign- patients comfortable technology and “saying something should be utilized as a in, etc.) should be spaces for resting and infrastructure should different”, should be a universal tool in the designed so that meeting families. Staff be planned with structured part of the hospital by mapping all they take in regard activity in these places patients’ self- treatment. significant services. patients’ emotional should be minimized. management in mind. states in different parts of the process. juha.kronqvist@aalto.fi 11 9. tammikuuta 12
 • 12. PX improvements 13 improvements situated along the patient journey juha.kronqvist@aalto.fi 12 9. tammikuuta 12
 • 13. concepts 3 concepts that give a vision for future service and infrastructure design. Require further investments of resources. juha.kronqvist@aalto.fi 13 9. tammikuuta 12
 • 14. next step: prototyping Co-design of hospital spaces with patients and staff 1:1 prototypes of hospital spaces Patient journey as the frame of activities THANK YOU juha.kronqvist@aalto.fi Clarian-Arnett Hospital, Mock-up Rooms http://www.youtube.com/watch?v=N6q9ctveZeY juha.kronqvist@aalto.fi 14 9. tammikuuta 12