SlideShare a Scribd company logo
FORMAREA CONSTIITEI ISTORICE STUDIU DE CAZ 2
Dehelean Claudia Micu Marius-Bogdan Popa Danut Pavel Danut Pahoncea Paul Formarea constiintei istorice Cronicari Moldoveni Argumente de ordin lingvistic Grigore Ureche si Miron Costin-Elemente de arta literara Legendele sursa de inspiratie
Grigore Ureche Ion Neculce Miron Costin
Formarea conşiinţi istorice Conştiinţa istorică se naşte din încercarea de a construi identitatea unui popor, a unei naţiuni, prin raportare la alte popoare, la alte naţiuni. Câteva dimensiuni specifice acestei raportări sunt: situarea în timp şi în spaţiu, evenimentele istorice, limba, cultura şi civilizaţia, mentalităţile. Incepând cu secolul al XVI-lea, preocupările privitoare la felul în care românii se înscriu în cursul istoriei apar în documente scrise în limba slavonă. Acest interes se dezvoltă datorită contactelor pe care cei preocupaţi de formaţia lor intelectuală încep să le aibă cu alte culturi şi alte civilizaţii. Primul român care afirmă, în lucrarea sa Hungaria (1536), scrisă în limba latină, originea romană şi unitatea limbii şi a poporului român este savantul umanist Nicolaus Olahus . Pasul important este făcut în acest domeniu de cronicarii moldoveni, cei care la mijlocul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, scriind în limba română, pun bazele istoriografiei şi care, de asemenea, sunt consideraţi a avea merite în crearea unui stil literar. Scrierile lor au ecou şi în Ţara Românească, unde apar alte cronici care continuă efortul de reconstituire a istoriei mai îndepărtate sau mai recente. Dimitrie Cantemir se detaşează ca un istoric savant, acoperind, prin scrierile sale, atât spaţiul universal, cât şi cel autohton. Intenţia autorului este de a elabora o descriere completă a trecutului poporului său. M.Kogălniceanu începe să editeze, în 1843, Letopiseţele Ţării Moldovei şi îndrumă programul revistei Dacia literară către formarea unei literaturi naţionale, pentru care tema istoric este esenţială. De-a lungul timpului, conştiinţa identitar generează polarizări ( în perioada interbelică ) sau se supune ideologicului ( în perioada comunistă apar teorii deformate despre originile şi vechimea românilor ). Scrierile istorice cele mai cunoscute sunt: Analele – scrieri istorice în care sunt înregistrate, an cu an, întâmplările importante din viaţa unui popor; Cronografii – scrieri de factură istorică, începând cu facerea lumii, şi care se bazează pe izvoare istorice, dar şi pe legende populare; Cronicile ( letopiseţe ) – lucrări istorice mai frecvente în Evul Mediu, care cuprind înregistrări cronologice a evenimentelor sociale şi politice; Cronica este scrierea istorică în care sunt consemnate în ordine cronologică evenimentele dintr-o anumită perioadă, după surse diverse, atât scrise, cât şi orale. In spaţiul medievalităţii româneşti, denumirea ei este de letopiseţ şi limba de expresie este la început slavona, limba oficială, de cancelarie, preluată din mediul bisericesc care o consacrase ca limba a culturii scrise. Ştefan cel Mare este promotorul acestei acţiuni, continuate ulterior şi de alţi domnitori, pentru ca în secolele următoare să devină operă de autor, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească.
CRONICA – tipologie în funcţie de autor sau iniţiator: cronica domnească este cronica oficială, întocmită sub directa supraveghere a domnului care a avut iniţiativa ei şi este expresia punctului de vedere oficial; cronica de autor este cronica întocmită de un învăţat laic, exponent al clasei sociale cu acces la instrucţie, care are iniţiativa de a fixa în scris evenimentele importante din istoria neamului său; cronica anonimă este un tip de cronică al cărei autor nu este cunoscut; cercetările întreprinse asupra acestor cronici, începând cu secolul al XIX-lea, au permis diferite ipoteze privind paternitatea lor; pentru a desemna presupusul autor, se foloseşte formula “ atribuită lui”. Temele fundamentale abordate de cronicari şi de ceilalţi autori preocupaţi de conştiinţa istorică a românilor sunt: originile limba continuitatea evenimentele istorice instituţia domniei Secolul al XV-lea şi al XVI-lea – cronici în limba slavonă: cronici de curte prin care se fixează memoria unei colectivităţi conduse de un voievod; au circulat numai în manuscris; primele texte închegate narativ, care depăşesc modelul enumerativ şi sec al analelor; primele forme de consemnare a istoriei prin prezentarea cronologică a evenimentelor mai importante ale fiecărui an; primele au fost scrise în Moldova ( anonime, la porunca lui Ştefan cel Mare ); originalele nu s-au păstrat, ci doar mai multe copii identificate după locul în care au fost găsite; cronici despre Mihai Viteazul; la acestea se adaugă cronici în versuri scrise în limba greacă;
Secolul al XVII-lea cronici scrise în limba română in Moldova: Letopiseţul Tarii Moldovei de Grigore Ureche, continuat de Miron Costin şi Ion Neculce; cronici in limba polonă, în versuri şi în proză, scrise de Miron Costin; o istorie a moldovenilor scrisă de Miron Costin; cronici anonime muntene; cronici de autor din Ţara Românească; Aceste letopiseţe sunt un fel de pomelnice, notând sumar nume de voievozi şi anii de domnie ai acestora. Istoria domniilor de după moartea lui Ştefan cel Mare este continuată de cronicile slavoneşti ale călugărilor Macarie (odată cu acesta apar în istoriografia română cronicile cu caracter memorialistic ), Eftimie şi Azarie - care au ca model scrierile bizantine – caracterizându-se printr-o exprimare căutată, neglijând uneori claritatea şi exactitatea evenimentelor. In secolul al XVIII-lea, apar cronici in limba română care încearcă sa recupereze trecutul. Cronicarii au avut revelaţia necesităţii unei disocieri între făurirea evenimentului istoric şi consemnarea lui ca modalitate de conservare a trecutului. Pentru cultura noastră, cronicile au o importanţă deosebită, şi anume: Istorică – pun bazele istoriografiei româneşti, abordând probleme legate de originea latină a poporului şi a limbii noastre, de continuitatea şi de unitatea poporului român; Lingvistică – sunt o sursă însemnată de cunoaştere a unei etape din evoluţia limbii române; Literară – oferă forme incipiente ale prozei noastre artistice; Istoriografia este: ştiinţa auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul evoluţiei concepţiilor şi cu studiul operelor istorice; totalitatea scrierilor periodice dintr-o anumită perioadă sau dintr-o anumită ţară; totalitatea cercetărilor istorice privitoare la un anumit aspect. Istoriografia se poate referi aşadar la două noţiuni diferite, dar complementare
în sens larg, se referă la metodologia şi practica istoriei; în sens restrâns, se referă la orice scriere despre şi nu neapărat de istorie Istoriografia în limba română s-a născut o dată cu ridicarea noii boierimi între secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, ca o consecinţă a renunţării la uzul limbii slavone în actele de cancelarie şi a tendinţei marilor feudali de a subordona puterea domnească. Un rol însemnat în dezvoltarea istoriografiei, mai ales a celei moldoveneşti, l-a jucat umanismul târziu al şcolilor din Polonia. Ideea apartenenţei poporului român şi a limbii sale la ginta latină, aceea a originii comune şi a legăturilor de neam şi limbă între toţi românii trebuie puse pe seama influenţei umanismului. Acelaşi curent literar şi cultural a influenţat stilul cronicarilor, oferindu-le modele de întocmire şi redactare savantă a letopiseţelor. Aşadar, istoria unui neam este purtătoarea unor valori educative şi scrierea ei devine o responsabilitate integral asumatăns restrâns, se referă la orice scriere despre şi nu neapărat de istorie UMANISMUL este o miscre socio-culturala inspirata din conceptia ca omul se poate perfectiona prin cultura si arta.In opozitie cu ideologia medievala,curentul umanist promoveaza increderea in puterea de dezvoltare spirituala si intelectuala a fiecarui individ.Umanistii sustin respingerea injosirii omului,incurajeaza demnitatea,promoveaza „omul universal” care trebuie sa se dezvolte armonios si sa aiba o cultura vasta,de aceea umanistii aveau o mare eruditie filozofica,istorica,filologica,literara,si in alte domenii.Principalele directii ale umanismului: *valorificarea traditiilor culturale ale antichitatii *formarea si dezvoltarea omului ca spirit universal *pretuirea eruditie si a libertatii umane *omul rational *armonizarea omului cu natura *folosirea ca limbi de cultura latina si slavona
Contextul  aparitiei lui: Putem afirma că umanismul ce caracterizează epoca Renaşterii a apărut dintr-o necesitate firească, pentru a înlătura efectele negative ale inchiziţiei, sau ale dogmatismului religios în general. Desigur că o notă dominantă, în aceste secole, poate fi considerată, în întreaga cultură europeană, veneraţia şi ataşamentul faţă de modelul oferit de Antichitate. Apelul insistent la textele autorilor greci şi latini a provocat o mutaţie în gândire şi a fundamentat noul curent cultural.După ce Evul Mediu a păstrat prezente concepte şi moduri de a gândi care se încadrau în doctina teologică, cărturarii umanişti au adus în prim plan autorităţi care veneau în sprijinul oamenilor. Apropierea mai strânsă de antichitate se face prin descoperirea manuscriselor care zăceau de secole uitate în mănăstirile occidentale, dar ele au început să fie căutate pentru că oamenii aveau nevoie să le găsescă: ``Dorinţa de manuscrise şi de trecut nu a creat umanismul, ci a fost un efect al acestuia``. Acum intelectualii păreau pregătiţi să intre în contact cu operele antichităţii direct, fără intermediul comentariilor medievale. Este implicat aici raportul dintre oraş şi sat, dintre mediile populare citadine - vitalitate culturală a festivităţilor pe teme de actualitate, întreţinută de foi voalante, broşuri, presă- şi mediile populare rurale, deschise tuturor influenţelor, dar repliate totuşi asupra tradiţiei. Se poate spune ca Occidentul cunoştea încă de atunci o înflorire a urbanizării, societăţile aveau structuri diversificate, fapt ce a permis şcolarizarea populaţiei (cunoaşterea antichităţii presupunea în primul rând stăpânirea limbilor vechi). Difuzarea textelor este favorizată şi de descoperirea tiparului şi perfecţionarea imprimeriilor, dar şi de dezvoltarea oraşelor şi universităţilor, locul de întâlnire al învăţaţilor. Un eveniment important îl constituie înfiinţarea "Academiei" din Florenţa sub impulsul lui Cosimo de
Medici, condusă de Marsilio Ficino1, unde se întâlnesc umanişti ca Pico della Mirandola, Pietro Bembo şi Angelo Poliziano "Academia" florentină este dedicată în primul rând filozofiei platoniciene, opunându-se scrierilor lui Aristotel introduse în Europa de Averroes şi Avicenna şi acceptate de Biserica Catolică..Activitatea "Academiei" a exercitat o mare influenţă asupra dezvoltării literaturii, picturii şi arhitecturii din epoca Renaşterii. Astfel Europa occidentală este străbătută de mişcările Reformei si Contrareformei, este dinamizată de progresele treptate ale ştiinţelor care investighează natura, trece prin transformările provocate de expansiunea economiei capitaliste, se regrupează în state centralizate care organizează viaţa supusilor şi o sfârşeşte pe numeroase câmpuri de bătălie  CRONICARII MOLDOVENI Grigore Ureche (aproximativ 1590-1647) e primul cronicar moldovean de seama, a carui opera a infruntat timpurile, ajungind pana la noi. Era fiul lui Nestor Ureche, boier instruit detinind functii politice importante la sfirsitul veacului al XVI-lea.In vremea domniei lui Vasile Lupu a fost unul din sfetnicii apropiati ai acestuia, mare spatar, iar din anul 1642, urmand calea parintelui sau, a ajuns mare vornic al aceleasi Tari de Jos.A murit in anul 1647 si a fost inmormantat intr-o cripta de la manastirea Bistrita din Moldova.Spre sfarsitul vietii, Grigore Ureche a inceput sa scrie "Letopisetului Tarii Moldovei", la care a muncit intre anii 1642-1647. E unica lucrare cunoscuta, cuprinzind evenimentele din perioada 1359-1594, ramasa nefinisata. Cronicarul motiveaza scrierea acestui letopiset din simplul pretext "ca sa nu se inece ...anii cei trecuti" si sa lase urmasilor amanunte despre cele ce au fost sa se petreaca in anii de demult, dar si din grija ca acestia sa nu ramina "asemenea fiarelor si dobitoacelor celor mute si fara minte". E de accentuat importanta pe care o acorda cronicarul istoriei in trezirea si cresterea constiintei nationale a poporului, "Letopisetul Tarii Moldovei" constituind inceputul istoriografiei in limba romana.Grigore Ureche a consemnat in mod obiectiv evenimentele si intimplarile cele mai importante, tinind foarte mult sa fie nu un "scriitoriu de cuvinte desarte ce de dereptate".
Miron Costin (1633-1691) este cronicar de seama, mare patriot si umanist, inalt dregator si iscusit diplomat, filozof si poet, primul nostru scriitor de autentica valoare, reprezentant de frunte al culturii medievale din Moldova. Toate aceste titluri de eruditie si noblete, atribuite marelui inaintas sint pe deplin indreptatite de viata si faptele sale, de harul si locul ce ii revine in istoria literaturii romane.Daca Ureche povestea detasat, Miron costin traieste istoria la modul dramatic, destinul tragic al omului supus unei forte implacabile este tema lui predilecta. Avand structura reflexiva, Miron Costin este singurul cronicar ce-si indreapta atentia asupra destinului fiintei umane. De altfel, “meditatia asupra omului asigura unitatea operei sale”.Textul e impregnat de maxime, proverbe,cugetari ce puncteaza o anume situatie sau au un caracter anticipativ. Cele mai multe vizeaza destinul incert si nestatornicia lucrurilor omenesti. Miron Costin stie sa dispuna de liberatatile scriitotului si ofera detalii ce creeaza naratiunii o evidenta tensiune dramatica. IMPORTANTA CROCINARILOR: Opera cronicarilor este stiintific prin continut,dar literatura prin forma.Importanta cronicarilor consta,pe de o parte in ideiile pe care le-au pus in circulatie,pe de alta parte,in realizarea artistica a scrierilor(dezvoltarea unor tehnici narative si descripteve).Chiar dak unele idei s-au dovedit ulterior exagerari,fara temei stiintific(cum este teza purismului etnic,scuzabile prin dorinta de a sublinia nobletea poporului roman).Liniile de cercetare abordate de cronicari au condus la dezvolatarea istoriografiei romanesti,au dat un impuls formarii cunstiitei identitare si au contribuit la impunerea limbii nationale k limba de cultura.
Cronicarii Moldovei Grigore Ureche Cronicarul este fiu de mare boier, de la care mosteneste inclinatii spre cultura si politica. Din 1611 urmeaza cursurile unei scoli din Polonia si apoi,intors in tara ,ocupa treptat,diferite functii:logofat,mare spatar,mare vornic al Tarii-de-Jos.Este autorul “LetopisetuluiTarii Moldovei “cea mai vechecronica in limba romana,redactata intre anii 1642-1647 si tratand istoria Moldovei intre ani 1359-1594. In cronica lui Ureche sunt cuprinse trasaturile caracteristice,de inceput, ale umanismului,romanesc.”Letopisetul”urmareste istoria unei tari :succesiunea domnilor,destinele,gloria si vicisitudinile prin care a trecut un popor. Miron Costin A trait si a invatat pana la 20 de ani in Polonia.Cunoaste antichitatea greco-latina,este unu din primii reprezentanti ai umanismului romanesc,prin respectul fata de om, dragostea de patrie si de limba,interesul constant pentru originea poporului roman,incercarea de a crea opere literare. A inceput prin a scrie versuri,domeniu aproape inexistent la noi. Poemul filozofic “Viata lumii”,o meditatie asupra trecerii necontenite a timpului,ii demonstreaza vocatia de scriitor.Continua “Letopisetul Tarii Moldovei”lui Ureche,descriind istoria romanilor intre ani 1594-1661,si avand in efigie personalitatea lui Vasile Lupu. Intentia cronicarului nefiind pe deplin satisfacuta ,el si-o realizeaza spre sfarsitul vietii. Ion Necule Cronica lui Necule,”Letopisetul Tarii Moldovei de la Dabija-Voda pana la a doua domnie a lui Constatin Mavrocordat”,prrecedata de cele 42 de legende,intitulate”O sama de cuvinte”se intemeaza pe fapte traite de aceea are un caracter memorialistic. La realizarea letopisetelor,cronicarii si-au cules informatii din izvoare scrise,romanesti sau straine,dar pentru personaje istorice mai apropiate ,au folosit si stirile provenite din traditia populara sau din propia amintire
Functia educative si valoarea moralizatoare a istoriei Conceptia cronicarilor asupra rolului istoriei este umanista.Motivul pentru care consemneaza evenimentele este cunoasterea istoriei.Ei cred ca in functie educative si valoarea moralizatoare a istoriei idee afirmata inca din Predoslovia cronicii lui Grigore Ureche.Pentru consemnarea istoriei neamului,carturari umanisti se preocupa de cercetarea critica a izvoarelor si documentelor,pentru ca scriile istorice trebuie sa slujeasca adevarul fiind un act de responsabilitate morala in fata urasilor “eu void a seama de ale mele , cate scriu” afirma Miron Costin in Predoslovie de la neamul moldovenilor. In aceasta lucrare autorul demonstreaza origina latina a romanilor printr-o argumentare stiintifica,bazatape autori antici si umanisti,aducand dovezi de ordin lingvistic,istoric,folcloric. Afirmarea sii argumentarea originii romane,comune a tuturor romanilor. Formulate memorabilde grigore Ureche,si latinitatealimbi romanesunt preucuparipermanente ale carturarilor umanisti. Opera cronicarilor este stiintifica prin continu, dar literaprin forma. Liniile de cercetare abordate de cronicari au dedus la dezvoltarea istografiei romanesti si au dat impuls formari constiintei
Cronicari romani - Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce si Dimitrie Cantemir - Contributia cronicarilor romani la dezvoltarea limbii romane De-a lungul timpului, oameni precum Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce si Dimitrie Cantemir au saltat literatura romana pe cele mai inalte culmi. In conceptia despre lume si viata, Grigore Ureche, primul cronicar care a scris in limba tarii, este un providentialist. Ca toti contemporani sai, el considera ca Dumnezeu a creat lumea si tot el o carmuieste, facandu-si simtita prezenta in anumite fenomene naturale. Ideile sale politice sunt acelea ale marii boierimi. Domnul este unsul lui Dumnezeu pe pamant, insa trebuie sa conduca tara dupa sfatul boierilor, sa fie “o matca fara ac”. Iubirea de tara si dorinta de a o vedea independenta se stravede la tot pasul in paginile cronici, de unde atitudinealui antiotomana. De aici admiratia lui Ureche pentru figura lui Stefan cel Mare, caruia ii consacra, pe drept cuvant, un insemnat numar de pagini in cronica sa. Facandu-si studiile in Polonia, la Lvov, si venind in contact cu ideile umanismului, cronicarul acorda o mare importanta rolului personalitatii in dezvoltarea istoriei. Independenta Moldovei, ca si intrega epoca de inflorire de pe timpullui Stefan cel Mare, se datoreste, dupa Grigore Ureche, aproape exclusiv personalitatii exceptionale a marelui voievod, pe care scriitorul il reda cu mandrie ca exemplu, contemporanilor sa. Scrisul lui Ureche are insa un caracter sobru si concis, restrans aproape numai la faptele domnitorului, pe care le comenteaza lapidar in cate o “invatatura” sau “nacazanie”. Relatarea se face intr-un limbaj popular, de povestire si, pe alocuri, de pomelnic, simbla insiruire de fapte. Cronicarul e un moralist, observa caracterele si le judeca, in lumina conceptiilorsale, folosindu-se adesea, pentru conciziune, de maxime preluate din Biblie sau din vorbirea curenta. Toate aceste trasaturi ale scrisului lui Ureche pot fi aflate, in mic, in cunoscutul paragraf consacrat portretului lui Stefan cel Mare, iesit parca din pana lui Tit Liviu roman. In cadrul expunerii cronicii, Stefan cel Mare, are un rol ilustrativ, de gravura, menita sa emotioneze pe cititor, dupa ce, in paginile anterioare s-a edificat asupra personalitarii domnitorului prin expunerea faptelor acestuia.
Mai invatat decat Grigore Ureche, Miron Costin , care de asemenea isi facuse studiile in Polonia, la un colegiu iezuit din localitatea Bar, are aceleasi conceptii filozofice si politice ca si predecesorul sau. In plus, am putea adauga la el o anume nota de sceptism cu privire la posibilitatea scuturari jugului otoman, lucru ce se explica prin epoca incare a trait cronicarul, cand dominatia turceasca din afara, favoriza tot mai mult asuprirea feudala si decadera dinauntrul tarii. Ca scriitor, Miron Costin este mai “cult” decat Grigore Ureche, si fraza sa, pastrand unele elemente populare, este stilizata in chip constient, pentru urmariea efectelor. “Miron observa sistematic, compune, si ceea ce iese de sub pana lui, mult mai putin spontan, este rodul unei arte” – scrie George Calinescu in “istoria literaturii romane”. Avand adesbateri o problema foarte importanta, aceea a demonstarii latinitatii poporului nostru si a inlaturarii asertiunii calomnioase venitadin partea lui Simion Dascalul, in “De neamul moldovenilor…”, cronicarul cauta din capul locului, tinuta demna, intelectuala. Ceea ce imprezioneaza in acest inceput al dezertatiei sale este stapanirea vibratiei emotive, izvorata din patriotism ardent, dar acoperita intr-o expunere ce cauta a convinge prin justetea si obiectivitatea argumentarii. Imprumutand din sintaxa latina punerea verbului din principala la sfarsit si constructia ampla, cronicarul realizeaza pe deplin ceea ce isi propune. Moralist si el, costin cauta a caracteriza lapidar, dar cu patrundere si plasticitate, pe istoricicare s-au ocupat inaintea sa de problema in chestiune. In sfarsit, din straduinta oentru conciziune, lui Miron Costin i se intampla uneori sa spuna cate o vorba memorabila, care se constituie in maxima, cu caracter inalt moralizator: “… sa aibi vreme si cu cetitul cartilor a face iscusita zabava, ca nu este alta si mai frumoasa si mai de folos in toata viata omului, zabava, decat cetitul cartilor”. Din scripturi “agonisim nemuritoriu nume”; “Cercati scripturile. Scriptura departe lucru de ochii nostrii, ne invata cu acele trecute vremi, sa pricepem cele viitoare”. Privite indeaproape, sub raport stilistic indeosebi, fragmentele lui Ion Neculce, din “O sama de cuvinte” sunt niste instantaneie epice, schite si nuvele in raccourci, de o mare conciziune. Romanticii de la mijlocul seculuilui trecut, un Negruzzi, un Bolintineanu, sau un Alecsandri i-au reluat si dezvoltat motivele, in spiritul pasoptist al epocii. Fireste, nota patriotica a fost mult accentuata,insa urmasi, oricat de talentati, sunt departe de arta spontana a cronicarului (am spune, sunt lipsiti de autenticitate). In orice caz, ca poeti romantici, ei pun avant si solemnitate, lucru ce nu sunt de gasit la Neculce, prozator si povestitor intru totul apropiat lui Ion Creanga.
Ca si Creanga, cel din povesti si cel din povestiri, Neculce este un colportor care trage cu urechea: “ ase vorbascu oamenii”, ”dzic sa fie..”, etc., dand apoi in vileag cate o intamplare sau cate un gest memorabil al cutarui,sau cutarui personaj istoric, daca nu adevarat,posibil totusi, caci, spune cronicarul, in prezentarea anecdotelorsale : ”Deci, cine va ceti si le va crede, va fi bine, iara cine nu le va crede, iara va fi bine; cine pre cum ii va fi voia asa va face”. Neculce ne apare ca primul nostru culegator de folcror, e drept, numai al unui anumit soi de folclor, acelacare tine de legenda istorica. Insa, ca si mai tarziu Anton Pann si Creanga, Neculce nu este un culegator de folclor, pur si simplu.Marca personala a artei prozatorului se vede, precum se descrie in cronica, printr-o punere in pagina bine masurata, desi altcum spontana.Mai mult inca, asemenea, din nou, lui Anton Pann si lui Creanga, Neculcea obisnuieste, cel mai adesea, sa aduca, odata cu relatarea faptului, comentariul sau foarte personal. Ceea ce se intampla si aici, in ultimele siruri, unde mentalitatea boierului cu respect pentru vechile oranduieli si dispret fata de amestecaturile prostimii parvenite. Modalitatea narative directa, stilul firesc si apropiat de cel popular, continutul epic si general-uman atat al cronicii, cat si al legendelor, toate au constituit un bogat izvor de inspiratie a literaturii noastre ulterioare. Personalitate enciclopedica, “Inorogul alb” al gandirii romanesti, cum il considera Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir s-a afirmat ca scriitor, geograf, filozof, teolog, lingvist, folclorist, etnolog si om politic. Solidim format in variate domeni, politolog, diplomat innascut, beizadeaua crestina a castigat increderea sultanului Ahmed al III-lea, de lacare a obtinut favoarea de a consulta documentele istoriei imperiala, pe care le-a uzitat in realizarea celebrei opere “Cresterea si descresterea Curtii otomane”, ramasa si astazi o lucrare de referinta in bibliografia de specialitate. Creatia sa este diversa, de la studiile de logica la literatura de fictiune. Un loc important, ocupa in opera lui Cantemir “Hronicul vechimei a romano – moldo – vlahilor”, locrare redactata intre anii 1719 – 1722. Desi Cantemir era concentatmai ales asupra operelor sale de anvergura, dedicate Imperiului Otomani si natiei sale, cea mai cunoscuta lucrare a sa ramane “Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae)”, redactata in limba latina si publicata in 1716, la cerea Academiei de Stiintedin Berlin, consusa atunci de prestigiosul G.W. Leibniz, fondatorul si primul ei presedinte. De-abia in 1895 a fost publicata, intaia oara in limba nationala, spiritualitatea romaneasca redobandind, abia duba un secol de la moartea autorului
scrierea sa ceamai moderna. “Hronicul vechimei…” este ultima sa scriere si cea mai erudita, in care, trateaza critic si stematic, istoria romanilor de la originile sale , privind cronologic evenimentele si dispunand informatia in jurul temei centrale, aceea a continuitatii existentei poporului nostru. Cantemireste un spirit continuator, preluand afirmatiile cronicarilor moldoveni, dar exagerand in sustinerea origiini pur latine a neamului romanesc, idee regasita si in operele istoriciilor Scolii Ardelene. Dimitrie Cantemir a sustinut originea romantica a natiuni si a limbii noastre in spiritul ideilor umaniste, pledand in favoarea afirmatiei sintetice ca “suntem urmasii unui poporcare a creat o civilizatie si o cultura clasica. Aparuta in epoca elenista, continuata in Antichitatea tarzie si dezvoltata, indeosebi in Bizant, cronica este bogat reprezentata de-a lungul Evului Mediu. In cuprinsul manifestarilor ce caracterizeaza inceputurile culturii romane, pe langa literatura populara si scrierile religioase, primele semne de literatura apar o data cu istoriografia cronicarilor. In Moldova: Grigore Ureche “ Letopisetul Tarii Moldovei”, cuprinzand istoria Moldovei de la 1359 pana la a-II-a domnie a lui Aron – Voda (1594) Miron Costin “Letopisetul Tarii Moldovei de la Aron – Voda incoace”, prezentand istoria Moldovei de la 1595 pana la Dabija – Voda (1661) Ion Neculce “Letopisetul Tarii Moldovei de la Dabija – Voda pana la a-II-a domnie a lui Constantin Ioan Mavrocordat (1661-1743)”, precedata de un numar de 42 de legende isorice, adunate sub titlul “O sama de cuvinte…”. In Muntenia: “Letopisetul cantacuzinesc” si “Cronica Balenilor”; Radu Greceanu , a scris cronica domniei lui Constantin Brancoveanu intitulata mai tarziu “Viata lui Constantin – Voda Brancoveanu”. Radu Popescu , a consemnat “Istoriile domnilor Tarii Romanesti”.
Grigore Ureche si Miron Costin  In Romania,Umanismul,se manifesta prin efortul unor carturari de a prezenta informatii istorice intr-un text unitar.Printre cei mai valorosi carturari care reprezinta poporul roman in timpul Umanismului se numara cronucari ca:Grigore Ureche,Ion Neculce,Miron Costin,Dimitrie Cantemir si multi altii. Adevarata istoriografie moldoveana incepe cu Grigore Ureche,fiu al unui Nestor Ureche,boier refugiat o vreme la Polonia. Cum Ureche n’ä scris cronica vremurilor sale (Letopisetul lui merge abea pana la 1594,la a doua domnie a lui Aron Voda),el e un cronicar in intelesul larg al cuvantului,in felul boierului ce-si insemna pe scoarta unui ceaslov ivirea unei comete si a calugarului compilator.Este evolutionism de istorie ,in sensul biologic,admitand ca orice natie(azi am zice civilizatie)are o”incepatura “,un”adios”si o “scadere”.Adaugandu-se harul de a gandi prin simturi,de a imita prin sunete fosnitoare ,horaitoare,clinchetitoare lovirea, invalmasirea ,vechimea chear a faptelor.Frazele cad ca niste brocarturi grele sau in felii ca mierea.Vorbirea cronicarului e dulce si cruda,cuminte si plina de ascutisuri ironice. Principala sa opera intitulata Letopisetul Tarii Moldovei este precedata de o “predoslovieï” in care autorul justifica necesitatea scrierii acesteia.Cronicarul a dorit ca urmasii sa cunoasca istoria predecesorilor el insusi reusind sa o scrie de la intemeierea Moldovei,in 1359,pana in 1594 pentru a fi capabili sa discearna intre faptele bune,pe care sa le urmeze,si cele rele ,de care sa se fereasca.Un popor fara o istorie cunoscuta si asumata isi uita traditiile si nu va sti sa ordoneze faptele viitorului. Cronicarul a exclus fictiunea si neadevarul din opera lui ,punand pentru intaia oara problema responsabilitatii afirmatiilor sale.”Ca sa nu ma aflu scriitoriu de cuvinte desarte ,ce de departe…ci eu,precum am aflat ,asa am aratat”.El este primul istoric si om de cultura care a formulat cu claritate ideea unitatii de origine,de neam si de limba a tuturor romanilor. Grigore Ureche a fost un mare admirator al domnitorului Stefa cel Mare ,caruia ia evocat personalitatea in numeroase capitole ale Letopisetului..sau.Ureche l-a descries precum un voievod ideal,care a mentinut suveranitatea Moldovei aproape o jumatate de secol.Cronica sa,care a pus bazele istoriografice nationale a avut o influienta majora asupra literaturii artistice din epocile ulterioare:creeatia lui a devenit o sursa de inspiratie pentru Dimitrie Bolintineanu (Legende istorice). Adevaratul dar al lui Ureche este insa portretul moral.Aici el creeaza,sintetizeaza,fiindca izvoarele nu-i dadeau nici un model.Ureche ná avut ragaz decat sa prefaca izvoarele.Daca ar fi dus cronica pana in vremea lui Vasile Lupu,prin domniile Moghilestilor,a lui Graziani si a celorlalti pe care ii va
descrie Miron Costin,cu toata experienta vietii,abea atunci cronica ar fi fost extraordinara. Alta cultura avea Miron Costin,fiul postelnicului si mai tarziu hatmanului Alexandru Costin.Se nascuse in 1633 insa copilaria o petrecu in Polonia unde se refugiase parintele sau.Miron urmeaza la scoala Iezuitilor.Mergerea la studii in Polonia era de traditie veche si la Universitatea din Cracovia ,intemeiata in 1400.Miron,care e un tanar invatat,stiind latineste,leseste,avand notiuni de limba italiana,putadu-se probabil si ruseste. Darul de scriitor a lui Miron Costin nu se mai nutreste din concretitatea individuala a cuvintelor.Aceleasi vechimi in lexic,puse acum in slujba unei mari stilistici,se sting.Miron observa sistematic,compune,si cea ce easa de sub mana lui,mult mai putin spontan,este rodul unei arte.El are lunga respiratie epica simtul sublim al destinului uman,mestesugul patetic de a se opri din cand in cand sa rasufle de greutatea faptelor si sa le contemple de sus. De neamul Moldovenilor este o creatie istorica si patriotica,prin care se reafirma idea latinitatii limbii si a poporului nostru.Folosind surse de inspiratie antice,renascentiste si contemporane,Costin argumenteaza stiintific etnogeneza romanilor,continuindu-l pe Grigore Ureche.In limba polona,a redactat cronica polona si poema polona ,ambele cuprinzand istoria privita in paralele a Moldovei si a Munteniei..
O SAMĂ DE CUVINTE O samă de cuvinte ce sunt auzite din om în om De oameni vechi şi bătrîni, şi în letopiseţ nu sunt scrise, ce s-au scris aici, după domnia lui Ştefan-Vodă, înaintea domniii Dabijii-Vodă.. Deci cine va citi şi le va crede, bine va fi, iară cine nu le va crede, iară va fi bine; precum îi va fi voia, aşa va face. 1. Ştefan-vodă cel Bun, luand domnia Moldovii şi viind turcii in dzilele lui să treacă în Moldova la Galaţi, i-au bătut foarte rău pre turci si au luat si Cetatea Albă şi Chilia de la turci. Apoi mai pe urma iar le-au luat turcii aceste doao cetaţi. şi în cîteva rînduri s-au bătut Ştefan-vodă cu turcii. Iar cînd s-au bătut la Razboieni, atunce s-au aşedzat turcii cu Ştefan-vodă. Şi le-au dat hotar şi olat Bugeacul şi au făcut pace, şi turcii apoi au adus tătarî din Crîm şi i-au aşedzat în Bugeac, carii stau şi pînă astădzi, precum au aşedzat şi la Hotin lipcani. 2. Ştefan-vodă cel Bun multe războaie au bătut. Şi aşe să aude din oameni vechi şi bătrîni că, cîte războai au batut, atîte mănăstiri cu biserici au făcut. 3. Ştefan-vodă cel Bun, cînd s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul Ştefan-vodă dintr-un vîrvu de munte ce este lîngă mănăstire. Şi unde au agiunsu săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariu. Şi este mult locu de unde au tras pînă în mănăstire. Pus-au şi pe trii boierenaşi de au tras, pre vătavul de copii şi pre doi copii din casă. Deci unde au cadzut săgeata vătavului de copii au făcut poarta, iar unde au cadzut săgeata unui copil din casă au făcut clopotniţa. Iar un copil din casă dzicu să fie întrecut pe Ştefan-vodă şi să-i fie cădzut săgeata intr-un deluşel ce să cheamă Sion, ce este lîngă mănăstire. Şi este sămnu un stîlpu de piatra. Şi dzic să-i fie tăiat capul acolo. Dar întru adevar nu să ştie, numai oamenii aşe povestescu. Fost-au şi bisericuţă de lemnu întru acel deluşel şi s-au răsipit, fiind de lemnu. Şi aşe au fost făcut mănăstirea de frumoasă, tot cu aur poleită, zugravală mai mult aur decît zugravală, şi pre dinlăuntru şi pre denafară, şi acoperită cu plumbu. Şi dzicu călugării să fie fost facut şi sfeşnicile cele mari şi cele mici şi policandru şi hora tot prisne de argint, şi pe urmă să li fie luat un domnu şi să fie făcut alteli de sprije, care le-am apucat şi noi. Iar stricîndu-să un clopot mare la mănăstire şi făcînd călugării clopotul a doa oara, au pus aceste toate ce scriu mai sus în clopot, ca sa fie mai mare.
Lăsat-au Ştefan-vodă cel Bun la mănăstirea Putna, după moartea lui, arcul lui şi un pahar, ce vorbie călugării la mănăstire că este de iaspis, ce era in chipul marmurii albe şi al farfurii, ca să fie întru pomenire la sfînta mănăstire. Şi arcul 1-au fost trăgînd cu vîrtej. Şi la vremea lui Constantin Cantemir-vodă, fiind răscoale, au vinit nişte cazaci cu leşi, cu moldoveni joimiri, vrînd ca să jecuiască ce ori găsi în mănăstire. Deci fiind un turnu cu bună tărie, nu pute sa jecuiască. Deci au dzis călugărilor să de turnul, că nu vor lua a mănăstirii nemică. Iar călugării necredzind, nu vre să de turnul. Iar acei cazaci cu leşi şi cu moldoveni îndată au aprinsu mănăstirea, iar călugării, vădzînd că aprind mănăstirea, îndată au dat turnul. Atunce, îndată, avînd puşci de apă, acei cazaci, leşi şi moldoveni au stânsu focul. Deci atunce au jecuit tot din turnu ce au fost a boieri şi a neguţitori, iar a mănăstirii n-au luat nemică, fără numai arcul lui Ştefan-vodă. Iar paharul au fost pănă la a triia domnie a lui Mihai Racoviţă-vodă. Şi scoţindu-1 din turnu un egumen, pre anume Misail Chisiliţă, şi vrând să să fălească, au băut la masă cu acel pahar a lui Ştefan-vodă, cu nişte slugi boiereşti, ce era zlotaşi. Şi bând mult cu acel pahar, s-au îmbătat şi, fiind beţi, au stricat un lucru scumpu domnescu şi de minune ca acela. 4. Ştefan-vodă cel Bun, bâtăndu-1 turcii la Războieni, au mărsu să intre în Cetatea Neamţului. Şi fiind mumă-sa în cetate, nu l-au lăsat să intre şi i-au dzis că păşirea în cuibul său nu piere. Ce să să ducă în sus, să strângă oaste, că izdânda va fi a lui. Şi aşe, pe cuvântul mâne-sa, s-au dus în sus şi au strânsu oaste. Iară împăratul turcescu au vinit cu toată puterea lui la Cetatea Neamţului. Şi au suit puşcile deasupra unui munte pre despre Moldova. Şi au început a bate Cetatea Neamţului foarte tare. Iar pre acee vreme era un neamţu închis în cetate. Şi vădzind că bat cetatea, au dzia păzitorilor să spuie mumei lui Ştefan-vodă să-1 sloboadă de la închisoare, din temniţă, pre dânsul, că el va mântui cetatea de acel greu. Deci, slobodzindu-1 pre acel neamţu de la închisoare, s-au şi apucat acel neamţu de au îndreptat puşcile din cetate asupra turcilor, unde sta acolo în munte, de ave nevoie cetatea. Şi au şi lovit în gura unii puşci turceşti, de au sfârmat-o. Şi au început a bate în corturile turcilor, cât şi boldul de la cortul împăratului l-au sfărmat. Deci n-au mai putut sta turcii întru acel vârvu de munte, de unde ave cetatea nevoie, ce numai le-au căutat a să da în laturi de La acel locu.
Iară Ştefan-vodă, mergând de la Cetatea Neamţului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneţ, unde trăie un părinte sihastru, pre anume Daniil. Şi bătând Ştefan-vodă în uşa sihastrului, să-i descuie, au răspunsu sihastrul să aştepte Ştefan-vodă afară pănâ ş-a istovi ruga. Şi după ce ş-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ştefan-vodă. Şi s-au ispovedit Ştefan-vodă la dânsul. Şi-au întrebat Ştefan-vodă pre sihastru ce va mai face, că nu poate să să mai bată cu turcii: închina-va ţara la turci, au ba? Iar sihastrul au dzis să nu o închine, că războiul este a lui, numai, după ce va izbândi, să facă o mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheorghie, să fie hramul bisericii. Deci au şi purces Ştefan-vodă în sus pe la Cernăuţi şi pre la Hotin şi au strânsu oaste, feliuri de feliuri de oameni. Şi au purces în gios. Iar turcii, înţălegând că va să vie Ştefan-vodă cu oaste în gios, au lăsat şi ei Cetatea Neamţului de a o mai bate şi au început a fugi spre Dunăre. Iar Ştefan-vodă au început a-i goni în urmă şi a-i bate, până i-au trecut de Dunăre. Şi întorchându-s-înapoi Ştefan-vodă, s-au apucat de au făcut mănăstirea Voroneţul. Şi au pus hramul bisericii Sfântul Gheorghie. 5. Ştefan-vodă cel Bun, când s-au bătut cu Hroit ungurul, precum dzicu unii la Caşen, iar letopisăţul scrie că s-au bătut la Şcheie pe Şiretiu, au fost cadzut calul cu Ştefan-vodă în razboiu. Iară un Purice aprodul i-au dat calul lui. Şi nu pute în grabă încăleca Ştefan-vodă, fiind om micu. Şi au dzis Purice aprodul: «Doamne, eu mă voi face o moviliţă, şi vino de te sui pe mine şi încalecă». Şi s-au suit pe dânsul Ştefan-vodă şi au încălecat pre cal. Şi atunce au dzis Ştefan-vodâ: «Sărace Purece, de-oi scăpa eu şi tu, atunci ţi-i schim­ba numeli din Purice Movilă». Şi au dat Dumnedzeu şi au scăpat amândoi. Şi l-au şi făcut boier, armaş mare, pre Purece. Şi dintru acel Pureci aprodul s-au tras neamul Movileştilor, de au agiunsu de au fost şi domni dintru acel neam. Dar şi aprodzii atunce nu era din oameni proşti, cum sunt acum, ce era tot ficiori de boieri. Şi portul lor: era îmbrăcaţi cu şarvanele, cu cabaniţe. Aşe trebuie şi acum să să afle sluţi, să slujească stăpânului, şi stăpânul să miluiască pre slugă aşe. 6. Când au aşedzat pace Ştefan-vodă cel Bun cu leşii, fiind Ion Tăutul logofăt mare, l-au trimis sol la leşi. Şi au dăruit craiul lesescu Tăutului aceste sate la margine: Câmpul Lungu rusescu, Putila, Răstoaceli, Vijniţa, Ispasul, Milie, Vilavce, Carapciul, Zamostie, Vascăuţii, Voloca. Toate acestea le-au dăruit craiul leşescu Tăutului logofătului. Şi au pus hotar apa Cirimuşul, întru o duminică dimineaţa.
7. Ştefan-vodă cel Bun, vrând să margă la biserică întru o duminică dimineaţa, la liturghie, în târgu în Vasluiu, şi ieşind în polimari la curţile domneşti ce era făcute de dânsul, au audzit un glas mare de om strigând să aducă boii la plug. Şi mirandu-să ce om este acela să are duminica, şi îndată au trimis în toate părţile, ca să-1 găsască pre acel om, să-i aducă la dânsul. Şi l-au aflat pre om în sus, pre apa Vasluiului, cale de patru ceasuri, arând la o movilă ce să cheamă acum Movila lui Purcel. Că pe acel om încă îl chema Purcel. Şi ducandu-1 pre acel om la Ştefan-vodă, l-au întrebat Ştefan-vodă: el au strigat aşe tare, şi pentru ce ară duminica? El au dzis că au strigat el să aducă boii la plug, şi ară duminica, că este om sărac, şi într-altele dzile n-au vrut frate-său să-i de plugul, şi acum duminica i-au dat. Deci Ştefan-vodă au luat plugul fratelui celui bogat şi l-au dat fratelui celui săracu, să fie a lui. 8. Ştefan-vodă cel Bun şi cu fiiul său Bogdan-vodă, de multe ori au avut războaie cu leşii. Şi multe robii au făcut în Ţara Leşască, cât au pus pe Ieşi în plug de-au şi arat cu dânşii, de au samănat ghindă, de au făcut dumbrăvi pentru pomenire, ca să nu să mai acolisască de Moldova: Dumbrava Roşie la Botăşeni şi Dumbrava Roşie la Cotnari şi Dumbrava Roşie mai gios de Roman. Şi leşii încă nu tăgăduiescu, că scrie şi în cronica, în letopisăţul lor. Numai mă mier de Miron logofătul, cum au acoperit acest lucru de nu l-au scris. Şi aşe vorbăscu oamenii, că, când au fost arând cu dânşii, cu leşii, i-au fost împungând cu strămurări­le, ca pre boi, să tragă. Iar ei să ruga să nu-i împungă, ce să-i bată cu biciuşcile, iar când îi bate cu biciuşcile, ei să ruga să-i împungă. 9. Când au murit Ştefan-vodă cel Bun, au lăsat cuvânt fiiului său, lui Bogdan-vodă, să închine ţara la turci, iar nu la alte neamuri, căci neamul turcilor sunt mai înţălepţi şi mai puternici, că el nu o va pute ţine ţara cu sabia, ca dânsul. 10. După ce au luat Bogdan-vodă domnia, au şi triimis pre Tăutul logofătul sol la turci, când au închinat ţara la turci. Şi aşe vorbăscu oamenii, că l-au pus viziriul de au şedzut înaintea viziriului pre macat, şi n-au fost având mestei la nădragi, că, trăgandu-i cibotile, numai cu colţuni  au fost încălţat. Şi dîndu-i cahfe, nu ştie cum o va be. Şi au început a închina: „Să trăiască împăratul şi vizirul!”. Şi închinînd, au sorbit felegeanul, ca altă băutură.
11 . Când au pus ţara întăi domnu pre Petru-vodă Rareş, el nu era acasă, ce să tîmplase cu măjile lui la Gălăţi, la peşte. Şi au triimis boierii şi mitropolitul haine scumpe domneşti şi carată domnească cu slujitori, unde l-ari întâmpina să-1 aducă mai în grabă la scaon, să-1 puie domnu. Deci el, întorcându-să de la Galaţi, au fost agiunsu la Docolina, de au mas acolo cu dzece cară, câte cu şase boi carul, pline de peşte. Şi piste noapte au visat un vis, precum dealul cel di cee parte de Bârlad şi dealul cel di-ncoaci era de aur, cu dumbrăvi cu totul. Şi tot sălta, giuca şi să pleca, să închina lui Rareş. Şi deşteptându-să din somnu dimineaţa, au apus visul argaţilor săi, celor ce era la cară. Iar argaţii au dzis: «Bun vis ai visat, giupâne, că cum om sosi la Iaşi şi la Suceavă, cum om vinde peştile tot». Şi au şi îngiugat carăle dimineaţa, şi au purces Petru-vodă înaintea carălor. Şi când s-au pogorât în vadul Docolinii, l-au şi întâmpinat gloata. Şi au început a i să închina şi a-1 îmbrăca cu haine domneşti. Iar el s-au zimbit a râde şi au dzis că «de mult aşteptam eu una ca aceasta să vie». Şi când au purces de acolo, argaţii lui au dzis: «Dar noi ce-om face, doamne, cu carăle cu peştile? » Iar el au dzis: «Să fie carăle cu peşte, cu boi cu tot, a voastre. Şi viniţi după mine, să vă fac cărţi de scuteală, să nu daţi nemică în dzilele mele». 12. Petru-vodă Rareş, fugănd pin târg pin Piatră, şi gonindu-1 pietrenii, l-au fostagiungînd un popă. Şi au tras Petru-vodă înapoi în popă cu arcul şi l-au lovit cu săgeata în oblâncul şelii. Şi i-au dzis: «întoarce-te, popo, înapoi, nu-ţi lăsa liturghia nesfârşită. Iar după ce au vinit Petru-vodă domnu cu a doa domnie, au scos ochii popii şi pietrenilor acelor ce l-au gonit şi le-au făcut şi blăstăm, afurisanie. 13. Petru-vodă Rareş, când era închis în cetatea Ciceului în Ţara Ungurească, ave nevoie de nemţi şi de unguri. Iar fiind doamna lui sirboaică, de neamul Despoţilor, fată lui Despot crai, au scris o carte sirbască la împăratul turcescu şi la viziriul, cu rugăminte. Şi au slobodzit cartea pre o fereastră gios din cetate. Şi au învăţat pre o slugă a lor, sirbu, ce ave, să să ducă cu cartea la Poartă, la viziriul. Şi mergând sluga acee la Poartă, a lui Petru-vodă, au scris viziriul la unguri să-1 sloboadă pre Petru-vodă.
Şi după ce l-au slobodzit, s-au dus la Poartă. Iară după ce a-au dus Petru-vodă la Poartă, aşe vorbăscu oamenii, că au grăit viziriul împăratului sâ-1 ierte şi să-1 puie iar domnu în Moldova. Iar împăratul au răspunsu că-i giurat, pănâ nu va trece cu calul preste dânsul, să nu-1 lăsă. Deci viziriul au dzis că-i «pre lesne a plini măria ta giurământul». Şi l-au scos la cîmpu şi l-au culcat la pământ, învălit într-un harariu, şi l-au sărit împăratul de trii ori cu calul. Iar alţii dzicu că au şedzut supt un pod, şi împăratul au trecut de trii ori pe pod. Deci l-au îmbrăcat cu caftan, să fie iarăşi domnu în Moldova. Deci cum au slujit mai pre urmă turcilor, scrie letopisăţul. 14. Ilieş-vodă, ficiorul lui Petru-vodă, după ce s-au turcit, dzic să fie rămas o fată creştinădupă moartea lui. Şi au luat-o un grec mare, bogat, vestit la Poartă, anume Scarlat, carele şi sulgeria împărătească o ţine el. Şi cine s-au născut dintru ace fată, mai gios arată la rândul sau. 15. Alexandru-vodă Lăpuşneanul, fiind domnu, au făcut mănăstirea Slatina. Şi aşe dzicu oamenii că, trăind un săhastru acolo şi fiind un paltin, copaciu mare, unde este acum prestolul în oltariu, vide acel săhastru spre duminici şi spre alte dzile mari multe lumini întru acel paltin la vremea slujbii bisericii. Şi i s-au arătat Maica Precistă în vis şi i-au dzis să margă la Alexandru-vodă, să-i facă mănăstirea. Şi mergând săhastrul la Alexandru-vodă, s-au îndemnat Alexandru-vodă de săhastru de au făcut mănăsti­rea Slatina întru acel loc, unde au fost paltinul. Şi au adus şi capul Sfântului Grigorie Bogoslov, de stă până astădzi la sfânta mănăstire la Stalina, ferecat cu argint şi cu pietri scumpe. 16. Începerea lui Despot-vodă cum au fost de au agiunsu de au fost domnu. El n-au fost rudă lui Despot cel Mare, ce au fost slugă lui Despot. Şi murind Despot, precum dzicu unii, la Veneţie, iar alţii dzicu că au murit la Râm, s-au sfătuit cu cele slugi să dzică că el este nepot lui Despot, şi să împartă ei averea a lui Despot, şi să-i de lui toate scrisorili câte au avut Despot cel Mare şi puţine din averea lui. Iar ceelaltă avere au împărţit-o celelalte slugi. Şi aşe, mărturisind cătră veneţieni că-i este nepot lui Despot cel Mare, au credzut veneţienii că-i este nepot lui Despot. Şi n-au luat nemică din averili lui Despot veneţienii, ce toate averili lui Despot cel Mare au împărţit-o slugile. Iar Despot ce au dzis că-i este nepot au luat numai scrisorili şi hrisovul cel de la Carol, împăratul nemţăscu. Şi cu acele scrisori au făcut meştersug de au agiunsu de au fost domnu, precum scrie letopisăţul.
17. De la a doa domnie a lui Alexandru-vodă Lăpusneanul au început domnii a să aşedza mai cu temei în scaon în Iaşi. Şi când au purces de la Poartă cu a doa domnie, dzică să-1 fie învăţat turcii să taie boierii, să-i slăbască. Şi pe cuvântul viziriului au tăiat atâta mulţime de boieri, şi au triimis şi au ales din curteni de ţară, pre Racoviţăşti şi pre Sturdzeşti şi pre Bălşăşti şi pre alţii mulţi. 18. Ieremie-vodă au fost pus multă avere la mănăstire la Suceviţă, într-un beciu supt curţile domneşti. Iară după moartea lui, vinit-au doamna cu ginerii ei din Ţara Leşască şi au luat ace avere toată, de s-au dus cu dânsa de au făcut oaste în Ţara Leşască, şi au vinit în Moldova. Care stau tainele şi pănă astădzi deşarte, unde au fost ace avere. 19. Când au bătut turcii pre Gaspar-vodă la Ţuţora, întrocându-să leşii înapoi, tăiat-au un tătar pre Jolcovschii, hatmanul leşescu, lângă Movilâu, precum scrie şi letopisăţul. Numai tătarul nu l-au ştiut că este Jolcovschii, hatmanul lesilor. Ce după ce l-au omorât, au găsit ceasornicul, în sân, de aur cu diiamanturi. Şi aflând tătarul că au fost hatmanul leşescu, să fie dzis tătarul acela că nu trebuieşte să trăiască omul în lume, dacă nu va ave năroc, şi să fie giunghiiat sângur. 20. Având Badul-vodă o fata din trupul lui, să fie fugit cu o slugă, ieşind pre o fereastră din curţile domneşti din cetatea Hârlăului. Şi s-au ascunsu în codru. Şi au făcut Radul-vodă năvod de oameni şi au găsit-o la mijlocul codrului, la o fântănă ce sâ chema Fântâna Cerbului, lângă podul de lut. Deci pre slugă l-au omorât, i-au tăiat capul, iar pre dansa au dat-o la călugărie, de-au călugărit-o. 21. Radul-vodă făcând nuntă cu fiiul său Alexandru-vodă, domnul muntenescu, au luat pre fata lui Scarlat celui bogat de la Ţarigrad. Care să pomeneşte într-alt rând mai sus, că au ţinut Scarlat fata lui Ilieş-vodă celui turcit. Şi având fata lui Scarlat albaţă pre un ochiu, n-au avut viiaţă bună cu Alexandru-vodă. Şi au trimis Scarlat ferman împărătescu de ş-au luat fata de după Alexandru-vodă, de au dus-o la Ţarigrad, şi au dat-o după un grammatic, anume Mavrocordat. Şi acel Mavrocordat au făcut pre Ale­xandru Ecsaporitul, şi Alexandru Ecsaporitul au făcut pre Nicolai-vodă, şi Nicolaie-vodă au făcut pre Constantin-vodă, careli au fost domnu aice la noi în Moldova în anii de la zidirea lumii 7242. Careli să trage de pre strămoaşă-sa neam din domnii cei vechi moldoveneşti.
22. Barnovschii-vodă mergând cu multă gloată de aice din ţară la Poartă, cu mulţi boieri şi mazili şi curteni, şi cu di ceielalţi mai proşti, şi preoţi şi cu călugări, şi mergând pe drum şi poposind şi şedzind la masă, au început a strănuta Barnovschii-vodă des şi tare. Iar boierii carii era la masă cu BamovBchii-vodă, după obicei: «Sănătos, doamne, şi pre voia mării talel». Iar pre urmă, vădzind că tot strănută, un boier să fie dzis: Viermi, doamne». Şi cum i-au dzis «viermi, doamne, au şi tăcut de strănutat. 23. Când i-au tăiat capul lui Barnovschii-vodă, calul lui au şi început a sări, cât n-au mai putut să-1 ţie comisul în mână. Şi scapându-l din mană, pe loc au cădzut de au murit. Şi vădzind turcii, mult s-au mirat şi au dzis: «Nevi­novat au fost acest om». Şi au cunoscut pre Barnovschii-vodă turcii, că au fost drept, şi s-au căit pentru că l-au tăiat. Şi s-au giurat ca să nu mai taie de acum domnu de Moldova. Numai letopisăţul de aceasta nu scrie nimica. Iară oamenii aşe vorbescu, că au apucat unii dintru alţii. 24. Vasilie-vodă, după ce au luat domnia de la Ţarigrad, s-au rugat viziriului să lasă ţara de bir trii ani, şi al triili anu să de birul ţărâi o dată, şi pre turci pre carii or ave datorie în ţară să-i scoată, să nu supere oamenii. Şi i-au făcut pre voie viziriul. Şi după ce au vinit el în ţară, la scaonul domniii, contăş cu soboli n-au îmbrăcat trii ani, ci numai cu hulpi. Şi pe dzi numai o mierţe de pâine să mânca şi doi berbeci şi o ialoviţă la curtea domnească. Cheltuială puţină, mai mult de doi galbeni pe dzi nu ieşie. Şi au făcut cărţi de slobodzie în toată ţara. Şi nemică din ţară n-au luat pană nu s-au plinit trii ani. Numai din desetina şi din mortasipii, din goştina şi din vamă ce lua să chivernisie. Iar pănă în trii ani s-au umplut ţara de oameni. Şi au scos atunce pre ţară fumărit, cîte un leu de casă. Şi au plinit atunce tustreli birurile de le-au trimis la Poartă. Şi încă au rămas şi lui Vasilie-vodă o mie de pungi de bani dobândă. Atunce au triimis la Poartă poclon, de au mulţămit împăratului şi viziriului şi altor turci mari, blane de spinări de soboli pentru bine ce au făcut de au aşteptat ţara. Care acest dar n-au fost nici de un folos ţărâi, că au rămas obicei de dă ţara baraiamlâc de atunce încoace în toţi anii. De mirat lucru este că au fost domnu Btrein şi nu au fost grabnic la lăcomie.
25. Tot atunce, când au vinit Vasilie-vodă în scaon, era nişte joimiri moldoveni în Ţara Leşască şi prăda în multe rânduri ţara aceasta a Moldovii. Deci Vasilie-vodă scrie la leşi, să poroncească oamenilor săi celor de oaste să nu strice Ţara Moldovii. Iară leşii să mîntuie de cătrâ Vasilie-vodă şi dzice că nu sunt leşi, ce sunt moldoveni aceie ce pradă. Ce Vasilie-vodă, vădzind că-i dau acel răspunsu de la leşi, au ales şi el puţintei moldoveni de ai lui şi au strigat în lefe oameni de oaste slujitori şi i-au pornit a prăda în Ţara Leşască. Deci moldovenii cei din Ţara Leşască ce strica şi prăda aice în ţară, vâdzind aşe, au vinit toţi la Vasilie-vodă de s-au închinat. Şi au început şi ei a prăda în Ţara Leşască. Apoi leşii, văzindu aşe, au început să scrie cu bănat la Vasilie-vodă, iar Vasilie-vodă răspundzind: «Ceie ce prăda ţara me aceie pradă şi ţara voastră. Şi nu au ţinut aice pre mult ace gâlceava, şi s-au aşedzat cu leşii Vasilie-vodă. Şi pre joimirii aceie i-au aşedzat la margine slujitori. Numai pre doi, trii, ce era mai căpetenii, neaşedzindu-să, i-au omorât. Şi apoi s-au făcut bună pace. 26.  La domnia lui Vasilie-vodă rămăsese o beizade a Radului-vodă, tânăr. Şi au fost avut Radul-vodă un turcu mare priieten la Poartă. Şi să ruga acel turcu viziriului totdeauna pentru acel beizade a Radului-vodă, să-1 facă domnu în Moldova în locul lui Vasilie-vodă. Şi poroncind viziriul să-1 aducă să-1 facă domnu, au dzis că-i pre tânăr, dacă l-au vădzut viziriul. Şi au dzis turcului să mai aştepte vreo doi, trii ani, şi apoi 1-a face domnu la Moldova. Şi au trimis pre acel turcu la Moldova viziriul cu o treabă, şi să vadă şi pre Vasilie-vodă şi ţara cum este. Iară Vasilie-vodă oblicisă, pentru acel turcu, că-i este nepriietin şi-i este strica­tă domnia despre acel turcu. Şi au şi răpedzit la Galaţi, şi i-au ieşit mulţime de slujitori înainte, şi la Bârlad, şi la Vasluiu, şi la Scânteie, şi la Iaşi încă şi mai mulţi slujitori. Şi la drum au poroncit şi i-au ieşit mulţime de plugari şi ţară înainte, de-i vide turcul. Şi cum au sosit la gazdă în Iaşi, cum i-au trimis Vasilie-vodă cinci mii de galbeni de aur.
Şi apoi, după ce s-au împreonat cu Vasilie-vodă, poronca ce au avut acel turcu îndată au plinit. Şi stând la vorbă cu turcul, Vasilie-vodă au spus povestea cum că el ştie că i-i domnia stricată despre dânsul. Şi i-au mai dăruit şi atunce la purces cinci mii de galbeni de aur. Şi după ce au purces turcul, pe drum i-au mai trimis şi alte cinci mii de galbeni de aur. Iar când au agiunsu turcul la Ţarigrad, i-au mai dat alte cinci mii de galbeni de aur, carii s-au făcut preste tot doaodzăci de mii de galbeni de aur. Iar după ce au mărsu turcul la viziriul de s-au împreunat, întrebându-1 viziriul de Vasilie-vodă, au început turcul a dzice viziriului: «Bine ai nemerit, măria ta, de nu te-ai grăbit să-1 mazileşti pre acel domnu harnic şi de treabă şi putincios. Că este mulţime de oameni în ţara lui, şi de l-ai fi mazilit, s-ar fi făcut mare greşală, că are nişte slujitori mulţi şi ţară cu putere mare, şi poate s-ar fi hainitu şi ar fi vinit şi el la o peire. Şi acmu el ştie că vei măria ta să-1 mazileşti şi să pui domnu pre ficiorul Radului-vodă, şi este în grije. Deci de vei socoti măria ta, să faci surgun pre ficiorul Radului-vodâ, să audă Vasilie-vodă, şi atunce îi va ieşi grija». Deci viziriul îndată au poroncit de l-au făcut surgun, şi s-au tâmplat de au murit ficiorul Radului-vodă în surgunie. Şi s-au mântuit Vasilie-vodă cu doaodzăci de mii de galbeni de aur şi au rămas în pace. Aşe ţin turcii prieteşugul, pentru voia banilor. 27. Vasilie-vodă, aproape de mazilie, au greşit lui Dumnedzeu, că i s-au întunecat mintea spre lăcomie, de au stricat mănăstirea Putna, gândind că va găsi bani, şi n-au găsit. Şi s-au apucat să o facă de' nou iarăşi precum au fost, şi nu i-au agiutat Dumnedzeu să o facă. Că au zidit-o numai din temelie din pământ pănă la ferestri, şi i-au luat Dumnedzeu domnia. Că s-au sculat Gheorghie Ştefan logofătul cu oaste asupra lui şi l-au scos din domnie. Iar plumbul cu careli au fost acoperită mănăstirea Putna l-au luat cazacii lui Timus, a ginerelui Vasilie-vodă, de l-au dus la cetate la Suceavă, de au făcut glonţuri de puşcă, să apere cetatea Sucevii despre Gheorghie Ştefan-vodă. Ce ştiu că au apărat-o bine, că s-au osăndit şi Timus pentru prada şi jacurile ce au făcut pe la sfintele mănăstiri. Şi ş-au pus şi el capul de glonţu, precum scrie letopisăţul. Şi pre urmă au gătit mănăstirea Putna Gheorghie Ştefan-vodă, după ce au luat domnia, de este zidită precum să vede acu.
28. După ce s-au dus Vasilie-vodă la Poartă, l-au închis turcii în Edicula. Şi-1 pârâe domnul muntenescu şi domnul moldovenescu şi Racoţi, craiul ungurescu, şi sta tare asupra lui, să-1 omoară împărăţia. Şi giuruie trii mii de pungi de bani. Iar Vasilie-vodă îş pierdusă toată nedejdea de viiaţă. Şi ş-au chemat toate slugile, cîte ave pre lângă dansul, acolo la Edicula şi ş-au împărţit toată averea lor. Şi le-au dzis, de a peri, să fie averea acee a lor, iar de nu va peri, să i-o de iarăş înapoi. Şi-ş aştepta numai ceasul, să vie să-1 omoară. Iară atunce viziriul au chemat pre toţi paşii de era la Poarta împărătească si au sfătuit cu dânşii şi li-au spus cum dăruiescu trii mii de pungi de bani, ca să-1 omoară pre Vasilie-vodă. Şi toţi au sfătuit să-1 omoară, numai unul dintre dânşii au dzis că mulţi bani sunt, dar la o împărăţie o leafă nu agiungu bani şi nu sunt mulţi. Şi acest om poate-fi este trebuitoriu, de giuruiescu ei atâte pungi de bani să-1 omoară. Că acest om să cunoaşte că-i harnic. Şi poate să vie o vreme să trebuiască şi să slujască împărăţiii mai mult preţul decât trii mii de pungi de bani, îndzăcit decât giuruiescu ei. Şi grăind acel pase acel cuvănt, au lăsat toţi după cuvântul lui. Şi l-au iertat împărăţia pre Vasilii-vodă şi l-au slobodzit din Edicula. Şi după acee curund era să-1 puie domnu. Iar n-au zăbăvit şi au murit. 29. Gheorghie Ştefan-vodă, când eraboieriu, murindu-i giupâneasa, au rămas văduvoiu. Şi tâlnind o giupâneasă săracă, frumoasă, tânără, anume Safta, de neamul Şoieştilor, au timpinat-o pe drum mergând cu rădvanul la Iaşi. Şi au poprit radvanul cu sila, şi s-au suit fără de voia al în rădvan, şi au întorsu radvanul înapoi la casa lui. Şi pre urmă au priimit şie şi s-au cununat cu dânsul, care au agiunsu de au fost şi doamnă. 30. Gheorghii Ştefan-vodă, când era logofăt mare, au fost şedzind odată în divan cu toiagul în gură. Iar lordachi Cantacuzino cel bătrân, vel-visternic: «Ce dzici în fluier, dumneata, logofete? » Iar el au răspunsu: «Dzic în fluier, să mi să coboare caprile de la munte, şi nu mai vin». El au răspunsu în pildă, şi alţii nu s-au priceput. Că el aştepta ostile ungureşti să vie de preste munte.
31. Gheorghie Ştetan-vodă trecând cu oaste ungureas­ca prin Roman, să scoată pre Vasilie-vodă din domnie, iar un bivolar bătrân al lui au ieşit înainte dintr-o cârcimă, fiind bat, în mijlocul târgului. Şi au început a râde şi a bate în palme şi a dzice: «Dragul badii, Ştefan-vodă, mai bine îţi şade în domnie decât în boierie. Aşe să mi te porţii» Iar Ştefan-vodă l-au întrebat: «Ce ţi-i voia, măi? » Iar bivolariul au dzis: «O bute de vin am neguţat şi n-am bani sa o plătescu, să beu pentru sănătatea mării tali şi a oştii mării tali!» Atunce Ştefan-vodă s-au zîmbit a râde şi au dzis la şoltuzul: «Pas' să ţi-o plătească». Şi au marsu de au băut butea ce de vin toata, cu soţiile lui cu cine au fost, şi au plătit şoltuzul butea ce de vin. 32. Gheorghie Ştefan-vodă, după ce au luat pre doam­na lui Vasilii-vodă din Suceavă la mana lui şi pre Ştefăniţă-vodă, pre fiiul său, l-au însămnat la nas puţintel, şi predoamna au vrut să-şi rîdă de dînsa. Ce doamna lui Vasilii-vodă l-au probozit şi au început a-1 blăstăma şi a-1 sudui şi a-i dzice dulău fără de obraz, cum nu să teme de Dumnedzeu, că i-au fost domnu-său stăpân, şi i-au mâncat pita. Şi aşe i-au dat pace şi o au trimis la Buciuleşti de au închis-o în curţile lui. Şi i-au luat averea şi multă spaimă i-au făcut. 33.Gheorghie Ştefan-vodă, după ce ai prinsu pre Toma vornicul Cantacozino în Suceavă, l-au îmbunat pană a aduce pre frate-său lordachi Cantacozino din Ţara Leşască, cu giurâmânt, de la Cameniţă. Şi apoi, prindzind pre amândoi fraţii, i-au închis pre amândoi fraţii împreună cu doamna lui Vasilii-vodă la Buciuleşti. Şi acolo multă groază le face, şi umbla noaptea cu luntrea pre apa Bistriţii, de-i spărie că-i vor răsturna în Bistriţă. Şi le-au luat tot ce-au avut, şi sate, şi haine, şi odoară, şi bucate, şi bani gata noaodzăci de mii de galbeni de aur ungureşti. Şi au trimis pre armaşul cel mare, pre Hăbăşescul, să-i omoară. Ce Hăbăşescul nu s-au grăbit cu moartea. Şi au scris în doao rânduri Gheorghie Ştefan-vodă numai să-i omoare, şi tot n-au vrut să să grăbească să-i omoare. Iar al triile rînd, scriind Gheorghii Ştefan-vodă la amnaşul Hăbăşescul numai să-i omoară, şi stând cărţile gata pre masă, întru acel ceas au sosit un căpitan din Ţara Muntenească, anume Uşurelul, cu cărţi de la Constantin-vodă Băsărabă, domnu nou, poftind cu scrisoare pre Gheorghie Ştefan-vodă să-i sloboadă pre acei doi boieri, sa nu-i omoară.
. Iar de-i va omorî, vor strica prieteşugul, şi să fie gata de războiu. Şi Gheorghie Ştefan-vodă nu ştie nemică de moartea lui Matei-vodă. Că, cum au murit Matei-vodă, au şi rădicat domnu pre Constan­tin-vodă slujitorii şi boierii şi ţara. întru acel ceas au cădzut cu rugăminte Constantin postelnicul Cantacozino, frateli Tomii vornicului şi a lui Iordachi vistiernicului, de au acris Constantin-vodă Băsărabă la Gheorghii Ştefan-vodă, precum s-au pomenit mai sus. Şi căpitanul acela, ce-au vinit cu cărţile, întru o dzi şi într-o noapte din Bucureşti au agiunau în Iaşi, i-au pus muntenii numai de atunce, Uşurelul. Careli după acee multă milă au avut de la Cantacozineşti. Şi aşe cu această tâmplare i-au iertat Gheor­ghii Ştefan-vodă pre aceşti doi boieri şi li-au dat moşiile înapoi, iar altă nemică nu le-au dat ce le luasă. 34. Gheorghii Ştefan-vodă, după ce s-au dus în Ţara Ungurească, umblat-au pin multe părţi de loc, ca să-i de oaste, pe la nemţi, pe la Ieşi, pe la Moscu, pe la şvedzi. Şi au dăruit împăratului moschicescu o cruce ferecată cu aur şi cu pietri scumpe de patru sute de pungi de aur de bani, ca să-i de oaste, să vie în Moldova. Şi tot l-au purtat cu voroave şi nu i-au mai dat oaste, pană ce i s-au tamplat de au murit acolo la Moscu. Şi pe urmă i-au adus oasale lui în Moldova, în mănăstirea lui la Caşen, de l-au îngropat. 35. Iară pre doamna lui Gheorghii Ştefan-vodă, pe Safta, ce o luasă cu sila, precum s-au scris mai sus, o urfisa Gheorghii Ştefan-vodă, umblând prin ţări streine, şi au triimis-o în ţară aice, pană a nu muri el. Şi el ş-au fost luat o slujnică ţiitoare dintru aceli ţări streine. Iar doamna Safta au trăit aice în ţară cu multă vreme ai după moartea lui Gheorghii Ştefan-vodă. 36. Fost-au luat Iordachi Cantacozino şi Toma frate-său toate moşiile Ceaureştilor, pentru ace pradă ce le-au făcut Gheorghii Ştefan-vodă, cu dreptate şi cu giudecată. Dar mai pre urmă s-au socotit Toma vornicul şi cu frate-său Iordachi visternicul de voia lor şi le-au dat iar la neamu- rile lui moşiile, la Ceaureşti, să le stăpânească. Iară Racoviţăştii, nu sa ştie din ce pricină au fost luat şi eimoşii de-a Ceaureştilor atunce şi nu le-au mai dat înapoi, care moşii din neamul Racoviţăştilor şi astădzi le ţin de le stâpânescu , satul Roznovul şi alteli.
37. Ghica-vodă, de neamul lui fiind arbănas, co­pil tânăr au purces de la casa lui la Ţarigrad, să-ş găsască un stăpân să slujască. Şi cu dânsul s-au mai luat un copil de turcu, iar sărac, din ostrovul Chiprului. Şi mergând amândoi dempreună la Ţarigrad, multe vorbe bune au vor­bit: de vor găsi pită, Bă să caute unul pre altul. Şi au dzis Ghica-voda: «Tu eşti turcu, poţi să agiungi să fii om mare, şi ce mi-i face pre mine atunce? » Iar turcul au dzis atunce: «De voi fi eu om mare, te voi face de vii fi mai mare în Chipru, giudecătoriu.» Şi mergând în Ţarigrad, s-au despărţit unul de altul, să-ş caute stăpâni. Deci copilul cel de turcu au nemerit la un agă, ce era de curtea împărătească. Şi au slujit aşe din stăpân în stăpân, pănă au agiunsu de era paşe. Şi fiind paşe sărac, ave un priietin musaip împărăteacu. Şi merge totdeauna la vorbă acel musaip împărătescu. Şi pre acee vreme să tâmplasă de era multe zorbale în Ţarigrad, de nu să mai pute aşedza Poarta. Deci Chiupruliolul au dzis cătră acel priietin musaip de casa împărătească: «De m-ar pune pre mine viziriu, aş potoli eu zorbaleli aceste». Iar împăratului i să suparasă cu zorbaleli, şi să miera ce va face, şi întreba sfat şi pre unul şi pre altul. Şi aflând vreme acel musaip împărătescu, au pus împăratului că «este un paşe sărac, şi el dzice să-1 pui măria ta vizir, că a potoli toate gîlcevile aceste, pre careli îl cheamă Chiupruliolul, Deci împăratul îndată l-au adus şi l-au pus viziriu. Şi cum l-au pus viziriu, îndată au şi pus şi au strigat oastea, şi pre de altă parte au început a tăie capetili celor vicleni, până i-au spăriiat, de au aşedzat toate zorbaleli. Şi au rămas viziriu lăudat la turci, precum s-au vădzut şi să vede şi pănă astădzi neamul lui. Iară Ghica-vodă, intrând în Ţarigrad, au nemerit la capichihăile moldoveneşti de au slujit, apoi au vinit la Moldo­va cu neguţitorie, apoi la Vasilie-vodă, lipindu-să de curte, fiind şi Vasilie-vodă tot de un neam, arbănaş. Şi vrând şi Dumnedzeu, au agiunsu de au fost capichihaie la Ţarigrad şi vornic mare aici în Moldova. Deci tîmplîndu-să atunce, la  vremea lui Gheorghii Ştefan-vodă, de au fost la Poartă au alţi boieri, viziriul vădzându-1 l-au şi cunoscut cine este. Iar Ghica-vodă nu-1 cunoşte pre viziriul. Deci viziriul Chiu­pruliolul au şi chemat pre haznatariul lui şi i-au dzis în taină: Vedzi cel boieriu bătrân moldovan ce este la Divan ? Să-l iei şi să-l duci la odaia ta, pănă s-a rădica Divanul, şi apoi să-1 aduci la mine în taină cum trebuieşte». Iar Ghica-vodă, după ce îl luasă dintre ceielalţi boieri, să spăriiasă tare, că nu ştie povestea ce este. Şi după ce s-au rădicat Divanul şi l-au adus la viziriul, l-au îndrebat viziriul ce om este şi de unde este, şi au dzis: «Cunoşti-mă pre mine, au ba?» Iar Ghica-voda s-au spus de unde este de locul lui, iar a cunoaşte pre viziriul nu-1 cunoate.
Atunce viziriul Chiupruliolul s-au spus şi au dzis: «Ţii minte ce am vorbit când viniiam amândoi pre cale? » Şi au dzis: «De ai uitat tu, dar eu n-am uitat, şi iată că te voi face domnu în Moldova; numai să taci mâlcom». Iar Ghica-vodă au şi marsu de i-au sărutat mâna şi s-au rugat atunce pentru stăpânu-său, să-1 lasă să fie domnu, să nu-1 măzilească. Iar vizitiul au răspunsu: «Acmu deodată îl las să fie, iar mai pre urmă cuvântul mieu gios nu l-oi lăsa, ce te voi face pre tine», Şi pre urmă, chemând la Poartă pre Gheorghii Ştefan-vodă, şi nevrând Gheorghii Ştefan-vodă să margă, au pus pre Ghica-vodă domnu în Moldova, după cum scrie letopisăţul. Aşe au fost povestea ieşirii acestor doi oameni, Chiupruliului viziriului şi Ghicăi-vodă, că unde este voia lui Dumnedzeu să biruiescu toate f irili omeneşti. 38. Ştefăniţă-vodă, ficiorul lui Vasilie-vodă, fiindu domnu tânăr dezmierdat şi inimos, de multe ori ieşind cu boierii la primblări, pune de lua frîile din capeteli cailor boierilor şi le da chiot cailor, de cade boierii gios de-ş sfărma capetile, cît să îngrozise boierii a mai merge cu dînsul cu cai buni la primblări. 39.Ştefăniţă-vodă vrând odată să scoată fumărit pe ţară cîte şase orţi de casă, şi înainte vreme era obicei de da numai câte un leu de casă, iar Toma vornicul şi cu Iordachi, frate-său, Cantacozineştii nu-1 lăsa sa-1 scoată mai mult decât un leu şi-i dzice sa nu facă obicei nou, că nu-i bine. Iar Ştefăniţă-vodă îndată s-au mâniiat şi au scos hamgeriul şi s-au răpedzit să de într-înşii, şi ei au fugit din casă afară. Măcar că acei boieri era greci, dar să pune tare pentru ţară şi pentru obicei nou sa nu să facă, cît obiceiele cele noao fac răsipă ţărilor şi peire domnilor. 40. Audzind aceste fapte răle Vasilie-vodă, tată-său, la Tarigrad, nu-i pare bine şi-i scrie de multe ori să să lasă. Şi de nu ar fi murit, era numai sa-1 scoată din domnie pre fiiul său, să vie el domnu în Moldova, că cunoşte că nu va procopsi fiiul său în domnie, Ştefăniţă-vodă.
41. Era un boier, anume Neculai Milescul Spătariul, de la Vaslui de moşia lui, pre învăţat şi cărturar, şi ştie multe limbi: elineşte, sloveneşte, greceşte şi turceşte. Şi era mândru şi bogat, şi umbla cu povodnici înainte domneşti, cu buzdugane şi cu paloşe, cu soltare tot sirma la cai. Şi lui Ştefăniţă-vodă îi era pre drag, şi-1 ţine pre bine, şi tot la masă îl pune, şi să giuca în cărţi cu dînsul, şi la sfaturi, că era atunce grammatic la dânsul. Iar când au fost odată, nu s-au săturat de bine şi de cinstea ce ave la Ştefăniţă-vodă, ce au sedzut şi au scris nişte cărţi viclene, şi le-au pus într-un băţu sfredelit, şi le-au trimis la Constantin-vodă cel Bătrân Băsărabă în Ţara Leşască, ca să să rădice de acolo cu oşti, să vie să scoată pre Ştefăniţă-vodă din domnie. Iar Constantin-vodă n-au vrut să să apuce de acele lucruri ce-i scrie, ce s-au sculat şi au trimis băţul acel sfredelit cu «arţi cu tot înapoi la Ştefăniţă-vodă, de le-au dat. Deci Ştefăniţă-vodă, cum au vădzut băţul cu cărţile, s-au pre mîniet şi l-au şi adus pre acel Nicolai Milescul înaintea lui, în casa ce mică, şi au pus pre călău de i-au tăiat nasul. Scoţând Ştefăniţă-vodă în grabă hamgeriul lui din brâu, au dat de i-au tăiat călăul nasul. Şi n-au vrut să-l lasă pe călău să-i taie nasul cu cuţitul lui de călău, ce cu hemgeriul lui Ştefăniţă-vodă i-au tăiat nasul. După acee, Nicolai Cîrnul au fugit în Ţara Nemţască şi au găsit acolo un doftor, de-i tot slobodzie sîngeli din obraz, şi-1 boţie la nas, şi aşe din dzi în dzi sângele să închega, de i-au crescut nasul la locu, de s-au tămăduit. Iar când au vinlt aice în ţară, la domniia lui Iliieş-vodă, numai de abie s-au fost cunoscut nasul că-i tăiat. Numai tot n-au aşdzut în ţară mult, de ruşine, ce s-au dus la Moscu, la mareli împărat, la Alexii Mlhailovici, la tatăl marelui Petru împărat, carele au vinit la noi aice în Moldova. Şi pentru învăţătura lui au fost terziman împăratului şi învăţa şi pre fiiul împăratului, pre Petru Alexievici, carte. Şi era la mare cinste şi bogăţie. Şi l-au trimis împăratul Alexii Mihailovici sol la mareli împărat al chitailor, de au zăbăvit la Chitai vreo doi, trii ani. Şi au avut acolo multă cinste şi dar de la mareli împărat la chitailor, şi multe lucruri de mirat au vădzut la ace împărăţie a chitailor. Şi l-au dăruit un blid plin de pietri scumpe şi un diiamant ca un ou de porumbu. Şi întorcându-să pe drum înapoi, s-au tîmplat de au murit împăratul Moscului, pre anume Alexii Mihailovici, iar senatorii de la Moscu i-au ieşit întru întîmpinare, şi i-au luat aceli daruri şi tot ce au avut, şi l-au făcut surgun la Sibir.
Şi au şedzut câţiva ani surgun la Sibir.Iară mai pre urmă, radicîndu-să Petru împărat, fiiul lui Alexii Mihailovici, carele au vinit aici în ţară, în Moldova, de s-au bătut cu turci la Prut, la Stănileşti, din gios de Huşi, în ţinutul Falciiului, agiuns-au Cîrnul din Sibir cu cărţi la dînsul, la împăratul Petru Alexievid, de i-au făcut ştire de toate ce-au făcut şi cum este surgun. Atunce Petru Alexievici împărat îndată au chemat senatorii şi au întrebat dzicînd: «Unde este dascălul mieu cel ce m-au învăţat carte? Acmu curund să-1 aduceţi». Şi îndată au răpedzit de olac şi l-au adus la Petru Alexievici, împăratul Moscului, în stoliţă. Şi l-au întrebat ce-au vădzut şi ce au păţit, şi i-au plătit lucrurile toate acele de la senatori ce-i luasă, pănă la un cap de aţă, şi diiamantul cel mare. Şi Împăratul, după ce l-au vădzut, s-au mirat şi l-au dat în haznaoa ce împărătească, iar Cîrnului i-au dat optdzăci de pungi de bani. Şi l-au luat iară în dragoste şi în milă şi l-au pus iar sfetnic. Şi când au ras barbeli, împăratul, a moscalilor, atunce când s-au schimbat portul, atunce sângur împăratul i-au ras barba cu mâna lui. Şi au trăit Cîrnul pănă la a doa domnie a lui Mihai-vodă Racoviţă, şi atunce au murit. Care mare cinste i-au făcut împăratul la moartea lui şi mare părere de rău au avut după dânsul, că era trebuitoriu la aceli vremi. Rămas-au acelui Cîrnu ficiori şi nepoţi, şi au agiunsu unii de au fost polcovnici spre slujba oştirii. Că să însurasă acolo, de luasă moscalcă. Şi s-au mai dus după dînsul de aice din Moldova trii nepoţi de frate, de să aşedzase şi ei pe lîngă unchiu-său. Şi acele ave milă de la împărăţie, ei acolo au murit. 42. Ştefăniţă-vodă dzicu unii că pentru vrăjmăşia lui şi supărarea ce face boierilor, atunce la Tighine, la Bender, când s-au bolnăvit, să fie murit de otravă. Dar adevărul nu să ştie, că letopisăţul nu scrie nemică de acest lucru.
Importanta marilor cronicari moldoveni Cronicarii au avut o mare importanta istorica, scrierile lor fiind surse extraordinare pentru aflarea trecutului romanilor. Grigore Ureche, in “Letopisetul Tarii Moldovei” infatiseaza evolutia tarii de la Dragos Voda si viata domnitorilor, pana la Aron Voda. Cronica lui Ureche, ca si alte cronici, a ajuns la noi alterata de interpolariile unor copisti, dintre care cei mai importanti au fost Simion Dascalul, Axinte Uricariul si  Mihail Calugarul, in urma lor rezultand aproximativ 42 de copii. Intr-una din aceste copii, cea a letopisetului lui Miron Costin, acesta elogiaza actiunea lui Ureche, dar ii sanctioneaza pe Simion Dascalul si pe Axinte Uricariul, ale caror ‘adaosaturi’ sunt ‘ocari’, ‘basme’ de care trebuie sa se ia seama. Ureche a prelucrat cronicile slavone si romanesti, completand in special domnia lui Stefan cel Mare. Din acesta cauza, fagmentul ce reda epoca domniei acestuia este cel mai intins, el cuprinzand o treime din intraga cronica. Ureche ofera aici modelul unei epoci de glorie a Moldovei. Epoca lui Stefan cel Mare este epoca eroica povestita lumii neeroice contemporane – cronica transformandu-se astfel intr-o povestire digresiva. Letopisetul Tarii Moldovei este prima cronica scrisa cu intentii artistice, in care autorul da dovada de talent de povestitor si de portretist. Stilul sau este sententios, dese ori vioi si abundant in proverbe, zicatori si expresii populare. In opera lui se pot intalni, de asemenea, interogatia si exclamatia retorica. Grigore Ureche inaugureaza forma simpla a naratiunii istorice; el exprima necesitatea cartii de istorie in limba romana si despre romani.
Constiinta acoperiri acestei lacune istorice il indeamna sa-si asume rolul de prim scriitor al unei cronici moldovenesti in limba tarii. El este reprezentant al umanismului romansesc, orientat de ideea latinitatii originale. El inventeaza scoala cronicarilor moldoveni si epica istoriei in limba romana. Prin opera sa, cronicarul a oferit subiecte unor mari scriitori ce aveau sa-i urmeze: Costache Negruzii va scrie “Alexandru Lapusneanu”, Vasile Alecsandri – “Despot Voda”, Barbu Stefanescu Delavrancea – binecunoscutele “Trilogia Moldovei”, si “Apus de soare”, iar marele Mihail Sadoveanu va uimi cu “Fratii Jderi”, “Soimii”, “Nicoara Potcoava” si altele. Ureche a adus in prim plan viziunea moralistica (prin care spunea ca istoria educa, nu numai informeaza despre trecut). De asemenea, el utilizeaza tiparul narativ organizat pe nucleie, iar in opera lui, fiecare paragraf poarta un titlu ce anunta contintul, si aceste paragrafe se centreaza in jurul unui eveniment sau a unei persone istorice. Povestirea se realizeaza la personana a III-a. Se distinge, de asemenea, verosimilitatea, deoarece opera nu este fictiva, ci in ea se configureaza adevarul si cunoasterea. Letopisetul nu este o istorie traita, ci una evocata. In ansamblu, cronica are aspectul unei povestiri in tip mozaicat. Naratiunile lui Grigore Ureche, la fel ca si cele ale lui Ion Neculce urmeaza modelul popular, cu fraze scurte dominand coordonarea si respectand si topica partilor de propozitie, cu epitetele si comparatiile de factura populara. Grigore Ureche a intemeiat genul naratiunii simple de factura istorica. Textul sau atinge ceea ce numea Eugen Simion naratiunea pura, prin precizie, linearitate si vigoarea relatarii.
El stie ca istoria trebuie sa exprime fapte. Un spatiu intins este acordat domniei lui Stefan cel Mare, dupa cum am mai precizat anterior, in momentele cele mai importante: cucerirea Chiliei si a Cetatii Albe, disputele cu Radu Voda, Lupta de la Razboieni – Podul Inalt, ridicarea manastirii Putna, conflictul cu regele polon Albert, lucrarea Pocutia. Caracterul moralizator al naratiunii este dovedit de autor prin atitudinea luata impotriva abuzurilor si crimelor savarsite de unii monarhi fara discernamant. Portretele lui Grigore Ureche sunt clasice, anunta trasaturile fizice, apoi pe cele morale si faptele care le justifica pe cele din urma. Cel mai reusit portret este al lui Stefan cel Mare, care isi dovedeste clasicismul prin impulsivitate, capacitatatile morale, harnicia si agerimea, arta militara, vitejia fara seaman, capacitatea de jertfa si perseverenta in lupta, faptul ca se incredea in victorie. In ceea ce priveste dialogul, la Grigore Ureche sunt cunoscute dialogurile dintre Petru Rares ce se intorcea de la pescuit, si boierii care l-au intampinat, ca mostenitor al tronului, sau dialogul lui Alexandru Lapusneanu si cei patru boieri. “ De neamul moldovenilor”, de Miron Costin, este conceputa in stil umanist ca o opera de sinteza istorica si geografica in care se incadreaza etnogeneza romana (istoria poporului roman). In sprijinul idei originii romane, el aduce (dupa argumentele filosofice ale lui Ureche) si argumente arheologice (valul lui Traian, inscriptii pe piarta, cetati vechi, monede, Columna lui Traian), etnografice (port, ceremonia ospatului, a inmormantarii, similare cu cele ale romanilor) si argumente folclorice.
Daca Grigore Ureche avusese ca sursa de inspiratie Letopisetul lui Eustratie Dragos, Miron Costin nu are drept sursa decat propria memorie si surse externe pe care le enumera la inceputul cronicii. Scrierea cuprinde sapte capitole in care Miron Costin impleteste date referitoare la Italia si la Imperiul Roman cu cele privind situatia Daciei in momentul cuceririi ei de catre Traian, astfel incat sa rezulte geneza poporului roman din contopirea dacilor cu romanii. Cartea este o scriere privitoare la originile lumii izvorata din durerea inimii si din dorinta de a nu-si lasa neamul cu mare ocara, infundat de basmele interpolatorilor lui Ureche sau ale altor rau voitori. Este dorinta patriotului de a nu lasa istoria tarii la cheremul unor neaveniti care murdaresc imaginea acestui neam viteaz. Primul capitol al scrierii,“De Italia”, reprezinta o lucrare geografica si etnografica a Italiei. In acest capitol, autorul isi asuma rolul de martor, el povestind sub forma unui memorandum, ca si cand ar fi vizitat acele locrui. In al doilea capitol, “Pentru imparatia Ramului”, prin valorificarea legaturilor privitoare la intemeierea Romei se vorbeste despre formarea Imperiului roman si despre expansiunea lui. Al treilea capitol, “De Dachia”, infatisaza Dacia, patria stramosilor nostri, iar al patrulea capitol prezentand cuceriea si colonizarea Daciei de catre Traian si expansiunea romanilor in Asia si Africa. In urmatorul capitol se argumenteaza originea romana a poporului roman pe baza dovezilor arheologice, iar in al saselea se aduc si argumente filologice si etnografice. Ultimul capitol incearca sa completeze rastimpul dintre colonizarea Daciei si intemeierea Moldovei. Scopurile pe care acest text le urmareste sunt, in primul rand, stabilirea imprejurarilor istorice care au determinat nasterea poporului roman, si demonstrarea latinitatii acestuia.
“ Biruit-au gandul” reprezinta o fraza emblematica ce reda spiritul celor dedicati infloririi culturale nationale. Miron Costin are o atitudine plina de consideratie fata de Grigore Ureche, recunoscandu-i meritele si patriotismul. El combate falsurile celor doi interpolatori si face elogiul cartii, relevand importanta scrisului. Autorul reprezinta un moment esential in evolutia naratiunii istorice romanesti, din care se va naste romanul istoric sadovenian “Nunta domnitei Ruxandra”. Din traducerea costiniana se naste si tipul de povestitor meditativ din opera lui Sadoveanu. Din punct de vedere artistic la Miron Costin se deosebeste un patriotism de latura psihologica, spre deosebire de Ion Neculce, care se axeaza pe portretul anecdotic. Cu o scriere mai dificila si mai culta decat cea a lui Grigore Ureche, Miron Costin foloseste sintaxa si topica limbii latine, motiv pentru care frazele sale sunt mai greoaie. Miron Costin reprezinta naratiunea istorica de tip anecdotic, dusa mai tarziu la apogeu de Ion Neculce. Costin este primul nostru narator meditativ. Spre deosebire de Ureche, scrisul lui nu mai este spontan si trece printr-un proces semnificativ; acest process se realizeaza si pe linia constructiei personajelor. Dincolo de insiruirea de evenimente, cronicarul lasa loc analizei psihologice si framantarilor interioare. Miron Costin realizeaza mici biografii de-a lungul carora se urmareste metamorfoza personajelor. Spre exemplu, evolutia lui Tomsa Stefan pe parcursul celor doua domnii: la inceput este un domn crud si sangeros, pentru ca “la a doua domnie cu multu schimbatu intr-altu chip dupa patima ce-i venise si lui la cap.” Daca Ureche povestea detasat, Costin traieste istoria la modul dramatic, destinul tragic al omului supus unei forte implacabile fiind tema lui predilecta. Avand o structura flexibila, el este singurul cronicar care-si indreapta atentia asupra destinului fiintei umane, tema ce asigura unitatea operei sale. Textul costinian este impregnat de maxime, proverbe, cugetari ce puncteaza o anume situatie sau un caracter anticipativ. Costin este preocupat nu numai de destinul hotaritor, ci si nestatornicia lucrurilor omenesti. “Iara nu sunt vremurile subt carma omului, ce bietul omul subt vremi.”
Portretele lui Miron Costin sunt lapidare: anunta trasatura dominanta de caracter. Dialogul este predominant doarece personajul care are replica se caracterizeaza prin ceea ce spune. Portretele sale nu sunt nuantate, fiecare personaj reprezentand un tip uman: Gasper Gratiani este strainul care domina tara, Barnovski este nevinovatul sacrificat, Vasile Lupu este ambitiosul fara margini, iar Gheorghe Stefan este omul instruit, inteleptul. In concluzie, pe Miron Costin nu-l intereseaza portretele fizice, el axandu-se pe cele morale. Nicolae Manolescu remarca in “Istoria critica a literaturii romane” ca Miron Costin este un reprezentant al Barocului romanesc care realizeaza pentru prima data o opera ce este expresia unei noi constiinte tragice, ce o inlocuieste pe cea senina clasica. Este cel care descopera moartea ca tema literara. Prin Costin se pregateste terenul aparitiei romantismului. Ion Neculce ii continua pe ceilalti cronicari in atitudinea memorialistica fata de istorie. Opera populara confera autenticitate, iar preocuparea pentru istorie este mai mare in letopiset, caci el povesteste evenimentele. Oralitatea si spontaneitatea tin de talentul sau natural. El este o expresie a constiintei naturale, istoricul care intelege intamplarile istorice traite, constiinta artistica. El dovedeste har si descopera valoarea de document si valoarea artistica a legendelor popuare. “O sama de cuvinte” este un titlu simbolic ce releva faptul ca cele culese si prelucrate de el sunt numai un fragment din marea creatie populara. Avand o formatie intelectuala modesta, el nu este un istoric, ci un memorialist, un narator ironic si subiectiv al istoriei. Trasatura dominanta a mentalitatilor de tip popular a acestui povestitor este comunicativitatea. Niciodata nu a mintit cu discretie, cum o facea Miron Costin ca sa treaca in pagina fapte de culise.
Costin refuza sa scrie ceea ce ar fi fost de urata pomenire, insa Neculce aici gaseste sursa povestirii fara ocoluri si euferisme. Intelectual condus de firea sa, Costin nu patrunde indiscret in viata personalitatilor, pe cand Neculce exploateaza aceasta sursa spre a-si colora puternic si original intruchiparile individuale. Neculce foloseste graiul dulce moldovenesc. Incepe sa se configureze o anumita structura artistica impusa de moldovenii care sunt povestitori lirici. Neculce a gasit la Miron Costin o valoare spirituala complementara spiritului sau popular. Spre deosebire de ceilalti cronicari, Ion Neculce este mai sensibil la sensational decat la intamplari marete, cu tendinta de a aduna anecdote recurgand la amanuntul picant. “O sama de cuvinte” releva aplicarea asupra evenimentului minor, uneori ridicol de comic, a spiritului anecdotic. Cele mai realizate portrete sunt cele ale lui Ion Neculce (spre exemplu, portretul mitropolitului Dosoftei). Neculce enunta amanuntele ce evidentiaza intregul, semnele particulare, ticurile si gesturile. El individualizeaza, portretele sale ramanand in memoria cititorilor. Portretul lui Neculce se situeaza intre caricatura si tablou. Tot la Neculce intalnim si frecventa cea mai mare a dialogului. Evenimentele si personajele despre care nareaza pare ca le-a cunoscut direct, dovedindu-si inca o data talentul incontestabil de narator. Ca si Creanga, el introduce dialogul printr-o formula. Comunicativitatea indiscreta si abilitatea dezvinovatirii, abundenta anecdotelor si proverbelor, cartirea si blestemul, sistematizarea portretizarii sunt specifice in opera lui Neculce. Forta individualizatoare l-au determinat pe George Calinescu sa vorbeasca despre tehnica potretului. Neculce a fost considerat un fel de Caragiale inaninte de Caragiale. El prefigureaza umanismul popular al lui Creanga. Este cel ce manifesta spirit ludic, consacrand genul povestirii de delectare.
La Dimitrie Cantemir s-a remarcat patriotismul, el afirmand ca, desi sub apasare straina, roman poporul si-a pastrat fiinta nationala, politica si obiceiurile. Marele erudit se dovedeste primul savant roman cu un vast orizont de istorie nationala si universala. Desi exagereaza originea pur romana a poporului roman, lucrarile lui au o valoroasa incarcatura istorica (spre exemplu “Cresterea si descresterea Imperiului Otoman”). “ Descrierea Moldovei” este prima descriere a statului feudal moldovean, apartinand unui om de cultura roman, si nemascandu-se prin vastitatea informatiei. Cartea are trei parti. Partea geografica prezinta forme de relief, flora si fauna, bogatiile naturale (sare, fier, titei). In descrierea sa, Ceahlaului este comparat cu olimpul. Partea politica are nouasprezece capitole, si cuprinde formele de stat, organizarea politica si administrativa, inscaunarile si obiceiurile legate de logodna, nunti sau inmormantari (capitolul al XVII-lea cuprinde descrierea calusarilor cu efecte terapeutice). A treia parte, in care se vorbeste despre “cele bisericesti si ale invataturii in Moldova”, cuprinde informatii despre graiul moldovenesc, literele folosite, la inceput latinesti, intruchipari antologice (Doina, Frumoasele, Ursitele, Sanzienele, Zburatorul). Cartea este insotita de o harta, Dimitrie Cantemir fiind primul nostru cartograf. Cantemir a fost cel mai mare umanist al nostru, el scriind, in afara de istorie, si geografie, versuri, proza, tratate de muzicologie, matematica, fizica, realizeaza prima sinteza metafizica datorata unui roman, trage concluzii politice si sociale din faptele trecutului si ale prezentului. Cronicile sunt cele care realizeaza cea dintai imagine scrisa. Mai intai au aparut in limba oficiala slavona, iar mai tarziu, incepand cu secolele saisprezece – saptesprezece, in limba nationala, acestea fiind primele scrieri originale de mari intinderi. Valoarea literara a cronicilor deriva si din faptul ca letopisetele concemneaza evenimentele petrecute anterior, iar acestea reprezinta primele scrieri artistice: naratiunea, portretul, descrierea si dialogul.

More Related Content

What's hot

Formarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romana
marianmrn
 
Parcul Naţional Retezat
Parcul Naţional RetezatParcul Naţional Retezat
Parcul Naţional Retezat
Bako Gabor
 
Modele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelic
Nina Sulea
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Bianca Pavel
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian
 
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Cristiana Temelie
 
1.Baltagul-Eseu.docx
1.Baltagul-Eseu.docx1.Baltagul-Eseu.docx
1.Baltagul-Eseu.docx
StefaniaPricob
 
Formarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istorice
Ursuletu Ucigas
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
VilleFTW
 
Dimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existenței
NoName0000
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha23
 
Arhitectura romana - scurta prezentare
Arhitectura romana - scurta prezentare Arhitectura romana - scurta prezentare
Arhitectura romana - scurta prezentare
Nistor Mirela
 
Iona de marin sorescu
Iona de marin sorescuIona de marin sorescu
Iona de marin sorescu
Baicu Anca
 
Claudia Partole – scriitoarea cu suflet de copil
Claudia Partole – scriitoarea cu suflet de copilClaudia Partole – scriitoarea cu suflet de copil
Claudia Partole – scriitoarea cu suflet de copil
BibliotecaMickiewicz
 
Bunuri libere şi bunuri economice
Bunuri libere şi bunuri economiceBunuri libere şi bunuri economice
Bunuri libere şi bunuri economice
Andra Modreanu
 
Rolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptistaRolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptista
rusuis
 
Realismul
RealismulRealismul
Realismul
LunaXx
 
Vasile alecsandri
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish
 

What's hot (20)

Formarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romana
 
Parcul Naţional Retezat
Parcul Naţional RetezatParcul Naţional Retezat
Parcul Naţional Retezat
 
Modele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelic
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
 
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
 
1.Baltagul-Eseu.docx
1.Baltagul-Eseu.docx1.Baltagul-Eseu.docx
1.Baltagul-Eseu.docx
 
Formarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istorice
 
Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
 
Dimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existenței
 
Mihaieminescu Proiect
Mihaieminescu ProiectMihaieminescu Proiect
Mihaieminescu Proiect
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Arhitectura romana - scurta prezentare
Arhitectura romana - scurta prezentare Arhitectura romana - scurta prezentare
Arhitectura romana - scurta prezentare
 
Iona de marin sorescu
Iona de marin sorescuIona de marin sorescu
Iona de marin sorescu
 
Claudia Partole – scriitoarea cu suflet de copil
Claudia Partole – scriitoarea cu suflet de copilClaudia Partole – scriitoarea cu suflet de copil
Claudia Partole – scriitoarea cu suflet de copil
 
Bunuri libere şi bunuri economice
Bunuri libere şi bunuri economiceBunuri libere şi bunuri economice
Bunuri libere şi bunuri economice
 
Rolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptistaRolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptista
 
Realismul
RealismulRealismul
Realismul
 
Eseuri
EseuriEseuri
Eseuri
 
Vasile alecsandri
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
 

Similar to Studiu de caz 2

Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian
 
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
mariana4321
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha
 
Studiu de-caz-1233163072134895-2
Studiu de-caz-1233163072134895-2Studiu de-caz-1233163072134895-2
Studiu de-caz-1233163072134895-2
Ana-maria Ungurean
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
lucianivascu3
 
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoanaRolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Radu Nastase
 
identitate nationala
identitate nationalaidentitate nationala
identitate nationala
vioriben
 
Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1
predasorin22
 
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista Visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista VisterneanuoanaRolulliteraturiiinperioadapasoptista Visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista Visterneanuoana
delilahh13
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
gruianul
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Sima Sorin
 
formarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptxformarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptx
IcaMone
 

Similar to Studiu de caz 2 (20)

Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
 
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
 
Studiu de-caz-1233163072134895-2
Studiu de-caz-1233163072134895-2Studiu de-caz-1233163072134895-2
Studiu de-caz-1233163072134895-2
 
Studiu De Caz
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Caz
 
Studiu De Caz
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Caz
 
Studiu De Caz
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Caz
 
Important
ImportantImportant
Important
 
Important
ImportantImportant
Important
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
 
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoanaRolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
 
identitate nationala
identitate nationalaidentitate nationala
identitate nationala
 
Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1
 
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista Visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista VisterneanuoanaRolulliteraturiiinperioadapasoptista Visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista Visterneanuoana
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
 
formarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptxformarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptx
 
Istoriografie universala 3
Istoriografie universala 3Istoriografie universala 3
Istoriografie universala 3
 
Istoriografie universala 3
Istoriografie universala 3Istoriografie universala 3
Istoriografie universala 3
 

Studiu de caz 2

 • 2. Dehelean Claudia Micu Marius-Bogdan Popa Danut Pavel Danut Pahoncea Paul Formarea constiintei istorice Cronicari Moldoveni Argumente de ordin lingvistic Grigore Ureche si Miron Costin-Elemente de arta literara Legendele sursa de inspiratie
 • 3. Grigore Ureche Ion Neculce Miron Costin
 • 4. Formarea conşiinţi istorice Conştiinţa istorică se naşte din încercarea de a construi identitatea unui popor, a unei naţiuni, prin raportare la alte popoare, la alte naţiuni. Câteva dimensiuni specifice acestei raportări sunt: situarea în timp şi în spaţiu, evenimentele istorice, limba, cultura şi civilizaţia, mentalităţile. Incepând cu secolul al XVI-lea, preocupările privitoare la felul în care românii se înscriu în cursul istoriei apar în documente scrise în limba slavonă. Acest interes se dezvoltă datorită contactelor pe care cei preocupaţi de formaţia lor intelectuală încep să le aibă cu alte culturi şi alte civilizaţii. Primul român care afirmă, în lucrarea sa Hungaria (1536), scrisă în limba latină, originea romană şi unitatea limbii şi a poporului român este savantul umanist Nicolaus Olahus . Pasul important este făcut în acest domeniu de cronicarii moldoveni, cei care la mijlocul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, scriind în limba română, pun bazele istoriografiei şi care, de asemenea, sunt consideraţi a avea merite în crearea unui stil literar. Scrierile lor au ecou şi în Ţara Românească, unde apar alte cronici care continuă efortul de reconstituire a istoriei mai îndepărtate sau mai recente. Dimitrie Cantemir se detaşează ca un istoric savant, acoperind, prin scrierile sale, atât spaţiul universal, cât şi cel autohton. Intenţia autorului este de a elabora o descriere completă a trecutului poporului său. M.Kogălniceanu începe să editeze, în 1843, Letopiseţele Ţării Moldovei şi îndrumă programul revistei Dacia literară către formarea unei literaturi naţionale, pentru care tema istoric este esenţială. De-a lungul timpului, conştiinţa identitar generează polarizări ( în perioada interbelică ) sau se supune ideologicului ( în perioada comunistă apar teorii deformate despre originile şi vechimea românilor ). Scrierile istorice cele mai cunoscute sunt: Analele – scrieri istorice în care sunt înregistrate, an cu an, întâmplările importante din viaţa unui popor; Cronografii – scrieri de factură istorică, începând cu facerea lumii, şi care se bazează pe izvoare istorice, dar şi pe legende populare; Cronicile ( letopiseţe ) – lucrări istorice mai frecvente în Evul Mediu, care cuprind înregistrări cronologice a evenimentelor sociale şi politice; Cronica este scrierea istorică în care sunt consemnate în ordine cronologică evenimentele dintr-o anumită perioadă, după surse diverse, atât scrise, cât şi orale. In spaţiul medievalităţii româneşti, denumirea ei este de letopiseţ şi limba de expresie este la început slavona, limba oficială, de cancelarie, preluată din mediul bisericesc care o consacrase ca limba a culturii scrise. Ştefan cel Mare este promotorul acestei acţiuni, continuate ulterior şi de alţi domnitori, pentru ca în secolele următoare să devină operă de autor, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească.
 • 5. CRONICA – tipologie în funcţie de autor sau iniţiator: cronica domnească este cronica oficială, întocmită sub directa supraveghere a domnului care a avut iniţiativa ei şi este expresia punctului de vedere oficial; cronica de autor este cronica întocmită de un învăţat laic, exponent al clasei sociale cu acces la instrucţie, care are iniţiativa de a fixa în scris evenimentele importante din istoria neamului său; cronica anonimă este un tip de cronică al cărei autor nu este cunoscut; cercetările întreprinse asupra acestor cronici, începând cu secolul al XIX-lea, au permis diferite ipoteze privind paternitatea lor; pentru a desemna presupusul autor, se foloseşte formula “ atribuită lui”. Temele fundamentale abordate de cronicari şi de ceilalţi autori preocupaţi de conştiinţa istorică a românilor sunt: originile limba continuitatea evenimentele istorice instituţia domniei Secolul al XV-lea şi al XVI-lea – cronici în limba slavonă: cronici de curte prin care se fixează memoria unei colectivităţi conduse de un voievod; au circulat numai în manuscris; primele texte închegate narativ, care depăşesc modelul enumerativ şi sec al analelor; primele forme de consemnare a istoriei prin prezentarea cronologică a evenimentelor mai importante ale fiecărui an; primele au fost scrise în Moldova ( anonime, la porunca lui Ştefan cel Mare ); originalele nu s-au păstrat, ci doar mai multe copii identificate după locul în care au fost găsite; cronici despre Mihai Viteazul; la acestea se adaugă cronici în versuri scrise în limba greacă;
 • 6. Secolul al XVII-lea cronici scrise în limba română in Moldova: Letopiseţul Tarii Moldovei de Grigore Ureche, continuat de Miron Costin şi Ion Neculce; cronici in limba polonă, în versuri şi în proză, scrise de Miron Costin; o istorie a moldovenilor scrisă de Miron Costin; cronici anonime muntene; cronici de autor din Ţara Românească; Aceste letopiseţe sunt un fel de pomelnice, notând sumar nume de voievozi şi anii de domnie ai acestora. Istoria domniilor de după moartea lui Ştefan cel Mare este continuată de cronicile slavoneşti ale călugărilor Macarie (odată cu acesta apar în istoriografia română cronicile cu caracter memorialistic ), Eftimie şi Azarie - care au ca model scrierile bizantine – caracterizându-se printr-o exprimare căutată, neglijând uneori claritatea şi exactitatea evenimentelor. In secolul al XVIII-lea, apar cronici in limba română care încearcă sa recupereze trecutul. Cronicarii au avut revelaţia necesităţii unei disocieri între făurirea evenimentului istoric şi consemnarea lui ca modalitate de conservare a trecutului. Pentru cultura noastră, cronicile au o importanţă deosebită, şi anume: Istorică – pun bazele istoriografiei româneşti, abordând probleme legate de originea latină a poporului şi a limbii noastre, de continuitatea şi de unitatea poporului român; Lingvistică – sunt o sursă însemnată de cunoaştere a unei etape din evoluţia limbii române; Literară – oferă forme incipiente ale prozei noastre artistice; Istoriografia este: ştiinţa auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul evoluţiei concepţiilor şi cu studiul operelor istorice; totalitatea scrierilor periodice dintr-o anumită perioadă sau dintr-o anumită ţară; totalitatea cercetărilor istorice privitoare la un anumit aspect. Istoriografia se poate referi aşadar la două noţiuni diferite, dar complementare
 • 7. în sens larg, se referă la metodologia şi practica istoriei; în sens restrâns, se referă la orice scriere despre şi nu neapărat de istorie Istoriografia în limba română s-a născut o dată cu ridicarea noii boierimi între secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, ca o consecinţă a renunţării la uzul limbii slavone în actele de cancelarie şi a tendinţei marilor feudali de a subordona puterea domnească. Un rol însemnat în dezvoltarea istoriografiei, mai ales a celei moldoveneşti, l-a jucat umanismul târziu al şcolilor din Polonia. Ideea apartenenţei poporului român şi a limbii sale la ginta latină, aceea a originii comune şi a legăturilor de neam şi limbă între toţi românii trebuie puse pe seama influenţei umanismului. Acelaşi curent literar şi cultural a influenţat stilul cronicarilor, oferindu-le modele de întocmire şi redactare savantă a letopiseţelor. Aşadar, istoria unui neam este purtătoarea unor valori educative şi scrierea ei devine o responsabilitate integral asumatăns restrâns, se referă la orice scriere despre şi nu neapărat de istorie UMANISMUL este o miscre socio-culturala inspirata din conceptia ca omul se poate perfectiona prin cultura si arta.In opozitie cu ideologia medievala,curentul umanist promoveaza increderea in puterea de dezvoltare spirituala si intelectuala a fiecarui individ.Umanistii sustin respingerea injosirii omului,incurajeaza demnitatea,promoveaza „omul universal” care trebuie sa se dezvolte armonios si sa aiba o cultura vasta,de aceea umanistii aveau o mare eruditie filozofica,istorica,filologica,literara,si in alte domenii.Principalele directii ale umanismului: *valorificarea traditiilor culturale ale antichitatii *formarea si dezvoltarea omului ca spirit universal *pretuirea eruditie si a libertatii umane *omul rational *armonizarea omului cu natura *folosirea ca limbi de cultura latina si slavona
 • 8. Contextul aparitiei lui: Putem afirma că umanismul ce caracterizează epoca Renaşterii a apărut dintr-o necesitate firească, pentru a înlătura efectele negative ale inchiziţiei, sau ale dogmatismului religios în general. Desigur că o notă dominantă, în aceste secole, poate fi considerată, în întreaga cultură europeană, veneraţia şi ataşamentul faţă de modelul oferit de Antichitate. Apelul insistent la textele autorilor greci şi latini a provocat o mutaţie în gândire şi a fundamentat noul curent cultural.După ce Evul Mediu a păstrat prezente concepte şi moduri de a gândi care se încadrau în doctina teologică, cărturarii umanişti au adus în prim plan autorităţi care veneau în sprijinul oamenilor. Apropierea mai strânsă de antichitate se face prin descoperirea manuscriselor care zăceau de secole uitate în mănăstirile occidentale, dar ele au început să fie căutate pentru că oamenii aveau nevoie să le găsescă: ``Dorinţa de manuscrise şi de trecut nu a creat umanismul, ci a fost un efect al acestuia``. Acum intelectualii păreau pregătiţi să intre în contact cu operele antichităţii direct, fără intermediul comentariilor medievale. Este implicat aici raportul dintre oraş şi sat, dintre mediile populare citadine - vitalitate culturală a festivităţilor pe teme de actualitate, întreţinută de foi voalante, broşuri, presă- şi mediile populare rurale, deschise tuturor influenţelor, dar repliate totuşi asupra tradiţiei. Se poate spune ca Occidentul cunoştea încă de atunci o înflorire a urbanizării, societăţile aveau structuri diversificate, fapt ce a permis şcolarizarea populaţiei (cunoaşterea antichităţii presupunea în primul rând stăpânirea limbilor vechi). Difuzarea textelor este favorizată şi de descoperirea tiparului şi perfecţionarea imprimeriilor, dar şi de dezvoltarea oraşelor şi universităţilor, locul de întâlnire al învăţaţilor. Un eveniment important îl constituie înfiinţarea "Academiei" din Florenţa sub impulsul lui Cosimo de
 • 9. Medici, condusă de Marsilio Ficino1, unde se întâlnesc umanişti ca Pico della Mirandola, Pietro Bembo şi Angelo Poliziano "Academia" florentină este dedicată în primul rând filozofiei platoniciene, opunându-se scrierilor lui Aristotel introduse în Europa de Averroes şi Avicenna şi acceptate de Biserica Catolică..Activitatea "Academiei" a exercitat o mare influenţă asupra dezvoltării literaturii, picturii şi arhitecturii din epoca Renaşterii. Astfel Europa occidentală este străbătută de mişcările Reformei si Contrareformei, este dinamizată de progresele treptate ale ştiinţelor care investighează natura, trece prin transformările provocate de expansiunea economiei capitaliste, se regrupează în state centralizate care organizează viaţa supusilor şi o sfârşeşte pe numeroase câmpuri de bătălie CRONICARII MOLDOVENI Grigore Ureche (aproximativ 1590-1647) e primul cronicar moldovean de seama, a carui opera a infruntat timpurile, ajungind pana la noi. Era fiul lui Nestor Ureche, boier instruit detinind functii politice importante la sfirsitul veacului al XVI-lea.In vremea domniei lui Vasile Lupu a fost unul din sfetnicii apropiati ai acestuia, mare spatar, iar din anul 1642, urmand calea parintelui sau, a ajuns mare vornic al aceleasi Tari de Jos.A murit in anul 1647 si a fost inmormantat intr-o cripta de la manastirea Bistrita din Moldova.Spre sfarsitul vietii, Grigore Ureche a inceput sa scrie "Letopisetului Tarii Moldovei", la care a muncit intre anii 1642-1647. E unica lucrare cunoscuta, cuprinzind evenimentele din perioada 1359-1594, ramasa nefinisata. Cronicarul motiveaza scrierea acestui letopiset din simplul pretext "ca sa nu se inece ...anii cei trecuti" si sa lase urmasilor amanunte despre cele ce au fost sa se petreaca in anii de demult, dar si din grija ca acestia sa nu ramina "asemenea fiarelor si dobitoacelor celor mute si fara minte". E de accentuat importanta pe care o acorda cronicarul istoriei in trezirea si cresterea constiintei nationale a poporului, "Letopisetul Tarii Moldovei" constituind inceputul istoriografiei in limba romana.Grigore Ureche a consemnat in mod obiectiv evenimentele si intimplarile cele mai importante, tinind foarte mult sa fie nu un "scriitoriu de cuvinte desarte ce de dereptate".
 • 10. Miron Costin (1633-1691) este cronicar de seama, mare patriot si umanist, inalt dregator si iscusit diplomat, filozof si poet, primul nostru scriitor de autentica valoare, reprezentant de frunte al culturii medievale din Moldova. Toate aceste titluri de eruditie si noblete, atribuite marelui inaintas sint pe deplin indreptatite de viata si faptele sale, de harul si locul ce ii revine in istoria literaturii romane.Daca Ureche povestea detasat, Miron costin traieste istoria la modul dramatic, destinul tragic al omului supus unei forte implacabile este tema lui predilecta. Avand structura reflexiva, Miron Costin este singurul cronicar ce-si indreapta atentia asupra destinului fiintei umane. De altfel, “meditatia asupra omului asigura unitatea operei sale”.Textul e impregnat de maxime, proverbe,cugetari ce puncteaza o anume situatie sau au un caracter anticipativ. Cele mai multe vizeaza destinul incert si nestatornicia lucrurilor omenesti. Miron Costin stie sa dispuna de liberatatile scriitotului si ofera detalii ce creeaza naratiunii o evidenta tensiune dramatica. IMPORTANTA CROCINARILOR: Opera cronicarilor este stiintific prin continut,dar literatura prin forma.Importanta cronicarilor consta,pe de o parte in ideiile pe care le-au pus in circulatie,pe de alta parte,in realizarea artistica a scrierilor(dezvoltarea unor tehnici narative si descripteve).Chiar dak unele idei s-au dovedit ulterior exagerari,fara temei stiintific(cum este teza purismului etnic,scuzabile prin dorinta de a sublinia nobletea poporului roman).Liniile de cercetare abordate de cronicari au condus la dezvolatarea istoriografiei romanesti,au dat un impuls formarii cunstiitei identitare si au contribuit la impunerea limbii nationale k limba de cultura.
 • 11. Cronicarii Moldovei Grigore Ureche Cronicarul este fiu de mare boier, de la care mosteneste inclinatii spre cultura si politica. Din 1611 urmeaza cursurile unei scoli din Polonia si apoi,intors in tara ,ocupa treptat,diferite functii:logofat,mare spatar,mare vornic al Tarii-de-Jos.Este autorul “LetopisetuluiTarii Moldovei “cea mai vechecronica in limba romana,redactata intre anii 1642-1647 si tratand istoria Moldovei intre ani 1359-1594. In cronica lui Ureche sunt cuprinse trasaturile caracteristice,de inceput, ale umanismului,romanesc.”Letopisetul”urmareste istoria unei tari :succesiunea domnilor,destinele,gloria si vicisitudinile prin care a trecut un popor. Miron Costin A trait si a invatat pana la 20 de ani in Polonia.Cunoaste antichitatea greco-latina,este unu din primii reprezentanti ai umanismului romanesc,prin respectul fata de om, dragostea de patrie si de limba,interesul constant pentru originea poporului roman,incercarea de a crea opere literare. A inceput prin a scrie versuri,domeniu aproape inexistent la noi. Poemul filozofic “Viata lumii”,o meditatie asupra trecerii necontenite a timpului,ii demonstreaza vocatia de scriitor.Continua “Letopisetul Tarii Moldovei”lui Ureche,descriind istoria romanilor intre ani 1594-1661,si avand in efigie personalitatea lui Vasile Lupu. Intentia cronicarului nefiind pe deplin satisfacuta ,el si-o realizeaza spre sfarsitul vietii. Ion Necule Cronica lui Necule,”Letopisetul Tarii Moldovei de la Dabija-Voda pana la a doua domnie a lui Constatin Mavrocordat”,prrecedata de cele 42 de legende,intitulate”O sama de cuvinte”se intemeaza pe fapte traite de aceea are un caracter memorialistic. La realizarea letopisetelor,cronicarii si-au cules informatii din izvoare scrise,romanesti sau straine,dar pentru personaje istorice mai apropiate ,au folosit si stirile provenite din traditia populara sau din propia amintire
 • 12. Functia educative si valoarea moralizatoare a istoriei Conceptia cronicarilor asupra rolului istoriei este umanista.Motivul pentru care consemneaza evenimentele este cunoasterea istoriei.Ei cred ca in functie educative si valoarea moralizatoare a istoriei idee afirmata inca din Predoslovia cronicii lui Grigore Ureche.Pentru consemnarea istoriei neamului,carturari umanisti se preocupa de cercetarea critica a izvoarelor si documentelor,pentru ca scriile istorice trebuie sa slujeasca adevarul fiind un act de responsabilitate morala in fata urasilor “eu void a seama de ale mele , cate scriu” afirma Miron Costin in Predoslovie de la neamul moldovenilor. In aceasta lucrare autorul demonstreaza origina latina a romanilor printr-o argumentare stiintifica,bazatape autori antici si umanisti,aducand dovezi de ordin lingvistic,istoric,folcloric. Afirmarea sii argumentarea originii romane,comune a tuturor romanilor. Formulate memorabilde grigore Ureche,si latinitatealimbi romanesunt preucuparipermanente ale carturarilor umanisti. Opera cronicarilor este stiintifica prin continu, dar literaprin forma. Liniile de cercetare abordate de cronicari au dedus la dezvoltarea istografiei romanesti si au dat impuls formari constiintei
 • 13. Cronicari romani - Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce si Dimitrie Cantemir - Contributia cronicarilor romani la dezvoltarea limbii romane De-a lungul timpului, oameni precum Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce si Dimitrie Cantemir au saltat literatura romana pe cele mai inalte culmi. In conceptia despre lume si viata, Grigore Ureche, primul cronicar care a scris in limba tarii, este un providentialist. Ca toti contemporani sai, el considera ca Dumnezeu a creat lumea si tot el o carmuieste, facandu-si simtita prezenta in anumite fenomene naturale. Ideile sale politice sunt acelea ale marii boierimi. Domnul este unsul lui Dumnezeu pe pamant, insa trebuie sa conduca tara dupa sfatul boierilor, sa fie “o matca fara ac”. Iubirea de tara si dorinta de a o vedea independenta se stravede la tot pasul in paginile cronici, de unde atitudinealui antiotomana. De aici admiratia lui Ureche pentru figura lui Stefan cel Mare, caruia ii consacra, pe drept cuvant, un insemnat numar de pagini in cronica sa. Facandu-si studiile in Polonia, la Lvov, si venind in contact cu ideile umanismului, cronicarul acorda o mare importanta rolului personalitatii in dezvoltarea istoriei. Independenta Moldovei, ca si intrega epoca de inflorire de pe timpullui Stefan cel Mare, se datoreste, dupa Grigore Ureche, aproape exclusiv personalitatii exceptionale a marelui voievod, pe care scriitorul il reda cu mandrie ca exemplu, contemporanilor sa. Scrisul lui Ureche are insa un caracter sobru si concis, restrans aproape numai la faptele domnitorului, pe care le comenteaza lapidar in cate o “invatatura” sau “nacazanie”. Relatarea se face intr-un limbaj popular, de povestire si, pe alocuri, de pomelnic, simbla insiruire de fapte. Cronicarul e un moralist, observa caracterele si le judeca, in lumina conceptiilorsale, folosindu-se adesea, pentru conciziune, de maxime preluate din Biblie sau din vorbirea curenta. Toate aceste trasaturi ale scrisului lui Ureche pot fi aflate, in mic, in cunoscutul paragraf consacrat portretului lui Stefan cel Mare, iesit parca din pana lui Tit Liviu roman. In cadrul expunerii cronicii, Stefan cel Mare, are un rol ilustrativ, de gravura, menita sa emotioneze pe cititor, dupa ce, in paginile anterioare s-a edificat asupra personalitarii domnitorului prin expunerea faptelor acestuia.
 • 14. Mai invatat decat Grigore Ureche, Miron Costin , care de asemenea isi facuse studiile in Polonia, la un colegiu iezuit din localitatea Bar, are aceleasi conceptii filozofice si politice ca si predecesorul sau. In plus, am putea adauga la el o anume nota de sceptism cu privire la posibilitatea scuturari jugului otoman, lucru ce se explica prin epoca incare a trait cronicarul, cand dominatia turceasca din afara, favoriza tot mai mult asuprirea feudala si decadera dinauntrul tarii. Ca scriitor, Miron Costin este mai “cult” decat Grigore Ureche, si fraza sa, pastrand unele elemente populare, este stilizata in chip constient, pentru urmariea efectelor. “Miron observa sistematic, compune, si ceea ce iese de sub pana lui, mult mai putin spontan, este rodul unei arte” – scrie George Calinescu in “istoria literaturii romane”. Avand adesbateri o problema foarte importanta, aceea a demonstarii latinitatii poporului nostru si a inlaturarii asertiunii calomnioase venitadin partea lui Simion Dascalul, in “De neamul moldovenilor…”, cronicarul cauta din capul locului, tinuta demna, intelectuala. Ceea ce imprezioneaza in acest inceput al dezertatiei sale este stapanirea vibratiei emotive, izvorata din patriotism ardent, dar acoperita intr-o expunere ce cauta a convinge prin justetea si obiectivitatea argumentarii. Imprumutand din sintaxa latina punerea verbului din principala la sfarsit si constructia ampla, cronicarul realizeaza pe deplin ceea ce isi propune. Moralist si el, costin cauta a caracteriza lapidar, dar cu patrundere si plasticitate, pe istoricicare s-au ocupat inaintea sa de problema in chestiune. In sfarsit, din straduinta oentru conciziune, lui Miron Costin i se intampla uneori sa spuna cate o vorba memorabila, care se constituie in maxima, cu caracter inalt moralizator: “… sa aibi vreme si cu cetitul cartilor a face iscusita zabava, ca nu este alta si mai frumoasa si mai de folos in toata viata omului, zabava, decat cetitul cartilor”. Din scripturi “agonisim nemuritoriu nume”; “Cercati scripturile. Scriptura departe lucru de ochii nostrii, ne invata cu acele trecute vremi, sa pricepem cele viitoare”. Privite indeaproape, sub raport stilistic indeosebi, fragmentele lui Ion Neculce, din “O sama de cuvinte” sunt niste instantaneie epice, schite si nuvele in raccourci, de o mare conciziune. Romanticii de la mijlocul seculuilui trecut, un Negruzzi, un Bolintineanu, sau un Alecsandri i-au reluat si dezvoltat motivele, in spiritul pasoptist al epocii. Fireste, nota patriotica a fost mult accentuata,insa urmasi, oricat de talentati, sunt departe de arta spontana a cronicarului (am spune, sunt lipsiti de autenticitate). In orice caz, ca poeti romantici, ei pun avant si solemnitate, lucru ce nu sunt de gasit la Neculce, prozator si povestitor intru totul apropiat lui Ion Creanga.
 • 15. Ca si Creanga, cel din povesti si cel din povestiri, Neculce este un colportor care trage cu urechea: “ ase vorbascu oamenii”, ”dzic sa fie..”, etc., dand apoi in vileag cate o intamplare sau cate un gest memorabil al cutarui,sau cutarui personaj istoric, daca nu adevarat,posibil totusi, caci, spune cronicarul, in prezentarea anecdotelorsale : ”Deci, cine va ceti si le va crede, va fi bine, iara cine nu le va crede, iara va fi bine; cine pre cum ii va fi voia asa va face”. Neculce ne apare ca primul nostru culegator de folcror, e drept, numai al unui anumit soi de folclor, acelacare tine de legenda istorica. Insa, ca si mai tarziu Anton Pann si Creanga, Neculce nu este un culegator de folclor, pur si simplu.Marca personala a artei prozatorului se vede, precum se descrie in cronica, printr-o punere in pagina bine masurata, desi altcum spontana.Mai mult inca, asemenea, din nou, lui Anton Pann si lui Creanga, Neculcea obisnuieste, cel mai adesea, sa aduca, odata cu relatarea faptului, comentariul sau foarte personal. Ceea ce se intampla si aici, in ultimele siruri, unde mentalitatea boierului cu respect pentru vechile oranduieli si dispret fata de amestecaturile prostimii parvenite. Modalitatea narative directa, stilul firesc si apropiat de cel popular, continutul epic si general-uman atat al cronicii, cat si al legendelor, toate au constituit un bogat izvor de inspiratie a literaturii noastre ulterioare. Personalitate enciclopedica, “Inorogul alb” al gandirii romanesti, cum il considera Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir s-a afirmat ca scriitor, geograf, filozof, teolog, lingvist, folclorist, etnolog si om politic. Solidim format in variate domeni, politolog, diplomat innascut, beizadeaua crestina a castigat increderea sultanului Ahmed al III-lea, de lacare a obtinut favoarea de a consulta documentele istoriei imperiala, pe care le-a uzitat in realizarea celebrei opere “Cresterea si descresterea Curtii otomane”, ramasa si astazi o lucrare de referinta in bibliografia de specialitate. Creatia sa este diversa, de la studiile de logica la literatura de fictiune. Un loc important, ocupa in opera lui Cantemir “Hronicul vechimei a romano – moldo – vlahilor”, locrare redactata intre anii 1719 – 1722. Desi Cantemir era concentatmai ales asupra operelor sale de anvergura, dedicate Imperiului Otomani si natiei sale, cea mai cunoscuta lucrare a sa ramane “Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae)”, redactata in limba latina si publicata in 1716, la cerea Academiei de Stiintedin Berlin, consusa atunci de prestigiosul G.W. Leibniz, fondatorul si primul ei presedinte. De-abia in 1895 a fost publicata, intaia oara in limba nationala, spiritualitatea romaneasca redobandind, abia duba un secol de la moartea autorului
 • 16. scrierea sa ceamai moderna. “Hronicul vechimei…” este ultima sa scriere si cea mai erudita, in care, trateaza critic si stematic, istoria romanilor de la originile sale , privind cronologic evenimentele si dispunand informatia in jurul temei centrale, aceea a continuitatii existentei poporului nostru. Cantemireste un spirit continuator, preluand afirmatiile cronicarilor moldoveni, dar exagerand in sustinerea origiini pur latine a neamului romanesc, idee regasita si in operele istoriciilor Scolii Ardelene. Dimitrie Cantemir a sustinut originea romantica a natiuni si a limbii noastre in spiritul ideilor umaniste, pledand in favoarea afirmatiei sintetice ca “suntem urmasii unui poporcare a creat o civilizatie si o cultura clasica. Aparuta in epoca elenista, continuata in Antichitatea tarzie si dezvoltata, indeosebi in Bizant, cronica este bogat reprezentata de-a lungul Evului Mediu. In cuprinsul manifestarilor ce caracterizeaza inceputurile culturii romane, pe langa literatura populara si scrierile religioase, primele semne de literatura apar o data cu istoriografia cronicarilor. In Moldova: Grigore Ureche “ Letopisetul Tarii Moldovei”, cuprinzand istoria Moldovei de la 1359 pana la a-II-a domnie a lui Aron – Voda (1594) Miron Costin “Letopisetul Tarii Moldovei de la Aron – Voda incoace”, prezentand istoria Moldovei de la 1595 pana la Dabija – Voda (1661) Ion Neculce “Letopisetul Tarii Moldovei de la Dabija – Voda pana la a-II-a domnie a lui Constantin Ioan Mavrocordat (1661-1743)”, precedata de un numar de 42 de legende isorice, adunate sub titlul “O sama de cuvinte…”. In Muntenia: “Letopisetul cantacuzinesc” si “Cronica Balenilor”; Radu Greceanu , a scris cronica domniei lui Constantin Brancoveanu intitulata mai tarziu “Viata lui Constantin – Voda Brancoveanu”. Radu Popescu , a consemnat “Istoriile domnilor Tarii Romanesti”.
 • 17. Grigore Ureche si Miron Costin In Romania,Umanismul,se manifesta prin efortul unor carturari de a prezenta informatii istorice intr-un text unitar.Printre cei mai valorosi carturari care reprezinta poporul roman in timpul Umanismului se numara cronucari ca:Grigore Ureche,Ion Neculce,Miron Costin,Dimitrie Cantemir si multi altii. Adevarata istoriografie moldoveana incepe cu Grigore Ureche,fiu al unui Nestor Ureche,boier refugiat o vreme la Polonia. Cum Ureche n’ä scris cronica vremurilor sale (Letopisetul lui merge abea pana la 1594,la a doua domnie a lui Aron Voda),el e un cronicar in intelesul larg al cuvantului,in felul boierului ce-si insemna pe scoarta unui ceaslov ivirea unei comete si a calugarului compilator.Este evolutionism de istorie ,in sensul biologic,admitand ca orice natie(azi am zice civilizatie)are o”incepatura “,un”adios”si o “scadere”.Adaugandu-se harul de a gandi prin simturi,de a imita prin sunete fosnitoare ,horaitoare,clinchetitoare lovirea, invalmasirea ,vechimea chear a faptelor.Frazele cad ca niste brocarturi grele sau in felii ca mierea.Vorbirea cronicarului e dulce si cruda,cuminte si plina de ascutisuri ironice. Principala sa opera intitulata Letopisetul Tarii Moldovei este precedata de o “predoslovieï” in care autorul justifica necesitatea scrierii acesteia.Cronicarul a dorit ca urmasii sa cunoasca istoria predecesorilor el insusi reusind sa o scrie de la intemeierea Moldovei,in 1359,pana in 1594 pentru a fi capabili sa discearna intre faptele bune,pe care sa le urmeze,si cele rele ,de care sa se fereasca.Un popor fara o istorie cunoscuta si asumata isi uita traditiile si nu va sti sa ordoneze faptele viitorului. Cronicarul a exclus fictiunea si neadevarul din opera lui ,punand pentru intaia oara problema responsabilitatii afirmatiilor sale.”Ca sa nu ma aflu scriitoriu de cuvinte desarte ,ce de departe…ci eu,precum am aflat ,asa am aratat”.El este primul istoric si om de cultura care a formulat cu claritate ideea unitatii de origine,de neam si de limba a tuturor romanilor. Grigore Ureche a fost un mare admirator al domnitorului Stefa cel Mare ,caruia ia evocat personalitatea in numeroase capitole ale Letopisetului..sau.Ureche l-a descries precum un voievod ideal,care a mentinut suveranitatea Moldovei aproape o jumatate de secol.Cronica sa,care a pus bazele istoriografice nationale a avut o influienta majora asupra literaturii artistice din epocile ulterioare:creeatia lui a devenit o sursa de inspiratie pentru Dimitrie Bolintineanu (Legende istorice). Adevaratul dar al lui Ureche este insa portretul moral.Aici el creeaza,sintetizeaza,fiindca izvoarele nu-i dadeau nici un model.Ureche ná avut ragaz decat sa prefaca izvoarele.Daca ar fi dus cronica pana in vremea lui Vasile Lupu,prin domniile Moghilestilor,a lui Graziani si a celorlalti pe care ii va
 • 18. descrie Miron Costin,cu toata experienta vietii,abea atunci cronica ar fi fost extraordinara. Alta cultura avea Miron Costin,fiul postelnicului si mai tarziu hatmanului Alexandru Costin.Se nascuse in 1633 insa copilaria o petrecu in Polonia unde se refugiase parintele sau.Miron urmeaza la scoala Iezuitilor.Mergerea la studii in Polonia era de traditie veche si la Universitatea din Cracovia ,intemeiata in 1400.Miron,care e un tanar invatat,stiind latineste,leseste,avand notiuni de limba italiana,putadu-se probabil si ruseste. Darul de scriitor a lui Miron Costin nu se mai nutreste din concretitatea individuala a cuvintelor.Aceleasi vechimi in lexic,puse acum in slujba unei mari stilistici,se sting.Miron observa sistematic,compune,si cea ce easa de sub mana lui,mult mai putin spontan,este rodul unei arte.El are lunga respiratie epica simtul sublim al destinului uman,mestesugul patetic de a se opri din cand in cand sa rasufle de greutatea faptelor si sa le contemple de sus. De neamul Moldovenilor este o creatie istorica si patriotica,prin care se reafirma idea latinitatii limbii si a poporului nostru.Folosind surse de inspiratie antice,renascentiste si contemporane,Costin argumenteaza stiintific etnogeneza romanilor,continuindu-l pe Grigore Ureche.In limba polona,a redactat cronica polona si poema polona ,ambele cuprinzand istoria privita in paralele a Moldovei si a Munteniei..
 • 19. O SAMĂ DE CUVINTE O samă de cuvinte ce sunt auzite din om în om De oameni vechi şi bătrîni, şi în letopiseţ nu sunt scrise, ce s-au scris aici, după domnia lui Ştefan-Vodă, înaintea domniii Dabijii-Vodă.. Deci cine va citi şi le va crede, bine va fi, iară cine nu le va crede, iară va fi bine; precum îi va fi voia, aşa va face. 1. Ştefan-vodă cel Bun, luand domnia Moldovii şi viind turcii in dzilele lui să treacă în Moldova la Galaţi, i-au bătut foarte rău pre turci si au luat si Cetatea Albă şi Chilia de la turci. Apoi mai pe urma iar le-au luat turcii aceste doao cetaţi. şi în cîteva rînduri s-au bătut Ştefan-vodă cu turcii. Iar cînd s-au bătut la Razboieni, atunce s-au aşedzat turcii cu Ştefan-vodă. Şi le-au dat hotar şi olat Bugeacul şi au făcut pace, şi turcii apoi au adus tătarî din Crîm şi i-au aşedzat în Bugeac, carii stau şi pînă astădzi, precum au aşedzat şi la Hotin lipcani. 2. Ştefan-vodă cel Bun multe războaie au bătut. Şi aşe să aude din oameni vechi şi bătrîni că, cîte războai au batut, atîte mănăstiri cu biserici au făcut. 3. Ştefan-vodă cel Bun, cînd s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul Ştefan-vodă dintr-un vîrvu de munte ce este lîngă mănăstire. Şi unde au agiunsu săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariu. Şi este mult locu de unde au tras pînă în mănăstire. Pus-au şi pe trii boierenaşi de au tras, pre vătavul de copii şi pre doi copii din casă. Deci unde au cadzut săgeata vătavului de copii au făcut poarta, iar unde au cadzut săgeata unui copil din casă au făcut clopotniţa. Iar un copil din casă dzicu să fie întrecut pe Ştefan-vodă şi să-i fie cădzut săgeata intr-un deluşel ce să cheamă Sion, ce este lîngă mănăstire. Şi este sămnu un stîlpu de piatra. Şi dzic să-i fie tăiat capul acolo. Dar întru adevar nu să ştie, numai oamenii aşe povestescu. Fost-au şi bisericuţă de lemnu întru acel deluşel şi s-au răsipit, fiind de lemnu. Şi aşe au fost făcut mănăstirea de frumoasă, tot cu aur poleită, zugravală mai mult aur decît zugravală, şi pre dinlăuntru şi pre denafară, şi acoperită cu plumbu. Şi dzicu călugării să fie fost facut şi sfeşnicile cele mari şi cele mici şi policandru şi hora tot prisne de argint, şi pe urmă să li fie luat un domnu şi să fie făcut alteli de sprije, care le-am apucat şi noi. Iar stricîndu-să un clopot mare la mănăstire şi făcînd călugării clopotul a doa oara, au pus aceste toate ce scriu mai sus în clopot, ca sa fie mai mare.
 • 20. Lăsat-au Ştefan-vodă cel Bun la mănăstirea Putna, după moartea lui, arcul lui şi un pahar, ce vorbie călugării la mănăstire că este de iaspis, ce era in chipul marmurii albe şi al farfurii, ca să fie întru pomenire la sfînta mănăstire. Şi arcul 1-au fost trăgînd cu vîrtej. Şi la vremea lui Constantin Cantemir-vodă, fiind răscoale, au vinit nişte cazaci cu leşi, cu moldoveni joimiri, vrînd ca să jecuiască ce ori găsi în mănăstire. Deci fiind un turnu cu bună tărie, nu pute sa jecuiască. Deci au dzis călugărilor să de turnul, că nu vor lua a mănăstirii nemică. Iar călugării necredzind, nu vre să de turnul. Iar acei cazaci cu leşi şi cu moldoveni îndată au aprinsu mănăstirea, iar călugării, vădzînd că aprind mănăstirea, îndată au dat turnul. Atunce, îndată, avînd puşci de apă, acei cazaci, leşi şi moldoveni au stânsu focul. Deci atunce au jecuit tot din turnu ce au fost a boieri şi a neguţitori, iar a mănăstirii n-au luat nemică, fără numai arcul lui Ştefan-vodă. Iar paharul au fost pănă la a triia domnie a lui Mihai Racoviţă-vodă. Şi scoţindu-1 din turnu un egumen, pre anume Misail Chisiliţă, şi vrând să să fălească, au băut la masă cu acel pahar a lui Ştefan-vodă, cu nişte slugi boiereşti, ce era zlotaşi. Şi bând mult cu acel pahar, s-au îmbătat şi, fiind beţi, au stricat un lucru scumpu domnescu şi de minune ca acela. 4. Ştefan-vodă cel Bun, bâtăndu-1 turcii la Războieni, au mărsu să intre în Cetatea Neamţului. Şi fiind mumă-sa în cetate, nu l-au lăsat să intre şi i-au dzis că păşirea în cuibul său nu piere. Ce să să ducă în sus, să strângă oaste, că izdânda va fi a lui. Şi aşe, pe cuvântul mâne-sa, s-au dus în sus şi au strânsu oaste. Iară împăratul turcescu au vinit cu toată puterea lui la Cetatea Neamţului. Şi au suit puşcile deasupra unui munte pre despre Moldova. Şi au început a bate Cetatea Neamţului foarte tare. Iar pre acee vreme era un neamţu închis în cetate. Şi vădzind că bat cetatea, au dzia păzitorilor să spuie mumei lui Ştefan-vodă să-1 sloboadă de la închisoare, din temniţă, pre dânsul, că el va mântui cetatea de acel greu. Deci, slobodzindu-1 pre acel neamţu de la închisoare, s-au şi apucat acel neamţu de au îndreptat puşcile din cetate asupra turcilor, unde sta acolo în munte, de ave nevoie cetatea. Şi au şi lovit în gura unii puşci turceşti, de au sfârmat-o. Şi au început a bate în corturile turcilor, cât şi boldul de la cortul împăratului l-au sfărmat. Deci n-au mai putut sta turcii întru acel vârvu de munte, de unde ave cetatea nevoie, ce numai le-au căutat a să da în laturi de La acel locu.
 • 21. Iară Ştefan-vodă, mergând de la Cetatea Neamţului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneţ, unde trăie un părinte sihastru, pre anume Daniil. Şi bătând Ştefan-vodă în uşa sihastrului, să-i descuie, au răspunsu sihastrul să aştepte Ştefan-vodă afară pănâ ş-a istovi ruga. Şi după ce ş-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ştefan-vodă. Şi s-au ispovedit Ştefan-vodă la dânsul. Şi-au întrebat Ştefan-vodă pre sihastru ce va mai face, că nu poate să să mai bată cu turcii: închina-va ţara la turci, au ba? Iar sihastrul au dzis să nu o închine, că războiul este a lui, numai, după ce va izbândi, să facă o mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheorghie, să fie hramul bisericii. Deci au şi purces Ştefan-vodă în sus pe la Cernăuţi şi pre la Hotin şi au strânsu oaste, feliuri de feliuri de oameni. Şi au purces în gios. Iar turcii, înţălegând că va să vie Ştefan-vodă cu oaste în gios, au lăsat şi ei Cetatea Neamţului de a o mai bate şi au început a fugi spre Dunăre. Iar Ştefan-vodă au început a-i goni în urmă şi a-i bate, până i-au trecut de Dunăre. Şi întorchându-s-înapoi Ştefan-vodă, s-au apucat de au făcut mănăstirea Voroneţul. Şi au pus hramul bisericii Sfântul Gheorghie. 5. Ştefan-vodă cel Bun, când s-au bătut cu Hroit ungurul, precum dzicu unii la Caşen, iar letopisăţul scrie că s-au bătut la Şcheie pe Şiretiu, au fost cadzut calul cu Ştefan-vodă în razboiu. Iară un Purice aprodul i-au dat calul lui. Şi nu pute în grabă încăleca Ştefan-vodă, fiind om micu. Şi au dzis Purice aprodul: «Doamne, eu mă voi face o moviliţă, şi vino de te sui pe mine şi încalecă». Şi s-au suit pe dânsul Ştefan-vodă şi au încălecat pre cal. Şi atunce au dzis Ştefan-vodâ: «Sărace Purece, de-oi scăpa eu şi tu, atunci ţi-i schim­ba numeli din Purice Movilă». Şi au dat Dumnedzeu şi au scăpat amândoi. Şi l-au şi făcut boier, armaş mare, pre Purece. Şi dintru acel Pureci aprodul s-au tras neamul Movileştilor, de au agiunsu de au fost şi domni dintru acel neam. Dar şi aprodzii atunce nu era din oameni proşti, cum sunt acum, ce era tot ficiori de boieri. Şi portul lor: era îmbrăcaţi cu şarvanele, cu cabaniţe. Aşe trebuie şi acum să să afle sluţi, să slujească stăpânului, şi stăpânul să miluiască pre slugă aşe. 6. Când au aşedzat pace Ştefan-vodă cel Bun cu leşii, fiind Ion Tăutul logofăt mare, l-au trimis sol la leşi. Şi au dăruit craiul lesescu Tăutului aceste sate la margine: Câmpul Lungu rusescu, Putila, Răstoaceli, Vijniţa, Ispasul, Milie, Vilavce, Carapciul, Zamostie, Vascăuţii, Voloca. Toate acestea le-au dăruit craiul leşescu Tăutului logofătului. Şi au pus hotar apa Cirimuşul, întru o duminică dimineaţa.
 • 22. 7. Ştefan-vodă cel Bun, vrând să margă la biserică întru o duminică dimineaţa, la liturghie, în târgu în Vasluiu, şi ieşind în polimari la curţile domneşti ce era făcute de dânsul, au audzit un glas mare de om strigând să aducă boii la plug. Şi mirandu-să ce om este acela să are duminica, şi îndată au trimis în toate părţile, ca să-1 găsască pre acel om, să-i aducă la dânsul. Şi l-au aflat pre om în sus, pre apa Vasluiului, cale de patru ceasuri, arând la o movilă ce să cheamă acum Movila lui Purcel. Că pe acel om încă îl chema Purcel. Şi ducandu-1 pre acel om la Ştefan-vodă, l-au întrebat Ştefan-vodă: el au strigat aşe tare, şi pentru ce ară duminica? El au dzis că au strigat el să aducă boii la plug, şi ară duminica, că este om sărac, şi într-altele dzile n-au vrut frate-său să-i de plugul, şi acum duminica i-au dat. Deci Ştefan-vodă au luat plugul fratelui celui bogat şi l-au dat fratelui celui săracu, să fie a lui. 8. Ştefan-vodă cel Bun şi cu fiiul său Bogdan-vodă, de multe ori au avut războaie cu leşii. Şi multe robii au făcut în Ţara Leşască, cât au pus pe Ieşi în plug de-au şi arat cu dânşii, de au samănat ghindă, de au făcut dumbrăvi pentru pomenire, ca să nu să mai acolisască de Moldova: Dumbrava Roşie la Botăşeni şi Dumbrava Roşie la Cotnari şi Dumbrava Roşie mai gios de Roman. Şi leşii încă nu tăgăduiescu, că scrie şi în cronica, în letopisăţul lor. Numai mă mier de Miron logofătul, cum au acoperit acest lucru de nu l-au scris. Şi aşe vorbăscu oamenii, că, când au fost arând cu dânşii, cu leşii, i-au fost împungând cu strămurări­le, ca pre boi, să tragă. Iar ei să ruga să nu-i împungă, ce să-i bată cu biciuşcile, iar când îi bate cu biciuşcile, ei să ruga să-i împungă. 9. Când au murit Ştefan-vodă cel Bun, au lăsat cuvânt fiiului său, lui Bogdan-vodă, să închine ţara la turci, iar nu la alte neamuri, căci neamul turcilor sunt mai înţălepţi şi mai puternici, că el nu o va pute ţine ţara cu sabia, ca dânsul. 10. După ce au luat Bogdan-vodă domnia, au şi triimis pre Tăutul logofătul sol la turci, când au închinat ţara la turci. Şi aşe vorbăscu oamenii, că l-au pus viziriul de au şedzut înaintea viziriului pre macat, şi n-au fost având mestei la nădragi, că, trăgandu-i cibotile, numai cu colţuni au fost încălţat. Şi dîndu-i cahfe, nu ştie cum o va be. Şi au început a închina: „Să trăiască împăratul şi vizirul!”. Şi închinînd, au sorbit felegeanul, ca altă băutură.
 • 23. 11 . Când au pus ţara întăi domnu pre Petru-vodă Rareş, el nu era acasă, ce să tîmplase cu măjile lui la Gălăţi, la peşte. Şi au triimis boierii şi mitropolitul haine scumpe domneşti şi carată domnească cu slujitori, unde l-ari întâmpina să-1 aducă mai în grabă la scaon, să-1 puie domnu. Deci el, întorcându-să de la Galaţi, au fost agiunsu la Docolina, de au mas acolo cu dzece cară, câte cu şase boi carul, pline de peşte. Şi piste noapte au visat un vis, precum dealul cel di cee parte de Bârlad şi dealul cel di-ncoaci era de aur, cu dumbrăvi cu totul. Şi tot sălta, giuca şi să pleca, să închina lui Rareş. Şi deşteptându-să din somnu dimineaţa, au apus visul argaţilor săi, celor ce era la cară. Iar argaţii au dzis: «Bun vis ai visat, giupâne, că cum om sosi la Iaşi şi la Suceavă, cum om vinde peştile tot». Şi au şi îngiugat carăle dimineaţa, şi au purces Petru-vodă înaintea carălor. Şi când s-au pogorât în vadul Docolinii, l-au şi întâmpinat gloata. Şi au început a i să închina şi a-1 îmbrăca cu haine domneşti. Iar el s-au zimbit a râde şi au dzis că «de mult aşteptam eu una ca aceasta să vie». Şi când au purces de acolo, argaţii lui au dzis: «Dar noi ce-om face, doamne, cu carăle cu peştile? » Iar el au dzis: «Să fie carăle cu peşte, cu boi cu tot, a voastre. Şi viniţi după mine, să vă fac cărţi de scuteală, să nu daţi nemică în dzilele mele». 12. Petru-vodă Rareş, fugănd pin târg pin Piatră, şi gonindu-1 pietrenii, l-au fostagiungînd un popă. Şi au tras Petru-vodă înapoi în popă cu arcul şi l-au lovit cu săgeata în oblâncul şelii. Şi i-au dzis: «întoarce-te, popo, înapoi, nu-ţi lăsa liturghia nesfârşită. Iar după ce au vinit Petru-vodă domnu cu a doa domnie, au scos ochii popii şi pietrenilor acelor ce l-au gonit şi le-au făcut şi blăstăm, afurisanie. 13. Petru-vodă Rareş, când era închis în cetatea Ciceului în Ţara Ungurească, ave nevoie de nemţi şi de unguri. Iar fiind doamna lui sirboaică, de neamul Despoţilor, fată lui Despot crai, au scris o carte sirbască la împăratul turcescu şi la viziriul, cu rugăminte. Şi au slobodzit cartea pre o fereastră gios din cetate. Şi au învăţat pre o slugă a lor, sirbu, ce ave, să să ducă cu cartea la Poartă, la viziriul. Şi mergând sluga acee la Poartă, a lui Petru-vodă, au scris viziriul la unguri să-1 sloboadă pre Petru-vodă.
 • 24. Şi după ce l-au slobodzit, s-au dus la Poartă. Iară după ce a-au dus Petru-vodă la Poartă, aşe vorbăscu oamenii, că au grăit viziriul împăratului sâ-1 ierte şi să-1 puie iar domnu în Moldova. Iar împăratul au răspunsu că-i giurat, pănâ nu va trece cu calul preste dânsul, să nu-1 lăsă. Deci viziriul au dzis că-i «pre lesne a plini măria ta giurământul». Şi l-au scos la cîmpu şi l-au culcat la pământ, învălit într-un harariu, şi l-au sărit împăratul de trii ori cu calul. Iar alţii dzicu că au şedzut supt un pod, şi împăratul au trecut de trii ori pe pod. Deci l-au îmbrăcat cu caftan, să fie iarăşi domnu în Moldova. Deci cum au slujit mai pre urmă turcilor, scrie letopisăţul. 14. Ilieş-vodă, ficiorul lui Petru-vodă, după ce s-au turcit, dzic să fie rămas o fată creştinădupă moartea lui. Şi au luat-o un grec mare, bogat, vestit la Poartă, anume Scarlat, carele şi sulgeria împărătească o ţine el. Şi cine s-au născut dintru ace fată, mai gios arată la rândul sau. 15. Alexandru-vodă Lăpuşneanul, fiind domnu, au făcut mănăstirea Slatina. Şi aşe dzicu oamenii că, trăind un săhastru acolo şi fiind un paltin, copaciu mare, unde este acum prestolul în oltariu, vide acel săhastru spre duminici şi spre alte dzile mari multe lumini întru acel paltin la vremea slujbii bisericii. Şi i s-au arătat Maica Precistă în vis şi i-au dzis să margă la Alexandru-vodă, să-i facă mănăstirea. Şi mergând săhastrul la Alexandru-vodă, s-au îndemnat Alexandru-vodă de săhastru de au făcut mănăsti­rea Slatina întru acel loc, unde au fost paltinul. Şi au adus şi capul Sfântului Grigorie Bogoslov, de stă până astădzi la sfânta mănăstire la Stalina, ferecat cu argint şi cu pietri scumpe. 16. Începerea lui Despot-vodă cum au fost de au agiunsu de au fost domnu. El n-au fost rudă lui Despot cel Mare, ce au fost slugă lui Despot. Şi murind Despot, precum dzicu unii, la Veneţie, iar alţii dzicu că au murit la Râm, s-au sfătuit cu cele slugi să dzică că el este nepot lui Despot, şi să împartă ei averea a lui Despot, şi să-i de lui toate scrisorili câte au avut Despot cel Mare şi puţine din averea lui. Iar ceelaltă avere au împărţit-o celelalte slugi. Şi aşe, mărturisind cătră veneţieni că-i este nepot lui Despot cel Mare, au credzut veneţienii că-i este nepot lui Despot. Şi n-au luat nemică din averili lui Despot veneţienii, ce toate averili lui Despot cel Mare au împărţit-o slugile. Iar Despot ce au dzis că-i este nepot au luat numai scrisorili şi hrisovul cel de la Carol, împăratul nemţăscu. Şi cu acele scrisori au făcut meştersug de au agiunsu de au fost domnu, precum scrie letopisăţul.
 • 25. 17. De la a doa domnie a lui Alexandru-vodă Lăpusneanul au început domnii a să aşedza mai cu temei în scaon în Iaşi. Şi când au purces de la Poartă cu a doa domnie, dzică să-1 fie învăţat turcii să taie boierii, să-i slăbască. Şi pe cuvântul viziriului au tăiat atâta mulţime de boieri, şi au triimis şi au ales din curteni de ţară, pre Racoviţăşti şi pre Sturdzeşti şi pre Bălşăşti şi pre alţii mulţi. 18. Ieremie-vodă au fost pus multă avere la mănăstire la Suceviţă, într-un beciu supt curţile domneşti. Iară după moartea lui, vinit-au doamna cu ginerii ei din Ţara Leşască şi au luat ace avere toată, de s-au dus cu dânsa de au făcut oaste în Ţara Leşască, şi au vinit în Moldova. Care stau tainele şi pănă astădzi deşarte, unde au fost ace avere. 19. Când au bătut turcii pre Gaspar-vodă la Ţuţora, întrocându-să leşii înapoi, tăiat-au un tătar pre Jolcovschii, hatmanul leşescu, lângă Movilâu, precum scrie şi letopisăţul. Numai tătarul nu l-au ştiut că este Jolcovschii, hatmanul lesilor. Ce după ce l-au omorât, au găsit ceasornicul, în sân, de aur cu diiamanturi. Şi aflând tătarul că au fost hatmanul leşescu, să fie dzis tătarul acela că nu trebuieşte să trăiască omul în lume, dacă nu va ave năroc, şi să fie giunghiiat sângur. 20. Având Badul-vodă o fata din trupul lui, să fie fugit cu o slugă, ieşind pre o fereastră din curţile domneşti din cetatea Hârlăului. Şi s-au ascunsu în codru. Şi au făcut Radul-vodă năvod de oameni şi au găsit-o la mijlocul codrului, la o fântănă ce sâ chema Fântâna Cerbului, lângă podul de lut. Deci pre slugă l-au omorât, i-au tăiat capul, iar pre dansa au dat-o la călugărie, de-au călugărit-o. 21. Radul-vodă făcând nuntă cu fiiul său Alexandru-vodă, domnul muntenescu, au luat pre fata lui Scarlat celui bogat de la Ţarigrad. Care să pomeneşte într-alt rând mai sus, că au ţinut Scarlat fata lui Ilieş-vodă celui turcit. Şi având fata lui Scarlat albaţă pre un ochiu, n-au avut viiaţă bună cu Alexandru-vodă. Şi au trimis Scarlat ferman împărătescu de ş-au luat fata de după Alexandru-vodă, de au dus-o la Ţarigrad, şi au dat-o după un grammatic, anume Mavrocordat. Şi acel Mavrocordat au făcut pre Ale­xandru Ecsaporitul, şi Alexandru Ecsaporitul au făcut pre Nicolai-vodă, şi Nicolaie-vodă au făcut pre Constantin-vodă, careli au fost domnu aice la noi în Moldova în anii de la zidirea lumii 7242. Careli să trage de pre strămoaşă-sa neam din domnii cei vechi moldoveneşti.
 • 26. 22. Barnovschii-vodă mergând cu multă gloată de aice din ţară la Poartă, cu mulţi boieri şi mazili şi curteni, şi cu di ceielalţi mai proşti, şi preoţi şi cu călugări, şi mergând pe drum şi poposind şi şedzind la masă, au început a strănuta Barnovschii-vodă des şi tare. Iar boierii carii era la masă cu BamovBchii-vodă, după obicei: «Sănătos, doamne, şi pre voia mării talel». Iar pre urmă, vădzind că tot strănută, un boier să fie dzis: Viermi, doamne». Şi cum i-au dzis «viermi, doamne, au şi tăcut de strănutat. 23. Când i-au tăiat capul lui Barnovschii-vodă, calul lui au şi început a sări, cât n-au mai putut să-1 ţie comisul în mână. Şi scapându-l din mană, pe loc au cădzut de au murit. Şi vădzind turcii, mult s-au mirat şi au dzis: «Nevi­novat au fost acest om». Şi au cunoscut pre Barnovschii-vodă turcii, că au fost drept, şi s-au căit pentru că l-au tăiat. Şi s-au giurat ca să nu mai taie de acum domnu de Moldova. Numai letopisăţul de aceasta nu scrie nimica. Iară oamenii aşe vorbescu, că au apucat unii dintru alţii. 24. Vasilie-vodă, după ce au luat domnia de la Ţarigrad, s-au rugat viziriului să lasă ţara de bir trii ani, şi al triili anu să de birul ţărâi o dată, şi pre turci pre carii or ave datorie în ţară să-i scoată, să nu supere oamenii. Şi i-au făcut pre voie viziriul. Şi după ce au vinit el în ţară, la scaonul domniii, contăş cu soboli n-au îmbrăcat trii ani, ci numai cu hulpi. Şi pe dzi numai o mierţe de pâine să mânca şi doi berbeci şi o ialoviţă la curtea domnească. Cheltuială puţină, mai mult de doi galbeni pe dzi nu ieşie. Şi au făcut cărţi de slobodzie în toată ţara. Şi nemică din ţară n-au luat pană nu s-au plinit trii ani. Numai din desetina şi din mortasipii, din goştina şi din vamă ce lua să chivernisie. Iar pănă în trii ani s-au umplut ţara de oameni. Şi au scos atunce pre ţară fumărit, cîte un leu de casă. Şi au plinit atunce tustreli birurile de le-au trimis la Poartă. Şi încă au rămas şi lui Vasilie-vodă o mie de pungi de bani dobândă. Atunce au triimis la Poartă poclon, de au mulţămit împăratului şi viziriului şi altor turci mari, blane de spinări de soboli pentru bine ce au făcut de au aşteptat ţara. Care acest dar n-au fost nici de un folos ţărâi, că au rămas obicei de dă ţara baraiamlâc de atunce încoace în toţi anii. De mirat lucru este că au fost domnu Btrein şi nu au fost grabnic la lăcomie.
 • 27. 25. Tot atunce, când au vinit Vasilie-vodă în scaon, era nişte joimiri moldoveni în Ţara Leşască şi prăda în multe rânduri ţara aceasta a Moldovii. Deci Vasilie-vodă scrie la leşi, să poroncească oamenilor săi celor de oaste să nu strice Ţara Moldovii. Iară leşii să mîntuie de cătrâ Vasilie-vodă şi dzice că nu sunt leşi, ce sunt moldoveni aceie ce pradă. Ce Vasilie-vodă, vădzind că-i dau acel răspunsu de la leşi, au ales şi el puţintei moldoveni de ai lui şi au strigat în lefe oameni de oaste slujitori şi i-au pornit a prăda în Ţara Leşască. Deci moldovenii cei din Ţara Leşască ce strica şi prăda aice în ţară, vâdzind aşe, au vinit toţi la Vasilie-vodă de s-au închinat. Şi au început şi ei a prăda în Ţara Leşască. Apoi leşii, văzindu aşe, au început să scrie cu bănat la Vasilie-vodă, iar Vasilie-vodă răspundzind: «Ceie ce prăda ţara me aceie pradă şi ţara voastră. Şi nu au ţinut aice pre mult ace gâlceava, şi s-au aşedzat cu leşii Vasilie-vodă. Şi pre joimirii aceie i-au aşedzat la margine slujitori. Numai pre doi, trii, ce era mai căpetenii, neaşedzindu-să, i-au omorât. Şi apoi s-au făcut bună pace. 26. La domnia lui Vasilie-vodă rămăsese o beizade a Radului-vodă, tânăr. Şi au fost avut Radul-vodă un turcu mare priieten la Poartă. Şi să ruga acel turcu viziriului totdeauna pentru acel beizade a Radului-vodă, să-1 facă domnu în Moldova în locul lui Vasilie-vodă. Şi poroncind viziriul să-1 aducă să-1 facă domnu, au dzis că-i pre tânăr, dacă l-au vădzut viziriul. Şi au dzis turcului să mai aştepte vreo doi, trii ani, şi apoi 1-a face domnu la Moldova. Şi au trimis pre acel turcu la Moldova viziriul cu o treabă, şi să vadă şi pre Vasilie-vodă şi ţara cum este. Iară Vasilie-vodă oblicisă, pentru acel turcu, că-i este nepriietin şi-i este strica­tă domnia despre acel turcu. Şi au şi răpedzit la Galaţi, şi i-au ieşit mulţime de slujitori înainte, şi la Bârlad, şi la Vasluiu, şi la Scânteie, şi la Iaşi încă şi mai mulţi slujitori. Şi la drum au poroncit şi i-au ieşit mulţime de plugari şi ţară înainte, de-i vide turcul. Şi cum au sosit la gazdă în Iaşi, cum i-au trimis Vasilie-vodă cinci mii de galbeni de aur.
 • 28. Şi apoi, după ce s-au împreonat cu Vasilie-vodă, poronca ce au avut acel turcu îndată au plinit. Şi stând la vorbă cu turcul, Vasilie-vodă au spus povestea cum că el ştie că i-i domnia stricată despre dânsul. Şi i-au mai dăruit şi atunce la purces cinci mii de galbeni de aur. Şi după ce au purces turcul, pe drum i-au mai trimis şi alte cinci mii de galbeni de aur. Iar când au agiunsu turcul la Ţarigrad, i-au mai dat alte cinci mii de galbeni de aur, carii s-au făcut preste tot doaodzăci de mii de galbeni de aur. Iar după ce au mărsu turcul la viziriul de s-au împreunat, întrebându-1 viziriul de Vasilie-vodă, au început turcul a dzice viziriului: «Bine ai nemerit, măria ta, de nu te-ai grăbit să-1 mazileşti pre acel domnu harnic şi de treabă şi putincios. Că este mulţime de oameni în ţara lui, şi de l-ai fi mazilit, s-ar fi făcut mare greşală, că are nişte slujitori mulţi şi ţară cu putere mare, şi poate s-ar fi hainitu şi ar fi vinit şi el la o peire. Şi acmu el ştie că vei măria ta să-1 mazileşti şi să pui domnu pre ficiorul Radului-vodă, şi este în grije. Deci de vei socoti măria ta, să faci surgun pre ficiorul Radului-vodâ, să audă Vasilie-vodă, şi atunce îi va ieşi grija». Deci viziriul îndată au poroncit de l-au făcut surgun, şi s-au tâmplat de au murit ficiorul Radului-vodă în surgunie. Şi s-au mântuit Vasilie-vodă cu doaodzăci de mii de galbeni de aur şi au rămas în pace. Aşe ţin turcii prieteşugul, pentru voia banilor. 27. Vasilie-vodă, aproape de mazilie, au greşit lui Dumnedzeu, că i s-au întunecat mintea spre lăcomie, de au stricat mănăstirea Putna, gândind că va găsi bani, şi n-au găsit. Şi s-au apucat să o facă de' nou iarăşi precum au fost, şi nu i-au agiutat Dumnedzeu să o facă. Că au zidit-o numai din temelie din pământ pănă la ferestri, şi i-au luat Dumnedzeu domnia. Că s-au sculat Gheorghie Ştefan logofătul cu oaste asupra lui şi l-au scos din domnie. Iar plumbul cu careli au fost acoperită mănăstirea Putna l-au luat cazacii lui Timus, a ginerelui Vasilie-vodă, de l-au dus la cetate la Suceavă, de au făcut glonţuri de puşcă, să apere cetatea Sucevii despre Gheorghie Ştefan-vodă. Ce ştiu că au apărat-o bine, că s-au osăndit şi Timus pentru prada şi jacurile ce au făcut pe la sfintele mănăstiri. Şi ş-au pus şi el capul de glonţu, precum scrie letopisăţul. Şi pre urmă au gătit mănăstirea Putna Gheorghie Ştefan-vodă, după ce au luat domnia, de este zidită precum să vede acu.
 • 29. 28. După ce s-au dus Vasilie-vodă la Poartă, l-au închis turcii în Edicula. Şi-1 pârâe domnul muntenescu şi domnul moldovenescu şi Racoţi, craiul ungurescu, şi sta tare asupra lui, să-1 omoară împărăţia. Şi giuruie trii mii de pungi de bani. Iar Vasilie-vodă îş pierdusă toată nedejdea de viiaţă. Şi ş-au chemat toate slugile, cîte ave pre lângă dansul, acolo la Edicula şi ş-au împărţit toată averea lor. Şi le-au dzis, de a peri, să fie averea acee a lor, iar de nu va peri, să i-o de iarăş înapoi. Şi-ş aştepta numai ceasul, să vie să-1 omoară. Iară atunce viziriul au chemat pre toţi paşii de era la Poarta împărătească si au sfătuit cu dânşii şi li-au spus cum dăruiescu trii mii de pungi de bani, ca să-1 omoară pre Vasilie-vodă. Şi toţi au sfătuit să-1 omoară, numai unul dintre dânşii au dzis că mulţi bani sunt, dar la o împărăţie o leafă nu agiungu bani şi nu sunt mulţi. Şi acest om poate-fi este trebuitoriu, de giuruiescu ei atâte pungi de bani să-1 omoară. Că acest om să cunoaşte că-i harnic. Şi poate să vie o vreme să trebuiască şi să slujască împărăţiii mai mult preţul decât trii mii de pungi de bani, îndzăcit decât giuruiescu ei. Şi grăind acel pase acel cuvănt, au lăsat toţi după cuvântul lui. Şi l-au iertat împărăţia pre Vasilii-vodă şi l-au slobodzit din Edicula. Şi după acee curund era să-1 puie domnu. Iar n-au zăbăvit şi au murit. 29. Gheorghie Ştefan-vodă, când eraboieriu, murindu-i giupâneasa, au rămas văduvoiu. Şi tâlnind o giupâneasă săracă, frumoasă, tânără, anume Safta, de neamul Şoieştilor, au timpinat-o pe drum mergând cu rădvanul la Iaşi. Şi au poprit radvanul cu sila, şi s-au suit fără de voia al în rădvan, şi au întorsu radvanul înapoi la casa lui. Şi pre urmă au priimit şie şi s-au cununat cu dânsul, care au agiunsu de au fost şi doamnă. 30. Gheorghii Ştefan-vodă, când era logofăt mare, au fost şedzind odată în divan cu toiagul în gură. Iar lordachi Cantacuzino cel bătrân, vel-visternic: «Ce dzici în fluier, dumneata, logofete? » Iar el au răspunsu: «Dzic în fluier, să mi să coboare caprile de la munte, şi nu mai vin». El au răspunsu în pildă, şi alţii nu s-au priceput. Că el aştepta ostile ungureşti să vie de preste munte.
 • 30. 31. Gheorghie Ştetan-vodă trecând cu oaste ungureas­ca prin Roman, să scoată pre Vasilie-vodă din domnie, iar un bivolar bătrân al lui au ieşit înainte dintr-o cârcimă, fiind bat, în mijlocul târgului. Şi au început a râde şi a bate în palme şi a dzice: «Dragul badii, Ştefan-vodă, mai bine îţi şade în domnie decât în boierie. Aşe să mi te porţii» Iar Ştefan-vodă l-au întrebat: «Ce ţi-i voia, măi? » Iar bivolariul au dzis: «O bute de vin am neguţat şi n-am bani sa o plătescu, să beu pentru sănătatea mării tali şi a oştii mării tali!» Atunce Ştefan-vodă s-au zîmbit a râde şi au dzis la şoltuzul: «Pas' să ţi-o plătească». Şi au marsu de au băut butea ce de vin toata, cu soţiile lui cu cine au fost, şi au plătit şoltuzul butea ce de vin. 32. Gheorghie Ştefan-vodă, după ce au luat pre doam­na lui Vasilii-vodă din Suceavă la mana lui şi pre Ştefăniţă-vodă, pre fiiul său, l-au însămnat la nas puţintel, şi predoamna au vrut să-şi rîdă de dînsa. Ce doamna lui Vasilii-vodă l-au probozit şi au început a-1 blăstăma şi a-1 sudui şi a-i dzice dulău fără de obraz, cum nu să teme de Dumnedzeu, că i-au fost domnu-său stăpân, şi i-au mâncat pita. Şi aşe i-au dat pace şi o au trimis la Buciuleşti de au închis-o în curţile lui. Şi i-au luat averea şi multă spaimă i-au făcut. 33.Gheorghie Ştefan-vodă, după ce ai prinsu pre Toma vornicul Cantacozino în Suceavă, l-au îmbunat pană a aduce pre frate-său lordachi Cantacozino din Ţara Leşască, cu giurâmânt, de la Cameniţă. Şi apoi, prindzind pre amândoi fraţii, i-au închis pre amândoi fraţii împreună cu doamna lui Vasilii-vodă la Buciuleşti. Şi acolo multă groază le face, şi umbla noaptea cu luntrea pre apa Bistriţii, de-i spărie că-i vor răsturna în Bistriţă. Şi le-au luat tot ce-au avut, şi sate, şi haine, şi odoară, şi bucate, şi bani gata noaodzăci de mii de galbeni de aur ungureşti. Şi au trimis pre armaşul cel mare, pre Hăbăşescul, să-i omoară. Ce Hăbăşescul nu s-au grăbit cu moartea. Şi au scris în doao rânduri Gheorghie Ştefan-vodă numai să-i omoare, şi tot n-au vrut să să grăbească să-i omoare. Iar al triile rînd, scriind Gheorghii Ştefan-vodă la amnaşul Hăbăşescul numai să-i omoară, şi stând cărţile gata pre masă, întru acel ceas au sosit un căpitan din Ţara Muntenească, anume Uşurelul, cu cărţi de la Constantin-vodă Băsărabă, domnu nou, poftind cu scrisoare pre Gheorghie Ştefan-vodă să-i sloboadă pre acei doi boieri, sa nu-i omoară.
 • 31. . Iar de-i va omorî, vor strica prieteşugul, şi să fie gata de războiu. Şi Gheorghie Ştefan-vodă nu ştie nemică de moartea lui Matei-vodă. Că, cum au murit Matei-vodă, au şi rădicat domnu pre Constan­tin-vodă slujitorii şi boierii şi ţara. întru acel ceas au cădzut cu rugăminte Constantin postelnicul Cantacozino, frateli Tomii vornicului şi a lui Iordachi vistiernicului, de au acris Constantin-vodă Băsărabă la Gheorghii Ştefan-vodă, precum s-au pomenit mai sus. Şi căpitanul acela, ce-au vinit cu cărţile, întru o dzi şi într-o noapte din Bucureşti au agiunau în Iaşi, i-au pus muntenii numai de atunce, Uşurelul. Careli după acee multă milă au avut de la Cantacozineşti. Şi aşe cu această tâmplare i-au iertat Gheor­ghii Ştefan-vodă pre aceşti doi boieri şi li-au dat moşiile înapoi, iar altă nemică nu le-au dat ce le luasă. 34. Gheorghii Ştefan-vodă, după ce s-au dus în Ţara Ungurească, umblat-au pin multe părţi de loc, ca să-i de oaste, pe la nemţi, pe la Ieşi, pe la Moscu, pe la şvedzi. Şi au dăruit împăratului moschicescu o cruce ferecată cu aur şi cu pietri scumpe de patru sute de pungi de aur de bani, ca să-i de oaste, să vie în Moldova. Şi tot l-au purtat cu voroave şi nu i-au mai dat oaste, pană ce i s-au tamplat de au murit acolo la Moscu. Şi pe urmă i-au adus oasale lui în Moldova, în mănăstirea lui la Caşen, de l-au îngropat. 35. Iară pre doamna lui Gheorghii Ştefan-vodă, pe Safta, ce o luasă cu sila, precum s-au scris mai sus, o urfisa Gheorghii Ştefan-vodă, umblând prin ţări streine, şi au triimis-o în ţară aice, pană a nu muri el. Şi el ş-au fost luat o slujnică ţiitoare dintru aceli ţări streine. Iar doamna Safta au trăit aice în ţară cu multă vreme ai după moartea lui Gheorghii Ştefan-vodă. 36. Fost-au luat Iordachi Cantacozino şi Toma frate-său toate moşiile Ceaureştilor, pentru ace pradă ce le-au făcut Gheorghii Ştefan-vodă, cu dreptate şi cu giudecată. Dar mai pre urmă s-au socotit Toma vornicul şi cu frate-său Iordachi visternicul de voia lor şi le-au dat iar la neamu- rile lui moşiile, la Ceaureşti, să le stăpânească. Iară Racoviţăştii, nu sa ştie din ce pricină au fost luat şi eimoşii de-a Ceaureştilor atunce şi nu le-au mai dat înapoi, care moşii din neamul Racoviţăştilor şi astădzi le ţin de le stâpânescu , satul Roznovul şi alteli.
 • 32. 37. Ghica-vodă, de neamul lui fiind arbănas, co­pil tânăr au purces de la casa lui la Ţarigrad, să-ş găsască un stăpân să slujască. Şi cu dânsul s-au mai luat un copil de turcu, iar sărac, din ostrovul Chiprului. Şi mergând amândoi dempreună la Ţarigrad, multe vorbe bune au vor­bit: de vor găsi pită, Bă să caute unul pre altul. Şi au dzis Ghica-voda: «Tu eşti turcu, poţi să agiungi să fii om mare, şi ce mi-i face pre mine atunce? » Iar turcul au dzis atunce: «De voi fi eu om mare, te voi face de vii fi mai mare în Chipru, giudecătoriu.» Şi mergând în Ţarigrad, s-au despărţit unul de altul, să-ş caute stăpâni. Deci copilul cel de turcu au nemerit la un agă, ce era de curtea împărătească. Şi au slujit aşe din stăpân în stăpân, pănă au agiunsu de era paşe. Şi fiind paşe sărac, ave un priietin musaip împărăteacu. Şi merge totdeauna la vorbă acel musaip împărătescu. Şi pre acee vreme să tâmplasă de era multe zorbale în Ţarigrad, de nu să mai pute aşedza Poarta. Deci Chiupruliolul au dzis cătră acel priietin musaip de casa împărătească: «De m-ar pune pre mine viziriu, aş potoli eu zorbaleli aceste». Iar împăratului i să suparasă cu zorbaleli, şi să miera ce va face, şi întreba sfat şi pre unul şi pre altul. Şi aflând vreme acel musaip împărătescu, au pus împăratului că «este un paşe sărac, şi el dzice să-1 pui măria ta vizir, că a potoli toate gîlcevile aceste, pre careli îl cheamă Chiupruliolul, Deci împăratul îndată l-au adus şi l-au pus viziriu. Şi cum l-au pus viziriu, îndată au şi pus şi au strigat oastea, şi pre de altă parte au început a tăie capetili celor vicleni, până i-au spăriiat, de au aşedzat toate zorbaleli. Şi au rămas viziriu lăudat la turci, precum s-au vădzut şi să vede şi pănă astădzi neamul lui. Iară Ghica-vodă, intrând în Ţarigrad, au nemerit la capichihăile moldoveneşti de au slujit, apoi au vinit la Moldo­va cu neguţitorie, apoi la Vasilie-vodă, lipindu-să de curte, fiind şi Vasilie-vodă tot de un neam, arbănaş. Şi vrând şi Dumnedzeu, au agiunsu de au fost capichihaie la Ţarigrad şi vornic mare aici în Moldova. Deci tîmplîndu-să atunce, la vremea lui Gheorghii Ştefan-vodă, de au fost la Poartă au alţi boieri, viziriul vădzându-1 l-au şi cunoscut cine este. Iar Ghica-vodă nu-1 cunoşte pre viziriul. Deci viziriul Chiu­pruliolul au şi chemat pre haznatariul lui şi i-au dzis în taină: Vedzi cel boieriu bătrân moldovan ce este la Divan ? Să-l iei şi să-l duci la odaia ta, pănă s-a rădica Divanul, şi apoi să-1 aduci la mine în taină cum trebuieşte». Iar Ghica-vodă, după ce îl luasă dintre ceielalţi boieri, să spăriiasă tare, că nu ştie povestea ce este. Şi după ce s-au rădicat Divanul şi l-au adus la viziriul, l-au îndrebat viziriul ce om este şi de unde este, şi au dzis: «Cunoşti-mă pre mine, au ba?» Iar Ghica-voda s-au spus de unde este de locul lui, iar a cunoaşte pre viziriul nu-1 cunoate.
 • 33. Atunce viziriul Chiupruliolul s-au spus şi au dzis: «Ţii minte ce am vorbit când viniiam amândoi pre cale? » Şi au dzis: «De ai uitat tu, dar eu n-am uitat, şi iată că te voi face domnu în Moldova; numai să taci mâlcom». Iar Ghica-vodă au şi marsu de i-au sărutat mâna şi s-au rugat atunce pentru stăpânu-său, să-1 lasă să fie domnu, să nu-1 măzilească. Iar vizitiul au răspunsu: «Acmu deodată îl las să fie, iar mai pre urmă cuvântul mieu gios nu l-oi lăsa, ce te voi face pre tine», Şi pre urmă, chemând la Poartă pre Gheorghii Ştefan-vodă, şi nevrând Gheorghii Ştefan-vodă să margă, au pus pre Ghica-vodă domnu în Moldova, după cum scrie letopisăţul. Aşe au fost povestea ieşirii acestor doi oameni, Chiupruliului viziriului şi Ghicăi-vodă, că unde este voia lui Dumnedzeu să biruiescu toate f irili omeneşti. 38. Ştefăniţă-vodă, ficiorul lui Vasilie-vodă, fiindu domnu tânăr dezmierdat şi inimos, de multe ori ieşind cu boierii la primblări, pune de lua frîile din capeteli cailor boierilor şi le da chiot cailor, de cade boierii gios de-ş sfărma capetile, cît să îngrozise boierii a mai merge cu dînsul cu cai buni la primblări. 39.Ştefăniţă-vodă vrând odată să scoată fumărit pe ţară cîte şase orţi de casă, şi înainte vreme era obicei de da numai câte un leu de casă, iar Toma vornicul şi cu Iordachi, frate-său, Cantacozineştii nu-1 lăsa sa-1 scoată mai mult decât un leu şi-i dzice sa nu facă obicei nou, că nu-i bine. Iar Ştefăniţă-vodă îndată s-au mâniiat şi au scos hamgeriul şi s-au răpedzit să de într-înşii, şi ei au fugit din casă afară. Măcar că acei boieri era greci, dar să pune tare pentru ţară şi pentru obicei nou sa nu să facă, cît obiceiele cele noao fac răsipă ţărilor şi peire domnilor. 40. Audzind aceste fapte răle Vasilie-vodă, tată-său, la Tarigrad, nu-i pare bine şi-i scrie de multe ori să să lasă. Şi de nu ar fi murit, era numai sa-1 scoată din domnie pre fiiul său, să vie el domnu în Moldova, că cunoşte că nu va procopsi fiiul său în domnie, Ştefăniţă-vodă.
 • 34. 41. Era un boier, anume Neculai Milescul Spătariul, de la Vaslui de moşia lui, pre învăţat şi cărturar, şi ştie multe limbi: elineşte, sloveneşte, greceşte şi turceşte. Şi era mândru şi bogat, şi umbla cu povodnici înainte domneşti, cu buzdugane şi cu paloşe, cu soltare tot sirma la cai. Şi lui Ştefăniţă-vodă îi era pre drag, şi-1 ţine pre bine, şi tot la masă îl pune, şi să giuca în cărţi cu dînsul, şi la sfaturi, că era atunce grammatic la dânsul. Iar când au fost odată, nu s-au săturat de bine şi de cinstea ce ave la Ştefăniţă-vodă, ce au sedzut şi au scris nişte cărţi viclene, şi le-au pus într-un băţu sfredelit, şi le-au trimis la Constantin-vodă cel Bătrân Băsărabă în Ţara Leşască, ca să să rădice de acolo cu oşti, să vie să scoată pre Ştefăniţă-vodă din domnie. Iar Constantin-vodă n-au vrut să să apuce de acele lucruri ce-i scrie, ce s-au sculat şi au trimis băţul acel sfredelit cu «arţi cu tot înapoi la Ştefăniţă-vodă, de le-au dat. Deci Ştefăniţă-vodă, cum au vădzut băţul cu cărţile, s-au pre mîniet şi l-au şi adus pre acel Nicolai Milescul înaintea lui, în casa ce mică, şi au pus pre călău de i-au tăiat nasul. Scoţând Ştefăniţă-vodă în grabă hamgeriul lui din brâu, au dat de i-au tăiat călăul nasul. Şi n-au vrut să-l lasă pe călău să-i taie nasul cu cuţitul lui de călău, ce cu hemgeriul lui Ştefăniţă-vodă i-au tăiat nasul. După acee, Nicolai Cîrnul au fugit în Ţara Nemţască şi au găsit acolo un doftor, de-i tot slobodzie sîngeli din obraz, şi-1 boţie la nas, şi aşe din dzi în dzi sângele să închega, de i-au crescut nasul la locu, de s-au tămăduit. Iar când au vinlt aice în ţară, la domniia lui Iliieş-vodă, numai de abie s-au fost cunoscut nasul că-i tăiat. Numai tot n-au aşdzut în ţară mult, de ruşine, ce s-au dus la Moscu, la mareli împărat, la Alexii Mlhailovici, la tatăl marelui Petru împărat, carele au vinit la noi aice în Moldova. Şi pentru învăţătura lui au fost terziman împăratului şi învăţa şi pre fiiul împăratului, pre Petru Alexievici, carte. Şi era la mare cinste şi bogăţie. Şi l-au trimis împăratul Alexii Mihailovici sol la mareli împărat al chitailor, de au zăbăvit la Chitai vreo doi, trii ani. Şi au avut acolo multă cinste şi dar de la mareli împărat la chitailor, şi multe lucruri de mirat au vădzut la ace împărăţie a chitailor. Şi l-au dăruit un blid plin de pietri scumpe şi un diiamant ca un ou de porumbu. Şi întorcându-să pe drum înapoi, s-au tîmplat de au murit împăratul Moscului, pre anume Alexii Mihailovici, iar senatorii de la Moscu i-au ieşit întru întîmpinare, şi i-au luat aceli daruri şi tot ce au avut, şi l-au făcut surgun la Sibir.
 • 35. Şi au şedzut câţiva ani surgun la Sibir.Iară mai pre urmă, radicîndu-să Petru împărat, fiiul lui Alexii Mihailovici, carele au vinit aici în ţară, în Moldova, de s-au bătut cu turci la Prut, la Stănileşti, din gios de Huşi, în ţinutul Falciiului, agiuns-au Cîrnul din Sibir cu cărţi la dînsul, la împăratul Petru Alexievid, de i-au făcut ştire de toate ce-au făcut şi cum este surgun. Atunce Petru Alexievici împărat îndată au chemat senatorii şi au întrebat dzicînd: «Unde este dascălul mieu cel ce m-au învăţat carte? Acmu curund să-1 aduceţi». Şi îndată au răpedzit de olac şi l-au adus la Petru Alexievici, împăratul Moscului, în stoliţă. Şi l-au întrebat ce-au vădzut şi ce au păţit, şi i-au plătit lucrurile toate acele de la senatori ce-i luasă, pănă la un cap de aţă, şi diiamantul cel mare. Şi Împăratul, după ce l-au vădzut, s-au mirat şi l-au dat în haznaoa ce împărătească, iar Cîrnului i-au dat optdzăci de pungi de bani. Şi l-au luat iară în dragoste şi în milă şi l-au pus iar sfetnic. Şi când au ras barbeli, împăratul, a moscalilor, atunce când s-au schimbat portul, atunce sângur împăratul i-au ras barba cu mâna lui. Şi au trăit Cîrnul pănă la a doa domnie a lui Mihai-vodă Racoviţă, şi atunce au murit. Care mare cinste i-au făcut împăratul la moartea lui şi mare părere de rău au avut după dânsul, că era trebuitoriu la aceli vremi. Rămas-au acelui Cîrnu ficiori şi nepoţi, şi au agiunsu unii de au fost polcovnici spre slujba oştirii. Că să însurasă acolo, de luasă moscalcă. Şi s-au mai dus după dînsul de aice din Moldova trii nepoţi de frate, de să aşedzase şi ei pe lîngă unchiu-său. Şi acele ave milă de la împărăţie, ei acolo au murit. 42. Ştefăniţă-vodă dzicu unii că pentru vrăjmăşia lui şi supărarea ce face boierilor, atunce la Tighine, la Bender, când s-au bolnăvit, să fie murit de otravă. Dar adevărul nu să ştie, că letopisăţul nu scrie nemică de acest lucru.
 • 36. Importanta marilor cronicari moldoveni Cronicarii au avut o mare importanta istorica, scrierile lor fiind surse extraordinare pentru aflarea trecutului romanilor. Grigore Ureche, in “Letopisetul Tarii Moldovei” infatiseaza evolutia tarii de la Dragos Voda si viata domnitorilor, pana la Aron Voda. Cronica lui Ureche, ca si alte cronici, a ajuns la noi alterata de interpolariile unor copisti, dintre care cei mai importanti au fost Simion Dascalul, Axinte Uricariul si Mihail Calugarul, in urma lor rezultand aproximativ 42 de copii. Intr-una din aceste copii, cea a letopisetului lui Miron Costin, acesta elogiaza actiunea lui Ureche, dar ii sanctioneaza pe Simion Dascalul si pe Axinte Uricariul, ale caror ‘adaosaturi’ sunt ‘ocari’, ‘basme’ de care trebuie sa se ia seama. Ureche a prelucrat cronicile slavone si romanesti, completand in special domnia lui Stefan cel Mare. Din acesta cauza, fagmentul ce reda epoca domniei acestuia este cel mai intins, el cuprinzand o treime din intraga cronica. Ureche ofera aici modelul unei epoci de glorie a Moldovei. Epoca lui Stefan cel Mare este epoca eroica povestita lumii neeroice contemporane – cronica transformandu-se astfel intr-o povestire digresiva. Letopisetul Tarii Moldovei este prima cronica scrisa cu intentii artistice, in care autorul da dovada de talent de povestitor si de portretist. Stilul sau este sententios, dese ori vioi si abundant in proverbe, zicatori si expresii populare. In opera lui se pot intalni, de asemenea, interogatia si exclamatia retorica. Grigore Ureche inaugureaza forma simpla a naratiunii istorice; el exprima necesitatea cartii de istorie in limba romana si despre romani.
 • 37. Constiinta acoperiri acestei lacune istorice il indeamna sa-si asume rolul de prim scriitor al unei cronici moldovenesti in limba tarii. El este reprezentant al umanismului romansesc, orientat de ideea latinitatii originale. El inventeaza scoala cronicarilor moldoveni si epica istoriei in limba romana. Prin opera sa, cronicarul a oferit subiecte unor mari scriitori ce aveau sa-i urmeze: Costache Negruzii va scrie “Alexandru Lapusneanu”, Vasile Alecsandri – “Despot Voda”, Barbu Stefanescu Delavrancea – binecunoscutele “Trilogia Moldovei”, si “Apus de soare”, iar marele Mihail Sadoveanu va uimi cu “Fratii Jderi”, “Soimii”, “Nicoara Potcoava” si altele. Ureche a adus in prim plan viziunea moralistica (prin care spunea ca istoria educa, nu numai informeaza despre trecut). De asemenea, el utilizeaza tiparul narativ organizat pe nucleie, iar in opera lui, fiecare paragraf poarta un titlu ce anunta contintul, si aceste paragrafe se centreaza in jurul unui eveniment sau a unei persone istorice. Povestirea se realizeaza la personana a III-a. Se distinge, de asemenea, verosimilitatea, deoarece opera nu este fictiva, ci in ea se configureaza adevarul si cunoasterea. Letopisetul nu este o istorie traita, ci una evocata. In ansamblu, cronica are aspectul unei povestiri in tip mozaicat. Naratiunile lui Grigore Ureche, la fel ca si cele ale lui Ion Neculce urmeaza modelul popular, cu fraze scurte dominand coordonarea si respectand si topica partilor de propozitie, cu epitetele si comparatiile de factura populara. Grigore Ureche a intemeiat genul naratiunii simple de factura istorica. Textul sau atinge ceea ce numea Eugen Simion naratiunea pura, prin precizie, linearitate si vigoarea relatarii.
 • 38. El stie ca istoria trebuie sa exprime fapte. Un spatiu intins este acordat domniei lui Stefan cel Mare, dupa cum am mai precizat anterior, in momentele cele mai importante: cucerirea Chiliei si a Cetatii Albe, disputele cu Radu Voda, Lupta de la Razboieni – Podul Inalt, ridicarea manastirii Putna, conflictul cu regele polon Albert, lucrarea Pocutia. Caracterul moralizator al naratiunii este dovedit de autor prin atitudinea luata impotriva abuzurilor si crimelor savarsite de unii monarhi fara discernamant. Portretele lui Grigore Ureche sunt clasice, anunta trasaturile fizice, apoi pe cele morale si faptele care le justifica pe cele din urma. Cel mai reusit portret este al lui Stefan cel Mare, care isi dovedeste clasicismul prin impulsivitate, capacitatatile morale, harnicia si agerimea, arta militara, vitejia fara seaman, capacitatea de jertfa si perseverenta in lupta, faptul ca se incredea in victorie. In ceea ce priveste dialogul, la Grigore Ureche sunt cunoscute dialogurile dintre Petru Rares ce se intorcea de la pescuit, si boierii care l-au intampinat, ca mostenitor al tronului, sau dialogul lui Alexandru Lapusneanu si cei patru boieri. “ De neamul moldovenilor”, de Miron Costin, este conceputa in stil umanist ca o opera de sinteza istorica si geografica in care se incadreaza etnogeneza romana (istoria poporului roman). In sprijinul idei originii romane, el aduce (dupa argumentele filosofice ale lui Ureche) si argumente arheologice (valul lui Traian, inscriptii pe piarta, cetati vechi, monede, Columna lui Traian), etnografice (port, ceremonia ospatului, a inmormantarii, similare cu cele ale romanilor) si argumente folclorice.
 • 39. Daca Grigore Ureche avusese ca sursa de inspiratie Letopisetul lui Eustratie Dragos, Miron Costin nu are drept sursa decat propria memorie si surse externe pe care le enumera la inceputul cronicii. Scrierea cuprinde sapte capitole in care Miron Costin impleteste date referitoare la Italia si la Imperiul Roman cu cele privind situatia Daciei in momentul cuceririi ei de catre Traian, astfel incat sa rezulte geneza poporului roman din contopirea dacilor cu romanii. Cartea este o scriere privitoare la originile lumii izvorata din durerea inimii si din dorinta de a nu-si lasa neamul cu mare ocara, infundat de basmele interpolatorilor lui Ureche sau ale altor rau voitori. Este dorinta patriotului de a nu lasa istoria tarii la cheremul unor neaveniti care murdaresc imaginea acestui neam viteaz. Primul capitol al scrierii,“De Italia”, reprezinta o lucrare geografica si etnografica a Italiei. In acest capitol, autorul isi asuma rolul de martor, el povestind sub forma unui memorandum, ca si cand ar fi vizitat acele locrui. In al doilea capitol, “Pentru imparatia Ramului”, prin valorificarea legaturilor privitoare la intemeierea Romei se vorbeste despre formarea Imperiului roman si despre expansiunea lui. Al treilea capitol, “De Dachia”, infatisaza Dacia, patria stramosilor nostri, iar al patrulea capitol prezentand cuceriea si colonizarea Daciei de catre Traian si expansiunea romanilor in Asia si Africa. In urmatorul capitol se argumenteaza originea romana a poporului roman pe baza dovezilor arheologice, iar in al saselea se aduc si argumente filologice si etnografice. Ultimul capitol incearca sa completeze rastimpul dintre colonizarea Daciei si intemeierea Moldovei. Scopurile pe care acest text le urmareste sunt, in primul rand, stabilirea imprejurarilor istorice care au determinat nasterea poporului roman, si demonstrarea latinitatii acestuia.
 • 40. “ Biruit-au gandul” reprezinta o fraza emblematica ce reda spiritul celor dedicati infloririi culturale nationale. Miron Costin are o atitudine plina de consideratie fata de Grigore Ureche, recunoscandu-i meritele si patriotismul. El combate falsurile celor doi interpolatori si face elogiul cartii, relevand importanta scrisului. Autorul reprezinta un moment esential in evolutia naratiunii istorice romanesti, din care se va naste romanul istoric sadovenian “Nunta domnitei Ruxandra”. Din traducerea costiniana se naste si tipul de povestitor meditativ din opera lui Sadoveanu. Din punct de vedere artistic la Miron Costin se deosebeste un patriotism de latura psihologica, spre deosebire de Ion Neculce, care se axeaza pe portretul anecdotic. Cu o scriere mai dificila si mai culta decat cea a lui Grigore Ureche, Miron Costin foloseste sintaxa si topica limbii latine, motiv pentru care frazele sale sunt mai greoaie. Miron Costin reprezinta naratiunea istorica de tip anecdotic, dusa mai tarziu la apogeu de Ion Neculce. Costin este primul nostru narator meditativ. Spre deosebire de Ureche, scrisul lui nu mai este spontan si trece printr-un proces semnificativ; acest process se realizeaza si pe linia constructiei personajelor. Dincolo de insiruirea de evenimente, cronicarul lasa loc analizei psihologice si framantarilor interioare. Miron Costin realizeaza mici biografii de-a lungul carora se urmareste metamorfoza personajelor. Spre exemplu, evolutia lui Tomsa Stefan pe parcursul celor doua domnii: la inceput este un domn crud si sangeros, pentru ca “la a doua domnie cu multu schimbatu intr-altu chip dupa patima ce-i venise si lui la cap.” Daca Ureche povestea detasat, Costin traieste istoria la modul dramatic, destinul tragic al omului supus unei forte implacabile fiind tema lui predilecta. Avand o structura flexibila, el este singurul cronicar care-si indreapta atentia asupra destinului fiintei umane, tema ce asigura unitatea operei sale. Textul costinian este impregnat de maxime, proverbe, cugetari ce puncteaza o anume situatie sau un caracter anticipativ. Costin este preocupat nu numai de destinul hotaritor, ci si nestatornicia lucrurilor omenesti. “Iara nu sunt vremurile subt carma omului, ce bietul omul subt vremi.”
 • 41. Portretele lui Miron Costin sunt lapidare: anunta trasatura dominanta de caracter. Dialogul este predominant doarece personajul care are replica se caracterizeaza prin ceea ce spune. Portretele sale nu sunt nuantate, fiecare personaj reprezentand un tip uman: Gasper Gratiani este strainul care domina tara, Barnovski este nevinovatul sacrificat, Vasile Lupu este ambitiosul fara margini, iar Gheorghe Stefan este omul instruit, inteleptul. In concluzie, pe Miron Costin nu-l intereseaza portretele fizice, el axandu-se pe cele morale. Nicolae Manolescu remarca in “Istoria critica a literaturii romane” ca Miron Costin este un reprezentant al Barocului romanesc care realizeaza pentru prima data o opera ce este expresia unei noi constiinte tragice, ce o inlocuieste pe cea senina clasica. Este cel care descopera moartea ca tema literara. Prin Costin se pregateste terenul aparitiei romantismului. Ion Neculce ii continua pe ceilalti cronicari in atitudinea memorialistica fata de istorie. Opera populara confera autenticitate, iar preocuparea pentru istorie este mai mare in letopiset, caci el povesteste evenimentele. Oralitatea si spontaneitatea tin de talentul sau natural. El este o expresie a constiintei naturale, istoricul care intelege intamplarile istorice traite, constiinta artistica. El dovedeste har si descopera valoarea de document si valoarea artistica a legendelor popuare. “O sama de cuvinte” este un titlu simbolic ce releva faptul ca cele culese si prelucrate de el sunt numai un fragment din marea creatie populara. Avand o formatie intelectuala modesta, el nu este un istoric, ci un memorialist, un narator ironic si subiectiv al istoriei. Trasatura dominanta a mentalitatilor de tip popular a acestui povestitor este comunicativitatea. Niciodata nu a mintit cu discretie, cum o facea Miron Costin ca sa treaca in pagina fapte de culise.
 • 42. Costin refuza sa scrie ceea ce ar fi fost de urata pomenire, insa Neculce aici gaseste sursa povestirii fara ocoluri si euferisme. Intelectual condus de firea sa, Costin nu patrunde indiscret in viata personalitatilor, pe cand Neculce exploateaza aceasta sursa spre a-si colora puternic si original intruchiparile individuale. Neculce foloseste graiul dulce moldovenesc. Incepe sa se configureze o anumita structura artistica impusa de moldovenii care sunt povestitori lirici. Neculce a gasit la Miron Costin o valoare spirituala complementara spiritului sau popular. Spre deosebire de ceilalti cronicari, Ion Neculce este mai sensibil la sensational decat la intamplari marete, cu tendinta de a aduna anecdote recurgand la amanuntul picant. “O sama de cuvinte” releva aplicarea asupra evenimentului minor, uneori ridicol de comic, a spiritului anecdotic. Cele mai realizate portrete sunt cele ale lui Ion Neculce (spre exemplu, portretul mitropolitului Dosoftei). Neculce enunta amanuntele ce evidentiaza intregul, semnele particulare, ticurile si gesturile. El individualizeaza, portretele sale ramanand in memoria cititorilor. Portretul lui Neculce se situeaza intre caricatura si tablou. Tot la Neculce intalnim si frecventa cea mai mare a dialogului. Evenimentele si personajele despre care nareaza pare ca le-a cunoscut direct, dovedindu-si inca o data talentul incontestabil de narator. Ca si Creanga, el introduce dialogul printr-o formula. Comunicativitatea indiscreta si abilitatea dezvinovatirii, abundenta anecdotelor si proverbelor, cartirea si blestemul, sistematizarea portretizarii sunt specifice in opera lui Neculce. Forta individualizatoare l-au determinat pe George Calinescu sa vorbeasca despre tehnica potretului. Neculce a fost considerat un fel de Caragiale inaninte de Caragiale. El prefigureaza umanismul popular al lui Creanga. Este cel ce manifesta spirit ludic, consacrand genul povestirii de delectare.
 • 43. La Dimitrie Cantemir s-a remarcat patriotismul, el afirmand ca, desi sub apasare straina, roman poporul si-a pastrat fiinta nationala, politica si obiceiurile. Marele erudit se dovedeste primul savant roman cu un vast orizont de istorie nationala si universala. Desi exagereaza originea pur romana a poporului roman, lucrarile lui au o valoroasa incarcatura istorica (spre exemplu “Cresterea si descresterea Imperiului Otoman”). “ Descrierea Moldovei” este prima descriere a statului feudal moldovean, apartinand unui om de cultura roman, si nemascandu-se prin vastitatea informatiei. Cartea are trei parti. Partea geografica prezinta forme de relief, flora si fauna, bogatiile naturale (sare, fier, titei). In descrierea sa, Ceahlaului este comparat cu olimpul. Partea politica are nouasprezece capitole, si cuprinde formele de stat, organizarea politica si administrativa, inscaunarile si obiceiurile legate de logodna, nunti sau inmormantari (capitolul al XVII-lea cuprinde descrierea calusarilor cu efecte terapeutice). A treia parte, in care se vorbeste despre “cele bisericesti si ale invataturii in Moldova”, cuprinde informatii despre graiul moldovenesc, literele folosite, la inceput latinesti, intruchipari antologice (Doina, Frumoasele, Ursitele, Sanzienele, Zburatorul). Cartea este insotita de o harta, Dimitrie Cantemir fiind primul nostru cartograf. Cantemir a fost cel mai mare umanist al nostru, el scriind, in afara de istorie, si geografie, versuri, proza, tratate de muzicologie, matematica, fizica, realizeaza prima sinteza metafizica datorata unui roman, trage concluzii politice si sociale din faptele trecutului si ale prezentului. Cronicile sunt cele care realizeaza cea dintai imagine scrisa. Mai intai au aparut in limba oficiala slavona, iar mai tarziu, incepand cu secolele saisprezece – saptesprezece, in limba nationala, acestea fiind primele scrieri originale de mari intinderi. Valoarea literara a cronicilor deriva si din faptul ca letopisetele concemneaza evenimentele petrecute anterior, iar acestea reprezinta primele scrieri artistice: naratiunea, portretul, descrierea si dialogul.