SlideShare a Scribd company logo
Epistola lui Ignatie
către Philadelphiens
CAPITOLUL 1
1 Ignatie, care este numit și Teofor, la Biserica lui Dumnezeu Tatăl și
la Domnul nostru Iisus Hristos, care este în Filadelfia în Asia; care a
dobândit milă, fiind fixat în concorda lui Dumnezeu și bucurându-se
în veci de patima Domnului nostru și împlinindu-se în toată mila prin
învierea Lui; bucurie; mai ales dacă sunt în unitate cu episcopul și cu
preoții care sunt cu el și cu diaconii numiți după mintea lui Isus
Hristos; pe care l-a aşezat după voia Sa în toată fermitatea prin Duhul
Său Sfânt:
2 Pe care îl cunosc episcopul, a obținut acea mare slujire între voi, nu
de la sine, nici de oameni, nici din slavă deșartă; ci prin dragostea lui
Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Isus Hristos.
3 A cărui moderație o admir; care prin tăcerea lui este în stare să facă
mai mult decât alții cu toată vorbăria lor zadarnică. Căci el este
potrivit pentru porunci, ca harpa pentru coardele ei.
4 De aceea sufletul meu socotește mintea lui către Dumnezeu cea
mai fericită, știind că este roditoare în toată virtutea și desăvârșită;
plin de consecvență, liber de patimă și după toată cumpătarea
Dumnezeului celui viu.
5 De aceea, după cum se cuvine copiilor atât ai luminii, cât și ai
adevărului; fugi de diviziuni și de doctrinele false; dar acolo unde
este păstorul vostru, acolo urmați ca niște oi.
6 Căci sunt mulți lupi care par vrednici de credință, cu o plăcere falsă,
îi conduc captivi pe cei care aleargă în calea lui Dumnezeu; dar în
concordie nu vor găsi loc.
7 Ferește-te deci de ierburile rele, pe care Isus nu le îmbracă; pentru
că așa nu sunt plantația Tatălui. Nu că am găsit vreo dezbinare între
voi, ci mai degrabă tot felul de curăție.
8 Căci toţi cei ce sunt de la Dumnezeu şi de la Isus Hristos, sunt şi cu
episcopul lor. Și toți cei care se vor întoarce cu pocăință în unitatea
bisericii, chiar și aceștia vor fi slujitori ai lui Dumnezeu, ca să
trăiască conform lui Isus.
9 Nu vă înşelaţi, fraţilor; dacă îl urmează cineva pe cel care face o
schismă în biserică, nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă
cineva umblă după orice altă părere, nu este de acord cu patima lui
Hristos.
10 De aceea, străduiți-vă să vă împărtășiți cu toții din aceeași sfântă
Euharistie.
11 Căci este un singur trup al Domnului nostru Isus Hristos; și un
pahar în unitatea sângelui Lui; un altar;
12 După cum este un singur episcop, împreună cu presbiteriul său și
diaconii tovarășii mei, pentru ca orice veți face, să faceți după voia
lui Dumnezeu.
CAPITOLUL 2
1 Frații mei, dragostea pe care o am față de voi mă face cu atât mai
mare; și având o mare bucurie în tine, mă străduiesc să te asigur
împotriva primejdiei; sau mai degrabă nu eu, ci Iisus Hristos; de care
fiind legat mă tem cu atât mai mult, ca fiind încă pe cale de suferință.
2 Dar rugăciunea voastră către Dumnezeu mă va desăvârși, ca să
ajung la acea parte care mi-a fost încredințată prin mila lui
Dumnezeu: să fug către Evanghelie ca trupul lui Hristos; iar la
Apostoli ca la presbiteriul bisericii.
3 Să iubim și noi pe prooroci, pentru că și ei ne-au condus la
Evanghelie și să nădăjduim în Hristos și să-L așteptăm.
4 În care, de asemenea, crezând, au fost mântuiți în unitatea lui Isus
Hristos; fiind oameni sfinți, vrednici de a fi iubiți și avuți în mirare;
5 Care au primit mărturie de la Isus Hristos și sunt numărați în
Evanghelia nădejdii noastre comune.
6 Dar dacă vă va propovădui cineva Legea iudaică, nu-l ascultaţi;
căci este mai bine să primim doctrina lui Hristos de la unul care a
fost tăiat împrejur, decât iudaismul de la cel care nu a primit.
7 Dar dacă unul sau altul nu vorbesc despre Hristos Isus, ele mi se
par a fi doar ca niște monumente și morminte ale morților, pe care
sunt scrise numai nume de oameni.
8 Fugi deci de artele rele și de cursele prințului acestei lumi; ca nu
cumva vreodată să fii asuprit de viclenia lui să te răcești în caritatea
ta. Dar veniți toți împreună în același loc cu o inimă neîmpărțită.
9 Și Îl binecuvântez pe Dumnezeul meu că am o conștiință bună față
de voi și că nimeni dintre voi nu are cu ce să se laude, nici pe față,
nici în particular, că i-am fost împovărător în mult sau în puțin.
10 Și le doresc tuturor printre care am vorbit, ca să nu se transforme
într-un martor împotriva lor.
11 Căci, deși unii m-ar fi înșelat după trup, totuși duhul, fiind de la
Dumnezeu, nu este înșelat; căci știe și de unde vine și unde merge și
mustră tainele inimii.
12 Am strigat cât eram printre voi; Am vorbit cu glas tare: ai grijă la
episcop, la presbiteriu și la diaconi.
13 Unii au crezut că am spus aceasta ca și cum prevăd dezbinarea
care va avea loc între voi.
14 Dar el este martor al meu, de dragul căruia sunt în legături, că nu
am știut nimic de la nimeni. Dar duhul a vorbit, zicând astfel: Nu
faceți nimic fără episcop;
15 Păstrați-vă trupurile ca temple ale lui Dumnezeu: iubiți unitatea;
Divizii de fugă; Fiți urmașii lui Hristos, așa cum a fost ai Tatălui Său.
16 De aceea, am făcut ce mi se cuvine, ca un om alcătuit spre unitate.
Căci acolo unde este dezbinare și mânie, Dumnezeu nu locuiește.
17 Dar Domnul îi iartă pe toți cei care se pocăiesc, dacă se întorc la
unitatea lui Dumnezeu și la soborul episcopului.
18 Căci mă încred în harul lui Isus Hristos că El vă va elibera de
orice legătură.
19 Cu toate acestea, vă îndemn să nu faceți nimic din ceartă, decât
după învățământul lui Hristos.
20 Pentru că am auzit de unii care spun: dacă nu o găsesc scrisă în
originale, nu voi crede că este scrisă în Evanghelie. Și când am spus:
Este scris; au răspuns la ceea ce le avea în fața în copiile lor corupte.
21 Dar pentru mine Isus Hristos este în locul tuturor monumentelor
nestricate din lume; împreună cu acele monumente neîntinate, crucea
Lui și moartea și învierea și credința care este prin El; prin care
doresc, prin rugăciunile tale, să fiu îndreptățit.
22 Preoții sunt cu adevărat buni; dar mult mai bine este Marele Preot
căruia i s-a încredințat Sfânta Sfintelor; și căruia singur i s-au
încredințat tainele lui Dumnezeu.
23 El este ușa Tatălui; prin care intră Avraam, Isaac și Iacov și toți
profeții; precum şi Apostolii şi biserica.
24 Și toate aceste lucruri tind spre unitatea care este a lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, Evanghelia are unele. ce în ea mult mai presus de
toate celelalte dispense; și anume înfățișarea Mântuitorului nostru,
Domnul Iisus Hristos, patima și învierea lui.
25 Căci profeții preaiubiți s-au referit la El; dar Evanghelia este
desăvârşirea nestricăciunii. De aceea toate împreună sunt bune, dacă
credeți cu dragoste.
CAPITOLUL 3
1 Cu privire la biserica din Antiohia, care este în Siria, mi s-a spus că
prin rugăciunile voastre și prin măruntaiele pe care le aveți față de ea
în Isus Hristos, este în pace; ți se va face, ca biserică a lui Dumnezeu,
să rânduiești vreun diacon să meargă la ei acolo ca ambasador al lui
Dumnezeu; ca să se bucure împreună cu ei când se vor întâlni
împreună și să slăvească numele lui Dumnezeu.
2 Binecuvântat să fie acel om în Isus Hristos, care va fi găsit vrednic
de o asemenea slujire; și voi înșivă veți fi proslăviți.
3 Acum, dacă vreți, nu vă este imposibil să faceți aceasta pentru
harul lui Dumnezeu; precum și celelalte biserici vecine i-au trimis,
niște episcopi, niște preoți și diaconi.
4 Cât despre Filon, diaconul Ciliciei, un om prea vrednic, el încă îmi
slujește în cuvântul lui Dumnezeu: împreună cu Rheus din
Agathopolis, un om deosebit de bun, care m-a urmat chiar și din Siria,
fără să privească viața lui: de asemenea să vă mărturisească.
5 Și eu însumi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine că îi primești
așa cum te va primi Domnul pe tine. Dar pentru cei care i-au
dezonorat, să fie iertați prin harul lui Isus Hristos.
6 Vă salută dragostea fraților care sunt la Troa; de unde și acum scriu
de Burrhus, care a fost trimis împreună cu mine de cei din Efes și
Smirna, din pricina respectului.
7 Domnul nostru Isus Hristos să-i cinstească; în care ei nădăjduiesc,
atât în trup, cât și în suflet, și în duh; în credință, în dragoste, în
unitate. Adio în Hristos Isus nădejdea noastră comună.

More Related Content

Similar to Romanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt
29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt
29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-ntDraghicescu Daniela
 
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...
Stea emy
 
Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata biserică
Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata bisericăCuvântul lui Dumnezeu despre adevărata biserică
Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata biserică
billydeana
 
Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...
Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...
Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...
Stea emy
 
Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata
Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata
Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata
Vasile Danci Moroşanu
 
Epistola lui Pavel către Laodicieni
Epistola lui Pavel către LaodicieniEpistola lui Pavel către Laodicieni
Epistola lui Pavel către Laodicieni
Fotbal Joc la Performanta
 
Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...
Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...
Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...
Stea emy
 
Epistola lui Barnaba
Epistola lui BarnabaEpistola lui Barnaba
Epistola lui Barnaba
Fotbal Joc la Performanta
 
Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)
Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)
Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)
Stea emy
 
Romanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Romanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfRomanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Romanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)
Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)
Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)
Stea emy
 
Ultima victorie
Ultima victorieUltima victorie
Ultima victorie
Zguduirea Adventismului
 
Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...
Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...
Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...
Stea emy
 
Romanian - Second and Third John.pdf
Romanian - Second and Third John.pdfRomanian - Second and Third John.pdf
Romanian - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Stea emy
 
Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecime
Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecimeUcenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecime
Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecimeanabaptistul
 
Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...
Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...
Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...
Stea emy
 
Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)
Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)
Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)
Stea emy
 

Similar to Romanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt
29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt
29762887 apocalipsa-sfantului-ioan-teologul-nt
 
1. Trairea Evangheliei
1. Trairea Evangheliei1. Trairea Evangheliei
1. Trairea Evangheliei
 
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Galateni a Sfântului ap...
 
Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata biserică
Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata bisericăCuvântul lui Dumnezeu despre adevărata biserică
Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata biserică
 
Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...
Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...
Acatistul Sfintei mucenițe Teodosia, fecioara din Tir (s.v. 29 mai / s.n. 11 ...
 
Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata
Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata
Sf. Grigorie de Nyssa - Despre nevointa cea adevarata
 
Epistola lui Pavel către Laodicieni
Epistola lui Pavel către LaodicieniEpistola lui Pavel către Laodicieni
Epistola lui Pavel către Laodicieni
 
Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...
Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...
Acatistul cuviosului părinte Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni...
 
Epistola lui Barnaba
Epistola lui BarnabaEpistola lui Barnaba
Epistola lui Barnaba
 
Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)
Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)
Sfintele cuvioase Pelaghia († 457) şi Taisia († 340) (8 octombrie)
 
Romanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Romanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfRomanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Romanian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)
Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)
Sfântul mucenic Diomid din Tars, Turcia († 303) (16 august)
 
Ultima victorie
Ultima victorieUltima victorie
Ultima victorie
 
Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...
Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...
Sfântul ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei (s.n. 22 aprilie / ...
 
Romanian - Second and Third John.pdf
Romanian - Second and Third John.pdfRomanian - Second and Third John.pdf
Romanian - Second and Third John.pdf
 
Traian Dorz: Credinta incununata
Traian Dorz: Credinta incununataTraian Dorz: Credinta incununata
Traian Dorz: Credinta incununata
 
Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu apostolii (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
 
Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecime
Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecimeUcenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecime
Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de cincizecime
 
Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...
Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...
Acatistul Sfintei cuvioase Eufrosina din Alexandria (25 septembrie şi 15 feb...
 
Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)
Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)
Acatistul Sfintei muceniţe Perpetua (s.v. 1 februarie / s.n. 14 februarie)
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Recently uploaded

Tong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdf
Dharmakaya
 
Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos (s.v. 13 iunie...
Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos  (s.v. 13 iunie...Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos  (s.v. 13 iunie...
Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos (s.v. 13 iunie...
Stea emy
 
Tong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdf
Dharmakaya
 
Înălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării DomnuluiÎnălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării Domnului
Stea emy
 
Tong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdf
Dharmakaya
 
Tong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdf
Dharmakaya
 
Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...
Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...
Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...
Stea emy
 
Tong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptx
Tong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptxTong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptx
Tong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptx
Dharmakaya
 
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...
Stea emy
 
Înălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina Înălţării
Înălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina ÎnălţăriiÎnălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina Înălţării
Înălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina Înălţării
Stea emy
 
Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...
Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...
Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...
Stea emy
 
Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...
Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...
Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...
Stea emy
 
Tong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdf
Dharmakaya
 
Înălţarea Domnului - Acatistul Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Acatistul Înălţării DomnuluiÎnălţarea Domnului - Acatistul Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Acatistul Înălţării Domnului
Stea emy
 
Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...
Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...
Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...
Stea emy
 
Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)
Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)
Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)
Stea emy
 

Recently uploaded (16)

Tong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 2 (prezentare curs).pdf
 
Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos (s.v. 13 iunie...
Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos  (s.v. 13 iunie...Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos  (s.v. 13 iunie...
Canon de rugăciune către Sfânta muceniţă Achilina din Biblos (s.v. 13 iunie...
 
Tong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 4 (prezentare curs).pdf
 
Înălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării DomnuluiÎnălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Canonul înainte-prăznuirii Înălţării Domnului
 
Tong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 3 (prezentare curs).pdf
 
Tong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 6 (prezentare curs).pdf
 
Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...
Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...
Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altui mucenic Iustin şi a cel...
 
Tong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptx
Tong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptxTong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptx
Tong Len - Lectia 1 (prezentare curs).pptx
 
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Iustin martirul şi filosoful, a altu...
 
Înălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina Înălţării
Înălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina ÎnălţăriiÎnălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina Înălţării
Înălţarea Domnului - Pr. Teofil Părăian despre Taina Învierii şi Taina Înălţării
 
Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...
Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...
Sfânta fecioară şi muceniţă Achilina din Biblos, Fenicia (s.v. 13 iunie / s.n...
 
Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...
Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...
Înălţarea Domnulu - Canoane la praznicul Înălţării Domnului şi Mântuitorului ...
 
Tong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdfTong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdf
Tong Len - Lectia 5 (prezentare curs).pdf
 
Înălţarea Domnului - Acatistul Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Acatistul Înălţării DomnuluiÎnălţarea Domnului - Acatistul Înălţării Domnului
Înălţarea Domnului - Acatistul Înălţării Domnului
 
Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...
Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...
Sfântul cuvios Visarion din Egipt, făcătorul de minuni (s.v. 6 iunie / s.n. 1...
 
Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)
Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)
Acatistul Sfântului mucenic Iustin, filosoful (s.v.1 iunie / s.n. 14 iunie)
 

Romanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

 • 1. Epistola lui Ignatie către Philadelphiens CAPITOLUL 1 1 Ignatie, care este numit și Teofor, la Biserica lui Dumnezeu Tatăl și la Domnul nostru Iisus Hristos, care este în Filadelfia în Asia; care a dobândit milă, fiind fixat în concorda lui Dumnezeu și bucurându-se în veci de patima Domnului nostru și împlinindu-se în toată mila prin învierea Lui; bucurie; mai ales dacă sunt în unitate cu episcopul și cu preoții care sunt cu el și cu diaconii numiți după mintea lui Isus Hristos; pe care l-a aşezat după voia Sa în toată fermitatea prin Duhul Său Sfânt: 2 Pe care îl cunosc episcopul, a obținut acea mare slujire între voi, nu de la sine, nici de oameni, nici din slavă deșartă; ci prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Isus Hristos. 3 A cărui moderație o admir; care prin tăcerea lui este în stare să facă mai mult decât alții cu toată vorbăria lor zadarnică. Căci el este potrivit pentru porunci, ca harpa pentru coardele ei. 4 De aceea sufletul meu socotește mintea lui către Dumnezeu cea mai fericită, știind că este roditoare în toată virtutea și desăvârșită; plin de consecvență, liber de patimă și după toată cumpătarea Dumnezeului celui viu. 5 De aceea, după cum se cuvine copiilor atât ai luminii, cât și ai adevărului; fugi de diviziuni și de doctrinele false; dar acolo unde este păstorul vostru, acolo urmați ca niște oi. 6 Căci sunt mulți lupi care par vrednici de credință, cu o plăcere falsă, îi conduc captivi pe cei care aleargă în calea lui Dumnezeu; dar în concordie nu vor găsi loc. 7 Ferește-te deci de ierburile rele, pe care Isus nu le îmbracă; pentru că așa nu sunt plantația Tatălui. Nu că am găsit vreo dezbinare între voi, ci mai degrabă tot felul de curăție. 8 Căci toţi cei ce sunt de la Dumnezeu şi de la Isus Hristos, sunt şi cu episcopul lor. Și toți cei care se vor întoarce cu pocăință în unitatea bisericii, chiar și aceștia vor fi slujitori ai lui Dumnezeu, ca să trăiască conform lui Isus. 9 Nu vă înşelaţi, fraţilor; dacă îl urmează cineva pe cel care face o schismă în biserică, nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă cineva umblă după orice altă părere, nu este de acord cu patima lui Hristos. 10 De aceea, străduiți-vă să vă împărtășiți cu toții din aceeași sfântă Euharistie. 11 Căci este un singur trup al Domnului nostru Isus Hristos; și un pahar în unitatea sângelui Lui; un altar; 12 După cum este un singur episcop, împreună cu presbiteriul său și diaconii tovarășii mei, pentru ca orice veți face, să faceți după voia lui Dumnezeu. CAPITOLUL 2 1 Frații mei, dragostea pe care o am față de voi mă face cu atât mai mare; și având o mare bucurie în tine, mă străduiesc să te asigur împotriva primejdiei; sau mai degrabă nu eu, ci Iisus Hristos; de care fiind legat mă tem cu atât mai mult, ca fiind încă pe cale de suferință. 2 Dar rugăciunea voastră către Dumnezeu mă va desăvârși, ca să ajung la acea parte care mi-a fost încredințată prin mila lui Dumnezeu: să fug către Evanghelie ca trupul lui Hristos; iar la Apostoli ca la presbiteriul bisericii. 3 Să iubim și noi pe prooroci, pentru că și ei ne-au condus la Evanghelie și să nădăjduim în Hristos și să-L așteptăm. 4 În care, de asemenea, crezând, au fost mântuiți în unitatea lui Isus Hristos; fiind oameni sfinți, vrednici de a fi iubiți și avuți în mirare; 5 Care au primit mărturie de la Isus Hristos și sunt numărați în Evanghelia nădejdii noastre comune. 6 Dar dacă vă va propovădui cineva Legea iudaică, nu-l ascultaţi; căci este mai bine să primim doctrina lui Hristos de la unul care a fost tăiat împrejur, decât iudaismul de la cel care nu a primit. 7 Dar dacă unul sau altul nu vorbesc despre Hristos Isus, ele mi se par a fi doar ca niște monumente și morminte ale morților, pe care sunt scrise numai nume de oameni. 8 Fugi deci de artele rele și de cursele prințului acestei lumi; ca nu cumva vreodată să fii asuprit de viclenia lui să te răcești în caritatea ta. Dar veniți toți împreună în același loc cu o inimă neîmpărțită. 9 Și Îl binecuvântez pe Dumnezeul meu că am o conștiință bună față de voi și că nimeni dintre voi nu are cu ce să se laude, nici pe față, nici în particular, că i-am fost împovărător în mult sau în puțin. 10 Și le doresc tuturor printre care am vorbit, ca să nu se transforme într-un martor împotriva lor. 11 Căci, deși unii m-ar fi înșelat după trup, totuși duhul, fiind de la Dumnezeu, nu este înșelat; căci știe și de unde vine și unde merge și mustră tainele inimii. 12 Am strigat cât eram printre voi; Am vorbit cu glas tare: ai grijă la episcop, la presbiteriu și la diaconi. 13 Unii au crezut că am spus aceasta ca și cum prevăd dezbinarea care va avea loc între voi. 14 Dar el este martor al meu, de dragul căruia sunt în legături, că nu am știut nimic de la nimeni. Dar duhul a vorbit, zicând astfel: Nu faceți nimic fără episcop; 15 Păstrați-vă trupurile ca temple ale lui Dumnezeu: iubiți unitatea; Divizii de fugă; Fiți urmașii lui Hristos, așa cum a fost ai Tatălui Său. 16 De aceea, am făcut ce mi se cuvine, ca un om alcătuit spre unitate. Căci acolo unde este dezbinare și mânie, Dumnezeu nu locuiește. 17 Dar Domnul îi iartă pe toți cei care se pocăiesc, dacă se întorc la unitatea lui Dumnezeu și la soborul episcopului. 18 Căci mă încred în harul lui Isus Hristos că El vă va elibera de orice legătură. 19 Cu toate acestea, vă îndemn să nu faceți nimic din ceartă, decât după învățământul lui Hristos. 20 Pentru că am auzit de unii care spun: dacă nu o găsesc scrisă în originale, nu voi crede că este scrisă în Evanghelie. Și când am spus: Este scris; au răspuns la ceea ce le avea în fața în copiile lor corupte. 21 Dar pentru mine Isus Hristos este în locul tuturor monumentelor nestricate din lume; împreună cu acele monumente neîntinate, crucea Lui și moartea și învierea și credința care este prin El; prin care doresc, prin rugăciunile tale, să fiu îndreptățit. 22 Preoții sunt cu adevărat buni; dar mult mai bine este Marele Preot căruia i s-a încredințat Sfânta Sfintelor; și căruia singur i s-au încredințat tainele lui Dumnezeu. 23 El este ușa Tatălui; prin care intră Avraam, Isaac și Iacov și toți profeții; precum şi Apostolii şi biserica. 24 Și toate aceste lucruri tind spre unitatea care este a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Evanghelia are unele. ce în ea mult mai presus de toate celelalte dispense; și anume înfățișarea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, patima și învierea lui. 25 Căci profeții preaiubiți s-au referit la El; dar Evanghelia este desăvârşirea nestricăciunii. De aceea toate împreună sunt bune, dacă credeți cu dragoste. CAPITOLUL 3 1 Cu privire la biserica din Antiohia, care este în Siria, mi s-a spus că prin rugăciunile voastre și prin măruntaiele pe care le aveți față de ea în Isus Hristos, este în pace; ți se va face, ca biserică a lui Dumnezeu, să rânduiești vreun diacon să meargă la ei acolo ca ambasador al lui Dumnezeu; ca să se bucure împreună cu ei când se vor întâlni împreună și să slăvească numele lui Dumnezeu. 2 Binecuvântat să fie acel om în Isus Hristos, care va fi găsit vrednic de o asemenea slujire; și voi înșivă veți fi proslăviți. 3 Acum, dacă vreți, nu vă este imposibil să faceți aceasta pentru harul lui Dumnezeu; precum și celelalte biserici vecine i-au trimis, niște episcopi, niște preoți și diaconi. 4 Cât despre Filon, diaconul Ciliciei, un om prea vrednic, el încă îmi slujește în cuvântul lui Dumnezeu: împreună cu Rheus din Agathopolis, un om deosebit de bun, care m-a urmat chiar și din Siria, fără să privească viața lui: de asemenea să vă mărturisească. 5 Și eu însumi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine că îi primești așa cum te va primi Domnul pe tine. Dar pentru cei care i-au dezonorat, să fie iertați prin harul lui Isus Hristos. 6 Vă salută dragostea fraților care sunt la Troa; de unde și acum scriu de Burrhus, care a fost trimis împreună cu mine de cei din Efes și Smirna, din pricina respectului. 7 Domnul nostru Isus Hristos să-i cinstească; în care ei nădăjduiesc, atât în trup, cât și în suflet, și în duh; în credință, în dragoste, în unitate. Adio în Hristos Isus nădejdea noastră comună.