SlideShare a Scribd company logo
Nøkkelen til suksess


                     VELKOMMEN!
            Nøkkelen til
            suksess
              - finn vinnerne!
                           Profiles verktøy i praksis

Profiles International Denmark
            Norway         -1-                 © 2010
Nøkkelen til suksess
                 125 land og 32 språk
Profiles International Denmark
            Norway    -2-           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 Referanseuttalelser

   Virksomheten Profiles
Profiles International Denmark
            Norway        -3-          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 Validitet på ProfileXT

   AGA studie
Profiles International Denmark
            Norway     -4-               © 2010
Nøkkelen til suksess


                 PROFILES INTERNATIONAL

   Virksomheten Profiles
   I 1991 grunnla Bud Haney og Jim Sirbasku
   Profiles International, Inc., som i dag er verdens
   største og den mest førende virksomhet innenfor
   utvikling og salg av arbeidsmarkedsrelaterte
   vurderingsverktøy.

   Profiles International, som har hovedkvarter i
   Texas, betjener sammen med sine over 2.000
   partnere omkring 45.000 kunder i 125 land.
   Profiles International Nordic Group (PING), som
   har hovedkontor i Oslo, representerer Profiles i
   Danmark, Finland, Norge, Polen, Sverige og
   Russland.

   Med base i Oslo gir det norske selskapet service
   til norske kunder - sammen med sine autoriserte
   partnere – over hele landet.


Profiles International Denmark
            Norway         -5-           © 2010
Nøkkelen til suksess


                        HVORFOR?

    Det er så innlysende!

    Hvorfor bruke vurderingsverktøy?
    Fordi 2 ut av 3 nyansatte skuffer, og 2 ut av 3 ansatte vil heller arbeide et annet sted. Fordi
    95% vil overdrive for å få en jobb og fordi 80 % av all medarbeiderturnover faktisk kan
    unngås. Fordi tilpassede treningsprogrammer maksimerer den enkelte deltagers re-
    sultater, utvikler bedre ledere, aksellerer teamresultater og gir et varsel til toppledelsen om
    potensielle problemer, hvis ledernes mål ikke er sammenfallende med organisasjonens.
    Og fordi det forbedrer din kundeservice og minsker frustrasjoner og personkonflikter.

    Hvorfor bruke Profiles?
    Fordi vår teknologi, kundeservice, presisjon og prissetting
    har gjort oss til verdens førende virksomhet innenfor
    vurderingsverktøyer. Vi tilbyr en bedre teknologi, den
    mest presise informasjon og den beste verdi for
    markedet. De organisasjoner, som får størst suksess er
    dem, som forstår å maksimere sin investering gjennom
    den menneskelige kapital – i deres medarbeidere. Vi ber
    kun om 10 % tillit. De resterende 90 % vinner vi gjennom
    resultater!
Profiles International Denmark
            Norway            -6-                       © 2010
Nøkkelen til suksess                 PROFILES UNDERSØKELSE

   spørsmål 1              Strukturert  Pers. test   Personlig
   Base: 228 virksomheter        intervju   + intervju   samtale
   Hvilken metode bruker dere ved
   rekruttering av nye medarbeidere?  40%       23%      37%
   spørsmål 2              Det gjør    Rekrutte-   En kombi-
   Base: 223 virksomheter         vi selv    ringsfirma   nasjon

   Hvem utfører deres rekruttering?
                      46%        1%      53%
   spørsmål 3              Vi tester og  Vi bruker en  Vi har ing-
   Base: 228 virksomheter        får svaret   jobbeskriv.  en analyse
   Hvordan analyserer dere kravene
   til hvilken personlighet en kandidat
   skal ha for å få suksess i jobben?
                      19%       54%      27%


Profiles International Denmark
            Norway         -7-                    © 2010
Nøkkelen til suksess                 PROFILES UNDERSØKELSE

         spørsmål 4
                              Ja      Nei
         Base: 227 virksomheter
         Bruker dere kontinuerlig medarbei-
         derutvikling?              92%      8%
         spørsmål 5               Metodisk    Mage-
         Base: 227 virksomheter         evaluering   følelse
         Hvordan måler dere om dere har
         funnet rett person til jobben?     52%      48%
         spørsmål 6                Meget     Ikke
         Base: 228 virksomheter         interessant  interessant
         Er en metode, som forbedrer re-
         sultatet med 10-20% interessant?    38%      62%

   La oss se på din virksomhets muligheter for å øke bunnlinjen!

Profiles International Denmark
            Norway           -8-                      © 2010
Nøkkelen til suksess


                      DERFOR PROFILEXT


   Når er en medarbeider
           en top performer?


                              :
    ”Førsteklasses medarbeidere matcher jobben … det er ikke
    erfaringer eller en universitetsgrad eller andre aksepterte
    faktorer … det henger sammen med, om du passer til jobben”
                                          16%
Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5.
Profiles International Denmark
            Norway                   -9-                             © 2010
Nøkkelen til suksess


                 NØKKELEN TIL SUKSESS

    Hvorfor medarbeiderne er nøkkelen til
           virksomhetens lønnsomhet
    Den mest omfattende forskning noensinne, gjennomført av Smith og
    Hunter, viser en 3-deling av arbeidsstyrken. Hvordan fordeler dine
    medarbeidere seg?

    ”Non-producers” Gjennomsnittlig ”Top performers”
               e
          Minst                    Mest
         produktive                 produktive
         medarbeidere                medarbeidere
                    68%
             16%    68%          16%
                 Alle medarbeidere 100%Profiles International Denmark
            Norway          - 10 -                 © 2010
Nøkkelen til suksess


                 NØKKELEN TIL SUKSESS

    www.profilesinternational.no


                        Aktiver
                        Media Center
                        Velg
                        Gratis økonomisk analyse
Profiles International Denmark
            Norway     - 11 -                © 2010
Nøkkelen til suksess


                  SLIK GJØR DE FLESTE

       når de rekrutterer nye medarbeidere

                 Profiles undersøkelse viser at kun 37% har en
                 samtale med kandidaten
                 40% gjennomfører et strukturert intervju
                 77% gjennomfører ikke en personlighetstest
                 Miller-Heimans undersøkelse viser at 72% av alle
                 salgsledere ikke har en effektiv rekrutterings-
                 prosess for å finne de riktige personer


            Miller-Heimans resultater er nesten
            identiske med Profiles’ resultater


Profiles International Denmark
            Norway          - 12 -                © 2010
Nøkkelen til suksess


                 TRADISJONELL REKRUTTERING

    Jo mere riktig informasjon jo større
            sannsynlighet for suksess!
       100%
                                Sannsynligheten for å
                                ansette en top performer
                                med tradisjonelle metoder
                                er 26%.
                                Opp til 77% sier at de
                                bruker tradisjonelle
        50%                       metoder!

                                En test, som kun måler en
                                persons atferdstrekk, øker
                         38%
                                sannsynligheten til 38%.
                   26%     + person-   Kun 23% sier, at de
                     +
                          lighet    bruker en personlig-
             16%            og
             Intervju
                  referanse-
                          atferd
                                hetstest!
         0%          sjekk
                                   Sannsynlighet for å ansette en top performer  Hvordan øker vi sannsynligheten for å ansette en top performer?
Profiles International Denmark
            Norway                - 13 -                               © 2010
Nøkkelen til suksess


                 TRADISJONELL REKRUTTERING

      Mange virksomheter opplever


   lav produktivitet, høyt syke-
   fravær og høy medarbeider-          Hvor lang tid går det, før
                          den nyansatte er en del
   omsetning.
                          av den ”grå masse”?
   Hva er årsaken til denne
   situasjonen?
   Forskning viser, at dårlig
   jobbtilpasning fører til syk-
   dom og oppsigelser!
Profiles International Denmark
            Norway       - 14 -                   © 2010
Nøkkelen til suksess                 HVORDAN MÅLER VI

      om det er ”rett person i rett jobb”?


                   Profiles undersøkelse viser, at:
                   • 27 % ikke har noe system til å
                    måle, om de har fått ”den riktige
                    person i den rette jobben”
                   • 54 % sier, at de vurderer kandi-
                    daten ift. stillingsbeskrivelsen
                   • Kun 19 % sier, at de har et
                    system til å måle, om de har fått
                    den riktige person
Profiles International Denmark
            Norway     - 15 -                 © 2010
Nøkkelen til suksess


                      DERFOR PROFILEXT

   Plasser den riktige person
            i den rette stilling

                              :
    ”Førsteklasses medarbeidere matcher jobben … det er ikke erfaringer
    eller en universitetsgrad eller andre aksepterte faktorer … det henger
    sammen med, om du passer til jobben.”


      Kan håndtere de mentale utfordringer, som er i stillingen
      Er komfortabel med de mennesker, de skal arbeide sammen med
      Liker arbeidet og er motivert for å utføre det

           Hva skjer, hvis du ikke plasserer
           den riktige personen i den rett stilling?

Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5.
Profiles International Denmark
            Norway                   - 16 -                           © 2010
Nøkkelen til suksess


                         DERFOR PXT

    Jo mer riktig informasjon, jo større
            sannsynlighet for suksess!
       100%
                                                    75%
                                          66%
        50%
                                 54%

                         38%
                   26%     + person-
                          lighet            +interesser
             16%    + sjekk     og    + mentale       og        + jobb-
             Intervju  referanser   atferd    evner      motivasjon      match
         0%
                                   Sannsynlighet for å ansette en top performer
Profiles International Denmark
            Norway                - 17 -                               © 2010
Nøkkelen til suksess


                    FORSKNINGEN BAK
 Egenskap?         Non-producers  Gjennomsnittlige   Top performers


 Hvor mange?          16%       68%         16%


 Fordeling        2,5  4,5  9,0 15,0 19,0 19,0 15,0 9,0   4,5  2,5


 Standard TEN        1  2  3  4  5     6  7  8   9  10


Profiles International Denmark
            Norway           - 18 -                    © 2010
Nøkkelen til suksess


                  OPPBYGNINGEN AV PXT
    PXT måler følgende:      1  2    3  4   5      6  7  8  9   10
    Læringsindeks (beregnes)
    Verbal ferdighet                  77 spørsmål

    Verbal resonnering
    Numerisk ferdighet            Tenkemåte   ”Kan”
    Numerisk resonnering

    Energinivå

    Gjennomslagskraft
    Omgjengelighet
                              182 spørsmål
    Medgjørlighet
    Innstilling

    Besluttsomhet
                        Atferdstrekk ”Hvordan”
    Imøtekommenhet
    Uavhengighet

    Objektiv vurdering

    Salg / påvirkning

    Økonomi / finans                  55 spørsmål

    Personlig service
    Teknologiske            Yrkesinteresser    ”Vil”
    Mekaniske
    Kreative / nyskapende

Profiles International Denmark
            Norway         - 19 -                       © 2010
Nøkkelen til suksess                 PROFILES UNDERSØKELSE


         Spørsmål 5                Metodisk  Magefølelse
         Base: 227 virksomheter          evaluering
         Hvordan måler dere om dere har
         funnet den rette person til jobben?   52%      48%

               48% sier, at de bruker
              ”magefølelsen” når de skal
             vurdere, om de har funnet den
               rette person til jobben!Profiles International Denmark
            Norway          - 20 -                     © 2010
Nøkkelen til suksess


                 DERFOR PROFILEXT

  Når du ansetter eller forfremmer en person
 er det dette du ser       men dette får du  - med høy risiko!


 Når du har sjekket fortiden og undersøkt nåtiden mangler du kun                 JOBBMATCH
Profiles International Denmark
            Norway       - 21 -             © 2010
Nøkkelen til suksess


                   JOBBMATCH – HVORDAN?

    Utviklingen av Jobbmønstre


   1 danne jobbmønstret for stillingen. performance! da
     Bruk resultatene fra minst 3 top performers til å
                      Absolutt best,
    grunnlaget jo er dokumentert top
   2 ne med minst 1 JAU for å danne jobbmønstret.
      Er det kun 1 top performer kan du kombinere den-

                               1
                               3
    3  Er det ingen top performers kan du danne job-
      mønstret på bakgrunn av minst 1 JAU.
                               2      JobbAnalyseUnderskelsen (JAU) består av 57 spørsmål, som
      avdekker kravene til stillingen. JAU besvares av den/dem, som
       kjenner stillingen (dog ikke av den, som innehar stillingen).
Profiles International Denmark
            Norway                 - 22 -           © 2010
Nøkkelen til suksess


                    PASSER – PASSER IKKE!

        TENKEMÅTE             ATFERDSTREKK              INTERESSER
      Kan den mentale utfordring klares?  Er personen komfortabel med jobben?  Er personen motivert for jobben?
         - vi måler 4 faktorer         - vi måler 9 faktorer       - vi måler 6 faktorer


  STEN
        Læringsindeks              Energinivå            Foretagsomhed           %

  1                                          Sjenerelt uinteresseret i
      Beregnet evne til          Måler tendens til rast-
                         Tålmodig, metodisk og god       Måler interesse for
                                            ”entreprenørvirksomhet”.
  2   læring, resonnering og         ”avslutter”. Kan bli oppfattet
                         løshet, aktivitet, ær-       Liker ikke ”gi-og ta”-delenav
                                           ledelse, påvirkning av       16
       problemløsning           gerrighet,eller avslappet
                         som doven effektivitet        andre samt presenta-
                                               en forhandling.
  3
                           og tidsforbruk          sjon av nye ideer og
  4                                              planer

  5
                                                             68
  6
  7
  8
                         Selvstarter, risikovillig, søker   Interesse for ledelse, overtal-
  9                       utfordringer, travel. Kan ha    else av andre, anerkjennelse
                                                             16
             1L           problemer med å styre tiden     og status samt ”entreprenør-
  10                             sin               virksomhet”  Definer jobben – mål personen – match jobb og person- forutse suksess!

Profiles International Denmark
            Norway                  - 23 -                          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 JOBMATCH – HVORDAN?

    Forutdefinerte Jobbmønstre


     Velg mellom
      mer enn
     2.000 jobb-
      mønstre
      laget av
       andre
Profiles International Denmark
            Norway      - 24 -           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 JOBBMATCH – HVORDAN?

    Utvikling av Jobbprofiler
                    Læringsindeks    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                    Verbal ferdighet  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                   Verbal resonnering  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                   Numerisk ferdighet  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                  Numerisk resonnering  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

   De grønne scor-          Energinivå    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10


   ingene definerer
                   Gjennomslagskraft   1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                    Omgjengelighet   1  2  3  4  5  6  7  8   9  10
   jobbmønsteret,          Medgjørlighet   1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

   og dermed              Innstilling   1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

   kravene til           Besluttsomhet    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                   Imøtekommenhet    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10
   jobben.              Uavhengighet    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                   Objektiv vurdering  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                    Salg/påvirkning   1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                    Økonomi/admin    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                   Personlig service  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                     Teknologisk    1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                     Mekanisk     1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                   Kreativ/nyskapende  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10

                  Jobbmønster kalles også for Jobmatch pattern og er et Profiles varemerke.
Profiles International Denmark
            Norway               - 25 -                            © 2010
Nøkkelen til suksess


                 JOBBMATCH – HVORDAN?

    Slik brukes Jobbmønstrene
                   Læringsindeks    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Verbal ferdighet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Verbal resonnering  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Numerisk ferdighet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Numerisk resonnering  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                    Energinivå    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Gjennomslagskraft   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


  God                Omgjengelighet

                   Medgjørlighet
                             1

                             1
                               2

                               2
                                  3

                                  3
                                    4

                                    4
                                       5

                                       5
                                         6

                                         6
                                            7

                                            7
                                              8

                                              8
                                                 9

                                                 9
                                                   10

                                                   10jobbmatch
                    Innstilling   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Besluttsomhet    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Imøtekommenhet    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Uavhengighet    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Objektiv vurdering  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Salg/påvirkning   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Økonomi/admin    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Personlig service  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                    Teknologisk    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                    Mekanisk     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Kreativ/nyskapende  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Jobbmønster kalles også for Jobbmatch pattern og er et Profiles varemerke.
Profiles International Denmark
            Norway              - 26 -                            © 2010
Nøkkelen til suksess


                 JOBBMATCH – HVORDAN?

    Slik brukes Jobbmønstrene
                  Læringsindeks    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Verbal ferdighet   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Verbal resonnering  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Numerisk ferdighet  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Numerisk ressonering  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Energinivå    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Gjennomslagskraft   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


 Tvilsom             Omgjengelighet

                  Medgjørlighet
                            1

                            1
                              2

                              2
                                 3

                                 3
                                   4

                                   4
                                     5

                                     5
                                       6

                                       6
                                         7

                                         7
                                           8

                                           8
                                             9

                                             9
                                               10

                                               10jobbmatch
                   Innstilling    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Besluttsomhet    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Imøtekommenhet    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Uavhengighet    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Objektiv vurdering  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Salg/påvirkning   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Økonomi/admin    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                  Personlig service  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Teknologisk    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                   Mekanisk     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

                 Kreativ/nyskapende  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Profiles International Denmark
            Norway              - 27 -                        © 2010
Nøkkelen til suksess


                 UTVIKLING AV JOBBPROFILER

    Utvikling av Jobbmønstre

    Den beste metoden er:
    1. Pek ut minst 3 nåværende top performers
     i den gjeldende stilling.
       Valid
         Vurdering
    2. Be dem gjennomføre vurderingen.

    3. Lag en ”kloning” av dem ved å sammenkjøre
     deres testresultater i et jobbmønster.

  Men hvordan ”utpeker” man en top performer?


Profiles International Denmark
            Norway       - 28 -           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 IMPLEMENTERING & BENCHMARKS                         3    Identifiser dine top performers

    Mål medarbeideren kvantitativt1
    Sett opp målbare, objektive kriterier som f.eks. realisert omsetning,
    budsjettoppnåelse, kundetilfredshet, kundebesøk pr. dag.
       Valid
      Vurdering
    Mål medarbeideren kvalitativt1
    Sett opp ”myke” kriterier som f. eks samarbeidsevne, lojalitet, selv-
    stendighet, lagspiller.

    Vurder hver enkelt medarbeider - i begge tilfelle scorer top per-
    formers høyest! Husk å kvalitetssikre dine kriterier, slik at disse
    alltid avspeiler top performance i den gjeldende stilling.
1 Du kan laste ned maler under ”Hjelpeverktøy” i login-zonen på www.profilesinternational.no.
Profiles International Denmark
            Norway                   - 29 -                  © 2010
Nøkkelen til suksess


                 UTVIKLING AV JOBBPROFILER
   login-sonen/Hjelpeverktøy

  Husk dato – jobbmønstre skal
  revurderes hver 6. til 12. måned             29. mars 2014


  Stillingsbetegnelsen skal selv-           Salgskonsulent, it-hardware
  følgelig være den samme for alle
   Sett inn navnene på dine ”top              Jens  Per  Lis  Ole  Mie   Rita
   performer” kandidater        Oppringt pr. time   2  5    1  1   6    6
                     Kundebesøk pr. dag   1  4    2  3   4    3
                     Budsjettoppnåelse   1  4    1  1   5    5
   Sett opp dine målbare kriterier
   og vurder så hver enkelt kandidat   Summer
   Dine top performers scorer høyest             4   13  4   5   15   14
     Du er velkommen til å bruke
        våre maler som
     inspirasjonskilde når/hvis
       du utvikler dine egneProfiles International Denmark
            Norway         - 30 -                           © 2010
Nøkkelen til suksess


                     HVORFOR PROFILEXT?

   Jobbmatch har dokumentert effekt
   “Personer, som var blitt matchet til stillingen utførte etter 6
   måneder statistisk sett jobben betydelig bedre enn de personer
   som ikke var blitt matchet … etter 14 måneder var forskjellene
   enda større, og de fortsatte med å øke.”

    Ansettelsesopphør etter                       Uten jobbmatch Med jobbmatch

    6 måneder (industri m/høy medarb.turnover)                  46%          24%
    14 måneder (industri m/høy medarb.turnover)                  57%          28%
    6 måneder (industri m/lav medarb.turnover)
                                           25%           5%
    14 måneder (industri m/lav medarb.turnover)
                                           34%           8%
    Kun én konklusjon: Med jobbmatch blir medarbeiderne lengere i stillingen!


    DET ER GOD ØKONOMI FOR BEDRIFTEN Å FINNE ”RETT PERSON I
    RETT JOBB” – TRENE OG LEDE DEM RIKTIG

Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5.
Profiles International Denmark
            Norway                   - 31 -                           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 HVORFOR PROFILEXT?                     2    Vår erfaring har vist
    at de beste medarbeiderne – top performers – produserer dob-
    belt så mye som kollegaer i samme stilling, som ikke passer til
    jobben, og dermed ikke trives. Vi kaller det 2-1-regelen.

        Sjansene er store for at opp mot 66% av ditt firmas
        beslutninger om ansettelser i løpet av de nærmeste
        12 måneder vil vise seg å være feilansettelser.
                                  Peter Drucker
                         Managementkonsulent og forfatter


       Du har to måter å sikre top performance på:
       1) Plasser riktig medarbeider i rett jobb
       2) Tren og veiled medarbeideren


Profiles International Denmark
            Norway      - 32 -                      © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4    Du kan generere i alt 13 rapporter
    potw: vurderingsportal/søk/rapportering

    Plasseringsrapport
    Personlig rapport
    Veilederrapport
    Rapport for karriereplanlegging
    Sammdragsrapport jobbprofil
    Grafisk sammendrag
    Personlig graf
    Plasseringsrapport salg (Sales)
    Salgslederrapport (Sales)
    potw: vurderingportal/produktalternativer

    Kandidatmatching
    potw: jobbmønsterportal/søk/rapportering
    Jobbanalyserapport
    Jobbmønstergraf
    Jobbmønsterbeskrivelse

Profiles International Denmark
            Norway            - 33 -        © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE                     4
  Plasserings-
  rapport
  ”Generell oversikt” gir en generell
  beskrivelse av resultatene oppnådd
  på hver enkelt skala i alle tre delene.
  De oppgitte scorene er utregnet i
  forhold til den arbeidende befolkning
  som helhet og ikke i forhold til noe
  spesifikt jobbmønster.
  Finnes også i Veiledningsrapport og
  Sammendragssrapport jobbprofil.                            Jobbkravet   Kandidatens
                            er definert i  realiserte
                            jobbmønster    resultat
Profiles International Denmark
            Norway         - 34 -                       © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Plasserings-
   rapport
   Avsnittet ”Intervjuspørsmål”
   brukes ofte i rekrutteringsproses-
   sen.

   Det gis forslag til hva det bør
   fokuseres på og hvilke spørsmål
   som kan stilles under intervjuet.
Profiles International Denmark
            Norway       - 35 -            © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Plasserings-
   rapport
   Kandidatens 3 høyeste scoringer er
   farget brune og uttrykker de pri-
   mære yrkessinteresser.
   I jobbmønstret er kun de 3 øverste
   yrkessinteresser definert som
   vesentlige for stillingen.

   I dette tilfelle er det således kun
   én av kandidatens interesser, som
   også er viktige for stillingen.

   Kandidaten får derfor en lav match-
   prosent i denne kategori.
Profiles International Denmark
            Norway        - 36 -            © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Salgsledelses-
   rapport
   Denne rapport henvender seg til
   salgsledelsen. Rapporten gir
   anbefalinger til ledelse, motivasjon og
   coaching av selgeren med henblikk på
   økt produktivitet.
Profiles International Denmark
            Norway          - 37 -          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Plasserings-
   rapport Salg
   Denne rapport er grunnleggende
   identisk med den allminnelige
   Plasseringsrapport.

   Språk, uttrykk og formulering er
   tilpasset salgssituasjoner og skrevet
   til salgsledelse og andre personer med
   en salgsmessig bakgrunn.
Profiles International Denmark
            Norway         - 38 -          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE                       4


    Jobbmatchprosenter beregnes for Tenkemåte, Atferdstendenser og Yrkessmessige
    interesser, og finnes i rapportene Plasseringsrapport, Veiledningsrapport, Oppsum-
    meringsrapport jobbprofil samt Jobboppsummeringsgraf.
    Fordreiningsscoren finner du i Plasseringsrapport, Sammendragsrapport jobbprofil
    og Grafisk sammendrag. Måler kandidatens oppriktighet i besvarelsens del 1,
    atferdstendenser. Jo høyere score, jo mere oppriktig. Fordreiningsscoren uttrykker
    resultatets reliabilitet, ikke kandidatens ærlighet. Lav score indikerer ”fordreide” svar
    (f.eks. hvis kandidaten har svart som han/hun ønsker å bli oppfattet). Lav score bør
    ikke diskvalifisere.
    Skala
    7-8-9-10 Ingen (klar) fordreining konstatert
    3-4-5-6 Rapporten kan vise en ”polert” utgave av personen
    1-2   Rapporten bør sannsynligvis ikke brukes i beslutningsprosessen

Profiles International Denmark
            Norway            - 39 -                      © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Personlig
   rapport
   Tilbys kandidaten.
   Er uten scoringer (STEN), og fo-
   kuserer primært på personens
   styrker. Rapporten er selvforklar-
   ende, og fordrer derfor ikke ytter-
   ligere kommentarer.

   Når du setter opp testen i POTW,
   kan du velge å la kandidaten motta
   rapporten automatisk pr. mail når
   testen er fullført. Vi anbefaler IKKE
   å gjøre dette, da du på dette
   tidspunkt ikke vet om svarene er
   reliable!
Profiles International Denmark
            Norway         - 40 -           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Veilednings-
   rapport
   Kalles også coachingrapporten.

   Les veiledningskommentarene og
   bruk dem i ledelses- og
   veilednings-situasjoner.

   Et fantastisk verktøy til kandidatens
   nåværende eller kommende leder.
Profiles International Denmark
            Norway         - 41 -           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Karriereplanleg-
   ningsrapport
   En kandidat holdt opp mot flere Jobb-
   mønstre. En jobbmatchprosent pr.
   mønster.

   Brukes typisk til karriereplanlegging,
   forfremmelse og personlig utvikling.

   ”Predefineret” betyr, at mønstret er
   hentet i jobbmønsterbiblioteket.
Profiles International Denmark
            Norway         - 42 -          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Kandidat-
   matching
   Flere kandidater holdt opp mot
   samme jobbmønster.

   Én Jobbmatchprosent pr. kandidat

   Brukes typisk til karriereplanlegning,
   forfremmelse og utvikling.

   Rapporten fins under Produkt-
   alternativer, i Vurderingsportalen.
Profiles International Denmark
            Norway         - 43 -          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Grafisk
   sammendrag
   Én side med grafisk sammendrag av
   kandidaten satt sammen med
   jobbmønstret.
   Nyttig ved vurdering av flere kandidat-
   er, og henvender seg primært til erfar-
   ne brukere.
Profiles International Denmark
            Norway          - 44 -          © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Sammendrags-
   rapport Jobbprofil
   Samme som Grafisk sammendrag, men
   inneholder dessuten en kort skriftlig
   oppsummering av hver skala.
Profiles International Denmark
            Norway         - 45 -           © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Personlig graf
   Grafisk oversikt over kandidatens
   personlige scoringer.

   Praktisk for erfarne brukere, som
   raskt kan danne seg et overblikk
   over personen.
Profiles International Denmark
            Norway       - 46 -            © 2010
Nøkkelen til suksess


                 FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE         4
   Jobbanalyse-
   rapport
   Omfattende analyse av et jobb-
   mønster med detaljert skala-
   beskrivelse.

   Rapporten Jobbmønstergraf er en
   samlet grafisk framstilling av
   jobbmønstret.

   Rapporten Jobbmønsterbeskrivelse
   er en samlet verbal beskrivelse av
   jobbmønstret, og inkluderer også
   grafen til slutt.

   Til sammen utgjør de 3 rapportene
   dokumentasjonen av jobbmønstret
   og bør alltid skrives ut, dateres,
   påføres en evalueringsdato og
   underskrives av de(n) ansvarlige.


Profiles International Denmark
            Norway       - 47 -            © 2010
Nøkkelen til suksess


                 OPPSETT OG ADMINISTRASJON           5    Implementeringsplan for ProfileXT

    1. Identifiser alle, som arbeider i den aktuelle stillingen;
     utarbeid målkriterier og samle inn rangeringer
    2. På bakgrunn av disse identifiserer du top performers
    3. Utvikle jobbmønster på bakgrunn av top performers
     (eller bruk en av de andre utviklingsmetodene)
    4. Tilby kandidaten/den ansatte den Personlige rapporten
    5. Ledere mottar Veiledningsrapporten
    6. Plasseringsrapport brukes ved nyansettelse og
     forfremmelse
    7. Relevante rapporter brukes til karriereplanlegning og
     utvikling
    8. Revurder hver 6. til 12. måned


Profiles International Denmark
            Norway       - 48 -              © 2010
Nøkkelen til suksess


                 TAKK FOR DIN TID!
                  Når begynner du?
Profiles International Denmark
            Norway       - 49 -         © 2010

More Related Content

Viewers also liked

Barça - Oscar
Barça - OscarBarça - Oscar
Barça - Oscar
ticjosepsol
 
Hanna Montana
Hanna MontanaHanna Montana
Hanna Montana
ticjosepsol
 
Femsuc
FemsucFemsuc
Femsuc
ticjosepsol
 
Grup cristina toro bloc
Grup cristina toro blocGrup cristina toro bloc
Grup cristina toro bloc
ticjosepsol
 
Hansel i gretel 1
Hansel i gretel 1Hansel i gretel 1
Hansel i gretel 1
ticjosepsol
 
hort
horthort
Richmond, virginia
Richmond, virginiaRichmond, virginia
Richmond, virginia
Ana Mª Gómez Carmona
 
Hawaii
HawaiiHawaii
American education
American educationAmerican education
American education
Ana Mª Gómez Carmona
 

Viewers also liked (11)

DIGIMON
DIGIMONDIGIMON
DIGIMON
 
Barça - Oscar
Barça - OscarBarça - Oscar
Barça - Oscar
 
Hanna Montana
Hanna MontanaHanna Montana
Hanna Montana
 
Joan Miró
Joan MiróJoan Miró
Joan Miró
 
Femsuc
FemsucFemsuc
Femsuc
 
Grup cristina toro bloc
Grup cristina toro blocGrup cristina toro bloc
Grup cristina toro bloc
 
Hansel i gretel 1
Hansel i gretel 1Hansel i gretel 1
Hansel i gretel 1
 
hort
horthort
hort
 
Richmond, virginia
Richmond, virginiaRichmond, virginia
Richmond, virginia
 
Hawaii
HawaiiHawaii
Hawaii
 
American education
American educationAmerican education
American education
 

Similar to ProfileXT

God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
Merete Berg
 
Beslutningsstøttedagen 2014
Beslutningsstøttedagen 2014 Beslutningsstøttedagen 2014
Beslutningsstøttedagen 2014
Copperberg
 
Strategisk ledelse
Strategisk ledelseStrategisk ledelse
Strategisk ledelse
Sigurd Grayston Skjørestad
 
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Consulting AS
 
Mobilitet
MobilitetMobilitet
Mobilitet
Jobbsafari
 
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekterHvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Ove Kvalsvik
 
Foredrag Petroleumsdagen 2010 Total Consult
Foredrag Petroleumsdagen 2010  Total ConsultForedrag Petroleumsdagen 2010  Total Consult
Foredrag Petroleumsdagen 2010 Total Consult
Torstein Sneisen
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Arve Kvalsvik
 
BEST Consulting Group
BEST Consulting GroupBEST Consulting Group
BEST Consulting Group
Gunnar Krogh-Tonning
 
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
Bård Kvamme
 
Great place to work® 7. mai
Great place to work® 7. maiGreat place to work® 7. mai
Great place to work® 7. mai
Bendik Wilhelmsen
 
Great place to work® 7. mai
Great place to work® 7. maiGreat place to work® 7. mai
Great place to work® 7. mai
Great Place to Work Norge
 
Beyond budgeting i Gjensidige
Beyond budgeting i GjensidigeBeyond budgeting i Gjensidige
Beyond budgeting i Gjensidige
Beyond Budgeting Institute
 
Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor
Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorforSopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor
Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor
Hilde Solberg Holm
 
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handoutHva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
Sigurd Grayston Skjørestad
 
B2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og RekrutteringB2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og Rekruttering
monahauge
 
Presentasjon februar 2011 02
Presentasjon februar 2011 02Presentasjon februar 2011 02
Presentasjon februar 2011 02
trinn1
 

Similar to ProfileXT (20)

God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
 
Beslutningsstøttedagen 2014
Beslutningsstøttedagen 2014 Beslutningsstøttedagen 2014
Beslutningsstøttedagen 2014
 
Strategisk ledelse
Strategisk ledelseStrategisk ledelse
Strategisk ledelse
 
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU
 
Mobilitet
MobilitetMobilitet
Mobilitet
 
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekterHvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
 
BEST Headhunting
BEST HeadhuntingBEST Headhunting
BEST Headhunting
 
Foredrag Petroleumsdagen 2010 Total Consult
Foredrag Petroleumsdagen 2010  Total ConsultForedrag Petroleumsdagen 2010  Total Consult
Foredrag Petroleumsdagen 2010 Total Consult
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
 
BEST Consulting Group
BEST Consulting GroupBEST Consulting Group
BEST Consulting Group
 
BEST Consulting Group
BEST Consulting GroupBEST Consulting Group
BEST Consulting Group
 
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
 
Great place to work® 7. mai
Great place to work® 7. maiGreat place to work® 7. mai
Great place to work® 7. mai
 
Great place to work® 7. mai
Great place to work® 7. maiGreat place to work® 7. mai
Great place to work® 7. mai
 
Beyond budgeting i Gjensidige
Beyond budgeting i GjensidigeBeyond budgeting i Gjensidige
Beyond budgeting i Gjensidige
 
Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor
Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorforSopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor
Sopra Steria vant kompetanseprisen 2016_ lær hvorfor
 
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handoutHva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
 
B2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og RekrutteringB2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og Rekruttering
 
TCD2011 - Effektiv kompetansestyring på Trainingportal v/Marianne Nilsen, Mintra
TCD2011 - Effektiv kompetansestyring på Trainingportal v/Marianne Nilsen, MintraTCD2011 - Effektiv kompetansestyring på Trainingportal v/Marianne Nilsen, Mintra
TCD2011 - Effektiv kompetansestyring på Trainingportal v/Marianne Nilsen, Mintra
 
Presentasjon februar 2011 02
Presentasjon februar 2011 02Presentasjon februar 2011 02
Presentasjon februar 2011 02
 

ProfileXT

 • 1. Nøkkelen til suksess VELKOMMEN! Nøkkelen til suksess - finn vinnerne! Profiles verktøy i praksis Profiles International Denmark Norway -1- © 2010
 • 2. Nøkkelen til suksess 125 land og 32 språk Profiles International Denmark Norway -2- © 2010
 • 3. Nøkkelen til suksess Referanseuttalelser Virksomheten Profiles Profiles International Denmark Norway -3- © 2010
 • 4. Nøkkelen til suksess Validitet på ProfileXT AGA studie Profiles International Denmark Norway -4- © 2010
 • 5. Nøkkelen til suksess PROFILES INTERNATIONAL Virksomheten Profiles I 1991 grunnla Bud Haney og Jim Sirbasku Profiles International, Inc., som i dag er verdens største og den mest førende virksomhet innenfor utvikling og salg av arbeidsmarkedsrelaterte vurderingsverktøy. Profiles International, som har hovedkvarter i Texas, betjener sammen med sine over 2.000 partnere omkring 45.000 kunder i 125 land. Profiles International Nordic Group (PING), som har hovedkontor i Oslo, representerer Profiles i Danmark, Finland, Norge, Polen, Sverige og Russland. Med base i Oslo gir det norske selskapet service til norske kunder - sammen med sine autoriserte partnere – over hele landet. Profiles International Denmark Norway -5- © 2010
 • 6. Nøkkelen til suksess HVORFOR? Det er så innlysende! Hvorfor bruke vurderingsverktøy? Fordi 2 ut av 3 nyansatte skuffer, og 2 ut av 3 ansatte vil heller arbeide et annet sted. Fordi 95% vil overdrive for å få en jobb og fordi 80 % av all medarbeiderturnover faktisk kan unngås. Fordi tilpassede treningsprogrammer maksimerer den enkelte deltagers re- sultater, utvikler bedre ledere, aksellerer teamresultater og gir et varsel til toppledelsen om potensielle problemer, hvis ledernes mål ikke er sammenfallende med organisasjonens. Og fordi det forbedrer din kundeservice og minsker frustrasjoner og personkonflikter. Hvorfor bruke Profiles? Fordi vår teknologi, kundeservice, presisjon og prissetting har gjort oss til verdens førende virksomhet innenfor vurderingsverktøyer. Vi tilbyr en bedre teknologi, den mest presise informasjon og den beste verdi for markedet. De organisasjoner, som får størst suksess er dem, som forstår å maksimere sin investering gjennom den menneskelige kapital – i deres medarbeidere. Vi ber kun om 10 % tillit. De resterende 90 % vinner vi gjennom resultater! Profiles International Denmark Norway -6- © 2010
 • 7. Nøkkelen til suksess PROFILES UNDERSØKELSE spørsmål 1 Strukturert Pers. test Personlig Base: 228 virksomheter intervju + intervju samtale Hvilken metode bruker dere ved rekruttering av nye medarbeidere? 40% 23% 37% spørsmål 2 Det gjør Rekrutte- En kombi- Base: 223 virksomheter vi selv ringsfirma nasjon Hvem utfører deres rekruttering? 46% 1% 53% spørsmål 3 Vi tester og Vi bruker en Vi har ing- Base: 228 virksomheter får svaret jobbeskriv. en analyse Hvordan analyserer dere kravene til hvilken personlighet en kandidat skal ha for å få suksess i jobben? 19% 54% 27% Profiles International Denmark Norway -7- © 2010
 • 8. Nøkkelen til suksess PROFILES UNDERSØKELSE spørsmål 4 Ja Nei Base: 227 virksomheter Bruker dere kontinuerlig medarbei- derutvikling? 92% 8% spørsmål 5 Metodisk Mage- Base: 227 virksomheter evaluering følelse Hvordan måler dere om dere har funnet rett person til jobben? 52% 48% spørsmål 6 Meget Ikke Base: 228 virksomheter interessant interessant Er en metode, som forbedrer re- sultatet med 10-20% interessant? 38% 62% La oss se på din virksomhets muligheter for å øke bunnlinjen! Profiles International Denmark Norway -8- © 2010
 • 9. Nøkkelen til suksess DERFOR PROFILEXT Når er en medarbeider en top performer? : ”Førsteklasses medarbeidere matcher jobben … det er ikke erfaringer eller en universitetsgrad eller andre aksepterte faktorer … det henger sammen med, om du passer til jobben” 16% Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5. Profiles International Denmark Norway -9- © 2010
 • 10. Nøkkelen til suksess NØKKELEN TIL SUKSESS Hvorfor medarbeiderne er nøkkelen til virksomhetens lønnsomhet Den mest omfattende forskning noensinne, gjennomført av Smith og Hunter, viser en 3-deling av arbeidsstyrken. Hvordan fordeler dine medarbeidere seg? ”Non-producers” Gjennomsnittlig ”Top performers” e Minst Mest produktive produktive medarbeidere medarbeidere 68% 16% 68% 16% Alle medarbeidere 100% Profiles International Denmark Norway - 10 - © 2010
 • 11. Nøkkelen til suksess NØKKELEN TIL SUKSESS www.profilesinternational.no Aktiver Media Center Velg Gratis økonomisk analyse Profiles International Denmark Norway - 11 - © 2010
 • 12. Nøkkelen til suksess SLIK GJØR DE FLESTE når de rekrutterer nye medarbeidere Profiles undersøkelse viser at kun 37% har en samtale med kandidaten 40% gjennomfører et strukturert intervju 77% gjennomfører ikke en personlighetstest Miller-Heimans undersøkelse viser at 72% av alle salgsledere ikke har en effektiv rekrutterings- prosess for å finne de riktige personer Miller-Heimans resultater er nesten identiske med Profiles’ resultater Profiles International Denmark Norway - 12 - © 2010
 • 13. Nøkkelen til suksess TRADISJONELL REKRUTTERING Jo mere riktig informasjon jo større sannsynlighet for suksess! 100% Sannsynligheten for å ansette en top performer med tradisjonelle metoder er 26%. Opp til 77% sier at de bruker tradisjonelle 50% metoder! En test, som kun måler en persons atferdstrekk, øker 38% sannsynligheten til 38%. 26% + person- Kun 23% sier, at de + lighet bruker en personlig- 16% og Intervju referanse- atferd hetstest! 0% sjekk Sannsynlighet for å ansette en top performer Hvordan øker vi sannsynligheten for å ansette en top performer? Profiles International Denmark Norway - 13 - © 2010
 • 14. Nøkkelen til suksess TRADISJONELL REKRUTTERING Mange virksomheter opplever lav produktivitet, høyt syke- fravær og høy medarbeider- Hvor lang tid går det, før den nyansatte er en del omsetning. av den ”grå masse”? Hva er årsaken til denne situasjonen? Forskning viser, at dårlig jobbtilpasning fører til syk- dom og oppsigelser! Profiles International Denmark Norway - 14 - © 2010
 • 15. Nøkkelen til suksess HVORDAN MÅLER VI om det er ”rett person i rett jobb”? Profiles undersøkelse viser, at: • 27 % ikke har noe system til å måle, om de har fått ”den riktige person i den rette jobben” • 54 % sier, at de vurderer kandi- daten ift. stillingsbeskrivelsen • Kun 19 % sier, at de har et system til å måle, om de har fått den riktige person Profiles International Denmark Norway - 15 - © 2010
 • 16. Nøkkelen til suksess DERFOR PROFILEXT Plasser den riktige person i den rette stilling : ”Førsteklasses medarbeidere matcher jobben … det er ikke erfaringer eller en universitetsgrad eller andre aksepterte faktorer … det henger sammen med, om du passer til jobben.”  Kan håndtere de mentale utfordringer, som er i stillingen  Er komfortabel med de mennesker, de skal arbeide sammen med  Liker arbeidet og er motivert for å utføre det Hva skjer, hvis du ikke plasserer den riktige personen i den rett stilling? Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5. Profiles International Denmark Norway - 16 - © 2010
 • 17. Nøkkelen til suksess DERFOR PXT Jo mer riktig informasjon, jo større sannsynlighet for suksess! 100% 75% 66% 50% 54% 38% 26% + person- lighet +interesser 16% + sjekk og + mentale og + jobb- Intervju referanser atferd evner motivasjon match 0% Sannsynlighet for å ansette en top performer Profiles International Denmark Norway - 17 - © 2010
 • 18. Nøkkelen til suksess FORSKNINGEN BAK Egenskap? Non-producers Gjennomsnittlige Top performers Hvor mange? 16% 68% 16% Fordeling 2,5 4,5 9,0 15,0 19,0 19,0 15,0 9,0 4,5 2,5 Standard TEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Profiles International Denmark Norway - 18 - © 2010
 • 19. Nøkkelen til suksess OPPBYGNINGEN AV PXT PXT måler følgende: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Læringsindeks (beregnes) Verbal ferdighet 77 spørsmål Verbal resonnering Numerisk ferdighet Tenkemåte ”Kan” Numerisk resonnering Energinivå Gjennomslagskraft Omgjengelighet 182 spørsmål Medgjørlighet Innstilling Besluttsomhet Atferdstrekk ”Hvordan” Imøtekommenhet Uavhengighet Objektiv vurdering Salg / påvirkning Økonomi / finans 55 spørsmål Personlig service Teknologiske Yrkesinteresser ”Vil” Mekaniske Kreative / nyskapende Profiles International Denmark Norway - 19 - © 2010
 • 20. Nøkkelen til suksess PROFILES UNDERSØKELSE Spørsmål 5 Metodisk Magefølelse Base: 227 virksomheter evaluering Hvordan måler dere om dere har funnet den rette person til jobben? 52% 48% 48% sier, at de bruker ”magefølelsen” når de skal vurdere, om de har funnet den rette person til jobben! Profiles International Denmark Norway - 20 - © 2010
 • 21. Nøkkelen til suksess DERFOR PROFILEXT Når du ansetter eller forfremmer en person er det dette du ser men dette får du - med høy risiko! Når du har sjekket fortiden og undersøkt nåtiden mangler du kun JOBBMATCH Profiles International Denmark Norway - 21 - © 2010
 • 22. Nøkkelen til suksess JOBBMATCH – HVORDAN? Utviklingen av Jobbmønstre 1 danne jobbmønstret for stillingen. performance! da Bruk resultatene fra minst 3 top performers til å Absolutt best, grunnlaget jo er dokumentert top 2 ne med minst 1 JAU for å danne jobbmønstret. Er det kun 1 top performer kan du kombinere den- 1 3 3 Er det ingen top performers kan du danne job- mønstret på bakgrunn av minst 1 JAU. 2 JobbAnalyseUnderskelsen (JAU) består av 57 spørsmål, som avdekker kravene til stillingen. JAU besvares av den/dem, som kjenner stillingen (dog ikke av den, som innehar stillingen). Profiles International Denmark Norway - 22 - © 2010
 • 23. Nøkkelen til suksess PASSER – PASSER IKKE! TENKEMÅTE ATFERDSTREKK INTERESSER Kan den mentale utfordring klares? Er personen komfortabel med jobben? Er personen motivert for jobben? - vi måler 4 faktorer - vi måler 9 faktorer - vi måler 6 faktorer STEN Læringsindeks Energinivå Foretagsomhed % 1 Sjenerelt uinteresseret i Beregnet evne til Måler tendens til rast- Tålmodig, metodisk og god Måler interesse for ”entreprenørvirksomhet”. 2 læring, resonnering og ”avslutter”. Kan bli oppfattet løshet, aktivitet, ær- Liker ikke ”gi-og ta”-delenav ledelse, påvirkning av 16 problemløsning gerrighet,eller avslappet som doven effektivitet andre samt presenta- en forhandling. 3 og tidsforbruk sjon av nye ideer og 4 planer 5 68 6 7 8 Selvstarter, risikovillig, søker Interesse for ledelse, overtal- 9 utfordringer, travel. Kan ha else av andre, anerkjennelse 16 1L problemer med å styre tiden og status samt ”entreprenør- 10 sin virksomhet” Definer jobben – mål personen – match jobb og person- forutse suksess! Profiles International Denmark Norway - 23 - © 2010
 • 24. Nøkkelen til suksess JOBMATCH – HVORDAN? Forutdefinerte Jobbmønstre Velg mellom mer enn 2.000 jobb- mønstre laget av andre Profiles International Denmark Norway - 24 - © 2010
 • 25. Nøkkelen til suksess JOBBMATCH – HVORDAN? Utvikling av Jobbprofiler Læringsindeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verbal ferdighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verbal resonnering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numerisk ferdighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numerisk resonnering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De grønne scor- Energinivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ingene definerer Gjennomslagskraft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Omgjengelighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jobbmønsteret, Medgjørlighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 og dermed Innstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kravene til Besluttsomhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Imøtekommenhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jobben. Uavhengighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Objektiv vurdering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Salg/påvirkning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Økonomi/admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personlig service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknologisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mekanisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kreativ/nyskapende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jobbmønster kalles også for Jobmatch pattern og er et Profiles varemerke. Profiles International Denmark Norway - 25 - © 2010
 • 26. Nøkkelen til suksess JOBBMATCH – HVORDAN? Slik brukes Jobbmønstrene Læringsindeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verbal ferdighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verbal resonnering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numerisk ferdighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numerisk resonnering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Energinivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gjennomslagskraft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 God Omgjengelighet Medgjørlighet 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 jobbmatch Innstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Besluttsomhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Imøtekommenhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uavhengighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Objektiv vurdering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Salg/påvirkning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Økonomi/admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personlig service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknologisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mekanisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kreativ/nyskapende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jobbmønster kalles også for Jobbmatch pattern og er et Profiles varemerke. Profiles International Denmark Norway - 26 - © 2010
 • 27. Nøkkelen til suksess JOBBMATCH – HVORDAN? Slik brukes Jobbmønstrene Læringsindeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verbal ferdighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verbal resonnering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numerisk ferdighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numerisk ressonering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Energinivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gjennomslagskraft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tvilsom Omgjengelighet Medgjørlighet 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 jobbmatch Innstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Besluttsomhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Imøtekommenhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uavhengighet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Objektiv vurdering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Salg/påvirkning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Økonomi/admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personlig service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknologisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mekanisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kreativ/nyskapende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Profiles International Denmark Norway - 27 - © 2010
 • 28. Nøkkelen til suksess UTVIKLING AV JOBBPROFILER Utvikling av Jobbmønstre Den beste metoden er: 1. Pek ut minst 3 nåværende top performers i den gjeldende stilling. Valid Vurdering 2. Be dem gjennomføre vurderingen. 3. Lag en ”kloning” av dem ved å sammenkjøre deres testresultater i et jobbmønster. Men hvordan ”utpeker” man en top performer? Profiles International Denmark Norway - 28 - © 2010
 • 29. Nøkkelen til suksess IMPLEMENTERING & BENCHMARKS 3 Identifiser dine top performers Mål medarbeideren kvantitativt1 Sett opp målbare, objektive kriterier som f.eks. realisert omsetning, budsjettoppnåelse, kundetilfredshet, kundebesøk pr. dag. Valid Vurdering Mål medarbeideren kvalitativt1 Sett opp ”myke” kriterier som f. eks samarbeidsevne, lojalitet, selv- stendighet, lagspiller. Vurder hver enkelt medarbeider - i begge tilfelle scorer top per- formers høyest! Husk å kvalitetssikre dine kriterier, slik at disse alltid avspeiler top performance i den gjeldende stilling. 1 Du kan laste ned maler under ”Hjelpeverktøy” i login-zonen på www.profilesinternational.no. Profiles International Denmark Norway - 29 - © 2010
 • 30. Nøkkelen til suksess UTVIKLING AV JOBBPROFILER login-sonen/Hjelpeverktøy Husk dato – jobbmønstre skal revurderes hver 6. til 12. måned 29. mars 2014 Stillingsbetegnelsen skal selv- Salgskonsulent, it-hardware følgelig være den samme for alle Sett inn navnene på dine ”top Jens Per Lis Ole Mie Rita performer” kandidater Oppringt pr. time 2 5 1 1 6 6 Kundebesøk pr. dag 1 4 2 3 4 3 Budsjettoppnåelse 1 4 1 1 5 5 Sett opp dine målbare kriterier og vurder så hver enkelt kandidat Summer Dine top performers scorer høyest 4 13 4 5 15 14 Du er velkommen til å bruke våre maler som inspirasjonskilde når/hvis du utvikler dine egne Profiles International Denmark Norway - 30 - © 2010
 • 31. Nøkkelen til suksess HVORFOR PROFILEXT? Jobbmatch har dokumentert effekt “Personer, som var blitt matchet til stillingen utførte etter 6 måneder statistisk sett jobben betydelig bedre enn de personer som ikke var blitt matchet … etter 14 måneder var forskjellene enda større, og de fortsatte med å øke.” Ansettelsesopphør etter Uten jobbmatch Med jobbmatch 6 måneder (industri m/høy medarb.turnover) 46% 24% 14 måneder (industri m/høy medarb.turnover) 57% 28% 6 måneder (industri m/lav medarb.turnover) 25% 5% 14 måneder (industri m/lav medarb.turnover) 34% 8% Kun én konklusjon: Med jobbmatch blir medarbeiderne lengere i stillingen! DET ER GOD ØKONOMI FOR BEDRIFTEN Å FINNE ”RETT PERSON I RETT JOBB” – TRENE OG LEDE DEM RIKTIG Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5. Profiles International Denmark Norway - 31 - © 2010
 • 32. Nøkkelen til suksess HVORFOR PROFILEXT? 2 Vår erfaring har vist at de beste medarbeiderne – top performers – produserer dob- belt så mye som kollegaer i samme stilling, som ikke passer til jobben, og dermed ikke trives. Vi kaller det 2-1-regelen. Sjansene er store for at opp mot 66% av ditt firmas beslutninger om ansettelser i løpet av de nærmeste 12 måneder vil vise seg å være feilansettelser. Peter Drucker Managementkonsulent og forfatter Du har to måter å sikre top performance på: 1) Plasser riktig medarbeider i rett jobb 2) Tren og veiled medarbeideren Profiles International Denmark Norway - 32 - © 2010
 • 33. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Du kan generere i alt 13 rapporter potw: vurderingsportal/søk/rapportering Plasseringsrapport Personlig rapport Veilederrapport Rapport for karriereplanlegging Sammdragsrapport jobbprofil Grafisk sammendrag Personlig graf Plasseringsrapport salg (Sales) Salgslederrapport (Sales) potw: vurderingportal/produktalternativer Kandidatmatching potw: jobbmønsterportal/søk/rapportering Jobbanalyserapport Jobbmønstergraf Jobbmønsterbeskrivelse Profiles International Denmark Norway - 33 - © 2010
 • 34. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Plasserings- rapport ”Generell oversikt” gir en generell beskrivelse av resultatene oppnådd på hver enkelt skala i alle tre delene. De oppgitte scorene er utregnet i forhold til den arbeidende befolkning som helhet og ikke i forhold til noe spesifikt jobbmønster. Finnes også i Veiledningsrapport og Sammendragssrapport jobbprofil. Jobbkravet Kandidatens er definert i realiserte jobbmønster resultat Profiles International Denmark Norway - 34 - © 2010
 • 35. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Plasserings- rapport Avsnittet ”Intervjuspørsmål” brukes ofte i rekrutteringsproses- sen. Det gis forslag til hva det bør fokuseres på og hvilke spørsmål som kan stilles under intervjuet. Profiles International Denmark Norway - 35 - © 2010
 • 36. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Plasserings- rapport Kandidatens 3 høyeste scoringer er farget brune og uttrykker de pri- mære yrkessinteresser. I jobbmønstret er kun de 3 øverste yrkessinteresser definert som vesentlige for stillingen. I dette tilfelle er det således kun én av kandidatens interesser, som også er viktige for stillingen. Kandidaten får derfor en lav match- prosent i denne kategori. Profiles International Denmark Norway - 36 - © 2010
 • 37. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Salgsledelses- rapport Denne rapport henvender seg til salgsledelsen. Rapporten gir anbefalinger til ledelse, motivasjon og coaching av selgeren med henblikk på økt produktivitet. Profiles International Denmark Norway - 37 - © 2010
 • 38. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Plasserings- rapport Salg Denne rapport er grunnleggende identisk med den allminnelige Plasseringsrapport. Språk, uttrykk og formulering er tilpasset salgssituasjoner og skrevet til salgsledelse og andre personer med en salgsmessig bakgrunn. Profiles International Denmark Norway - 38 - © 2010
 • 39. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Jobbmatchprosenter beregnes for Tenkemåte, Atferdstendenser og Yrkessmessige interesser, og finnes i rapportene Plasseringsrapport, Veiledningsrapport, Oppsum- meringsrapport jobbprofil samt Jobboppsummeringsgraf. Fordreiningsscoren finner du i Plasseringsrapport, Sammendragsrapport jobbprofil og Grafisk sammendrag. Måler kandidatens oppriktighet i besvarelsens del 1, atferdstendenser. Jo høyere score, jo mere oppriktig. Fordreiningsscoren uttrykker resultatets reliabilitet, ikke kandidatens ærlighet. Lav score indikerer ”fordreide” svar (f.eks. hvis kandidaten har svart som han/hun ønsker å bli oppfattet). Lav score bør ikke diskvalifisere. Skala 7-8-9-10 Ingen (klar) fordreining konstatert 3-4-5-6 Rapporten kan vise en ”polert” utgave av personen 1-2 Rapporten bør sannsynligvis ikke brukes i beslutningsprosessen Profiles International Denmark Norway - 39 - © 2010
 • 40. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Personlig rapport Tilbys kandidaten. Er uten scoringer (STEN), og fo- kuserer primært på personens styrker. Rapporten er selvforklar- ende, og fordrer derfor ikke ytter- ligere kommentarer. Når du setter opp testen i POTW, kan du velge å la kandidaten motta rapporten automatisk pr. mail når testen er fullført. Vi anbefaler IKKE å gjøre dette, da du på dette tidspunkt ikke vet om svarene er reliable! Profiles International Denmark Norway - 40 - © 2010
 • 41. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Veilednings- rapport Kalles også coachingrapporten. Les veiledningskommentarene og bruk dem i ledelses- og veilednings-situasjoner. Et fantastisk verktøy til kandidatens nåværende eller kommende leder. Profiles International Denmark Norway - 41 - © 2010
 • 42. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Karriereplanleg- ningsrapport En kandidat holdt opp mot flere Jobb- mønstre. En jobbmatchprosent pr. mønster. Brukes typisk til karriereplanlegging, forfremmelse og personlig utvikling. ”Predefineret” betyr, at mønstret er hentet i jobbmønsterbiblioteket. Profiles International Denmark Norway - 42 - © 2010
 • 43. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Kandidat- matching Flere kandidater holdt opp mot samme jobbmønster. Én Jobbmatchprosent pr. kandidat Brukes typisk til karriereplanlegning, forfremmelse og utvikling. Rapporten fins under Produkt- alternativer, i Vurderingsportalen. Profiles International Denmark Norway - 43 - © 2010
 • 44. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Grafisk sammendrag Én side med grafisk sammendrag av kandidaten satt sammen med jobbmønstret. Nyttig ved vurdering av flere kandidat- er, og henvender seg primært til erfar- ne brukere. Profiles International Denmark Norway - 44 - © 2010
 • 45. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Sammendrags- rapport Jobbprofil Samme som Grafisk sammendrag, men inneholder dessuten en kort skriftlig oppsummering av hver skala. Profiles International Denmark Norway - 45 - © 2010
 • 46. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Personlig graf Grafisk oversikt over kandidatens personlige scoringer. Praktisk for erfarne brukere, som raskt kan danne seg et overblikk over personen. Profiles International Denmark Norway - 46 - © 2010
 • 47. Nøkkelen til suksess FORSTÅ OG BRUK RAPPORTENE 4 Jobbanalyse- rapport Omfattende analyse av et jobb- mønster med detaljert skala- beskrivelse. Rapporten Jobbmønstergraf er en samlet grafisk framstilling av jobbmønstret. Rapporten Jobbmønsterbeskrivelse er en samlet verbal beskrivelse av jobbmønstret, og inkluderer også grafen til slutt. Til sammen utgjør de 3 rapportene dokumentasjonen av jobbmønstret og bør alltid skrives ut, dateres, påføres en evalueringsdato og underskrives av de(n) ansvarlige. Profiles International Denmark Norway - 47 - © 2010
 • 48. Nøkkelen til suksess OPPSETT OG ADMINISTRASJON 5 Implementeringsplan for ProfileXT 1. Identifiser alle, som arbeider i den aktuelle stillingen; utarbeid målkriterier og samle inn rangeringer 2. På bakgrunn av disse identifiserer du top performers 3. Utvikle jobbmønster på bakgrunn av top performers (eller bruk en av de andre utviklingsmetodene) 4. Tilby kandidaten/den ansatte den Personlige rapporten 5. Ledere mottar Veiledningsrapporten 6. Plasseringsrapport brukes ved nyansettelse og forfremmelse 7. Relevante rapporter brukes til karriereplanlegning og utvikling 8. Revurder hver 6. til 12. måned Profiles International Denmark Norway - 48 - © 2010
 • 49. Nøkkelen til suksess TAKK FOR DIN TID! Når begynner du? Profiles International Denmark Norway - 49 - © 2010