SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
The wisdom of Finance by
SICA 2nd Price and volume
ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
SICA official
LINE@
เพื่อการติดตามข่าวสาร
และงานสัมมนาต่างๆ
ของศูนย์การเรียนรู้
ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
บัณฑิต ว่องอาไพประเสริฐ
รองผู้อานวยการ
ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
ม.ศรีปทุม
poknakkahoon.blogspot.com
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
วิธีคิด
วิธีการ
วิธีการ
วิธีคิด
Technical Analysis เป็ นส่วนหนึ่งของวิธีการ
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
คาจากัดความ
• In finance, technical analysis is a security analysis methodology for
forecasting the direction of prices through the study of past market
data, primarily price and volume. (from wikipedia)
• A method of evaluating securities by analyzing statistics generated
by market activity, such as past prices and volume. Technical
analysts do not attempt to measure a security's intrinsic value,
but instead use charts and other tools to identify patterns that can
suggest future activity. (www.investopedia.com)
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
การเก็งกาไร
การลงทุน การพนัน
วิเคราะห์
ตัวเลขทาง
การเงิน
วิเคราะห์
กราฟ
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
PRICE and VOLUME
Chart Analysis
1. Trendline
analysis
2. Support and
resistance
3. Chart pattern
Technical Indicators
and overlays
1. Moving average
2. MACD, RSI…and
anymore
MARKET
Indicator
1. AD LINE
2. VIX and
TRIN…and
any more
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคาและ volume ในเชิงบวก
1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้น และ volume เพิ่มขึ้น สนับสนุนการขึ้นของ
ราคา
2. หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ต่อมาปรับตัวลงจากเหตุการณ์เฉพาะ
หน้า เมื่อ volume ลดลง แสดงถึงการพักตัว ชั่วคราวของราคา ก่อน
จะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในเวลาต่อมา
3. กรณีที่ราคาลงมาระยะหนึ่ง แล้วเกิด panic selling มักจะเป็ นจุด
ต่าสุดของการลงในตอนนั้น
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคากับ volume ในเชิงลบ
1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแต่ volume ลดลง จะค้านการ
ขึ้นของราคา
2. ราคาหุ้นปรับตัวลงมาระยะหนึ่งแล้วมีการดีดกลับของราคา แต่หาก
volume ลดลง เทียบกับช่วงที่ราคาลงมา จะค้านการขึ้นของราคา
3. กรณีที่ราคาปรับตัวขึ้นไปที่ high เดิม แต่ volume ลดลงเทียบกับ
volume ณ high เดิม แสดงถึงการสร้างรูปแบบ ซึ่งต้องให้เวลา
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคากับ volume ในเชิงลบ
4. เมื่อราคา กับ volume ขึ้นไปอย่างช้าๆ แล้วอยู่ๆ ราคาขึ้นอย่าง
รวดเร็วพร้อม volume การซื้อขายสูงมาก หลักจากนั้นราคาก็ลด
ต่าลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีความเสี่ยงที่หุ้นจะปรับตัวลงในช่วงนั้น
5. ถ้าราคาหุ้นขึ้นมาระยะเวลานาน และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ราคาขยับขึ้น
ลงเล็กน้อย แต่ volume สูงมากๆ จะสื่อสารถึงการโยนหุ้นระหว่าง
กลุ่มเพื่อสร้างราคาให้ผิดไปจากความเป็ นจริง เช่น ตลาดปรับตัว
ลง แต่พยายามพยุงราคาเอาไว้
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
พักกันก่อนนะครับ !!!!
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคา กับ volume เพื่อพิจารณา แนวรับ และแนวต้าน
1. Volume ในบริเวณนั้น ยิ่งการซื้อขายมากเป็ นการยืนยันความ
แข็งแกร่งของจุดแนวรับ แนวต้าน นั้น
2. ระยะเวลา คือ ถ้าระดับราคาซื้อขายในแต่ละช่วงกินเวลานานหลาย
วัน หรือหลายสัปดาห์ ก็ยิ่งยืนยันความเหนียวแน่นของแนวรับ และ
แนวต้านในช่วงเวลานั้น
3. ระยะห่าง คือ ถ้าระยะห่างของแนวรับ และแนวต้านนั้น ห่างจาก
ราคาปัจจุบันมากเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือของแนวรับและแนวต้าน
ก็จะลดน้อยลง
• แนวรับ แนวต้าน ไม่ใช่ ลากเส้น
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ทาไมหุ้น new high แล้ว volume การซื้อขายเทียบกับ ที่ผ่านมาน้อยลง แต่ราคาไปได้เรื่อยๆ เพราะ supply ถูกเก็บไปจานวนมาก
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
เราแนะนาให้ “รู้” ส่วนนักลงทุนจะทาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ เพราะ สิ่งที่นักลงทุน ”รู้” ไม่สาคัญเท่าสิ่งที่นัก
ลงทุน “ทาได้”
แต่ถ้า “รู้” อาจจะจะยังทาไม่ได้ในตอนนี้ นักลงทุนควรจะ
ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์
การเรียนรู้โดยที่ไม่ลงมือทา ไม่ต่างอะไรกับการหัดว่ายน้าบน
พื้นแห้งๆ
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
จุดอ่อนของ Price&Volume คือ เวลา
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
Q&A
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า เมื่อไหร่ volume จะเข้ามา???
1. หุ้นใน SET50 SET100 มีความคาดหวังต่อธุรกิจใน
วงกว้าง หาข้อมูลได้ง่าย เมื่อมีความคาดหวังจึงมี
แรงซื้อ จึงวิเคราะห์ volume ได้
2. หุ้นขนาดเล็ก ต้องไปหากันเองว่าบริษัทนี้ถูกคาดหวัง
อะไรในอนาคต

More Related Content

Viewers also liked

INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud
INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud
INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud IMCWVU
 
Case analysis of harry's hi fi center
Case analysis of harry's hi fi centerCase analysis of harry's hi fi center
Case analysis of harry's hi fi centerDadhich Bhatt
 
Mi nombre es derly ramírez
Mi nombre es derly ramírezMi nombre es derly ramírez
Mi nombre es derly ramírezklaumilenitha
 
Spotlight on Psychology (Introduction)
Spotlight on Psychology (Introduction)Spotlight on Psychology (Introduction)
Spotlight on Psychology (Introduction)Joana Grace Carlos
 
Berlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity Duality
Berlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity DualityBerlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity Duality
Berlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity DualitySebastian De Haro
 
tintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxo
tintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxotintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxo
tintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxoTư vấn môi trường
 
Meredith M, Powerpoints lesson 1
Meredith M, Powerpoints lesson 1Meredith M, Powerpoints lesson 1
Meredith M, Powerpoints lesson 1MeredithM17
 
INTEGRATE Chicago - Andrés Ordóñez
INTEGRATE Chicago - Andrés OrdóñezINTEGRATE Chicago - Andrés Ordóñez
INTEGRATE Chicago - Andrés OrdóñezIMCWVU
 
Стандарт технического сопровождения
Стандарт технического сопровожденияСтандарт технического сопровождения
Стандарт технического сопровожденияLWandWs
 
Merly yuliana garcía moreno
Merly yuliana garcía morenoMerly yuliana garcía moreno
Merly yuliana garcía morenoklaumilenitha
 
Omay Milena Rojas Martinez 1
Omay Milena Rojas Martinez 1Omay Milena Rojas Martinez 1
Omay Milena Rojas Martinez 1klaumilenitha
 
Решение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обучения
Решение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обученияРешение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обучения
Решение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обученияLWandWs
 
Neny lucero rojas martínez1
Neny lucero rojas martínez1Neny lucero rojas martínez1
Neny lucero rojas martínez1klaumilenitha
 

Viewers also liked (17)

INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud
INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud
INTEGRATE 2016 - Julie Link & Greg Stroud
 
Case analysis of harry's hi fi center
Case analysis of harry's hi fi centerCase analysis of harry's hi fi center
Case analysis of harry's hi fi center
 
Mi nombre es derly ramírez
Mi nombre es derly ramírezMi nombre es derly ramírez
Mi nombre es derly ramírez
 
Environmental studies[cong ty moi truong]
Environmental studies[cong ty moi truong]Environmental studies[cong ty moi truong]
Environmental studies[cong ty moi truong]
 
Belcy rosas
Belcy rosasBelcy rosas
Belcy rosas
 
JormaN Cardozo
JormaN CardozoJormaN Cardozo
JormaN Cardozo
 
Spotlight on Psychology (Introduction)
Spotlight on Psychology (Introduction)Spotlight on Psychology (Introduction)
Spotlight on Psychology (Introduction)
 
Berlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity Duality
Berlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity DualityBerlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity Duality
Berlin - Conceptual Aspects of Gauge-Gravity Duality
 
tintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxo
tintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxotintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxo
tintucmoitruong.com - huong dan su dung kloxo
 
Meredith M, Powerpoints lesson 1
Meredith M, Powerpoints lesson 1Meredith M, Powerpoints lesson 1
Meredith M, Powerpoints lesson 1
 
INTEGRATE Chicago - Andrés Ordóñez
INTEGRATE Chicago - Andrés OrdóñezINTEGRATE Chicago - Andrés Ordóñez
INTEGRATE Chicago - Andrés Ordóñez
 
Стандарт технического сопровождения
Стандарт технического сопровожденияСтандарт технического сопровождения
Стандарт технического сопровождения
 
Merly yuliana garcía moreno
Merly yuliana garcía morenoMerly yuliana garcía moreno
Merly yuliana garcía moreno
 
Omay Milena Rojas Martinez 1
Omay Milena Rojas Martinez 1Omay Milena Rojas Martinez 1
Omay Milena Rojas Martinez 1
 
Grunt入門
Grunt入門Grunt入門
Grunt入門
 
Решение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обучения
Решение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обученияРешение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обучения
Решение GET-Talk для проведения вебинаров и организации дистанционного обучения
 
Neny lucero rojas martínez1
Neny lucero rojas martínez1Neny lucero rojas martínez1
Neny lucero rojas martínez1
 

More from Bhundit Vongumpaiprasert

The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageBhundit Vongumpaiprasert
 
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821Bhundit Vongumpaiprasert
 
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่Bhundit Vongumpaiprasert
 
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรการบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรBhundit Vongumpaiprasert
 

More from Bhundit Vongumpaiprasert (6)

20151219
2015121920151219
20151219
 
The wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving averageThe wisdom of finance 3rd - Moving average
The wisdom of finance 3rd - Moving average
 
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
ให้ความเข้าใจต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้ 20150821
 
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
The wisdom of finance 3rd - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
 
เก็งกำไร
เก็งกำไรเก็งกำไร
เก็งกำไร
 
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไรการบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
การบริหารจัดการสำหรับนักเก็งกำไร
 

The wisdom of finance by SICA 2nd - Price and volume

 • 1. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA The wisdom of Finance by SICA 2nd Price and volume ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
 • 2. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA SICA official LINE@ เพื่อการติดตามข่าวสาร และงานสัมมนาต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
 • 3. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA บัณฑิต ว่องอาไพประเสริฐ รองผู้อานวยการ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม poknakkahoon.blogspot.com
 • 5. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA คาจากัดความ • In finance, technical analysis is a security analysis methodology for forecasting the direction of prices through the study of past market data, primarily price and volume. (from wikipedia) • A method of evaluating securities by analyzing statistics generated by market activity, such as past prices and volume. Technical analysts do not attempt to measure a security's intrinsic value, but instead use charts and other tools to identify patterns that can suggest future activity. (www.investopedia.com)
 • 6. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA การเก็งกาไร การลงทุน การพนัน วิเคราะห์ ตัวเลขทาง การเงิน วิเคราะห์ กราฟ
 • 7. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA PRICE and VOLUME Chart Analysis 1. Trendline analysis 2. Support and resistance 3. Chart pattern Technical Indicators and overlays 1. Moving average 2. MACD, RSI…and anymore MARKET Indicator 1. AD LINE 2. VIX and TRIN…and any more
 • 9. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคาและ volume ในเชิงบวก 1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้น และ volume เพิ่มขึ้น สนับสนุนการขึ้นของ ราคา 2. หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ต่อมาปรับตัวลงจากเหตุการณ์เฉพาะ หน้า เมื่อ volume ลดลง แสดงถึงการพักตัว ชั่วคราวของราคา ก่อน จะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในเวลาต่อมา 3. กรณีที่ราคาลงมาระยะหนึ่ง แล้วเกิด panic selling มักจะเป็ นจุด ต่าสุดของการลงในตอนนั้น
 • 10. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคากับ volume ในเชิงลบ 1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแต่ volume ลดลง จะค้านการ ขึ้นของราคา 2. ราคาหุ้นปรับตัวลงมาระยะหนึ่งแล้วมีการดีดกลับของราคา แต่หาก volume ลดลง เทียบกับช่วงที่ราคาลงมา จะค้านการขึ้นของราคา 3. กรณีที่ราคาปรับตัวขึ้นไปที่ high เดิม แต่ volume ลดลงเทียบกับ volume ณ high เดิม แสดงถึงการสร้างรูปแบบ ซึ่งต้องให้เวลา
 • 11. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคากับ volume ในเชิงลบ 4. เมื่อราคา กับ volume ขึ้นไปอย่างช้าๆ แล้วอยู่ๆ ราคาขึ้นอย่าง รวดเร็วพร้อม volume การซื้อขายสูงมาก หลักจากนั้นราคาก็ลด ต่าลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีความเสี่ยงที่หุ้นจะปรับตัวลงในช่วงนั้น 5. ถ้าราคาหุ้นขึ้นมาระยะเวลานาน และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ราคาขยับขึ้น ลงเล็กน้อย แต่ volume สูงมากๆ จะสื่อสารถึงการโยนหุ้นระหว่าง กลุ่มเพื่อสร้างราคาให้ผิดไปจากความเป็ นจริง เช่น ตลาดปรับตัว ลง แต่พยายามพยุงราคาเอาไว้
 • 17. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคา กับ volume เพื่อพิจารณา แนวรับ และแนวต้าน 1. Volume ในบริเวณนั้น ยิ่งการซื้อขายมากเป็ นการยืนยันความ แข็งแกร่งของจุดแนวรับ แนวต้าน นั้น 2. ระยะเวลา คือ ถ้าระดับราคาซื้อขายในแต่ละช่วงกินเวลานานหลาย วัน หรือหลายสัปดาห์ ก็ยิ่งยืนยันความเหนียวแน่นของแนวรับ และ แนวต้านในช่วงเวลานั้น 3. ระยะห่าง คือ ถ้าระยะห่างของแนวรับ และแนวต้านนั้น ห่างจาก ราคาปัจจุบันมากเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือของแนวรับและแนวต้าน ก็จะลดน้อยลง • แนวรับ แนวต้าน ไม่ใช่ ลากเส้น
 • 18. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ทาไมหุ้น new high แล้ว volume การซื้อขายเทียบกับ ที่ผ่านมาน้อยลง แต่ราคาไปได้เรื่อยๆ เพราะ supply ถูกเก็บไปจานวนมาก
 • 20. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA เราแนะนาให้ “รู้” ส่วนนักลงทุนจะทาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ เพราะ สิ่งที่นักลงทุน ”รู้” ไม่สาคัญเท่าสิ่งที่นัก ลงทุน “ทาได้” แต่ถ้า “รู้” อาจจะจะยังทาไม่ได้ในตอนนี้ นักลงทุนควรจะ ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ การเรียนรู้โดยที่ไม่ลงมือทา ไม่ต่างอะไรกับการหัดว่ายน้าบน พื้นแห้งๆ
 • 22. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA Q&A แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า เมื่อไหร่ volume จะเข้ามา??? 1. หุ้นใน SET50 SET100 มีความคาดหวังต่อธุรกิจใน วงกว้าง หาข้อมูลได้ง่าย เมื่อมีความคาดหวังจึงมี แรงซื้อ จึงวิเคราะห์ volume ได้ 2. หุ้นขนาดเล็ก ต้องไปหากันเองว่าบริษัทนี้ถูกคาดหวัง อะไรในอนาคต

Editor's Notes

 1. ถามเรื่องมือใหม่ กับการอบรมการซื้อขาย online
 2. เราแนะนำการลงทุนอย่างตรงไปตรงมา บนพื้นฐานของความเป็นจริง
 3. วิธีคิดคืออะไร วิธีการคืออะไร
 4. ข้อ 4 5 เป็น case ของหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็ก ที่พยายามทำราคาเพื่อดึงดูดให้นักเก็งกำไรเข้าไปเล่น
 5. การขึ้นลงของตลาดก็มีผลจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วย
 6. กระบวนการของขาขึ้นกินเวลา เป็นปี จนกว่า ทิศทางกำไรจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาคือ “เวลา” รอคอยการพักตัวไม่ได้ต้องหาตัวเล่นอยู่ตลอดเวลา เหมือนอยู่ในบ่อน หยุดเล่นไม่ได้
 7. ทำไมราคาขึ้นแล้ว volume ไม่ตามขึ้นไป สุดท้ายปรับตัวลงมา --- เพราะ ราคาสูงขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อหุ้น แต่เมื่อเงินน้อยก็รับแรงขายเอาไว้ไม่ได้
 8. ความผันผวนเกิดจากปัจจัยภายนอกทำให้แรงซื้อแรงขายไม่สามารถวิเคราะห์ได้ แต่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น
 9. คุณเกลียดการเก็งกำไรไม่ได้หรอก จะบอกว่า ไม่ชอบการเก็งกำไรมันเป็นไปไม่ได้
 10. คุณให้เวลากับตลาดแค่ไหน??? ไม่ใช่คุณมีความรู้มากแค่ไหน
 11. หุ้นขนาดใดวิเคราะห์ price vol ได้ดีที่สุด???