ASBABUL NUZUL JULYANA

794 views

Published on

Harap ia membantu anda.. Bagi student MARSAH khas utk adik2 ye. ingat kak julia & kak yana tau sem 5 DPI 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ASBABUL NUZUL JULYANA

 1. 1. Berasal daripada Nabi,Sahabat atau Tabiin Riw ayat tabiin boleh diguna pakai (al-suyuti) Riwayat sahabat & tabiin bkn pendapat biasa,tetapi riwayat yang Marfu‟ “ A d a l a h t d k s a h m e n ya t a k a n s e s u a tu p e n d a p a t berkaitan dgn Asbab Nuzul,kecualilah dgn b e r s a n d a r k a n k p d r i wa ya t yg s a h a t a u p u n d g n m e n d g r s n d i r i s e c a r a l a n g s u n g d r p d m e r e k a yg m e n ya k s i k a n t u r u n n ya a ya t , m e n g e t a h u i s e b a b n ya s e r t a b e r u s a h a b e r s u n g g u h - su n g g u h u t k m e n e l i t i n ya ” ( a l - Wa h i d i )
 2. 2. Penurunan al-Quran Tanpa Sebab Kisah umat terdahulu dengan nabi mereka. Contoh : Kisah kaum Nabi Nuh a.s Beri panduan ke jalan yang benar Contoh : al-Rum : 30 Ayat yang menggambarkan kejadian yang berlaku pada zaman silam. Contoh : Pembinaan kaabah oleh Nabi Ibrahim Ayat yang menceritakan kisah-kisah ghaib yang berlaku akan datang. Contoh : Peristiwa hari kiamat,keada an pada hari tersebut & gambaran nikmat & azab pada hari kiamat
 3. 3. (1) Menjelaskan sesuatu hukum dan membetulkan kesilapan
 4. 4. (2) Menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Baginda (Surah al-Kahfi ayat 83)
 5. 5. (3) Menerangkan sesuatu perkara bila ditanya kepada Nabi, turunlah ayat menerangkan hukum (Surah al-Mujadalah ayat 1)
 6. 6. (4) Apabila berlaku sesuatu peristiwa (Surah al-fiil ayat1-5)
 7. 7. (1) Satu ayat satu sebab nuzul Maksudnya : “1. binasalah kedua-dua tangan abu lahab, dan binasalah ia bersama!2. hartanya dan Segala Yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.3. ia akan menderita bakaran api neraka Yang marak menjulang.4. dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. -5. di lehernya sejenis tali, dari tali-tali Yang dipintal.”
 8. 8. (2) Satu ayat beberapa sebab nuzul Maksudnya :- Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab nuzul sesuatu ayat. Pertama : riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan tentang asbabun nuzul, namun begitu satu daripadanya adalah riwayat yang sahih maka hendaklah diterima riwayat yang sahih itu. Riwayat pertama :- Hadis riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim drpd Jundub al-Bajali : Maksudnya : “Nabi mengalami sakit, menyebabkan dua atau tiga malam baginda tidak bangun sembahyang malam. Maka datanglah seorang wanita menemui baginda dan berkata : Wahai Muhammad! Aku rasa syaitanmu telah meninggalkanmu, sepanjang dua atau tiga malam ini ia tidak menghampirimu lagi.”
 9. 9. Maksudnya :- “1. Demi waktu dhuha. 2. Dan malam apabila ia sunyi-sepi. 3. (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). 4. Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. 5. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda - berpuas hati. 6. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?. 7. Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)?. 8. Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?.9. Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. 10. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik. 11. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.” (Surah ad-Dhuha ayat 1-7)
 10. 10. Riwayat kedua :- Hadis riwayat daripada al-Tabarani dan Ibn Abi Syaibah daripada Hafs Ibn Maisarah daripada ibunya, daripada budak perempuan pembantu rumah nabi yang meriwayatkan : Maksudnya : “Bahawa seekor anak anjing telah memasuki rumah nabi lalu masuk di bawah katil tempat tidur, lalu mati di situ. Sebab itu selama empat hari wahyu tidak turun kepada baginda. Maka baginda bersabda : Wahai Khaulah apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah ini , sehingga Jibril tidak datang kepadaku ? Maka aku berkata dalam diriku: Alangkah baiknya seandainya aku mengemas rumah ini dan menyapunya. Lalu aku menyapu di bawah katil tempat tidur, maka aku keluarkan bangkai anak anjing. Selepas itu nabi datang dengan janggutnya terketar-ketar. Adalah nabi apabila turunnya wahyu, baginda terketar.”
 11. 11. Kita perlu mengambil riwayat pertama sebagai sebab nuzul. Riwayat pertama jelas kesahihannya sedangkan riwayat kedua pula tidak sahih disebabkan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui namanya (rawi majhul). Pada riwayat yang kedua ini terdapat kepalsuannya . Selain itu , riwayat pertama diterima kerana ia diriwayatkan daripada imam Bukhari dan Muslim.
 12. 12. Kedua : Sekiranya kedua-dua riwayat adalah sahih, namun di antara keduanya masih boleh ditarjihkan di antara salah satu daripadanya disebabkan salah satunya lebih sahih di antara yang lain ataupun perawi pertama telah menyaksikan sendiri kejadian tersebut, oleh itu, dalam keadaan tersebut, riwayat ini seharusnya diterima sebagai sebab nuzul. Riwayat pertama :- Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari daripada Ibn mas‟ud berkata : Maksudnya: “Suatu ketika aku berjalan bersama nabi di Madinah. Baginda bertongkatkan daripada pelepah tamar. Ketika melintasi sekumpulan orang Yahudi, salah seorang daripada mereka berkata ; ”Cubalah kamu tanya sesuatu kepadanya (nabi). Lalu mereka bertanya, ”Ceritakan kepada kami tentang roh. Nabi berdiri dan diam sejenak dan mengangkat kepala. Aku tahu waktu itu wahyu sedang turun kepada baginda, hinggalah selesai penurunan wahyu. Selepas itu baginda bersabda: sebagaimana firman Allah :
 13. 13. Maksudnya: “Dan mereka bertanya kepadamu (wahai muhammad) tentang roh. Katakanlah: Roh itu dari perkara urusan Tuhanku…” (Surah al-Isra‟ ayat 85)
 14. 14. Riwayat kedua: Hadis daripada Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmizi katanya : Maksudnya : “Orang-orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi. ”Berilah kepada kami sesuatu persoalan untuk kami tanya kepada lelaki ini (nabi Muhammad). Mereka menjawab : Tanyalah kepadanya tentang roh. Maka mereka pun bertanya kepada nabi. Maka Allah menurunkan ayat ” Daripada kedua-dua riwayat tersebut, riwayat pertama adalah lebih rajih berbanding riwayat kedua. Ini adalah kerana hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari. Selain itu, Ibn Mas‟ud ada bersama nabi ketika peristiwa penurunan ayat tersebut berlaku dan beliau menyaksikan sendiri keadaan itu. Justeru itu, riwayat pertama diterima sebagai sebab nuzul ayat tersebut.
 15. 15. Ketiga : Sekiranya kedua-dua riwayat adalah sahih dan tidak pula dapat ditarjihkan, maka terimalah kedua-dua riwayat sebagai asbabun nuzul . Dalam konteks ini kita hendaklah beralasan bahawa ayat tersebut diturunkan selepas terjadinya kedua-dua peristiwa atau sebab berkenaan dan dalam tempoh waktu yang berhampiran. Riwayat pertama :- Riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Ibn Abbas bahawa Hilal Ibn Umaiyyah telah menuduh isterinya berlaku sumbang dengan Syuraik Ibn Shama‟ di hadapan Rasulullah SAW lalu baginda bersabda kepada Hilal Maksudnya : “Bawakan bukti atau belakang kamu akan kusebat . Hilal berkata : Wahai Rasululullah, bagaimana keadaannya kalau seseorang itu mendapati isterinya berlaku sumbang dengan seorang lelaki, adakah ia perlu membawa keterangan atau saksi juga ? Maka turunlah ayat kepada baginda :”
 16. 16. Maksudnya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri ,maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah , sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (Surah al-Nur ayat 6)”
 17. 17. Riwayat kedua: Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim , lafaz hadis ini diambil dari Sahih al-Bukhari daripada Sahl bin Sa‟ad: Maksudnya : “Bahawa „Umaymir telah datang kepada „Asim Ibn „Adi iaitu ketua bagi suku Bani „Ajlan sambil berkata : Apa pendapat kamu seorang suami mendapati yang isterinya bersekedudukan dengan lelaki lain , apakah patut ia bunuh sahaja lelaki itu, tetapi selepas itu ia dibalas bunuh pula atau apakah yang sepatutnya dilakukan ? Tolonglah tuan hamba bertanyakan Rasululah tentang perkara ini? Selepas itu, „Asim pergi kepada Rasulullah dan bertanya : Wahai Rasulullah („Asim bertanya tentang perkara „Uwaymir tadi), namun baginda tidak suka melayani pertanyaan seumpama itu. Lalu baginda mengecam pertanyaan seumpama itu. Walau bagaimanapun, „Uwaymir masih tidak berpuashati , sambil beliau bersumpah: Demi Allah , aku tidak puas hati kecuali aku sendiri bertanya kepada baginda tentang hal tersebut. Maka „Uwaymir pun datang menemui baginda sambil berkata : Wahai Rasuullah, seseorang lelaki mendapati isterinya tidur bersama lelaki lain, adakah patut dia bunuh sahaja lelaki itu, tetapi selepas itu, ia akan dibunuh balas pula, atau apakah yang sepatutnya ia lakukan. Maka baginda menjawab:Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat tentang kamu dan isteri kau kemudian nabi memerintahkan kepada suami isteri untuk bermula„anah , sebagaimana Allah sebutkan di dalan kitabNya. Maka ia melakukan li‟an dengan isterinya iaitu firman Allah :”
 18. 18. Kedua-dua riwayat tersebut sama-sama sahih oleh itu, kita hendaklah mengambil kedua-dua riwayat itu sebab nuzul ayat berkenaan. Kedua-dua peristiwa itu berlaku dalam masa yang berdekatan di mana dalam riwayat tersebut kita boleh menyatakan bahawa orang pertama yang bertanya ialah Hilal ibn Umaiyyah , kemudian pertanyaan tersebut pula diikuti oleh „Uwaymir sebelum jawapan diberikan
 19. 19. Keempat :Sekiranya kedua-dua riwayat yang dinyatakan sama-sama sahih, dan tidak dapat ditarjihkan antara satu sama lain, serta ia juga tidak dapat dikumpulkan serentak disebabkan oleh jarak dan tempoh waktu berlaku peristiwa di antara keduanya adalah jarak masa yang jauh. Kita hendaklah membuat tanggapan bahawa ayat tersebut diturunkan berulang kali dengan berasaskan sebab penurunannya juga lebih daripada satu. Riwayat pertama :- Hadis riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan al-Bazzar daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasululullah SAW berdiri di samping mayat Hamzah yang gugur syahid dalam perang Uhud dalam keadaan tubuhnya yang dikelar-kelar lalu baginda bersabda : Maksudnya :- “Demi Allah sesungguhnya aku akan cincang 70 orang dari kalangan orang kafir sebagai menuntut bela hak engkau. Maka di saat itu, Jibril menurunkan ayat terakhir daripada surah al-Nahl sedang nabi masih berdiri dekat jenazah Hamzah. Firman Allah :”
 20. 20. Maksudnya :- “Dan jika kamu membalas kejahatan (mereka) maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yan sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu dan jika kamu bersabar , maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang yang sabar. ” (Surah al-Nahl ayat 126)
 21. 21. Riwayat kedua: Hadis riwayat al-Tirmizi dan al-Hakim daripada Ubay ibn ka‟ab yang berkata : Maksudnya :- “Ketika berlangsungnya peperangan Uhud di mana 64 orang Ansar dan 6 orang Muhajirin terkorban termasuk Hamzah yang dikelarkelarkan tubuhnya, maka berkatalah golongan Ansar : Sekiranya suatu hari nanti kami berjaya menimpakan kemalangan seumpama ini terhadap mereka (orang kafir ) nescaya kami pasti akan akan mengajar mereka secukupcukupnya. Ketika hari pembukaan kota Mekah maka Allah menurunkan ayat:” Daripada kedua-dua riwayat ini kita tidak boleh mengumpulkan dan menyelaraskan di antara kedua-dua riwayat tersebut. Ini adalah kerana jarak waktu di antara dua peristiwa itu yang terlalu jauh.Jika dilihat , Peperangan Uhud berlaku pada tahun ke-3 Hijrah manakala pembukaan Kota Mekah pula pada tahun-ke 8 Hijrah. Rumusan yang boleh dibuat ialah ayat tersebut diturunkan sebanyak dua kali .
 22. 22. Kelima : Apabila kedua-dua riwayat tidak tegas. “Ayat ini diturunkan tentang hal ini.” atau, “Aku mengira ayat ini diturunkan tentang hal ini.”Dalam hal ini tiada percanggahan di antara riwayat-riwayat itu kerana sebab atau maksud riwayat tersebut adalah sebagai penjelasan atau pentafsiran dimana perkara itu terkandung di dalam makna ayat. Ia bukan menyatakan sebab nuzul kecualilah ada qarinah (bukti) yang membawa maksud penjelasan tentang sebab nuzul.
 23. 23. Keenam : Salah satu daripada ungkapan riwayat tidak tegas. Riwayat pertama : Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari katanya yang bermaksud: Pada suatu hari aku membaca Surah al-Baqarah ayat 223 : yang bermaksud Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh sebab itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai….Maka Ibn Umar berkata kepadaku Tahukah engku tentang apakah ayat ini diturunkan? Aku menjawab: Tidak tahu. Ibn Umar berkata : Ayat ini diturunkan berkaitan persoalan menyetubuhi isteri dari arah belakang.
 24. 24. Riwayat kedua:- Hadis yang diterima daripada melalui Jabir yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasai‟ dan Ibn Majah, Jabir berkata: Maksudnya :- “Apabila seorang suami menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anak yang dilahirkan bermata juling. Dengan sebab itu, turunlah ayat 223 surah al-Baqarah.” Maksudnya :- “Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal yang baik) untuk diri kamu; dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak) dan berilah khabar gembira wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman” (Surah al-Baqarah ayat 223)
 25. 25. Dalam hal ini riwayat daripada Jabir dijadikan pegangan kerana tegas manakala riwayat ungkapan Ibn Umar diterima sebagai pentafsiran, bukan sebab nuzul.
 26. 26. (3) Satu sebab nuzul untuk banyak ayat Kadang kala satu kejadian menyebabkan wahyu turun dua kali atau lebih , iaitu sesuatu yang dipanggil oleh ulama dengan istilah : Turun beberapa wahyu kerana sebab yang satu . Ini menunjukkan permasalahan itu penting hinggakan banyak ayat yang diturunkan dalam pelbagai surah berkenaan satu peristiwa. (1) Hadis daripada Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan al-Hakim Katanya : Maksudnya :- “Wahai Rasululah! Saya tidak pernah mendengar Allah menyebut tentang orang perempuan sedikit pun tentang Hijrah. Maka Allah menurunkan ayat al-Quran surah Ali Imran ayat 195.”
 27. 27. Maksudnya :- “Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka (dengan firmanNya): "Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain; maka orang-orang yang berhijrah (kerana menyelamatkan agamanya), dan yang diusir ke luar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti (dengan berbagai-bagai gangguan) kerana menjalankan agamaKu, dan yang berperang (untuk mempertahankan Islam), dan yang terbunuh (gugur Syahid dalam perang Sabil) - sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahankesalahan mereka, dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal soleh)". (surah ali „imram ayat 195)
 28. 28. (2) Daripada Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al-Hakim katanya, aku bertanya Rasulullah : Maksudnya :- “Wahai Rasulullah ! Engkau menyebut para lelaki dan tidak pernah menyebut para perempuan. Maka Allah menurunkan Surah al-Nisa‟ ayat 32. Maksudnya :- “Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.” (Surah al-Nisa‟ ayat 32)
 29. 29. Maksudnya :- “Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orangorang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orangorang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyakbanyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. “ (Surah al-Ahzab ayat 35)
 30. 30. Para ulama usul berbeza pendapat dalam hal yang mana mesti diperhatikan untuk pegangan sama ada umumnya lafaz atau khususnya sebab . Adakah hukum itu hanya berlaku atas kejadian peristiwa atau perseorangan tertentu yang di situ ayat diturunkan atau hukum itu menjadi bersifat umum untuk kesemuanya . Menurut jumhur ulama , bahawa yang mesti diperhatikan adalah umumnya lafaz dan bukan khususnya sebab. Ini pendapat ynag sahih. Apabila sesuatu ayat sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus. Maka yang umum itu diterapkam kepada keumumannya dan yang khusus itu diterapkan kepada kekhususannya.
 31. 31. Maksudnya :- “Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.” (Surah al-Baqarah ayat 222)
 32. 32. Daripada Anas bin Malik berkata yang bermaksud : Apabila setiap kali isteri-isteri oranag yahudi berhaidh, mereka dipulau atau dikeluarkan daripada rumah tidak diberi makan atau diberi minum dan di dalam rumah mereka tidak bersama . Dengan itu Rasulullah ditanya tentang perkara itu, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian Nabi bersabda : ”Bersama-samalah dengan mereka di dalam rumah dan perbuatlah apa sahaja, kecuali menyetubuhinya.” Perkara yang menjadi perbincangan ialah jika sesuatu sebab itu khusus sedangkan ayat yang diturunkan berbentuk umum. Dalam hal ini pendapat ulama terbahagi kepada dua.
 33. 33. Pendapat pertama :- Jumhur ulama berpendapat bahawa yang menjadi pegangan ialah lafaz umum bukannya sebab yang khusus. Contohnya :- Berkenaan ayat li‟an.Hadis daripada Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Tirmizi dan Ibn majah di mana Ibn. Abbas berkata yang bermaksud: Daripada Ibn Abbas katanya Hilal Ibn Umayyah telah menuduh isterinya berzina dengan Syuraik Ibn Shama‟ di hadapan nabi. Nabi bersabda “Hendaklah ada bukti atau saksi, kalau tidak belakang engkau akan disebat”. Hilal berkata “Wahai Rasulullah! Apabila seseorang daripada kami (suami) melihat lelaki bersama (melakukan persetubuhan ) dengan isterinya, maka adakah seharusnya ia membawa bukti atau saksi juga ? Rasululah menjawab, “Saksi atau bukti, jika tidak belakang kamu akan disebat”. Hilal berkata lagi, “Demi yang mengutuskan engkau (Allah) dengan kebenaran, sesungguhnya saya berkata benar. Moga-moga Allah akan menurunkan ayat yang melepaskan belakang aku daripada disebat. Maka turunlah malaikat Jibril menurunkan ayat : Surah al-nur ayat 6 hingga 9.
 34. 34. Lafaz ) dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina adalah dalam bentuk lafaz umum, namun begitu hukumnya bukanlah hanya terhenti kepada peristiwa yang khusus itu sahaja. Iaitu ia bukan hanya tertumpu kepada peristiwa Hilal yang menuduh isterinya sahaja tetapi hukum yang dipegang ialah dengan meliputi semua kes lain atau kes menuduh isteri untuk semua orang (suami) tanpa perlu kepada dalil atau ayat lain. Pendapat kedua:- Segelintir ulama mengatakan dimana yang menjadi pegangan dan hukum yang dipegang ialah sebab khusus, bukan lafaz yang umum. Mereka berpendapat demiakian kerana lafaz yang umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Untuk berpegang dan menghukumkannya harus ada sokongan daripada dalil yang lain.
 35. 35. Mengetahui hikmat diperundangkan sesuatu hukum Mengkhususkan serta membataskan hukum yang diturunkan dengan sebab yang berlaku Mentafsirkan ayat berdasarkan sebuah kesah dan cerita benar Mengetahui pengkhususan hukum Syariat islam memberi perhatian yang serius terhadap kepentingan umun Membantu memahami ayat dan maksud al-quran Membantu ahli tafsir dan fiqh mengithbat hukum Mengetahui ayat nasikh dan mansukh
 36. 36. 70. Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang Yang terdahulu daripada mereka, Iaitu kaum Nabi Nuh dan Aad dan Thamud dan kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk negeri Madyan serta negeri-negeri Yang telah dibinasakan? (Semuanya) telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka Dengan membawa keterangan Yang jelas nyata, (lalu mereka mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka); Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka tetapi merekalah Yang menganiaya diri sendiri. (surah at-taubah ; 70) BACK
 37. 37. 97. Allah menjadikan Kaabah, Rumah Yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia (untuk menjalankan Ibadat dan hal-hal hidup), demikian juga bulan-bulan Yang mulia, dan binatang-binatang korban, dan kalong-kalong binatang korban itu. Yang demikian itu, supaya kamu ketahui Bahawa Sesungguhnya Allah mengetahui apa Yang ada di langit dan apa Yang ada di bumi, dan Bahawa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (surah al-Mai‟dah: 97) BACK
 38. 38. 15. sifat syurga Yang telah dijanjikan kepada orang-orang Yang bertaqwa (ialah seperti berikut): ada padanya beberapa sungai dari air Yang tidak berubah (rasa dan baunya), dan beberapa sungai dari susu Yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak Yang lazat bagi orang-orang Yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu Yang suci bersih. dan ada pula untuk mereka di sana Segala jenis buahbuahan, serta keredaan dari Tuhan mereka. (adakah orang-orang Yang tinggal kekal di Dalam syurga Yang sedemikian itu keadaannya) sama seperti orang-orang Yang tinggal kekal di Dalam neraka dan diberi minum dari air Yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? (sudah tentu tidak sama)! (surah Muhammad: 15) BACK
 39. 39. 30. (setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad) ke arah agama Yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) agama Allah, Iaitu agama Yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu ; itulah agama Yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (surah al-Rum:30) BACK

×