SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
PERSONATGES
Ramona, Adèu
Montserrat Roig

 RAMONA, ADÉU   1
ESTRUCTURA DELS PERSONATGES
                Mundeta
                 Jover

                Mundeta
                Ventura
          Principals
                Mundeta
                 Claret
Personatges
                Marits i
                amants
         Secundaris

                Familiars

                 Amics i
                coneguts
       RAMONA, ADÉU         2
PERSONATGES PRINCIPALS        JOVER
 MUNDETA

        VENTURA
 MUNDETA

        CLARET
 MUNDETA
RAMONA, ADÉU       3
Mundeta Jover (àvia) – Francisco Ventura               La seva història en forma de
                                        diari personal:
Nascuda l’últim quart del segle XIX a Siurana, Tarragona.           •El personatge és caracteritzat per les
Fou filla de família pagesa.                          seves pròpies reflexions:
Dona d’una forta personalitat.                          – Sobre el marit i el casament
De jove era bonica. La seva pell és molt delicada, molt blanca, i les      – Sobre el viatge de noces
mans són deixades anar, com si fossin raigs de lluna. El seu cabell és      – El rebuig de Gràcia
fort i llarg.(pàg.43)                              – La mediocritat de la seva vida
Se sent republicana de tota la vida.(pàg.37)
                                        •També anota els canvis externs:
Dona frustrada: no hi ha correspondència entre les seves il·lusions i els
                                        – De segle
somnis que té i la seva vida quotidiana.
                                        – De mitjans de transport
Casada amb en Francisco Ventura, home ensopit i desapassionat, el 8       – De pis, etc.
de desembre de 1894. Ell la va salvar de la bomba del Liceu. El seu
viatge de noces és a París.
Abans de la mort d’aquest diu: ningú no entendrà que, en el fons, tant me fa
quedar-me sola.(pàg. 232)
Patirà un avortament del seu primer fill el 28 de desembre de 1898. La
seva única filla serà la Mundeta Ventura, que naixerà el 1909.
Es debat entre la recerca de l’Amor Ideal (novel·les romàntiques        Contrapunt: referències que en fan la
llegides d’amagat) i els remordiments i els dubtes que la turmenten a     Mundeta Ventura (pàg. 197) i la
causa de la formació religiosa i moral que ha rebut.              Mundeta Claret (pàg. 185), per qui la
Es compara amb Madame Bovary, la dama permanentment insatisfeta        M. Jover és un model.
a causa del desequilibri entre les seves aspiracions i la realitat.
Per compensar la frustració matrimonial, inicia una aventura amorosa      Guerra de les Colonies(1898)
amb un estudiant –Víctor Amat- que tampoc respondrà a les seves        Guerra d’Àfrica(1909)
expectatives (pàg. 232).                            Setmana tràgica (28 de juliol de 1909)
                                        Guerra Gran(1914-1918)
                                                             4
                RAMONA, ADÉU
Personatge construït amb procediments:
Mundeta Ventura– Joan Claret (Ignasi Costa)
Filla de la Mundeta Jover i Francisco Ventura, neix el 1909 a   •1. Pel que els altres en diuen. Tothom opina sobre ella:
l’Eixample, Barcelona.                        – Mare (pàg. 218), diu que la seva filla és lletja i trista,
Durant els estius marxa a Valldoreix.                té uns solcs a la cara que la fan escarrinsada i els ulls
 Dona bleda, poruga i submisa.                    sortints.
Primer dependent de la mare (a qui admira però no entén) i      – En Joan (pàg. 37), diu que és una beneita i una
després del marit.                          bleda.
Descendents amb Joan Claret: Sílvia, Nasi, Mundeta i Gèlia.     – Ella interioritza aquestes opinions i la seva pròpia
Vesteix amb faldilles i amb unes ungles decorades amb esmalt     descripció té poques virtuts, per això no vol tenir una
Rosina amb una llargada adequada, transparents i corbes.       nena quan es queda embarassada (pàg. 38). Vol tenir un
                                   fill perquè pensa que ells ho tenen més fàcil per sortir
Fet que inicia la novel·la (bombardeig) és per a ella un dels
                                   endavant, ja que, segons ella, les nenes són unes bledes.
pocs episodis de solitud i també de llibertat de què disposa, un
                                  •2. Pel seu capteniment en moments històrics molt
dels pocs instants en què té veu pròpia. Per això sempre que el
                                  importants:
recorda revifa.
                                   – Viu els esdeveniments de manera molt superficial;
Es veu a si mateixa com una enamorada de pel·lícula, dona      contrast entre la seva percepció i la dels que l’envolten.
fatal i enigmàtica (Greta Garbo, pàg. 195-196) (àvia: llibres    (pàg. 62; pàg. 106).S’interessa per la política a partir de la
romàntics).                             proclamació de la República.
                                   – La recerca del marit per les runes del bombardeig
Primer amor acabat tràgicament: el seu amant Ignasi Costa
                                   del Colisèum marcaran un canvi (pàg. 58; pàg. 239).En un
se suïcida.
                                   primer moment sent que les cames li fan figa i més tard
Abocada a una vida ben diferent de la imaginada: grisa, plena
                                   tot el contrari.
de claudicacions, sobretot després del matrimoni amb Joan
Claret, home inflexible, distant i impenetrable, que accepta
                                     <<Somio amb l’amor ideal, pur, com el dels dos amorets de
amb resignació. Es casa amb aquest el 1938.
                                  marbre blanc i els cabells rinxolats que tinc al rebedor.>>
Aquesta docilitat s’explica perquè comparteixen un secret: ella
no era verge quan es va casar.


                                                                5
                  RAMONA, ADÉU
Mundeta Claret (filla) – Jordi Soteras                          Personatge caracteritzat a través
                                             de 2 procediments:

Neix el 1949 a l’Eixample, Barcelona.                          1. Pels elements que l’envolten i que
Estudia en un col·legit de monges. Més tard va a la Universitat de             podrien ser comuns als membres de la
Barcelona. També ha fet algun viatge a Anglaterra.                     seva generació:
Personatge amb anàlisi psicològica més aprofundida: dona universitària,            –Manera de vestir, pòsters, cançons
compromesa, enamorada, filla, néta, germana, amiga, etc.                   de Bob Dylan i els Beatles, etc. i per
Pertany a la mateixa generació que l’autora.(entre els anys seixanta i            la manera de relacionar-se.
setanta)                                         2. Per les contradiccions entre allò que
                                              pensa, fa i sent amb el que ella creu
•Personalitat complexa i contradictòria:
                                              que ha de pensar, fer o sentir (pàg. 92;
•En aparença, és la més lliure de les tres dones i la menys sotmesa als
                                              pàg. 99). Ella no era qui realment
condicionaments socials i morals.
                                              pensava que tancarien la Universitat
•En realitat, també és una dona que depèn d’un home, i que viu
                                              de Madrid sinó que ho pensava en
presonera d’una relació que la fa infeliç (pàg. 69), en la qual no pren mai
                                              Jordi.
la iniciativa (pàg. 93-94).
                                               Aquestes contradiccions
•És una persona tímida, insegura, amb un concepte d’ella mateixa no
                                               acompanyen també la relació amb en
gaire positiu. Aquest aspecte es portarà al límit en l’episodi en què
                                               Jordi, l’Anna i l’àvia, personatges a
exerceix la prostitució (pàg. 163-167). A partir d’aquest moment, la
                                               qui admira però que també rebutja
Mundeta inicia un canvi (pàg. 169; 170)
                                               (pàg. 97)
Quan la Mundeta se n’adona de que en Jordi ha estat al llit de l’Anna, ella
                                             A diferència de les altres Mundetes
marxa i ven el seu cos a un altre home.
                                              aquesta si que participa en els
<<Pujà a l’esportiu, un Alpine vermell, mirà de reüll, com qui no vol la cosa, l’home
                                              esdeveniments històrics de la seva
que el conduïa. Un home entre jove i madur, ben clenxinat, un vestit de darrera
                                              generació que són aquests:
moda, una cara relaxada a base de massatge: la cara coneguda dels qui manen al
                                             • Assemblea Constituent.
treball i a casa[...]Em sembla que no he quedat del tot malament.[...] Mil cinc-centes
                                             • Caputxinada (1966).
pessetes, dius? Bé és el que acostumo a rebre per tan poca estona. No cal el meu nom,
                                             • Tancament de la Universitat de
em penso, t’he deixat satisfet, oi?>>
                                              Madrid.
                    RAMONA, ADÉU                                          6
Punts en comú de les 3 dones:
•Són somniadores.
•Són dones que se senten molt soles.
•L’objectiu de la seva vida és la recerca del veritable amor.
•Tenen espais de felicitat clandestina.

•Són conscients de les limitacions derivades del fet de ser dones (pàg. 218), però es rebel·len, amb major o menor
mesura, contra una educació patriarcal que els ha reservat un paper passiu.

ÀVIA i MARE: la relació amb els seus marits no les satisfà, però totes dues han trobat l’amor fugaç en Víctor
Amat i Ignasi Costa, i els recorden durant tota la vida.

FILLA: té una visió de l’amor semblant a la de la mare i l’àvia, però amb més contradiccions. És una
privilegiada, si la comparem amb elles. És l’única que pot emprendre un camí propi, anar a la universitat, i cercar
la seva felicitat personal.
               RAMONA, ADÉU                                      7
PERSONATGES SECUNDARIS


         Francisco Ventura i         Tieta Sixta i les             Kati.
Marits i amants
                     Familiars
                                       Amics i coneguts
         Víctor Amat             seves filles:               Patrícia Miralpeix.
         (Mundeta Jover)           Jacqueline i
                                                 Vell de la FAI.
                           Esmeralda.
         Joan Claret i Ignasi
                                                 Metge de l’hospital
         Costa (Mundeta           Germans de
                                                 clínic.
         Ventura)              Mundeta Claret:
                           Nasi, Sílvia i Gèlia.           Amics de la Mundeta
         Jordi Sotreres
                                                 Claret: Nito, Anna,
         (manté una relació
                                                 Enric(rival polític d’en
         amb Mundeta
                                                 Jordi), Rafa i Telele.
         Claret).
                 RAMONA, ADÉU                                       8
MARITS I AMANTS
RAMONA, ADÉU    9
Francisco Ventura                         Trets físics i de caràcter
Fill de la vídua Climent. La seva família és honesta i decent,   És un home de bona planta, un cavaller educat, molt fi i
és d’origen burgès (p.63 i 64).                  elegant. (p.63)
Neix a Barcelona.                         Segons la seva dona no ha estat un home a guanyar,
                                  un risc, un perill, un triomf per arravatar a possibles
Abans de morir el 2 de gener de 1919 va estar malalt
                                  rivals. Intuïa que el seu amor, tan segur, ordenat i
durant deu anys.
                                  meticulós, no li provocaria cap altra sensació que
Treballarà de prestador al llarg de la seva vida però sempre    fàstic o monotonia.(pàg.232)
d’una forma tradicional, sense introduir innovacions a
                                  Porta bigoti.
diferència dels seus companys. No invertirà en empreses.
                                  A en Francisco li agraden molt els animals i les
Passa tot el dia a la borsa segons la seva dona. (pàg. 97)
                                  flors.(pàg.87)
Es casa amb la Mundeta Jover al decembre del 1894, se
l’estima i li demostra el seu amor mitjançant composicions
                                  Mundeta àvia:<<En Francisco és un home ordenat,
poètiques en llengua castellana.
                                  meticulós. El seu lema és ordre, pau i tranquilitat. I la paraula
Tindrà una única filla, la Mundeta Ventura, donat que la      treball no l’abandona mai. De vegades els préstecs li donen
seva dona patirà un avortament. Sempre recolzarà la seva      bons rèdits i aleshores li agrada comprar-me joies i pells. Però
dona per aquest fet tan dur.                    no és un home afortunat amb el diner>>
Serà defensor del bàndol nacional.                 Guerra de les Colonies(1898)
                                  Guerra d’Àfrica(1909)
Mundeta àvia: <<li agrada molt escriure poemes. I dedicar-me’ls.
                                  Setmana tràgica (28 de juliol de 1909)
Però el que fa més sovint és pintar>>
                                  Guerra Gran(1914-1918)
                 RAMONA, ADÉU                                           10
Victor Amat            Carta que aquest escriu a Mundeta àvia:

És l’amant de Mundeta Jover,
és estudiant de la Universitat.  <<Ramona, no li faci estrany que sàpiga el seu nom. La cambrera de la meva dispesa me
                 l’ha dit. No sé com demanar-li perdó per la gossadia d’escriure-li sense que ens hàgim
Mantindran contacte visual,
                 parlat mai. Si m’he atrevit a fer aquest pas ha estat després de dubtar durant dies i nits
en un inici, des dels seus
                 sobre la necessitat de demanar un encontre a una desconeguda que solament he pogut
respectius balcons.(15 de
                 admirar –i no goso dir <<estimar>> perquè podria representar per a vostè precipitació i
febrer de 1901)
                 atreviment, encara que per a mi fos mil vegades beneït- des del balcó, o pel carrer, i sempre
Més tard, el dia 10 d’abril de
                 lluny. Cregui’m, Ramona, les grans felicitats són les més temudes, i jo temeria, refusaria el
1901, aquest li envia una
                 pecat del nostre encontre, si no fos que sento dintre meu una flama vivíssima que em dóna
carta.
                 força, que m’enlaira, que em fa home, que m’esberla el cor. Vosté, Ramona, s’ha convertit
El dia 15 d’abril de 1901     en la certesa de l’Ideal, en la dona del Somni que porto arrelat dintre meu. I, com la podré
tenen la primera cita a      abastar, si tota vostè se m’escapa, fugissera enemiga, i és tan lluny de la meva pobra
l'església de Santa Maria del   realitat d’home mesquí?...Per apaivagar l’esperit, només voldria tenir el seu consentiment
Mar.               per a una cita, que per fugaç que sigui, deixaria en el meu ànim la seva subtil i delicada
El seu primer petó és a la    empremta. M’agradaria, per sublimar aquestes paraules, posseir el verb, la fluïdesa d’un
Barceloneta el 18 d’abril     Maeterlink, d’un Kropotkin, i així definir amb el seu geni la meva passió i sinceritat. Li
d’aquell mateix any.       envio, això no obstant, un petit poema fet més amb el cor que no pas amb el cervell, fruit
                 de la intuïció del delit amorós i escrit en la llengua que mossèn Cinto m’ha ensenyat a
 L’última cita és al Parc de la
                 descobrir i estimar>>
Ciutadella el dia 18 de juny.
                 A continuació li escriu la poesia esmentada.
                 <<El poema ha expressat els meus sentiment. No hi puc afegir ni un sol mot. Si creu
                 possible un encontre no té més que fer-m’ho arribar per la cambrera de vostè que està en
Escriu poesia en català.     combinació amb la meva.Tot esperant, neguitós i impacient, la seva resposta, li ofereix els
                 seus somnis.>>


               RAMONA, ADÉU                                            11
Joan Claret                             Trets físics i de caràcter

És un Barceloní negociant.                      Segons la seva dona és un home molt llest.(pàg. 37)
Va desaparèixer durant uns dies, la seva dona el va         També inflexible, distant i impenetrable.
estar buscant desesperadament, ja que havia hagut          Porta uns cabells arrissats i negres com el carbó.(pàg.
una explosió a les Corts Catalanes.                 53)

Marit de Mundeta Ventura, es casaren l’any 1938.
                                   Mundeta Claret: El pare, l’home impenetrable, el rostre
Junt amb aquesta tenen descendència: la Sílvia, en          misteriós.
Nasi, la Mundeta i la Gèlia.
                                   Mundeta Ventura: <<Abans de conèxier en Jordi es
Mundeta: <<Vaig conèixer en Joan una tarda de dissabte a       consumia per acabar amb la seva virginitat. Era una nosa
Valldoreix.[...]Un dissabte vaig acompanyar la Patricia quan     que l’enutjava. Al pati de la universitat se’n parlava tot el
va arribar el tren, de seguida el vaig veure.[...]Jo vaig mirar en  sant dia, a les qui ho havien aconseguit, els agradava de
Joan i em vaig enamorar dels seus blens de cabell, arrissat i    proclamar als quatre vens la seva superioritat. L’acovardia
negres com el carbó>>                        haver de confessar que mai no havia fruït de cap contacte,
                                   d’aquests que penetren, dins el seu cos[...]Havia començat a
                                   sentir aquest impuls al seus disset anys.>>
No perdona a la seva dona el secret de no arribar
verge al matrimoni.
                                   En Joan diu que regalar llibres a les dones era qüestió
Tracta la seva dona amb amor. (pàg 37)
                                   de gent gandula i passada de moda.
Es passa als nacionals.
Fa cada any viatges a Hamburg i a Amsterdam i en
torna ullerós i d’un pèssim humor.(pàg94)                 RAMONA, ADÉU                                            12
Ignasi Costa                          Història d’amor:
Primer amor de la Mundeta Ventura.               L’Ignasi i la Mundeta Ventura es van conèixer a
                                Valldoreix, al costat del Mas Roig.
Era un activista d’esquerres, es va suïcidar.
                                Dos dies més tard, a la festa de la Kati, estava
Estiuejava a l’estiu a Valldoreix(pàg.127)
                                allà:
Defineix el sentiment d’estar enamorat com una
                                <<Es deia Ignasi i els seus ulls cremaven. Era molt
combinació de fisiologia i de moral ,com si
                                prim i els cabells, pentinats cao endarrea i fixos,
tinguessis el futur a les mans. Com una revolució.
                                brillaven. Tenia la cara enfonsada isemblava que tot el
<<Això: com el seure més dur, més dramàtic, que pateix     que esguardava es foradava per la seva insistència.>>
l’home en passar pel món. També ens hi juguem moltes coses.
                                La Kati i ell eren molt amics, s'escriviren cartes, però no
En l’amor no hi ha violència, ni sang vessada, ni mor la
                                són res més que amics.
gent que estimes, ni et desapareixen els amics; però també hi
                                Kati:<<T’entendràs amb l’Ignasi, té fama d'estrambòtic.
ha fam, també sents l'estómac buit, la intranquil·litat, la
                                Sembla que s’ha embolicat amb política. A Barcelona
incertesa, l’angoixa de no saber si ets víctima o botxí>>
                                fan córrer que ha parlat en un míting.Amb gent
(pàg.143-144)
                                d’esquerres i poc amiga dels capellans, que és la que a mi
No li agrada ballar perquè diu que és un preàmbul        m’agrada. També diuen que és vegetarià>>
molt estúpid de l’intimitat.                  La Kati els va presentar, i una estona parlant i ell
<<és com si esperéssim, amb resignació, travessar l’antelesa  la va besar. Segons ella, era el primer cop que la
de la felicitat>>                        besaven i es va posar cursi.
Aquest va canviar la Mundeta, es va tornar molt
enraonadora.
                RAMONA, ADÉU                                         13
Jordi Soteres                                       Diferències
És un estudiant universitari de segon curs i activista.                  <<Ella era feta a base de petites
                                             lleialtats, mesquines, subjectes als
Fill d’exiliats, criat a Mèxic.
                                             instints, com si l’afecte, l’amor o
                                             l’amistat depenguessin d’una cega
A la Universitat era un líder, malgrat la seva joventut.
                                             relació mercantil.Mentre que en
                                             Jordi estimava les coses del món, no
No creu en l’amor únic. És capaç d’estimar totes les dones, totes les que se
                                             en relació a la seva circumstància
li oferien com a companyes en l’espectacle de l’amor.
                                             personal, històrica i geogràfica, sinó
<<Mira, Mundeta, sóc amic teu, reteu, però això de l’amor ho puc fer amb qualsevol    perquè corresponien a la seva
dona. Són dues coses diferents>>                             realitat momentànis.>>
                                             (pàg.149-150)
Una nit a casa de l’Anna van fer una festa. La Mundeta va veure com en          <<Ella es trobava en un univers
Jordi i aquesta estaven a la seva cambra fent l’amor. Va ser en Nito qui li        en devallada, sense imaginació,
va dir.                                          corromput, l’únic final plausible, a
                                             tot estirar, seria el triomf de la
<<Obrí, amb fúria, la cambra. Els ulls entelats i tristos de l’Anna l’esguardaren un
                                             felicitat personal. El cas d’en Jordi
instant. Dos cosos per estrenar, pensà. Com dos cossos tendrament agafats, donant-se
                                             era molt diferent:ell pertanyia a una
tota una vida o tota una mort , qui sap>>(pàg.156)
                                             familia en què la paraula ‘luita’
                                             posseïa, per tradició, un significat
Al final de la novel·la, la relació amb la Mundeta finalitza. Ella, ja no podia
                                             optimista i ascendent>>
actuar de la mateixa manera des d’aquella nit.
                                             (pàg.150)
Intuïa que la baralla amb en Jordi seria el començament d’un enfilall de malentesos;
pressentia que res, per molt que s’ho proposessin, tornaria a ser com abans. (Pàg. 235)                 RAMONA, ADÉU                                           14
FAMILIARS
RAMONA, ADÉU     15
Tieta Sixta                         Trets físics i de caràcter


És la germana de Mundeta Jover.               És una dona garrepa i envejosa. La tieta Sixta sempre
                              s’aprofitava per deixar verda a la seva germana quan la Mundeta
Està casada i és mare de dues nenes, Jacqueline i
                              Ventura era al davant. Li té enveja […] Té molta barra. Oferia
Esmeralda.
                              mitja vida als altres i després no donava res. (Pàg.43)
                              La Jacqueline s’assembla molt a ella: té cara d’amargada,
                              sempre rondinava, tot ho trobava malament, l’eterna víctima.
                              (Pàg.124).
Coneix a la perfecció com funciona això de la        És calba i ha de porta perruca. Té molt poca traça per a vestir-se.
guerra.                           (Pàg. 43)
No soporta als republicans.
Els altres la veuen com una dona que és fa la        Crítica per l’esquena a la seva germana i a la seva neboda.
ploramiques i la víctima però que en realirar és una mala  La Jacqueline, en una ocasió li diu a la Mundeta Ventura:
bèstia. (Pàg.45)                      la mamà diu que tu ets la cosineta pobra, que no en teniu ni per
                              comprar-vos un vestit per als diumenges, i diu que la culpa la té la
                              tieta Ramona, la teva mamà, que sempre ha dut el cap ple de
Ella, com també la Patrícia Miralpeix, es          pardals i de fums i que va desprendre tots els quartus que us va
comporta seguint les pautes de La perfecta casada.     deixar el tiet Francisco, al cel sia. [...] i diu que la teva mamà és
Ambdues recitaven passatges sencers, el recuerdo para    una dona que presum de senyora però que, de pempis res. (pàgs.125
la novia, la atención para la esposa. Pueden sacarse del  i 126)
libro enseñanzas provechosas, sobre todo para devolver a
la mujer el puesto que le corresponde dentro del hogar.
(Pàg. 107)

                RAMONA, ADÉU                                            16
Germans de Mundeta Claret

           És el germà gran.
           Viu al Brasil, va marxar ja fa uns quants anys.
           La Mundeta l’enyora moltíssim ja que ell li explicava històries d’aventures
           que tant li agradaven, li feia companyia quan el pare la castigava…
           I desitjaria que estigués al seu costat i sovint pensava: si encara visqués a
           Barcelona li aconsellaria què calia fer o, millor, es rifaria de les seves qüestions amb en
   Nasi Claret
           Jordi. (pàg.191).
           Mantenen contacte per mitjà de cartes però ell ja no és el noi d’abans:
           […] et torno a repetir que no m’agradaria que em seguissis. Perquè seguir.me significa
           admirar els egocèntrics, els cruels, els qui no sabem el que volem…
           No em facis més cas, petita, […] Jo no vull que et facis malbé, perquè ets la meva
           esperança i, qui sap, la de la família Claret. (Pàg. 192)
           És una de les dues germanes de la Mundeta Claret.
   Sílvia Claret  Està casada i ja no viu a casa amb els pares.

           És la petita de la casa.
           Li fa la guitza a la seva germana sempre que pot: Vull entrar, que sempre
           l’ocupes tu el labavo, que t’hi estàs hores i hores, ni que fossis una meuca, nena.
   Gèlia Claret
           […] Si no em deixes entrar li diré a la mamà que aquesta nit tampoc no has dormit
           a casa; et dono cinc minuts… (Pàg. 100)
           RAMONA, ADÉU                                          17
AMICS I CONEGUTS
RAMONA, ADÉU      18
Kati

És una amiga de la Mundeta      La Mundeta Ventura parla d’ella de la següent manera: Quan la vaig
Jover, però en especial, de la    conèixer no la podia veure gens ni mica. Em semblava una dona molt
Mundeta Ventura.           presumida i coqueta . Sempre es reia de tot. Tot el dia parlava de versos i de
                   llibres i per això s’entenia amb la mamà. [...]
Sempre fou una dona diferent a
les altres: sense marit i defensora  Al Núria mirava tot el que la voltava amb impertinència; jo em pensava que
que la dona servia per molt més    ho feia per xafarderia i per criticar però ara que la conec sé que ho fa per
que per a estar a casa i cuidar els  curiositat, perquè ella diu que s’ha de conèixer tot, al món.
fills.                A mi em sembla que la Kati és molt llesta i que no necessita els homes. (Pàg.
Se suïcidà l’any 1939.        39)


Celebrava moltes festes a casa i
                   [...] Les altres dones malparlaven de la Kati, però la convidaven als seus
tenia amistat amb molts estrangers
                   berenars i a les seves festes perquè estava al corrent del monde. Tot Valldoreix
francesos, sobretot.
                   criticava que sovintegés sola el Casino de Sant Cugat i, més encara, les seves
Amiga del bàndol anarquista.
                   descarades tendències vers l’altre sexe. L’única que hi mantenia una certa
                   intimitat era la mare de la Mundeta; a totes dues els agradava llegir i
Ajuda als més necessitats, per    s’intercanviaven llibres, amb preferència de poesia romàntica o biografies de
exemple, en una ocasió la       reines. Totes, però, cobejaven una secreta enveja contra la Kati. Això de
Mundeta Ventura comenta que la    <<vivre sa vie>> , de ser <<independante>>. Tenia trenta anys, era
Kati no és a casa perquè a marxar   soltera i vivia sola. Organitzava parties d’allò més innocents, però la llegenda
a buscar llet per al nen de la seva  les havia pujada de to i de categoria. (Pàgs. 102 i 103)
portera que està molt malalt.
              RAMONA, ADÉU                                         19
Patrícia Miralpeix

Va néixer al camp i la seva educació va ser de dona pagesa.


Està casada amb l’Esteve Miràngels, un poeta. Un home que la vol sempre al seu
costat.

Manté relació amb la tieta Sixta i les Mundetes Jover i Ventura, ella també es
reuneix al Núria i visita sovint la casa de la tieta.

De la mateixa manera que la tieta Sixta, ella també es coneixedora dels passatges de
La Perfecta Casada.

La Mudeta Ventura parla d’ella així: [...]El seu home em va dedicar, un Nadal, una poesia
molt bonica, molt sentida. I la Patrícia em portava, els primers dies d’esperar, una cuixa de
gallina gairebé dos cops per setmana.
Encara que de vegades la critica, la Patrícia es portà molt bé amb ella.
        RAMONA, ADÉU                                  20
Vell de la FAI
La Mundeta Ventura parla amb aquest home quan visita l’Hospital Clínic en busca del seu marit.
Ell està allà perquè està buscant al seu nebot.
Ambdós, s’expliquen la seva vida.
El vell està cassat i tenia un fill que va ser assassinat. Jo he perdut el fill a Jaca, un tret a la cara, me’l deixaren
sense fesomia, tota foradada.(Pàg.59)
Ja des de jove, es mostrà com un revolucionari: amb 12 anys era aprenent de caixista, i anà a una
manifestació perquè havien apujat 5 cèntims el pa.
El 1913, era tipògraf i s’adherí a una vaga general perquè no volien treballar a preu fet.
És un home valent, que mai ha acceptat la burgesia, els considera uns hipòcrites.


La Mundeta Ventura en se’l descriu com un home que feia pudor de tabac mastegat, o d’esperit de vi i tabac
barrejats, una pudor forta, enganxosa. Com la sang coagulada que quedava a les ferides dels morts i que ningú no
netejava. (pàg.239)

[...] Aleshores em vaig adonar que tenia el nas ratat i que la seva pell no era de color d’oliva ni de color de mel, sinó de
color gerani, rosa. (Pàg.243)
                RAMONA, ADÉU                                          21
Metge de l’hospital clínic

Treballa com a metge i com que s’encarrega del dipòsit de morts els seus amics el coneixen com
l’ <<adobador de cadàvers>>.
Ell se sent poeta, de fet, fins que s’inicià la guerra havia fet composicions i, fins i tot, havia rebut
una englantina. .
També, abans de la guerra havia format part d’una penya excursionista.


En veu d’aquest personatge podem veure com el conflicte bèlic va canviar molt les coses, com
aquest influí en la vida dels espanyols:La guerra li havia desbaratat la vena poètica, que s’havia tornat com
la púrria. Abans feia els versos amb cura, amb molt d’amor: allò sí que era temps per a la poesia. (Pàg. 57)
             RAMONA, ADÉU                                     22
Amics de Mundeta Claret

     És un company d’Uiversitat de la Mundeta.
     Estima a la Mundeta i no li agrada gens que aquesta estigui amb en Jordi. Per això, se n’alegra molt
 Nito   quan aquest està a la cambra amb l’Anna, de fet, ell és qui ho comunica a la Mundeta.
     Diu en Nito: - No em diràs que esperes en Jordi?
     Ella li respon: - Calla, et dic.
     Nito: - Perquè si l’esperes has begut oli, reina. Ha trobat companyia. [...] Si treus el teu preciós caparru a la cambra de
     l’Anna observaràs una escena que t’agradarà molt... (Pàg.154)

     Les seves paraules posen dels nervis a la Mundeta, l’odia perquè ell li endevina els pensaments, li endevina la
     por, , li endevina la feblesa. (pàg.114)

 Anna   És una companya d’Universitat amb qui la Mundeta acostuma a estudiar.
     La Mundeta ens dona a conèixer com és la seva família  L’Anna no té germanes: ha nascut amb la flor al
     cul. Filla única i amb un pare progre d’aquests que no emprenyen. (Pàg. 101)
     Fa l’amor amb en Jordi a la seva cambra una nit que la Mundeta es troba allà. Des d’aquell moment la
     Mundeta ja no la pot sofrir, la veu com una meuca que s’aprofita de les circumstàncies. (Pàg.154)
 Enric  És un noi de la Universitat, el rival polític del Jordi Soteres.
     En Jordi no aguanta la burgesia, vol fer vaga i posar en crisi a la Universitat.
     Les seves paraules són clares: […] l’oligarquia terratinent i financera: aquest grupet defensa els interessos econòmics
     de les classes que ara són al poder, és el seu instrument. I, en realitat, destrueix el que té de bo un estat
     hegemònic.(Pàg.115)
 Rafa i  Ambdós són companys de la Universitat. Apareixen relativament poc al llarg de la novel·la però sembla
 Telele  ser que entre aquests dos existeix més que una amistat.                  RAMONA, ADÉU                                             23
Nuria Caballero i Irene García
        1r batxillerat
        17 d’Abril de 2009RAMONA, ADÉU                  24

More Related Content

What's hot

Narcís oller 1
Narcís oller 1Narcís oller 1
Narcís oller 1
dolors
 

What's hot (20)

Llorenç Villalonga i Mort de dama
Llorenç Villalonga i Mort de damaLlorenç Villalonga i Mort de dama
Llorenç Villalonga i Mort de dama
 
Les figures retòriques de la poesia
Les figures retòriques de la poesiaLes figures retòriques de la poesia
Les figures retòriques de la poesia
 
Novel La Cavalleresca
Novel La CavallerescaNovel La Cavalleresca
Novel La Cavalleresca
 
Teresa
TeresaTeresa
Teresa
 
Les cròniques de Ramon Muntaner
Les cròniques de Ramon MuntanerLes cròniques de Ramon Muntaner
Les cròniques de Ramon Muntaner
 
Curial e güelfa
Curial e güelfaCurial e güelfa
Curial e güelfa
 
Narcís oller 1
Narcís oller 1Narcís oller 1
Narcís oller 1
 
Federico García Lorca
Federico García LorcaFederico García Lorca
Federico García Lorca
 
Roís de corella
Roís de corellaRoís de corella
Roís de corella
 
Dimecres de cendra
Dimecres de cendraDimecres de cendra
Dimecres de cendra
 
Josep Carner
Josep CarnerJosep Carner
Josep Carner
 
MIQUEL LLOR
MIQUEL LLORMIQUEL LLOR
MIQUEL LLOR
 
A muntanya maragall brenda m.
A muntanya maragall brenda m.A muntanya maragall brenda m.
A muntanya maragall brenda m.
 
La crònica de bernat desclot
La crònica de bernat desclotLa crònica de bernat desclot
La crònica de bernat desclot
 
Aigües encantades
Aigües encantadesAigües encantades
Aigües encantades
 
Plaute i Terenci
Plaute i TerenciPlaute i Terenci
Plaute i Terenci
 
Prosa medieval catalana
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
 
Cims borrascosos
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
 
POESIA CATALANA Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
POESIA CATALANA Jordi de Sant Jordi i Ausiàs MarchPOESIA CATALANA Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
POESIA CATALANA Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 
Esquema de la literatura catalana
Esquema de la literatura catalanaEsquema de la literatura catalana
Esquema de la literatura catalana
 

Similar to Personatges

Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
P. J.
 
Ramona adéu
Ramona adéuRamona adéu
Ramona adéu
P. J.
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
P. J.
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
P. J.
 
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
José R. Crespo García
 
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
José R. Crespo García
 
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
José R. Crespo García
 
Novetats Biblioteca de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca de Sta. SusannaNovetats Biblioteca de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca de Sta. Susanna
Judith Navarro
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
P. J.
 

Similar to Personatges (20)

Ppt Sobre Lobra
Ppt Sobre LobraPpt Sobre Lobra
Ppt Sobre Lobra
 
tema argument i simbologia
tema argument i simbologiatema argument i simbologia
tema argument i simbologia
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
 
ALOMA
ALOMAALOMA
ALOMA
 
Ramona adéu
Ramona adéuRamona adéu
Ramona adéu
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
 
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
 
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
 
Maria Mercè MarçAl I Serra
Maria Mercè MarçAl I SerraMaria Mercè MarçAl I Serra
Maria Mercè MarçAl I Serra
 
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
Pptsobrelobra 090326141205 Phpapp02 (Cristina)
 
Novetats literàries
Novetats literàriesNovetats literàries
Novetats literàries
 
Mercé rodoreda
Mercé rodoredaMercé rodoreda
Mercé rodoreda
 
Novetats Biblioteca de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca de Sta. SusannaNovetats Biblioteca de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca de Sta. Susanna
 
Mercè Rodoreda
Mercè RodoredaMercè Rodoreda
Mercè Rodoreda
 
Historic biblios 3_viles
Historic biblios 3_vilesHistoric biblios 3_viles
Historic biblios 3_viles
 
Llegint ramona adéu
Llegint ramona adéuLlegint ramona adéu
Llegint ramona adéu
 
Novetats Biblioteca Municipal de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca Municipal de Sta. SusannaNovetats Biblioteca Municipal de Sta. Susanna
Novetats Biblioteca Municipal de Sta. Susanna
 
Power Point Mercè Rodoreda
Power Point Mercè RodoredaPower Point Mercè Rodoreda
Power Point Mercè Rodoreda
 
La plaça del diamant
La plaça del diamantLa plaça del diamant
La plaça del diamant
 

Personatges

 • 2. ESTRUCTURA DELS PERSONATGES Mundeta Jover Mundeta Ventura Principals Mundeta Claret Personatges Marits i amants Secundaris Familiars Amics i coneguts RAMONA, ADÉU 2
 • 3. PERSONATGES PRINCIPALS JOVER MUNDETA VENTURA MUNDETA CLARET MUNDETA RAMONA, ADÉU 3
 • 4. Mundeta Jover (àvia) – Francisco Ventura La seva història en forma de diari personal: Nascuda l’últim quart del segle XIX a Siurana, Tarragona. •El personatge és caracteritzat per les Fou filla de família pagesa. seves pròpies reflexions: Dona d’una forta personalitat. – Sobre el marit i el casament De jove era bonica. La seva pell és molt delicada, molt blanca, i les – Sobre el viatge de noces mans són deixades anar, com si fossin raigs de lluna. El seu cabell és – El rebuig de Gràcia fort i llarg.(pàg.43) – La mediocritat de la seva vida Se sent republicana de tota la vida.(pàg.37) •També anota els canvis externs: Dona frustrada: no hi ha correspondència entre les seves il·lusions i els – De segle somnis que té i la seva vida quotidiana. – De mitjans de transport Casada amb en Francisco Ventura, home ensopit i desapassionat, el 8 – De pis, etc. de desembre de 1894. Ell la va salvar de la bomba del Liceu. El seu viatge de noces és a París. Abans de la mort d’aquest diu: ningú no entendrà que, en el fons, tant me fa quedar-me sola.(pàg. 232) Patirà un avortament del seu primer fill el 28 de desembre de 1898. La seva única filla serà la Mundeta Ventura, que naixerà el 1909. Es debat entre la recerca de l’Amor Ideal (novel·les romàntiques Contrapunt: referències que en fan la llegides d’amagat) i els remordiments i els dubtes que la turmenten a Mundeta Ventura (pàg. 197) i la causa de la formació religiosa i moral que ha rebut. Mundeta Claret (pàg. 185), per qui la Es compara amb Madame Bovary, la dama permanentment insatisfeta M. Jover és un model. a causa del desequilibri entre les seves aspiracions i la realitat. Per compensar la frustració matrimonial, inicia una aventura amorosa Guerra de les Colonies(1898) amb un estudiant –Víctor Amat- que tampoc respondrà a les seves Guerra d’Àfrica(1909) expectatives (pàg. 232). Setmana tràgica (28 de juliol de 1909) Guerra Gran(1914-1918) 4 RAMONA, ADÉU
 • 5. Personatge construït amb procediments: Mundeta Ventura– Joan Claret (Ignasi Costa) Filla de la Mundeta Jover i Francisco Ventura, neix el 1909 a •1. Pel que els altres en diuen. Tothom opina sobre ella: l’Eixample, Barcelona. – Mare (pàg. 218), diu que la seva filla és lletja i trista, Durant els estius marxa a Valldoreix. té uns solcs a la cara que la fan escarrinsada i els ulls Dona bleda, poruga i submisa. sortints. Primer dependent de la mare (a qui admira però no entén) i – En Joan (pàg. 37), diu que és una beneita i una després del marit. bleda. Descendents amb Joan Claret: Sílvia, Nasi, Mundeta i Gèlia. – Ella interioritza aquestes opinions i la seva pròpia Vesteix amb faldilles i amb unes ungles decorades amb esmalt descripció té poques virtuts, per això no vol tenir una Rosina amb una llargada adequada, transparents i corbes. nena quan es queda embarassada (pàg. 38). Vol tenir un fill perquè pensa que ells ho tenen més fàcil per sortir Fet que inicia la novel·la (bombardeig) és per a ella un dels endavant, ja que, segons ella, les nenes són unes bledes. pocs episodis de solitud i també de llibertat de què disposa, un •2. Pel seu capteniment en moments històrics molt dels pocs instants en què té veu pròpia. Per això sempre que el importants: recorda revifa. – Viu els esdeveniments de manera molt superficial; Es veu a si mateixa com una enamorada de pel·lícula, dona contrast entre la seva percepció i la dels que l’envolten. fatal i enigmàtica (Greta Garbo, pàg. 195-196) (àvia: llibres (pàg. 62; pàg. 106).S’interessa per la política a partir de la romàntics). proclamació de la República. – La recerca del marit per les runes del bombardeig Primer amor acabat tràgicament: el seu amant Ignasi Costa del Colisèum marcaran un canvi (pàg. 58; pàg. 239).En un se suïcida. primer moment sent que les cames li fan figa i més tard Abocada a una vida ben diferent de la imaginada: grisa, plena tot el contrari. de claudicacions, sobretot després del matrimoni amb Joan Claret, home inflexible, distant i impenetrable, que accepta <<Somio amb l’amor ideal, pur, com el dels dos amorets de amb resignació. Es casa amb aquest el 1938. marbre blanc i els cabells rinxolats que tinc al rebedor.>> Aquesta docilitat s’explica perquè comparteixen un secret: ella no era verge quan es va casar. 5 RAMONA, ADÉU
 • 6. Mundeta Claret (filla) – Jordi Soteras Personatge caracteritzat a través de 2 procediments: Neix el 1949 a l’Eixample, Barcelona. 1. Pels elements que l’envolten i que Estudia en un col·legit de monges. Més tard va a la Universitat de podrien ser comuns als membres de la Barcelona. També ha fet algun viatge a Anglaterra. seva generació: Personatge amb anàlisi psicològica més aprofundida: dona universitària, –Manera de vestir, pòsters, cançons compromesa, enamorada, filla, néta, germana, amiga, etc. de Bob Dylan i els Beatles, etc. i per Pertany a la mateixa generació que l’autora.(entre els anys seixanta i la manera de relacionar-se. setanta) 2. Per les contradiccions entre allò que pensa, fa i sent amb el que ella creu •Personalitat complexa i contradictòria: que ha de pensar, fer o sentir (pàg. 92; •En aparença, és la més lliure de les tres dones i la menys sotmesa als pàg. 99). Ella no era qui realment condicionaments socials i morals. pensava que tancarien la Universitat •En realitat, també és una dona que depèn d’un home, i que viu de Madrid sinó que ho pensava en presonera d’una relació que la fa infeliç (pàg. 69), en la qual no pren mai Jordi. la iniciativa (pàg. 93-94). Aquestes contradiccions •És una persona tímida, insegura, amb un concepte d’ella mateixa no acompanyen també la relació amb en gaire positiu. Aquest aspecte es portarà al límit en l’episodi en què Jordi, l’Anna i l’àvia, personatges a exerceix la prostitució (pàg. 163-167). A partir d’aquest moment, la qui admira però que també rebutja Mundeta inicia un canvi (pàg. 169; 170) (pàg. 97) Quan la Mundeta se n’adona de que en Jordi ha estat al llit de l’Anna, ella A diferència de les altres Mundetes marxa i ven el seu cos a un altre home. aquesta si que participa en els <<Pujà a l’esportiu, un Alpine vermell, mirà de reüll, com qui no vol la cosa, l’home esdeveniments històrics de la seva que el conduïa. Un home entre jove i madur, ben clenxinat, un vestit de darrera generació que són aquests: moda, una cara relaxada a base de massatge: la cara coneguda dels qui manen al • Assemblea Constituent. treball i a casa[...]Em sembla que no he quedat del tot malament.[...] Mil cinc-centes • Caputxinada (1966). pessetes, dius? Bé és el que acostumo a rebre per tan poca estona. No cal el meu nom, • Tancament de la Universitat de em penso, t’he deixat satisfet, oi?>> Madrid. RAMONA, ADÉU 6
 • 7. Punts en comú de les 3 dones: •Són somniadores. •Són dones que se senten molt soles. •L’objectiu de la seva vida és la recerca del veritable amor. •Tenen espais de felicitat clandestina. •Són conscients de les limitacions derivades del fet de ser dones (pàg. 218), però es rebel·len, amb major o menor mesura, contra una educació patriarcal que els ha reservat un paper passiu. ÀVIA i MARE: la relació amb els seus marits no les satisfà, però totes dues han trobat l’amor fugaç en Víctor Amat i Ignasi Costa, i els recorden durant tota la vida. FILLA: té una visió de l’amor semblant a la de la mare i l’àvia, però amb més contradiccions. És una privilegiada, si la comparem amb elles. És l’única que pot emprendre un camí propi, anar a la universitat, i cercar la seva felicitat personal. RAMONA, ADÉU 7
 • 8. PERSONATGES SECUNDARIS Francisco Ventura i Tieta Sixta i les Kati. Marits i amants Familiars Amics i coneguts Víctor Amat seves filles: Patrícia Miralpeix. (Mundeta Jover) Jacqueline i Vell de la FAI. Esmeralda. Joan Claret i Ignasi Metge de l’hospital Costa (Mundeta Germans de clínic. Ventura) Mundeta Claret: Nasi, Sílvia i Gèlia. Amics de la Mundeta Jordi Sotreres Claret: Nito, Anna, (manté una relació Enric(rival polític d’en amb Mundeta Jordi), Rafa i Telele. Claret). RAMONA, ADÉU 8
 • 10. Francisco Ventura Trets físics i de caràcter Fill de la vídua Climent. La seva família és honesta i decent, És un home de bona planta, un cavaller educat, molt fi i és d’origen burgès (p.63 i 64). elegant. (p.63) Neix a Barcelona. Segons la seva dona no ha estat un home a guanyar, un risc, un perill, un triomf per arravatar a possibles Abans de morir el 2 de gener de 1919 va estar malalt rivals. Intuïa que el seu amor, tan segur, ordenat i durant deu anys. meticulós, no li provocaria cap altra sensació que Treballarà de prestador al llarg de la seva vida però sempre fàstic o monotonia.(pàg.232) d’una forma tradicional, sense introduir innovacions a Porta bigoti. diferència dels seus companys. No invertirà en empreses. A en Francisco li agraden molt els animals i les Passa tot el dia a la borsa segons la seva dona. (pàg. 97) flors.(pàg.87) Es casa amb la Mundeta Jover al decembre del 1894, se l’estima i li demostra el seu amor mitjançant composicions Mundeta àvia:<<En Francisco és un home ordenat, poètiques en llengua castellana. meticulós. El seu lema és ordre, pau i tranquilitat. I la paraula Tindrà una única filla, la Mundeta Ventura, donat que la treball no l’abandona mai. De vegades els préstecs li donen seva dona patirà un avortament. Sempre recolzarà la seva bons rèdits i aleshores li agrada comprar-me joies i pells. Però dona per aquest fet tan dur. no és un home afortunat amb el diner>> Serà defensor del bàndol nacional. Guerra de les Colonies(1898) Guerra d’Àfrica(1909) Mundeta àvia: <<li agrada molt escriure poemes. I dedicar-me’ls. Setmana tràgica (28 de juliol de 1909) Però el que fa més sovint és pintar>> Guerra Gran(1914-1918) RAMONA, ADÉU 10
 • 11. Victor Amat Carta que aquest escriu a Mundeta àvia: És l’amant de Mundeta Jover, és estudiant de la Universitat. <<Ramona, no li faci estrany que sàpiga el seu nom. La cambrera de la meva dispesa me l’ha dit. No sé com demanar-li perdó per la gossadia d’escriure-li sense que ens hàgim Mantindran contacte visual, parlat mai. Si m’he atrevit a fer aquest pas ha estat després de dubtar durant dies i nits en un inici, des dels seus sobre la necessitat de demanar un encontre a una desconeguda que solament he pogut respectius balcons.(15 de admirar –i no goso dir <<estimar>> perquè podria representar per a vostè precipitació i febrer de 1901) atreviment, encara que per a mi fos mil vegades beneït- des del balcó, o pel carrer, i sempre Més tard, el dia 10 d’abril de lluny. Cregui’m, Ramona, les grans felicitats són les més temudes, i jo temeria, refusaria el 1901, aquest li envia una pecat del nostre encontre, si no fos que sento dintre meu una flama vivíssima que em dóna carta. força, que m’enlaira, que em fa home, que m’esberla el cor. Vosté, Ramona, s’ha convertit El dia 15 d’abril de 1901 en la certesa de l’Ideal, en la dona del Somni que porto arrelat dintre meu. I, com la podré tenen la primera cita a abastar, si tota vostè se m’escapa, fugissera enemiga, i és tan lluny de la meva pobra l'església de Santa Maria del realitat d’home mesquí?...Per apaivagar l’esperit, només voldria tenir el seu consentiment Mar. per a una cita, que per fugaç que sigui, deixaria en el meu ànim la seva subtil i delicada El seu primer petó és a la empremta. M’agradaria, per sublimar aquestes paraules, posseir el verb, la fluïdesa d’un Barceloneta el 18 d’abril Maeterlink, d’un Kropotkin, i així definir amb el seu geni la meva passió i sinceritat. Li d’aquell mateix any. envio, això no obstant, un petit poema fet més amb el cor que no pas amb el cervell, fruit de la intuïció del delit amorós i escrit en la llengua que mossèn Cinto m’ha ensenyat a L’última cita és al Parc de la descobrir i estimar>> Ciutadella el dia 18 de juny. A continuació li escriu la poesia esmentada. <<El poema ha expressat els meus sentiment. No hi puc afegir ni un sol mot. Si creu possible un encontre no té més que fer-m’ho arribar per la cambrera de vostè que està en Escriu poesia en català. combinació amb la meva.Tot esperant, neguitós i impacient, la seva resposta, li ofereix els seus somnis.>> RAMONA, ADÉU 11
 • 12. Joan Claret Trets físics i de caràcter És un Barceloní negociant. Segons la seva dona és un home molt llest.(pàg. 37) Va desaparèixer durant uns dies, la seva dona el va També inflexible, distant i impenetrable. estar buscant desesperadament, ja que havia hagut Porta uns cabells arrissats i negres com el carbó.(pàg. una explosió a les Corts Catalanes. 53) Marit de Mundeta Ventura, es casaren l’any 1938. Mundeta Claret: El pare, l’home impenetrable, el rostre Junt amb aquesta tenen descendència: la Sílvia, en misteriós. Nasi, la Mundeta i la Gèlia. Mundeta Ventura: <<Abans de conèxier en Jordi es Mundeta: <<Vaig conèixer en Joan una tarda de dissabte a consumia per acabar amb la seva virginitat. Era una nosa Valldoreix.[...]Un dissabte vaig acompanyar la Patricia quan que l’enutjava. Al pati de la universitat se’n parlava tot el va arribar el tren, de seguida el vaig veure.[...]Jo vaig mirar en sant dia, a les qui ho havien aconseguit, els agradava de Joan i em vaig enamorar dels seus blens de cabell, arrissat i proclamar als quatre vens la seva superioritat. L’acovardia negres com el carbó>> haver de confessar que mai no havia fruït de cap contacte, d’aquests que penetren, dins el seu cos[...]Havia començat a sentir aquest impuls al seus disset anys.>> No perdona a la seva dona el secret de no arribar verge al matrimoni. En Joan diu que regalar llibres a les dones era qüestió Tracta la seva dona amb amor. (pàg 37) de gent gandula i passada de moda. Es passa als nacionals. Fa cada any viatges a Hamburg i a Amsterdam i en torna ullerós i d’un pèssim humor.(pàg94) RAMONA, ADÉU 12
 • 13. Ignasi Costa Història d’amor: Primer amor de la Mundeta Ventura. L’Ignasi i la Mundeta Ventura es van conèixer a Valldoreix, al costat del Mas Roig. Era un activista d’esquerres, es va suïcidar. Dos dies més tard, a la festa de la Kati, estava Estiuejava a l’estiu a Valldoreix(pàg.127) allà: Defineix el sentiment d’estar enamorat com una <<Es deia Ignasi i els seus ulls cremaven. Era molt combinació de fisiologia i de moral ,com si prim i els cabells, pentinats cao endarrea i fixos, tinguessis el futur a les mans. Com una revolució. brillaven. Tenia la cara enfonsada isemblava que tot el <<Això: com el seure més dur, més dramàtic, que pateix que esguardava es foradava per la seva insistència.>> l’home en passar pel món. També ens hi juguem moltes coses. La Kati i ell eren molt amics, s'escriviren cartes, però no En l’amor no hi ha violència, ni sang vessada, ni mor la són res més que amics. gent que estimes, ni et desapareixen els amics; però també hi Kati:<<T’entendràs amb l’Ignasi, té fama d'estrambòtic. ha fam, també sents l'estómac buit, la intranquil·litat, la Sembla que s’ha embolicat amb política. A Barcelona incertesa, l’angoixa de no saber si ets víctima o botxí>> fan córrer que ha parlat en un míting.Amb gent (pàg.143-144) d’esquerres i poc amiga dels capellans, que és la que a mi No li agrada ballar perquè diu que és un preàmbul m’agrada. També diuen que és vegetarià>> molt estúpid de l’intimitat. La Kati els va presentar, i una estona parlant i ell <<és com si esperéssim, amb resignació, travessar l’antelesa la va besar. Segons ella, era el primer cop que la de la felicitat>> besaven i es va posar cursi. Aquest va canviar la Mundeta, es va tornar molt enraonadora. RAMONA, ADÉU 13
 • 14. Jordi Soteres Diferències És un estudiant universitari de segon curs i activista. <<Ella era feta a base de petites lleialtats, mesquines, subjectes als Fill d’exiliats, criat a Mèxic. instints, com si l’afecte, l’amor o l’amistat depenguessin d’una cega A la Universitat era un líder, malgrat la seva joventut. relació mercantil.Mentre que en Jordi estimava les coses del món, no No creu en l’amor únic. És capaç d’estimar totes les dones, totes les que se en relació a la seva circumstància li oferien com a companyes en l’espectacle de l’amor. personal, històrica i geogràfica, sinó <<Mira, Mundeta, sóc amic teu, reteu, però això de l’amor ho puc fer amb qualsevol perquè corresponien a la seva dona. Són dues coses diferents>> realitat momentànis.>> (pàg.149-150) Una nit a casa de l’Anna van fer una festa. La Mundeta va veure com en <<Ella es trobava en un univers Jordi i aquesta estaven a la seva cambra fent l’amor. Va ser en Nito qui li en devallada, sense imaginació, va dir. corromput, l’únic final plausible, a tot estirar, seria el triomf de la <<Obrí, amb fúria, la cambra. Els ulls entelats i tristos de l’Anna l’esguardaren un felicitat personal. El cas d’en Jordi instant. Dos cosos per estrenar, pensà. Com dos cossos tendrament agafats, donant-se era molt diferent:ell pertanyia a una tota una vida o tota una mort , qui sap>>(pàg.156) familia en què la paraula ‘luita’ posseïa, per tradició, un significat Al final de la novel·la, la relació amb la Mundeta finalitza. Ella, ja no podia optimista i ascendent>> actuar de la mateixa manera des d’aquella nit. (pàg.150) Intuïa que la baralla amb en Jordi seria el començament d’un enfilall de malentesos; pressentia que res, per molt que s’ho proposessin, tornaria a ser com abans. (Pàg. 235) RAMONA, ADÉU 14
 • 16. Tieta Sixta Trets físics i de caràcter És la germana de Mundeta Jover. És una dona garrepa i envejosa. La tieta Sixta sempre s’aprofitava per deixar verda a la seva germana quan la Mundeta Està casada i és mare de dues nenes, Jacqueline i Ventura era al davant. Li té enveja […] Té molta barra. Oferia Esmeralda. mitja vida als altres i després no donava res. (Pàg.43) La Jacqueline s’assembla molt a ella: té cara d’amargada, sempre rondinava, tot ho trobava malament, l’eterna víctima. (Pàg.124). Coneix a la perfecció com funciona això de la És calba i ha de porta perruca. Té molt poca traça per a vestir-se. guerra. (Pàg. 43) No soporta als republicans. Els altres la veuen com una dona que és fa la Crítica per l’esquena a la seva germana i a la seva neboda. ploramiques i la víctima però que en realirar és una mala La Jacqueline, en una ocasió li diu a la Mundeta Ventura: bèstia. (Pàg.45) la mamà diu que tu ets la cosineta pobra, que no en teniu ni per comprar-vos un vestit per als diumenges, i diu que la culpa la té la tieta Ramona, la teva mamà, que sempre ha dut el cap ple de Ella, com també la Patrícia Miralpeix, es pardals i de fums i que va desprendre tots els quartus que us va comporta seguint les pautes de La perfecta casada. deixar el tiet Francisco, al cel sia. [...] i diu que la teva mamà és Ambdues recitaven passatges sencers, el recuerdo para una dona que presum de senyora però que, de pempis res. (pàgs.125 la novia, la atención para la esposa. Pueden sacarse del i 126) libro enseñanzas provechosas, sobre todo para devolver a la mujer el puesto que le corresponde dentro del hogar. (Pàg. 107) RAMONA, ADÉU 16
 • 17. Germans de Mundeta Claret És el germà gran. Viu al Brasil, va marxar ja fa uns quants anys. La Mundeta l’enyora moltíssim ja que ell li explicava històries d’aventures que tant li agradaven, li feia companyia quan el pare la castigava… I desitjaria que estigués al seu costat i sovint pensava: si encara visqués a Barcelona li aconsellaria què calia fer o, millor, es rifaria de les seves qüestions amb en Nasi Claret Jordi. (pàg.191). Mantenen contacte per mitjà de cartes però ell ja no és el noi d’abans: […] et torno a repetir que no m’agradaria que em seguissis. Perquè seguir.me significa admirar els egocèntrics, els cruels, els qui no sabem el que volem… No em facis més cas, petita, […] Jo no vull que et facis malbé, perquè ets la meva esperança i, qui sap, la de la família Claret. (Pàg. 192) És una de les dues germanes de la Mundeta Claret. Sílvia Claret Està casada i ja no viu a casa amb els pares. És la petita de la casa. Li fa la guitza a la seva germana sempre que pot: Vull entrar, que sempre l’ocupes tu el labavo, que t’hi estàs hores i hores, ni que fossis una meuca, nena. Gèlia Claret […] Si no em deixes entrar li diré a la mamà que aquesta nit tampoc no has dormit a casa; et dono cinc minuts… (Pàg. 100) RAMONA, ADÉU 17
 • 19. Kati És una amiga de la Mundeta La Mundeta Ventura parla d’ella de la següent manera: Quan la vaig Jover, però en especial, de la conèixer no la podia veure gens ni mica. Em semblava una dona molt Mundeta Ventura. presumida i coqueta . Sempre es reia de tot. Tot el dia parlava de versos i de llibres i per això s’entenia amb la mamà. [...] Sempre fou una dona diferent a les altres: sense marit i defensora Al Núria mirava tot el que la voltava amb impertinència; jo em pensava que que la dona servia per molt més ho feia per xafarderia i per criticar però ara que la conec sé que ho fa per que per a estar a casa i cuidar els curiositat, perquè ella diu que s’ha de conèixer tot, al món. fills. A mi em sembla que la Kati és molt llesta i que no necessita els homes. (Pàg. Se suïcidà l’any 1939. 39) Celebrava moltes festes a casa i [...] Les altres dones malparlaven de la Kati, però la convidaven als seus tenia amistat amb molts estrangers berenars i a les seves festes perquè estava al corrent del monde. Tot Valldoreix francesos, sobretot. criticava que sovintegés sola el Casino de Sant Cugat i, més encara, les seves Amiga del bàndol anarquista. descarades tendències vers l’altre sexe. L’única que hi mantenia una certa intimitat era la mare de la Mundeta; a totes dues els agradava llegir i Ajuda als més necessitats, per s’intercanviaven llibres, amb preferència de poesia romàntica o biografies de exemple, en una ocasió la reines. Totes, però, cobejaven una secreta enveja contra la Kati. Això de Mundeta Ventura comenta que la <<vivre sa vie>> , de ser <<independante>>. Tenia trenta anys, era Kati no és a casa perquè a marxar soltera i vivia sola. Organitzava parties d’allò més innocents, però la llegenda a buscar llet per al nen de la seva les havia pujada de to i de categoria. (Pàgs. 102 i 103) portera que està molt malalt. RAMONA, ADÉU 19
 • 20. Patrícia Miralpeix Va néixer al camp i la seva educació va ser de dona pagesa. Està casada amb l’Esteve Miràngels, un poeta. Un home que la vol sempre al seu costat. Manté relació amb la tieta Sixta i les Mundetes Jover i Ventura, ella també es reuneix al Núria i visita sovint la casa de la tieta. De la mateixa manera que la tieta Sixta, ella també es coneixedora dels passatges de La Perfecta Casada. La Mudeta Ventura parla d’ella així: [...]El seu home em va dedicar, un Nadal, una poesia molt bonica, molt sentida. I la Patrícia em portava, els primers dies d’esperar, una cuixa de gallina gairebé dos cops per setmana. Encara que de vegades la critica, la Patrícia es portà molt bé amb ella. RAMONA, ADÉU 20
 • 21. Vell de la FAI La Mundeta Ventura parla amb aquest home quan visita l’Hospital Clínic en busca del seu marit. Ell està allà perquè està buscant al seu nebot. Ambdós, s’expliquen la seva vida. El vell està cassat i tenia un fill que va ser assassinat. Jo he perdut el fill a Jaca, un tret a la cara, me’l deixaren sense fesomia, tota foradada.(Pàg.59) Ja des de jove, es mostrà com un revolucionari: amb 12 anys era aprenent de caixista, i anà a una manifestació perquè havien apujat 5 cèntims el pa. El 1913, era tipògraf i s’adherí a una vaga general perquè no volien treballar a preu fet. És un home valent, que mai ha acceptat la burgesia, els considera uns hipòcrites. La Mundeta Ventura en se’l descriu com un home que feia pudor de tabac mastegat, o d’esperit de vi i tabac barrejats, una pudor forta, enganxosa. Com la sang coagulada que quedava a les ferides dels morts i que ningú no netejava. (pàg.239) [...] Aleshores em vaig adonar que tenia el nas ratat i que la seva pell no era de color d’oliva ni de color de mel, sinó de color gerani, rosa. (Pàg.243) RAMONA, ADÉU 21
 • 22. Metge de l’hospital clínic Treballa com a metge i com que s’encarrega del dipòsit de morts els seus amics el coneixen com l’ <<adobador de cadàvers>>. Ell se sent poeta, de fet, fins que s’inicià la guerra havia fet composicions i, fins i tot, havia rebut una englantina. . També, abans de la guerra havia format part d’una penya excursionista. En veu d’aquest personatge podem veure com el conflicte bèlic va canviar molt les coses, com aquest influí en la vida dels espanyols:La guerra li havia desbaratat la vena poètica, que s’havia tornat com la púrria. Abans feia els versos amb cura, amb molt d’amor: allò sí que era temps per a la poesia. (Pàg. 57) RAMONA, ADÉU 22
 • 23. Amics de Mundeta Claret És un company d’Uiversitat de la Mundeta. Estima a la Mundeta i no li agrada gens que aquesta estigui amb en Jordi. Per això, se n’alegra molt Nito quan aquest està a la cambra amb l’Anna, de fet, ell és qui ho comunica a la Mundeta. Diu en Nito: - No em diràs que esperes en Jordi? Ella li respon: - Calla, et dic. Nito: - Perquè si l’esperes has begut oli, reina. Ha trobat companyia. [...] Si treus el teu preciós caparru a la cambra de l’Anna observaràs una escena que t’agradarà molt... (Pàg.154) Les seves paraules posen dels nervis a la Mundeta, l’odia perquè ell li endevina els pensaments, li endevina la por, , li endevina la feblesa. (pàg.114) Anna És una companya d’Universitat amb qui la Mundeta acostuma a estudiar. La Mundeta ens dona a conèixer com és la seva família  L’Anna no té germanes: ha nascut amb la flor al cul. Filla única i amb un pare progre d’aquests que no emprenyen. (Pàg. 101) Fa l’amor amb en Jordi a la seva cambra una nit que la Mundeta es troba allà. Des d’aquell moment la Mundeta ja no la pot sofrir, la veu com una meuca que s’aprofita de les circumstàncies. (Pàg.154) Enric És un noi de la Universitat, el rival polític del Jordi Soteres. En Jordi no aguanta la burgesia, vol fer vaga i posar en crisi a la Universitat. Les seves paraules són clares: […] l’oligarquia terratinent i financera: aquest grupet defensa els interessos econòmics de les classes que ara són al poder, és el seu instrument. I, en realitat, destrueix el que té de bo un estat hegemònic.(Pàg.115) Rafa i Ambdós són companys de la Universitat. Apareixen relativament poc al llarg de la novel·la però sembla Telele ser que entre aquests dos existeix més que una amistat. RAMONA, ADÉU 23
 • 24. Nuria Caballero i Irene García 1r batxillerat 17 d’Abril de 2009 RAMONA, ADÉU 24