Successfully reported this slideshow.

Situació actual del Català

5

Share

Loading in …3
×
1 of 52
1 of 52

Situació actual del Català

5

Share

Download to read offline

S'explica quina llengua és el català i el seu origen, el bilingüisme i els seus conflictes, l'estat actual de la llengua, la situació de diferents llengües en perill d'extinció, ...

S'explica quina llengua és el català i el seu origen, el bilingüisme i els seus conflictes, l'estat actual de la llengua, la situació de diferents llengües en perill d'extinció, ...

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Situació actual del Català

 1. 1. Situació del català
 2. 2. Situació del català <ul><li>D’on prové el català? </li></ul>
 3. 3. Família lingüística <ul><li>Una família lingüística és un grup de llengües que deriven d'una llengua més antiga que ha donat lloc a diferents llengües. </li></ul><ul><li>P.ex: català del llatí. </li></ul>
 4. 4. Les llengües romàniques <ul><li>Les llengües romàniques o neollatines són llengües que procedeixen del llatí vulgar . </li></ul><ul><li>Les Homilies d'Organyà , del segle XI són un dels documents literaris més antics escrits en català. </li></ul>
 5. 5. Les llengües romàniques <ul><li>Ibero-romàniques: castellà, portuguès, gallec, asturià, lleonès. </li></ul><ul><li>Italià </li></ul><ul><li>Dàlmata (morta al s.XIX) </li></ul><ul><li>Francès </li></ul><ul><li>Francoprovençal </li></ul><ul><li>Occitanoromàniques: català , occità. </li></ul><ul><li>Retoromànic </li></ul><ul><li>Romanès </li></ul><ul><li>Sard </li></ul>
 6. 6. Llengües romàniques a Europa
 7. 7. Llengües romàniques al món
 8. 8. Les llengües de l’Estat espanyol <ul><li>Idioma oficial: el castellà. </li></ul><ul><li>Comunitats Autònomes amb llengua cooficial: </li></ul><ul><ul><li>Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>País Valencià </li></ul></ul><ul><ul><li>Illes Balears </li></ul></ul><ul><ul><li>Galícia </li></ul></ul><ul><ul><li>País Basc </li></ul></ul><ul><li>Comunitats Autònomes sense llengua cooficial: </li></ul><ul><ul><li>Aragó, Astúries, Navarra, Castella-i-Lleó, Extremadura </li></ul></ul><ul><li>A cada comunitat autònoma, no es parla el castellà estàndard, sinó que s’usa un dialecte del castellà </li></ul><ul><ul><li>P.ex. l'andalús a Andalusia. </li></ul></ul>
 9. 9. Llengües de l’estat espanyol
 10. 10. El català <ul><li>Distribució del català : </li></ul><ul><ul><li>a Catalunya (llengua oficial) </li></ul></ul><ul><ul><li>al País Valencià (on adopta el nom de valencià ) </li></ul></ul><ul><ul><li>a les Illes Balears </li></ul></ul><ul><ul><li>així com en una petita contrada de Múrcia , coneguda com el Carxe (on el català no és oficial), </li></ul></ul><ul><ul><li>la franja oriental de l' Aragó (amb una certa protecció, tot i que no és oficial), </li></ul></ul><ul><ul><li>Andorra (on és l'única llengua oficial), </li></ul></ul><ul><ul><li>Catalunya del Nord (França) i l' Alguer (Itàlia). </li></ul></ul><ul><li>Té diversos dialectes. </li></ul>
 11. 11. El català L’alguer
 12. 12. Situació del català <ul><li>Les llengües al món </li></ul>
 13. 13. Les llengües del món <ul><li>Es calculen d’unes 5000 a 6000 llengües </li></ul>
 14. 14. Top 100 Llengües ORDRE LLENGUA CONTINENT PARLANTS (en milers) 1 Xin è s À sia 1.223.403 2 Angl è s Europa 341.320 3 Espanyol Europa 340.738 4 Hindi, Urdu, Panjab í À sia 296.038 5 Arab À sia 215.875 6 Bengali À sia 189.000 7 Portugu è s Europa 176.011 8 Rus Europa 167.000 9 Japon è s À sia 125.000 10 Alemany (Alt, Baix), Yiddish Europa 113.641 11 Itali à Europa 93.321 12 Franc è s Europa 77.000 31 Roman è s Europa 26.332 39 Thai À sia 20.047 53 Hongar è s, Magyar Europa 14.500 67 Somal í À frica 9.472 68 Quechua Am è rica 9.392 85 Catal à Europa 6.565 100 Dan è s Europa 5.326
 15. 15. Situació del català <ul><li>En perill d’extinció </li></ul>
 16. 16. Espècies en perill d’extinció
 17. 17. Espècies en perill d’extinció <ul><li>Una de cada quatre espècies de mamífers corre el risc de desaparició total </li></ul><ul><li>El 38% de les espècies animals del planeta estan amenaçades </li></ul><ul><li>La desaparició dels hàbitats naturals i la caça furtiva són els principals culpables d'aquesta situació de vulnerabilitat dels mamífers. </li></ul><ul><li>188 espècies es troben en perill crític d'extinció: </li></ul><ul><ul><li>Una d'aquestes és el linx ibèric . </li></ul></ul><ul><ul><li>D’altres són la balena del Pacífic, l'elefant africà i el diable de Tasmània. </li></ul></ul><ul><li>Es calcula que per a 29 espècies ja és massa tard . </li></ul>
 18. 18. Llengües en perill d’extinció
 19. 19. Llengües en perill d’extinció (Europa) <ul><li>Aranès , 3.814 parlants. País: Espanya (Catalunya) </li></ul><ul><li>Asturià , 100.000 parlants. País: Espanya. </li></ul><ul><li>Bretó , 500.000 parlants. País: França. </li></ul><ul><li>Còrnic , 600 parlants. País: Gran Bretanya. </li></ul><ul><li>Cors , 402.000 parlants. País: França. </li></ul><ul><li>Franco-provençal , 113.400 parlants. País: França. </li></ul><ul><li>Friulà , 600.000 parlants. País: Itàlia. </li></ul><ul><li>Gaèlic escocès , 92.400 parlants. País: Gran Bretanya. </li></ul><ul><li>Ladí , 30.000 parlants. </li></ul><ul><li>Feroès , 500.000 parlants. País: Gran Bretanya. </li></ul>
 20. 20. Llengües en perill d’extinció
 21. 21. Llengües en perill d’extinció
 22. 22. El lingüicidi <ul><li>El lingüicidi és un procés que si no s’hi fa res portarà a la desaparició del 90% del patrimoni lingüístic de la humanitat en el present segle. </li></ul><ul><li>Un exemple és l’ Eyak , la llengua d’Alaska que el 21 de gener de l’any 2008 es va extingir quan la seva darrera parlant, Marie Smith Jones , va morir. </li></ul><ul><li>Desapareix 1 llengua cada 2 setmanes </li></ul><ul><li>Si la llengua fa el pensament i també fa el grup, la humanitat és cada cop menys rica i perd varietat a cada segon. </li></ul><ul><ul><li>La humanitat perd: cultura, diversitat, pensaments, persones, nacions, ... </li></ul></ul><ul><li>Les causes d’aquest lingüicidi són: </li></ul><ul><ul><li>els Estats-Nació, la immersió cultural, l’ostracisme de la llengua dominada, les guerres, ... </li></ul></ul>
 23. 23. Supervivència (actualitat) <ul><li>Només un 10% de les llengües són presents a Internet. </li></ul><ul><li>Un 10% de les llengües desapareix cada any. </li></ul><ul><li>Un 80% són llengües sense estat o minoritàries (el català). </li></ul><ul><li>Un 75% són llengües amenaçades o en perill d’extinció (el català). </li></ul>
 24. 24. Supervivència (futur) <ul><li>En 100 anys desapareixerà el 50% de les llengües (unes 2500). </li></ul><ul><li>Es preveuen que només un 10% arribarà al s.XXII sense problemes (unes 300 llengües). </li></ul>
 25. 25. El català… <ul><li>L’ús social d’una llengua inferior al 30% és el límit per a considerar-la en procés d’extinció. </li></ul>ÚS SOCIAL ÚS A LES LLARS
 26. 26. El català…
 27. 27. El català… <ul><li>… serà la propera llengua a extinguir-se? </li></ul>
 28. 28. Situació del català <ul><li>El bilingüisme </li></ul>
 29. 29. Bilingüisme i Multilingüisme <ul><li>Multilingüisme o plurilingüisme és quan una comunitat de parlants usen dues o més llengües. </li></ul><ul><li>Bilingüisme : fa referència a l'existència de dues llengües en contacte a la societat. </li></ul><ul><ul><li>P.ex.: català – castellà (a Catalunya), anglès – castellà (a Miami), quítxua – castellà (a Perú). </li></ul></ul><ul><li>El bilingüisme té efectes positius en el desenvolupament lingüístic i educatiu. </li></ul>
 30. 30. Bilingüisme col·lectiu <ul><li>Bilingüisme social : Quan a un determinat grup social es fan servir dues llengües a causa de qualsevol factor (imposició política, immigració, necessitats de comunicació...). </li></ul><ul><ul><li>Catalunya: amb el cas del català i el castellà. </li></ul></ul><ul><li>Bilingüisme territorial : quan es divideix un territori en dues parts i a cada una s'utilitza una llengua diferent. </li></ul><ul><ul><li>Bèlgica: on es parla francès (Valònia) i flamenc (Flandes). </li></ul></ul><ul><ul><li>Canadà: on es parla anglès i francès (Quebec). </li></ul></ul>
 31. 31. Bilingüisme individual <ul><li>Bilingüisme individual : un individu domina dues llengües : </li></ul><ul><ul><li>Bilingüisme actiu : entén i parla dues llengües. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilingüisme passiu : entén i utilitza una de les dues llengües i l'altra l'entén però no l'utilitza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilingüisme simètric: coneix les dues llengües igual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilingüisme asimètric: coneix millor una llengua que l'altra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilingüisme instrumental: estudia una llengua per raons pràctiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilingüisme integrador: estudia una segona llengua amb el desig de convertir-se en nombre de la comunitat que la parla. </li></ul></ul>
 32. 32. Castellà Català Actitud conscient i activa Bilingüisme passiu: el més actiu
 33. 33. Bilingüisme diglòssic <ul><li>És produeix quan un individu fa servir dues llengües indistintament. </li></ul><ul><li>Però l’individu farà servir amb més prioritat una llengua que no l’altra ja que es troba influït per la situació de diglòssia. </li></ul>
 34. 34.   Bilingüisme diglòssic <ul><li>La  diglòssia:   </li></ul><ul><ul><li>Llengua de prestigi alt : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S'utilitza generalment pel govern i en texts formals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pròpia de la classe dominant. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Llengua de prestigi baix : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La llengua mare parlada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Majoritària en les classes de menys poder i prestigi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Usos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els membres de la classe inferior poden: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar cada llengua segons la situació. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Assumir la llengua dominant per a totes les situacions i emprar la llengua dominada només de manera residual (casa). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En aquestes situacions, la transmissió intergeneracional de la llengua dominada perd parlants a cada generació. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. La substitució lingüística <ul><li>Etapes: </li></ul><ul><li>Procés de bilingüització : </li></ul><ul><ul><li>És l’etapa més llarga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les classes altes, les ciutats més poblades ( València, Palma, Perpinyà, Barcelona ), els joves … són els primers a adoptar la segona llengua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta comença a ocupar les funcions formals en detriment de la llengua pròpia. </li></ul></ul><ul><li>Procés de monolingüització en la llengua A (dominadora): </li></ul><ul><ul><li>A poc a poc es va abandonant la llengua dominada o B ( Català ) </li></ul></ul><ul><ul><li>És suplantada per la llengua A ( Castellà, Francès, Italià ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta fase és molt ràpida, atès que tota la societat coneix ja la llengua A. </li></ul></ul><ul><ul><li>El català es troba actualment en procés de substitució pel castellà . </li></ul></ul>
 36. 36. Sortides al conflicte lingüístic <ul><li>Conflicte lingüístic: </li></ul><ul><ul><li>Es produeix cada vegada que els parlants de la llengua dominada volen transcendir els límits imposats i normalitzar-la perquè ocupi el mateix lloc que la llengua dominant. </li></ul></ul><ul><ul><li>És una situació que es dóna quan dues llengües es disputen un mateix àmbit d’ús. </li></ul></ul><ul><li>Existeixen dues possibles sortides: </li></ul><ul><ul><li>La normalització lingüística : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>la llengua minoritzada es recupera de l’estatus perdut i es constitueix en un instrument vàlid de comunicació. (p.ex. txec) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La substitució lingüística : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>una comunitat lingüística acaba passant a formar part d'una altra comunitat lingüística per l' abandonament de la seva llengua. </li></ul></ul></ul>
 37. 37. Algunes preguntes <ul><li>Estem en un procés de monolingüització (pas de l’ús al carrer del català al castellà)? </li></ul><ul><li>El català està perdent parlants? </li></ul><ul><li>Els joves quin idioma prioritzen, català o castellà? </li></ul><ul><li>Quins usos transfereixen els joves al català? </li></ul><ul><li>En quin bilingüisme et situes (actiu, passiu)? </li></ul>
 38. 38. Situació del català <ul><li>Usos lingüístics </li></ul>
 39. 39. Sebastià Serrano Voluntat 70% Capacitat intel·lectual30% Cal treballar les a ctituds lingüístiques positives Aprenentage d’una llengua
 40. 40. Actituds i usos del català Quasi monolingües en català Desconeix el català Només l'entén El parla a m itges El parla però prefereix una altra llengua Indiferent P refereix el català, però manté la norma de subordinació al castellà Trenca parcialment la norma de subordinació 3% 16% 9% 13% 14% 30% 9% 6%
 41. 41. Font: Indescat Usos lingüístics en família i comunitat
 42. 42. Algunes preguntes <ul><li>Quina actitud tens respecte l’ús del català? </li></ul><ul><li>Quina llengua fas servir habitualment? </li></ul><ul><li>Quina llengua utilitzes amb la família? </li></ul><ul><li>Quina llengua uses amb els amics? </li></ul><ul><li>Quina llengua uses a les botigues? </li></ul><ul><li>Davant d’una persona o grup que et parli en castellà utilitzes el català? </li></ul><ul><li>Davant d’un nouvingut fas servir el català? </li></ul>
 43. 43. Algunes preguntes <ul><li>En quina llengua llegeixes (revistes, còmics, llibres, ...)? </li></ul><ul><li>En quina llengua mires la televisió? </li></ul><ul><li>En quina llengua escoltes música? </li></ul><ul><li>Com veus l’ús del català després de 50 anys? </li></ul><ul><li>El català s’extingirà? </li></ul>
 44. 44. Situació del català <ul><li>Els nouvinguts </li></ul>
 45. 45. From: Servei d’Immersoó i Ús de la llengua, 2008 País d’origen de l’alumnat nouvingut Els nous catalans
 46. 46. Quina és la llengua d’acollida? N o rebre els nouvinguts en català significa marginar-los Font: Plataforma per la llengua
 47. 47. La llengua familiar <ul><li>La llengua de la fam í lia porta associada la identitat cultural, la seva simbologia i la seva memòria col · lectiva. </li></ul><ul><li>La llengua i la cultura familiars s ó n importants per al sentit d ’ identitat i autoestima de l'individu. </li></ul><ul><li>Cal lluitar contra la substituci ó de les lleng ü es destacant la capacitat d ’ integrar en harmonia el coneixement de m é s d ’ una llengua . </li></ul><ul><li>Les lleng ü es familiars s ó n fr à gils : s ’ obliden amb facilitat. </li></ul>
 48. 48. Situació del català <ul><li>Actitud personal </li></ul>
 49. 49. I jo, què puc fer? <ul><li>Cadascú de nosaltres té la possibilitat de millorar les coses. </li></ul><ul><ul><li>Podem entendre que no hi ha llengües més importants ni llengües menys importants . </li></ul></ul><ul><ul><li>Totes les llengües estan relacionades amb altres llengües, amb la cultura, amb el territori… </li></ul></ul><ul><li>Cal tenir cura de les llengües amb menys parlants i protegir-les com si es tractés d’un animal o d’una planta en perill d’extingir-se. </li></ul><ul><li>Podem començar per la catalana…, que la tenim ben a prop. </li></ul><ul><li>Si us ha entrat curiositat per aquest món de les llengües en perill d’extinció, apadrineu-ne una: informeu-vos-en, apreneu-la, defenseu-la i… </li></ul>
 50. 50. I jo, què puc fer? <ul><ul><li>...estima-la! </li></ul></ul>
 51. 51. Bibliografia <ul><li>Viquipèdia: </li></ul><ul><ul><li>http ://ca. wikipedia . org / wiki / Catala </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://ca. wikipedia . org / wiki / Valenci %C3%A0 </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://ca. wikipedia . org / wiki / Lleng %C3% BCes _rom%C3%A0niques </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://es. wikipedia . org / wiki / Dialectos _del_ castellano _en_ Espa %C3%B1a </li></ul></ul><ul><ul><li>http://ca.wikipedia.org/wiki/Biling%C3%BCisme </li></ul></ul><ul><li>Avui </li></ul><ul><ul><li>Present divers, futur incert. Jordi Palmer. </li></ul></ul><ul><ul><li>El que mata el català és la indiferència. M. Carme Junyent . </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ús social del català (11) – a l’àrea metropolitana de Barcelona. Francesc Puigpelat. </li></ul></ul><ul><li>ACN </li></ul><ul><ul><li>El català, ferit de mort al País Valencià, l'Alguer i Catalunya del Nord. Institut d’Estudis Catalans. </li></ul></ul><ul><li>La Catalunya Nord. La situació sociolingüística als territoris de llengua catalana (III). Marc Lepêtre. </li></ul><ul><li>Les dades lingüístiques del cens de l’any 2001: alguns dubtes i limitacions. IEC / Xarxa Cruscat. </li></ul>
 52. 52. Bibliografia <ul><li>Slideshare </li></ul><ul><ul><li>El tractament de les llengües familiars. Francesc Vila. </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/francescvilabatalle/francescvilabatalleactitudsillengua-oral </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://www.slideshare.net/badiella/en-perill- dextinci </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://www.slideshare.net/badiella/powerpoint-llenges- catal </li></ul></ul><ul><li>PHP Webquest </li></ul><ul><ul><li>http ://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=44264&id_pagina=1 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2251&id_pagina=1 </li></ul></ul><ul><li>Webquestcat.org </li></ul><ul><ul><li>http://sites.google.com/site/enperilldextincio/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://webquest.xtec.cat/ee2008/mesquellengues/index.HTM </li></ul></ul><ul><li>Altres </li></ul><ul><ul><li>http :// www . geo . jazztel .es/ estadistiques . htm </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// www .3cat24. cat /noticia/319021/societat/Una-de-cada-quatre- especies -de- mamifers -corre-el-risc-de- desaparicio -total </li></ul></ul>

Editor's Notes

 • Bilingüisme passiu: el més actiu L’anomenat bilingüisme passiu, entès com l’actitud de mantenir la llengua subordinada en la conversa interpersonal davant d’un interlocutor que no abandona l’ús de la llengua dominant comporta una actitud lingüística molt conscient i activa ja que els mecanismes psicològics i l’experiència fan difícil el desenvolupament d’una conversa d’aquesta mena ja que amb el manteniment de la llengua sembla com si constantment estiguéssim dient a l’altre: per què no em parles en la llengua que entens?
 • Capacitat o voluntat Bernat Joan i Marí (2001) ens recorda la idea de S.Serrano que l’aprenentatge d’una llengua és un 70% qüestió de voluntat i en un 30% capacitat intel.lectual, i que per tant, caldria que hi hagués una important inversió educativa en treballar les actituds lingüístiques positives.
 • D ividir el nostre alumnat entre “catalanoparlants” i “castellanoparlants” és un greu error, no sols perquè avui ja es parlen a Catalunya unes tres-centes llengües sinó perquè les actituds en relació a l’ús lingüístic són molt més complexes. Joaquim Torres (2003) ha trobat vuit segments de parlants amb actituds i usos lingüístics prou diferenciats: Els desconeixedors del català (3%), Els qui només l’entenen (16%), Els qui el parlen només a mitges (9%) Els qui el parlen però prefereixen l’altra llengua (13%) Els indiferents (14%) Els qui prefereixen el català però mantenen la norma de subordinació al castellà (30%) Els qui trenquen parcialment la norma de subordinació (9%) Els quasi monolingües en català (6%) Els educadors hauríem de treballar essent conscients d’aquesta complexitat per no caure en simplificacions.
 • Cal rebre els migrants en català En l’actualitat, els migrants no catalanoparlants no veuen la necessitat (no la possibilitat) d’adaptar-se a l’ús del català sinó que són els catalanoparlants autòctons els qui s’hi adapten a l’ús del castellà dels migrants castellanofòfons (i fins i tot als no castellanòfons). Un país amb una llengua normalitzada rebria els migrants en català. Per això parlem del català com a llengua d’acollida. D’altra banda, no rebre els migrants en català significaria marginar-los.
 • ×