SlideShare a Scribd company logo
Մրցակցային
իրավիճակը
տպագրական
շուկայում
2021
BCGroup հետազոտական գործակալություն
20.11.2021
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
2
Բովանդակություն
Ընդհանուր տեղեկություն ...............................................Ошибка! Закладка не определена.
1. Շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում..................................................4
2. Հիմնական մրցակիցների ակնարկ՝ ըստ ցուցանիշների ......................................................6
3. Հիմնական ապրանքների գների մոնիտորինգ ..........Ошибка! Закладка не определена.
4. SWOT վերլուծություն..............................................................................................................9
Ամփոփում..........................................................................Ошибка! Закладка не определена.
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
3
Ընդհանուր տեղեկություն
Հետազոտության նպատակն է՝ գնահատել տպագրական շուկայում մրցակցային
իրավիճակը։
Հետազոտության նպատակները՝
1. Շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում` ամբողջ տարածքում
2. Հիմնական մրցակիցների ակնարկ՝ տարեկան շրջանառության, հաճախորդների բազայի
չափի (B2B-ի համար), վաճառքի ուղիների կառուցվածքի, ամենապահանջված դիրքերի,
առավելությունների և թերությունների առումով
3. Հիմնական ապրանքների գների մոնիտորինգ
4. SWOT վերլուծություն, առաջարկություններ
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
4
1. Շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում
Շուկան բաժանված է խորշերի, և յուրաքանչյուրն ունի իր առաջատարը։
«Օֆֆսեթ» և «Թուղթ» ընկերությունները տպագրում են գրքեր, թերթեր և
թանկարժեք նվերների ալբոմներ։ Պոլիգրաֆիստը և Ձևաչափը կատարում են
կազմակերպությունների պատվերներ տպագրական ձևաթղթերի համար: Թուղթն
առաջատարն է արդյունաբերական տպագրության սեգմենտում (պիտակներ և
փաթեթավորում), և այն միակ ընկերությունն է տպագրական շուկայի այս հատվածում:
Այսպիսով, տպագրական շուկայի առաջատարներն են Օֆֆսեթը, Թուղթը,
Պոլիգրաֆիստը և այլն։ Նրանց է պատկանում շուկայի ավելի քան 80%-ը։
Աղյուսակ 1. Առաջատար տպագրական ընկերությունների շուկայական մասնաբաժինները
(մասնաբաժինները հիմնված են տարածաշրջանում ընկերության գտնվելու վայրի վրա)
Անվանում
Շուկայի
մասնաբաժին
Օֆֆսեթ 34,62%
Փեյփեր 24,13%
Թուղթ 15,46%
Պոլիգրաֆիստ 10,59%
Ստապս 4,33%
Ձևաչափ 2,80%
Դիզայներ 1,13%
ՄԱՍՍ 1,05%
Խմբաքանակ 0,61%
Կոմպլեկտացիայի
կենտրոն
0,37%
Դոկա 0,21%
Ալգորիթմ 0,18%
Սիրիուս 0,06%
Ուրալ 0,05%
Այլ 4,39%
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
5
Աղյուսակ 1-1. Առաջատար տպագրական ընկերությունների շուկայի մասնաբաժինները
(հիմնված հաճախորդներից ստացված եկամուտների վրա)
Անվանում
Շուկայի
մասնաբաժին
Օֆֆսեթ 33,45%
Փեյփեր 17,49%
Թուղթ 16,18%
Պոլիգրաֆիստ 10,23%
Ստապս 6,28%
Ձևաչափ 3,39%
Դիզայներ 1,83%
ՄԱՍՍ 1,68%
Խմբաքանակ 0,98%
Կոմպլեկտացիայի
կենտրոն
0,60%
Դոկա 0,34%
Ալգորիթմ 0,29%
Սիրիուս 0,09%
Ուրալ 0,09%
Այլ 7,07%
Դիագրամ 1. Առաջատար տպագրական ընկերությունների շուկայական մասնաբաժինները
34,62%
24,13%
15,46%
10,59%
4,33%
2,80%
1,13% 1,05% 0,61% 0,37% 0,21% 0,18% 0,06% 0,05%
4,39%
Выручка предприятий, приходящаяся на регион (г.Красноярск)
Выручка от заказчиков из г.Красноярск
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
6
Տպագրական արտադրանքի պահանջարկը անկանոն է (սեզոնային) և աճում է
օրացուցային տարվա վերջում: Պահանջարկի անկայունության վրա ազդող ամենակարևոր
գործոնը տարվա եղանակն է։ Ամռանը տպարանների ծառայությունների պահանջարկը
կրճատվում է ձեռնարկությունների՝ տպագիր արտադրության անհրաժեշտության
վերաբերյալ որոշումներ կայացնող ղեկավարության արձակուրդների մեկնարկի
պատճառով: Սակայն ամռանը պիտակների շուկայում միշտ աճ է նկատվում՝ ավելի շատ
հանքային ջուր, պաղպաղակ և այլ պրոդուկտներ են արտադրվում։ Գովազդային և
ներկայացուցչական ապրանքները հիմնականում պատվիրվում են աշնանը և Ամանորից
առաջ։ Տոներից առաջ նույնպես պահանջարկի աճ է նկատվում։ Բայց լինում են նաև
կանոնավոր պատվերներ՝ գրքեր, այցեքարտեր, բլանկներ։
Տպագրական արտադրանքի պահանջարկի վրա ազդող կարևոր գործոն է
տնտեսության ընդհանուր վիճակը։ Սա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ շատ
տպարանների համար սկզբնական նյութը (օր.՝ թուղթը) ներմուծվում է արտերկրից, և հումքի
գները շատ զգայուն են միջազգային շուկայում տիրող իրավիճակի նկատմամբ: Անհրաժեշտ
է նաև հաշվի առնել երկրի և տարածաշրջանի տնտեսության վիճակը, քանի որ շուկայում
տիրող անբարենպաստ իրավիճակը բացասաբար է անդրադառնում հաճախորդների
վճարունակության վրա, որոնք, այս առումով, կարող են հրաժարվել տպագրական
ծառայությունների զգալի մասից:
2. Հիմնական մրցակիցների ակնարկ՝ ըստ ցուցանիշների
Օֆֆսեթը ակտիվորեն զարգանում է հետևյալ հիմնական ոլորտներում՝ տպագիր
հրատարակություններ (գրքեր, թերթեր, ամսագրեր), գովազդային ապրանքներ
(կատալոգներ, տեղեկատու գրքեր, պաստառներ, օրացույցներ, թռուցիկներ, բուկլետներ,
բրոշյուրներ, ալբոմներ, դիպլոմներ, հասցեների թղթապանակներ, բացիկներ), ձևաթղթեր,
պիտակներ և փաթեթավորման ապրանքներ, գրենական պիտույքներ (օրացույցեր, տետրեր,
ալբոմներ, նոթատետրեր, օրագրեր): Ամեն տարի ընկերությունը պայմանագրեր է կնքում
ավելի քան 10 խոշոր հաճախորդների հետ։
Փեյփերի հաճախորդների թվում են տարբեր ոլորտների խոշորագույն արտադրող
ընկերություններ: Ընկերությունն ակտիվորեն մասնակցում է պետական մրցույթներին։
Թուղթն աշխատում է նաև խոշոր հաճախորդների, արդյունաբերական
ձեռնարկությունների հետ, կատարում է պետական պատվերներ։
Եկամուտների առումով շուկայի խոշորագույն մասնակիցներից մեկը Խմբաքանակ
ընկերությունն է։
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
7
Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ շուկայի առաջատարներից յուրաքանչյուրն ունի իր
կայուն հաճախորդների բազան և հստակ մասնագիտացումը: Ավելի ուժեղ մրցակցություն
կա փոքր պատվերների և անհատների հետ աշխատող փոքր տպագրական խանութների
խորշում:
Շուկայի առանձնահատկությունները որոշում են շուկայում բաշխման ուղիների
տեսակը: Տպարանների 80%-ից ավելին ուղղակիորեն է կատարում պատվերները։ Միայն
հրատարակչություններն են հրատարակում գրքեր, դասագրքեր, ամսագրեր և այլ
գրականություն՝ վերջնական սպառողներին՝ անհատներին մանրածախ ցանցերի միջոցով
վաճառելու համար:
Աղյուսակ 2. Շուկայի հիմնական մասնակիցների ցուցանիշները
Անվանում
2021 թվականի
եկամուտների
կանխատեսում,
հազար դրամ
Խոշոր
հաճախորդների
թիվը, 2021թ․
Պետական
պայմանագրերի
շահած գումարը,
հազար դրամ,
2021թ․
Գործունեության
հիմնական
աշխարհագրություն,
2020-2021 թթ
Պահանջված
ուղղություններ
Խմբաքանակ 711 665 10 126 ***
Ձևաթղթեր,
կազմեր
Օֆֆսեթ 472 900 50-60 8 238 ***
Տպագիր
հրատարակություն
ներ, գովազդային
հուշանվերներ,
բլանկներ,
պիտակներ,
փաթեթավորում,
գրենական
պիտույքներ
Փեյփեր 329 605 40-50 1 562 ***
Գովազդային
տպագրություն,
ներկայացուցչական
տպագրություն,
POS-նյութեր,
ամսագրեր, գրքեր
Թուղթ 211 120 50-60 59 951 ***
Կորպորատիվ
հրապարակումներ,
հուշանվերների
հավաքածուներ
Պոլիգրաֆիստ 144 670 30-40 2 983 ***
Տպագիր
արտադրանք
փոստի համար
Ստապս 59 200 30-40 4 101 ***
Օրացույցներ,
փաթեթներ,
նոթատետրեր,
ներկայացուցչական
տպագրություն,
ապրանքներ
կույրերի համար
Ձևաչափ 38 291 20-30 2 394 ***
Օրացույցներ,
փաթեթներ,
նոթատետրեր,
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
8
ներկայացուցչական
տպագրություն
Դիզայներ 15 500 До 5 0 ***
Տպագրություն,
հուշանվերային
ապրանքներ
ՄԱՍՍ 14 290 До 5 0 ***
Գրքեր, ամսագրեր,
թերթեր,
բրոշյուրներ,
պիտակներ,
օրացույցներ,
պաստառներ,
բուկլետներ,
այցեքարտեր
3. Հիմնական ապրանքների գների մոնիտորինգ
Տպագրական ծառայությունների շուկան բավականին հագեցած է և մրցունակ: Նրա
առանձնահատկությունը տպագրական ձեռնարկությունների ստեղծման նոր նախագծերի
բացակայությունն է և տարածաշրջանում գործողների զարգացման սահմանափակումը։
Բացի շուկայում հինգ առաջատար խոշոր արտադրական և հրատարակչական
ձեռնարկություններից, կան բազմաթիվ փոքր տպարաններ, որոնք կատարում են փոքր
պատվերներ՝ հիմնականում ֆիզիկական անձանց համար։
Կախված նրանից, թե որ հատվածում է գործում տպարանը, նրա գնային
քաղաքականությունը նույնպես տարբերվում է։ Խոշոր տպագրական խանութները,
պատվերների մեծ ծավալների և զգալի արտադրական հզորությունների շնորհիվ,
կարողանում են ավելի ցածր գներ սահմանել, բայց չեն աշխատում փոքր տպաքանակներով։
Որպես լրացուցիչ գնային առաջարկ, շատ տպագրական ընկերություններ
առաջարկում են զգալի զեղչեր մեծ ծավալի պատվերների և երկարաժամկետ
պայմանագրերի դեպքում, ինչպես նաև զեղչեր գովազդային գործակալություններին
(աշխատում են գործակալության սխեմայով):
Աղյուսակ 3. Առաջատար տպարանների հիմնական ծառայությունների գների
համեմատություն
Պաստառ А2, 90գ,
4+0,
տպաքանակ՝ 100
օր․
Գրքույկ А4,
4+4, 2 եզր,
տպաքանակ՝
200 օր․
Թռուցիկ А5, 4+4,
տպաքանակ՝ 200
օր․
Պոլիգրաֆիստ 4 900,00 ₽ 5 500,00 ₽ 5 200,00 ₽
Ստապս 4 970,00 ₽ 5 655,00 ₽ 5 340,00 ₽
Փեյփեր 5 000,00 ₽ 5 700,00 ₽ 5 350,00 ₽
Թուղթ 6 015,00 ₽ 5 961,00 ₽ 5 018,00 ₽
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
9
4․ SWOT վերլուծություն
Տպագրական ծառայությունների շուկան շատ զգայուն է մակրոտնտեսական
տատանումների նկատմամբ։ Ճգնաժամի ժամանակ արդյունաբերության միջին
ցուցանիշները կրճատվում են մինչև երկու անգամ։
Այն տպարանները, որոնք աշխատում են առևտրային ձեռնարկությունների հետ,
զգում են պահանջարկի ավելի ուժեղ փոփոխություններ, քանի որ նրանք, իրենց հերթին,
շուկայի անկման և անկայունության ժամանակաշրջաններում նախընտրում են նվազեցնել
պատվերի ծավալները, կրճատել գովազդային բյուջեն և կրճատել տպագրական
արտադրանքի ծախսերը: Ամենաքիչը տուժում են այն արտադրական և հրատարակչական
գործարանները, որոնք աշխատում են պետպատվերով։ Փոքր տպագրական խանութները
նույնպես էական անկում չեն զգում։
Եթե պահանջարկը մնա համեմատաբար կայուն, ապա ներկա մակրոտնտեսական
իրավիճակում կարելի է կանխատեսել ներկրվող նյութերի և սարքավորումների գների աճ,
որոնք կազմում են տպարանների մեծ մասի սպառվող նյութերի հիմնական մասը։
Մաքսատուրքերի իջեցման հավանականության բացակայության դեպքում այս գործոնները
կհանգեցնեն տպագրության գների հարկադիր բարձրացման։
Նման իրավիճակում շուկան կազատվի թույլ և փոքր մասնակիցներից, իսկ խոշոր
ընկերությունները կկարողանան պահպանել շուկայի իրենց մասնաբաժինը աճի տեմպերի մի
փոքր նվազմամբ։
Հարկ է նշել նաև, որ որոշ տպարաններ նախկինում նախընտրում էին պատվերներ
կատարել այլ երկրներում, որտեղ տպագրության արժեքը շատ ավելի ցածր է։ Տնտեսական
տատանումների պայմաններում կարելի է ակնկալել, որ որոշ հաճախորդներ
նախապատվությունը կտան տեղական տպարաններին, եթե նրանք պատրաստ լինեն
առաջարկել գրավիչ պայմաններ։
Այսպիսով, տպագրական ընկերությունների համար այսօր հիմնական խնդիրն է՝
պահպանել առկա հաճախորդներին և ներգրավել նորերին՝ շահավետ առաջարկների
միջոցով՝ գների զսպման քաղաքականությամբ:
Հաճախորդներն իրենց հերթին մնում են բավականին պահանջկոտ: Հաճախորդի
կողմից կոնկրետ տպարանի ընտրության վրա ազդող հիմնական գործոններն են որակը,
ժամկետները և գինը: Կարևոր են նաև ընկերների խորհուրդները։ Հաճախորդի համար
որոշակի տպարան ընտրելիս գտնվելու վայրը որոշիչ գործոն չէ: Այնուամենայնիվ, այն չպետք
է ամբողջությամբ տեղակայված լինի քաղաքից դուրս. եթե դուք շատ հեռու եք գնում,
հաճախորդը ավելի շուտ կնախընտրի ավելի մոտ ընկերություն: Սակայն նույնիսկ այս պահը
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
10
կարող է անտեսվել, եթե տպարանը պատվիրատուին տրամադրի պատրաստի
արտադրանքի անվճար առաքում։ Լրացուցիչ սպասարկումը, գովազդային ագրեսիվությունը
և այլ ազդակները գործնականում ոչ մի ազդեցություն չեն ունենում սպառողի վրա:
Ընդհանուր առմամբ, տպագրական շուկայի զարգացման կանխատեսումները
բավականին դրական են (մյուս շուկաների մեծ մասի ֆոնին)։
2020-2021 թթ. շուկան կայունացել է. անարդյունավետ տպարանները կրճատել են
արտադրության ծավալները կամ դուրս են եկել շուկայից, իսկ մյուսները բարձրացրել են
իրենց արտադրողականությունը։ Շուկայի կառուցվածքում կարդինալ փոփոխություններ
չեն եղել, և միաձուլումներն անդրադարձել են մարզային տպարանների միայն մի փոքր մասի
վրա։ Այսպիսով, տեղի է ունեղցել տպագրական շուկայի կայունացում։ Հատկանշական էր
նաև տպագրական նոր ձեռնարկությունների առաջացման գրեթե իսպառ բացակայությունը։
2022 թվականին սպասվում է թերթերի տեսականու և թերթերի ընդհանուր
տպաքանակի կրճատում, այդ թվում՝ թվային արդյունաբերական տպագրության
հատվածում։ Ամսագրերի պարբերականների հատվածի համեմատաբար կայուն անկում է
կանխատեսվում (մինչև -7%): Առաջիկա շրջանը կարող է բավականին բարդ դառնալ
գրահրատարակչության համար։ Պիտակների և փաթեթավորման արտադրանքի
տպագրությունը կմնա առաջնահերթ և առավել շահավետ։
Ուժեղ կողմեր
•Մեծ համբավ
•Մշտական ​​հաճախորդ
ներ
•Մեծ արտադրական
հզորություն
•Խոշոր
հաճախորդների
առկայություն
Թույլ կողմեր
•Գների
կախվածություն
նյութերի
մատակարարից
•Բարձր
մրցակցային
միջավայրում նոր
հաճախորդներ
ներգրավելու
դժվարություն
Հնարավորություններ
•Հեռացում փոքր
խաղացողների շուկայից
•Պետական ​​աջակցության
հնարավորություն
•Խոշոր
հրատարակչությունների
երկրի ներսում, այլ ոչ թե
արտերկրում
պատվիրելու
կողմնորոշում
Սպառնալիքներ
•Պատվերների
քանակի
կրճատում
•Նյութերի գների
բարձրացում
•Ներմուծվող
սարքավորումների
գների
բարձրացում
•Շուկայի
սեզոնայնություն
Մարքեթինգային հետազոտություններ
Մարքեթինգային վերլուծություն
Զանգերի կենտրոն
11
Ամփոփում
 Շուկայի առաջատարներն են Փեյփերը, Օֆֆսեթը, Թուղթը և Պոլիգրաֆիստը:
Նրանց է պատկաանում շուկայի ավելի քան 80%-ը (շուկան շատ կենտրոնացված է, ինչը
խոչընդոտ է նոր մասնակիցների համար):
 Շուկայի առաջատարներից յուրաքանչյուրն ունի իր կայուն հաճախորդների բազան,
հստակ մասնագիտացումը: Ավելի ուժեղ մրցակցություն է նկատվում անհատների և փոքր
պատվերների հետ աշխատող փոքր տպագրական խանութների խորշում։
 Տպարանների 80%-ից ավելին ուղղակիորեն է պատվերներ կատարում ։ Միայն
հրատարակչություններն են հրատարակում գրքեր, դասագրքեր, ամսագրեր և այլ
գրականություն՝ վերջնական սպառողներին՝ անհատներին մանրածախ ցանցերի միջոցով
վաճառելու համար:
 Կախված նրանից, թե որ հատվածում է գործում տպարանը, տարբեր է նաև գնային
քաղաքականությունը։ Խոշոր տպարանները հնարավորություն ունեն ավելի ցածր գներ
սահմանելու, բայց չեն աշխատում փոքր տպաքանակով:
 Որպես լրացուցիչ գնային առաջարկ՝ շատ տպարաններ առաջարկում են զգալի զեղչեր
մեծ ծավալի պատվերների և երկարաժամկետ պայմանագրերի դեպքում, ինչպես նաև զեղչեր
գովազդային գործակալություններին:
 Այսօր տպագրական ընկերությունների հիմնական խնդիրն է՝ պահպանել առկա
հաճախորդներին և ներգրավել նորերին՝ գների զսպման քաղաքականությամբ շահավետ
առաջարկների միջոցով:
 Կարելի է ակնկալել, որ 2022 թվականին որոշ հաճախորդներ, ովքեր նախկինում
պատվերներ են կատարել արտասահմանում, նախապատվությունը կտան տեղական
տպարաններին, եթե նրանք պատրաստ լինեն առաջարկել գրավիչ պայմաններ։
 Թղթի շուկայի անկայունության պատճառով առաջարկվում է առաջիկա վեց
ամիսների ընթացքում իրականացնել մի քանի ակտիվ վաճառքի ալիքներ, քանի որ հենց
շուկայական նման պայմաններում է շուկան վերաբաշխվում։ Սա կարող է դրական
ազդեցություն ունենալ Փեյփփերի դիրքերի վրա։

More Related Content

More from BCGroup research Armenia

Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
BCGroup research Armenia
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
BCGroup research Armenia
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
BCGroup research Armenia
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
BCGroup research Armenia
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
BCGroup research Armenia
 
Գովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdf
BCGroup research Armenia
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
BCGroup research Armenia
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
BCGroup research Armenia
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
BCGroup research Armenia
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
BCGroup research Armenia
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
BCGroup research Armenia
 
Առցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdfԱռցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdf
BCGroup research Armenia
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
BCGroup research Armenia
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
BCGroup research Armenia
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
BCGroup research Armenia
 
Servqual.pdf
Servqual.pdfServqual.pdf

More from BCGroup research Armenia (16)

Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdfԹրեքինգային հետազոտություններ.pdf
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
 
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
 
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
 
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
 
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
 
Գովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdf
 
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
 
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
 
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
 
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
 
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
 
Առցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdfԱռցանց հարցում.pdf
Առցանց հարցում.pdf
 
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
 
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
 
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
 
Servqual.pdf
Servqual.pdfServqual.pdf
Servqual.pdf
 

Շուկայի մասնաբաժիններ.pdf

  • 2. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 2 Բովանդակություն Ընդհանուր տեղեկություն ...............................................Ошибка! Закладка не определена. 1. Շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում..................................................4 2. Հիմնական մրցակիցների ակնարկ՝ ըստ ցուցանիշների ......................................................6 3. Հիմնական ապրանքների գների մոնիտորինգ ..........Ошибка! Закладка не определена. 4. SWOT վերլուծություն..............................................................................................................9 Ամփոփում..........................................................................Ошибка! Закладка не определена.
  • 3. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 3 Ընդհանուր տեղեկություն Հետազոտության նպատակն է՝ գնահատել տպագրական շուկայում մրցակցային իրավիճակը։ Հետազոտության նպատակները՝ 1. Շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում` ամբողջ տարածքում 2. Հիմնական մրցակիցների ակնարկ՝ տարեկան շրջանառության, հաճախորդների բազայի չափի (B2B-ի համար), վաճառքի ուղիների կառուցվածքի, ամենապահանջված դիրքերի, առավելությունների և թերությունների առումով 3. Հիմնական ապրանքների գների մոնիտորինգ 4. SWOT վերլուծություն, առաջարկություններ
  • 4. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 4 1. Շուկայի մասնակիցների մասնաբաժինների գնահատում Շուկան բաժանված է խորշերի, և յուրաքանչյուրն ունի իր առաջատարը։ «Օֆֆսեթ» և «Թուղթ» ընկերությունները տպագրում են գրքեր, թերթեր և թանկարժեք նվերների ալբոմներ։ Պոլիգրաֆիստը և Ձևաչափը կատարում են կազմակերպությունների պատվերներ տպագրական ձևաթղթերի համար: Թուղթն առաջատարն է արդյունաբերական տպագրության սեգմենտում (պիտակներ և փաթեթավորում), և այն միակ ընկերությունն է տպագրական շուկայի այս հատվածում: Այսպիսով, տպագրական շուկայի առաջատարներն են Օֆֆսեթը, Թուղթը, Պոլիգրաֆիստը և այլն։ Նրանց է պատկանում շուկայի ավելի քան 80%-ը։ Աղյուսակ 1. Առաջատար տպագրական ընկերությունների շուկայական մասնաբաժինները (մասնաբաժինները հիմնված են տարածաշրջանում ընկերության գտնվելու վայրի վրա) Անվանում Շուկայի մասնաբաժին Օֆֆսեթ 34,62% Փեյփեր 24,13% Թուղթ 15,46% Պոլիգրաֆիստ 10,59% Ստապս 4,33% Ձևաչափ 2,80% Դիզայներ 1,13% ՄԱՍՍ 1,05% Խմբաքանակ 0,61% Կոմպլեկտացիայի կենտրոն 0,37% Դոկա 0,21% Ալգորիթմ 0,18% Սիրիուս 0,06% Ուրալ 0,05% Այլ 4,39%
  • 5. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 5 Աղյուսակ 1-1. Առաջատար տպագրական ընկերությունների շուկայի մասնաբաժինները (հիմնված հաճախորդներից ստացված եկամուտների վրա) Անվանում Շուկայի մասնաբաժին Օֆֆսեթ 33,45% Փեյփեր 17,49% Թուղթ 16,18% Պոլիգրաֆիստ 10,23% Ստապս 6,28% Ձևաչափ 3,39% Դիզայներ 1,83% ՄԱՍՍ 1,68% Խմբաքանակ 0,98% Կոմպլեկտացիայի կենտրոն 0,60% Դոկա 0,34% Ալգորիթմ 0,29% Սիրիուս 0,09% Ուրալ 0,09% Այլ 7,07% Դիագրամ 1. Առաջատար տպագրական ընկերությունների շուկայական մասնաբաժինները 34,62% 24,13% 15,46% 10,59% 4,33% 2,80% 1,13% 1,05% 0,61% 0,37% 0,21% 0,18% 0,06% 0,05% 4,39% Выручка предприятий, приходящаяся на регион (г.Красноярск) Выручка от заказчиков из г.Красноярск
  • 6. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 6 Տպագրական արտադրանքի պահանջարկը անկանոն է (սեզոնային) և աճում է օրացուցային տարվա վերջում: Պահանջարկի անկայունության վրա ազդող ամենակարևոր գործոնը տարվա եղանակն է։ Ամռանը տպարանների ծառայությունների պահանջարկը կրճատվում է ձեռնարկությունների՝ տպագիր արտադրության անհրաժեշտության վերաբերյալ որոշումներ կայացնող ղեկավարության արձակուրդների մեկնարկի պատճառով: Սակայն ամռանը պիտակների շուկայում միշտ աճ է նկատվում՝ ավելի շատ հանքային ջուր, պաղպաղակ և այլ պրոդուկտներ են արտադրվում։ Գովազդային և ներկայացուցչական ապրանքները հիմնականում պատվիրվում են աշնանը և Ամանորից առաջ։ Տոներից առաջ նույնպես պահանջարկի աճ է նկատվում։ Բայց լինում են նաև կանոնավոր պատվերներ՝ գրքեր, այցեքարտեր, բլանկներ։ Տպագրական արտադրանքի պահանջարկի վրա ազդող կարևոր գործոն է տնտեսության ընդհանուր վիճակը։ Սա մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ շատ տպարանների համար սկզբնական նյութը (օր.՝ թուղթը) ներմուծվում է արտերկրից, և հումքի գները շատ զգայուն են միջազգային շուկայում տիրող իրավիճակի նկատմամբ: Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել երկրի և տարածաշրջանի տնտեսության վիճակը, քանի որ շուկայում տիրող անբարենպաստ իրավիճակը բացասաբար է անդրադառնում հաճախորդների վճարունակության վրա, որոնք, այս առումով, կարող են հրաժարվել տպագրական ծառայությունների զգալի մասից: 2. Հիմնական մրցակիցների ակնարկ՝ ըստ ցուցանիշների Օֆֆսեթը ակտիվորեն զարգանում է հետևյալ հիմնական ոլորտներում՝ տպագիր հրատարակություններ (գրքեր, թերթեր, ամսագրեր), գովազդային ապրանքներ (կատալոգներ, տեղեկատու գրքեր, պաստառներ, օրացույցներ, թռուցիկներ, բուկլետներ, բրոշյուրներ, ալբոմներ, դիպլոմներ, հասցեների թղթապանակներ, բացիկներ), ձևաթղթեր, պիտակներ և փաթեթավորման ապրանքներ, գրենական պիտույքներ (օրացույցեր, տետրեր, ալբոմներ, նոթատետրեր, օրագրեր): Ամեն տարի ընկերությունը պայմանագրեր է կնքում ավելի քան 10 խոշոր հաճախորդների հետ։ Փեյփերի հաճախորդների թվում են տարբեր ոլորտների խոշորագույն արտադրող ընկերություններ: Ընկերությունն ակտիվորեն մասնակցում է պետական մրցույթներին։ Թուղթն աշխատում է նաև խոշոր հաճախորդների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների հետ, կատարում է պետական պատվերներ։ Եկամուտների առումով շուկայի խոշորագույն մասնակիցներից մեկը Խմբաքանակ ընկերությունն է։
  • 7. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 7 Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ շուկայի առաջատարներից յուրաքանչյուրն ունի իր կայուն հաճախորդների բազան և հստակ մասնագիտացումը: Ավելի ուժեղ մրցակցություն կա փոքր պատվերների և անհատների հետ աշխատող փոքր տպագրական խանութների խորշում: Շուկայի առանձնահատկությունները որոշում են շուկայում բաշխման ուղիների տեսակը: Տպարանների 80%-ից ավելին ուղղակիորեն է կատարում պատվերները։ Միայն հրատարակչություններն են հրատարակում գրքեր, դասագրքեր, ամսագրեր և այլ գրականություն՝ վերջնական սպառողներին՝ անհատներին մանրածախ ցանցերի միջոցով վաճառելու համար: Աղյուսակ 2. Շուկայի հիմնական մասնակիցների ցուցանիշները Անվանում 2021 թվականի եկամուտների կանխատեսում, հազար դրամ Խոշոր հաճախորդների թիվը, 2021թ․ Պետական պայմանագրերի շահած գումարը, հազար դրամ, 2021թ․ Գործունեության հիմնական աշխարհագրություն, 2020-2021 թթ Պահանջված ուղղություններ Խմբաքանակ 711 665 10 126 *** Ձևաթղթեր, կազմեր Օֆֆսեթ 472 900 50-60 8 238 *** Տպագիր հրատարակություն ներ, գովազդային հուշանվերներ, բլանկներ, պիտակներ, փաթեթավորում, գրենական պիտույքներ Փեյփեր 329 605 40-50 1 562 *** Գովազդային տպագրություն, ներկայացուցչական տպագրություն, POS-նյութեր, ամսագրեր, գրքեր Թուղթ 211 120 50-60 59 951 *** Կորպորատիվ հրապարակումներ, հուշանվերների հավաքածուներ Պոլիգրաֆիստ 144 670 30-40 2 983 *** Տպագիր արտադրանք փոստի համար Ստապս 59 200 30-40 4 101 *** Օրացույցներ, փաթեթներ, նոթատետրեր, ներկայացուցչական տպագրություն, ապրանքներ կույրերի համար Ձևաչափ 38 291 20-30 2 394 *** Օրացույցներ, փաթեթներ, նոթատետրեր,
  • 8. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 8 ներկայացուցչական տպագրություն Դիզայներ 15 500 До 5 0 *** Տպագրություն, հուշանվերային ապրանքներ ՄԱՍՍ 14 290 До 5 0 *** Գրքեր, ամսագրեր, թերթեր, բրոշյուրներ, պիտակներ, օրացույցներ, պաստառներ, բուկլետներ, այցեքարտեր 3. Հիմնական ապրանքների գների մոնիտորինգ Տպագրական ծառայությունների շուկան բավականին հագեցած է և մրցունակ: Նրա առանձնահատկությունը տպագրական ձեռնարկությունների ստեղծման նոր նախագծերի բացակայությունն է և տարածաշրջանում գործողների զարգացման սահմանափակումը։ Բացի շուկայում հինգ առաջատար խոշոր արտադրական և հրատարակչական ձեռնարկություններից, կան բազմաթիվ փոքր տպարաններ, որոնք կատարում են փոքր պատվերներ՝ հիմնականում ֆիզիկական անձանց համար։ Կախված նրանից, թե որ հատվածում է գործում տպարանը, նրա գնային քաղաքականությունը նույնպես տարբերվում է։ Խոշոր տպագրական խանութները, պատվերների մեծ ծավալների և զգալի արտադրական հզորությունների շնորհիվ, կարողանում են ավելի ցածր գներ սահմանել, բայց չեն աշխատում փոքր տպաքանակներով։ Որպես լրացուցիչ գնային առաջարկ, շատ տպագրական ընկերություններ առաջարկում են զգալի զեղչեր մեծ ծավալի պատվերների և երկարաժամկետ պայմանագրերի դեպքում, ինչպես նաև զեղչեր գովազդային գործակալություններին (աշխատում են գործակալության սխեմայով): Աղյուսակ 3. Առաջատար տպարանների հիմնական ծառայությունների գների համեմատություն Պաստառ А2, 90գ, 4+0, տպաքանակ՝ 100 օր․ Գրքույկ А4, 4+4, 2 եզր, տպաքանակ՝ 200 օր․ Թռուցիկ А5, 4+4, տպաքանակ՝ 200 օր․ Պոլիգրաֆիստ 4 900,00 ₽ 5 500,00 ₽ 5 200,00 ₽ Ստապս 4 970,00 ₽ 5 655,00 ₽ 5 340,00 ₽ Փեյփեր 5 000,00 ₽ 5 700,00 ₽ 5 350,00 ₽ Թուղթ 6 015,00 ₽ 5 961,00 ₽ 5 018,00 ₽
  • 9. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 9 4․ SWOT վերլուծություն Տպագրական ծառայությունների շուկան շատ զգայուն է մակրոտնտեսական տատանումների նկատմամբ։ Ճգնաժամի ժամանակ արդյունաբերության միջին ցուցանիշները կրճատվում են մինչև երկու անգամ։ Այն տպարանները, որոնք աշխատում են առևտրային ձեռնարկությունների հետ, զգում են պահանջարկի ավելի ուժեղ փոփոխություններ, քանի որ նրանք, իրենց հերթին, շուկայի անկման և անկայունության ժամանակաշրջաններում նախընտրում են նվազեցնել պատվերի ծավալները, կրճատել գովազդային բյուջեն և կրճատել տպագրական արտադրանքի ծախսերը: Ամենաքիչը տուժում են այն արտադրական և հրատարակչական գործարանները, որոնք աշխատում են պետպատվերով։ Փոքր տպագրական խանութները նույնպես էական անկում չեն զգում։ Եթե պահանջարկը մնա համեմատաբար կայուն, ապա ներկա մակրոտնտեսական իրավիճակում կարելի է կանխատեսել ներկրվող նյութերի և սարքավորումների գների աճ, որոնք կազմում են տպարանների մեծ մասի սպառվող նյութերի հիմնական մասը։ Մաքսատուրքերի իջեցման հավանականության բացակայության դեպքում այս գործոնները կհանգեցնեն տպագրության գների հարկադիր բարձրացման։ Նման իրավիճակում շուկան կազատվի թույլ և փոքր մասնակիցներից, իսկ խոշոր ընկերությունները կկարողանան պահպանել շուկայի իրենց մասնաբաժինը աճի տեմպերի մի փոքր նվազմամբ։ Հարկ է նշել նաև, որ որոշ տպարաններ նախկինում նախընտրում էին պատվերներ կատարել այլ երկրներում, որտեղ տպագրության արժեքը շատ ավելի ցածր է։ Տնտեսական տատանումների պայմաններում կարելի է ակնկալել, որ որոշ հաճախորդներ նախապատվությունը կտան տեղական տպարաններին, եթե նրանք պատրաստ լինեն առաջարկել գրավիչ պայմաններ։ Այսպիսով, տպագրական ընկերությունների համար այսօր հիմնական խնդիրն է՝ պահպանել առկա հաճախորդներին և ներգրավել նորերին՝ շահավետ առաջարկների միջոցով՝ գների զսպման քաղաքականությամբ: Հաճախորդներն իրենց հերթին մնում են բավականին պահանջկոտ: Հաճախորդի կողմից կոնկրետ տպարանի ընտրության վրա ազդող հիմնական գործոններն են որակը, ժամկետները և գինը: Կարևոր են նաև ընկերների խորհուրդները։ Հաճախորդի համար որոշակի տպարան ընտրելիս գտնվելու վայրը որոշիչ գործոն չէ: Այնուամենայնիվ, այն չպետք է ամբողջությամբ տեղակայված լինի քաղաքից դուրս. եթե դուք շատ հեռու եք գնում, հաճախորդը ավելի շուտ կնախընտրի ավելի մոտ ընկերություն: Սակայն նույնիսկ այս պահը
  • 10. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 10 կարող է անտեսվել, եթե տպարանը պատվիրատուին տրամադրի պատրաստի արտադրանքի անվճար առաքում։ Լրացուցիչ սպասարկումը, գովազդային ագրեսիվությունը և այլ ազդակները գործնականում ոչ մի ազդեցություն չեն ունենում սպառողի վրա: Ընդհանուր առմամբ, տպագրական շուկայի զարգացման կանխատեսումները բավականին դրական են (մյուս շուկաների մեծ մասի ֆոնին)։ 2020-2021 թթ. շուկան կայունացել է. անարդյունավետ տպարանները կրճատել են արտադրության ծավալները կամ դուրս են եկել շուկայից, իսկ մյուսները բարձրացրել են իրենց արտադրողականությունը։ Շուկայի կառուցվածքում կարդինալ փոփոխություններ չեն եղել, և միաձուլումներն անդրադարձել են մարզային տպարանների միայն մի փոքր մասի վրա։ Այսպիսով, տեղի է ունեղցել տպագրական շուկայի կայունացում։ Հատկանշական էր նաև տպագրական նոր ձեռնարկությունների առաջացման գրեթե իսպառ բացակայությունը։ 2022 թվականին սպասվում է թերթերի տեսականու և թերթերի ընդհանուր տպաքանակի կրճատում, այդ թվում՝ թվային արդյունաբերական տպագրության հատվածում։ Ամսագրերի պարբերականների հատվածի համեմատաբար կայուն անկում է կանխատեսվում (մինչև -7%): Առաջիկա շրջանը կարող է բավականին բարդ դառնալ գրահրատարակչության համար։ Պիտակների և փաթեթավորման արտադրանքի տպագրությունը կմնա առաջնահերթ և առավել շահավետ։ Ուժեղ կողմեր •Մեծ համբավ •Մշտական ​​հաճախորդ ներ •Մեծ արտադրական հզորություն •Խոշոր հաճախորդների առկայություն Թույլ կողմեր •Գների կախվածություն նյութերի մատակարարից •Բարձր մրցակցային միջավայրում նոր հաճախորդներ ներգրավելու դժվարություն Հնարավորություններ •Հեռացում փոքր խաղացողների շուկայից •Պետական ​​աջակցության հնարավորություն •Խոշոր հրատարակչությունների երկրի ներսում, այլ ոչ թե արտերկրում պատվիրելու կողմնորոշում Սպառնալիքներ •Պատվերների քանակի կրճատում •Նյութերի գների բարձրացում •Ներմուծվող սարքավորումների գների բարձրացում •Շուկայի սեզոնայնություն
  • 11. Մարքեթինգային հետազոտություններ Մարքեթինգային վերլուծություն Զանգերի կենտրոն 11 Ամփոփում  Շուկայի առաջատարներն են Փեյփերը, Օֆֆսեթը, Թուղթը և Պոլիգրաֆիստը: Նրանց է պատկաանում շուկայի ավելի քան 80%-ը (շուկան շատ կենտրոնացված է, ինչը խոչընդոտ է նոր մասնակիցների համար):  Շուկայի առաջատարներից յուրաքանչյուրն ունի իր կայուն հաճախորդների բազան, հստակ մասնագիտացումը: Ավելի ուժեղ մրցակցություն է նկատվում անհատների և փոքր պատվերների հետ աշխատող փոքր տպագրական խանութների խորշում։  Տպարանների 80%-ից ավելին ուղղակիորեն է պատվերներ կատարում ։ Միայն հրատարակչություններն են հրատարակում գրքեր, դասագրքեր, ամսագրեր և այլ գրականություն՝ վերջնական սպառողներին՝ անհատներին մանրածախ ցանցերի միջոցով վաճառելու համար:  Կախված նրանից, թե որ հատվածում է գործում տպարանը, տարբեր է նաև գնային քաղաքականությունը։ Խոշոր տպարանները հնարավորություն ունեն ավելի ցածր գներ սահմանելու, բայց չեն աշխատում փոքր տպաքանակով:  Որպես լրացուցիչ գնային առաջարկ՝ շատ տպարաններ առաջարկում են զգալի զեղչեր մեծ ծավալի պատվերների և երկարաժամկետ պայմանագրերի դեպքում, ինչպես նաև զեղչեր գովազդային գործակալություններին:  Այսօր տպագրական ընկերությունների հիմնական խնդիրն է՝ պահպանել առկա հաճախորդներին և ներգրավել նորերին՝ գների զսպման քաղաքականությամբ շահավետ առաջարկների միջոցով:  Կարելի է ակնկալել, որ 2022 թվականին որոշ հաճախորդներ, ովքեր նախկինում պատվերներ են կատարել արտասահմանում, նախապատվությունը կտան տեղական տպարաններին, եթե նրանք պատրաստ լինեն առաջարկել գրավիչ պայմաններ։  Թղթի շուկայի անկայունության պատճառով առաջարկվում է առաջիկա վեց ամիսների ընթացքում իրականացնել մի քանի ակտիվ վաճառքի ալիքներ, քանի որ հենց շուկայական նման պայմաններում է շուկան վերաբաշխվում։ Սա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ Փեյփփերի դիրքերի վրա։