SlideShare a Scribd company logo
Ignatius-brevet til
filadelfiaerne
KAPITTEL 1
1 Ignatius, som også kalles Theophorus, til Guds Faders og vår Herre
Jesu Kristi menighet, som er i Filadelfia i Asia; som har oppnådd
barmhjertighet, fast i Guds samstemthet og evig gleder seg i vår
Herres lidenskap og fullbyrdes i all barmhjertighet ved hans
oppstandelse: som jeg også hilser i Jesu Kristi blod, som er vår evige
og ubesmittede glede; spesielt hvis de er i enhet med biskopen og
prestene som er med ham, og diakonene utnevnt i henhold til Jesu
Kristi sinn; som han har bosatt etter sin egen vilje i all fasthet ved sin
Hellige Ånd:
2 Hvilken biskop jeg kjenner fikk den store tjenesten blant dere, ikke
av seg selv, verken av mennesker eller av forgjeves herlighet; men
ved Guds Faders og vår Herre Jesu Kristi kjærlighet.
3 Hvis måtehold jeg beundrer; som ved sin taushet er i stand til å
gjøre mer enn andre med all deres forfengelige prat. For han er egnet
til budene, som harpen til strengene.
4 Derfor akter min sjel hans sinn til Gud mest lykkelig, vel vitende
om at det er fruktbart i all dyd og fullkomment. full av standhaftighet,
fri for lidenskap, og i henhold til all den levende Guds måtehold.
5 Derfor blir det både lysets og sannhetens barn. flykte fra splittelser
og falske doktriner; men hvor din hyrde er, der følger dere etter som
sauer.
6 For det er mange ulver som synes å være troverdige med falsk
glede, og fører dem til fange som løper på Guds vei; men i enighet
skal de ikke finne noe sted.
7 Avhold deg derfor fra onde urter som Jesus ikke kler; fordi slike er
ikke Faderens plantasje. Ikke at jeg har funnet noen splittelse blant
dere, men snarere all slags renhet.
8 For så mange som er av Gud og Jesus Kristus, er også med sin
biskop. Og så mange som med omvendelse skal vende tilbake til
menighetens enhet, også disse skal være Guds tjenere, så de kan leve
etter Jesus.
9 La dere ikke forføre, brødre! Hvis noen følger ham som gjør et
splittelse i menigheten, skal han ikke arve Guds rike. Hvis noen går
etter en annen mening, er han ikke enig i Kristi lidenskap.
10 Derfor, la det være deres bestrebelse å ta del i hele den samme
hellige nattverden.
11 For det er bare ett kjød av vår Herre Jesu Kristi; og ett beger i
hans blods enhet; ett alter;
12 Likesom det er en biskop, sammen med hans presteskap, og
diakonene mine medtjenere, for at alt dere gjør, skal dere gjøre det
etter Guds vilje.
KAPITTEL 2
1 Mine brødre, kjærligheten jeg har til dere gjør meg desto større; og
har stor glede i deg, og jeg prøver å sikre deg mot fare; eller rettere
sagt ikke jeg, men Jesus Kristus; i hvem jeg er bundet desto mer
frykter, som ennå bare på vei til lidelse.
2 Men din bønn til Gud skal gjøre meg fullkommen, så jeg kan oppnå
den del som ved Guds barmhjertighet er tildelt meg: Flykt til
evangeliet som til Kristi kjød; og til apostlene med hensyn til kirkens
presteskap.
3 La oss også elske profetene, for de har også ført oss til evangeliet
og til å håpe på Kristus og vente ham.
4 På hvem de også ble frelst i Jesu Kristi enhet, da de trodde. å være
hellige menn, verdige til å bli elsket, og var i undring;
5 som har mottatt vitnesbyrd fra Jesus Kristus og er regnet i
evangeliet om vårt felles håp.
6 Men dersom noen forkynner den jødiske lov for dere, så hør ikke
på ham! for det er bedre å motta Kristi lære fra en som er omskåret,
enn jødedommen fra en som ikke har gjort det.
7 Men hvis enten den ene eller den andre ikke taler om Kristus Jesus,
synes de for meg å være bare som monumenter og graver for de døde,
hvorpå bare menneskenes navn er skrevet.
8 Fly derfor denne verdens høvdings onde kunster og snarer! for at
dere ikke på noe tidspunkt blir undertrykt av hans listighet, blir kalde
i deres nestekjærlighet. Men kom alle sammen til samme sted med et
udelt hjerte.
9 Og jeg lover min Gud at jeg har en god samvittighet overfor dere,
og at ingen blant dere har noe å rose seg av, verken åpenlyst eller
privat, at jeg har vært tyngende for ham i mye eller lite.
10 Og jeg ønsker til alle som jeg har talt iblant, at det ikke skal bli et
vitne mot dem.
11 For selv om noen ville ha forført meg etter kjødet, er ånden ikke
forført, som er fra Gud; for den vet både hvor den kommer fra og
hvor den går, og irettesetter hjertets hemmeligheter.
12 Jeg ropte mens jeg var iblant dere; Jeg talte med høy røst: ta
hensyn til biskopen og presteskapet og diakonene.
13 Nå mente noen at jeg sa dette som å forutse splittelsen som skulle
komme blant dere.
14 Men han er mitt vitne for hvis skyld jeg er i lenker at jeg ikke
visste noe fra noen. Men ånden talte og sa på denne måten: Gjør
ingenting uten biskopen!
15 Bevar kroppene deres som Guds templer: Elsk enhet; flykte
divisjoner; Vær Kristi etterfølgere, slik han var av sin Far.
16 Derfor gjorde jeg som det ble meg, som en mann som er beredt til
enhet. For der det er splittelse og vrede, bor ikke Gud.
17 Men Herren tilgir alle som omvender seg, hvis de vender tilbake
til Guds enhet og til biskopens råd.
18 For jeg setter min lit til Jesu Kristi nåde at han vil fri dere fra
ethvert bånd.
19 Likevel formaner jeg dere at dere ikke gjør noe av strid, men etter
Kristi formaning.
20 For jeg har hørt om noen som sier: med mindre jeg finner det
skrevet i originalene, vil jeg ikke tro at det er skrevet i evangeliet. Og
da jeg sa: Det er skrevet; de svarte på det som lå foran dem i sine
ødelagte eksemplarer.
21 Men for meg er Jesus Kristus i stedet for alle de uforstyrrede
monumentene i verden; sammen med de ubesmittede monumentene,
hans kors og død og oppstandelse og troen som er ved ham; som jeg
ønsker, ved dine bønner, å bli rettferdiggjort.
22 Prestene er sannelig gode; men mye bedre er ypperstepresten som
det aller helligste er blitt overgitt til; og som alene har blitt betrodd
Guds hemmeligheter.
23 Han er Faderens dør; hvorved Abraham og Isak og Jakob og alle
profetene gikk inn. så vel som apostlene og kirken.
24 Og alt dette fører til den enhet som er av Gud. Evangeliet har
imidlertid noen. hva i det langt over alle andre dispensasjoner;
nemlig tilsynekomsten av vår Frelser, Herren Jesus Kristus, hans
lidenskap og oppstandelse.
25 For de elskede profetene henviste til ham; men evangeliet er
uforgjengelighetens fullkommenhet. Derfor er alle sammen gode,
hvis dere tror med nestekjærlighet.
KAPITTEL 3
1 Når det gjelder menigheten i Antiokia som er i Syria, da jeg er blitt
fortalt at den er i fred på grunn av deres bønner og det indre som dere
har mot den i Jesus Kristus. det vil bli deg, som Guds menighet, å
ordinere en diakon til å gå til dem dit som Guds ambassadør; at han
kan glede seg med dem når de møtes, og prise Guds navn.
2 Velsignet være den mann i Jesus Kristus, som skal bli funnet
verdig til en slik tjeneste. og også dere skal bli herliggjort.
3 Hvis du vil, er det ikke umulig for deg å gjøre dette for Guds nåde.
som også de andre nabokirkene har sendt dem, noen biskoper, noen
prester og diakoner.
4 Når det gjelder Filon, diakonen fra Kilikia, en høyst verdig mann,
han tjener meg fortsatt i Guds ord: sammen med Rheus fra
Agathopolis, en enestående god person, som har fulgt meg til og med
fra Syria, uten om sitt liv: vit også om dere.
5 Og jeg selv takker Gud for dere at dere tar imot dem slik Herren tar
imot dere. Men for dem som vanæret dem, må de bli tilgitt ved Jesu
Kristi nåde.
6 Barmhjertigheten til brødrene som er i Troas hilser dere; hvorfra
skriver jeg også nå av Burrhus, som ble sendt sammen med meg av
dem fra Efesos og Smyrna, for respekt skyld.
7 Måtte vår Herre Jesus Kristus ære dem! på hvem de håper, både i
kjød og sjel og ånd; i tro, i kjærlighet, i enhet. Farvel i Kristus Jesus
vårt felles håp.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Norwegian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ignatius-brevet til filadelfiaerne KAPITTEL 1 1 Ignatius, som også kalles Theophorus, til Guds Faders og vår Herre Jesu Kristi menighet, som er i Filadelfia i Asia; som har oppnådd barmhjertighet, fast i Guds samstemthet og evig gleder seg i vår Herres lidenskap og fullbyrdes i all barmhjertighet ved hans oppstandelse: som jeg også hilser i Jesu Kristi blod, som er vår evige og ubesmittede glede; spesielt hvis de er i enhet med biskopen og prestene som er med ham, og diakonene utnevnt i henhold til Jesu Kristi sinn; som han har bosatt etter sin egen vilje i all fasthet ved sin Hellige Ånd: 2 Hvilken biskop jeg kjenner fikk den store tjenesten blant dere, ikke av seg selv, verken av mennesker eller av forgjeves herlighet; men ved Guds Faders og vår Herre Jesu Kristi kjærlighet. 3 Hvis måtehold jeg beundrer; som ved sin taushet er i stand til å gjøre mer enn andre med all deres forfengelige prat. For han er egnet til budene, som harpen til strengene. 4 Derfor akter min sjel hans sinn til Gud mest lykkelig, vel vitende om at det er fruktbart i all dyd og fullkomment. full av standhaftighet, fri for lidenskap, og i henhold til all den levende Guds måtehold. 5 Derfor blir det både lysets og sannhetens barn. flykte fra splittelser og falske doktriner; men hvor din hyrde er, der følger dere etter som sauer. 6 For det er mange ulver som synes å være troverdige med falsk glede, og fører dem til fange som løper på Guds vei; men i enighet skal de ikke finne noe sted. 7 Avhold deg derfor fra onde urter som Jesus ikke kler; fordi slike er ikke Faderens plantasje. Ikke at jeg har funnet noen splittelse blant dere, men snarere all slags renhet. 8 For så mange som er av Gud og Jesus Kristus, er også med sin biskop. Og så mange som med omvendelse skal vende tilbake til menighetens enhet, også disse skal være Guds tjenere, så de kan leve etter Jesus. 9 La dere ikke forføre, brødre! Hvis noen følger ham som gjør et splittelse i menigheten, skal han ikke arve Guds rike. Hvis noen går etter en annen mening, er han ikke enig i Kristi lidenskap. 10 Derfor, la det være deres bestrebelse å ta del i hele den samme hellige nattverden. 11 For det er bare ett kjød av vår Herre Jesu Kristi; og ett beger i hans blods enhet; ett alter; 12 Likesom det er en biskop, sammen med hans presteskap, og diakonene mine medtjenere, for at alt dere gjør, skal dere gjøre det etter Guds vilje. KAPITTEL 2 1 Mine brødre, kjærligheten jeg har til dere gjør meg desto større; og har stor glede i deg, og jeg prøver å sikre deg mot fare; eller rettere sagt ikke jeg, men Jesus Kristus; i hvem jeg er bundet desto mer frykter, som ennå bare på vei til lidelse. 2 Men din bønn til Gud skal gjøre meg fullkommen, så jeg kan oppnå den del som ved Guds barmhjertighet er tildelt meg: Flykt til evangeliet som til Kristi kjød; og til apostlene med hensyn til kirkens presteskap. 3 La oss også elske profetene, for de har også ført oss til evangeliet og til å håpe på Kristus og vente ham. 4 På hvem de også ble frelst i Jesu Kristi enhet, da de trodde. å være hellige menn, verdige til å bli elsket, og var i undring; 5 som har mottatt vitnesbyrd fra Jesus Kristus og er regnet i evangeliet om vårt felles håp. 6 Men dersom noen forkynner den jødiske lov for dere, så hør ikke på ham! for det er bedre å motta Kristi lære fra en som er omskåret, enn jødedommen fra en som ikke har gjort det. 7 Men hvis enten den ene eller den andre ikke taler om Kristus Jesus, synes de for meg å være bare som monumenter og graver for de døde, hvorpå bare menneskenes navn er skrevet. 8 Fly derfor denne verdens høvdings onde kunster og snarer! for at dere ikke på noe tidspunkt blir undertrykt av hans listighet, blir kalde i deres nestekjærlighet. Men kom alle sammen til samme sted med et udelt hjerte. 9 Og jeg lover min Gud at jeg har en god samvittighet overfor dere, og at ingen blant dere har noe å rose seg av, verken åpenlyst eller privat, at jeg har vært tyngende for ham i mye eller lite. 10 Og jeg ønsker til alle som jeg har talt iblant, at det ikke skal bli et vitne mot dem. 11 For selv om noen ville ha forført meg etter kjødet, er ånden ikke forført, som er fra Gud; for den vet både hvor den kommer fra og hvor den går, og irettesetter hjertets hemmeligheter. 12 Jeg ropte mens jeg var iblant dere; Jeg talte med høy røst: ta hensyn til biskopen og presteskapet og diakonene. 13 Nå mente noen at jeg sa dette som å forutse splittelsen som skulle komme blant dere. 14 Men han er mitt vitne for hvis skyld jeg er i lenker at jeg ikke visste noe fra noen. Men ånden talte og sa på denne måten: Gjør ingenting uten biskopen! 15 Bevar kroppene deres som Guds templer: Elsk enhet; flykte divisjoner; Vær Kristi etterfølgere, slik han var av sin Far. 16 Derfor gjorde jeg som det ble meg, som en mann som er beredt til enhet. For der det er splittelse og vrede, bor ikke Gud. 17 Men Herren tilgir alle som omvender seg, hvis de vender tilbake til Guds enhet og til biskopens råd. 18 For jeg setter min lit til Jesu Kristi nåde at han vil fri dere fra ethvert bånd. 19 Likevel formaner jeg dere at dere ikke gjør noe av strid, men etter Kristi formaning. 20 For jeg har hørt om noen som sier: med mindre jeg finner det skrevet i originalene, vil jeg ikke tro at det er skrevet i evangeliet. Og da jeg sa: Det er skrevet; de svarte på det som lå foran dem i sine ødelagte eksemplarer. 21 Men for meg er Jesus Kristus i stedet for alle de uforstyrrede monumentene i verden; sammen med de ubesmittede monumentene, hans kors og død og oppstandelse og troen som er ved ham; som jeg ønsker, ved dine bønner, å bli rettferdiggjort. 22 Prestene er sannelig gode; men mye bedre er ypperstepresten som det aller helligste er blitt overgitt til; og som alene har blitt betrodd Guds hemmeligheter. 23 Han er Faderens dør; hvorved Abraham og Isak og Jakob og alle profetene gikk inn. så vel som apostlene og kirken. 24 Og alt dette fører til den enhet som er av Gud. Evangeliet har imidlertid noen. hva i det langt over alle andre dispensasjoner; nemlig tilsynekomsten av vår Frelser, Herren Jesus Kristus, hans lidenskap og oppstandelse. 25 For de elskede profetene henviste til ham; men evangeliet er uforgjengelighetens fullkommenhet. Derfor er alle sammen gode, hvis dere tror med nestekjærlighet. KAPITTEL 3 1 Når det gjelder menigheten i Antiokia som er i Syria, da jeg er blitt fortalt at den er i fred på grunn av deres bønner og det indre som dere har mot den i Jesus Kristus. det vil bli deg, som Guds menighet, å ordinere en diakon til å gå til dem dit som Guds ambassadør; at han kan glede seg med dem når de møtes, og prise Guds navn. 2 Velsignet være den mann i Jesus Kristus, som skal bli funnet verdig til en slik tjeneste. og også dere skal bli herliggjort. 3 Hvis du vil, er det ikke umulig for deg å gjøre dette for Guds nåde. som også de andre nabokirkene har sendt dem, noen biskoper, noen prester og diakoner. 4 Når det gjelder Filon, diakonen fra Kilikia, en høyst verdig mann, han tjener meg fortsatt i Guds ord: sammen med Rheus fra Agathopolis, en enestående god person, som har fulgt meg til og med fra Syria, uten om sitt liv: vit også om dere. 5 Og jeg selv takker Gud for dere at dere tar imot dem slik Herren tar imot dere. Men for dem som vanæret dem, må de bli tilgitt ved Jesu Kristi nåde. 6 Barmhjertigheten til brødrene som er i Troas hilser dere; hvorfra skriver jeg også nå av Burrhus, som ble sendt sammen med meg av dem fra Efesos og Smyrna, for respekt skyld. 7 Måtte vår Herre Jesus Kristus ære dem! på hvem de håper, både i kjød og sjel og ånd; i tro, i kjærlighet, i enhet. Farvel i Kristus Jesus vårt felles håp.