SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
ЗАКОНИ
прийняті Верховною Радою України
10 листопада – 12 листопада 2015 року
у сфері правоохоронних органів
та боротьби з корупцією
2114
Про Державне бюро розслідувань
Визначено правові засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань як центрального органу виконавчої влади, що
здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, вчинених працівниками
правоохоронних органів, службовими особами, які займають особливо відповідальні посади, а також особливо тяжких насильницьких
злочинів та військових злочинів.
3225
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про Національну поліцію»
Приведено окремі положення законодавства України у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію». Передбачено
збереження для колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ пенсійних, житлових та інших соціальних
гарантій відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».
у сфері правоохоронних органів
3387
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції
Приведено окремі положення законодавства України у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію».
у питанні лібералізації візового режиму з
Європейським Союзом
2540а
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань
накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні
Оновлено порядок накладення арешту на майно осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або
щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація; розширено вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна і
клопотання цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також перелік
питань, що вирішуються слідчим суддею при розгляді питання про арешт майна; доповнено загальні положення спеціального
досудового розслідування.
2541а
Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення
інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні
Встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, коли гроші, цінності, у тому числі кошти, що знаходяться на банківських
рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в ст. 962 КК України, передані особою, яка
вчинила злочин, передбачений КК України, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи
майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених ч.1 ст. 961 КК України, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу
ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі – уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Передбачено, що спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.
у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом
3040
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів
Визначено правові та організаційні засади функціонування Національного агентства як центрального органу виконавчої влади зі
спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може
бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або збереження активів, на які накладено арешт або які конфісковано у
кримінальному провадженні.
2542а
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання
рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів
досудового розслідування
Уточнено підслідність слідчих органів безпеки, зокрема, доповнено ст.ст. 110-2, 114-1, 258-258-5 КК України і виключено із підслідності
злочин, передбачений ст. 332 КК України; доповнено підслідність слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням
податкового законодавства ст.ст. 205, 205-1 КК України; військові злочини (крім злочинів, передбачених ст. 422 КК України) віднесено
до підслідності слідчих органів державного бюро розслідувань та встановлено виключну підслідність детективів підрозділу
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; виключено положення щодо підслідності слідчому того органу,
який розпочав досудове розслідування.
у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом
3442
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері
запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу
Встановлено заборону будь-якої дискримінації у сфері праці залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я,
інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання,
членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших
органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не
пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
0067
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів
про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
Ратифікована Угода узгоджує еквівалентність національних грифів обмеження доступу, визначає принципи, порядок охорони та
поводження з інформацією з обмеженим доступом, порядок надання доступу до такої інформації представникам України та Об’єднаних
Арабських Еміратів, процедурні та контрольні питання.
2102
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності
Антимонопольного комітету України
Визначено випадки розголошення та оприлюднення інформації з обмеженим доступом, одержаної Антимонопольним комітетом
України, його територіальними відділеннями при здійсненні своїх повноважень. Зобов’язано Антимонопольний комітет України
оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про
узгоджені дії, концентрацію, а також рішення, прийняті за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про недобросовісну конкуренцію протягом 10 робочих днів з дня їх
прийняття.
у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
3404
Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо
продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель
До 1 січня 2017 року продовжено дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок
сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.
2229
Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо уточнення та приведення у відповідність об'єкта оподаткування для платників, що обрали
спрощену систему оподаткування
Звільнено сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, від сплати фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій до
досягнення працівниками пенсійного віку.
у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
щодо захисту прав та свобод людини,
соціального захисту населення
1477
Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи
пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи (квітень 2016 року)
Визначено заходи щодо вшанування мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, серед іншого, підготовку Національної доповіді до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи; проведення
урочистостей; оголошення 2016 року роком вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків тощо.
щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення
2317а
Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України (щодо працівників приватних
осіб — підприємців, призваних на військову службу)
За працівниками, які працювали у фізичних осіб – підприємців закріплено гарантії збереження місця роботи, посади і компенсації із
бюджету середнього заробітку у випадку, якщо вони були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом та які підлягають звільненню з військової служби у
зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але
не більше ніж на строк укладеного контракту.
3371-1
Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської
ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області,
Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року
Передбачено проведення 29 листопада 2015 року голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської, Маріупольської
міських рад Донецької області та Красноармійського, Маріупольського міських голів. На Центральну виборчу комісію покладено
обов’язок щодо виготовлення виборчих бюлетенів для голосування та їх передачі дільничним виборчим комісіям.
2493а
Про визнання геноциду кримськотатарського народу
Визнано депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. 18 травня встановлено Днем пам’яті
жертв геноциду кримськотатарського народу.
щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення
2495
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров'я
Передбачено можливість місцевим радам здійснювати додаткові видатки з місцевих бюджетів на охорону здоров’я понад обсяги
медичної субвенції.
у сфері оборони
3428
Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на
територію України для участі у багатонаціональному навчанні
Схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО
та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на
територію України у листопаді – грудні 2015 року на строк до 61 доби для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки
підрозділів збройних сил.
у сфері оборони
у сфері правосуддя
1756
Про звільнення суддів
Верховна Рада звільнила двох суддів у зв'язку з порушенням присяги судді.
у сфері правосуддя
3184
Про звільнення суддів
Верховна Рада звільнила ряд суддів у зв'язку з:
• досягненням шістдесяти п'яти років;
• неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
• набранням законної сили обвинувальним вироком;
• поданням заяви про відставку;
• поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

More Related Content

What's hot

Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня
Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня
Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня Volodymyr Groysman
 
Законопроект №2683
Законопроект №2683Законопроект №2683
Законопроект №2683Svasud1
 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...Alisa Latanska
 
Пояснювальна записка
Пояснювальна запискаПояснювальна записка
Пояснювальна запискаAlisa Latanska
 
Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...
Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...
Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...DonbassFullAccess
 
Підсумки тижня, 31.08-04.09
Підсумки тижня, 31.08-04.09Підсумки тижня, 31.08-04.09
Підсумки тижня, 31.08-04.09Volodymyr Groysman
 
Підсумки пленарного тижня, 16-19 червня
Підсумки пленарного тижня, 16-19 червняПідсумки пленарного тижня, 16-19 червня
Підсумки пленарного тижня, 16-19 червняVolodymyr Groysman
 
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...Centre of Policy and Legal Reform
 
Админуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП ДнепраАдминуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП ДнепраJaanika Merilo
 
Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...
Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...
Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...radaprogram
 
Закон про адміністрування податків
Закон про адміністрування податківЗакон про адміністрування податків
Закон про адміністрування податківSashaKhudyakova
 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...SashaKhudyakova
 
Dodatok 2 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 2 do polozhennya pro ye sitsDodatok 2 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 2 do polozhennya pro ye sitsPravotv
 
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10Centre of Policy and Legal Reform
 
право земельного сервітуту
право земельного сервітутуправо земельного сервітуту
право земельного сервітутуoleksiy shumilo
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯVolodymyr Groysman
 

What's hot (20)

Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня
Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня
Підсумки пленарного тижня, 6-8 жовтня
 
Законопроект №2683
Законопроект №2683Законопроект №2683
Законопроект №2683
 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі...
 
Пояснювальна записка
Пояснювальна запискаПояснювальна записка
Пояснювальна записка
 
Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...
Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...
Захист прав ВПЛ: аналіз та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правово...
 
Підсумки тижня, 31.08-04.09
Підсумки тижня, 31.08-04.09Підсумки тижня, 31.08-04.09
Підсумки тижня, 31.08-04.09
 
Підсумки пленарного тижня, 16-19 червня
Підсумки пленарного тижня, 16-19 червняПідсумки пленарного тижня, 16-19 червня
Підсумки пленарного тижня, 16-19 червня
 
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
 
Админуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП ДнепраАдминуслуги ЦНАП Днепра
Админуслуги ЦНАП Днепра
 
Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...
Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...
Застосування практики та виконання Україною рішень Європейського Суду з прав ...
 
4220
42204220
4220
 
Закон про адміністрування податків
Закон про адміністрування податківЗакон про адміністрування податків
Закон про адміністрування податків
 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
 
Or plan vd_2012
Or plan vd_2012Or plan vd_2012
Or plan vd_2012
 
Dodatok 2 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 2 do polozhennya pro ye sitsDodatok 2 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 2 do polozhennya pro ye sits
 
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні #10
 
Законодавчі зміни
Законодавчі зміниЗаконодавчі зміни
Законодавчі зміни
 
право земельного сервітуту
право земельного сервітутуправо земельного сервітуту
право земельного сервітуту
 
Doc 505301
Doc 505301Doc 505301
Doc 505301
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
 

Viewers also liked

Антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системи
Антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системиАнтикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системи
Антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системиVolodymyr Groysman
 
Законопроект про покращення легкості ведення бізнесу
Законопроект про покращення легкості ведення бізнесуЗаконопроект про покращення легкості ведення бізнесу
Законопроект про покращення легкості ведення бізнесуVolodymyr Groysman
 
Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку
Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку
Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку Volodymyr Groysman
 
Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції"
Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції" Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції"
Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції" Volodymyr Groysman
 
Концепція популяризації України в світі
Концепція популяризації України в світіКонцепція популяризації України в світі
Концепція популяризації України в світіVolodymyr Groysman
 
E-урядування - ключ до реформ
E-урядування - ключ до реформE-урядування - ключ до реформ
E-урядування - ключ до реформVolodymyr Groysman
 
Звіт за другий квартал роботи Уряду
Звіт за другий квартал роботи УрядуЗвіт за другий квартал роботи Уряду
Звіт за другий квартал роботи УрядуVolodymyr Groysman
 
Українські дороги: Серпень 2016
Українські дороги: Серпень 2016Українські дороги: Серпень 2016
Українські дороги: Серпень 2016Volodymyr Groysman
 
Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016
Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016
Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016Volodymyr Groysman
 
Офіс супроводження інвестицій
Офіс супроводження інвестиційОфіс супроводження інвестицій
Офіс супроводження інвестиційVolodymyr Groysman
 
Проект Державного бюджету на 2017 рік
Проект Державного бюджету на 2017 рікПроект Державного бюджету на 2017 рік
Проект Державного бюджету на 2017 рікVolodymyr Groysman
 
Реформування системи оплати праці у 2017 році
Реформування системи оплати праці у 2017 роціРеформування системи оплати праці у 2017 році
Реформування системи оплати праці у 2017 роціVolodymyr Groysman
 

Viewers also liked (16)

Антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системи
Антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системиАнтикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системи
Антикорупційний законопроект щодо удосконалення податкової системи
 
Законопроект про покращення легкості ведення бізнесу
Законопроект про покращення легкості ведення бізнесуЗаконопроект про покращення легкості ведення бізнесу
Законопроект про покращення легкості ведення бізнесу
 
Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку
Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку
Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку
 
Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції"
Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції" Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції"
Урядово – громадська ініціатива «Разом проти корупції"
 
Концепція популяризації України в світі
Концепція популяризації України в світіКонцепція популяризації України в світі
Концепція популяризації України в світі
 
Доступні ліки
Доступні лікиДоступні ліки
Доступні ліки
 
E-урядування - ключ до реформ
E-урядування - ключ до реформE-урядування - ключ до реформ
E-урядування - ключ до реформ
 
Deregulation 2016
Deregulation 2016 Deregulation 2016
Deregulation 2016
 
Звіт за другий квартал роботи Уряду
Звіт за другий квартал роботи УрядуЗвіт за другий квартал роботи Уряду
Звіт за другий квартал роботи Уряду
 
Road Ukraine 2016
Road Ukraine 2016Road Ukraine 2016
Road Ukraine 2016
 
Government program2016
Government program2016Government program2016
Government program2016
 
Українські дороги: Серпень 2016
Українські дороги: Серпень 2016Українські дороги: Серпень 2016
Українські дороги: Серпень 2016
 
Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016
Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016
Звіт з роботи Уряду за другий-третій квартали 2016
 
Офіс супроводження інвестицій
Офіс супроводження інвестиційОфіс супроводження інвестицій
Офіс супроводження інвестицій
 
Проект Державного бюджету на 2017 рік
Проект Державного бюджету на 2017 рікПроект Державного бюджету на 2017 рік
Проект Державного бюджету на 2017 рік
 
Реформування системи оплати праці у 2017 році
Реформування системи оплати праці у 2017 роціРеформування системи оплати праці у 2017 році
Реформування системи оплати праці у 2017 році
 

Similar to Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада

Документ_851579.pdf
Документ_851579.pdfДокумент_851579.pdf
Документ_851579.pdfssuserab165d
 
ВССУ
ВССУВССУ
ВССУPravotv
 
NSDC decisions on business in Ukraine.pdf
NSDC decisions on business in Ukraine.pdfNSDC decisions on business in Ukraine.pdf
NSDC decisions on business in Ukraine.pdfssuser7bc673
 
Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопада
Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопадаПідсумки пленарного тижня, 3-5 листопада
Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопадаVolodymyr Groysman
 
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...Iaroslav GREGIRCHAK
 
Підсумки пленарного тижня, 14-17 липня
Підсумки пленарного тижня, 14-17 липняПідсумки пленарного тижня, 14-17 липня
Підсумки пленарного тижня, 14-17 липняVolodymyr Groysman
 
170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft lawViktor Plakhuta
 
Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...
Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...
Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...Centre of Policy and Legal Reform
 
відповіді 1 440 для кваліфікаційного
відповіді 1 440 для кваліфікаційноговідповіді 1 440 для кваліфікаційного
відповіді 1 440 для кваліфікаційногоPravotv
 
poyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdf
poyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdfpoyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdf
poyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdfRbc Rbcua
 
6104 політвязні
6104 політвязні6104 політвязні
6104 політвязніssusere15f981
 
Karantyn vykhidnoho dnya
Karantyn vykhidnoho dnyaKarantyn vykhidnoho dnya
Karantyn vykhidnoho dnyaBabelNews
 
Конституційний суд - зарплати прокурорів
Конституційний суд - зарплати прокурорівКонституційний суд - зарплати прокурорів
Конституційний суд - зарплати прокурорівAndrew Vodianyi
 
правотворча діяльність
правотворча діяльністьправотворча діяльність
правотворча діяльністьssusere15f981
 
Обговорення змін до Конституції України в частині правосуддя
Обговорення змін до Конституції України в частині правосуддяОбговорення змін до Конституції України в частині правосуддя
Обговорення змін до Конституції України в частині правосуддяaskreform
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»Centre of Policy and Legal Reform
 

Similar to Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада (20)

Документ_851579.pdf
Документ_851579.pdfДокумент_851579.pdf
Документ_851579.pdf
 
ВССУ
ВССУВССУ
ВССУ
 
NSDC decisions on business in Ukraine.pdf
NSDC decisions on business in Ukraine.pdfNSDC decisions on business in Ukraine.pdf
NSDC decisions on business in Ukraine.pdf
 
Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопада
Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопадаПідсумки пленарного тижня, 3-5 листопада
Підсумки пленарного тижня, 3-5 листопада
 
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...
 
Підсумки пленарного тижня, 14-17 липня
Підсумки пленарного тижня, 14-17 липняПідсумки пленарного тижня, 14-17 липня
Підсумки пленарного тижня, 14-17 липня
 
170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law170724 uff secrecy draft law
170724 uff secrecy draft law
 
Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...
Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...
Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування ...
 
відповіді 1 440 для кваліфікаційного
відповіді 1 440 для кваліфікаційноговідповіді 1 440 для кваліфікаційного
відповіді 1 440 для кваліфікаційного
 
1284133.pdf
1284133.pdf1284133.pdf
1284133.pdf
 
poyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdf
poyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdfpoyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdf
poyasnyvalna zapyska viyskovi pravoporushennya.pdf
 
6104 політвязні
6104 політвязні6104 політвязні
6104 політвязні
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
Karantyn vykhidnoho dnya
Karantyn vykhidnoho dnyaKarantyn vykhidnoho dnya
Karantyn vykhidnoho dnya
 
3 548 2020
3 548 20203 548 2020
3 548 2020
 
презентация вебинар служебная информация
презентация вебинар служебная информацияпрезентация вебинар служебная информация
презентация вебинар служебная информация
 
Конституційний суд - зарплати прокурорів
Конституційний суд - зарплати прокурорівКонституційний суд - зарплати прокурорів
Конституційний суд - зарплати прокурорів
 
правотворча діяльність
правотворча діяльністьправотворча діяльність
правотворча діяльність
 
Обговорення змін до Конституції України в частині правосуддя
Обговорення змін до Конституції України в частині правосуддяОбговорення змін до Конституції України в частині правосуддя
Обговорення змін до Конституції України в частині правосуддя
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту Закону України «Про правотворчу діяльність»
 

More from Volodymyr Groysman

Бюджет розбудови країни
Бюджет розбудови країниБюджет розбудови країни
Бюджет розбудови країниVolodymyr Groysman
 
Законопроекти-2018: фокус на економічне зростання
Законопроекти-2018: фокус на економічне зростанняЗаконопроекти-2018: фокус на економічне зростання
Законопроекти-2018: фокус на економічне зростанняVolodymyr Groysman
 
Бюджет Економічного Зростання 2018
Бюджет Економічного Зростання 2018Бюджет Економічного Зростання 2018
Бюджет Економічного Зростання 2018Volodymyr Groysman
 
Укравтодор. Підсумки 2017 року
Укравтодор. Підсумки 2017 рокуУкравтодор. Підсумки 2017 року
Укравтодор. Підсумки 2017 рокуVolodymyr Groysman
 
Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...
Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...
Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...Volodymyr Groysman
 
Звіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 року
Звіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 рокуЗвіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 року
Звіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 рокуVolodymyr Groysman
 
6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"
6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"
6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"Volodymyr Groysman
 
Збирання врожаю та продовольчі баланси в поточному році
Збирання врожаю та продовольчі баланси в поточному роціЗбирання врожаю та продовольчі баланси в поточному році
Збирання врожаю та продовольчі баланси в поточному роціVolodymyr Groysman
 
Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року
Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 рокуКонцепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року
Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 рокуVolodymyr Groysman
 
Проект Державного бюджету на 2018 рік
Проект Державного бюджету на 2018 рікПроект Державного бюджету на 2018 рік
Проект Державного бюджету на 2018 рікVolodymyr Groysman
 
Головні законопроекти осені
Головні законопроекти осеніГоловні законопроекти осені
Головні законопроекти осеніVolodymyr Groysman
 
Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти
Стан та перспективи розвитку дошкільної освітиСтан та перспективи розвитку дошкільної освіти
Стан та перспективи розвитку дошкільної освітиVolodymyr Groysman
 
Автомобільні дороги: позитивні зміни вже почалися
Автомобільні дороги: позитивні зміни вже почалисяАвтомобільні дороги: позитивні зміни вже почалися
Автомобільні дороги: позитивні зміни вже почалисяVolodymyr Groysman
 
Реформа державного управління
Реформа державного управлінняРеформа державного управління
Реформа державного управлінняVolodymyr Groysman
 
Капітальний ремонт країни
Капітальний ремонт країниКапітальний ремонт країни
Капітальний ремонт країниVolodymyr Groysman
 
Пропозиція стратегії дорожньої безпеки
Пропозиція стратегії дорожньої безпекиПропозиція стратегії дорожньої безпеки
Пропозиція стратегії дорожньої безпекиVolodymyr Groysman
 
Стратегія управління земельними ресурсами
Стратегія управління земельними ресурсамиСтратегія управління земельними ресурсами
Стратегія управління земельними ресурсамиVolodymyr Groysman
 
Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...
Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...
Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...Volodymyr Groysman
 
План заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рік
План заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рікПлан заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рік
План заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рікVolodymyr Groysman
 

More from Volodymyr Groysman (20)

Бюджет розбудови країни
Бюджет розбудови країниБюджет розбудови країни
Бюджет розбудови країни
 
Звіт Уряду 2017
Звіт Уряду 2017Звіт Уряду 2017
Звіт Уряду 2017
 
Законопроекти-2018: фокус на економічне зростання
Законопроекти-2018: фокус на економічне зростанняЗаконопроекти-2018: фокус на економічне зростання
Законопроекти-2018: фокус на економічне зростання
 
Бюджет Економічного Зростання 2018
Бюджет Економічного Зростання 2018Бюджет Економічного Зростання 2018
Бюджет Економічного Зростання 2018
 
Укравтодор. Підсумки 2017 року
Укравтодор. Підсумки 2017 рокуУкравтодор. Підсумки 2017 року
Укравтодор. Підсумки 2017 року
 
Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...
Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...
Пропозиція до проекту Закону України щодо запобігання тиску правоохоронних ор...
 
Звіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 року
Звіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 рокуЗвіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 року
Звіт Уряду за підсумками lll кварталу 2017 року
 
6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"
6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"
6 місяців програмі Уряду "Доступні Ліки"
 
Збирання врожаю та продовольчі баланси в поточному році
Збирання врожаю та продовольчі баланси в поточному роціЗбирання врожаю та продовольчі баланси в поточному році
Збирання врожаю та продовольчі баланси в поточному році
 
Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року
Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 рокуКонцепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року
Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року
 
Проект Державного бюджету на 2018 рік
Проект Державного бюджету на 2018 рікПроект Державного бюджету на 2018 рік
Проект Державного бюджету на 2018 рік
 
Головні законопроекти осені
Головні законопроекти осеніГоловні законопроекти осені
Головні законопроекти осені
 
Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти
Стан та перспективи розвитку дошкільної освітиСтан та перспективи розвитку дошкільної освіти
Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти
 
Автомобільні дороги: позитивні зміни вже почалися
Автомобільні дороги: позитивні зміни вже почалисяАвтомобільні дороги: позитивні зміни вже почалися
Автомобільні дороги: позитивні зміни вже почалися
 
Реформа державного управління
Реформа державного управлінняРеформа державного управління
Реформа державного управління
 
Капітальний ремонт країни
Капітальний ремонт країниКапітальний ремонт країни
Капітальний ремонт країни
 
Пропозиція стратегії дорожньої безпеки
Пропозиція стратегії дорожньої безпекиПропозиція стратегії дорожньої безпеки
Пропозиція стратегії дорожньої безпеки
 
Стратегія управління земельними ресурсами
Стратегія управління земельними ресурсамиСтратегія управління земельними ресурсами
Стратегія управління земельними ресурсами
 
Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...
Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...
Основні положення проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів...
 
План заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рік
План заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рікПлан заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рік
План заходів щодо цифрового розвитку України на 2017 рік
 

Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада

 • 1. ЗАКОНИ прийняті Верховною Радою України 10 листопада – 12 листопада 2015 року
 • 2. у сфері правоохоронних органів та боротьби з корупцією
 • 3. 2114 Про Державне бюро розслідувань Визначено правові засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань як центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів, службовими особами, які займають особливо відповідальні посади, а також особливо тяжких насильницьких злочинів та військових злочинів. 3225 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» Приведено окремі положення законодавства України у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію». Передбачено збереження для колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ пенсійних, житлових та інших соціальних гарантій відповідно до Закону України «Про Національну поліцію». у сфері правоохоронних органів 3387 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції Приведено окремі положення законодавства України у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію».
 • 4. у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом
 • 5. 2540а Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні Оновлено порядок накладення арешту на майно осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація; розширено вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна і клопотання цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також перелік питань, що вирішуються слідчим суддею при розгляді питання про арешт майна; доповнено загальні положення спеціального досудового розслідування. 2541а Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні Встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, коли гроші, цінності, у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в ст. 962 КК України, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений КК України, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених ч.1 ст. 961 КК України, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі – уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації. Передбачено, що спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом 3040 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Визначено правові та організаційні засади функціонування Національного агентства як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або збереження активів, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
 • 6. 2542а Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування Уточнено підслідність слідчих органів безпеки, зокрема, доповнено ст.ст. 110-2, 114-1, 258-258-5 КК України і виключено із підслідності злочин, передбачений ст. 332 КК України; доповнено підслідність слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства ст.ст. 205, 205-1 КК України; військові злочини (крім злочинів, передбачених ст. 422 КК України) віднесено до підслідності слідчих органів державного бюро розслідувань та встановлено виключну підслідність детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; виключено положення щодо підслідності слідчому того органу, який розпочав досудове розслідування. у питанні лібералізації візового режиму з Європейським Союзом 3442 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу Встановлено заборону будь-якої дискримінації у сфері праці залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
 • 7. у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
 • 8. 0067 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом Ратифікована Угода узгоджує еквівалентність національних грифів обмеження доступу, визначає принципи, порядок охорони та поводження з інформацією з обмеженим доступом, порядок надання доступу до такої інформації представникам України та Об’єднаних Арабських Еміратів, процедурні та контрольні питання. 2102 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України Визначено випадки розголошення та оприлюднення інформації з обмеженим доступом, одержаної Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями при здійсненні своїх повноважень. Зобов’язано Антимонопольний комітет України оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію, а також рішення, прийняті за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про недобросовісну конкуренцію протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття. у сфері економіки та міжнародних зобов’язань 3404 Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель До 1 січня 2017 року продовжено дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.
 • 9. 2229 Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення та приведення у відповідність об'єкта оподаткування для платників, що обрали спрощену систему оподаткування Звільнено сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, від сплати фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій до досягнення працівниками пенсійного віку. у сфері економіки та міжнародних зобов’язань
 • 10. щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення
 • 11. 1477 Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи (квітень 2016 року) Визначено заходи щодо вшанування мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, серед іншого, підготовку Національної доповіді до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи; проведення урочистостей; оголошення 2016 року роком вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків тощо. щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення 2317а Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України (щодо працівників приватних осіб — підприємців, призваних на військову службу) За працівниками, які працювали у фізичних осіб – підприємців закріплено гарантії збереження місця роботи, посади і компенсації із бюджету середнього заробітку у випадку, якщо вони були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту. 3371-1 Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області, Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року Передбачено проведення 29 листопада 2015 року голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської, Маріупольської міських рад Донецької області та Красноармійського, Маріупольського міських голів. На Центральну виборчу комісію покладено обов’язок щодо виготовлення виборчих бюлетенів для голосування та їх передачі дільничним виборчим комісіям.
 • 12. 2493а Про визнання геноциду кримськотатарського народу Визнано депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. 18 травня встановлено Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. щодо захисту прав та свобод людини, соціального захисту населення 2495 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров'я Передбачено можливість місцевим радам здійснювати додаткові видатки з місцевих бюджетів на охорону здоров’я понад обсяги медичної субвенції.
 • 14. 3428 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональному навчанні Схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на територію України у листопаді – грудні 2015 року на строк до 61 доби для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил. у сфері оборони
 • 16. 1756 Про звільнення суддів Верховна Рада звільнила двох суддів у зв'язку з порушенням присяги судді. у сфері правосуддя 3184 Про звільнення суддів Верховна Рада звільнила ряд суддів у зв'язку з: • досягненням шістдесяти п'яти років; • неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я; • набранням законної сили обвинувальним вироком; • поданням заяви про відставку; • поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.