SlideShare a Scribd company logo
LA REPRODUCCIÓ
6è de Primària
Escola El Cim
Què en saps?
 Saps quines són les funcions vitals
que realitzen els éssers vius?
 Segons la reproducció, com
classifiquem els diferents animals?
 Les persones , a quin grup
pertanyem?
 Quines són les diferents etapes de la
vida de les persones?
Les etapes del creixement
La infància
L’adolescència.
L’edat adulta
La vellesa
La infància
 Va des del
naixement fins als
10 anys.
 Durant els primers
mesos s’alimenta
de llet materna.
 Cap als 6-10
mesos surten les
dents.
 Es desenvolupen
les seves
capacitats:
parlar,caminar,
L’adolescència
 L’inici de
l’adolescència
coincideix amb
l’aparició de la
pubertat.
 Va des dels 10-13
anys fins als 18-20.
 El cos es prepara
per ser adult i
tenen lloc molts
canvis.
L’edat adulta
 És el període que
segueix a
l’adolescència.
 El cos de les
persones està
totalment format.
 Es tenen plenes
facultats per a fer
qualsevol activitat
La vellesa
 És el període que
segueix a l’edat
adulta.
 Es caracteritza per
l’envelliment dels
òrgans. Surten
arrugues i canes.
 Decreix la força
física
 Es té una gran
experiència de la
vida.
A quines etapes tenen lloc
aquests esdeveniments?
 Tenen lloc molts canvis.
 Els ossos es tornen fràgils.
 Cauen les dents de llet.
 Les persones estan preparades per
tenir fills.
Els caràcters sexuals
 L’espècie humana té dos sexes: el
masculí i el femení.
 Els trets que diferencien un sexe de
l’altre són els caràcters sexuals, que
poden ser:
 Caràcters sexuals primaris : que són els
aparells reproductors femení i masculí.
 Caràcters sexuals secundaris: són les
característiques pròpies de cada sexe, a part
de l’aparell reproductor.
La pubertat
 Les persones neixen amb els òrgans
sexuals, però no estan madurs.
 La pubertat és l’etapa del desenvolupament
de les persones en què madura l’aparell
reproductor.
 S’inicia gràcies a unes hormones produïdes
per la HIPÒFISI que arriben fins als òrgans
sexuals.
 Aleshores aquests òrgans maduren i
produeixen les hormones sexuals, que fan
que es desenvolupin els caràcters sexuals
secundaris.
 En aquesta etapa també es desenvolupa la
personalitat, ja que els adolescents aprenen
a decidir per ells mateixos.
L’APARELL REPRODUCTOR
FEMENÍ
 Està format per:
 Ovaris
 Trompes de
Fal·lopi
 Úter
 Vagina
 Vulva ( externa)
ELS OVARIS
Són dos òrgans en
forma d’ametlla.
La seva funció és fer
madurar els òvuls
cada 28 dies,
aproximadament.
LES TROMPES DE FAL·LOPI
Són els conductes
que comuniquen els
ovaris amb l’úter.
Tenen uns 10 cm de
longitud.
Hi acostuma a tenir
lloc la fecundació.
ÚTER o MATRIU
 És la cavitat on es
desenvolupa el nou
ésser.
 Té forma de pera
invertida.
VAGINA
 És una cavitat de
parets elàstiques
que comunica l’úter
amb l’exterior.
 En ella s’hi
introdueix el penis
en les relacions
sexuals.
 Per ella hi surt el
nadó en el moment
del part.
VULVA
 Són uns replecs de
pell en forma de
llavis.
 Protegeix l’entrada
de la vagina i
l’orifici de la uretra.
 També hi ha un
òrgan molt ric en
terminacions
nervioses,
anomenat clítoris.
clítoris
llavis
majors
anus
meat urinari
vagina
llavis
menors
L’APARELL REPRODUCTOR
MASCULÍ
 Està constituït per
diversos òrgans:
◦ Testicles ( escrot)
◦ Conductes deferents
◦ Vesícules seminals
◦ Pròstata
◦ Penis
◦ Uretra
ELS TESTICLES
Són dues glàndules
de forma arrodonida.
Produeixen els
espermatozoides.
Estan envoltats per
una bossa
anomenada escrot.
ELS CONDUCTES DEFERENTS
Són dos tubs que
comuniquen els
testicles amb la uretra.
Transporten els
espermatozoides.
LES VESÍCULES SEMINALS
Són dues glàndules
que produeixen el
líquid seminal.
Aquest líquid és
viscós i blanquinós i
permet nedar els
espermatozoides.
LA PRÒSTATA
 És una glàndula
que produeix el
líquid prostàtic.
 Aquest es barreja
amb el líquid
seminal i els
espermatozoides i
formen el semen.
bufeta
pròstata
EL PENIS
És un òrgan musculós
situat a l’exterior del cos.
Està travessat per la
uretra.
Té dues funcions:
expulsar el semen i
l’orina.
El semen només el pot
expulsar quan està en
erecció.
Maduració sexual masculina
 Els principals canvis
que sofreixen els
nois entre els 11-12
anys i els 17-18 anys
són:
 Apareix pèl a moltes
zones del cos:
pubis,aixelles, cames,pit...
 S’eixamplen les
espatlles i el tòrax.
 Es produeixen les
primeres ejaculacions.
 Els canvia la veu.
 El penis augmenta de
mida.
Maduració sexual femenina
 Els principals canvis
que sofreixen les
noies entre els 10-12
anys i els 16-17 anys
són:
 Es desenvolupen les
glàndules mamàries i
creixen els pits.
 Es produeix la primera
menstruació(
menarquia).
 Surt pèl al pubis i les
aixelles.
 S’eixamplen els
malucs.
Les cèl·lules sexuals
femenines
 Els òvuls són les
cèl·lules sexuals
femenines, també
anomenades gàmetes
femenins.
 Els ovaris de les nenes
contenen un gran
nombre d’òvuls
immadurs.
 Quan s’arriba a la
pubertat els òvuls
comencen a madurar.
Què és la menstruació?
 Un ovari ovula i
l’òvul entra a la
trompa de Fal·lopi.
 Les parets de l`úter
es comencen a
recobrir d’una
mucosa irrigada
amb sang.
La menstruació
 L’òvul recorre la
trompa de Fal·lopi
sense ser
fecundat. La
mucosa de l’úter
s’ha desenvolupat
molt.
La menstruació
 L’òvul no fecundat
arriba a l’úter.
 La mucosa que
recobreix l’úter
comença a
degenerar
La menstruació
 La mucosa es desprèn.
 El cos expulsa la
mucosa juntament amb
l’òvul no fecundat i sang.
 Aquesta pèrdua de sang
o hemorràgia és la
menstruació o regla.
Dura entre 3 i 5 dies.
 La primera menstruació
o regla es diu
menarquia.
 Cap als 50 anys deixen
de madurar òvuls i
s’acaben les
menstruacions. És la
menopausa.
Les cèl·lules sexuals
masculines
 Els
espermatozoides
són les cèl·lules
sexuals masculines.
També s’anomenen
gàmetes
masculins.
 Són molt més petits
que els òvuls i tenen
una cua mòbil que
els serveix per
desplaçar-se.
 Des de la pubertat
es formen
contínuament als
testicles.
Com surten a l’exterior els
espermatozoides?
 Els espermatozoides surten dels
testicles i viatgen pels conductes
deferents i la uretra per sortir a l’exterior.
 Durant el recorregut s’uneixen a les
substàncies que fabriquen les vesícules
seminals ( líquid seminal) i la pròstata
( líquid prostàtic). La barreja s’anomena
semen.
 L’expulsió del semen a través de la
uretra s’anomena ejaculació , i el penis
ha d’estar en erecció.
La fecundació
 És la unió d’un òvul i
d’un espermatozoide.
 En produir-se la
fecundació s’inicia una
nova vida.
 Per tal que hi pugui haver
fecundació un home i una
dona han de tenir relacions
sexuals.
 En la unió sexual el penis
erecte de l’home ejacula el
semen a l’interior de la
vagina de la dona.
 http://www.edu365.
cat/primaria/muds/
natural/menstruaci
o/index.htm
PROCÉS DE LA
FECUNDACIÓ
 Un ovari ovula i
l’òvul entra a la
trompa de Fal·lopi
PROCÉS DE LA
FECUNDACIÓ
 Si hi ha hagut
relacions sexuals
els
espermatozoides
pugen per la
vagina i l’úter fins a
les trompes de
Fal·lopi.
 Els
espermatozoides
troben un òvul i
l’embolcallen.
PROCÉS DE LA
FECUNDACIÓ
 Un espermatozoide
penetra l’òvul i
aquest queda
fecundat.
 Ara s’ha format
una nova cèl·lula
anomenada zigot.
 Aquest zigot es va
dividint en
múltiples cèl·lules
que formaran
l’embrió.
PROCÉS DE LA
FECUNDACIÓ
 L’embrió arriba a
l’úter.
 La mucosa que
s’ha format l’acull.
 Comença la
formació d’un nou
ésser (concepció).
L’EMBARÀS
L’embaràs o gestació
 És el conjunt de canvis que es produeixen
en la dona des que l’embrió s’uneix a la
paret de l’úter fins que neix el nen o nena.
 Acostuma a durar 9 mesos.
 L’embrió queda envoltat per una bossa
anomenada placenta.
 S’uneix al cos de la mare per un tub
anomenat cordó umbilical, per on rep
l’aliment i l’oxigen.
 També hi ha una bossa de líquid ( el líquid
amniòtic) que protegeix l’embrió dels cops.
L’embaràs
Com ho sé que estic
embarassada?
 Hi ha diferents símptomes:
Cessen les menstruacions.
La temperatura es manté per damunt
de 37º.
Apareixen determinades hormones a
l’orina i, analitzant-ne unes gotes,
poden determinar si hi ha o no
embaràs.
A vegades tenen mareigs o vòmits a
primera hora del matí.
ESTADIS DE L’EMBARÀS
 Embrió: es
comencen a
formar els
òrgans.
 Correspon als 2-3
primers mesos.
 Fetus: el nou
ésser s’acaba de
formar del tot.
 Correspon als 6-7
darrers mesos .
El desenvolupament de
l’embrió i el fetus
 Al principi l’embrió
és tan petit com un
gra de sorra.
 Durant les primeres
setmanes
d’embaràs l’embrió
s’allarga i es
comencen a formar
els òrgans.
El desenvolupament de
l’embrió i el fetus
 Quan han passat
tres mesos ,
l’embrió ja té forma
humana i es
distingeixen el cap,
les mans els peus,...
 Ara ja s’anomena
fetus.
 A vegades ja es pot
reconèixer el sexe.
El desenvolupament de
l’embrió i el fetus
 Cap als quatre
mesos d’embaràs ja
té tots els òrgans
formats.
 La mare comença a
notar els moviments
del fetus.
El desenvolupament de
l’embrió i el fetus
 Als nou mesos
d’embaràs el fetus
fa uns 50cm i pesa,
aproximadament,
uns 3,300 kg.
 Està totalment
format i preparat per
néixer.
EL PART
JA HA ARRIBAT L’HORA?
 Quan el nou ésser ja està totalment
format arriba el moment del naixement,
el part.
 Els principals símptomes són:
Expulsió del tap que tanca l’úter.
Ruptura de la bossa de les aigües.
Les contraccions de les parets de
l’úter, que són involuntàries, rítmiques i
doloroses.
Com és un part?
 Durant el part el nadó surt a l’exterior a
través de la vagina.
 Per tal que això sigui possible els
malucs i la vagina de la mare es dilaten
progressivament.
 Aquesta fase de dilatació és la més
llarga: acostuma a durar entre 6 i 8
hores.
Com és un part?
 A continuació ve la fase d’expulsió del fetus,
que dura de 15 a 30 minuts.
 Quan l'infant ja ha nascut la placenta també
és expulsada( fase de deslliurament).
 El metge li talla el cordó umbilical al
nadó,que començarà a respirar pels
pulmons.
 El senyal que hi queda és el melic o
llombrígol.
LA LACTÀNCIA
 Els primers mesos de vida
els nadons s’alimenten
només de llet.
 La llet es produeix als pits
de la mare després del part i
mentre el nadó continua
mamant.
 La llet materna és molt bona
perquè conté tots els
nutrients necessaris i
defenses contra moltes
malalties.
 També hi ha llet
maternitzada, que és llet de
vaca modificada perquè
puguin prendre-la els
nadons.
IMATGES!!!!!!!!!!!!!
Placenta, amb el cordó umbilical.
Durant uns dies la mare ha d’anar curant
el melic, fins que cicatritzi del tot.
Després de néixer pesen i mesuren el
nadó.
Normalment el part és de cap.
Algunes vegades es produeixen parts de natges,
però són més perillosos, tant per al nadó com per a
la mare.
úter
fetus
Coll de l'úter
vagina
A vegades es produeixen problemes i el
part ha de tenir lloc per cesària( es fa un
tall a l’abdomen de la mare i el metge treu
el nadó).
Es fa un tall a la
pell i l’úter. Es treu el nadó.
Es cusen l’úter i la
pell.
Es treu la placenta
Procés
de la
cesària
Els naixements prematurs
 Són els que tenen
lloc als 7 o 8 mesos
d’embaràs.
 Com que no estan
del tot formats s’han
de posar a la
incubadora, on
s’acaben de formar.
Què determina el sexe del
nadó?
 Els humans estem formats de molts parells
de cromosomes.
 N’ hi ha uns que determinen el sexe:són els
cromosomes sexuals.
 L’òvul sempre porta cromosoma X.
 L’espermatozoide pot ser X o Y.
 El parell femení és XX.
 El parell masculí és XY.
XX XY
X X Y
XY
nen
XX
nena
LES BESSONADES
Els bessons univitel·lins
 Surten d’un sol òvul i un sol
esperma-tozoide.
 Es formen quan l’embrió es divideix en
dos embrions abans d’implantar-se a
l’úter.
 Hi ha una sola placenta.
 Són del mateix sexe i s’assemblen molt.
 A vegades es pot dividir en tres
( trigèmins).
Bessons bivitel·lins
 Es formen quan s’alliberen dos òvuls i
cada un d’ells és fecundat per un
espermatozoide diferent.
 Poden ser del mateix o de diferent
sexe.
 S’assemblen com es poden assemblar
dos germans d’embarassos diferents.

More Related Content

What's hot

L'embaràs
L'embaràsL'embaràs
L'embaràs
cristina_23
 
La reproducció humana
La reproducció humanaLa reproducció humana
La reproducció humanaMprof
 
APARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6èAPARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6è
UAL-USEE
 
Els aparells que intervenen a la nutrició
Els aparells que intervenen a la nutricióEls aparells que intervenen a la nutrició
Els aparells que intervenen a la nutricióMelani GuePe
 
Poemes Jocs Florals Escola
Poemes Jocs Florals EscolaPoemes Jocs Florals Escola
Poemes Jocs Florals Escolaescolapiatarrega
 
La reproducció de les plantes
La reproducció de les plantesLa reproducció de les plantes
La reproducció de les plantesJoan Camps Pons
 
01 les capes de la terra
01 les capes de la terra01 les capes de la terra
01 les capes de la terra
Albert Albert
 
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
Neus Marí Tur
 
òRgans sexuals
òRgans sexualsòRgans sexuals
òRgans sexualsMprof
 
Text paràgraf oració
Text paràgraf oracióText paràgraf oració
Text paràgraf oracióProjecteAUKA
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
Neus Cortiella
 
Geografia d'europa
Geografia d'europaGeografia d'europa
Geografia d'europa
Alicia Montes
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
 
Mètodes Anticonceptius
Mètodes AnticonceptiusMètodes Anticonceptius
Mètodes Anticonceptius
ciencies.mon.contemporani
 
Passos per preparar un dictat
Passos per preparar un dictatPassos per preparar un dictat
Passos per preparar un dictat
Cristina Ibáñez
 
L’edat contemporània
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
nuriamg
 

What's hot (20)

L'embaràs
L'embaràsL'embaràs
L'embaràs
 
La reproducció humana
La reproducció humanaLa reproducció humana
La reproducció humana
 
APARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6èAPARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6è
 
Els aparells que intervenen a la nutrició
Els aparells que intervenen a la nutricióEls aparells que intervenen a la nutrició
Els aparells que intervenen a la nutrició
 
Poemes Jocs Florals Escola
Poemes Jocs Florals EscolaPoemes Jocs Florals Escola
Poemes Jocs Florals Escola
 
La reproducció de les plantes
La reproducció de les plantesLa reproducció de les plantes
La reproducció de les plantes
 
01 les capes de la terra
01 les capes de la terra01 les capes de la terra
01 les capes de la terra
 
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
 
òRgans sexuals
òRgans sexualsòRgans sexuals
òRgans sexuals
 
Reproducció humana p.point
Reproducció humana p.pointReproducció humana p.point
Reproducció humana p.point
 
La Reproducció
La ReproduccióLa Reproducció
La Reproducció
 
Text paràgraf oració
Text paràgraf oracióText paràgraf oració
Text paràgraf oració
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
 
Geografia d'europa
Geografia d'europaGeografia d'europa
Geografia d'europa
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
 
La pubertat
La pubertatLa pubertat
La pubertat
 
Mètodes Anticonceptius
Mètodes AnticonceptiusMètodes Anticonceptius
Mètodes Anticonceptius
 
Passos per preparar un dictat
Passos per preparar un dictatPassos per preparar un dictat
Passos per preparar un dictat
 
L’edat contemporània
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
 

Viewers also liked

Aparell reproductor jordi
Aparell reproductor jordiAparell reproductor jordi
Aparell reproductor jordijordiclave
 
6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
josemanuel7160
 
Dossier de sexualitat
Dossier de sexualitatDossier de sexualitat
Dossier de sexualitat
prepqpirel
 
La reproducció humana
La reproducció humanaLa reproducció humana
La reproducció humana
mariia_roig
 
DOSSIER DE TREBALL
DOSSIER DE TREBALLDOSSIER DE TREBALL
DOSSIER DE TREBALLguest1048d0
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
lacustariainicial
 
Aparell reproductor xiscapm
Aparell reproductor xiscapmAparell reproductor xiscapm
Aparell reproductor xiscapm
Xisca25
 
Aparell Reproductor - Anatomia i fisiologia
Aparell Reproductor - Anatomia i fisiologiaAparell Reproductor - Anatomia i fisiologia
Aparell Reproductor - Anatomia i fisiologia
mamacal
 
Aparell Reproductor
Aparell ReproductorAparell Reproductor
Aparell Reproductor
Simbiosi
 
aparell reproductor
aparell reproductoraparell reproductor
aparell reproductorannasoler79
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
CC NN
 
La reproducció humana biologia
La reproducció humana biologiaLa reproducció humana biologia
La reproducció humana biologiaJudittormo1114
 
La funció de relació
La funció de relació La funció de relació
La funció de relació
Mateu Fiol
 
La Reproducció Humana
La Reproducció HumanaLa Reproducció Humana
La Reproducció Humanasalocin
 
La reproducció humana
La reproducció humanaLa reproducció humana
La reproducció humana
Lux Soler
 
Rúbrica de evaluación afiche
Rúbrica de evaluación aficheRúbrica de evaluación afiche
Rúbrica de evaluación afiche
Liceo Marta Brunet Chillan
 
Rúbrica de un cartel publicitario
Rúbrica de un cartel publicitarioRúbrica de un cartel publicitario
Rúbrica de un cartel publicitario
CEDEC
 
L'APARELL RESPIRATORI
L'APARELL RESPIRATORIL'APARELL RESPIRATORI
L'APARELL RESPIRATORI
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Reproduccion Humana
Reproduccion HumanaReproduccion Humana
Reproduccion Humana
Javier
 

Viewers also liked (19)

Aparell reproductor jordi
Aparell reproductor jordiAparell reproductor jordi
Aparell reproductor jordi
 
6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
 
Dossier de sexualitat
Dossier de sexualitatDossier de sexualitat
Dossier de sexualitat
 
La reproducció humana
La reproducció humanaLa reproducció humana
La reproducció humana
 
DOSSIER DE TREBALL
DOSSIER DE TREBALLDOSSIER DE TREBALL
DOSSIER DE TREBALL
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
 
Aparell reproductor xiscapm
Aparell reproductor xiscapmAparell reproductor xiscapm
Aparell reproductor xiscapm
 
Aparell Reproductor - Anatomia i fisiologia
Aparell Reproductor - Anatomia i fisiologiaAparell Reproductor - Anatomia i fisiologia
Aparell Reproductor - Anatomia i fisiologia
 
Aparell Reproductor
Aparell ReproductorAparell Reproductor
Aparell Reproductor
 
aparell reproductor
aparell reproductoraparell reproductor
aparell reproductor
 
Aparell reproductor
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
 
La reproducció humana biologia
La reproducció humana biologiaLa reproducció humana biologia
La reproducció humana biologia
 
La funció de relació
La funció de relació La funció de relació
La funció de relació
 
La Reproducció Humana
La Reproducció HumanaLa Reproducció Humana
La Reproducció Humana
 
La reproducció humana
La reproducció humanaLa reproducció humana
La reproducció humana
 
Rúbrica de evaluación afiche
Rúbrica de evaluación aficheRúbrica de evaluación afiche
Rúbrica de evaluación afiche
 
Rúbrica de un cartel publicitario
Rúbrica de un cartel publicitarioRúbrica de un cartel publicitario
Rúbrica de un cartel publicitario
 
L'APARELL RESPIRATORI
L'APARELL RESPIRATORIL'APARELL RESPIRATORI
L'APARELL RESPIRATORI
 
Reproduccion Humana
Reproduccion HumanaReproduccion Humana
Reproduccion Humana
 

Similar to La reproducció

La Reproducció (Fil Eminimizer)
La Reproducció (Fil Eminimizer)La Reproducció (Fil Eminimizer)
La Reproducció (Fil Eminimizer)Panotx
 
La reproduccio
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccio
Manquela
 
La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5csiv
 
La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5csiv
 
La reproducció
La reproduccióLa reproducció
La reproducció
mgil2243
 
Projecte la vida 5e
Projecte la vida 5eProjecte la vida 5e
Projecte la vida 5e
escolanovacervello
 
Cos huma la reproducció
Cos huma la reproduccióCos huma la reproducció
Cos huma la reproducció
cristinamoragrau
 
Powerpoint tema 4 de medi
Powerpoint tema 4 de mediPowerpoint tema 4 de medi
Powerpoint tema 4 de mediamayans
 
La reproducció de les persones
La reproducció de les personesLa reproducció de les persones
La reproducció de les personesJoan Camps Pons
 
El cicle vital de les persones
El cicle vital de les personesEl cicle vital de les persones
El cicle vital de les persones
nfont
 
La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2csiv
 
T2 cicle vital de les persones-resum
T2 cicle vital de les persones-resumT2 cicle vital de les persones-resum
T2 cicle vital de les persones-resum
6sise
 
La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2csiv
 
La reproduccio
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccioElisabet
 
La reproduccio
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccio
Elisabet
 
Tema 2.la reproducció
Tema 2.la reproduccióTema 2.la reproducció
Tema 2.la reproducció
volcabisaroques
 
Projecte classe
Projecte classeProjecte classe
Projecte classeredrinxols
 
La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3csiv
 
La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3csiv
 

Similar to La reproducció (20)

La Reproducció (Fil Eminimizer)
La Reproducció (Fil Eminimizer)La Reproducció (Fil Eminimizer)
La Reproducció (Fil Eminimizer)
 
La reproduccio
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccio
 
La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5
 
La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5La funció de reproducció equip 5
La funció de reproducció equip 5
 
La reproducció
La reproduccióLa reproducció
La reproducció
 
Projecte la vida 5e
Projecte la vida 5eProjecte la vida 5e
Projecte la vida 5e
 
Cos huma la reproducció
Cos huma la reproduccióCos huma la reproducció
Cos huma la reproducció
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Powerpoint tema 4 de medi
Powerpoint tema 4 de mediPowerpoint tema 4 de medi
Powerpoint tema 4 de medi
 
La reproducció de les persones
La reproducció de les personesLa reproducció de les persones
La reproducció de les persones
 
El cicle vital de les persones
El cicle vital de les personesEl cicle vital de les persones
El cicle vital de les persones
 
La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2
 
T2 cicle vital de les persones-resum
T2 cicle vital de les persones-resumT2 cicle vital de les persones-resum
T2 cicle vital de les persones-resum
 
La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2La funció de reproducció equip 2
La funció de reproducció equip 2
 
La reproduccio
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccio
 
La reproduccio
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccio
 
Tema 2.la reproducció
Tema 2.la reproduccióTema 2.la reproducció
Tema 2.la reproducció
 
Projecte classe
Projecte classeProjecte classe
Projecte classe
 
La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3
 
La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3La funció de reproducció equip 3
La funció de reproducció equip 3
 

More from rogembak

EDAT MODERNA VARIS
EDAT MODERNA VARISEDAT MODERNA VARIS
EDAT MODERNA VARIS
rogembak
 
Capitals
CapitalsCapitals
Capitals
rogembak
 
Els éssers vius (3.3)
Els éssers vius (3.3)Els éssers vius (3.3)
Els éssers vius (3.3)
rogembak
 
Els éssers vius (2.3)
Els éssers vius (2.3)Els éssers vius (2.3)
Els éssers vius (2.3)
rogembak
 
Els éssers vius (1/3)
Els éssers vius (1/3)Els éssers vius (1/3)
Els éssers vius (1/3)
rogembak
 
Eps 5
Eps 5Eps 5
Eps 5
rogembak
 
La relació
La relacióLa relació
La relació
rogembak
 
Up cultura esportiva
Up cultura esportivaUp cultura esportiva
Up cultura esportivarogembak
 
Resta portant-ne
Resta portant-neResta portant-ne
Resta portant-nerogembak
 
Resta portant-ne
Resta portant-neResta portant-ne
Resta portant-nerogembak
 
Genial s
Genial sGenial s
Genial s
rogembak
 
Animal en captiveri
Animal en captiveriAnimal en captiveri
Animal en captiverirogembak
 
Prehistoria 1
Prehistoria 1Prehistoria 1
Prehistoria 1rogembak
 
La Prehistoria
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoriarogembak
 
Edat Antiga
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antigarogembak
 
Edat Antiga
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antigarogembak
 
La volta al món
La volta al mónLa volta al món
La volta al mónrogembak
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoriarogembak
 
La nostra Catalunya
La nostra CatalunyaLa nostra Catalunya
La nostra Catalunya
rogembak
 

More from rogembak (20)

EDAT MODERNA VARIS
EDAT MODERNA VARISEDAT MODERNA VARIS
EDAT MODERNA VARIS
 
Capitals
CapitalsCapitals
Capitals
 
Els éssers vius (3.3)
Els éssers vius (3.3)Els éssers vius (3.3)
Els éssers vius (3.3)
 
Els éssers vius (2.3)
Els éssers vius (2.3)Els éssers vius (2.3)
Els éssers vius (2.3)
 
Els éssers vius (1/3)
Els éssers vius (1/3)Els éssers vius (1/3)
Els éssers vius (1/3)
 
Eps 5
Eps 5Eps 5
Eps 5
 
La relació
La relacióLa relació
La relació
 
Up cultura esportiva
Up cultura esportivaUp cultura esportiva
Up cultura esportiva
 
Resta portant-ne
Resta portant-neResta portant-ne
Resta portant-ne
 
Resta portant-ne
Resta portant-neResta portant-ne
Resta portant-ne
 
Genial s
Genial sGenial s
Genial s
 
Animal en captiveri
Animal en captiveriAnimal en captiveri
Animal en captiveri
 
Prehistoria 1
Prehistoria 1Prehistoria 1
Prehistoria 1
 
La Prehistoria
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoria
 
Edat Antiga
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antiga
 
La Calor
La CalorLa Calor
La Calor
 
Edat Antiga
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antiga
 
La volta al món
La volta al mónLa volta al món
La volta al món
 
Prehistoria
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
 
La nostra Catalunya
La nostra CatalunyaLa nostra Catalunya
La nostra Catalunya
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

La reproducció

 • 1. LA REPRODUCCIÓ 6è de Primària Escola El Cim
 • 2. Què en saps?  Saps quines són les funcions vitals que realitzen els éssers vius?  Segons la reproducció, com classifiquem els diferents animals?  Les persones , a quin grup pertanyem?  Quines són les diferents etapes de la vida de les persones?
 • 3. Les etapes del creixement La infància L’adolescència. L’edat adulta La vellesa
 • 4. La infància  Va des del naixement fins als 10 anys.  Durant els primers mesos s’alimenta de llet materna.  Cap als 6-10 mesos surten les dents.  Es desenvolupen les seves capacitats: parlar,caminar,
 • 5. L’adolescència  L’inici de l’adolescència coincideix amb l’aparició de la pubertat.  Va des dels 10-13 anys fins als 18-20.  El cos es prepara per ser adult i tenen lloc molts canvis.
 • 6. L’edat adulta  És el període que segueix a l’adolescència.  El cos de les persones està totalment format.  Es tenen plenes facultats per a fer qualsevol activitat
 • 7. La vellesa  És el període que segueix a l’edat adulta.  Es caracteritza per l’envelliment dels òrgans. Surten arrugues i canes.  Decreix la força física  Es té una gran experiència de la vida.
 • 8. A quines etapes tenen lloc aquests esdeveniments?  Tenen lloc molts canvis.  Els ossos es tornen fràgils.  Cauen les dents de llet.  Les persones estan preparades per tenir fills.
 • 9. Els caràcters sexuals  L’espècie humana té dos sexes: el masculí i el femení.  Els trets que diferencien un sexe de l’altre són els caràcters sexuals, que poden ser:  Caràcters sexuals primaris : que són els aparells reproductors femení i masculí.  Caràcters sexuals secundaris: són les característiques pròpies de cada sexe, a part de l’aparell reproductor.
 • 10. La pubertat  Les persones neixen amb els òrgans sexuals, però no estan madurs.  La pubertat és l’etapa del desenvolupament de les persones en què madura l’aparell reproductor.  S’inicia gràcies a unes hormones produïdes per la HIPÒFISI que arriben fins als òrgans sexuals.  Aleshores aquests òrgans maduren i produeixen les hormones sexuals, que fan que es desenvolupin els caràcters sexuals secundaris.  En aquesta etapa també es desenvolupa la personalitat, ja que els adolescents aprenen a decidir per ells mateixos.
 • 11. L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ  Està format per:  Ovaris  Trompes de Fal·lopi  Úter  Vagina  Vulva ( externa)
 • 12. ELS OVARIS Són dos òrgans en forma d’ametlla. La seva funció és fer madurar els òvuls cada 28 dies, aproximadament.
 • 13. LES TROMPES DE FAL·LOPI Són els conductes que comuniquen els ovaris amb l’úter. Tenen uns 10 cm de longitud. Hi acostuma a tenir lloc la fecundació.
 • 14. ÚTER o MATRIU  És la cavitat on es desenvolupa el nou ésser.  Té forma de pera invertida.
 • 15. VAGINA  És una cavitat de parets elàstiques que comunica l’úter amb l’exterior.  En ella s’hi introdueix el penis en les relacions sexuals.  Per ella hi surt el nadó en el moment del part.
 • 16. VULVA  Són uns replecs de pell en forma de llavis.  Protegeix l’entrada de la vagina i l’orifici de la uretra.  També hi ha un òrgan molt ric en terminacions nervioses, anomenat clítoris. clítoris llavis majors anus meat urinari vagina llavis menors
 • 17. L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ  Està constituït per diversos òrgans: ◦ Testicles ( escrot) ◦ Conductes deferents ◦ Vesícules seminals ◦ Pròstata ◦ Penis ◦ Uretra
 • 18. ELS TESTICLES Són dues glàndules de forma arrodonida. Produeixen els espermatozoides. Estan envoltats per una bossa anomenada escrot.
 • 19. ELS CONDUCTES DEFERENTS Són dos tubs que comuniquen els testicles amb la uretra. Transporten els espermatozoides.
 • 20. LES VESÍCULES SEMINALS Són dues glàndules que produeixen el líquid seminal. Aquest líquid és viscós i blanquinós i permet nedar els espermatozoides.
 • 21. LA PRÒSTATA  És una glàndula que produeix el líquid prostàtic.  Aquest es barreja amb el líquid seminal i els espermatozoides i formen el semen. bufeta pròstata
 • 22. EL PENIS És un òrgan musculós situat a l’exterior del cos. Està travessat per la uretra. Té dues funcions: expulsar el semen i l’orina. El semen només el pot expulsar quan està en erecció.
 • 23. Maduració sexual masculina  Els principals canvis que sofreixen els nois entre els 11-12 anys i els 17-18 anys són:  Apareix pèl a moltes zones del cos: pubis,aixelles, cames,pit...  S’eixamplen les espatlles i el tòrax.  Es produeixen les primeres ejaculacions.  Els canvia la veu.  El penis augmenta de mida.
 • 24. Maduració sexual femenina  Els principals canvis que sofreixen les noies entre els 10-12 anys i els 16-17 anys són:  Es desenvolupen les glàndules mamàries i creixen els pits.  Es produeix la primera menstruació( menarquia).  Surt pèl al pubis i les aixelles.  S’eixamplen els malucs.
 • 25.
 • 26. Les cèl·lules sexuals femenines  Els òvuls són les cèl·lules sexuals femenines, també anomenades gàmetes femenins.  Els ovaris de les nenes contenen un gran nombre d’òvuls immadurs.  Quan s’arriba a la pubertat els òvuls comencen a madurar.
 • 27. Què és la menstruació?  Un ovari ovula i l’òvul entra a la trompa de Fal·lopi.  Les parets de l`úter es comencen a recobrir d’una mucosa irrigada amb sang.
 • 28. La menstruació  L’òvul recorre la trompa de Fal·lopi sense ser fecundat. La mucosa de l’úter s’ha desenvolupat molt.
 • 29. La menstruació  L’òvul no fecundat arriba a l’úter.  La mucosa que recobreix l’úter comença a degenerar
 • 30. La menstruació  La mucosa es desprèn.  El cos expulsa la mucosa juntament amb l’òvul no fecundat i sang.  Aquesta pèrdua de sang o hemorràgia és la menstruació o regla. Dura entre 3 i 5 dies.  La primera menstruació o regla es diu menarquia.  Cap als 50 anys deixen de madurar òvuls i s’acaben les menstruacions. És la menopausa.
 • 31. Les cèl·lules sexuals masculines  Els espermatozoides són les cèl·lules sexuals masculines. També s’anomenen gàmetes masculins.  Són molt més petits que els òvuls i tenen una cua mòbil que els serveix per desplaçar-se.  Des de la pubertat es formen contínuament als testicles.
 • 32. Com surten a l’exterior els espermatozoides?  Els espermatozoides surten dels testicles i viatgen pels conductes deferents i la uretra per sortir a l’exterior.  Durant el recorregut s’uneixen a les substàncies que fabriquen les vesícules seminals ( líquid seminal) i la pròstata ( líquid prostàtic). La barreja s’anomena semen.  L’expulsió del semen a través de la uretra s’anomena ejaculació , i el penis ha d’estar en erecció.
 • 33. La fecundació  És la unió d’un òvul i d’un espermatozoide.  En produir-se la fecundació s’inicia una nova vida.  Per tal que hi pugui haver fecundació un home i una dona han de tenir relacions sexuals.  En la unió sexual el penis erecte de l’home ejacula el semen a l’interior de la vagina de la dona.
 • 35. PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ  Un ovari ovula i l’òvul entra a la trompa de Fal·lopi
 • 36. PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ  Si hi ha hagut relacions sexuals els espermatozoides pugen per la vagina i l’úter fins a les trompes de Fal·lopi.  Els espermatozoides troben un òvul i l’embolcallen.
 • 37. PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ  Un espermatozoide penetra l’òvul i aquest queda fecundat.  Ara s’ha format una nova cèl·lula anomenada zigot.  Aquest zigot es va dividint en múltiples cèl·lules que formaran l’embrió.
 • 38. PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ  L’embrió arriba a l’úter.  La mucosa que s’ha format l’acull.  Comença la formació d’un nou ésser (concepció).
 • 40. L’embaràs o gestació  És el conjunt de canvis que es produeixen en la dona des que l’embrió s’uneix a la paret de l’úter fins que neix el nen o nena.  Acostuma a durar 9 mesos.  L’embrió queda envoltat per una bossa anomenada placenta.  S’uneix al cos de la mare per un tub anomenat cordó umbilical, per on rep l’aliment i l’oxigen.  També hi ha una bossa de líquid ( el líquid amniòtic) que protegeix l’embrió dels cops.
 • 42. Com ho sé que estic embarassada?  Hi ha diferents símptomes: Cessen les menstruacions. La temperatura es manté per damunt de 37º. Apareixen determinades hormones a l’orina i, analitzant-ne unes gotes, poden determinar si hi ha o no embaràs. A vegades tenen mareigs o vòmits a primera hora del matí.
 • 43. ESTADIS DE L’EMBARÀS  Embrió: es comencen a formar els òrgans.  Correspon als 2-3 primers mesos.  Fetus: el nou ésser s’acaba de formar del tot.  Correspon als 6-7 darrers mesos .
 • 44. El desenvolupament de l’embrió i el fetus  Al principi l’embrió és tan petit com un gra de sorra.  Durant les primeres setmanes d’embaràs l’embrió s’allarga i es comencen a formar els òrgans.
 • 45. El desenvolupament de l’embrió i el fetus  Quan han passat tres mesos , l’embrió ja té forma humana i es distingeixen el cap, les mans els peus,...  Ara ja s’anomena fetus.  A vegades ja es pot reconèixer el sexe.
 • 46. El desenvolupament de l’embrió i el fetus  Cap als quatre mesos d’embaràs ja té tots els òrgans formats.  La mare comença a notar els moviments del fetus.
 • 47. El desenvolupament de l’embrió i el fetus  Als nou mesos d’embaràs el fetus fa uns 50cm i pesa, aproximadament, uns 3,300 kg.  Està totalment format i preparat per néixer.
 • 49. JA HA ARRIBAT L’HORA?  Quan el nou ésser ja està totalment format arriba el moment del naixement, el part.  Els principals símptomes són: Expulsió del tap que tanca l’úter. Ruptura de la bossa de les aigües. Les contraccions de les parets de l’úter, que són involuntàries, rítmiques i doloroses.
 • 50. Com és un part?  Durant el part el nadó surt a l’exterior a través de la vagina.  Per tal que això sigui possible els malucs i la vagina de la mare es dilaten progressivament.  Aquesta fase de dilatació és la més llarga: acostuma a durar entre 6 i 8 hores.
 • 51. Com és un part?  A continuació ve la fase d’expulsió del fetus, que dura de 15 a 30 minuts.  Quan l'infant ja ha nascut la placenta també és expulsada( fase de deslliurament).  El metge li talla el cordó umbilical al nadó,que començarà a respirar pels pulmons.  El senyal que hi queda és el melic o llombrígol.
 • 52. LA LACTÀNCIA  Els primers mesos de vida els nadons s’alimenten només de llet.  La llet es produeix als pits de la mare després del part i mentre el nadó continua mamant.  La llet materna és molt bona perquè conté tots els nutrients necessaris i defenses contra moltes malalties.  També hi ha llet maternitzada, que és llet de vaca modificada perquè puguin prendre-la els nadons.
 • 54. Placenta, amb el cordó umbilical.
 • 55. Durant uns dies la mare ha d’anar curant el melic, fins que cicatritzi del tot.
 • 56. Després de néixer pesen i mesuren el nadó.
 • 57. Normalment el part és de cap.
 • 58. Algunes vegades es produeixen parts de natges, però són més perillosos, tant per al nadó com per a la mare. úter fetus Coll de l'úter vagina
 • 59. A vegades es produeixen problemes i el part ha de tenir lloc per cesària( es fa un tall a l’abdomen de la mare i el metge treu el nadó).
 • 60. Es fa un tall a la pell i l’úter. Es treu el nadó. Es cusen l’úter i la pell. Es treu la placenta Procés de la cesària
 • 61. Els naixements prematurs  Són els que tenen lloc als 7 o 8 mesos d’embaràs.  Com que no estan del tot formats s’han de posar a la incubadora, on s’acaben de formar.
 • 62. Què determina el sexe del nadó?  Els humans estem formats de molts parells de cromosomes.  N’ hi ha uns que determinen el sexe:són els cromosomes sexuals.  L’òvul sempre porta cromosoma X.  L’espermatozoide pot ser X o Y.  El parell femení és XX.  El parell masculí és XY.
 • 63. XX XY X X Y XY nen XX nena
 • 65. Els bessons univitel·lins  Surten d’un sol òvul i un sol esperma-tozoide.  Es formen quan l’embrió es divideix en dos embrions abans d’implantar-se a l’úter.  Hi ha una sola placenta.  Són del mateix sexe i s’assemblen molt.  A vegades es pot dividir en tres ( trigèmins).
 • 66. Bessons bivitel·lins  Es formen quan s’alliberen dos òvuls i cada un d’ells és fecundat per un espermatozoide diferent.  Poden ser del mateix o de diferent sexe.  S’assemblen com es poden assemblar dos germans d’embarassos diferents.