SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
KARAPATANG PANTAO:
MGA KONSEPTO,
PRINSIPYO, OBLIGASYON
NG ESTADO AT PAGLABAG
Task Force Detainees of the
Philippines (TFDP)
Ano ang tao?
Ano ang esensya ng pagiging tao?
ESENSYA NG TAO
• May mga batayang pangangailangan kailangang
matugunan, e.g. pagkain, damit, tirahan,
kalusugan, edukasyon, pahinga’t
rekriyasasyon, atbp.
• Rasyunal – may kakayahang mag-isip,
magtimbang ng mga bagay, magsuri’t gumawa
ng desisyon
• Kalayaan sa pag-iisip, pagkilos
• Sosyal na nilalang
ESENSYA NG TAO
• DIGNIDAD NG TAO – Pundasyon ng karapatang
pantao
• Lahat ng tao ay ipinanganak na may dignidad.
Ang dignidad ng tao ay inherent at inborn, di
mahihiwalay sa kanya. Ang dignidad ng tao ay
ang kabuuan ng lahat ng karapatang pantao na
siyang nagtatakda ng pagiging buo ng tao.
KARAPATANG PANTAO:
MODERNONG KONSEPTO
 Guarantee
 Entitlements or birthrights
 protective devices
 legal entitlements or legal claims
 Normative standards/guideposts
 Natural
 Social contract
KARAPATANG PANTAO:
MODERNONG KONSEPTO
• Mga naggagarantiyang nabubuhay ang tao ng
marapat para sa tao at bilang rasyunal na
nilalang
• Entitlements o birthrights na dapat taglayin at
matamasa ng tao dahil siya ay tao; nagsisilbing
batayan o pundasyon sa buhay na may
dignidad
KARAPATANG PANTAO:
MODERNONG KONSEPTO
• Mga protective devices na nabuo para
protektahan ang mga indibidwal laban sa
karahasan at pagpapabaya ng Estado
• Mga legal entitlements o legal na pag-angkin
(legal claims) na taglay ng mga indibidwal ---
dahil sa kanilang pagiging TAO --- laban sa
Estado
KARAPATANG PANTAO:
MODERNONG KONSEPTO
• Natural dahil bawat tao ay nagmamay-ari nito
at di nakabatay sa partikular na sistema ng
batas, relihiyon o pulitika
• Mga normative standards/guideposts na dapat
gumabay sa mga Estado sa pagtrato’t
pakikipag-ugnayan sa kanilang mamamayan;
tumutukoy sa ugnayan / relasyon sa pagitan ng
Estado at mamamayan
KARAPATANG PANTAO:
MODERNONG KONSEPTO
• Tumatayong kontrata sa pagitan ng
mamamayan at Estado, na nagbibigay ng
sosyal na karakter sa karapatang pantao.
KARAPATANG PANTAO:
MODERNONG KONSEPTO
2 Katangian ng Komitment ng mga Partidong sa KP
• RIGHTS HOLDERS
• DUTY BEARERS
RELASYON NG RH AT DB
Rights Holders Duty Bearers
Pag-angkon sa Pagrespeto
Katungod Pagprotekta
Pagpatuman
OBLIGASYON
sa KP
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
• Universal
• Inalienable
• Interdependent
• Indivisible
• Equal and non-discriminatory
• Accountability
• Participatory
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
Universility (Universality – equality at walang
diskriminsasyon), Malangkubon
Lahat ng KP ay taglay-taglay ng bawat tao na
walang pagsasaalang-alang sa kasarian, edad,
pang-ekonomikong katayuan, etnisidad,
relihiyon, atbp.
Bawat tao ay entitled sa mga parehong
karapatan.
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
Inalienable – Dili mawala/makanunayon
Lahat ng tao ay ipinanganak na may parehong
KP (natural)
Hindi maaalis, mawawala, masusurender ang
KP kahit ano pa ang ginagawa ng tao o kahit
sino pa siya.
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
Indivisibility (Tibuok, dili matunga-tunga)
Lahat ng KP – sibil, pulitikal, sosyal, ekonomiko, kultural
– ay pantay-pantay, magkakasinghalaga
Walang hierarchy ng karapatan; walang KP mas
mahalaga kaysa sa iba
Mga entitlements sa kabuuan ng mga bagay na
kailangang taglayin/angkinin para maging TAO at
samakatwid, hindi nahahati sa mga bahagi.
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
Interrelatedness at Interdependence
(managkauban/managsama)
Mga KP ay mutually dependent at magkakaugnay
sa bawat isa; may reciprocal na relasyon ang mga
KP sa puntong ang pagtamasa ng isang karapatan,
kadalasan ay nakasalalay sa pagtamasa ng ibang
karapatan; ang paglabag sa isang karapatan,
kadalasan ay humahantong sa paglabag ng iba
pang karapatan.
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
Accountability (Tulubagon, Obligasyon)
Ang Estado bilang Duty-Bearer ay may
obligasyong patungkol sa KP
Ang Estado ay may tungkuling tupadin ang
kanyang mga obligasyon sa KP
KARAPATANG PANTAO:
PRINSIPYO
Participation (Partisipasyon)
Pagkilala sa halaga ng aktibo, malaya’t
makabuluhang partisipasyon ng mga rights-
holders o mamamayan sa pag-angkin ng
kanilang mga KP na hahantong sa kanilang
empowerment.
LEGAL NA BATAYAN NG KP:
INTERNASYUNAL
1. International Bill of Human Rights (IBHR) –
binubuo ng mga sumusunod:
Universal Declaration of Human Rights (UDHR), December
10, 1948
• Unang dokumento noong dekada 20 na nag-
internationalize sa KP
• Tinuturing ng mga nasyon bilang batayang minimum na
istandard kung paano dapat itrato ng mga gobyerno ang
kanilang mga mamamayan.
CORE INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS INTRUMENTS
LEGAL NA BATAYAN NG KP:
NASYUNAL
1987 Konstitusyon ng Pilipinas
Nasyunal/Domestik na Batas
Labor Code
RA 8371: Indigenous People’s Rights Act of 1997
RA 7160: The Local Government Code of the
Philippines of 1991
RA 9710: Magna Carta of Women
KATEGORYA NG KP
Ayon sa Tumatanggap/Umaangkin
1. Individual Rights
- Karapatang taglay ng bawat indibidwal tulad ng
karapatan sa buhay, edukasyon, kalusugan, bumoto,
kalayaan sa ekspresyon, sa tortyur, karapatan sa mabilis
na paglilitis, atbp.
2. Collective Rights
- Kilala rin bilang karapatan ng mamamayan (people’s
rights or solidarity rights) na tinatamasa ng mga grupo ng
tao o kapag nakapaloob sa grupo
KATANGIAN/ANTAS NG
OBLIGASYON NG ESTADO
3 kategorya ng Obligasyon ng Estado sa KP
Obligation to Respect
• Hindi pagsasagawa ng anumang aksyong
lumalabag sa integridad ng indibidwal o ng
kanyang kalayaan sa pagkilos
• Pigilan ang pagsagka sa pagtamasa ng
karapatan
KATANGIAN/ANTAS NG
OBLIGASYON NG ESTADO
Obligation to Protect
Hadlangan ang ibang tao, grupo o ikatlong partido
tulad ng mga TNC, pribadong korporasyon, sa paglabag
sa integridad, kalayaan sa pagkilos o iba pang KP ng
indibidwal
Hal. Pagbabawal sa mga kumpanya ng pagmimina sa
pagwasak ng lupaing ninuno; pagkilos para mapigil ang
summary executions ng mga aktibista, taong media;
pagpigil sa mga hired goons ng haciendero sa
pagpapaalis sa mga magsasaka; proteksyon sa mga
bata laban sa pornograpiya, trafficking
KATANGIAN/ANTAS NG
OBLIGASYON NG ESTADO
Obligation to Fulfill
• Nangangailangan ng pagkilos (lehislatibo,
administratibo, budgetary, judicial at iba pang
hakbanging tungo sa buong realisasyon ng
karapatan
• Hal. Pagbuo ng mga batas at patakaran,
paglaan ng pundo at resources para sa mga
programa’t serbisyo ng gobyerno
PAGLABAG SA KP: AKSYON NG
ESTADO
1. Omission – hindi pagkilos o di pagpigil ng
Estado sa isang sitwasyong nangangailangan
ng aksyon para marespeto, maprotektahan o
maitaguyod ang KP ng mamamayan; hindi
pagbuo ng mga batas para maprotektahan
ang KP
 Hal. Hindi pagkilos laban sa sex trafficking
ng kababaihan at bata, laban sa ilegal na
pagtotroso, pagtapon ng mga industrial
wastes o mine tailings sa mga katawan ng
tubig
PAGLABAG SA KP: AKSYON NG
ESTADO
2. Commission/Breach – anumang aksyon ng
gobyernong lumalabag sa anumang covenant o
instrumento sa KP na niratipika ng Senado
• Hal. Pagrekrut ng CAFGU/AFP ng mga bata sa
hukbo, paghalo ng mga batang/menor de edad
na lumabag sa batas sa mga matatandang
bilanggo, militarisasyon sa mga komunidad ng
pagmimina, paggamit ng tortyur ng militar sa
detenido/bilanggo
PAGLABAG SA KP: AKSYON NG
ESTADO
• Arbitrary Derogation – paglabag sanhi ng
arbitraryong suspensyon ng kalayaan, hal.
Emergency rule, martial law, authoritarian
regime/state)
DAGHANG SALAMAT

More Related Content

Similar to karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt

HR Sa Development
HR Sa DevelopmentHR Sa Development
HR Sa Developmentrossanova
 
KARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptx
KARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptxKARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptx
KARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptxlester641719
 
Karapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptxValDarylAnhao2
 
Karapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanKarapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanSherwin Dulay
 
Pacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptx
Pacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptxPacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptx
Pacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptxMartin M Flynn
 
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfAPRILYNDITABLAN1
 
karapatan at tungkulin.pptx
karapatan at tungkulin.pptxkarapatan at tungkulin.pptx
karapatan at tungkulin.pptxrusselsilvestre1
 
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxYnnejGem
 
pagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.ppt
pagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.pptpagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.ppt
pagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.pptMARITES59
 
ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_
ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_
ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_JANERAZIELFAILOG
 
COT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptxCOT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptxJoanBayangan1
 
Karapatan at Tungkulin
Karapatan at TungkulinKarapatan at Tungkulin
Karapatan at Tungkulinedmond84
 
Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...
Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...
Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...Jemuel Devillena
 
AP 10 q3 week 3.pptx
AP 10 q3 week 3.pptxAP 10 q3 week 3.pptx
AP 10 q3 week 3.pptxlermaestobo
 
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptxESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptxGelmarDumasigCaburna
 

Similar to karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt (20)

Modyul 6 karapatan at tungkulin
Modyul 6 karapatan at tungkulinModyul 6 karapatan at tungkulin
Modyul 6 karapatan at tungkulin
 
HR Sa Development
HR Sa DevelopmentHR Sa Development
HR Sa Development
 
KARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptx
KARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptxKARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptx
KARAPATAN-AT-TUNGKULIN.pptx
 
Karapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
 
Batas
BatasBatas
Batas
 
Karapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanKarapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayan
 
Pacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptx
Pacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptxPacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptx
Pacem in Terris - Peace on Earth (Filipino).pptx
 
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
 
karapatan at tungkulin.pptx
karapatan at tungkulin.pptxkarapatan at tungkulin.pptx
karapatan at tungkulin.pptx
 
Mga karapatang pantao
Mga karapatang pantaoMga karapatang pantao
Mga karapatang pantao
 
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
 
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptxQuarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
 
pagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.ppt
pagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.pptpagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.ppt
pagpapakilala-sa-karapatang-pantao-1225761882099422-9.ppt
 
ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_
ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_
ARALING PANLIPUNAN_P10-CEDAW Q3_PAKSA_2_
 
Karapatang Pantao.pptx
Karapatang Pantao.pptxKarapatang Pantao.pptx
Karapatang Pantao.pptx
 
COT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptxCOT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptx
 
Karapatan at Tungkulin
Karapatan at TungkulinKarapatan at Tungkulin
Karapatan at Tungkulin
 
Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...
Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...
Aralin-2_Lipunang-Politikal-Prinsipyo-ng-Subsidiarity-at-Prinsipyo-ng-Pagkaka...
 
AP 10 q3 week 3.pptx
AP 10 q3 week 3.pptxAP 10 q3 week 3.pptx
AP 10 q3 week 3.pptx
 
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptxESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
 

karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt

 • 1. KARAPATANG PANTAO: MGA KONSEPTO, PRINSIPYO, OBLIGASYON NG ESTADO AT PAGLABAG Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
 • 2. Ano ang tao? Ano ang esensya ng pagiging tao?
 • 3. ESENSYA NG TAO • May mga batayang pangangailangan kailangang matugunan, e.g. pagkain, damit, tirahan, kalusugan, edukasyon, pahinga’t rekriyasasyon, atbp. • Rasyunal – may kakayahang mag-isip, magtimbang ng mga bagay, magsuri’t gumawa ng desisyon • Kalayaan sa pag-iisip, pagkilos • Sosyal na nilalang
 • 4. ESENSYA NG TAO • DIGNIDAD NG TAO – Pundasyon ng karapatang pantao • Lahat ng tao ay ipinanganak na may dignidad. Ang dignidad ng tao ay inherent at inborn, di mahihiwalay sa kanya. Ang dignidad ng tao ay ang kabuuan ng lahat ng karapatang pantao na siyang nagtatakda ng pagiging buo ng tao.
 • 5. KARAPATANG PANTAO: MODERNONG KONSEPTO  Guarantee  Entitlements or birthrights  protective devices  legal entitlements or legal claims  Normative standards/guideposts  Natural  Social contract
 • 6. KARAPATANG PANTAO: MODERNONG KONSEPTO • Mga naggagarantiyang nabubuhay ang tao ng marapat para sa tao at bilang rasyunal na nilalang • Entitlements o birthrights na dapat taglayin at matamasa ng tao dahil siya ay tao; nagsisilbing batayan o pundasyon sa buhay na may dignidad
 • 7. KARAPATANG PANTAO: MODERNONG KONSEPTO • Mga protective devices na nabuo para protektahan ang mga indibidwal laban sa karahasan at pagpapabaya ng Estado • Mga legal entitlements o legal na pag-angkin (legal claims) na taglay ng mga indibidwal --- dahil sa kanilang pagiging TAO --- laban sa Estado
 • 8. KARAPATANG PANTAO: MODERNONG KONSEPTO • Natural dahil bawat tao ay nagmamay-ari nito at di nakabatay sa partikular na sistema ng batas, relihiyon o pulitika • Mga normative standards/guideposts na dapat gumabay sa mga Estado sa pagtrato’t pakikipag-ugnayan sa kanilang mamamayan; tumutukoy sa ugnayan / relasyon sa pagitan ng Estado at mamamayan
 • 9. KARAPATANG PANTAO: MODERNONG KONSEPTO • Tumatayong kontrata sa pagitan ng mamamayan at Estado, na nagbibigay ng sosyal na karakter sa karapatang pantao.
 • 10. KARAPATANG PANTAO: MODERNONG KONSEPTO 2 Katangian ng Komitment ng mga Partidong sa KP • RIGHTS HOLDERS • DUTY BEARERS
 • 11. RELASYON NG RH AT DB Rights Holders Duty Bearers Pag-angkon sa Pagrespeto Katungod Pagprotekta Pagpatuman OBLIGASYON sa KP
 • 12. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO • Universal • Inalienable • Interdependent • Indivisible • Equal and non-discriminatory • Accountability • Participatory
 • 13. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO Universility (Universality – equality at walang diskriminsasyon), Malangkubon Lahat ng KP ay taglay-taglay ng bawat tao na walang pagsasaalang-alang sa kasarian, edad, pang-ekonomikong katayuan, etnisidad, relihiyon, atbp. Bawat tao ay entitled sa mga parehong karapatan.
 • 14. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO Inalienable – Dili mawala/makanunayon Lahat ng tao ay ipinanganak na may parehong KP (natural) Hindi maaalis, mawawala, masusurender ang KP kahit ano pa ang ginagawa ng tao o kahit sino pa siya.
 • 15. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO Indivisibility (Tibuok, dili matunga-tunga) Lahat ng KP – sibil, pulitikal, sosyal, ekonomiko, kultural – ay pantay-pantay, magkakasinghalaga Walang hierarchy ng karapatan; walang KP mas mahalaga kaysa sa iba Mga entitlements sa kabuuan ng mga bagay na kailangang taglayin/angkinin para maging TAO at samakatwid, hindi nahahati sa mga bahagi.
 • 16. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO Interrelatedness at Interdependence (managkauban/managsama) Mga KP ay mutually dependent at magkakaugnay sa bawat isa; may reciprocal na relasyon ang mga KP sa puntong ang pagtamasa ng isang karapatan, kadalasan ay nakasalalay sa pagtamasa ng ibang karapatan; ang paglabag sa isang karapatan, kadalasan ay humahantong sa paglabag ng iba pang karapatan.
 • 17. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO Accountability (Tulubagon, Obligasyon) Ang Estado bilang Duty-Bearer ay may obligasyong patungkol sa KP Ang Estado ay may tungkuling tupadin ang kanyang mga obligasyon sa KP
 • 18. KARAPATANG PANTAO: PRINSIPYO Participation (Partisipasyon) Pagkilala sa halaga ng aktibo, malaya’t makabuluhang partisipasyon ng mga rights- holders o mamamayan sa pag-angkin ng kanilang mga KP na hahantong sa kanilang empowerment.
 • 19. LEGAL NA BATAYAN NG KP: INTERNASYUNAL 1. International Bill of Human Rights (IBHR) – binubuo ng mga sumusunod: Universal Declaration of Human Rights (UDHR), December 10, 1948 • Unang dokumento noong dekada 20 na nag- internationalize sa KP • Tinuturing ng mga nasyon bilang batayang minimum na istandard kung paano dapat itrato ng mga gobyerno ang kanilang mga mamamayan.
 • 21. LEGAL NA BATAYAN NG KP: NASYUNAL 1987 Konstitusyon ng Pilipinas Nasyunal/Domestik na Batas Labor Code RA 8371: Indigenous People’s Rights Act of 1997 RA 7160: The Local Government Code of the Philippines of 1991 RA 9710: Magna Carta of Women
 • 22. KATEGORYA NG KP Ayon sa Tumatanggap/Umaangkin 1. Individual Rights - Karapatang taglay ng bawat indibidwal tulad ng karapatan sa buhay, edukasyon, kalusugan, bumoto, kalayaan sa ekspresyon, sa tortyur, karapatan sa mabilis na paglilitis, atbp. 2. Collective Rights - Kilala rin bilang karapatan ng mamamayan (people’s rights or solidarity rights) na tinatamasa ng mga grupo ng tao o kapag nakapaloob sa grupo
 • 23. KATANGIAN/ANTAS NG OBLIGASYON NG ESTADO 3 kategorya ng Obligasyon ng Estado sa KP Obligation to Respect • Hindi pagsasagawa ng anumang aksyong lumalabag sa integridad ng indibidwal o ng kanyang kalayaan sa pagkilos • Pigilan ang pagsagka sa pagtamasa ng karapatan
 • 24. KATANGIAN/ANTAS NG OBLIGASYON NG ESTADO Obligation to Protect Hadlangan ang ibang tao, grupo o ikatlong partido tulad ng mga TNC, pribadong korporasyon, sa paglabag sa integridad, kalayaan sa pagkilos o iba pang KP ng indibidwal Hal. Pagbabawal sa mga kumpanya ng pagmimina sa pagwasak ng lupaing ninuno; pagkilos para mapigil ang summary executions ng mga aktibista, taong media; pagpigil sa mga hired goons ng haciendero sa pagpapaalis sa mga magsasaka; proteksyon sa mga bata laban sa pornograpiya, trafficking
 • 25. KATANGIAN/ANTAS NG OBLIGASYON NG ESTADO Obligation to Fulfill • Nangangailangan ng pagkilos (lehislatibo, administratibo, budgetary, judicial at iba pang hakbanging tungo sa buong realisasyon ng karapatan • Hal. Pagbuo ng mga batas at patakaran, paglaan ng pundo at resources para sa mga programa’t serbisyo ng gobyerno
 • 26. PAGLABAG SA KP: AKSYON NG ESTADO 1. Omission – hindi pagkilos o di pagpigil ng Estado sa isang sitwasyong nangangailangan ng aksyon para marespeto, maprotektahan o maitaguyod ang KP ng mamamayan; hindi pagbuo ng mga batas para maprotektahan ang KP  Hal. Hindi pagkilos laban sa sex trafficking ng kababaihan at bata, laban sa ilegal na pagtotroso, pagtapon ng mga industrial wastes o mine tailings sa mga katawan ng tubig
 • 27. PAGLABAG SA KP: AKSYON NG ESTADO 2. Commission/Breach – anumang aksyon ng gobyernong lumalabag sa anumang covenant o instrumento sa KP na niratipika ng Senado • Hal. Pagrekrut ng CAFGU/AFP ng mga bata sa hukbo, paghalo ng mga batang/menor de edad na lumabag sa batas sa mga matatandang bilanggo, militarisasyon sa mga komunidad ng pagmimina, paggamit ng tortyur ng militar sa detenido/bilanggo
 • 28. PAGLABAG SA KP: AKSYON NG ESTADO • Arbitrary Derogation – paglabag sanhi ng arbitraryong suspensyon ng kalayaan, hal. Emergency rule, martial law, authoritarian regime/state)