HR Sa Development

4,896 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HR Sa Development

 1. 1. KARAPATANG PANTAO sa KAUNLARAN
 2. 2. ANO BA ANG KAUNLARAN
 3. 3. Lumang Konsepto…. <ul><li>KAUNLARAN = “ECONOMIC GROWTH” </li></ul><ul><li> o “PAG-UNLAD” ng EKONOMIYA </li></ul>Lumalaki na GNP (Gross National Product) at GDP (Gross Domestic Product)
 4. 4. Trickle Down Effect “ PAG-UNLAD” ng EKONOMIYA
 5. 5. IMPLIKASYON SA PROGRAMA, SERBISYO AT PROYEKTO NG ESTADO <ul><li>Ayon sa PANGANGAILANGAN, hindi sa KARAPATAN </li></ul><ul><li>Nakadepende sa PRAYORIDAD ng Estado </li></ul>
 6. 6. IMPLIKASYON SA PROGRAMA, SERBISYO AT PROYEKTO NG ESTADO <ul><li>Nakadepende sa pagkakaroon ng “RESOURCES” </li></ul><ul><li>Nalilibre ang mga opisyal ng gobyerno mula sa PANANAGUTAN </li></ul><ul><li>Nalilimita ang taumbayan sa pagiging simpleng TAGATANGGAP lamang ng serbisyo </li></ul>
 7. 7. PAGBABAGO SA KONSEPTO NG KAUNLARAN
 8. 8. 1986 <ul><li>Inaprubahan ng United Nations (UN) General Assembly ang </li></ul><ul><li>DECLARATION ON THE RIGHT TO DEVELOPMENT </li></ul>
 9. 9. 1986 <ul><li>Inaprubahan ng United Nations (UN) General Assembly ang </li></ul><ul><li>DECLARATION ON THE RIGHT TO DEVELOPMENT </li></ul>“ ANG KAUNLARAN AY KARAPATANG PANTAO”
 10. 10. Karapatang Pantao?
 11. 11. KARAPATAN Ang paniniwala na ang TAO ay may KARAPATAN ay bahagi na ng kultura at tradisyon ng sinaunang panahon.
 12. 12. <ul><li>Ang bawa’t tao ay may LIKAS na DIGNIDAD. </li></ul>
 13. 13. DIGNIDAD KARAPATAN KARAPATAN KARAPATAN KARAPATAN KARAPATAN KARAPATAN KARAPATAN KARAPATAN
 14. 14. WORLD WAR II
 15. 18. Mahigit 6 na milyong Hudyo, bata, matanda, bakla, lesbiyana, at may kapansan ang napaslang.
 16. 19. Matapos ang giyera, may mga kaso na dininig sa Nuremberg at Tokyo.
 17. 20. Ang mga kinaukulang bansa at opisyales ay nahusgahan ng “war crimes”, “crimes against peace”, at “crimes against humanity”.
 18. 21. UNITED NATIONS <ul><li>Upang maiwasan ang isa pang Pandaigdigang Giyera at… </li></ul><ul><li>Upang masiguro ang Karapatang Pantao ng bawa’t isa… </li></ul>Itinatag ang…
 19. 22. December 10, 1948 Inaprubahan ng United Nations (UN) General Assembly ang UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR)
 20. 23. Ang relasyon ng ESTADO <ul><li>ay isang INTERNATIONAL CONCERN </li></ul><ul><li>at hindi lamang DOMESTIC ISSUE. </li></ul>rebolusyunaryong ideya ng UDHR sa kanyang MAMAMAYAN
 21. 24. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) nagsilbing basehan ng 20 major human rights conventions
 22. 25. <ul><li>MGA </li></ul><ul><li>INTERNASYUNAL </li></ul><ul><li>NA BATAS SA </li></ul><ul><li>KARAPATANG </li></ul><ul><li>PANTAO </li></ul>
 23. 26. INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS Universal Declaration of Human Rights (UDHR) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
 24. 27. <ul><li>CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) </li></ul><ul><li>CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) </li></ul><ul><li>DRAFT DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES </li></ul>
 25. 28. DIGNIDAD: PUNDASYON NG KARAPATANG PANTAO <ul><li>Ang DIGNIDAD ng tao ay ang KABUUAN NG LAHAT NG KARAPATANG PANTAO. </li></ul>
 26. 29. KARAPATANG PANTAO <ul><li>ANGKING KARAPATAN </li></ul><ul><li>na dapat tinatamasa ng bawa’t isa dahil siya ay pinanganak na tao. </li></ul>
 27. 30. KARAPATANG PANTAO <ul><li>Ito ay mga legal na karapatan o LEGAL CLAIMS ng mga indibidwal sa Estado. </li></ul>
 28. 31. KARAPATANG PANTAO <ul><li>Ito ay mga instrumentong nagbibigay proteksyon sa bawa’t indibidwal laban sa karahasan at pagpapabaya. </li></ul>
 29. 32. KARAPATANG PANTAO <ul><li>Ito ang nilalaman ng KONTRATA ng mga mamamayan at ng Estado, at nagbibigay ng PANLIPUNANG ANYO sa Karapatang Pantao. </li></ul>
 30. 33. MGA KARAPATANG PANTAO
 31. 34. Ayon sa Aspeto ng Buhay… <ul><li>1. Civil Rights </li></ul><ul><li>Mga karapatan nagsisiguro ng pagtatamasa ng kakayahan at kaligayahan . </li></ul><ul><li>Halimbawa: karapatang mabuhay, kalayaan sa pagpapahayag, makapag-asawa at magkaroon ng pamilya </li></ul>
 32. 35. Ayon sa Aspeto ng Buhay… <ul><li>2. Political Rights </li></ul><ul><li>Mga karapatang nagtitiyak ng partisipasyon ng tao sa pagpapatakbo ng gobyerno. </li></ul><ul><li>Halimbawa: karapatan sa pagboto, sa impormasyon ukol sa mga pampublikong usapin, tumakbo sa halalan atpb.. </li></ul>
 33. 36. Ayon sa Aspeto ng Buhay… <ul><li>3. Economic and Social Rights </li></ul><ul><li>Mga karapatang gumagarantiya ng kaunlaran sa sosyal at pang-ekonomikong aspeto ng buhay at nagtitiyak ng kagalingan, kasiyahan at seguridad sa pinansya. </li></ul><ul><li>Halimbawa: karapatan sa trabaho at makatarungang kumpensasyon, kalusugan, pagkain, atbp. </li></ul>
 34. 37. Ayon sa Aspeto ng Buhay… <ul><li>4. Cultural Rights </li></ul><ul><li>Mga karapatang nagtitiyak ng kagalingan ng bawa’t tao at nagsusulong ng pagyaman at pagbago ng pambansang kultura ayon sa prinsipyo ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. </li></ul><ul><li>Halimbawa: karapatan na makilahok sa kultural na buhay, right to cultural integrity, atbp. </li></ul>
 35. 38. Ayon sa Tatanggap… <ul><li>1. Individual Rights </li></ul><ul><li>Mga karapatan ng indibidwal gaya ng karapatan sa buhay, edukasyon, kalusugan, trabaho, pagboto, kalayaan na pagpapahayag, kalayaan laban sa tortyur at di makataong parusa, karapatan sa mabilis na paglilitis, atbp. </li></ul>
 36. 39. Ayon sa Tatanggap… <ul><li>2. Collective Rights </li></ul><ul><li>Mga karapatan ng isang grupo na may parehong pang-ekonomiko, pulitikal at kultural na kalagayan sa lipunan tulad ng kababaihan, kabataan, katutubo, manggagawang migrante, atbp. </li></ul><ul><li>Hal: KARAPATAN SA KAUNLARAN, sa sariling pagpapasya, sa lupang ninuno, sa malusog at balanseng kapaligiran, atbp. </li></ul>
 37. 40. 1986 <ul><li>Inaprubahan ng United Nations (UN) General Assembly ang </li></ul><ul><li>DECLARATION ON THE RIGHT TO DEVELOPMENT </li></ul>“ ANG KAUNLARAN AY KARAPATANG PANTAO”
 38. 41. BAGONG KONSEPTO NG KAUNLARAN (AYON SA PERSPEKTIBA NG KARAPATANG PANTAO)
 39. 42. ANG KAUNLARAN ay… <ul><li>Komprehensibong pang-ekonomikong, panlipunan, kultural at pulitikal na PROSESO </li></ul><ul><li>Naglalayon ng tuloy tuloy na pagpapabuti ng kalagayan ng BUONG POPULASYON populasyon at BAWA’T MAMAMAYAN </li></ul><ul><li>Ayon sa AKTIBO, MALAYA at MAKABULUHANG PARTISIPASYON sa kaunlaran at sa MAKATARANGUNGANG DISTRIBUSYON NG ng BENEPISYO </li></ul>
 40. 43. Karapatan sa Kaunlaran <ul><li>“ Ang bawa’t tao at lahat ng grupo ay may karapatan na lumalahok, nag-aambag, at nagtatamasa sa ekonomiko, sosyal, kultural at pulitikal na debelopment, upang lubos na maisakatuparan ang lahat ng karapatang pantao at pundamental na kalayaan.” </li></ul>
 41. 44. Ang TAO ay SENTRAL sa KAUNLARAN <ul><li>ANG TAO AY AKTIBONG TAGALALAHOK at BENEPISYARYO ng PAG-UNLAD </li></ul>
 42. 45. Ang KAUNLARAN ay isang prosesong nakatuon di lamang para matugunan ang PANGANGAILANGAN kundi para maisakatuparan ang KARAPATANG PANTAO.
 43. 46. MGA PRINSIPYO NG KARAPATANG PANTAO SA KAUNLARAN
 44. 47. Mga PRINSIPYO <ul><li>UNIVERSAL </li></ul><ul><li>Ang Karapatang Pantao ay para sa lahat. </li></ul><ul><li>INALIENABLE </li></ul><ul><li>Ang Karapatang Pantao ay hindi maiaalis sa tao. </li></ul>
 45. 48. Mga PRINSIPYO <ul><li>INDIVISIBLE </li></ul><ul><li>Ang Karapatang Pantao ay hindi mapaghiwa-hiwalay. </li></ul><ul><li>INTERRELATED </li></ul><ul><li>Ang Karapatang Pantao ay magkakaugnay. </li></ul>
 46. 49. Mga PRINSIPYO <ul><li>ACCOUNTABILITY </li></ul><ul><li>May mga PANANAGUTAN kaugnay ng Karapatang Pantao at ng Kaunlaran. </li></ul>
 47. 50. 2 PARTIDO SA KASUNDUAN <ul><li>DUTY BEARERS </li></ul><ul><li>Estado at lahat ng bumubuo nito </li></ul><ul><li>( Executive, Legislative, Judiciary, Military atbp.) </li></ul><ul><li>RIGHTS - HOLDERS </li></ul><ul><li>Mamamayan o </li></ul><ul><li>Ordinaryong Indibidwal </li></ul>
 48. 51. 2 PARTIDO SA KASUNDUAN <ul><li>DUTY BEARERS </li></ul><ul><li>May mga obligasyon para ipatupad ang Karapatang Pantao. </li></ul><ul><li>RIGHTS - HOLDERS </li></ul><ul><li>May responsibilidad na depensahan at gamitin ang Karapatang Pantao </li></ul>
 49. 52. OBLIGASYON NG ESTADO
 50. 53. OBLIGASYON NG ESTADO <ul><li>RESPECT HUMAN RIGHTS </li></ul><ul><li>PROTECT HUMAN RIGHTS </li></ul><ul><li>FULFILL HUMAN RIGHTS </li></ul>
 51. 54. Mga PRINSIPYO <ul><li>PARTICIPATION </li></ul><ul><li>Napakahalaga ang AKTIBO, MALAYA at MAKABULUHAN na PARTISIPASYON ng mga komunidad at ng bawa’t indibidwal. </li></ul>
 52. 55. Mga PRINSIPYO <ul><li>May MAKATARUNGANG DISTRIBUSYON NG BENEPISYO </li></ul><ul><li>WALANG DISKRIMINASYON </li></ul><ul><li>ATENSYON SA BULNERABLENG GRUPO gaya ng katutubo </li></ul>
 53. 56. Mga PRINSIPYO <ul><li>Nagbibigay PRAYORIDAD sa: </li></ul><ul><ul><li>Eliminasyon ng KAHIRAPAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Paglahok ng KABABAIHAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteksyon sa karapatan ng MAHIHIRAP at mga NAISASANTABING GRUPO </li></ul></ul>
 54. 57. Mga PRINSIPYO <ul><li>EMPOWERMENT </li></ul><ul><li>Nagpapalakas sa KAPANGYARIHAN AT KAPASIDAD ng tao </li></ul><ul><li>Nagpapalawak ng PAGPIPILIAN ng tao. </li></ul>
 55. 58. Maraming Salamat! 

×