SlideShare a Scribd company logo
ENTRANCE SONG:
Ang
Panginoon ay
Darating
Ang Panginoon ay darating
Ang pag-ibig Niya ay
magniningning
Sa harap ng altar kami'y
lumalapit
Umaawit ng masayang papuri
Buksan ang kandila ng
buhay
Ang liwanag sa paghihintay
Sa pagdating ni Hesus
nawa'y pagpalain
Ito ang aming dalangin
Ang Panginoon ay darating
Ang pag-ibig Niya ay
magniningning
Sa harap ng altar kami'y
lumalapit
Umaawit ng masayang papuri
Sa harap ng altar kami'y
lumalapit
Umaawit ng masayang papuri
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
Nagakumpisal ako sa
Dios nga makagagahum
sa tanan,
Ug kaninyo mga igsoon,
nga nakalapas ako ug
dako uyamot
Sa hunahuna, sa pulong, sa
buhat
Ug sa wala pagbuhat sa
kinahanglang buhaton.
Kay akong sala, akong dakong
sala
Busa nangamuyo ako kang
Santa Maria Kanunay’ng
ulay, Sa tanang mga
anghel ug mga santos, Ug
kaninyo mga igsoon
Aron inyo akong I- ampo sa
Ginoo nga atong Dios.
AMEN
O GINOO, KALOY-I KAMI
O GINOO, KALOY-I
KALOY-I KAMI!
O KRISTO KALOY-I KAMI
O KRISTO KALOY-I KAMI!
Himaya sa Dios, didto sa
langit
Ug kadait sa iyang mga
tawo, dinhi sa yuta
Ginoong Dios,
Langitnong Hari,
Dios Amahan,
Makagagahum sa
tanan
Nagasimba kami
kanimo,
Nagapasalamat kami
kanimo, kanimo…
Nagadayeg kami
kanimo, tungod sa imong
himaya,
Ginoong Hesukristo
Bugtong anak sa
Amahan,
Ikaw
Nagawagtang sa sala sa kalibutan,
Kaloy-I kami
Ikaw
Nagalingkod sa tuo sa Amahan
Dawata ang among
pangamuyo
Kay ikaw lamang ang Santos,
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing
Halangdon, O Hesukristo,
Uban sa Espiritu Santo,
Diha sa himaya sa Dios,
nga Amahan,
Amen
AMEN
UNANG PAGBASA:
Jgs. 13:2-7,24-25
SALAMAT
SA DIYOS
Pun-a ako sa
imong pagdayeg
ug awitan ko ang
imong himaya.
SALMO RESPONSORYO
SALAMAT
SA DIYOS
Aleluya, aleluya, a----le---luya. O
Ginoong among Dios, Umari Ka, ug
luwasa kami, pakitaa kami sa imong
nawong, ug maluwas kami. Aleluya,
aleluya, ale---luya.
ALELUYA
MAANAA
USAB
KANIMO
HIMAYAON
IKAW
O GINOO
MAAYONG BALITA:
MATEO 1:1-16, 18-23
DAYGON
IKAW
O CRISTO
Nagatoo ako sa
Espiritu Santo,
Ang Ginoo ug ang
maghahatag sa
kinabuhi
KATILINGBANONG PAG-AMPO:
GINOO, DALI UG
AYAW
PAGLANGAN!
AMEN
OFFERTORY
Mary is My
Mother Too
1. The Angel Gabriel
announced to Mary, She would
be God's Mother, you see And
God was conceived by the Holy
Ghost,
And born of the Virgin Mary.
Chorus :
Hail Mary, Mother of God,
Lady in Blue, I love you.
Hail Mary Mother of God,
Mary is my Mother, too.
2. Each day I'll say a little
prayer to Mary, Ev'rywhere,
her Medal, I'll wear.Her Son
on the Cross, Who is Christ,
our Brother, Said, "Behold
Thy Mother".
DAYGON ANG
DIOS HANGTUD SA
KAHANGTURAN
DAWATON UNTA
SA GINOO ANG
SAKRIPISYO,GIK
AN SA IMONG
MGA
KAMOT ALANG
SA PAGDAYEG
UG PAGHIMAYA
SA IYANG
NGALAN
ALANG USAB SA
ATONG
KAPUSLANAN
UG SA TIBUOK
NIYANG
SANTOS NGA
SIMBAHAN
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
AMO NANG
GIBAYAW
NGADTO SA
GINOO
ANGAY UG
MATARONG
Sa imong himaya
Osana sa kahitas-an
Manluluwas sa
kalibutan, nga nagtubos
kanamo, pinaagi sa
Imong krus ug
pagkabanhaw luwasa
AMEN, AMEN
A--MEN,
AMEN, AMEN
A--MEN,
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
PEACE
BE WITH
YOU ALL
Kordero ng Diyos na nag-
aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Maawa Ka sa amin
Kordero ng Diyos, maawa
Kordero ng Diyos na nag-
aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Maawa Ka sa amin
Kordero ng Diyos, maawa
Kordero ng Diyos na nag-
aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Ipagkaloob Mo sa amin
Ang kapayapaan
GINOO,DILIAKO
ANGAY NGA
MOKALAWAT
KANIMO
APAN
IPAMULONG MO
LAMANG UG
MAMAAYOAKO.
COMMUNION
Stella Maris
Kung itong aming paglalayag
Inabot ng pagkabagabag
Nawa'y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga
Kahit alon man ng pangamba
Di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati
At kadiliman ng gabi
Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang
pagmamaliw
Inang sinta inang ginigiliw
Tanglawan kami aming ina (kami
aming ina)
Sa kalangitan naming pita
Nawa'y maging hantungang
(nawa'y maging hantungang)
Pinakamimithing kaharian
(kaharian)
Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta inang ginigiliw (inang
sinta)
Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta inang ginigiliw (inang
sinta)
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
AMEN
SALAMAT
SA DIYOS
RECESSIONAL
Song to Mary
O MARIA, RAYNA
SA PILIPINAS
RECESSIONAL
O Maria rayna sa
pilipinas panalipdi kami
sa mga katalagman
Agaka kami ngadto sa
manluluwas
Si Kristo nga anak mo
ug ang among
kagawasan
Ug paminawa kining
among mga pag-ampo
Nga gikan gayud sa
kasingkasing namo
Ug paminawa kining
among mga pag-ampo
Nga gikan gayud sa
kasingkasing namo
O Maria rayna sa
pilipinas panalipdi kami
sa mga katalagman
Agaka kami ngadto sa
manluluwas
Si Kristo nga anak mo
ug ang among
kagawasan
Si Kristo nga anak mo ug
ang among kagawasan
JADSONS-MASS-CHRISTMAS-PARTY-DEC.-19-22.pptx

More Related Content

Similar to JADSONS-MASS-CHRISTMAS-PARTY-DEC.-19-22.pptx

An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
Joseph Alan Cano
 
Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide  in Bicol Dialect Mass Guide  in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect
luz tria
 
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook  in bicol dialectMass notebook  in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectluz tria
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
BLPPARISHBLPPROJECTO
 
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na EukaristiyaMonthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Jasten Domingo
 
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
DarellLanuza1
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
ReinaLizaLoyola
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
BahayPagasaAbra
 
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docxNuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
NanetteMSitjar
 
FLORES DE MAYO.pptx
FLORES DE MAYO.pptxFLORES DE MAYO.pptx
FLORES DE MAYO.pptx
ConcordeAlberJDenieg
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
Raymond Mortel
 
Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017
Darwin Valerio
 
Sunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptxSunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptx
Raymond Mortel
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
PerpetzJurial1
 
Sunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptxSunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptx
Raymond Mortel
 

Similar to JADSONS-MASS-CHRISTMAS-PARTY-DEC.-19-22.pptx (20)

Aguinaldo songs
Aguinaldo songsAguinaldo songs
Aguinaldo songs
 
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
 
Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide  in Bicol Dialect Mass Guide  in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect
 
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook  in bicol dialectMass notebook  in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialect
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
 
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na EukaristiyaMonthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
 
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
 
SANTO
SANTOSANTO
SANTO
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
 
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docxNuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
 
Christmas Novena 8th Day
Christmas Novena 8th DayChristmas Novena 8th Day
Christmas Novena 8th Day
 
FLORES DE MAYO.pptx
FLORES DE MAYO.pptxFLORES DE MAYO.pptx
FLORES DE MAYO.pptx
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
 
Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017
 
Sunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptxSunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptx
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
15th+february+2013+tagalog
15th+february+2013+tagalog15th+february+2013+tagalog
15th+february+2013+tagalog
 
Sunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptxSunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptx
 

JADSONS-MASS-CHRISTMAS-PARTY-DEC.-19-22.pptx